Friday, 31 July 2015

ႏို၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အလားအလာ


ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စြန္းစြန္းသာ လိုေတာ့သည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားထားသည့္အတုိင္း အစိုးရတစ္ရပ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အႏုိင္ရမည့္ ရလဒ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္တက္လာသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ့့လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ေရး ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္/ဓာတ္ပံု − စိုးညြန္႔ေဖ့စ္ဘြတ္
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရမည့္ ရက္ ၁၂ ရက္သာ လိုေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ပါတီအမ်ားစုမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အက်ပ္႐ိုက္ေနသည္။ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း တင္သြင္းရမည့္ရက္ ၂၀ ရက္သာ ေပး၍ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည္ဟု  ေၾကညာထားသည့္အတြက္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးတက္သုတ္႐ိုက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲ၊ စိတ္ႀကိဳက္ကိုယ္စား လွယ္ရရွိႏိုင္မႈအခက္အခဲအပါအဝင္ အျခားအခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေျပာသည္။

မဲေခါင္ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးရွာေဖြမႈ အရွိန္ျမင့္မည္

 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ အထက္မဲေခါင္ေဒသရွိ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႔ သြားလာေသာ သေဘၤာမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးမႈကို တင္းက်ပ္မည္ျဖစ္သည္။ကြမ္ေလ (တ႐ုတ္)၊ ေမာင္းဖြန္င္ (ျမန္မာ)၊ေမာင္းမြမ္ (လာအို)ႏွင့္ခ်င္း႐ိုင္၏ ခ်င္းဆဲန္တို႔သို႔ သြားလာေသာသေဘၤာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေျမာက္ပိုင္းမွအင္အားႀကီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ သူ မ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကမည္ျဖစ္သည္။မဲေခါင္ျမစ္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းမိမႈ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္မွ ျမစ္တြင္းလုံျခံဳေရးကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနတဲ့ သံသယ အရိပ္အေငြ႕မ်ား

နာမည္ေတြ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ေတြက အေရာေရာ အေထြးေထြး ျဖစ္ေနတယ္။ မိသားစုတစ္ခုလံုး၊ တခ်ိဳ႕ဆိုလည္း ရြာလံုးကြၽတ္ ေမြး ေန႔တစ္ေန႔တည္း ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ေတြလည္း ႀကံဳေနရတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏိုဝင္ဘာလ မွာ က်င္းပမယ့္ အထင္ကရ ေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးအတြက္ ေနာက္ ဆံုးအဆင့္ ျပင္ဆင္မႈေတြကို တက္သုတ္႐ိုက္ လုပ္ေဆာင္ေန ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ မဲစာရင္းေတြ မွားယြင္းမႈ ျပႆနာေတြက လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ရပ္လံုး လမ္းေခ်ာ္သြားႏုိင္ ေလာက္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ေရေဘးအႏၲရာယ္ အေရးေပၚေဒသ အျဖစ္ေၾကညာကူညီဖို႔ သင့္ေနပါၿပီ

ယခုႏွစ္ မိုးရာသီ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ကို အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ ႐ြာလံုးကၽြတ္ နယ္လံုးကၽြတ္ ေရလႊမ္းမိုးခံေနရၿပီး ကူသူ ကယ္သူမဲ့လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း အင္တာနက္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္လိုပင္ ေတြ႔ေနၾကရပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဥပမာ ေကာလင္းၿမိဳ႕လိုေဒသမ်ားတြင္မူ ကူညီကယ္ဆယ္သည့္ သတင္း မ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရလႊမ္းမိုးခံရသည့္ေနရာေဒသ လူဦးေရ အေနအထားက ႀကီးမား သည့္အတြက္ ဆင့္ပါးစပ္ နွမ္းပက္သလိုသာ ျဖစ္ေနသည္။

အစ္မျဖစ္သူနဲ႔လူမမွားဖို႔ ပရိသတ္ကို ေမတၱာရပ္ခံတဲ့ အဆိုေတာ္ေမသင္ခ်ဳိေဆြ

 အစ္မျဖစ္သူအဆုိေတာ္ ေအသင္ခ်ဳိေဆြႏွင့္ အမည္ေရာ အသံပါ ဆင္တူသည္ဟုထင္ရ ၍ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎၏သီခ်င္းမ်ားကို ခြဲျခား၍နားေထာင္ေပးရန္ ေတးသံရွင္ ေမသင္ခ်ဳိေဆြက ေမတၱာရပ္ခံေျပာၾကားသည္။
‘‘နာမည္အရင္းကလည္း ေမသင္ခ်ဳိေဆြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သမီးကို အစ္မေအသင္ခ်ဳိေဆြ အမွတ္နဲ႔ ပရိသတ္ေတြမွားၾက တယ္။ အသံလည္းတူေပမယ့္ မေအသင္ရဲ႕သီခ်င္းဆိုဟန္နဲ႔ ေတာ့မတူဘူး။ ႐ုပ္ကလည္းမတူ ပါဘူး။ အသံတူေနတာေတာ့ ပရိ သတ္ေတြကသည္းခံၿပီးေတာ့ နား ေထာင္ေပးပါလို႔။ နာမည္က အရမ္းတူေတာ့ တစ္ခုခုေရးထား တာဆိုရင္ ေအသင္ေရးရင္ ေမသင္လို႔ထင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးက ခြဲၿပီး ၾကည့္ေပးပါလို႔’’ဟုေမသင္ခ်ဳိေဆြ ကေျပာသည္။

ဦးေႏွာက္ကို ဘယ္အရာေတြက တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစတာလဲ

စာ႐ိုက္တဲ့အခါ အမွားေတြ မ်ား လာတာမ်ဳိး၊ အရင္ကေလာက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ မေကာင္း ေတာ့တာမ်ဳိး စတာေတြ ႀကံဳလာ ရျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္တစ္ခုခု ယိုယြင္းလာတာကို သတိေပး လုိက္တာပါပဲ။ ေန႔စဥ္လုပ္မိတဲ့ အရာေတြကေန ဦးေႏွာက္ကို တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစႏုိင္တာ ေၾကာင့္ ထပ္မလုပ္မိရေလေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ ဆရာ၀န္ေတြ အႀကံျပဳသလို စိတ္ ေရာကိုယ္ပါ ေကာင္းေကာင္းနား ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနမေကာင္း ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္ဟာ အ လုပ္ေတြ ပိုလုပ္ရတာေၾကာင့္ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ၿပီး စဥ္းစားတာမ်ဳိး ေတြ ေရွာင္ၿပီး အိပ္စက္အနားယူ သင့္ပါတယ္။

ႏြားႏို႔ကို နႏြင္းနဲ႔ ေသာက္ျခင္းရဲ႕ေကာင္းက်ဳိး

ႏြားႏုိ႔ေသာက္တဲ့အခါ က်န္းမာေရးနဲ႔မညီၫြတ္တဲ့ ေခ်ာကလက္မႈန္႔၊ သၾကား၊ ခရင္မ္ေတြထည့္ၿပီးေသာက္တာထက္ နႏြင္းထည့္ေသာက္ၾကည့္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ႏြားႏို႔ပူပူထဲကို နႏြင္းလက္ဖက္ရည္ဇြန္းဝက္ ဒါမွမဟုတ္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ နႏြင္းတက္တစ္လက္မ အရြယ္ေလာက္ထည့္ၿပီး ၁၅ မိနစ္ ေလာက္ေနရင္ ေသာက္လို႔ရပါၿပီ။
နႏြင္းက သဘာဝေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းျဖစ္တာမို႔ ႏြားႏို႔နဲ႔ေရာေသာက္ေပးတဲ့အခါ အေအးမိ၊ ေခ်ာင္းဆိုး ေဝဒနာအမ်ဳိး မ်ဳိးအတြက္ အျမန္ဆံုးေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔ ေထာက္ကူပါတယ္။

ေရႀကီးၿပီးေနာက္ သတိထားရမည့္ ေရာဂါဘယႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္


ဇူလုိင္လဆန္းကစတင္၍ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိလာၿပီး ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား အျဖစ္ ေရလႊမ္းမိုးရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ လတ္တေလာ၌ အေအး မိ၍ ဖ်ားနာျခင္းအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ေႁမြကိုက္ခံရမႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။‘‘အခုအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဖ်ားနာေနၾကတယ္။ အနည္းစုက ဝမ္းေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ ေကာလင္းေဆး႐ံုမွာ တစ္ရက္ကိုေႁမြကိုက္လူနာက တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ရွိေနတယ္’’ဟု ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ကိုစိုးလြင္ကေျပာသည္။

ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ ျပဇာတ္ကမယ့္ ခင္လိႈင္

 ေရေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအား လွဴဒါန္းရန္္ အႏုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္တင္ဆက္မည့္ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ‘ခ်စ္ေသာ တနဂၤေႏြ’ဟုအမည္ေပးထား သည့္ ဟာသျပဇာတ္ျဖင့္ တင္ ဆက္ေပးမည္ဟု ခင္လိႈင္ကေျပာသည္။ယင္းျပဇာတ္တြင္ လူမင္း၊ ေဇရဲထက္၊ ညီထြဋ္ေခါင္၊ ခိုင္ သင္းၾကည္၊ ဝတ္မႈံေရႊရည္၊ အိ ေခ်ာပိုတို႔ အပါအဝင္ ဟာသ လူရႊင္ေတာ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခင္လိႈင္က ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အေစခံျဖစ္ရမယ္

တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုသည္ တုိင္းျပည္၏ အရွင္သခင္ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေရရွည္တည္တ့ံ အားေကာင္းေမာင္းသန္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) သည္ တုိင္းျပည္၏ အေစခံျဖစ္ရ မည္ဟု တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကတည္းက မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္)အေနျဖင့္ တုိင္းရင္း သားျပည္သူလူထုကို အရွင္သခင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကုိယ္ ကိုယ္ အေစခံအျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခြန္းဆိုတစ္ခြန္း လြမ္းေလာက္ရဲ႕လား


(တစ္)

 စကား စကားေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပဆိုတဲ့ စကား ျမန္မာမွာရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ ရွင္းရွင္းကေလးပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လိုလူစားလဲ ဆိုတာကုိ သူစကားေျပာလာတဲ့ အထဲမွာေပၚေနၿပီးသားဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။
သည္လူဟာ ဉာဏ္ႀကီး တယ္၊ မႀကီးဘူး။ ပညာကုိအေျခ ခံတယ္၊ မခံဘူး။ ႐ုိးေျဖာင့္တယ္၊ မ႐ုိးေျဖာင့္ဘူး။ အေျမာ္အျမင္ႀကီး တယ္၊ မႀကီးဘူးဆိုတာ စကား မ်ားမ်ားေျပာလာတဲ့အခါမွာ ေပၚ ပါတယ္တဲ့။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စကား မ်ားမ်ားေျပာမွရယ္လို႔ မဟုတ္ပါ ဘူး။ တစ္ခြန္းဆုိဆိုသေလာက္နဲ႔ အဲသည့္လူတစ္ေယာက္ကို ဘာ လဲဆုိတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရႏုိင္ပါတယ္ လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။

ထား၀ယ္တြင္ ဘာသာေပါင္းစံုမိတ္ဆံုစားပဲြ က်င္းပ

 အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ အစ္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ထား၀ယ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဘာ သာေပါင္းစံုမိတ္ဆံုစားပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အစၥလာမ္ဘာသာ၌ ႏွစ္တစ္ ႏွစ္အတြင္း အစ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွစ္ ႀကိမ္ရွိရာ ပထမအစ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မိတ္ဆံုစားပဲြအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က ထား ၀ယ္ၿမိဳ႕ သေဘၤာဆိပ္ရပ္ စြႏီၷဂ်ာေမဗလီတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အစုိးရ အဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးမွသက္ဆိုင္ရာ ဘာသာ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
‘‘အရင္ကေတာ့ တျခားဘာ သာေတြရဲ႕ ဘာသာေရးအခမ္းအ နားေန႔ေတြမွာ ဒီလိုမိတ္ဆံုပဲြေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အစၥလာမ္ ဘာ သာမွာေတာ့ ဒါဟာ ပထမအႀကိမ္ ဘာသာေပါင္းစံု မိတ္ဆံုေတြ႕ၾက တာေပါ့’’ဟု ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ ၾကည္ေရးအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံ အသုံးျပဳမည္ဟုဆို

တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္း လုပ္ ေဆာင္ရန္ က်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံအသုံးျပဳ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္း တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အငွား ခ်မည့္ အိမ္ရာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအ တြက္ အငွားခ်မည့္ အိမ္ရာဟူ၍ ခဲြျခားတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး အစုိး ရအဖဲြ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္အဆုိပါစီမံကိန္းကိုမည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

အာဆီယံငါးႏုိင္ငံအၾကား ဗီဇာတစ္ခုတည္း စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ACMECS သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာ အပါအဝင္ အာဆီယံငါးႏုိင္ငံ အၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေစေရး တစ္ခုတည္းေသာ ဗီဇာ စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက ေျပာ သည္။
ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ တတိယ အႀကိမ္ CLMV ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ACMECS အစည္းအေဝး၌ ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက အဖြင့္ အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ACMECS သေဘာတူညီ ခ်က္အရ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီး သြားလုပ္ငန္း၊ ေဒသခြဲအတြင္း ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား တစ္ခု တည္းေသာ ဗီဇာစနစ္က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟာ လည္း အထူးအာ႐ံုစိုက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက ေျပာ သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ တ႐ုတ္အတြက္လား

ဆႏၵျပလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သားမ်ားအပါအ၀င္ ရာႏွင့္ ခ်ီ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား သစ္ခုိးထုတ္သူ မ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံအ တြက္ အရွက္ရဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေ၀ ဖန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သီးႏွံစိုက္ဧကေလးသိန္း နီးပါးေရျမဳပ္ေန


ေနျပည္ေတာ္(မဇၥ်ိမ) ။       ။ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာ င့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ေတာင္သူဦးႀကီးတို႔ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေျမဧကေလးသိန္းနီးပါး(၃၉၅၆၅၆) မွာ ေရျမဳပ္ေနသည္ဟု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက ဇူလိုင္ ၃၀တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားေရျမဳပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားမွာေနျပည္ေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလး၊ မေကြးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္း တို႔ျဖစ္သည္။

"စပါးပင္ေတြက အပင္ႏုရင္ေတာ့ ေရျမဳပ္ၿပီး တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္ေလာက္ပဲ ခံပါတယ္။ အျမစ္ပုတ္သြားတာကိုး" ဟု ဧရာဝတီတုိင္းမွ လယ္သမားႀကီးတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

Thursday, 30 July 2015

ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ျပဴတာေတြကို အစိုးရက ေဖာက္ထြင္းေနသလားျပည္တြင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အီတလီႏိုင္ငံမွ spyware ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတခုႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆြးေႏြးေနခဲ့ေၾကာင္း WikiLeaks မွ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အီးေမးလ္မ်ားအရ သိရသည္။

ဧရာ၀တီမွ ေလ့လာခဲ့သည့္ WikiLeaks မွ အီးေမးလ္မ်ား အရ Hacking Team ကုမၸဏီက ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ကို “ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္၀င္ေရာက္ျခင္း”ႏွင့္ “သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား” ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္ အထိ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

လူသတ္မႈျဖင့္ မင္းအုပ္စုိးကို တစ္ကြၽန္းခ်၊ အယူခံမ၀င္ဟု ဆုိ

သရပါမဂၢဇင္းအယ္ဒီ တာ မေတးႏုယဥ္ကို သတ္ျဖတ္မႈ ျဖင့္စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ သ႐ုပ္ ေဆာင္မင္းအုပ္စုိးကို ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္တြင္ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ တစ္ကၽြန္းက်ခံေစရန္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။
ယင္းျပစ္ဒဏ္မွာ မင္းအုပ္စုိး ကို စြဲခ်က္တင္ထားသည့္လူသတ္ မႈပုဒ္မ ၃၀၂(၂)အရ အျမင့္ဆုံးခ် မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခံ၀င္ရန္အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း မင္းအုပ္စုိးက အမိန္႔ခ်အၿပီးတြင္ တရား႐ုံးသုိ႔လာေရာက္သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္သုံးခုရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား အေမရိကန္က ကန္ေဒၚလာေလးသန္းခြဲ ေထာက္ပံ့မည္

ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းခြဲေထာက္ပံ့မည္ဟု ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕မွ သ တင္းရရွိသည္။

အဆုိပါေထာက္ပံ့ေငြကို ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕သုိ႔ ယခုလတြင္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို စက္တင္ ဘာအထိ ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရခုိင္္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္သုံးခုတြင္ေနထုိင္ ၾကသည့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္၍ အစားအ ေသာက္ေပးျခင္းစနစ္တုိ႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

Tuesday, 28 July 2015

ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္း(ရန္ကုန္ရံုးခဲြ)တာ၀န္ခံ ဦးဘေမာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတခ်ိဳ႔မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္

(၂၈-၇-၂၀၁၅) (၀၉၃၀ နာရီ) ( လႊတ္ေတာ္ရံုးခဲြ- ရန္ကုန္)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈအတြက္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႐ုတ္သိမ္းေပးပါရန္ အနည္းငယ္ေသာ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႔မွ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့မႈအေပၚ မိမိသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္၍ မိမိအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ရမည္ဆိုပါကလည္း ရင္ဆိုင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြ တစ္ေလသံတည္းထြက္လာတဲ့ NCA အာမခံခ်က္

NCA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး KIA ေခါင္းေဆာင္ ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနတို႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ “ KIO မွာက NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်င္တဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ မထိုးခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ရွိတယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုသံေတြ ၾကားေနရတယ္၊ အဲဒါ ဟုတ္ပါသလား၊ အဲဒီမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လက္မွတ္မထိုးခ်င္ေသးဘူးဆိုၿပီး ေျပာေနၾကတယ္၊ အဲဒါ ဟုတ္ပါသလား ” လို႔ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနရဲ႕ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဂြမ္ေမာ္က “ KIO မွာ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ သေဘာထားေတြက အဓိက မက်ပါဘူး၊ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုပဲ အဓိက ထားပါတယ္၊ KIO ကေတာ့ NCA ကို ခိုင္မာတဲ့ အေနအထားနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာင္လင့္ ထားတယ္ ” ဆိုၿပီး ေျဖသြားတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။

ျမစ္ေရႀကီးျခင္းသတိေပးခ်က္၊ (၁၂း၃၀) နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္

ယေန႕ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀) နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ သည္ ဟသၤာတျမိဳ႕တြင္ ယင္းျမိဳံ၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ (၄၉) စင္တီမီတာ (၁-ေပခြဲခန္႕) တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရ သည္ ေနာက္ (၂) ရက္ အတြင္း ယင္းျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ ပါသည္။

ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ဆံုးရံႈးရ၍ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အေမရိကန္ သံ႐ံုး ထုတ္ျပန္

စစ္ကိုင္းတုိင္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားက ပ်က္စီးမႈပမာဏကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ႏွင့္ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ထုိေဒသမ်ားသို႔ အျမန္ဝင္ေရာက္ခြင့္ ဦးစားေပးရန္ အေမရိကန္သံ႐ံုးက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕ဝင္ ကုိဂ်င္မီက ၎တို႔အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိေျပာျပ

ကိုဂ်င္မီ (ဓာတ္ပံု Hong Sar) 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည့္ရက္ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ မွာ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာလ်က္ရွိေနစဥ္တြင္ ဦးကုိကုိၾကီး ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ၂၀ ခန္႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕ဝင္ ကုိဂ်င္မီက Mizzima Weekly ႏွင့္  အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

၀မ္ေလာ၊ ဆိုက္ေခါင္ေဒသတြင္ လူသစ္ႏွင့္ဆက္ေၾကးေကာက္ခံရန္လာေသာ RCSS/SSA အဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ၀မ္ေလာ၊ ဆိုက္ေခါင္ေဒသအတြင္း လူသစ္ႏွင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ RCSSA/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတပ္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။

ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေတြ႕ရေသာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား သက္တမ္း သတ္မွတ္မႈ မိုးကုန္မွျပန္စႏိုင္မည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေတြ႕ရွိထားေသာ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား၏ သက္တမ္း သတ္မွတ္ႏုိင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို  မိုးရာသီ ကုန္မွ ျပန္လည္စႏုိင္ေတာ႔မည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဦးလြင္ က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ အမတ္ေလာင္း ၆၈ ဦးသာ တင္သြင္းေသး

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ စာရင္းသြင္းသည့္ အမတ္ေလာင္း အေရအတြက္မွာ ဇူလိုင္ ၂၇ အထိ ၆၈ ဦးသာရွိေသး သည္။

SSPP/SSA အဖဲြ႕မွ ေဒသခံမ်ားအား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေန

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ လိြဳင္ေဆာင္ေထာက္ေဒသ၊ ဟိုဆိုင္အုပ္စု၊ ၀မ္ပိတ္ကန္ေက်းရြာသို႔ SSPP/SSA အဖဲြ႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး အတင္း အဓမၼမလူသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

UWSA မွ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ေဒသခံ“ ၀ ”တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ ေခၚယူ

UWSA “ ၀ ”အဖြဲ႕သည္ လူဦးေရ ၆ သိန္းခန္႔ရွိ နယ္ေျမအတြင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ေရးအတြက္ မိုင္းလားနယ္ေျမအတြင္း သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚယူေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ အာဖရိကသို႔ အိုဘားမား ေရာက္ရွိ

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားသည္ အာဖရိက ခရီးစဥ္တြင္ ဒုတိယ ခရီးတစ္ေထာက္နားသည့္ အေနႏွင့္ အီသီယိုးပီးယားသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး လက္ရွိအာဏာရ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္၏ ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု VOA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

NSCN-K နွင့္ အိႏၵိယတပ္မ်ားၾကား တိုက္ခိုက္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာ

ျမန္မာ-အိႏၵိယ နွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ ေနထိုင္သည့္ နာဂလက္နက္ကိုင္ NSCN-K တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အိႏၵိယ အစိုးရနွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္း ျပီးေနာက္တြင္ အစိုးရ လံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားၾကား တိုက္ခိုက္မႈ ပိုမိုလာေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး နယ္စပ္ေရးရာနွင့္ လံုျခံဳေရး ၀န္ၾကီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ ဘဂၤါလီ (၉၄)ဦး နိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထား

နိုင္ငံသားကတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေနေသာ ဘူးသီးေတာင္နွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မ်ားတြင္ နိုင္ငံသား စိစစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဘဂၤါလီ (၉၄) ဦး အထိ ရိွလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အင္းစိန္တြင္ နယ္ထိန္း ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦးအား သတ္သူႏွစ္ဦးကို ဖမ္းမိ

တရားခံတစ္ ဦးကို ဖမ္းဆီးရန္ သတင္းစုံစမ္းသည့္ အင္းစိန္ရဲစခန္းမွ နယ္ထိန္းတပ္ၾကပ္ အသတ္ခံရသည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ဇူလိုင္ ၂၆ရက္က အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွစ္ဦး ကို ေျခာက္နာရီဝန္းက်င္အတြင္း ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ သိရသည္။

လူနာေစာင့္ေတာင္ အလြတ္မေပးတဲ့ သူခိုး

မႏၱေလး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိလူနာမ်ား ထားရွိေသာ အေဆာင္တြင္ ဇူလုိင္လ(၂၅)ရက္ေန႔က ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသူ၏ အိတ္တစ္လံုး ခိုးယူခံခဲ့ရသည္။

လာမည့္ (၃)ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအခ်ဳိ႕ ေရႀကီးႏိုင္

လာမည့္ သံုးရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတိေပး ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ဘုရားပြဲနဲ႔ ေမာ္ဒယ္ဂဲလ္ (သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ)

ဆရာေရ ျမန္မာျပည္မွာ ဒါမ်ဳိးႀကီးေတြ တရား၀င္ လုပ္လို႔ရေနၿပီလားဟင္လို႔ နံနက္ခင္း တစ္ခုမွာ အတူ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထုိင္ဘက္ ေဘာ္ဒါႀကီး တစ္ေယာက္က အင္တာနက္ ဖြင့္ထားတဲ့ သူ႔ဖုန္း လာထုိးျပတယ္။ ဖတ္လိုက္ေတာ့ စတီးေရာင္ ေျပာင္လက္လက္ တုိင္တစ္လံုး ကိုင္ၿပီး ပတ္ကေနတဲ့ ျမန္မာျပည္က Sexy အက်ဆံုးလုိ႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ ေမာ္ဒယ္ဂဲလ္ သံုးေယာက္ ပံုေတြ ထိပ္ဆံုးကပါတဲ့ သတင္း တစ္ပိုဒ္။
မသိရင္ ေဟာလီး၀ုဒ္ ႐ုပ္႐ွင္ျပကြက္ တစ္ခုလား ထင္ရတယ္။ အရင္က မိသားစုနဲ႔ အတူဆိုရင္ ရစ္ၾကည့္ရတတ္တဲ့ အခန္းမ်ဳိးထဲ ပါတယ္။ ခုမ်ားေတာ့ ျမန္မာျပည္က ဟိုတယ္ တစ္ခုထဲမွာ တရား၀င္ လုပ္ျပသတဲ့။
ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဆရာက်တဲ့ သူေတြ ဒက္ခနဲ သိေလာက္ပါၿပီ။ ေဘးနားထုိင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ေပါက္စေလးက ထေအာ္တယ္။ ဇြန္ရယ္ ဇာရယ္ ကဗ်ာရယ္ ေပါင္းလုပ္တဲ့ပြဲ၊ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ အနည္းဆံုး တစ္ေသာင္း ကစတယ္။ VIP က တစ္ေစာင္ ေျခာက္ေသာင္း၊ VVIP က ခုနစ္ေသာင္း နဲ႔ VVVIP လက္မွတ္ ကေတာ့ တစ္ေစာင္ ကိုးေသာင္းတဲ့။
သတင္း ဖတ္ၾကည့္ လုိက္ေတာ့ သူေျပာတဲ့ ႏႈန္းေတြက ကြက္တိ။ သိလွေခ်လား ဧကႏၲ တစ္ေယာက္တည္း ႀကိတ္သြားအားေပး ထားၿပီနဲ႔ တူတယ္လို႔ သူ႔ကို ၀ုိင္းစၾကရင္း သတင္းဆံုးေအာင္ ဆက္ဖတ္ရတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္း၏ အ႐ိုးျပာ ဝဲေလာင္႐ြာတြင္ ဂူသြင္းမည္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ အ႐ိုးျပာကို ၎၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ဝဲေလာင္ေက်း႐ြာတြင္ ဂူသြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ တိုက္တြန္း

သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးပစၥည္း စသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို တိုးျမႇင့္သင့္ေၾကာင္း အဆိုပါ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

အင္န္ဂ်ီအို ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ ၆ ဦးကို ကေမာၻဒီးယားရဲ ဖမ္းဆီး

ကေမၻာဒီးယား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံေရွ႕ အက်ဥ္းသားဝတ္စုံဝတ္ထားသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထိန္းသိမ္းစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုတစ္စု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မၾကာေသးမီက အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားကို ထိန္းကြပ္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းမႈကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ ဆႏၵျပသူ ၆ ဦးကို ကေမာၻဒီးယား အာဏာပိုင္မ်ား က ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ခဏတာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျပင္ပမွ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ (၄၀၀၀)နီးပါးရိွ

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပင္ပမွ NLD လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ (၄၀၀၀)နီးပါးရိွေနေၾကာင္း NLD ပါတီ CEC အဖြဲ႕၀င္ ဦးဟန္သာျမင့္ က The Messenger Media သို႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ အိမ္ၿခံေျမေစ်း စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေျမေစ်းႏွင့္တုိက္ခန္း ေစ်းစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေကဘယ္ႀကိဳး ခုိးယူသည့္ လူငယ္ (၆)ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ၀ါယာႀကိဳးမ်ားကုိ ခုိးယူေနသူ လူငယ္ေျခာက္ဦးအား ယခုလ (၂၆) ရက္ေန႔၌ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူထားေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

ေခါင္းေလာင္းတစ္လံုးနစ္ျမဳပ္ေနသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ေရငုပ္သမားမ်ားမွ ရွာေဖြလ်က္ရွိ

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴေသာင္ေက်းရြာရွိ ေအာ္ႀကီးေခ်ာင္းအတြင္း ေခါင္းေလာင္းတစ္လံုးနစ္ျမဳပ္ေနသည့္ သတင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေရငုပ္သမားမ်ား ပူးေပါင္းကာ ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေအာ္ႀကီးေခ်ာင္းအတြင္း ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းမွစတင္ကာ ေရငုပ္သမား(၇)ဦးခန္႔ျဖင့္ ေခါင္းေလာင္းရွိ သည္ဟု ယူဆရသည့္ေနရာအား ရွာေဖြေနၾကျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါေနရာသုိ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ား စုစုေပါင္း(၅၀)ဦးခန္႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆုိမာလီ နာမည္ေက်ာ္ဟုိတယ္ကုိ အယ္လ္ရွာဘတ္ ဗုံးခြဲ၊ တ႐ုတ္သံ႐ုံးဝန္ထမ္း အပါအဝင္ အနည္းဆုံး ၁၃ ဦး ေသဆုံး


ဆုိမာလီႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ မုိဂါဒစ္႐ႈရွိ နာမည္ေက်ာ္ ဟုိတယ္တစ္ခုကုိ ဆုိမာလီ စစ္ေသြးႂကြ အယ္လ္ရွာဘတ္အုပ္စုက ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ အနည္းဆုံး လူ ၁၃ ဦး ေသဆုံးသြားသည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မုိးမ်ားၿပီး ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားျပား

တြင္းငယ္-မုိးမိတ္ ကားလမ္းတြင္ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တံတားပ်က္စီးေနမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္)
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေရ ႀကီးျခင္းႏွင့္ ေတာင္က်ေရတုိက္ စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လူေသ ဆံုး၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ား၊ ေနအိမ္၊ လမ္းတံတားႏွင့္ စပါးစိုက္ဧက အမ်ားအျပား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကဇာတ္႐ုံႏွစ္ခု တည္ေဆာက္မည္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ကဇာတ္႐ုံ (အႏုပညာ ဗဟိုဌာန)ႏွစ္ခုကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပါတီဝင္ႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးခံရ၍ ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈေျဖရွင္းရန္ RCSS/SSA ႏွင့္ တအာင္န္း (ပေလာင္) ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆြးေႏြးမည္

ရွမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႕ RCSS/SSA က တအာင္န္း (ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီဝင္ မ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့သည့္ အ ေျခအေနကို ေျပလည္မႈရရွိရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရက္ ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

စင္ကာပူအဘြားအိုကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ ထိုးသတ္သည့္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္အား ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ခ်မွတ္

စင္ကာပူ - စင္ကာပူ တရား႐ံုး တစ္ခုသည္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္တစ္ ဦးအား အလုပ္ရွင္ ျဖစ္သူ၏ သက္ ႀကီးရြယ္အိုေယာကၡမႀကီးကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့မႈအ တြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္က်ခံ ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။

ေကာလင္းတြင္ ေရေဘးဒုကၡအဆုိးရြားဆံုးႀကံဳေနၿပီး ေက်းရြာအခ်ိဳ႕သို႔ ကယ္ဆယ္ေရးမေရာက္ႏုိင္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရေဘးသင့္ရာေဒသမ်ားအ နက္ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အ ဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ေက်းရြာ ၈၈ ရြာ ေရနစ္ျမႇဳပ္ေနကာ အခ်ိဳ႕ေက်း ရြာမ်ားသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း မ်ား မေပးပုိ႔ႏုိင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးပါဝင္ရန္ အစုိးရက ျငင္းဆန္ေနဟု UNFC ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာမည္ဟုေျပာ ၾကားေနေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အား လံုးပါဝင္လက္မွတ္ထုိးရန္ အစိုး ရက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ျငင္း ပယ္ေနေၾကာင္း ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) က ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။

တပ္ခ်ဳပ္၏ အိႏၵိယခရီးစဥ္အတြင္း စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ဝယ္ယူေရး အဓိကေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာ- အိႏၵိယစစ္ေရးပူေပါင္းမႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္လက္နက္ဝယ္ယူေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အိႏၵိယစစ္ ဘက္ အႀကီးအကဲတို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အိႏၵိယ သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

သူရဦးေရႊမန္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ မဲဆႏၵရွင္ တခ်ဳိ႕ စာတင္

အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒နဲ႔ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း
လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကို သူ႔ရဲ႕မူလ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳနယ္ မဲဆႏၵရွင္ ၃ % ခန္႔က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း စာေရးသား ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ခုလိုေတာင္းဆိုတာကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဆက္အေရးယူႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒမရွိေသးေပမယ့္ ဒါဟာ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းနဲ႔ အစိုးရပါတီအၾကား အကြဲအျပဲျဖစ္ကို ျပလိုက္တာလို႔ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအေျခေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဦးရဲထြန္းရဲ႕အျမင္ကို ဦးဝင္းမင္းက ေမးျမန္းတင္ျပ ထားပါတယ္။

ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕မွ (၈)ဦးကုိ လက္နက္၊ ခဲယမ္းဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိ

ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ခရုိင္အတြင္း ေက်ာ္သက္ႏွင့္ေစာဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕မ်ား ခုိေအာင္းေနထုိင္ လႈပ္ရွားမႈမရွိေစေရး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGF)တုိ႔ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္အတူ ေကအင္န္ယူတပ္ရင္း (၁၇)မွလည္း ဟန္ခ်က္ညီရွင္းလင္းလ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္စဥ္ တရိတေကာင္း ရွိ ေကအင္န္ယူ တပ္ရင္း ၁၇ မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ေစာဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၈ ဦးအား လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၉လက္၊ က်ည္အိမ္မ်ဳိးစုံ ၂၈ ခု၊ က်ည္မ်ဳိးစုံ ၂၇၀ ေတာင့္၊ လမ္းေလွ်ာက္စကားေျပာစက္ ၁လုံးတုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္က မိဖညားေက်းရြာတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားထံ လာေရာက္အပ္ႏွံ ခဲ့သည္။

ေအာင္ေဇယ် တံတားေပၚရွိ ခ်စ္သူစုံတြဲထံမွ လုယက္ကာ မိန္းကေလးကို မုဒိမ္းက်င့္၊ယင္းအမႈကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေသာ နယ္ထိန္းရဲ အသတ္ခံရ

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ေအာင္ေဇယ် တံတားေပၚတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ညက ခ်ိန္းေတြ႔ေနေသာ ခ်စ္သူစုံတြဲထံမွ လုယက္ကာ မိန္းကေလးကို မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈကုိ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေနေသာ နယ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး ကမ္းနားအေနာက္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာလမ္းရွိ လမင္းရိပ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေရွ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲက အသတ္ခံရေၾကာင္း ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻတြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပား ပမာဏ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ဖမ္းဆီးမႈအျဖစ္ ေဇကမာၻဝင္းတြင္ ဖမ္းမိ

ကမာၻတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အမ်ားဆုံး စိတ္ႂကြေဆးျပား ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ WY စာတန္းပါ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၂၆ သန္းေက်ာ္ကို ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္၊ ေဇကမာၻဝင္းရွိ ကြန္တိန္နာယာဥ္ တစ္စီးေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆို

သူရ ဦးေ႐ႊမန္းကို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ကေန ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္မဲ ဆႏၵရွင္ တခ်ိဳ႕က လက္မွတ္ ေရးထိုး ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္း မႏၲေလးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔ မုိးႀကီးႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ုတ္တရက္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳ ေတာင္ၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ုိင္ မုံရြာ-အရာေတာ္-ေရႊဘုိ ကားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံ ေနသည္ ကုိ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စုိးမုိးထြန္း၊ မုံရြာ) 
ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႕အျပား မိုးႀကီးႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ႐ုတ္တရက္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (မႏၲေလး) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Monday, 27 July 2015

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာတန္ဘိုး စင္ကာပူေဒၚလာ တန္ဘိုးေအာက္ေလ်ာ့က်


ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ၏ တန္ဘိုးသည္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္က ၂၀၀၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ စင္ကာပူေဒၚလာတန္ဘုိး ၏ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိခဲ႔ သည္။

ဇူလိုင္ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီ ၂၀မိနစ္အခ်ိန္က ၾသစေၾတးလ် တစ္ေဒၚလာသည္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၀ဒသမ၉၉၈၁ သာ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ၾသစေၾတးလ်၏ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ၀ယ္လိုအားေလ်ာ့က်မႈ၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က အားေကာင္းခဲ႔ေသာ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာမွာ အားေပ်ာ့သြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

သံလြင္၊ စစ္ေတာင္းႏွင့္ ငဝန္ျမစ္ေရ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေရာက္ေတာ့မည္

သံလြင္၊ စစ္ေတာင္းႏွင္ ငဝန္ျမစ္ေရသည္ ၂၄နာရီမွ ၄၈နာရီအတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္လာ ႏုိင္သည္ဟု မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ျမစ္ေရႀကီးျခင္း သတိေပးခ်က္အျဖစ္ အသီးသီးထုတ္ျပန္ထားသည္။
စစ္ေတာင္းျမစ္ေရသည္ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ခြဲတြင္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ မေဒါက္ၿမိဳ႕၏ စုိးရိမ္ေရမွတ္သုိ႔ ေရာက္ရန္ ၆ လက္မခန္႔သာ လုိေတာ႔ၿပီး သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ဘားအံၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ႏွစ္ရက္အတြင္း ေရာက္ရွိႏုိင္သည္ဟု သတိေပးထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အိႏိၵယ၌ စစ္ေလယာဥ္မ်ားေလ့လာ

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Karnataka ျပည္နယ္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဘန္ဂလိုၿမဳိ႕ရွိ Hindustan Aeronautics Limited ေလယာဥ္ ကုမၸဏီဗဟိုရံုးသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔သည္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီဥကၠဌႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လည္းျဖစ္သူ Mr. T Subara Raju ႏွင့္အတူ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအား ေလ့လာၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား Hindustan Aeronautics Limited ၊ Bharat Electronic Limited ၊ Bharat Earth Movers Limited ၊ Larsen and Toubro Heavy Engineering ၊ TATA Advanced Systems Limited ႏွင့္ Mahindra Defence Land Systems တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၄င္းတို႔ကုမၸဏီထုတ္ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အတြက္ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစဟု UNFC ထုတ္ျပန္


အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အတြက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရရွိရန္အတြက္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိသက္ေသမ်ား ပါဝင္မႈကုိလည္း လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

UNA ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ ဥေပဒျပင္ဆင္ေရးမ်ား အဓိက ေဆြးေႏြး

စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ႏွင့္မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ အေျခခံဥေပဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ဟု UNA အဖြဲ႕ဝင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးေအးသာေအာင္က ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္။
အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က စတင္က်င္းပၿပီး ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းမႈႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္ေနဟု FMI ထုတ္ျပန္

ကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခုအေနျဖင့္ အစီရင္ခံမႈျပဳလုပ္ေသာ ပထမႏွစ္တြင္ First Myanmar Investment Co., Ltd (FMI) က စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၃၃ဒသမ၃ဘီလ်ံရရွိ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ယခင္တစ္ႏွစ္ကထက္ ၁၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
FMI ၏ လက္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားမွ ထည့္ဝင္မႈမ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၇ဘီလ်ံမွာ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြကို အၾကမ္းဖက္သူေတြက အမ်ိဳးသားေတြခ်ည္း မဟုတ္ ’

ေန႔စဥ္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရင္ ကၽြန္မအံ့ၾသသြားမိသည္။ “သမီးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားထံ ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားမွဳ၊ တာဝန္သိျပည္သူတို႔က ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကား ေခါင္းစဥ္ကို ဖတ္လိုက္မိ၍ ျဖစ္သည္။ သမီးျဖစ္သူ လူကုန္ကူးခံရ၍ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားသည့္ မိခင္မ်ိဳးသာ ၾကားဖူးခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕


ကြၽန္ေတာ္ဟာ တစ္ေလာက ေတာင္ကိုးရီးယား ႏုိင္ငံဆိုးလ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ေစလႊတ္တာမုိ႔ ပထမအႀကိမ္ အစိမ္းေရာင္ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ကုိ ျပန္လည္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္က ေတာ့ ႏုိင္ငံ့တာဝန္ ယူေနတာမုိ႔ ခရီးထြက္တဲ့အခါ အစိမ္းေရာင္ ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အနီ ေရာင္ကိုပဲ ကိုင္ေဆာင္ၿပီးသြား ခဲ့ပါတယ္။

Sunday, 26 July 2015

ေဖာက္ထြင္းျမင္ေနရသည့္ ေလးေထာင့္ဘူးႀကီးထဲမွ မိန္းကေလးအား ၀က္၀ံႀကီးက တိုက္ခိုက္ေန

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္ ရဲတစ္ဦး ေသဆုံး

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ား လႈပ္ရွားရာေဒသတြင္ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္ ရဲတစ္ဦးတို႔ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း Fox news သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ခြဲထြက္ေရး မြတ္ဆလင္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားက ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အဆုိပါ ဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ေျခာက္ဦးရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို ပုတ္ခတ္သည့္ လက္ကမ္းစာ႐ြက္ ျဖန္႔ေဝသူမ်ားကို တရားစြဲဆို

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမဳိ႕ ေရႊသာေလ်ာင္း ဘုရားဝင္းအတြင္း နတ္စင္တစ္ရာ ဆရာေတာ္ ဦးေဆာင္ျပဳသည့္ စတုဒီသာအလွဴပြဲတြင္ NLD ပါတီ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ပုတ္ခတ္ေဝဖန္ထားေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ စီဒီခ်ပ္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့သူ သုံးဦးကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း ေျမာင္းျမၿမဳိ႕နယ္ NLD ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မိုးသည္းထန္စြာရြာၿပီး ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ဆင္းမႈႏွင့္ တံတားက်ိဳးက်မႈတို႔ေၾကာင့္ ၁၁ ဦးေသ၊ ၁၀ ဦးေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီး ၁၀ ခုတြင္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးေနၿပီး မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ တစ္ေန႔တည္း လူ ၁၁ ဦးေသ ဆံုးၿပီး အနည္းဆံုး ၁၀ ဦးေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းရ ရိွသည္။

ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ ညပိုင္းမွ ဇူ လုိင္ ၂၅ ရက္ အထိ မုိးသည္းထန္ စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္းငယ္ေက်းရြာ၊ ေဒါင္းဖုန္းေက်းရြာႏွင့္ ေတာင္လယ္ ေက်းရြာတုိ႔တြင္ ေနအိမ္ ၁၁ လံုး ေတာင္က်ေရႏွင့္ ေမ်ာပါသြားၿပီး လူေျခာက္ဦးေသဆံုးကာ သံုးဦးေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕တြင္လည္းေပ ၁၇၀ ခန္႔ ရွည္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔ရိွ ကြန္ကရစ္တံတားတစ္စင္း က်ိဳးက်ကာ လူသံုးဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မေက်နပ္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳႏိုင္သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မေက် နပ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည့္ အ ရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခင္ က ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ၎တို႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈအရ ႏုိင္ငံကို အက်ိဳးျပဳျခင္း၊ ဒီမုိကေရ စီအေရးကို ထိပါးေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါက အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ႏိုင္ငံအတြက္အသံုးျပဳရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

မုိးမ်ား၍ ရသားဆည္ ေရထိန္းတံခါးပြင့္


စစ္ကုိင္းတုိင္း ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၌ ရသားေက်းရြာအနီး ခက္လံုေခ်ာင္းအား အျမင့္(၈)ေပခန္႔ အက်ယ္ ေပ(၂၀၀) ပိတ္၍ တစ္ဖက္ပိတ္ဆည္ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ရသားဆည္၏ ေရထိန္း တံခါး မေန႔နံနက္(၁၁)နာရီ (၄၅)မိနစ္ခန္႔က ပြင့္ထြက္သြားခဲ့ သည္။
ဓာတ္ပုံ - MOI
ဧရာ၀တီ

ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၀န္ခံခ်က္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ဟုဆုိ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၀န္ခံခ်က္ကို ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္ တုိင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အဆုိျပဳသူမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈစာ ရင္းကို ေပးပို႔ရန္ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ယင္းသို႔ေပးပုိ႔သည့္အခါတြင္ ပုိင္ ဆုိင္မႈ၀န္ခံခ်က္ပုံစံကို အိတ္တြင္ ခ်ိပ္ပိတ္ၿပီး ဥကၠ႒၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ လိပ္စာတပ္၍ ေပးပို႔ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္းဇူလုိင္ ၂၃ရက္စြဲျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ၀န္ခံခ်က္ကို အိတ္ဖြင့္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကုိယ္တိုင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းေၾကညာခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Friday, 24 July 2015

ယခုႏွစ္ ႏွစ္၀က္ကာလတြင္ပင္ အီရန္က လူေပါင္း ၇၀၀နီးပါး ကိုေသဒဏ္ျဖင့္ ကြပ္မ်က္ခဲ့


ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၏ ပထမႏွစ္၀က္ကာလတြင္ပင္ အီရန္က လူေပါင္း ၆၉၄ေယာက္ကို ကြပ္မ်က္သုတ္သင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေသဒဏ္အသံုးျပဳမႈ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ မႀကံဳစဖူး ျမင့္တက္မႈပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္အထိ လူေပါင္း ၇၀၀နီးပါးကို ကြပ္မ်က္လိုက္သည့္အတြက္ အီရန္မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးက အစီရင္ခံခဲ့သည့္ ယမန္ႏွစ္က ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ေသဒဏ္ျဖင့္ သုတ္သင္ခံရသည့္အေရအတြက္ ၇၄၃ေယာက္ ကိုေက်ာ္လြန္ သြားေတာ့မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနသည္။