Thursday, 6 November 2014

စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သမၼတေျပာ

Photo: စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သမၼတေျပာ
Thursday, November 6, 2014

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလမ္း စဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ လႊားႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ယခုလ ၅ ရက္တြင္ ေျပာ ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း၌ အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည့္ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး သည္ မိမိတို႔ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရ မည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚ မႈမ်ားကို လက္တဲြေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားစုေပါင္းရွာေဖြရန္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကာထားကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတကေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအခ်င္း ခ်င္းအျပန္အလွန္ဖယ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရး နည္းလမ္းေတြကေန စားပြဲ၀ုိင္းမွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးဆုိ တဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္အရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကဖို႔ အစျပဳ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မည္ သည့္သေဘာတူညီခ်က္မွ ခ် မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွခဲ့သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံ ေရးအင္အားစုအခ်ိဳ႕က ႏုိင္ငံတ ကာေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ မလာမီ အျပသေဘာေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

‘‘ဒီႏုိင္ငံမွာ အဓိကအက်ပ္အ တည္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာက ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီ အက်ပ္အတည္းႏွစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါကိုလက္ေတြ႕က်က်ေျဖရွင္းႏုိင္ ဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး ေရရွည္အျမင္ေပၚမွာ ရပ္တည္ဖို႔ လုိတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လမ္း ျပေျမပံုသေဘာမ်ဳိးေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုထြက္လာေအာင္ လုပ္ ႏုိင္ရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းကေျပာသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား သည္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ ၿပီးျပတ္မႈမရိွဘဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္သြားမွသာ ႏုိင္ငံအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္အေျဖတစ္ရပ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ)ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀ ကေျပာသည္။

အဆိုပါေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပဋိပကၡ မ်ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပုံ−လင္းဘုိဘုိ/အီးပီေအ)
7Day Daily
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလမ္း စဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ လႊားႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ယခုလ ၅ ရက္တြင္ ေျပာ ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း၌ အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည့္ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ေထာင္ဒဏ္ပါ ခ်မွတ္အေရးယူမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားစည္းကမ္းမဲ့ေမာင္းႏွင္မႈ မ်ားျပားလာ၍ ဒဏ္ေငြျဖင့္ အေရးယူ ရာမွ ေထာင္ဒဏ္ပါ ထည့္သြင္း အေရးယူေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေငြဒဏ္ျဖင့္ အေရးယူစဥ္ က မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စည္း ကမ္းမဲ့ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား ရွိေန ဆဲျဖစ္၍ ၁၉၆၄ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ ၁၈၀ ေက်ာ္သာရွိဟုဆို

ရန္ကုန္− နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း သား ေသာင္းဂဏန္းႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ ေပးေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အကြၽမ္း က်င္ဆံုးပညာရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံ ထားရသည့္ အင္ဂ်င္နီ ယာ ၁၈၂ ဦးသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဝင္းခိုင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါအေရအတြက္မွာ အျခား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာနည္းပါးေန ေသးသည္ဟု ဥကၠ႒ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

မုန္တိုင္းအရိွန္ေၾကာင့္ မိုး သံုးရက္ဆက္ ရြာမည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းသည္ မုန္တုိင္းငယ္အဆင့္ ျဖစ္လာၿပီးယင္းအရိွန္ေၾကာင့္ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ မိုးသံုးရက္ဆက္ရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမွ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းမုန္တိုင္းငယ္မွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ အ၀ါအဆင့္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာသည္ တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ လက္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

Photo: ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာသည္ တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ လက္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား
Thursday, November 6, 2014

ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာသည္ တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ လက္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္ မီဒီယာေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေမးျမန္းသည့္ “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္အား ဖိအားေပးပါက တိုင္းျပည္မေကာင္းသည့္ဘက္သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ” ဆိုသည့္အခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားရာတြင္ “ကြ်န္မအျမင္မွာေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ လက္ထဲမွာရွိပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကေန ဘယ္အုပ္စုကေန ဘယ္အုပ္စုကို ဖိအားေပးလုိ႔ ဆုိတာထက္ ဘယ္လုိအားလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲ ဆုိတာက အဓိကပါ။ အန္တီတို႔က အစကတည္းက ေျပာခဲ့တာက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးပဲ။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဆုိတာက အခုမွေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စတင္ထူေထာင္စဥ္ ကတည္းက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္တဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကုိ ေတာင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ကို မလုိက္ေလ်ာခဲ့ပါဘူး။ အခုထိလည္း တကယ္ေတာ့ မလုိက္ေလ်ာေသးပါဘူး။ ဆုိေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ျပႆနာေတြကို ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ျပည္သူလူထု စိတ္ခ်မ္းသာရေအာင္လ ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲလမ္းကေနၿပီး အျခားလမ္းေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကြ်န္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ လုိရာပန္းတုိင္ကို ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဖိအားေပးတယ္ဆုိတာ တပ္မေတာ္တင္ မဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲထဲမွာ ပါသင့္ပါထုိက္တဲ့သူေတြ ကြ်န္မတုိ႔ကေတာ့ ေလးပြင့္ဆုိင္လုိ႔ ေျပာတာေပါ့။ ေလးပြင့္ဆုိင္ဆုိတာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရယ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ဥကၠ႒ဦးေရႊမန္းရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဒီေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူေတြကေနၿပီးေတာ့ အားေပးၾကပါ။ ျပည္သူေတြကေန ေထာက္ခံၾကပါလုိ႔ ကြ်န္မက ဒီလုိပဲေတာင္းခံခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ အား မျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပဳထားသည္။

Eleven Media Group
ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာသည္ တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလုံး၏ လက္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္ မီဒီယာေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေမးျမန္းသည့္ “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္အား ဖိအားေပးပါက တိုင္းျပည္မေကာင္းသည့္ဘက္သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ” ဆိုသည့္အခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ကို အဝါေရာင္ လုံၿခံဳေရးအဆင့္ သတ္မွတ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးပြဲကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၏ လုံၿခံဳေရးကို အဝါေရာင္အဆင့္ (အေရးႀကီးအဆင့္) သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးကို လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ငါးခ်က္ထဲမွ အဝါေရာင္အဆင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။