Monday, 27 July 2015

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အတြက္ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစဟု UNFC ထုတ္ျပန္


အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အတြက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရရွိရန္အတြက္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိသက္ေသမ်ား ပါဝင္မႈကုိလည္း လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ SD ႏွင့္ UPWC တုိ႔ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ အေပၚ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူေၾကာင္းလည္း ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (SD)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ အစုိးရ တပ္မေတာ္၏ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ ျပဳေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

UNFC ၏ ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက “တုိက္ပြဲက မရပ္စဲဘူး ဆုိရင္ တဖက္က ယံုၾကည္မႈကေတာ့ ဘယ္လုိမွ မရွိႏုိင္ဘူး။ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ စစ္ပြဲကေတာ့ ဒီလုိဘဲ ရွည္ေနလိမ့္မယ္။ ဒါက စဥ္းစားစရာဘဲ။ တကယ္လို႔ အာမခံခ်က္ မရွိဘဲနဲ႔ လက္မွတ္ထုိးတယ္ဆုိေပမဲ့ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ ေရွ႕လဆန္းမွာသြားတဲ့အခါ အဆင္ေျပတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ အေျခခံ ႏုိင္ငံေရးျပသနာ အရပ္ရပ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာၾကမည္ဟု ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးေရးကုိမူ အစုိးရဘက္မွ လက္မခံဘဲ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပကာ ျငင္းပယ္ေနသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအေပၚ ဝုိင္းဝန္း အေထာက္အကူ ျပဳေပးၾကမည့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးကုိလည္း ကန္႔သတ္ေနသည္ဟု ဆုိထားသည္။

ႏုိင္ဟံသာက “သူတုိ႔ လက္မခံခ်င္လို႔ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔ေတြက အဖြဲ႔ရဲ႕ လကၡဏာနဲ႔ မျပည့္စံုဘူး။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔ေတြက ဘယ္လုိ တုိက္ေနၾကတယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ သူတုိ႔ (အစုိးရ)ဘက္က ႏုိင္ငံတကာ သက္ေသ မပါဝင္ေစခ်င္ဘူးေလ။ အဲဒါမွာ အမွန္ကေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစခ်င္တဲ့ကိစၥဘဲေလ။ ဒါကုိ လက္မခံဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ဒါက သူတို႔ ေနာက္ကြယ္မွာ မရုိးသားတဲ့သေဘာဘာေတြ ရွိေနလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပ့ါ”ဟု ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ပ်က္ျပားေစေသာ အစုိးရ၏ လက္ရွိ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအားလံုးကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ေပးရန္ လုိအပ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား အားလံုးပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အသိသက္ေသမ်ား ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးတုိ႔ကုိ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လည္း ေလးနက္စြာ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္လုိပါက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ ျပဳလုပ္ေနေသာ အစုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လက္ရွိ ေျမျမင္ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအားလံုးကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ ရပ္တန္႔ၿပီး စားပြဲဝုိင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာရန္ ထပ္မံ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

အဆင့္ျမင့္ ညွိႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးေရး၊ မေရးထုိးေရး ဆံုးျဖတ္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပေနသည္။
မဇၩိမ

No comments:

Post a Comment