Thursday, 7 August 2014

က်န္းမာေရးေကာင္းရန္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေန႔စဥ္ စားပါ

ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္ပါဝင္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကာကြယ္ႏုိင္ေသာ အာနိသင္မ်ားသည္ ကိုုယ္ခံအားကိုတုိးျမႇင့္ေပးႏိုင္ၿပီး က်န္းမာလန္းဆန္းေစႏုိင္သည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴျဖင့္ေဖာ္စပ္ ထားေသာ ေဆး ဝါး မ်ား ကို သာမန္အေအးမိတုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားကာကြယ္ရန္ ဆရာဝန္မ်ား အသံုးျပဳသည္။ အနံ႔အသက္ အလြန္မထြက္ဘဲ ၾကက္သြန္ျဖဴစားႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

" လိုင္ဇာအျပန္ - ျမစ္ႀကီးနားအႀကိဳ ညိႇႏိႈင္းပြဲ "

Photo: " လိုင္ဇာအျပန္ - ျမစ္ႀကီးနားအႀကိဳ ညိႇႏိႈင္းပြဲ "
Thursday, August 7, 2014

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ လိုင္ဇာညီလာခံက အျပန္ ဦးႏိုင္ဟံသာ၊ ဦးကြယ္ထူးဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ NCCT ကိုယ္စားလွယ္(၁၂)ဦး ႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႕ TAT ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ဒုဥကၠဌ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ႏွင့္ Myanmar Peace Center (MPC) အလုပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေတြ႕ဆံုၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဖက္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္ေရး အတြက္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ေန႔လည္ ၁း၃၀ မွ ၅း၀၀ အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွ (၁၇)ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Peace Center မွာ က်င္းပမဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ Single Text အေခ်ာသတ္ႏိုင္ေရးကို NCCT-UPWC တို႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါ တယ္။ ( May 2nd Draft အၿပီးမွာေတာ့ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းရန္ (၃၁)ခ်က္ က်န္ရွိ ေနပါတယ္။)
အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ လိုအပ္ပါက လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အလုပ္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈ္င္းႏိုင္ရန္ ႏွင့္ Nationwide Ceasefire Accord (NCA) ေဆြးေႏြးေနသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း မူေဘာင္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ
( Framework for Political Dialogue) အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရန္ မဟုတ္ပဲ စတင္ ျပင္ဆင္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။)

UPWC ဒုဥကၠဌ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းအေနျဖင့္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရွင္းျပရန္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္အတြင္း Myanmar Peace Center မွာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႔ ဖိတ္ၾကားေရး အတြက္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိပါသည္။
NCCT-UPWC ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္လည္း NCCT-UPWC ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုၿပီး Framework for Political Dialogue ကို စတင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္(ဒီေဆြးေႏြးပြဲသည္လည္း ျပင္ဆင္ေရးအတြက္သာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ အတြက္ မဟုတ္ဘူးကို နားလည္မိပါတယ္။)

အခုအထိ UPWC-NCCT (၂)ဖက္ အေရးအႀကီးဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ကေတာ့
(က) NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း Framework Meeting ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
(ခ) NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း(၉၀) အတြင္း ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္တဲ့ လူမ်ားပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီး (Political Dialogue) ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဖက္မွ ပူပန္မႈကို ျပည္ေထာင္စုဖက္မွ နားလည္ သေဘာတူေပးတာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဆြးေႏြးရင္း နဲ႕ ႏွစ္ဖက္ အေတြ႕အၾကံဳပိုရွိလာပါၿပီ၊ Framework Meeting အခ်ိန္မွီ ၿပီးစီးႏိုင္မွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို သေဘာ တူညီခ်က္ အတိုင္း စႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ညိႇႏိႈင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္လံုးက သေဘာတူညီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို စတင္လာႏိုင္ မွာ ကိုလည္း ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ က်ေနာ္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အမ်ားစု ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကမည့္၊ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ထြက္လာမွာပါ။ ဒါဟာ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တန္႔ ခိုင္ခန္႔ဖို႔ အျပင္ အားလံုးလိုခ်င္တဲ့ တန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကမဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိဥာဥ္ (Political Pact) ေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒီ ပဋိဥာဥ္ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္မွာပါ။

ခရီးကေတာ့ ခရီးရွည္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကမွ လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။ ျမစ္ႀကီးနားက အျပန္မွာ ဆႏၵျပဳလိုတာက အားလံုး အျပဳသေဘာနဲ႕ ပါဝင္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

သတင္းဓါတ္ပုံ - Hla Maung Shwe
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ လိုင္ဇာညီလာခံက အျပန္ ဦးႏိုင္ဟံသာ၊ ဦးကြယ္ ထူးဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ NCCT ကိုယ္စားလွယ္(၁၂)ဦး ႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႕ TAT ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ဒုဥကၠဌ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေျမာက္ ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ႏွင့္ Myanmar Peace Center (MPC) အလုပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေတြ႕ဆံုၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဖက္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္ေရး အတြက္လည္း ပါဝင္ ပါတယ္။

ရန္ကုန္တြင္ သံုးစြဲရအဆင္မေျပေသးသည့္ အူရီးဒူးဖုန္းကတ္မ်ား ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ၿမိဳ႕နယ္၌ အသံုးျပဳႏုိင္မည္

အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ဆန္းပိုင္းက စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးစြဲရ အဆင္မေျပေသာ ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ၿမိဳ႕နယ္၌ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု အူရီးဒူးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ZMapp ေဆးျဖင့္ အီဘုိလာေရာဂါကုသရာတြင္ လူနာမ်ား အေျခအေနတုိးတက္

Photo: ZMapp ေဆးျဖင့္ အီဘုိလာေရာဂါကုသရာတြင္ လူနာမ်ား အေျခအေနတုိးတက္
Wednesday, August 6, 2014

လိုင္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံကေန အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ခံခဲ့ရတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦးကို အီဘိုလာကုသေဆးတမ်ဳိးနဲ႔ စမ္းသပ္ကုသၾကည့္တာမွာ တိုးတက္မႈ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ZMapp လို႔ေခၚတဲ့ ဒီစမ္းသပ္ေဆးဟာ ေရာဂါကို ဟန္႔တားႏိုင္တဲ့အစြမ္းရွိၿပီး လူသားေတြမွာ ပထမဆံုး စမ္းသပ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေမ်ာက္ေတြကိုပဲ ေဆးထိုးစမ္းသပ္ခဲ့ဖူးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ebolaအေမရိကန္ဆရာ၀န္ ကင္တ္ ဘရန္တေလ (Kent Brantly)နဲ႔ ဘာသာေရးဆရာမ နန္စီ ၀ိႈက္ဘိုလ္ (Nancy Writebol)တို႔ဟာ လိုင္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး လုပ္ငန္းေတြ သြားလုပ္ရင္ ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္က်န္းမာေရးဌာနက ေဒါက္တာ အန္တိုနီ ေဖယူစီ (Dr. Anthony Fauci)က စပ္သပ္ေဆးဟာ ေရာဂါကို ထပ္မတိုးလာေအာင္ တန္႔ထားႏိုင္တဲ့အတြက္ လူနာေတြ အေျခအေန တိုးတက္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။

လူသားေတြေပၚ ပထမဆံုးစမ္းသပ္ကုသမႈ ျဖစ္လို႔ လံုး၀ေပ်ာက္မယ္၊ မေပ်ာက္ဘူးေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေစာလြန္းေသးတယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

ZMapp ေဆးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ Scripps သုေတသန ဓာတ္ခဲြခန္းက ေဖာ္စပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသနအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡက “ဓာတ္ခဲြခန္းမွာ တကမၻာလံုးက အီဘိုလာေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ တေနရာတည္း၊ တခ်ိန္တည္းမွာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ တခုတည္းေသာ ေဆးကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ အီဘိုလာကုသေဆး ေတြ႔ၿပီလို႔ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာ အန္တိုနီ ေဖယူစီကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ လုပ္ႏိုင္တာကေတာ့ အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံေတြမွာ နိမ့္က်ေနတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားကလည္း အီဘိုလာကုသေဆးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုဖို႔ အခ်ိန္ ေစာေနေသးၿပီး အီဘိုလာေရာဂါဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္လို႔ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ကလည္း အစည္းအေ၀း က်င္းပေနၿပီး အီဘိုလာေရာဂါကို ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါဆိုး သတ္မွတ္သင့္၊ မသတ္မွတ္သင့္ ဆံုးျဖတ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ
လိုင္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံကေန အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ခံခဲ့ရတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦးကို အီဘိုလာ ကု သေဆး တမ်ဳိးနဲ႔ စမ္းသပ္ကုသၾကည့္တာမွာ တိုးတက္မႈ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးဆယ္ယူၿပီးပါက လက္ဝယ္ထားရွိသူမွာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းဟုဆို

Photo: ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးဆယ္ယူၿပီးပါက လက္ဝယ္ထားရွိသူမွာ 
ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းဟုဆို
Wednesday, August 6, 2014

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး ဆယ္ယူၿပီးပါက လက္ဝယ္ထားရွိသူမွာ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းႏုိင္သည့္အတြက္ ေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူေရးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာ ၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါဥပေဒအရ ႏွစ္၁ဝဝေက်ာ္ သက္တမ္းရွိပါက ေရွးေဟာင္းအေမြအ ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ေခါင္း ေလာင္းႀကီးေတြ႕ရွိသည္ႏွင့္ ဥပေဒအရ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းလက္ဝယ္ထားရွိမႈ ႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။
''ေခါင္းေလာင္းမေတြ႕ရင္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ေခါင္းေလာင္းေတြ႕တာ နဲ႔ ဥပေဒအရ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ကိုလက္ဝယ္ထားရွိမႈနဲ႔ၿငိစြန္းမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကိုအေၾကာင္းၾကား ၿပီး အပ္ႏွံရမယ္။ မူလေနရာမွာထားေပး ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက ပူး ေပါင္းပါဝင္သင့္ပါတယ္''ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ လတ္ တေလာေဆာင္ရြက္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိ ေသးေသာ္လည္း သမိုင္းသုေတသနဦး စီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဦး လြင္က ''ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတြ႕ တယ္ဆိုတာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန က မသိပါဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ကအဲဒီကိစၥ မလုပ္ပါဘူး။ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေနတာ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္စရာေတြအ မ်ားႀကီးရွိေနလို႔ ေခါင္းေလာင္းကိစၥကို သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာနက လုပ္ ေဆာင္ေပးေနပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူရန္ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳ ေပးသည္မွာ ေစာေနၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ျပဳေပး သင့္ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသနပညာ ရွင္ ဦးခ်စ္စံဝင္းက ေျပာသည္။
''ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူေရးမွာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနပါသင့္ပါတယ္။ မပါဘဲရွာလို႔မရဘူး။ ဥပေဒအရလဲ ခြင့္ ျပဳခ်က္ယူရမယ္။ သူတို႔ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္တယ္။ ဒီအေၾကာင္း ကိုနားလည္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန က တာဝန္ရွိသူေတြ ပညာရွင္ေတြ ပါသင့္တယ္။ ေရွးေဟာင္း ကြၽမ္းက်င္သူ ပါတဲ့ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕သင့္တယ္။ ေရွးသုပါရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ပါရမယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး ပါရမယ္။ ဆယ္ ယူေနစဥ္မွာ ေန႔စဥ္ Report ေရးရမယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ တူးလို႔ရတဲ့ေရႊ၊ ေငြ ပစၥည္းေတြကို ယူသြားႏိုင္တယ္။
အခု ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ ျပဳေပးတာ ေစာတယ္လို႔ဆိုရမယ္''ဟု ေျပာသည္။
ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၇၆ခုႏွစ္တြင္ သြန္းလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၃၈ႏွစ္ ၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္၍ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ဆယ္ယူၿပီးပါက မူလေနရာျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ ျပန္ ထားေပးမည္ဟု ရွာေဖြခြင့္ရရွိထားေသာ ဦးစံလင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က ကတိ ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group
ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး ဆယ္ယူၿပီးပါက လက္ဝယ္ထားရွိသူမွာ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းႏုိင္သည့္အတြက္ ေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူေရးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာ ၾကားလိုက္သည္။

Telenor က ဖုန္းေခၚခကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္သာသတ္မွတ္

Photo: Telenor က ဖုန္းေခၚခကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္သာသတ္မွတ္
Thursday, August 7, 2014

Telenor ဆင္းမ္ကတ္ျဖင့္ တျခား မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးလုိင္းမ်ားသို႔ ဖုန္း ေခၚဆုိပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္သာ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းေစ်းႏႈန္း ထက္ပို မည္မဟုတ္ေၾကာင္း Telenor Myanmar ၏ စီအီးအုိျဖစ္သူက ၾသဂုတ္ 
၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ NetMonday အစီအစဥ္ ၌ အတည္ျပဳေျပာသည္။

''တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ဆင္းမ္ကတ္ ေတြကို က်ပ္ ၁၅ဝဝ တည္းနဲ႔သာ ေရာင္းခ် ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆုိခအေနနဲ႔ အမ်ားဆုံး ၂၅ က်ပ္ပဲ သတ္မွတ္ထား ပါတယ္။ ဘယ္ကြန္ရက္ကိုပဲေခၚေခၚ ၂၅က်ပ္ကို အျမင့္ဆုံးသတ္မွတ္ထားပါ တယ္''ဟု ယင္းကေျပာသည္။

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ စက္တင္ဘာလအစတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ား တြင္သာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ေရာင္း ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အသုံး ျပဳသူအေနျဖင့္ 2G ႏွင့္ 3G Network ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ဟန္းဆက္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ ယူရာတြင္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီ ေနာ ျမန္မာမွသိရသည္။

အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆုံး 7Mbp အထိရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသုံး ျပဳခေကာက္ခံရာတြင္လည္း Package အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္၍အသုံး ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာ၏ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာသည္ 4G Network အထိ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ 4G နည္းပညာသုံး LTE ဖုန္းအ မ်ဳိးအစားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ႏုိင္သူနည္း ပါးေနသည့္အတြက္ နည္းပညာျမင့္ဟန္း ဆက္မ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနီးပါး အထိ အသုံးျပဳလာႏုိင္ပါက ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံသိ ရသည္။

လာမည့္စက္တင္ဘာလအတြင္း တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေစ်း ကြက္အတြင္း ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ခန္႔ မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳ ႏုိင္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ သိရသည္။

Yangon Media Group
Telenor ဆင္းမ္ကတ္ျဖင့္ တျခား မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးလုိင္းမ်ားသို႔ ဖုန္း ေခၚဆုိပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္သာ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းေစ်းႏႈန္း ထက္ပို မည္မဟုတ္ေၾကာင္း Telenor Myanmar ၏ စီအီးအုိျဖစ္ သူက ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ NetMonday အစီအစဥ္ ၌ အတည္ျပဳေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ခုနစ္လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈေပါင္း၆ဝ ျဖစ္ပြား၊ က်ဴးလြန္သူ ၁၂ဝ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလိုင္လ အထိ ခုနစ္လ အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ စုစုေပါင္း ၆ဝ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရားခံ စုစုေပါင္း ၁၂ဝ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း လူကုန္ ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ (ဗဟို)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာရင္းမ်ား အရသိရသည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္အခ်ဳိ႕ ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ညႊန္ၾကား ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ျပဳျပင္ရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္ မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

အင္းတေကာ္ လူေသမႈ အမႈမွန္ ေပၚႏုိင္ပါ့မလား

  Photo: အင္းတေကာ္ လူေသမႈ အမႈမွန္ ေပၚႏုိင္ပါ့မလား
Thursday,  August 7, 2014
  
ပဲခူးတိုင္း အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕က ယာဥ္တိုက္ေသဆံုးမႈ တခုမွာ အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြကို အမႈဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေသ ဆုံး သူရဲ႕ မိခင္ကို ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြက ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ကာယကံရွင္ မိသားစုက ေျပာပါတယ္။

ေသဆံုးသူရဲ႕မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းၾကည္က သားျဖစ္သူေသဆံုးမႈဟာ သာမန္မဟုတ္ဘဲ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္း ဖက္ ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရတာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အင္းတေကာ္ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ မေပး ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲထားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ယာဥ္တိုက္မႈမွာ ေသဆံုးသြားတဲ့ သားျဖစ္သူအတြက္ မိခင္ျဖစ္သူနဲ႔မိသားစုက ဒီကိစၥကို အမႈမွန္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေစလိုတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံေတြကလည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ေသဆံုးသူ ကိုမင္းမင္းငယ္မွာ ဇနီးနဲ႔ ကေလးသံုးဦး က်န္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အင္းတေကာ္ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ခြင့္ မရရွိတဲ့ေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူက အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ မွ်တတဲ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး အပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာ ႐ုံးေတြကို တိုင္တန္းစာေတြ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး တပတ္အၾကာမွာေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေငြေပးခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႔လာရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေသဆံုးသူ ကုိမင္းမင္းငယ္ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းၾကည္က“အမႈဖြင့္ မေပးလို႔ ေနျပည္ေတာ္အထိ စာပို႔တိုင္ေတာ့ က်မတို႔ကို ရဲေတြကိုယ္တိုင္က ေငြေပးစည္း႐ုံးတယ္။ မရေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ က်မသားအတြက္ သူတို႔ေပးတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးကိုလည္း မယူဘူး။ အမႈမွန္ေပၚတဲ့ အထိ ႀကိဳးစားမွာပဲ။ တျခားလူေတြကို ဒီလိုဆက္လုပ္ေနရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ။ က်မသားေသလို႔ သူတို႔ကို နာေစ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို တရားလက္လြတ္ လုပ္တာကို ဥပေဒက တရားသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ပါ”လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေသဆံုးသြားတဲ့ ကိုမင္းမင္းငယ္ဟာ ေရေျမာင္းေတြမွာ ျပြန္ခ်တဲ့ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၈ ရက္ မနက္ ပိုင္း က မိုးရြာလို႔ အလုပ္မျဖစ္တာနဲ႔ ပဲခူး-ရန္ကုန္ ကားလမ္းမႀကီး အတိုင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္တဲ့ ကိုမ်က္ျပဴးနဲ႔ အတူ ဆိုင္ကယ္ စီးၿပီး အင္းတေကာ္ကို ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၎တို႔စီးလာတဲ့ ဆိုင္ကယ္ အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္းေရွ႕ အေရာက္မွာ အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြထဲက တပ္ဖြဲ႔ဝင္တဦးက ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္နဲ႔ ထြက္႐ိုက္ၿပီး ဖမ္းဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းေနတဲ့ ကိုမင္းမင္းငယ္က တိမ္းေရွာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း လမ္းရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျခမ္းမွာ ရပ္ထားတဲ့ ၁၂ ဘီးကားကို ဝင္တိုက္မိတာေၾကာင့္ ေနရာမွာတင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရ တယ္လို႔ ကာယကံရွင္ မိသားစုနဲ႔ မ်က္ျမင္တခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုပါတယ္။

အခင္းျဖစ္စဥ္မွာ ေသဆံုးသူ ကိုမင္းမင္းငယ္ရဲ႕ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွာ လိုက္ပါစီးနင္းတဲ့ ကိုမ်က္ျပဴးက ဒဏ္ရာပဲရခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္တခု လံုး ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့သူလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုမ်က္ျပဴးကို ေဆးကုသ စရိတ္အျဖစ္ အင္းတေကာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က က်ပ္ ၇ သိန္း ေပး စည္း႐ုံးသြားတယ္လို႔ ေသဆံုးသူ ကိုမင္းမင္းငယ္ရဲ႕ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုမင္းမင္းလတ္က စြပ္စြဲေျပာဆိုပါတယ္။

“ဒီအမႈမွာ အေရးအႀကီးဆံုး မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်က္ျပဴးက ဟိုဘက္ကေပးတဲ့ ပိုက္ဆံ ၇ သိန္းကို လက္ခံလိုက္ၿပီ။ အခု ျဖစ္ရပ္မွန္ ကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ အားကိုးရေတာ့မလဲ”လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တေန႔မွာ ကာယကံရွင္ မိသားစုေတြက ယာဥ္ထိန္းရဲေတြကို အမႈဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာကို အင္းတေကာ္ ရဲစခန္းက လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ ကာယကံရွင္ မိသားစုက အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကို တိုင္ၾကားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက အင္းတေကာ္ ရဲစခန္းက ဒုရဲအုပ္ သန္းစိုးနဲ႔ ပုဂၢဳိလ္တဦးက အရပ္ဝတ္ေတြ ဝတ္လာၿပီး ရာအိမ္မႉးေဟာင္း ဦးတင္ေအးကို ေခၚကာ ေသဆံုးသူအတြက္ တိုင္ၾကားမႈေတြ ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ တိုင္တန္းထားတာေတြကို ႐ုတ္သိမ္းေပး ဖို႔ က်ပ္ ၁၅ သိန္းနဲ႔ လာေရာက္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့တယ္လို႔ ေဒၚ၀င္းၾကည္က ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔က ဒီ ၁၅ သိန္းကိုယူ လက္မွတ္ကို ထိုးေပးပါလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီလက္မွတ္က ဘာအတြက္ ထိုးေပးရမလဲ ေမးေတာ့ က်မတိုင္ၾကားထားတာေတြကို ျပန္လည္ၿပီး ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အဲဒီလိုေျပာတယ္။ က်မက ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၁၅ သိန္းကိုလည္း မလိုခ်င္ဘူးဆိုၿပီး ျငင္းတယ္။ အတင္းျငင္းဆန္တဲ့ အခါမွာ က်မကို ေဟာက္လား ဟန္းလားလုပ္ေတာ့ က်မသား မင္းမင္းလတ္နဲ႔ က်မ ေခြ်းမဟာ အဲဒီ ညတြင္းခ်င္းပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အိမ္ကိုေျပးၿပီး တိုင္ၾကားလိုက္ရတယ္”လို႔လည္း ေဒၚဝင္းၾကည္က ေျပာဆိုပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဇြန္လထဲမွာလည္း ရာအိမ္မႉးေဟာင္း ဦးတင္ေအးက တဆင့္ က်ပ္ ၈ သိန္းနဲ႔ ေက်ေအးေပးဖို႔ စတင္ ေျပာဆိုခဲ့ တာကို လက္မခံခဲ့တဲ့ အတြက္ ၁၀ သိန္း အထိ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး အင္းတေကာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထပ္မံ ညႇိႏႈိင္းတာကို ကာယကံရွင္ မိသားစုက လက္မခံတဲ့အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ေဒၚဝင္းၾကည္က ရွင္းျပပါတယ္။

အင္းတေကာ္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ သန္းစိုးက ေသဆံုးသူ မိသားစုေတြရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းဆန္ ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္အေပၚ က်ပ္ ၁၅ သိန္း ေပးၿပီး ညႇိႏိႈ္င္းမႈ မလုပ္ခဲ့သလို၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တာ မရွိဘူးလို႔ ဧရာဝတီ ကို ေျပာပါတယ္။

ေငြေပးညႇိႏႈိင္းတယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး“သူတို႔ အလကား ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ” လို႔ တုံ႔ျပန္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး“မဟုတ္ပါဘူး အဲဒါေတြက ဒီေခတ္ထဲမွာ ၿခိမ္းေျခာက္လို႔လည္း မရဘူးေလ” လို႔ ဒုရဲအုပ္ သန္းစိုးက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚ၀င္းၾကည္ကေတာ့ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္၊ ၁၇ ရက္မွာ ပဲခူးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက ေသဆံုးသူျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ မိသားစုကို စစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈေတြလုပ္ဖို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ေခၚယူခဲ့ၿပီး ရဲအရာရွိေတြရဲ႕ ႀကိမ္းေမာင္း ေျပာဆိုမႈေတြကို ခံခဲ့ရ တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ခင္ဗ်ား ဒီအမႈကို ေရွ႕တိုးမွာလား၊ ေနာက္ဆုတ္မွာလားလို႔ ေမးတယ္။ က်မက ေရွ႕တိုးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားအျဖစ္က သားလည္းေသ၊ မေအလည္း လီဆယ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်ဦးမယ္ေပါ့။ တကယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားသားက ဦးထုပ္သာ ေဆာင္းခဲ့ရင္ ဒီလို အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ ရဲေတြဟာ တာဝန္အရ အလုပ္လုပ္ေနတာ၊ အလကား အလုပ္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ အဲဒီလိုေျပာတယ္”လို႔ ရဲအရာရွိရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ကိုးကားၿပီး သူက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ေဒၚ၀င္းၾကည္က ဆက္လက္ၿပီး“တာဝန္အရ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ က်မသားကို ဦးထုပ္မပါရင္ဖမ္း၊ ဦးထုပ္မေဆာင္းတဲ့ အတြက္ ဒဏ္႐ိုက္ေပါ့၊ အခုေတာ့ မမိ၊ မိတဲ့နည္းနဲ႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္လို႔ က်မသား ေသရတာတာဟာ ရွင္တို႔လုပ္ရပ္လို႔ ေျပာေတာ့ ဒါမေျပာနဲ႔ တရားမဝင္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားကိစၥက တရားမဝင္လို႔ က်ဳပ္တို႔က အေရးမယူ ေပးတာလို႔လည္း ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆံုး က်မကို အမႈစစ္တဲ့အေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးဆိုၿပီး ထိုးခိုင္းတယ္။ က်မကလည္း ဒါက်မကို အမႈစစ္တာမဟုတ္ဘူး။ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ လက္မွတ္ မထုိုးႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တယ္”လို႔ ေျပာဆုိပါတယ္။

ဒုရဲအုပ္ သန္းစိုးက“သူတို႔ ဘာလို႔ အမႈဖြင့္ခြင့္ မရလဲဆိုေတာ့ အမႈက ဖြင့္ထားၿပီးၿပီေလ။ လိုအပ္တဲ့ သက္ေသေတြ အကုန္လံုး ေခၚစစ္ၿပီးေနၿပီ။ သူတို႔ဟာသူတို႔ အရက္မႈးၿပီး ေမာင္းလာၿပီးေတာ့ ကားကို ဝင္တိုက္တာ”လို႔ ဆိုပါတယ္။

အင္းတေကာ္ ရဲစခန္းက ကိုမင္းမင္းငယ္ ေသဆံုးမႈဟာ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္ ထိန္း ရဲေတြကို ေခၚယူစစ္ေဆးတာ မရွိေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္အေပၚ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ပုဒ္မ ၃၀၄ (က)နဲ႔ပဲ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ ထား တယ္လို႔ ဒီအမႈကို ကိုင္တြယ္ စစ္ေဆးေနတဲ့ အမႈစစ္ ဒု ရဲအုပ္ထင္ေက်ာ္ကလည္း ေျပာပါတယ္။

ဒုရဲအုပ္ ထင္ေက်ာ္က“ဒီကိစၥကို က်ေနာ္တို႔က မေတာ္တဆ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ လူတဦး တေယာက္ရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္ၿပီး ေသတာေပါ့”လို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ပုဒ္မနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာအနီးမွာရွိတဲ့ ေစ်းဆိုင္ရွင္ တဦးကေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ယာဥ္ထိန္းရဲေရာ ေသဆံုးသူေရာ အမွားေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေသဆံုးသြားတဲ့ ကိုမင္းမင္းငယ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူတို႔ဟာ ဦးထုပ္ မေဆာင္းထားသလို ယာဥ္ထိန္းရဲ ထြက္ တားဆီးတာကို ေမာင္းေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲကလည္း ပုန္းလွ်ဳိေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး ထြက္တားတာကို ရပ္မေပး တဲ့ အတြက္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္နဲ႔ လႊဲ႐ိုက္ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီေန႔က ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြက အင္းတေကာ္ ရဲစခန္းနားေလးမွာ ဆိုင္ကယ္ေတြ ဖမ္းေနတာ ဆိုင္ထဲကေန ျမင္ေနရတယ္ဗ်။ ဟိုေသသြားတဲ့ ေကာင္ေလးက ရပ္မေပးလို႔ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ကလည္း ထံုးစံအတိုင္း အၾကမ္းနည္းသံုးၿပီး လုပ္လိုက္တာ။ ေကာင္ ေလး က ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး တဖက္ကားလမ္းမွာ ရပ္ထားတဲ့ ၁၂ ဘီးကားႀကီးကို သြားၿပီး ဝင္ေဆာင့္တာ။ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွာ စီး လိုက္လာတဲ့ ေကာင္ေလးကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ လွမ္း႐ိုက္လိုက္လို႔ ဆိုင္ကယ္ ဟန္ခ်က္ပ်က္သြားကတည္းက ကားစီ မေရာက္ ခင္ ျပဳတ္က်သြားတာ”လို႔ အဲဒီ ဆိုင္ရွင္ က ရွင္းျပပါတယ္။

အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚ ဆိုင္ကယ္ အသံုးျပဳေနသူေတြထဲမွာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ပိုင္းေတြက ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္ မေဆာင္းတာ၊ ေနာက္ၾကည့္မွန္ မထည့္တာ၊ သံုးေယာက္တြဲ စီးတာေတြ လုပ္တာေတြကို ေန႔စဥ္လို ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီး ဖမ္းဆီးတဲ့ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြကလည္း အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းေနတာေတြကို မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာပါတယ္။

“ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြ ဖမ္းေနတဲ့ ေနရာက ရဲစခန္းနားေလးမွာ က်ေနာ္တို႔ဆိုင္နဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာပဲ။ သူတို႔ အၿမဲတမ္း လုပ္တာက အကြယ္တခုမွာ ပုန္းေခ်ာင္းမယ္၊ အနီးေရာက္မွ ဆိုင္ကယ္ကို ထြက္တားတယ္။ မရပ္ေပးရင္ ဦးထုပ္တို႔၊ တုတ္တို႔နဲ႔ လွမ္း႐ိုက္တယ္၊ ပစ္တယ္ အဲဒီလိုလုပ္တာ။ ဒီက ကေလးေတြကလည္း ဆိုးတယ္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚသြားတဲ့လူ မဟုတ္ရင္ အမ်ားစုက ဦးထုပ္ မေဆာင္းၾကဘူး။ သူတို႔ဖမ္းတဲ့ ေန႔ေတြဆိုရင္ ဘယ္ဆိုင္ကယ္ထိေတာ့မလဲ ရင္တထိတ္ထိတ္ ၾကည့္ေနရတာ”လို႔ ေစ်းဆိုင္ရွင္က ဆက္ေျပာ ပါတယ္။

အခင္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္မွာကြင္းဆင္းၿပီး ေသမႈေသခင္းပံုစံ သ႐ုပ္ျပ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းေတြ လာေရာက္ ယူေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ကာယကံရွင္နဲ႔ မ်က္ျမင္ေတြကို မေမးဘဲ အင္းတေကာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ လုပ္သြားတယ္ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ခံတခ်ဳိ႕က မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕ခံ ကိုသက္ထြန္းဦးက“ရဲအခ်င္းခ်င္း သ႐ုပ္ျပ မွတ္တမ္းတင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္က ခံစားရတဲ့ လူဘက္ၾက ေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ဘာမွ စံုစမ္းျခင္း ေမးျမန္းျခင္း မလုပ္ဘူးဗ်။ ကာယကံရွင္ မိသားစုက ဒါကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးဖို႔ လိုလားတယ္။ ဒီ ဥစၥာက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ရဲေတြကိုယ္တိုင္က အႀကီးအက်ယ္ကာကြယ္ေနေတာ့ ဒီကိစၥ ေပါ့ေသးေသးေတာ့ တြက္လို႔မရဘူး”လို႔ ေျပာ ပါတယ္။

ေသဆံုးသူရဲ႕ မိခင္ေဒၚဝင္းၾကည္က“က်မကေတာ့ ေနာက္မဆုတ္ဘူး။ အမွန္တရားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အေသခံသြားမယ္လို႔ သႏၷိဌာန္ ခ်ထားတယ္။ အခုကိစၥက က်မ သားတေယာက္အတြက္ က်မ ရင္ဆိုင္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ က်မ သားကဲ့သုိ႔ ေနာက္လူေတြ ဒီလိုမ်ဳိး ခံစားရမွာစိုးလို႔”ဆိုၿပီး ေျပာဆိုပါတယ္။     ။

ဧရာ၀တီ BLOG

အင္းတေကာ္ လူေသမႈ , ယာဥ္ထိန္းရဲ , ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕ မွာ ဇြန္လ ၈ ရက္က ဆိုင္ကယ္တိုက္မႈ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Nga Thant / Facebook)
အင္းတေကာ္ လူေသမႈ , ယာဥ္ထိန္းရဲ , ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ဇြန္လ ၈ ရက္ က ဆိုင္ကယ္ တိုက္မႈ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Nga Thant / Facebook)
ပဲခူးတိုင္း အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕က ယာဥ္တိုက္ေသဆံုးမႈ တခုမွာ အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြကို အမႈဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေသ ဆုံး သူရဲ႕ မိခင္ကို ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြက ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ကာယကံရွင္ မိသားစုက ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ခုနစ္ခုတြင္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးရြားစြာႀကံဳေတြ႕ေန

Photo: ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ခုနစ္ခုတြင္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးရြားစြာႀကံဳေတြ႕ေန
Thursday, August 7, 2014

ျမစ္ႀကီးမ်ား စိုးရိမ္ေရ မွတ္သို႔ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ တစ္ လနီးပါးဆက္တုိက္ရြာေသာ မုိး ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူး တုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ကရင္ျပည္ နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရ ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သက္ ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစိုးရ ႐ုံးမ်ားမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ပဲခူးမွာဆုိရင္ အခုရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ ေရေဘးအတြက္ အေရး ေပၚေကာ္မတီဖဲြ႕ထားပါတယ္။ အေျခအေနဆိုးတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြ မွာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ေတြ ဖြင့္ထားတယ္။ ေရက ထပ္ တက္လာမယ္ဆိုရင္ ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္းေတြ ထပ္တိုးရမယ္။ ေရ ေဘးေၾကာင့္ေတာ့ ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရတာ မရွိေသးပါဘူး’’ ဟု ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ႐ုံးမွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္ငါးခု၌ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရ ၿပီး ေရေဘးသင့္သူ ၇၀၀ နီးပါး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ခိုလႈံေန ရကာ ေဒသတြင္းရွိ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ေရႊက်င္ျမစ္တို႔မွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ အနီးသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း မိုး/ဇလဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး တြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕အနီး ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တို႔ တြင္ လယ္ေျမဧက ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ၍ ေရနစ္ျမဳပ္ေနၿပီး ေဒသခံလူ ဦးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ ထားရေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး ရဲ တပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားအနီးမွ ျဖတ္သြား သည့္ င၀န္ျမစ္မွာလည္း စိုးရိမ္ေရ မွတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

‘‘ရြာထဲမွာ ေရက ေလးေပ ေက်ာ္အထိ တက္လာတာ။ ဘယ္ လိုမွ ေနလို႔မရေတာ့လို႔ ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းကို မိသားစုလုိက္ ေျပာင္းေနရတယ္။ အိမ္ကိုလည္း စိတ္မခ်ဘူး။ မိုးတြင္းစာအတြက္ ထားတဲ့ စပါးနဲ႔ ပဲေတြလည္း အိမ္ မွာ အကုန္ေရျမဳပ္ေနေလာက္ၿပီ’’ ဟု ကြင္းေကာက္(ေျမာက္)ေက်း ရြာမွ ကိုေ၀မင္းက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ေရ ႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန သည္မွာ ရက္သတၱပတ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ ၿပီး လူကယ္ျပန္ဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႔ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ ကုတ္၊ စစ္ေတြႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ ေရေဘးက်ေရာက္ေနၿပီး ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ရခုိင္ကမ္း႐ိုး တန္းတြင္ ေလျပင္းက်ေသာ ေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းအခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးမႈ ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ မိုး သည္းထန္စြာ ရြာခဲ့ၿပီး ေလျပင္းက်ေသာေၾကာင့္  ငါးဖမ္းစက္ေလွ တစ္စီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ေရလုပ္သား ၁၉ ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း သံလြင္ျမစ္ေရျမင့္တက္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ ေတာ္ ဘားအံအျပင္ လႈိင္းဘဲြ႕ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေက်း ရြာမ်ား၌ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္ထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ ေထြ/ အုပ္႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မုိး ရာသီက ေသာင္ရင္းျမစ္ေရ ႐ုတ္ တရက္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ လူ ဦးေရ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေရေဘး ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသလုိ လယ္စိုက္ခင္း မ်ားစြာ ေရျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ေရေဘးေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈမ်ား လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ တြင္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ညမွစ၍ ေျမ နိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ေရ ၀င္လာၿပီး မုိးလည္းဆက္လက္ရြာ ေနေၾကာင္း ေဒသခံဦးစိုင္းလုံက ေျပာသည္။ အလားတူ မြန္ျပည္ နယ္ရွိ မိုးေကာင္း၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕တြင္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား ေရေဘးစတင္ ရင္ဆုိင္ေန ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဇူလုိင္လလယ္ခန္႔က မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ ေတာင္က်ေရက်ျခင္းတုိ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရကာ တရား၀င္စာရင္းမ်ားအရ ေဒသခံ ၁၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကမူ သဘာ၀ ေဘးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ ထို႔ထက္ပိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ မုတ္သုံ ေလ အားေကာင္းေနသည္မွာ ဇူလုိင္လဆန္းမွ ၾသဂုတ္လ ပထမ ပတ္အထိ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနေသး သည့္အျပင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီး မည့္ ေဒသမ်ား မ်ားျပားလာေန ေၾကာင္း မိုး/ဇလဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္အ တြင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအ ထက္ပိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာ ကြက္ၿပီး မိုးႀကီးႏုိင္ေၾကာင္း ဦး ေက်ာ္မိုးဦးက သတိေပးသည္။ ထို႔ျပင္ မိုးဆက္တုိက္ရြာသြန္းေန သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၁၆ ရက္အတြင္း ထူးကဲ ဒီေရတက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

7Day DAILY  

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေနသျဖင့္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ေရထဲ တြင္စမ္း၍လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − ခင္ေမာင္ဝင္း/ေအပီ)
ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေနသျဖင့္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေရထဲတြင္ စမ္း၍ လမ္းေလွ်ာက္ေန စဥ္(ဓာတ္ပံု − ခင္ေမာင္ဝင္း/ေအပီ)
ျမစ္ႀကီးမ်ား စိုးရိမ္ေရ မွတ္သို႔ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ တစ္ လနီးပါးဆက္တုိက္ရြာေသာ မုိး ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူး တုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ကရင္ျပည္ နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေရ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရ ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သက္ ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစိုးရ ႐ုံးမ်ားမွ သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳရန္က်န္

Photo: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳရန္က်န္ 
Thursday, August 7, 2014

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲတင္ျပထားရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းရန္သာ လိုေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (YHT) မွ တည္ေထာင္သူ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာပါက ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ နည္းစနစ္မ်ား၊ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ၿမဳိ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား၏ တန္ဖိုးကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၿဖဳိဖ်က္ၿပီး ေျမဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းကိုသာ ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ မည္သို႔ ျပဳျပင္ရမည္မ်ားကို သိရွိၿပီး ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွ ထိေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YHT မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံ ၁၈၉ လံုးခန္႔ ရွိၿပီး ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (YHT) သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ အတြင္းရွိ ဗိသုကာဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္စာရင္း ျပည့္စုံရန္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စာရင္းေကာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲတင္ျပထားရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းရန္သာ လိုေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (YHT) မွ တည္ေထာင္သူ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာေကာလိပ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေကာလိပ္အျဖစ္ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာေကာ လိပ္(ေညာင္ေရႊ)ကို ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာမွာ အေျချပဳၿပီး အာဆီယံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ေျမာက္ကိုရီးယား


လာမည့္ စေနေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံ ေဒသ တြင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရီဆူရြန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ ရွိ လာမည္ျဖစ္ သည္။

အာဆီယံ၏ မူဝါဒမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္သိ၊ တာဝန္ရွိနိုင္ငံအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကား


ရန္ကုန္ ဩဂုတ္ ၆- ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းတြင္အာဆီယံ ၏ ဦးေဆာင္ မႈအခန္းက႑ကို အ ေလးထား ထိန္းသိမ္းၿပီး အာဆီယံ ၏ မူဝါဒမ်ား ၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္သိသည့္၊ တာဝန္ရွိသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ အျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးဆန္းဆင့္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ သက္ေသအျဖစ္ သာသနာေရးဒုဝန္ႀကီးကို စစ္ေဆး

တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္း တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္  သာသနာေရး ဒုဝန္ႀကီး ကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္နက္ျဖင့္ ဖမ္းမိသူကို ၄လၾကာမွ အမႈဖြင့္ႏိုင္

ရွမ္းေျမာက္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ဟိုနားေက်းရြာနွင့္ နမ့္ေတာင္းေက်းရြာလမ္းေပၚ၌ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ လာ သူ ႏွစ္ဦး ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ေမလ ၇ ရက္၌ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းကို စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္၌ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္ဟုသိရိွရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူေတြ ဖမ္းဆီး

Photo: ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူေတြ ဖမ္းဆီး
Thursday, August 7, 2014

 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာနားက ဝါးရံုေတာဆိုတဲ့ေနရာကို ဖားကန္႔ေဒသအေျခစိုက္ တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ေတြက ဝင္ေရာက္ႏွိမ္နင္း ရာမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သူ ၅ ဦးကို ဘိန္းျဖဴ၊ ယာမ၊ ဆုိင္ကယ္ ၁၁ စီးနဲ႔ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀နီးပါး ဖမ္းမိခဲ့တယ္လို႔ ဖမ္းဆီးရာမွာပါ၀င္ခဲ့သူေတြက ေျပာပါတယ္။

မေန႔က သြားေရာက္ဖမ္းဆီးရာမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်ဳိသန္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွာ တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းနဲ႔ တပ္မ ၆၆ ရဲ႕လူအင္အား အဖြဲ႔နဲ႔ေနာက္ စစ္စခန္း၊ ရဲ၊ က်ေနာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ အဲ့လိုအူးေပါင္းၿပီးမွ အဲ့လို ဖမ္းလိုက္တာပါ၊ ေရာင္းတဲ့ ၅ ေယာက္ေတာ့ဖမ္းသြားတယ္၊ ယူတဲ့လူေတြကိုေတာ့ ခံဝန္ခ်ဳပ္ နဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တယ္၊ ပင္နီဆီလင္ပုလင္းနဲ႔ ထည့္ထားတဲ့ဟာေပါ့ေလ ၁၉၀ မိတယ္ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးျပားက ၅၀၀ ေက်ာ္မိတယ္ဗ်၊ ယာမ ၄၆ သိန္းေက်ာ္မိတယ္ ေငြေၾကးနဲ႔ ဖမ္းမိ တာကိုေတာ့ ရဲကတရားလိုလုပ္ၿပီး အမွႈစြဲတင္ပါတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မူးယစ္အထူးတပ္ဖဲြ႔က မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈ ၇၁ မႈ ဖမ္း ဆီးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔က တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြက ဟိုပင္ၿမိဳ႕နဲ႔ တစ္မိုင္ေလာက္ေဝးတဲ့ လယ္ကြက္ေတြထဲမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သံုးစြဲသူေတြကို ပစ္ ခတ္ဖမ္းဆီးရာ ေဆးသမား တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး၊ တစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သံုးစြဲမႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျပည္ နယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာနားက ဝါးရံုေတာဆိုတဲ့ေနရာကို ဖားကန္႔ေဒသအေျခစိုက္ တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ေတြက ဝင္ေရာက္ႏွိမ္နင္း ရာမွာ မူးယစ္ေဆး ၀ါး ေရာင္း ခ်သူ ၅ ဦးကို ဘိန္းျဖဴ၊ ယာမ၊ ဆုိင္ကယ္ ၁၁ စီးနဲ႔ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀နီးပါး ဖမ္းမိခဲ့တယ္လို႔ ဖမ္းဆီးရာမွာပါ၀င္ခဲ့သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ေဆာ္ဒီအစိုးရက သူ႔ႏိုင္ငံသား ေတြကို ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္

Photo: ေဆာ္ဒီအစိုးရက သူ႔ႏိုင္ငံသား ေတြကို ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္
Thursday, August 7, 2014

ေဆာ္ဒီ အာေရး ဘီးယား အစိုးရ က ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ႏိုင္ငံသား ေတြ ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီး ေတြနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ လုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး အပါအဝင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ ခ်တ္တ္ ႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီး ေတြနဲ႔ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ေလး ႏိုင္ ငံက ႏိုင္ငံသား ေတြဟာ ေဆာ္ဒီ အာေရး ဘီးယား ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၅၀၀၀၀ (ငါးသိန္း) ေက်ာ္ရွိ သြားတဲ့ အတြက္ လူဦးေရ ထပ္မျပန္႔ ပြားေအာင္ တားဆီးတာ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္လို႔ ယူဆ ေနၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒကို လည္း တင္းၾကပ္ လိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသူနဲ႔ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား လိုတဲ့ အမ်ဳိးသားဟာ အနည္းဆုံး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အကယ္လို႔ လင္မယားကြဲသူေတြ ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ အနည္းဆုံး ၆ လ ေစာင့္ၿပီးမွ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဇနီးမယား ရွိေနတဲ့ၾကားက ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႔ လက္ထပ္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ မယားမွာ ကင္ဆာေရာဂါရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းေၾကာင္း၊ ကေလး မေမြးႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသေတြ ျပရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံရဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသားေတြကို မိန္းမေလးေယာက္အထိ လက္ထပ္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၂၇ သန္းေလာက္ရွိၿပီး အဲဒီထဲက ၃၀%ဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ABC Radio Australia

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ဘုရင္ Abdullah bin Abd al-Aziz Al Saud
ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ဘုရင္ Abdullah bin Abd al-Aziz Al Saud
ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားအစိုးရ က ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ႏိုင္ငံသားေတြကို ျမန္မာနုိင္ငံက အမ်ဳိး သမီး ေတြ နဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ လုိက္ပါတယ္။

မိဘမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿပီး အေလာင္းဖ်က္ မီးကင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဝန္ခံ

Photo: မိဘမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿပီး အေလာင္းဖ်က္ မီးကင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဝန္ခံ
Thursday, August 7, 2014

မိဘႏွစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ပစ္ၿပီး အေလာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခုတ္ထစ္ မီးကင္ကာ အစေဖ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့မႈအတြက္ စြဲခ်က္တင္ ခံထားရသည့္ ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ တရား႐ံုးတြင္ ၎၏ ျပစ္မႈကို ဝန္ခံခ်က္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

အသက္(၃၀)အရြယ္ရွိ ဟင္နရီေခ်ာင္သည္ ဩဂုတ္(၆)ရက္၊ တရား႐ံုး ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈအတြင္း စြဲခ်က္မ်ားကို ဝန္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္သည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဇီခၽြန္ကုိင္ႏွင့္အတူ မိဘႏွစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ၿပီး အေလာင္းမ်ားကို ခုတ္ထစ္ ျဖတ္ေတာက္ကာ မီးကင္ခဲ့ေၾကာင္း တရားလို ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေခ်ာင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ မတ္လက မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္ ေခ်ာင္ဝင္ကီႏွင့္ ဆူယြတ္ယီတို႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ရဲထံ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ရဲမ်ားက အဆိုပါ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ေနာက္ဆံုးေတြ႕ျမင္လုိက္ရသည့္ တိုက္ခန္းတစ္ခုကို သတင္းအရ ရွာေဖြရင္း ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ကို DNA ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာ ေခ်ာင္၏ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ေခ်ာင္က မိမိသည္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ခၽြတ္ၿခံဳက်လုနီးပါး ဆိုးရြားခဲ့ၿပီး မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ စိတ္ခံစားခ်က္သည္လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အေျခအေန ဆိုးလာခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုသည္။ ၎၏ အျမင္တြင္ မိဘႏွစ္ပါးသည္ အသံုးမဝင္သူမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေခ်ာင္ႏွင့္ ဇီတို႔သည္ လူႏွစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ (၃)လမွ် အခ်ိန္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေတာအတြင္း သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ဦးသည္ ဓားမ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ား၊ မိုက္ခ႐ိုေဝ့ မီးဖိုမ်ားကို ဝယ္ယူထားခဲ့သည္။
ေခ်ာင္သည္ မိဘမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ အေလာင္းမ်ားကို ခုတ္ထစ္ပိုင္းျဖတ္ကာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ေအးခဲထားေစခဲ့သည္။ ေရခဲေသတၱာ မဆံ့ေတာ့သည့္အခါ က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသားကင္သဖြယ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ထမင္းဘူးမ်ားထဲ ပံုဖ်က္ထည့္သြင္းကာ လႊင့္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဟာင္ေကာင္ ဗဟိုတရား႐ံုးတြင္ အဆိုပါအမႈအတြက္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္သြင္း ဖတ္ၾကားခဲ့ရာတြင္ ေခ်ာင္က မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ရာဇဝတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးခ်ိန္၌ ရဲမ်ားကို လွည့္စားရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“ငါ့မိဘေတြကို သတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ လူေပ်ာက္မႈနဲ႔ ရဲတိုင္ထားမယ္၊ ၿပီးရင္ အေလာင္းေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို နည္းနည္းခ်င္းစီ လႊင့္ပစ္မယ္”ဟု ၎က အင္တာနက္တြင္ ဇီႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာ၌ ေရးသားထားေၾကာင္း သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။ ၎က Message တစ္ခုတြင္ “ငါငယ္ငယ္တုန္းကနဲ႔ လူပ်ိဳေဖာ္ဝင္စ အခ်ိန္ေတြမွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြအရ လူေတြရဲ႕ နာက်င္မႈကို မစာနာႏုိင္ဘူး”ဟုလည္း ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။
South China Morning Post သတင္းစာက ေခ်ာင္သည္ လူသတ္မႈႏွင့္ အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ခံခ်က္ ေပးထားၿပီး ဇီကမူ ယင္းအမႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအမႈကို ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည္။

Ref: Channenlnewsasia3
7Day DAILY

ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေကာင္းကင္ယံကို ေတြ႕ရစဥ္
ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေကာင္းကင္ယံကို ေတြ႕ရစဥ္
မိဘႏွစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ပစ္ၿပီး အေလာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခုတ္ထစ္ မီးကင္ကာ အစေဖ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့မႈ အတြက္ စြဲခ်က္တင္ ခံထားရသည့္ ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ တရား႐ံုးတြင္ ၎၏ ျပစ္မႈကို ဝန္ခံခ်က္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အျမန္လမ္းေပၚက ယာဥ္မေတာ္တဆတိမ္းေမွာက္မႈ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီကိုယ္တိုင္ ကူညီေပးခဲ့ရ

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီး၏ မိုင္တုိင္အမွတ္ ၃ဝ၅/ ၇ မိုင္တြင္ ဘုရားဖူးယာဥ္ တစ္စီး တိမ္း ေမွာက္မႈတစ္ခု ၾသဂုတ္ ၃ရက္ကျဖစ္ ပြားခဲ့ရာ အခင္းျဖစ္စဥ္ေနရာသို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖင့္ ယာဥ္တန္းျဖတ္သန္း သြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးလိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသြား ယာဥ္တန္းက ဒဏ္ရာရသူမ်ားကိုအကူအညီေပးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔သေဘာထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း NLD နဲ႔ ၈၈ ေျပာၾကား

Photo: ျပည္သူ႔သေဘာထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း NLD နဲ႔ ၈၈ ေျပာၾကား
Wednesday, August 7, 2014

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ ၅ သန္းနီးပါးရဲ႕ ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္က အေကာင္အထည္ေဖၚေပးဖို႔ တာ၀န္ရိွေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းတို႔ ပူးတဲြေကာ္မတီက ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာပါတယ္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဦးကိုကိုႀကီးက အခုလိုေျပာပါတယ္။
"လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာက မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ထားတာ၊ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းဟာ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵရွင္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာရပ္တည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲေတာ့ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဆႏၵကိုေတာင္ အေလးအနက္ထားဖို႔လိုပါတယ္၊ မဲဆႏၵရွင္ ၅ သန္းေလာက္ရဲ႕ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံျဖစ္ေအာင္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔က လႊတ္ေတာ္ရဲ႕တာဝန္ပါ"
တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၈ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူေပါင္း ၅ သန္းနီးပါးက လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းက ၁၀ သိန္းေက်ာ္၊ မႏၱေလးတုိင္းက ၈သိန္းေက်ာ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းက ၇ သိန္းေက်ာ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းက ၅ သိန္းေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးလက္မွတ္ေတြ ေရးထိုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၈ ၿမိဳ႕နယ္က ေကာက္ခံရရွိထားတဲ့ လက္မွတ္ ၅သန္းနီးပါး ကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵသေဘာထားလက္မွတ္ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ကေန ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ ၅ သန္းနီးပါးရဲ႕ ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္က အေကာင္အထည္ေဖၚေပးဖို႔ တာ၀န္ရိွေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းတို႔ ပူးတဲြေကာ္မတီက ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ စစ္ေဆး

Photo: ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ စစ္ေဆး
Thursday, August 7, 2014

ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆုံး ဝင္ေရာက္ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာျဖင့္ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္၏ ကနဦး လကၡဏာအဖ်ားကို စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး ဌာနခြဲမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ ကနဦးလကၡဏာ ျဖစ္ေသာ အဖ်ားလကၡဏာကို အဓိကထား စစ္ေဆးၿပီး ဖ်ားနာသူ ခရီးသြားမ်ား ေတြ႔ရွိပါက ေလဆိပ္က်န္းမာေရး ဌာနကို အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေလဆိပ္က်န္းမာေရး ဌာနက အျခားအီဘိုလာ လကၡဏာမ်ားကို စစ္ေဆးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ 

“ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ရွိတဲ့သူေတြ႔ရင္ လိုအပ္တဲ့ ေဆးကုသမႈ လုပ္မယ္။ အတူေန မိသားစုဝင္ေတြကို အသြားအလာ ထိန္းခ်ဳပ္မယ္။ အခုထိေတာ့ သံသယ လူနာေတြကို မေတြ႔ရေသးဘူး” ဟု ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ရွိေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ ေရာဂါရွိသူမ်ားကို ထိေတြ႔ဖူးသူမ်ားသာ အဆိုပါေရာဂါ ခံစားရႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အီဘိုလာေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ သဘာဝ တိရစာၦန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား အဝင္မ်ားေသာ ေလဆိပ္ႀကီး သုံးခုအျပင္ ပုဂံေညာင္ဦးႏွင့္ ဟဲဟိုးေလဆိပ္မ်ားတြင္လည္း သာမိုမီတာျဖင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ စစ္ေဆးရန္ ေလဆိပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စတင္ ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း၊ အလားတူ နယ္စပ္ ဂိတ္ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေနာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း သတိေပးတင္းက်ပ္မႈတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးကို ေဆး႐ြက္ႀကီးမွ ထုတ္ေသာ အီဘိုလာ ကုသေဆးတစ္မ်ဳိးကို စမ္းသပ္ကုရာ အနည္းငယ္ တိုးတက္မႈ ရွိေၾကာင္း ယင္းေဆး ထုတ္လုပ္သည့္ ကေနဒါအေျခစိုက္ Mapp Bio ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔အထိ အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံ (ဆီလီရာယြန္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ ဂီနီယာ) မ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၆၀၃ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၈၈၇ ဦးရွိေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weekly
ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆုံး ဝင္ေရာက္ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာျဖင့္ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္၏ ကနဦး လကၡဏာအဖ်ားကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး ဌာနခြဲမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စိုးလြင္ၿငိမ္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ ၁၀ သန္း ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရာင္းခ်မည္

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသစ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တယ္လီေနာျမန္မာ ကုမၸဏီက ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၁၀ သန္းကို စက္တင္ ဘာလ အတြင္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးစိုးသူထြန္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဦးေတဇက သတင္းစာပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္း အတြက္ ေဒၚလာ ၁ သန္း ေထာက္ပံ့မယ္

Photo: ဦးေတဇက သတင္းစာပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္း အတြက္ ေဒၚလာ ၁ သန္း ေထာက္ပံ့မယ္
Thursday, August 7, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇက သတင္းစာပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္ဖို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္း မတည္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဖြင့္ႏုိင္ဖို႔ စတင္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ကနဦး မတည္ေငြ ေဒၚလာ ၁ သန္းကို အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ယူသုံးစဲြမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“မွန္တာကိုမွန္တဲ့ အတိုင္း ေရးတတ္တဲ့ မီဒီယာေတြ ေပၚေပါက္ေစဖို႔နဲ႔ လူငယ္မီဒီယာေတြ ျမန္မာ့ အဆင့္ကေန ကမာၻ႔အဆင့္ ကို ထိုးေဖာက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ဦးေတဇက ခ်ျပတာပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔က အကူအညီေပးလို႔ ဒီဘက္ကို အေကာင္း ေရးရမယ္၊ မေကာင္းေရးရမယ္ ဆုိတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး၊ ဘာအေႏွာင္အဖဲြ႔မွ မရွိပါဘူး”လို႔ အဆိုပါ သတင္းစာပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္း စတင္ဖို႔ စီစဥ္သူ အဖြဲ႔၀င္ တဦးျဖစ္တဲ့ ကုိဘိုသန္းက ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

သတင္းစာပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက သတင္းသမား ၁၄ ဦးနဲ႔အတူ သြားခဲ့တဲ့ ဦးေတဇ ၏ ပူတာအို ခရီးစဥ္မွာ ကတိေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။

“မီဒီယာပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ သြားၿပီး ေလ့လာခ်င္သူေတြကို ကူညီေပးခ်င္တဲ့ အပိုင္းကလဲြၿပီး ဘာမွ မရွိပါဘူး”လို႔ ကိုဘိုသန္းက ဆက္ေျပာပါတယ္။

သတင္းစာပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို အဓိက ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္မွာက ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္ၿပီး သတင္း မီဒီယာသမား တခ်ိဳ႕ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ ပါဝင္ဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔လည္း သတင္းမီဒီယာ ေလာကမွာ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

“သူတို႔ေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုပ္တာ ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့၊ လုပ္စရာေတြက အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ ေလ၊ ဒီကိစၥက တကယ္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ နည္းနည္းခက္မယ္ ထင္တယ္၊ ဘယ္သူေတြ သင္မွာလဲ၊ ဘယ္သူေတြက တက္မွာလဲ ဆိုတာမ်ိဳး ရွိတယ္ေလ၊ ဘက္လုိက္တာေတြ မပါဘဲ သတင္းပညာ သင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့”လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ) ဒု ဥကၠ႒ ဦးသီဟေစာက ေျပာဆိုပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ထုတ္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ သတင္းစာမွာ ဦးေတဇက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီဒီယာေတြက မမွ်မတ တဘက္ ေစာင္း နင္း ေရးတာေတြ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ စစ္စစ္မွာ ေရးၾကတဲ့ အေရးအသားမ်ိဳး မေတြ႔ရေၾကာင္း၊ စစ္မွန္တဲ့ မီဒီယာ ေတြ ထြက္ေပၚဖို႔၊ စစ္မွန္တဲ့ သတင္းစာဆရာ လူထု ဦးစိန္ဝင္း တို႔လို ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔ အတြက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ေထာင္ဖို႔ စိတ္ကူးရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာဆိုထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

“ဦးေတဇ မေကာင္းရင္ မေကာင္းတာကို ေရးရဲ ရမယ္။ မွန္တယ္ဆိုလည္း မွန္တာ ေရးရဲရမယ္။ မွားတယ္ဆိုလည္း မွားတာကို ေရးရဲရမယ္။ မီဒီယာကို စတုတၳမ႑ိဳင္အၿဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဘယ္အစိုးရ တက္တက္ အစိုးရကို ထိန္း ေက်ာင္းေပးတာ ျဖစ္ရမယ္။ ျပန္ဆဲတဲ့မီဒီယာ မဟုတ္ဘူး။ ထိန္းေက်ာင္းေပးၿပီး ပညာေပးတဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာလည္း အဲဒီလိုပဲ။ လူငယ္ မီဒီယာသမားေတြ အေနနဲ႔ ကမာၻ႔အဆင္႔ကို ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ဒီသံုးခ်က္ပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ရွိတဲ့ ငါတို႕ၿမန္မာေတြ ထြက္လာေစခ်င္တယ္။ မွားေနရင္ မွားေနတယ္လို႔ ေျပာရဲရမယ္။ မွန္ကန္တာပဲ ေရးရမယ္”လို႔လည္း ဦးေတဇက ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ သတင္းစာမွာ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဧရာဝတီ
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇက သတင္းစာပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္ဖို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္း မတည္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လူသားဆန္သူမ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္


ၾသစေၾတးလ်း ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ နနက္ပိုင္း ၈ နာရီခြဲ အခ်ိန္ေလာက္က ရထားစီးခရီးသည္ အမ်ဳိးသား တယာက္ဟာ သတိခြ်တ္ေခ်ာ္မူေၾကာင့္ ရထားနဲ႔ပလက္ေဖာင္းၾကားဟေနတဲ့ ေနရာၾကားထဲ သူ႔ ေျခေထာက္ ဟာ ညွပ္သြား ခ့ဲတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား စာရင္း ေကာက္မည္

Photo: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား စာရင္း ေကာက္မည္
Thursday, August 7, 2014

ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ၃ ေနရာအတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထံမွ အေသးစိတ္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႔ (YHT)က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ၃ ေနရာမွာ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶလမ္း အၾကားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘိုကေလးေစ်းလမ္း အတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ၂၆ လမ္း အတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း အၾကားတြင္ပါ၀င္ေသာ လသာလမ္း တေလွ်ာက္ရွိ ေရွးေဟာင္း ေနအိမ္မ်ားကို ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္ဟု YHT ၏ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးႀကံတိုင္းေအာင္ က ေျပာျပသည္။

ထိုေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အဓိက လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ဆက္စပ္ေနထိုင္ပံု၊ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားကို အေသးစိတ္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ေျပာဆို သည္။

“ဒီေနရာေတြကို အဓိက ေရြးခ်ယ္ရတာက ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုေတြက ပံုမပ်က္ေသးဘဲ ရွိေနတဲ့အျပင္ အစိုးရ အေဆာက္ အအံုေတြလည္း မဟုတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ အဲဒီမွာ ေနၾကတဲ့ သူေတြကိုလည္း စတင္ မေမးခင္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ထားတဲ့ အႀကိဳေမးခြန္း ပံုစံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ မလြဲေအာင္ ရွင္းျပမယ္။ ကိုယ့္အလုပ္ကို လာေမးလို႔ တမ်ိဳးျမင္မွာလည္း စိတ္ပူတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြသိမွ ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ စဥ္းစားတဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္လို လုပ္ရလဲဆိုတာသိမွာ”ဟု ၎က ဦးႀကံတိုင္းေအာင္ က ဆက္ေျပာသည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ ဥေရာပ သမဂၢ ၏ စီမံကိန္းထဲမွ YHT အဖြဲ႔က လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း တခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၂ လ အတြင္း စတင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

YHT အဖြဲ႔ တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ဦးက“ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္က ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္နဲ႔ မတူဘူး။ ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးက ဦးစားေပးဘက္ကို ေရာက္မလာဘူး။ ဒီဟာ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ နည္းပညာေတြက အဆင္သင့္ ရွိေနၿပီးသား။ အကူအညီ ေပးၾကမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေတြလည္း ရွိေနၿပီးသား။ ဘ႑ာေရးကလည္း အဓိက ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကျပႆနာက ဒီအေဆာက္အအံုေတြကို ဘယ္သူပိုင္သလဲ ဆိုတဲ့ဟာေတြပဲ။ လူေတာ့ ေနထိုင္တယ္။ တကယ္ ဘယ္သူပိုင္သလဲ ဆုိတာ မရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ အစိုးရ ပိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကို အရင္တုန္းက ပိုင္တဲ့သူေတြက တရားျပန္စြဲထားတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အစိုးရဘက္ကို တိုက္တြန္းထားလို႔ အခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေနရာမွာ အထပ္ျမင့္ေဆာက္ဖို႔ အစိုးရက တားျမစ္ လာတာမ်ိဳး ရွိတယ္”ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ဥပေဒတခု ေရးဆြဲထားၿပီး အစိုးရရံုး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ေကာ္မတီမ်ားထံ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လခန္႔ ကတည္းက တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း YHT အဖြဲ႔၀င္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္ကလည္း ေျပာသည္။

“ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုကုိ ျပင္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ျပင္ရမယ္၊ တခ်ိဳ႕က သမိုင္း၀င္တဲ့ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုနားမွာ အေဆာက္အအံု အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ တဖက္ဟာေတြ ၿပိဳတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ျမင္ကြင္း ပိတ္သြားတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုက အလွပ်က္သြားေရာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တိုက္တြန္းမႈေတြ လုပ္ေနတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္း တည္ရွိစဥ္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လသာ ၊ လမ္းမေတာ္ မွ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိ ေနရာမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေနရာတခုအျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yangon Heritage Test(YHT) က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကတည္းက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္။

ဧရာ၀တီ
ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ၃ ေနရာအတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထံမွ အေသးစိတ္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႔ (YHT)က ေျပာသည္။

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မဲ့ ကမၻာျဖစ္ေရး ဂ်ပန္ေဆာ္ၾသမည္

Photo: ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မဲ့ ကမၻာျဖစ္ေရး ဂ်ပန္ေဆာ္ၾသမည္
Thursday, August 7, 2014

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe က ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကင္းတဲ့ ကမာၻႀကီးျဖစ္ဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ့္အေၾကာင္း ကတိျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းၿခံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Hiroshima ၿမိဳ႕ အႏုျမဴဗံုးသင့္ခဲ့တဲ့ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားမွာ အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ဂ်ပန္ဟာ အႏုျမဴဗံုးဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Abe က ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ပေပ်ာက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပဲ ဒီလို ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ေၾကာင့္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေသေက်မႈေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႔၊ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ကမာၻႀကီးျဖစ္ဖို႔၊ သူ႔အေနနဲ႔ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ့္အေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Abe က ကတိျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဗံုးဒဏ္ကေန အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူေတြ အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၄ ေသာင္းခြဲေလာက္ ဒီအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ B-29 ဗံုးက်ဲေလယာဥ္ကေန Hiroshima အေပၚ ဗံုးက်ဲခ်တဲ့အခ်ိန္ မနက္ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွာ တမိနစ္ ၿငိမ္သက္ၿပီး ဂါရ၀ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေခ် ေသဆံုးသူ ၁ သိန္း ၄ ေသာင္း ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၇ ေသာင္းေလာက္ဟာလည္း Hiroshima အၿပီး ၃ ရက္အၾကာ Nagasaki ၿမိဳ႕အေပၚ ဗံုးက်ဲခ်စဥ္မွာ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

VOA Burmese
ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe က ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကင္းတဲ့ ကမာၻႀကီးျဖစ္ဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္း သြားမယ့္အေၾကာင္း ကတိျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းၿခံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Hiroshima ၿမိဳ႕ အႏုျမဴဗံုးသင့္ခဲ့တဲ့ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားမွာ အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ဂ်ပန္ဟာ အႏုျမဴဗံုးဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Abe က ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၃၀ ခန္႔ကို စစ္ေဆးၿပီးဟုဆို

Photo: ႏွစ္ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၃၀ ခန္႔ကို စစ္ေဆးၿပီးဟုဆို
Thursday, August 7, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဘဂၤါလီတစ္ ေထာင္ေက်ာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးရာ ႏွစ္ရက္အတြင္း လူေပါင္းသုံးဆယ္ခန္႔ စစ္ ေဆးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ သူမ်ားကို ထုတ္ပယ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ သ တင္းရရွိသည္။

‘‘လူေပါင္းသုံးဆယ္ကိုေတာ့ စစ္ေဆးၿပီးသြားပါၿပီ။ ဥပေဒနဲ႔ မ ညီရင္ထုတ္ပယ္သြားမွာပါ။ဘယ္ ေလာက္ ထုတ္ပယ္မလဲဆုိတာ ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ စိ စစ္ေနတုန္းဆုိေတာ့’’ဟု လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ ႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဘဂၤါလီ တစ္ ေထာင္ေက်ာ္ကို လူေတြ႕စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းကို ၾသဂုတ္ ၅ရက္၌ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆုိပါအ အဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ဥ ပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္လ၀ က၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားကုိယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦး၊ ဘဂၤါလီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါ၀င္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူေတြ႕စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္အ ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း စိစစ္မႈကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူဘဂၤါလီ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို မည္သည့္ ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္စိစစ္သြား မည္ကုိ ေျပာ၍မရေၾကာင္း အထက္ပါ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ခြင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္စိ စစ္ၿပီးပါက ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ႏွင့္လ၀က႐ုံးခ်ဳပ္က ျပန္ လည္စစ္ေဆးၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္သည့္ဗဟုိအဆင့္အဖြဲ႕က စိ စစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပ ေဒအရ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၅ရက္မွစ၍ ပုိင္းေလာ့(Pilot)ဧရိ ယာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားကို ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုအဆင့္တြင္လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး တုိ႔က ဦးေဆာင္ၿပီးအျခားျပည္ထဲ ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔က အကဲျဖတ္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

7Day Daily

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဘဂၤါလီတစ္ ေထာင္ေက်ာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးရာ ႏွစ္ရက္အတြင္း လူေပါင္းသုံးဆယ္ခန္႔ စစ္ ေဆးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ သူမ်ားကို ထုတ္ပယ္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ သ တင္းရရွိသည္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္ UMFCCI ၏ က်ပ္သိန္းငါးေသာင္းခန္႔ ဘ႑ာေရးျပႆနာအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္အထိ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ႏိုင္မႈမရွိသည့္ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံတင္ျပခဲ့ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေဇာတိက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုမၸဏီလီမိတက္မွ ဦးခင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

GSM ဟန္းဆက္တိုင္း၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ မ်ား စက္တင္ဘာလအတြင္း က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ကတ္အေရအတြက္ သန္းခ်ီေရာင္းခ် ေပးမည္

Photo: GSM ဟန္းဆက္တိုင္း၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ မ်ား စက္တင္ဘာလအတြင္း က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ကတ္အေရအတြက္ သန္းခ်ီေရာင္းခ် ေပးမည္
Thursday, August 7, 2014 

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မွာGSM ဟန္းဆက္အားလံုးတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း က်ပ္ ၁၅ဝဝ ျဖင့္ ကတ္အေရအတြက္သန္းခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ သတင္းရရွိသည္။

“အခုလက္ရွိမွာ ဆက္သြယ္ေရးခ်ိတ္ ဆက္မႈမရရွိေသးတဲ့သူေတြ အတြက္လည္း မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 3G နဲ႔ 2G ကြန္ရက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တည္ေဆာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။2G မိုဘိုင္းဖုန္းေတြက3G  မိုဘိုင္းဖုန္းေတြထက္ ေဈးပိုသက္သာပါတယ္။ အားလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမီတဲ့ေဈးႏႈန္းမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္ GSM ဖုန္းမဆို တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ ထည့္သံုးလို႔ရမွာျဖစ္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို သန္းနဲ႔ခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္လို႔ ဘယ္သူမွ က်ပ္ ၁၅ဝဝ ထက္ပိုၿပီး ေပးဝယ္စရာ မလိုပါဘူး” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ CEO Mr.Petter Furbergက ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာ အေနျဖင့္ Wikipedia Zero, Executive MBA Program, Marie Stopes International Myanmarႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး mHealthမိုဘိုင္းက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကို ေငြလႊဲပို႔ႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေပးႏုိင္ရန္လည္း စတင္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္တယ္လီေနာသည္ အင္တာနက္ေပၚ၌ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့လာဖတ္႐ႈ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ယခုထက္ပိုမိုတိုးတက္ မ်ားျပားလာေစရန္ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တယ္လီေနာႏွင့္ လက္တြဲထားေသာ ဆမ္ေဆာင္းကလည္း ယူနီကုတ္ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာက ဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထားကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္သာ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ကို တစ္ပါတည္း ပူးတြဲေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။       

Eleven Media Group 

တယ္လီေနာမွ လစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္
တယ္လီေနာမွ လစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအား ေတြ႕ရ စဥ္
တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မွာGSM ဟန္းဆက္အားလံုးတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ ဘာလ အတြင္း က်ပ္ ၁၅ဝဝ ျဖင့္ ကတ္အေရအတြက္သန္းခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီ ေနာ ျမန္မာ မွ သတင္းရရွိသည္။

သာသနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ သာသနာေရးဒု၀န္ႀကီးကို စစ္ေဆး

Photo: သာသနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ သာသနာေရးဒု၀န္ႀကီးကို စစ္ေဆး
Thursday, August 7, 2014 

ဩဂုတ္ ၆ ရက္၌ သာသနာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ သာသနာေရးဒုတိယဝန္ႀကီးအား တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ဒကၡိဏ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

သာသနာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ ေမာင္ေဌးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးမိုးေဇာ္ ေရႊတို႔ႏွစ္ဦးအား တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ေခၚယူစစ္ေဆးေသာ္လည္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေဌး တစ္ဦးတည္းကိုသာ ျပစ္မႈႀကီး အမွတ္ ၄၂/၂ဝ၁၄ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္ ၁၂၄(က)ျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“ျပစ္မႈႀကီးအမွတ္ ၄၁/၁၄ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄ဝ၉ ကို ၿပီးခဲ့တဲ့႐ံုးခ်ိန္းက ဦးညိဳဝင္းကို စစ္တာမၿပီးေသးဘူး။ ဒီေန႔ထပ္စစ္တာ ၿပီးသြားၿပီ။ ျပစ္မႈႀကီးအမွတ္ ၄၂/၁၄ က ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကည္ညိဳပ်က္မႈက ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေဌးလာတယ္။ စစ္တာ ဒီေန႔ၿပီးသြားၿပီ။ အမႈသြား၊ အမႈလာက အခုမွ တည္ေဆာက္တာ။ တရားလိုစစ္တာ တစ္ခ်က္နဲ႔ဒုဝန္ႀကီးလာတာ ႏွစ္ခ်က္ပဲရွိေသးတယ္။ အမႈသြားအမႈလာကို အဘတို႔အေနနဲ႔ ေျပာဖို႔ရာ ေစာေသးတယ္” ဟု ဦးဆန္းဆင့္၏ေရွ႕ေန ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ငါးႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ဦးဆန္းဆင့္က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ တရား႐ံုးသို႔ ေဆးအာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုးမွ ပလပ္ခဲ့သည္။
ယခုေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ဦးဆန္းဆင့္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ စစ္ေဆးၾကားနာရာတြင္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ည ေန ၄ နာရီ ၃ဝ မိနစ္အထိ ေျခာက္နာရီေက်ာ္ ၾကာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ယခင္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားကဲ့သို႔ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္စြာခ်ထားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ား သတင္းရယူမႈ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
သာသနာေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏႐ံုးခ်ိန္အား ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရား႐ံုး၌ ထပ္မံစစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ုံးေရွ႕ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္
ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ုံးေရွ႕ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ 
ဩဂုတ္ ၆ ရက္၌ သာသနာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္၏ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ သာသနာ ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးအား တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ဒကၡိဏ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရိွ သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လယ္ဧကငါးေသာင္းေက်ာ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ၿပီး ပဲခူးခ႐ုိင္ႏွင့္ ျပည္ခ႐ုိင္တြင္ အဆိုးရြား ဆံုးျဖစ္

Photo: ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လယ္ဧကငါးေသာင္းေက်ာ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ၿပီး ပဲခူးခ႐ုိင္ႏွင့္ ျပည္ခ႐ုိင္တြင္ အဆိုးရြား ဆံုးျဖစ္
Thursday, August 7, 2014 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျၿဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လယ္ဧက ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ ေရနစ္ၿမဳပ္ခဲ့ၿပီး ပဲခူး႐ိုင္ႏွင့္ ျပည္ခ႐ိုင္တို႔တြင္ အဆိုးရြားဆံုးၿဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
အဆိုပါေရနစ္ျမဳပ္မႈမွာ ပဲခူးခ႐ိုင္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ က၀၊ သနပၸင္၊ ေ၀ါ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ပိန္းဇလုပ္ႏွင့္ ျပည္ခ႐ိုင္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႔နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ ကြၽန္းသာယာ၊ မဇင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးစု၊ ရြာသစ္၊ ရြာသစ္တိုးခ်ဲ႕၊ ရွမ္းတန္းရပ္ကြက္၊ ကလ်ာဏီရပ္ကြက္၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးရပ္ကြက္တို႔တြင္ ေရအျမင့္ေလးေပေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ခ႐ိုင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိမၼရဲေက်းရြာ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲေကာင္းအုပ္စု၊ ဟသၤာကန္ရပ္ကြက္၊ ႏြယ္ခ်ိဳ(၂)၊ နတၲလင္းၿမိဳ႕ အုတ္တြင္းကုန္းအုပ္စုတို႔ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"မေန႔ကစၿပီး ၿမိဳ႕အနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္ေတြမွာ ေရပိုတက္လာတယ္။ ကြၽန္းသာယာရပ္ကြက္နဲ႔ မဇင္းရပ္ကြက္မွာ ေရအျမင့္ငါးေပေလာက္ထိ တက္လာၿပီ။ ေလးငါးရက္ေလာက္မိုးဆက္ရြာေနရင္ အေျခအေနက ပိုစိုးရိမ္လာစရာရွိတယ္။ ဆိုးရြားတဲ့ရပ္ကြက္ေတြကိုေတာ့ လူမႈေရးအဖြဲ႕စည္းေတြစုၿပီး ထမင္းထုပ္ေတြ စေ၀ေနၿပီ။ ပဲခူးခ႐ိုင္တြင္းမွာ စပါးစိုက္ၿပီးသားလယ္ေတြ ေရနစ္ေနတာ ဧကတစ္သိန္းေလာက္ရွိမယ္။ စပါးပင္က ငါးရက္ေလာက္ေရနစ္သြားရင္ ေသတာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ပဲခူးေခ်ာင္းဖ်ားမိုင္ ၃၀ ေလာက္မွာရွိတဲ့ ေဒါင္းတုဆည္က ေရလႊတ္ခ်မယ္ၾကားတယ္။ အဲလိုလုပ္ရင္ ေအာက္မွာရြာေတြရွိတယ္။ ျပည္သူကိုႀကိဳအသိေပးသင့္တယ္။ စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနမွာရွိတယ္" ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ေဒါက္တာစိုးျမင့္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ အေရးေပၚအစည္းေ၀းတစ္ရပ္ေခၚယူကာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အလားတူ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ မိမၼရဲေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တုိ႔တြင္ သစ္ခ်ီတင္ေခ်ာင္းေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လယ္ဧက ၁၀၀ နီးပါးႏွင့္ လူေနအိမ္ေျခ ၂၀ ခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား နာဖ်ားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းခြင့္ယူထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ရြာခံမ်ားကဆုိသည္။
"ရြာထဲမွာေရလႊမ္းေနေတာ့ ေတာ္႐ံုေစ်းလာမ၀ယ္ေတာ့ ေန႔စဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးထိခိုက္တာေပါ့။ အခုႏွစ္ မိုးရာသီမွာေရၾကီးတာဆိုရင္ ငါးၾကိမ္ေလာက္ရွိမယ္ထင္တယ္။ အိမ္ထဲေရမ၀င္ေအာင္ဖို႔ထားေပမယ့္လည္း မရဘူးေလ။ ရြာလမ္းကိုေက်ာ္ဖို႔လည္းမရဘူး။ ေရက်သြားရင္လည္း ရႊံဗြက္ေတြတင္က်န္ခဲ့တယ္။ အဆိုးဆံုးက အခုရြာထဲမွာ ကေလးေတြဖ်ားနာေနတယ္။ တခ်ိဳ႔ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္က်ဘူး။ ဘယ္တာ၀န္ရွိသူမွလည္းလာမၾကည့္ဘူး။ ေရက်သြားမဲ့အခ်ိန္ကိုပဲေစာင့္ရတာပဲ" ဟု မိမၼရဲေက်းရြာရွိ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚခင္အုန္းၿမင့္ကဆုိသည္။

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစ၍ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႔နယ္တြင္း မိုးသည္းထန္စြာဆက္တိုက္ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရလွ်ံခဲ့ကာ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ လယ္ဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟသၤာကုန္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းေဆြေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အင္းမအင္း ေရထိန္းတမံႏွင့္ ပုဂၢိလငါးကန္မ်ားေၾကာင့္ လယ္ေျမဧက ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္က သဲကုန္းႀကီးေခ်ာင္းေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သဲကုန္း-ျပည္ ကားလမ္းမရွိတံတားႏွစ္စီးခ်ိဳးၿပီး လူတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ကာ ေရလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး လယ္ဧက ၆၀ ေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

"ေရေတြျပန္က်သြားေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးလို႔မရေသးဘူး။ က်ိဳးသြားတဲ့တံတားေတြနဲ႔ တာေတြကိုေတာ့ ျပန္လုပ္ေနတာေတြ႔တယ္။ ရြာသာၾကီးရြာဘက္မွာလည္း လယ္ဧက ၆၀ ေလာက္ ေရလႊမ္းေနတယ္လုိ႔သိရတယ္" ဟု သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုအုန္းကဆုိသည္။

ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားတြင္ ျမစ္ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ အေရးေပၚကူညီေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ေရးမ်ားကိုသာ မီးသတ္ဦးစီးဌာနက ကူညီကယ္ဆယ္ရၿပီး ေရလႊမ္းသည့္လယ္ေျမမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေျမစာရင္းေထြအုပ္မ်ားျဖင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခ႐ုိင္တြင္းျဖစ္စဥ္ အေရးေပၚ ေရေဘးကယ္ဆယ္မႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရး မီးသတ္ရဲေဘာ္ ၁၀၀ ဦး အသင့္ထားရွိေၾကာင္း မိုးေလ၀သ၏ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရလွ်ံခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း ျပည္ခ႐ုိင္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းညြန္႔ကဆိုသည္။

Eleven Media Group
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ားျၿဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လယ္ဧက ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ ေရနစ္ၿမဳပ္ခဲ့ၿပီး ပဲခူး႐ိုင္ ႏွင့္ ျပည္ခ႐ိုင္တို႔တြင္ အဆိုးရြားဆံုးၿဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာအေရအတြက္ မည္မွ်ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္သည္ကို လာမည့္လႊတ္ေတာ္၌ ေမးျမန္းမည္

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က႑အသီးသီးမွ တိုင္ၾကားထားေသာ တိုင္စာအေရအတြက္မည္မွ်အား ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္သည္ကို စက္တင္ဘာတြင္ က်င္းပဖြယ္ ရွိ သည့္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ေမးျမန္းမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ 

Ebola ေရာဂါကုသမႈ စမ္းသပ္ေဆး၀ါးသံုးေရး WHO ေဆြးေႏြးမည္

Photo: Ebola ေရာဂါကုသမႈ စမ္းသပ္ေဆး၀ါးသံုးေရး WHO ေဆြးေႏြးမည္
Wednesday, August 6, 2014

Ebola ကပ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံေတြက ေ၀ဒနာသည္ေတြကုိ ZMapp လုိ႔ေခၚတဲ့ စမ္းသပ္ဆဲကာလ ေဆး၀ါး ေပးသင့္ မေပးသင့္ဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက က်င့္၀တ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ေရွ႕ သီတင္းပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုိက္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံမွာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရင္း Ebola ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံခဲ့ရတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၂ ဦးဟာ အဲဒီစမ္းသပ္ေဆးရည္ကုိ သုံးစြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း တုိးတက္တဲ့ လကၡဏာေတြ ျပသခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေဆးကုိ လူေတြမွာ စမ္းသပ္ျခင္း မျပဳရေသးဘဲ တိရစၦာန္ေတြမွာသာ စမ္းသပ္ရေသးၿပီး ထုတ္လုပ္ၿပီးသား ေဆးပမာဏဟာလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ရွိေနေသးတဲ့အေၾကာင္း ZMapp ကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေဆးကုိ ဘယ္သူေတြကုိ ေပးသင့္တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥကုိလည္း WHO အဖြဲ႔က တာ၀န္ရွိသူေတြ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Ebola ကပ္ေရာဂါဟာ တျဖည္းျဖည္း တျခားေဒသေတြကုိပါ ျပန္႔ပြားလာေနတာမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံမွာ ဒုတိယေျမာက္လူနာ ေသဆုံးသြားတဲ့အေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူေတြက ၀န္ခံ ေျပာဆုိလုိက္ၿပီး၊ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားႏုိင္ငံမွာလည္း Ebola ေရာဂါပုိး ကူးစက္ေနသူလုိ႔ မသကၤာသူတဦး ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
Ebola ကပ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံေတြက ေ၀ဒနာသည္ေတြကုိ ZMapp လုိ႔ေခၚတဲ့ စမ္းသပ္ဆဲကာလ ေဆး၀ါး ေပးသင့္ မေပးသင့္ဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ႀကီးက က်င့္၀တ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ေရွ႕ သီတင္းပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အီရတ္အၾကမ္းဖက္မႈ တရက္တည္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုး

Photo: အီရတ္အၾကမ္းဖက္မႈ တရက္တည္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုး
Wednesday, August 6, 2014

အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ကျဖစ္ပြားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ အရပ္သားေတြနဲ႔ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ တုိက္ခိုက္ေရးသမားေတြ အပါအဝင္ ေသဆံုးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ Baghdad ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲက လူစည္ကားတဲ့ ေစ်း ၂ ခုမွာ ကားေထာင္ဗံုးေတြ ေပါက္ကြဲခဲ့လို႔ ၄၇ ေယာက္ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ရွီယာမူဆလင္ေတြ အမ်ားစုေနၾကတဲ့ Sadr City ရပ္ကြက္မွာ ေပါက္ကြဲမႈတခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေပါက္ကြဲမႈက အနားမွာရွိတဲ့ Ur ရပ္ကြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူပုန္ေတြထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ Mosul ၿမိဳ႕က အေဆာက္အဦးတခုအေပၚ ဗုဒၶဟူးေန႔ကပဲ ေလေၾကာင္းကေန တိုက္ခိုက္မႈမွာ အစြန္းေရာက္သမား ၆၀ ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ အီရတ္စစ္တပ္ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

သူပုန္ေတြက ခံု႐ံုးနဲ႔ အခ်ဳပ္စခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္အေပၚ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပံု ရပါတယ္။ သူပုန္ေတြဖမ္းထားသူ ၃၀၀ ေလာက္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အရပ္သားေတြ ေသဆံုးမႈ ရွိ မရွိ ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရပါဘူး။

အီရတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ဆီးရီးယားေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆူနီအစြန္းေရာက္ေတြက အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ ေၾကညာခဲ့ၿပီး Baghdad ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလည္း သိမ္းပိုက္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အီရတ္က ရွီယာ၊ ကာဒ္စ္နဲ႔ အလယ္အလတ္က်တဲ့ ဆူနီမူဆလင္ေတြၾကား ညီညြတ္တဲ့ အစိုးရဖဲြ႔ဖုိ႔အေရး အျငင္းပြားေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ကျဖစ္ပြားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ အရပ္သားေတြနဲ႔ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ တုိက္ခိုက္ေရးသမားေတြ အပါအဝင္ ေသဆံုးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ Baghdad ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲက လူစည္ကားတဲ့ ေစ်း ၂ ခုမွာ ကားေထာင္ဗံုးေတြ ေပါက္ကြဲခဲ့လို႔ ၄၇ ေယာက္ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

မေလးရွားေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ရွာေဖြစံုစမ္းေရးရပ္ဆုိင္း

Photo: မေလးရွားေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ရွာေဖြစံုစမ္းေရးရပ္ဆုိင္း
Wednesday, August 6, 2014

ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း မေလးရွားေလယာဥ္ ပစ္ခ်ခံလုိက္ရတဲ့ ေနရာအနီးမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြက ေလယာဥ္ပ်က္ကိစၥကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ အဲဒီလူေတြကို Dutch ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mark Rutte က ျပန္လည္ ေခၚယူလုိက္ပါတယ္။

မစၥတာ Rutte က The Hague ၿမိဳ႕မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က အဲဒီလုိ ေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ၿပီး၊ ေလယာဥ္ ပ်က္က်တဲ့ေနရာမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ အေလာင္းေတြကုိ ဆက္လက္ ရွာေဖြမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ ဘယ္ေတာ့ ျပန္စမယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ဇယားကုိေတာ့ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားျခင္း မရွိပါဘူး။ ယူကရိန္းႏုိင္ငံမွာ ဒီထက္ ပုိမုိ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာမွသာ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ပဲ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း သူပုန္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ Nonetsk ၿမိဳ႕အနီးမွာ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလုိင္းပုိင္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ အမွတ္ MH17 ဟာ ခရီးသည္ ၂၉၈ ေယာက္နဲ႔အတူ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ပစ္ခ်ခံလုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ Amsterdam ကေန ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ကုိ ပ်ံသန္းေနတဲ့ အဲဒီေလယာဥ္အေပၚ ပါသြားတဲ့ ခရီးသည္အမ်ားစုဟာ Dutch လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚပါသြားသူအားလုံး ေသဆုံးသြားပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ၂၂၈ ေလာင္းကုိ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံကုိ ျပန္သယ္သြားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႐ုရွားလုိလားတဲ့ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြအၾကား ဗုဒၶဟူးေန႔က ႐ုရွားနယ္စပ္အနီးမွာ တုိက္ပြဲေတြ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႔ပါ ၀င္တုိက္တာေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေနတုိးအဖြဲ႔က သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း မေလးရွားေလယာဥ္ ပစ္ခ်ခံလုိက္ရတဲ့ ေနရာအနီးမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြက ေလယာဥ္ပ်က္ကိစၥကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ အဲဒီလူေတြကို Dutch ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mark Rutte က ျပန္လည္ ေခၚယူလုိက္ပါတယ္။