Wednesday, 19 March 2014

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားစာရင္း စတင္ေကာက္ယူ

လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ပါက မဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား အေရအတြက္ စာရင္းကို ေကာက္ယူရန္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားသို႔ အေၾကာင္း ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းကိုက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

က႐ုိ္င္းမီးယားသည္ ႐ုရွားပုိင္ ျဖစ္လာမည္ဟု ပူတင္ေျပာ ယူကရိန္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥတြင္ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲ

Photo: က႐ုိ္င္းမီးယားသည္ ႐ုရွားပုိင္ ျဖစ္လာမည္ဟု ပူတင္ေျပာ ယူကရိန္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥတြင္ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲ
Wednesday, March 19, 2014

က႐ုိင္းမီးယားေဒသ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္က လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာလုိက္မႈအေပၚ ယူကရိန္းတြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္က ယင္းေဒသသည္ ႐ုရွားပုိင္ နယ္နိမိတ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း အေနာက္မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

႐ုရွားအေနႏွင့္ ယူကရိန္း၏ က႐ုိင္းမီးယားေဒသကုိ သိမ္းပုိက္ ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာသည္။

သမၼတပူတင္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းထဲသုိ႔ က႐ုိင္းမီးယား ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားႏွင့္ က႐ုိင္းမီးယား ရီပတ္ဗလစ္အၾကား ပဋိညာဥ္ မူၾကမ္းတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီကရီတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

Reuters သတင္းဌာန၏ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အဆုိပါ အမိန္႔ဒီကရီအရ သမၼတပူတင္သည္ က႐ုိင္းမီးယားေဒသမွ ႐ုရွား လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္က ႐ုရွားထဲသုိ႔ က႐ုိင္းမီးယား ဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ အဆုိျပဳသြားဖြယ္ ရွိသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ က႐ုိင္းမီးယားေဒသကုိ ႐ုရွားထဲသုိ႔ သိမ္းပုိက္ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသာမက ႐ုရွား အစိုးရ၏ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဆီးရီးယား အာဏာရွင္သမၼတ ဘာရွာအာဆတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံတုိ႔ စီစဥ္ခဲ့စဥ္က ႐ုရွားႏွင့္အတူ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ဆီးရီးယား သူပုန္မ်ားအေပၚ လက္နက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဴးေက်ာ္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပစ္တင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုယူကရိန္း၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ သေဘာထားခ်င္း တူညီမႈ မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
“တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြ အားလုံးရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္အေပၚ အၿမဲတေစ ေလးစားခဲ့ပါတယ္။ က႐ုိင္းမီးယားေဒသ အက်ပ္အတည္းကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ မူေဘာင္ထဲကေန ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းသြားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တင္းမာမႈေတြ မျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားၾကဖုိ႔ က႐ိုင္းမီးယား အက်ပ္အတည္းမွာ ပါဝင္တဲ့သူေတြ အားလုံးကုိ ေမတၱာရပ္ခံ လုိပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဟာင္လုိင္းက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္ မူဝါဒက်င့္သုံးေသာ ေဘဂ်င္း အစိုးရသည္ ထုိင္ဝမ္ကြၽန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိရန္ လုိအပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ က႐ုိင္းမီးယား ျပႆနာအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းတစ္ရပ္အား ႐ုရွားႏုိင္ငံက ဗီတုိအာဏာသုံးကာ ပယ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာမွ် တုံ႔ျပန္ျပဳမူခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ က႐ုိင္းမီးယားဆုိင္ရာ ျပႆနာအတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသည္ဟုသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ အေမရိကန္ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ယူကရိန္း၏ က႐ုိင္းမီးယား ျပႆနာတြင္ ႐ုရွားအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ပုံေဖာ္ကာ ႐ုရွားအစိုးရကို အထီးက်န္ျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသလုိ တ႐ုတ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း အနီးကပ္ တုိင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အီးယူတုိ႔၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ခံထားရသူ ႐ုရွား ႏုိင္ငံေရးသမား လီယုိနစ္စလပ္စကီက ဒူးမားလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆုိရာတြင္ က႐ုိင္းမီးယားေဒသႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႐ုရွား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သမုိင္းဝင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းၿပီး တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမွန္တရားတုိ႔ ျပန္လည္ ေမြးဖြား လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly
က႐ုိင္းမီးယားေဒသ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္က လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာလုိက္မႈအေပၚ ယူကရိန္း တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္က ယင္းေဒသသည္ ႐ုရွား ပုိင္နယ္နိမိတ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း အေနာက္မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပ သည္။

မေလးရွား ေလယာဥ္သတင္း တိက်စြာ မထုတ္ျပန္ပါက အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္

ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ မေလးရွားေလယာဥ္MH-370 ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို မေလးရွား အာ ဏာ ပိုင္မ်ားက တိက်စြာ မထုတ္ျပန္ေပးပါက အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ပါသြားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအထိ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၃ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအထိ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၄၃ ဒသမ  ၁၆၇ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၏ မတ္ ၁၈ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

မီဒီယာေတြ ဘက္မလိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပ ေနမႈေတြဟာ ဘက္လိုက္ မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ မႏၲေလးတိုင္းက ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးကမိန္႔ၾကား ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ျပင္ဆင္ဖို႔မွာက်န္တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထူးထူးျခားျခားေျပာစရာမရွိေပမယ့္ ၅၉(စ)နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေျပာစရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ၅၉(စ)ဟာ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးပတ္သက္ေနတာမို႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္သူတိုင္းကိုတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကို ရယူသင့္တယ္လို႔လည္းအဆိုပါ ဆရာေတာ္ က မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

ျမန္မာသေဘၤာသားရွစ္ဦးလိုက္ပါလာသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားသေဘၤာႏွင့္ တ႐ုတ္သေဘၤာတို႔ ဂ်ပန္ပင္လယ္ေအာ္တြင္ တိုက္မိ၍ တစ္ဦးေသ၊ ရွစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးေန

Photo: ျမန္မာသေဘၤာသားရွစ္ဦးလိုက္ပါလာသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားသေဘၤာႏွင့္ တ႐ုတ္သေဘၤာတို႔ ဂ်ပန္ပင္လယ္ေအာ္တြင္ တိုက္မိ၍ တစ္ဦးေသ၊ ရွစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးေန
Wednesday, March 19, 2014

တိုက်ဳိပင္လယ္ေကြ႕အ၀င္တြင္ မတ္ ၁၈ ရက္အေစာပိုင္းက ကုန္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း တိုက္မိမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္သေဘၤာသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ရွစ္ဦးရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    
စတီးေခြမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေသာ တန္ခ်ိန္ ၁၂၆၃၀ ရွိသည့္ ပနားမားအလံလႊင့္ထူထားသည့္ Beagle III သေဘၤာသည္ ေတာင္ကိုရီးယား မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Pegasus Prime သေဘၤာသည္ Uraga ေရလမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တန္ခ်ိန္ ၇၄၀၆ တန္ရွိသည့္ Pegasus Prime သေဘၤာေပၚတြင္မူ ေတာင္ကိုရီးယား သေဘၤာသားေျခာက္ဦးႏွင့္ ျမန္မာသေဘၤာသားရွစ္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသေဘၤာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ဦး အနည္းငယ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္မွလြဲၿပီး ထိခိုက္မိသူ မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုအခ်ိန္က Beagle III သေဘၤာေပၚတြင္ လိုက္ပါလာေသာ တ႐ုတ္သေဘၤာသား ၂၀ အနက္ ၁၂ ဦးကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးကိုမူေသဆံုးေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၏ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားေပ်ာက္ဆံုးေနသူရွစ္ဦးကိုလည္း ဆက္လက္ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
    
အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ဂ်ပန္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စင္း၊ ေလယာဥ္တစ္စင္းအျပင္ ကင္းလွည့္သေဘၤာတစ္စင္းတို႔ကိုလည္း ပို႔လႊတ္ခဲ့သည္။ သေဘၤာႏွစ္စင္းတိုက္မိခ်ိန္က ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနသည္ ၾကမ္းတမ္းေနဖြယ္မရွိဟု ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    
တိုက်ဳိပင္လယ္ေအာ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သြားလာမႈအမ်ားဆံုး ေရေၾကာင္းလမ္းျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ သေဘၤာစင္းေရ ၅၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group
တိုက်ဳိပင္လယ္ေကြ႕အ၀င္တြင္ မတ္ ၁၈ ရက္အေစာပိုင္းက ကုန္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း တိုက္မိမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္သေဘၤာသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ရွစ္ဦးရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။