Sunday, 10 June 2012

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ကုလား ရခိုင္ အဓိကရုဏ္း မိန္႔ခြန္း ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ ေၾကညာျခင္း (ရုပ္သံ)

                                                                                                                                                                                                      From : MEG

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၊ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၂

၁၃၇၄၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္၊ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၂ ဇြန္ ၁၀
အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔တြင္ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပား သည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၈ ရက္မွ စတင္၍ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္၍ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ရံုျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ေရးကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၂ ပုဒ္မခြဲ ဃ အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ယေန႔မွစ၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ က အရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဤအမိန္႔သည္ ယေန႔မွ စ၍ ေနာက္ထပ္ အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိမျခင္း အတည္ျဖစ္သည္။
ဤအမိန္႔သည္ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ရမည္။


                                                                                                                                                    (ပံု)
                                                                                                                                                သိန္းစိန္
                                                                                                                                         ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန့တြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတနိုင္ငံ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ရခိုင္အေရး မိန့္ခြန္း အျပည့္အစံု


အစိုးရအေနျဖင့္ Rule of Law ေဖာ္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္

မိတ္ေတြမ်ားခင္ဗ်ား-

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ မင္းမဲ့စရိုက္ ဆန္ဆန္ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ အရာရာ Rule of Law အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ Rule of Law ခိုင္မာေကာင္းမြန္ေရး သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္၏ အဓိကတာ၀န္ ျဖစ္သည္မွာ မွန္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ Civil Society မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသိအျမင္ကို မ်က္ေစ့ဖြင့္ေပးေသာ စတုတၳမ႑ဳိင္ မီဒီယာမ်ား စသည္တို႕အားလုံးကလည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပံ့ပိုးေပးမွသာ ခိုင္မာေသာ Rule of Law ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ သတင္းအဖုံဖုံ ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း ေကာလဟာလႏွင့္ သတင္းမွန္မ်ား ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွ Rule of Law အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ဘက္မွျဖစ္ေစ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ ေက်ာ္လြန္လာေသာ မင္းမဲ့စရိုက္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဆူပူ အၾကမ္းဘက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ မိမိတုိ႕ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပြက္ပြက္ဆူေတာ့မည့္ အလားအလာမ်ား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေနၾကသည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

လူနည္းစု၏ အမွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွသည္ လူမ်ားစု၏ အမွားလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား အျဖစ္သို႕ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိ မသြားေစရန္ သတိရွိၾကရန္ လိုပါသည္။

မိမိတို႕ႏွင့္ နီးစပ္ရာ နီးစပ္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း လက္စားေခ်ျခင္း ကင္းေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ပါ၍ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ Rule of Law ကို ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ Rule of Law ေဖာ္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
                                                                                                                                From : Hmuu.zaw

တပ္မေတာ္သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား အေျကာင့္မဲ့တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမဟုတ္၊ ဘဂၤါလီစစ္ေသြးၾကြ အစြန္းေရာက္လူတစ္စုေၾကာင့္ ျပည္သူလူ၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးေနျခင္းသာျဖစ္

မေန႕ညက ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ကဆက္သြယ္လာပါတယ္။ သူက ရခိုင္ျပည္နုယ္မွာ တပ္မေတာ္က မူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္း မွန္ မမွန္ေမးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုလိုေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

၁။ တပ္မေတာ္နဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ ေဒသမွာရိွတဲ့ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ အသက္အႏၲရာယ္နဲ႕ ေနအိမ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိ္င္ဖို႕အတြက္ လံုျခံဳမႈစစ္ဆင္ေရး Security Operation ကိုသာေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္။

၂။ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ေတာင္ကုတ္ျဖစ္စဥ္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အၾကမ္းဖက္ မႈေတြက်ဴးလြန္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈသမားေတြ၊ အစြန္း ေရာက္သမားေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါကို သာမန္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ သက္သက္လို႕ ျမင္လို႕မရဘူး။

၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက က်န္တဲ့ေဒသေတြမွာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းေတြမျဖစ္ဖို႕၊ အစိုးရ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။

၄။ ဘူသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာေဒသမွာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတ၀ိုက္မွာ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ ခြဲထြက္ေရး သူပုန္ေတြက ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကို အစုအလုိက္သတ္ျဖတ္၊ ေမာင္းထုတ္၊ ရြာမီးရိႈ႕ေတာေတြလုပ္ ခဲ့ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာ-အေရွ႕ပါကစၥတန္ ( ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) နယ္စပ္က မူဂ်ာ ဟစ္ဒင္သူပုန္ေတြကို စစ္ဆင္ေရးလုပ္ျပီး ႏိွမ္နင္းခဲ့ရတယ္။

၅။ အခုလည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤါလီမ်ားက အဲဒီပံုစံအၾကမ္းဖက္မႈေတြျပန္လုပ္လာလို႕ တပ္မေတာ္နဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကာကြယ္ေပးေနရတာျဖစ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူး။ သူတို႕ဟာ ထုိင္းေတာင္ပိုင္းက ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈလိုမ်ိဳး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ၀ါဒကို ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသာျဖစ္တယ္။

၆။ ေတာင္ကုတ္ျဖစ္စဥ္ဟာ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို လုပ္ဖို႕တြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္သက္သက္သာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနာက္ကြယ္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးမားတဲ့ ခြဲထြက္ ေရးလႈပ္ရွားမႈရိွေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက ဒီအေျခအေနကိုနားလည္ဖို႕ လိုတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခါတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရိွတဲ့ အဲဒီသတင္းေထာက္ဟာ အခု သူေရးတဲ့သတင္းမွာ ဒီေျဖၾကားခ်က္ကို မသံုးဘဲ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုေတြကို ႏိွပ္ကြပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေအာင္ သြယ္၀ိုက္ေရးသြားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားအေနနဲ႕ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ဘက္လိုက္လိုတဲ့ သေဘာ မ်ား ရိွလာႏုိင္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ဒါကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႕အတြက္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ေပၚက ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈမပါဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ဟိုတံုးက ကုလားဆိုးသူပုန္ေတြ ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက သိေအာင္ ေျပာၾကဖို႕တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

တစ္ဖက္ကလည္း ျပည္တြင္းက က်န္ေဒသမ်ားမွာ ဘာသာ၀င္အားလံုးအတြင္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနႏုိင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရ ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားရဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဥပေဒနဲ႕အညီ ကာကြယ္တားဆီးေန ျခင္း သာျဖစ္တယ္၊ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုးကို ဦးတည္တုိက္ခုိက္ ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ႏုိင္ငံတကာကို သက္ေသျပၾကပါလို႕ တုိက္တြန္းလို ပါတယ္။
                                                                                                                              From : Ye Htut.

ေနာက္ဆုံးရ သတင္း

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၁၅း၁၅ နာရီခ်ိန္မွစ၍ စစ္ေတြေလယာဥ္ကြင္း၊ စစ္ေတြရထားလမ္း (၂၀)မိုင္ ေတာက္ေလွ်ာက္အား တပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေန ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပည္တြင္းေနအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ (အစၥလာမ္ဘာသာကို အေၾကာင္းျပဳ၍) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ခြဲျခားျပီး ၾကည့္ျမင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ျပည္သူမ်ားအတြင္း မသကၤာစရာမ်ား ေတြ႕ရွိရပါက သက္ဆိုင္ရာသို႕ အျမန္ဆုံး အေၾကာင္းၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ သံုးဦးမွာ အမ်ိဳးသမီး ဟန္ေဆာင္ျပီး ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ႕အတြင္းသို႔ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ထြက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရပါသည္။
                                                                                                                              From : Hmuu.zaw

စစ္ေတြျမိဳ့တြင္ပါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ညမထြက္ရအမိန့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီျဖစ္


ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန့ စစ္ေတြျမိဳ ့ ျမင္ကြင္းမ်ားနွင့္ တပ္မေတာ္၊ျပည္သူ ့ရဲ ၊ျမန္မာနိုင္ငံ မိီးသတ္နွင့္ ျပည္သူလူထုတို့၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား


နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ အရာရွိတဦးရဲ့ ျပည္သူမ်ားသုိ့ ပန္ၾကားခ်က္

ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား-

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ လုံျခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေနၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ (ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ လုပ္ႀကံဖန္တီးေဖာ္ျပေနၾကပါသည္။) ျပည္တြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို အသုံးခ်၍လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာကို အသုံးခ်၍လည္းေကာင္း မိမိတိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဆူပူအၾကမ္းဘက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိ္န္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ ေနျပီး ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳလ်က္ ခြဲျခားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအေၾကာင္း ျပဳလ်က္ ခြဲျခားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း လုံး၀ မရွိပါေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာကို ခုတုံးလုပ္ အသုံးခ်၍ မင္းမဲ့စရိုက္မ်ား က်ဴးလြန္လာသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
                                                                                                                                    From : Hmuu.zaw

ေမာင္းေတာသို့ တပ္မေတာ္မွ အင္အားျဖည့္တင္းလ်က္ရွိျပီး အေျခအေနမ်ားအားဆက္လက္ထိန္းသိမ္း

 ေမာင္းေတာျမိဳ့အတြင္းသို့ တပ္မေတာ္မွ အင္းအာျဖည့္တင္းမွဳမ်ား ေရာက္ရိွေနျပီး ဆက္လက္၍ ေမာင္းေတာဘက္က ေက်းရြာေတြဆီကုိ ေနာက္ထပ္စစ္ေႀကာင္းေတြ ထပ္မံခ်ီတတ္ကာေရာက္ရိွ ရြားသားမ်ား ကူညီခ်င္း လံုျခံဳတဲ့ေနရာ ပို့ေဆာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။တပ္မေတာ္နဲ့ အတူနယ္ခံမ်ိဳးခ်စ္ရခိုင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

 စစ္ေတြတြင္မွဳ တပ္မေတာ္သား အင္းအားနည္းပါးမွဳရိွေနျပီး မင္းဂံရပ္ကြက္ အကြက္ (၁) ကုိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ယမန္ေန႔ ၁၂နာရီခန္႔တြင္ ၀င္ေရာက္ မီး ရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင္႔ ဗလီတစ္ခု အပါအ၀င္ အိမ္ေျခ ၄၀ေက်ာ္ ပ်က္စီးသြားျပီး အဆုိပါ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယေန႔မနက္ ငါးနာရီခန္႔တြင္ ေ၀သာလီ အားကစားကြင္း အနီးရွိ ရထားဘူတာမွ ျမဳိ႕ ပတ္ရထားကုိ မီးရႈိႈ႕ဖ်က္စီးေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အခ်ိန္မီတားဆီးနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။စစ္ေတြျမဳိ႕ လုံျခဳံေရးအင္အားမွာ အားနည္းေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားႏွစ္ဆယ္ ၀န္းက်င္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃၀၀ ၀န္း က်င္သာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအင္အားႏွင္႔ လက္ရွိဆူပူေနမႈကုိ ထိန္းသိမ္းတားဆီးရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ရခုိင္္ တုိင္း ရင္းသား တုိးတက္ေရးပါတီမွ ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

 စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မ်ားကလည္း ရခိုင္ျပည္သုိ႔ တက္သြားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားအားလည္း ျပည္သူစစ္ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ျပီး အကုန္ပူေပါင္း ကာကြယ္ေနၾကေၾကာင္းသိရပါသည္။

 ယခုအခါ တပ္မေတာ္မွ ၾကည္း ေရ ေလ အင္ဂ်င္နီယာ ေဆးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စုံလင္စြာ ေရာက္ရွိလာေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ၾကည္း မွလည္း တပ္ကုူမ်ား ျဖည့္တင္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။စစ္တပ္နဲ႔ ရဲမ်ား အင္အား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္လာေပမယ့္ နယ္စပ္ကအႀကမ္းဖက္သမားေတြ ထပ္၀င္မလာေအာင္ နယ္စပ္တစ္ေယာက္ ခ်ထားရျခင္း ၊ရြာတစ္ရြာခ်င္းဆီကို အင္အားခြဲလြတ္ရျခင္းေႀကာင့္ အခုထိအင္အားေကာင္းေကာင္းမလုံေလာက္ေသးဟုသိရပါတယ္။ထပ္မံရ်္ ျဖည့္တင္းရန္ တပ္မေတာ္မွ လည္း အင္းတိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လက္ရိွစစ္ေၾကာင္းမ်ား အင္းအားစုမ်ား ျဖင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး တြက္ ျဖန့္ခြဲေနရာယူလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။တပ္မေတာ္ဘာလုပ္ေနလဲဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျပီ အစိုးရနဲ့ျပည္သူၾကား ရန္တိုက္ေပးျခင္းမ်ားကို ေတြ့ရိွေနရပါသည္။ သို့ေသာ္ ျပည္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာအသိုင္းဝုိင္းလိုက္ လံုးဝအယံုၾကည္မရိွ တပ္မေတာ္အေပၚသေဘာထားကာ အြန္းလိုင္းမွလည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာ စာမ်က္ႏွာ မ်ားမွလည္း ေကာင္း ရခိုင္အေရးေတြးပူလ်က္တပ္မေတာ္ ၏ အမ်ိဳးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖါက္စကားကို လက္ခံကာ ကိုယ္စီအသိစိတ္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေျပာဆိုေန
ျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားဘက္မွ မွန္ကန္စြာရပ္တည္ေနၾကပါသည္။လံုးဝေလးစားရပါ၏ ရခိုင္တိုင္းရင္သားမ်ားကိုယ္စား။

 တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း မိုးေရးမ်ားၾကားအနားမေန နယ္စပ္စည္းမ်ွဥ္းမ်ား ထိ တျဖည္းျဖည္း အင္းအားတိုးခ်ဲ ့ျဖန္ ့ခြဲ ယူလာျပီးျဖစ္သည္။ေမာင္ေတာ ဘက္အေျခေန တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေသာ္ လည္း စစ္ေတြဘက္တြင္မွဳ အေျခေန အနည္းငယ္တင္းမာလ်က္ရိွပါသည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ဝါးခ်ြန္ျဖင့္ေစာင့္ ေနျပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကေတာ့ ဓါးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ ့မ်ားအား ကူညီျခင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ပါ ကယ္ဆယ္ျခင္း နယ္ေျမစိုးမိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါသည္။သို့ေသာ္ ျမိဳ့ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္တပ္မေတာ္မွ သိပ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမရိွဘဲ ေက်းရြာဘက္ေတြ တြင္းလွဳပ္ရွားေနျခင္းကိုျပည္သူမ်ား ကိုယ့္အသိနဲ့ ကိုယ္နားလည္ေပးၾကပါ။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ့ဝင္ေတြနဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းျပီးကာကြယ္ေနသည္ကို ေနာက္စည္းအတြက္ စစ္သားေတြရိွေနသည္ကို သိရိွပါ။ေသြးကြဲေစလိုသူမ်ား မွ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းခ်င္ သေယာင္ေယာင္ တပ္မေတာ္က အလုပ္မလုပ္ဘဲေန သေယာင္ေယာင္ ေသြးခြဲမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။သို့ေသာ္စဥ္စားျပီယံုပါ ဒီလိုမိုးေရထဲ အပ်င္ေျပမည္သူမွမသြားပါ။
 

ထို ့ျပင္ ဦးကိုကိုၾကီးကလည္း လံုးဝ ရိုးဟင္ဂ်ာကိုမေထာက္ခံေၾကာင္း လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူေပါင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္းရခိုင္အမ်ိဳးသား အေရးမွာ ရဲရဲဝံဝံ ေလးစားစြာ ၈၈ထဲမွာသူတစ္ေယာက္ ထြက္လာပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ့တြင္လည္း မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ မ်ားမွရခိုင္ေရးတြက္ရိုးဟင္ဂ်ာကို မေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပခ်င္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ သတင္းမီဒီယာမ်ား ျပည္သူမ်ားမွလည္း ရိုးဟင္ဂ်ာအေရးလံုးဝ လက္မခံေၾကာင္း (က်ြန္ေတာ္လည္း ကိုကိုၾကီးလိုဘဲ ဗ် သူ့ကိုေလးစားတယ္ က်ြန္ေတာ္လည္းလံုးဝ လံုးဝမေထာက္ခံပါဖူး ေနာက္ျပီး ဒီအတြက္လည္း တပ္မေတာ္ကို လံုးအျပည့္ဝယံုၾကည္တယ္) အစရိွသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ထို့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမဟုတ္ဘဲျပည္ပေရာက္ အြန္လိုင္းသံုးျမန္မာအမ်ားစု သည္ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္က ကူညီေပးႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ျပီး သတင္းအမွားလြင့္ေသာ္ ဆိုဒ္မ်ားသို့ လက္တြဲညီညီ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ သီးခ်င္တင္ေပးခဲ့သည္မ်ားကို ေတြ့ရိွရပါသည္။ထို့ျပင္ ျမန္မာစီးပြားေရး မီဒီယာ ဂ၇ုမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ား ပရဟိတအဖြဲ့မ်ားမွလည္း ရခိုင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစုေဆာင္း ကူညီမွဳေတြလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ခုလို ေဘးေျပာတာကိုမယံုဘဲေသြးေျပာတာကို ယံုတဲ့ ျမန္မာမ်ားဘယ္ေတာ့မွ တိုင္းတပါးလာလြမ္းမိုးလို ့မရဖူးအားလံုးကိုေလးစာပါတယ္ဗ်ာ။

 ယေန႔နံနက္ ၁၁နာရီရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ စစ္ေတြၿမိဳ႕မင္းဂံရပ္ကြက္တြင္ ေနအိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ရန္ႀကိ္ဳးစားသည့္ ဘဂၤါလီလူအုပ္စုႏွင့္ လံုထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဘက္စလံုး အက်အဆံုးရွိေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။ ယမန္ေန႔ညက အေျခအေနမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ယခုေန႔ခင္းပိုင္းအထိ အေျခအေနကို ၿငိမ္သက္ေအာင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။  ၎အေနျဖင့္ လံုထိန္းအင္အားနည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ ယေန႔ေန႔ခင္းအေျခအေနကို ၿငိမ္သက္ေအာင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက ယေန႔ညပိုင္းတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။
 

မၾကာေသးမီ မိနစ္ပိုင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္မူ မင္းဂံရပ္ကြက္တြင္ ၿငိမ္သက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အလယ္သံေက်ာ္ ရဲစခန္းစီးနင္းသိမ္းပိုက္ခံရ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားမွရဟတ္ယဥ္မ်ားျဖင့္သြားေရာက္ေနေၾကာင္းသိရိွရပီး ထိုစခန္းအတြင္းပုန္းေအာင္းေနေသာ္ ဗမာမ်ား ရခိုင္မ်ား ရိွေၾကာင္းသိရိွရကာ စိုးရိမ္
ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျမဳိ႕ေတာ္ စစ္ေတြျမဳိ႕တြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ေသနတ္ပစ္ ထိန္းသိမ္းခြင္႔ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား က ေျပာၾကားသည္။
 

“ေသနတ္ စပစ္ေနျပီ“ ဟု ရခုိင္တုိင္းရင္းသား တုိးတက္ေရးပါတီမွ ပါတီ၀င္တစ္ဦးက ဆုိသည္။စစ္ေတြျမဳိ႕ ကန္ေတာ္ၾကီးရပ္ကြက္တြင္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား တစ္ဦးေသဆုံးျပီး တစ္ရာေက်ာ္ ဒဏ္ရာရွိသြားေၾကာင္း၊ ရိုးဟင္ဂ်ာ ႏွစ္ဦးေသဆုံးျပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ အနည္းငယ္ရွိ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
                                                                                                                                     From : ဖိုးသားေလး

ေနာက္ဆုံးရ ရမ္းျဗဲ သတင္းမ်ား

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၁၁၀၀ နာရီ။ ရပ္ကြက္(၁)၊ ျမဳိ႕ႏွင့္ ေတာရြာမ်ားမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အင္အား(၁၀၀)မွ သာယာကုန္းဗလီအား ဖ်က္ဆီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္တားဆီး ထိန္းသိမ္း။
                                                                                                                                    From : Hmuu.zaw

ေနာက္ဆုံးရ ေမာင္ေတာ သတင္းမ်ား

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၈၅၀ မွ ၁၀၅၀ နာရီ။ ရပ္ကြက္(၂)၊ ပ်ံက်ေစ်း၊ ဘဂၤါလီအင္အား ၂၀၀ ခန္႕ေစ်း၀ယ္မည့္ ဟန္ျဖင့္ လူစု၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တား၊ တား၍မရ၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ေရွ႕တြင္ ထား၍ တက္လာ၊ မိုးေပၚေထာင္ ပစ္၍ မရ၊ ေျခာက္လွန္႕ ပစ္ခတ္တားဆီးခဲ့ရ။
                                                                                                                                      From : Hmuu.zaw

ေနာက္ဆုံးရ စစ္ေတြ သတင္းမ်ား

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၃၀၀ နာရီ။ မင္းဂံရပ္ကြက္(၈/၉)- ဘဂၤါလီအင္အား ၂၀၀ ခန္႕ ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၂၀၀ ခန္႕ ရင္ဆိုင္၊ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိ၊ မိုးေပၚေထာင္ပစ္၊ လူစုကြဲ၊ (ရခိုင္အိမ္(၁)လုံးႏွင့္ ဘဂၤါလီအိမ္(၁)လုံး မီးေလာင္)

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၅၀၀ နာရီ။ မင္းဂံရပ္ကြက္၊ မိုးလုံေလလုံ အားကစားရုံအား ၂၀၀ ခန္႔မွ မီးရႈိ႕ရန္ ေရာက္ရွိလာ၊ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိ၊ မိုးေပၚေထာင္ပစ္၊ လူစုကြဲ။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၈၄၅ နာရီ ။ ဘုေမရြာ/မင္းဂံရပ္ကြက္၊ ႏွစ္ရြာစလုံးရွိ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ အခ်င္းခ်င္း ေနအိမ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ မီးရႈိ႕၊ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိ၊ မိုးေပၚ ေထာင္ပစ္၊ လူစုကြဲ။ (ရခိုင္အိမ္(၂)လုံး၊ ဘဂၤါလီအိမ္(၃)လုံး မီးေလာင္)

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၀၉၅၀ နာရီ ။ မင္းဂံရပ္ကြက္(၁၃)ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအား ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦးမွ မီးရႈိ႕၊ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိ၊ မိုးေပၚ ေထာင္ပစ္၊ လူစုကြဲ။ (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္း မီးေလာင္)

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၁၀၄၀ နာရီ ။ မင္းဂံရပ္ကြက္(၁၅)၌ ဘဂၤါလီ ၂၀၀/၃၀၀ ဦးမွ မီးရႈိ႕၊ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိ၊ ေျခာက္လွန္႕ပစ္၊ လူစုကြဲ။ (ရခိုင္အိမ္ ၁ လုံး မီးေလာင္)

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၁၀၄၅ နာရီ ။ စုေမလက္သမားရြာမွ ဘဂၤါလီ ၃၀၀ ဦးမွ ရခိုင္အိမ္(၃)လုံး ဖ်က္ဆီးဝ ရဲမွ တား၊ မိုးေပၚေထာင္ပစ္၊ ဘဂၤါလီ ၁၅၀ ခန္႔ က်န္ရွိ။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၁၁၃၀ နာရီ ။ ေရႊေရာင္စုံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕
ဘဂၤါလီ ၂၀၀ ဦးမွ လာ၀ိုင္း၊ ရဲမ်ားမွ ရွင္းလင္းဆဲ။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၁၁၄၀ နာရီ ။ ဒူး၀ါးေျမာင္ရြာ၊ ဘဂၤါလီ ၄၀၀ ဦးႏွင့္ ရခိုင္ ၁၅၀ ဦး ထိပ္တိုက္ေတြ႕။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၁၁၄၀ နာရီ ။ စစ္ေတြျုမိဳ႕၊ ပုဏားကၽြန္းမွ ရခိုင္ ၂၀၀ ဦး စစ္ေတြသို႕ ထြက္လာ၊ ပုဏားကၽြန္းတြင္ တားထား။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၀၁၀၅၀ နာရီ ။ စစ္ေတြ ျပည္သူ႕ေဆးရုံ၊ ရခိုင္ ၄ ဦး (မစိုးရိမ္ရ) ဒဏ္ရာျဖင့္ ေရာက္ရွိလား။

                                                                                                                                  From : Hmuu.zaw