Sunday, 26 October 2014

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ပဲ,ေလေရာင္းေလဝယ္ လုပ္လွ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အာမခံရေသာစနစ္ စတင္အသံုးျပဳေနဟုဆို

 ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႀကိဳတင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ ပါက တန္ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာင္းသူေရာ ဝယ္သူပါ ဘဏ္တြင္ အာမခံထားသည့္စနစ္ကို ဘုရင့္ ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ စတင္ အသံုးျပဳေနၿပီဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးဝင္း ျမင့္ကေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ားကို ေလဆိပ္ႏွင့္ ေရဆိပ္မ်ား၌ စစ္ေဆးမည္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ အ ေကာက္ခြန္မဲ့ တရားမ၀င္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ၀င္မလာေစေရး အတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္လမ္း ေၾကာင္းႏွင့္ တံတားဦးအျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ   ေလဆိပ္ မ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ားစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ (Mo−bile Team) ျဖင့္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး ျခင္းကုိ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

မႏၲေလးအေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ ပညာေပးမည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈပညာေပး အစီအစဥ္ မ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ပိုမိုနီးစပ္လာ

Photo: အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ပိုမိုနီးစပ္လာ
Sunday, October 26, 2014

ရန္ကုန္−ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားအား လိုင္စင္ခ်ေပးလိုက္ ျခင္းျဖင့္ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္အထိ စြမ္း အင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ကန္ေဒၚလာ ၈၀ ဘီ လီယံ ကူညီရွာေဖြေရး အစိုးရေငြ တိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေရာင္းႏိုင္ ရန္ ပုိမိုနီးစပ္လာသည္ဟု အာရွ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ေျပာ ၾကားသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၉ ဒသ မ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိ သြားမည့္ ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရးတိုး တက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထိုမွ် ေငြေၾကးပမာဏ လိုအပ္ လိမ့္မည္ဟု ADB လက္ေထာက္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ခ်ဳပ္ ပတ္ဆင္ ယန္းက ေျပာသည္။

 အစိုးရဘြန္းမ်ား စတင္ ေရာင္းခ်မႈမွာ လာမည့္ငါးႏွစ္အ တြင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ၎က ခန္႔မွန္းသည္။

လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြက္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမွာ ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ (IMF) က ခန္႔မွန္း ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုလ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ကိုးခုအား လုိင္စင္မ်ား ခ်ေပးခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္ Oversea-Chinese Banking Corp၊ Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ႏွင့္ Malayan Banking Ltd. တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းအ တြက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ေသးေသာ ေငြေၾကးယံုၾကည္စိတ္ ခ်ရမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ သည္ဟု Muody's ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားအဖဲြ႕က ေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ နမူနာအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သည္။ လာအိုႏိုင္ငံက ေငြေၾကး စိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား မလိုေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယမန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရေငြ တိုက္စာခ်ဳပ္ဘြန္းမ်ား ထုတ္ေရာင္းခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံက ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ေတြအတြက္ ဥပေဒမူ ေဘာင္ေတြ ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမဆံုး လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးတာက ဘဏ္ လုပ္ငန္းကို ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ဖို႔ ပါ’’ ဟု ပတ္ဆင္ယန္းက ေျပာ သည္။   

—Ref: Bloomberg
7Day DAILY

ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ ျပည္ပဘဏ္ ၉ ခုအား ေၾကညာသည့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (reuters)
ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ ျပည္ပဘဏ္ ၉ ခုအား ေၾကညာသည့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (reuters)
ရန္ကုန္−ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားအား လိုင္စင္ခ်ေပးလိုက္ ျခင္းျဖင့္ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္အထိ စြမ္း အင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ကန္ေဒၚလာ ၈၀ ဘီ လီယံ ကူညီရွာေဖြေရး အစိုးရေငြ တိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေရာင္းႏိုင္ရန္ ပုိမိုနီးစပ္လာသည္ဟု အာရွ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) က ေျပာ ၾကားသည္။

စင္ကာပူဘီလ်ံနာသူေဌး ပီတာလင္းမ္ ဗလင္စီယာအသင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္လာ

ဗလင္စီယာ− စင္ကာပူဘီလ်ံနာ သူေဌးျဖစ္သည့္ ပီတာလင္းမ္သည္စပိန္လာလီဂါအသင္း ဗလင္စီယာ၏ ရွယ္ယာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အသင္းသမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာသည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ၿမိဳ႕ခံနဲ႔ လႈပ္ရွားသူ ပဋိပကၡျဖစ္

Photo: ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ၿမိဳ႕ခံနဲ႔ လႈပ္ရွားသူ ပဋိပကၡျဖစ္
Sunday, October 26, 2014 

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဘက္ကို ဝါဒျဖန္႔စာရြက္ေတြ ျဖန္႔ေဝဖို႔လုပ္ေနတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ဒီလိုမျဖန္႔ေဝဖုိ႔ တားဆီးခ်င္ၾကတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားနယ္စပ္ၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕ခံေတြၾကား စေနေန႔က အေျခအတင္ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရကို ေဝဖန္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ေလပူေဖာင္းေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ဒီလအေစာပိုင္းတုန္းက လုပ္သလို ေျမာက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံထဲ လႊတ္တင္ဖို႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေလးမွာေတာ့ အခု ရဲအရာရွိ တေထာင္ေလာက္ ေစလႊတ္ၿပီး တာဝန္ခ်ထားပါတယ္။

အခုလို စာရြက္စာတမ္းေတြ ပို႔လႊတ္ဖို႔ လုပ္ေနတာကို မတားဆီးႏိုင္ရင္ ေတာင္ေျမာက္ကိုရီးယား ၂ ႏိုင္ငံၾကား အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပန္စဖို႔ စီစဥ္ထားတာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က သတိေပးထားပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က စစ္ေရးနဲ႔ လက္တုံ႔ျပန္ဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတဲ့အတိုင္း အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာမို႔ အခု တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ့လုပ္ရပ္ဟာ Paju ေဒသခံေတြရဲ့ အသက္အႏၱရာယ္ကိုေရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ ထိခုိက္ေစႏိုင္တယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ကိုယ့္ဆႏၵကို ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေနတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြကို တရားဝင္ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ေတာ့မရွိဘူးလို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက ေျပာပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန) 

ေတာင္ကိုရီးယားမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ေနစဥ္။ (ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄)
ေတာင္ကိုရီးယားမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ေနစဥ္။ (ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄)
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဘက္ကို ဝါဒျဖန္႔စာရြက္ေတြ ျဖန္႔ေဝဖို႔လုပ္ေနတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ဒီလိုမျဖန္႔ေဝဖုိ႔ တားဆီးခ်င္ၾကတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားနယ္စပ္ၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕ခံေတြၾကား စေနေန႔က အေျခအတင္ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ေဖာ္အလုပ္ရမည္ဟု လိမ္လည္၍ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခုိင္းေစခဲ့သူ ႏွစ္ဦးအား အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္

မံုရြာၿမိဳ႕ နႏၵဝန္ရပ္ နယ္ေျမ(၆)ေန အသက္(၁၆)ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး ငယ္တစ္ဦးကုိ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္ ရမည္ဟု ေသြးေဆာင္ စည္း႐ံုးကာ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို ေစခုိင္းခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးအား မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲက အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မာလီ အီဘုိလာေသဆံုးမႈ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး ကုလ အကူအညီပို႔

Photo: မာလီ အီဘုိလာေသဆံုးမႈ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး ကုလ အကူအညီပို႔
Sunday, October 26, 2014 

အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ မာလီႏိုင္ငံမွာ အီဘိုလာေရာဂါနဲ႔ ပထမဆံုး ေသဆံုးသူရွိၿပီဆိုတာကို သိခဲ့ရတဲ့ေနာက္ ကုလသမဂၢက အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ကူညီေရးပစၥည္း ေပါင္ခ်ိန္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ေလေၾကာင္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေရးေပၚပစၥည္းေတြထဲမွာ လက္အိတ္ေတြ မ်က္ႏွာဖံုးေတြနဲ႔ တကိုယ္ရည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပစၥည္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

အီဘိုလာေရာဂါ ႏွိမ္နင္းရာမွာ အျမန္ဆံုးလႈပ္ရွားႏိုင္ဖုိ႔က အခရာျဖစ္တယ္လို႔ WFP ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ရဲ့ အေနာက္အာဖရိက ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ Denise Brown ကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ေတြဟာ အီဘိုလာေရာဂါ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ဖုိ႔ စကၠန႔္မျခား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ဂီနီက မိန္းခေလးငယ္ဟာ အိမ္နီးခ်င္း မာလီႏိုင္ငံမွာ ေဆးဝါးအကုသခံဖို႔အတြက္ သြားရင္း ေသာၾကာေန႔က ေသဆံုးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခေလးငယ္ဟာ ဘတ္စကားနဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့တာမို႔ မာလီႏိုင္ငံက တျခားလူေတြကိုလည္း ဒီေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိတယ္လို႔ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ဂီနီ၊ လိုင္ေဘးရီးယားနဲ႔ ဆီယာရာလီယြန္းႏိုင္ငံေတြဟာ အီဘိုလာေရာဂါ အဓိကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့ ရသလို လူေပါင္း တေသာင္းေလာက္ ဒီေရာဂါပိုး အကူးစက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မိသားစုဝင္အမ်ားအျပားဟာ လူနာေတြကို သူတို႔ရဲ႕အိမ္မွာပဲကုဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတာမို႔ အခုစာရင္းထဲမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ ေရာဂါအကူးစက္ခံရသူ ဦးေရဟာ ဒီ့ထက္ပိုမ်ားႏိုင္တယ္လို႔လည္း WHO က ေျပာပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဂီနီ၊ လိုင္ေဘးရီးယားနဲ႔ ဆီယာရာလီယြန္းႏိုင္ငံေတြကေန အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲကို ဝင္ေရာက္လာသူေတြဟာ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တာမို႔ ၂၁ ရက္ၾကာ သီးသန္႔ခြဲေနထိုင္ခိုင္းဖို႔ Illinois ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈႉး Pat Quinn က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အီဘိုလာေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္လာၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္မႈရွိမရွိ သိေစႏုိင္တဲ့ ကာလဟာ ၂၁ ရက္မို႔ အခုလို သီးျခားခြဲေနေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama က အီဘိုလာေရာဂါရွိမရွိ သိဖို႔ သိပ္ခက္တယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္သူေတြကို သတိေပးခဲ့သလို ဒီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေၾကာက္လန္႔မေနဘဲ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို အခ်က္က်က် လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ သူ႔ရဲ႕စေနေန႔အပတ္စဥ္ မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုုေအ (ျမန္မာဌာန) 

မီဘိုလာေရာဂါရွိသူလို႔ သံသယရွိသူေတြ ေဆးစစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ေစာင့္ ဆိုင္းေနစဥ္
မီဘိုလာေရာဂါရွိသူလို႔ သံသယရွိသူေတြ ေဆးစစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ေစာင့္ ဆိုင္းေနစဥ္။
အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ မာလီႏိုင္ငံမွာ အီဘိုလာေရာဂါနဲ႔ ပထမဆံုး ေသဆံုးသူရွိၿပီဆိုတာကို သိခဲ့ရတဲ့ေနာက္ ကုလသမဂၢက အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ကူညီေရးပစၥည္း ေပါင္ခ်ိန္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ေလေၾကာင္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေရးေပၚပစၥည္းေတြထဲမွာ လက္အိတ္ေတြ မ်က္ႏွာဖံုးေတြနဲ႔ တကိုယ္ရည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပစၥည္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

Saturday, 25 October 2014

ရြာသားမ်ားကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွ ရြာအမည္ေျပာင္းခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

Photo: ရြာသားမ်ားကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွ ရြာအမည္ေျပာင္းခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
Saturday, October 25, 2014

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္အူေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအား အလုိမရွိေၾကာင္း ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ကေလးၿမိဳ႕ သို႔ လာေရာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္အူ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေတာင္အူေက်းရြာတြင္ ၎တာ ဝန္ ယူၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေက်း ရြာအမည္ကို ေက်းရြာသားမ်ား လက္မခံသည့္ၾကားမွ ေတာင္ဦး ေက်းရြာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္အူေက်းရြာအမည္ ကို ေတာင္ဦးေက်းရြာအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေက်းရြာအမည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ တရားဝင္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

ေက်းရြာသားမ်ား လက္မခံ သည့္ၾကားမွ ရြာအမည္ေျပာင္းလဲ ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အလိုမရွိ ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား ေတြ လက္မခံတဲ့ၾကားက အခုလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အလုိမရွိပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း လုိအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ အကူအညီေတာင္းခံပါတယ္’’ဟု ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေတာင္အူေက်းရြာမွ ကိုေမာင္ေထြးက ေျပာသည္။ ဆႏၵျပရာတြင္ ေတာင္အူ ေက်းရြာမွ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာ သား ၂၅၀ ဦးျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ေတာင္အူေက်းရြာအမည္ျပန္ လည္ရရွိေရး၊ ေတာင္အူေက်းရြာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေစခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအား အလိုမရွိ၊ ေတာင္အူ ေက်းရြာျပန္္လည္ေပါင္းစည္းေရး ေအာင္ရမည္ဟူေသာ ေႂကြး ေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ကေလးၿမိဳ႕ ေရႊ ဘံုသာဘုရားႀကီးလမ္းမွ နတ္ ေခ်ာင္းလမ္း၊ ထိုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ယင္းမွတစ္ဆင့္ စတင္ခ်ီတက္ခဲ့ ေသာေနရာအထိ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ကာ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

7Day DAILY 

ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ေက်းရြာသားမ်ား(ဓာတ္ပံု − ကိုစိုင္း)
ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ေက်းရြာသားမ်ား(ဓာတ္ပံု − ကိုစိုင္း)
ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္အူေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအား အလုိမရွိေၾကာင္း ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ကေလးၿမိဳ႕ သို႔ လာေရာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ေဆာင္တိုင္ ပဲြေတာ္ႀကီး ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ မီးပံုး ပဲြေတာ္ကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ ….

Photo: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ေဆာင္တိုင္ ပဲြေတာ္ႀကီး ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ မီးပံုး ပဲြေတာ္ကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ ….
Saturday, October 25, 2014

ျမန္မာလူမ်ဳိး တို႔၏ ႐ိုးရာလက္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို မတိမ္ေကာ မေပ်ာက္ကြယ္ သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ တန္ေဆာင္တိုင္ ပဲြေတာ္ႀကီး ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့႐ိုးရာ မီးပံုးပဲြေတာ္ ၂ဝ၁၄ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ထိုမီးပံုးပဲြေတာ္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ မီးပံုး ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ မီးပံုး ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မီးပံုးဒီဇိုင္း ၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ား၏ အႏု ပညာ ဖန္တီးမႈ လက္ရာမ်ား ျပသျခင္း၊ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ သူမ်ားက မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ မီးပံုးမ်ားကို မဲေပးျခင္း၊ လူမႈ အက်ဳိးျပဳ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းရန္ မီးပံုးၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဆုရရွိသြားေသာ မီးပံုးမ်ားကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ျခင္း အစရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္အတူ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ မီးပံုး ေဆးေရာင္ ျခယ္ၿပိဳင္ပဲြ၊ အိမ္ျပန္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ယူေဆာင္သြားရန္ အတြက္ မီးပံုးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာမွေန၍ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစားအစာ ပဲြေစ်းတန္းမ်ား၊ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးႏုိင္ေသာPhoto Booth မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေပ်ာ္စရာ Games အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ အစီအစဥ္ မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာ့႐ိုးရာ မီးပံုးပဲြေတာ္ကို လာမည့္ ႏိုင္ဝင္ဘာ ၅ရက္ႏွင့္ ၆ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ ကြင္းလမ္းရွိ ေရႊထြဋ္တင္ ကြင္း၌ ညေန ၄နာရီမွ ည ၁ဝနာရီအထိ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဝင္ေၾကး ကိုမူ ေငြက်ပ္၁ဝဝဝ ေကာက္ခံသြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမ၀တီ
ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ႐ိုးရာလက္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို မတိမ္ေကာမေပ်ာက္ကြယ္ သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ တန္ေဆာင္တိုင္ ပဲြေတာ္ႀကီး ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့႐ိုးရာ မီးပံုးပဲြေတာ္ ၂ဝ၁၄ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

Photo: ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
Saturday, October 25, 2014

ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးၿပီးအလုပ္အကုိင္အခြင့္အ လမ္းနည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား ယာဥ္ေမာင္းတတ္ကြၽမ္းမႈရွိေစ ရန္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္ အကုိင္ တစ္ပါတည္းရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ယာဥ္ေမာင္း တတ္ကြၽမ္းေစရန္ႏွင့္လမ္းစည္းကမ္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းနားလည္ၿပီးတတ္ကြၽမ္း သည္အထိ သင္ၾကားေပးကာကုမၸဏီ၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္အစရွိသည့္ယာဥ္ေမာင္း ရမည့္လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အသင္း (ယာယီ)မွ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူေဒၚေကခုိင္ေအာင္ခင္က ''ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးမွာပါ။ ပညာ အရည္အခ်င္းေတြဘာေတြက အစ စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ဖုိ႔ေလာက္ပဲ လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးဒီႏုိင္ငံသား ျဖစ္ တာနဲ႔ဘယ္ဘာသာဝင္မဆိုေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္းသင္ၾကား ေပးမႈမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာလတြင္စတင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလကုိ တစ္လသတ္မွတ္ထားကာ လာမည့္လ မ်ားတြင္လည္း တစ္လလွ်င္အပတ္ စဥ္တစ္ခုအျဖစ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ေဒၚေကခုိင္ ေအာင္ခင္က''အသက္အပုိင္းအျခား ကေတာ့ ၁၈ႏွစ္ကေန၄ဝႏွစ္အတြင္းလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္အကုိင္ကတစ္သိန္းထက္မနည္း တဲ့ဝင္ေငြရွိလာမွာပါ။ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးတဲ့အခါမွာလဲ အမ်ဳိးသမီး ေတြလုံၿခဳံမႈရွိဖုိ႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြခ် ထားေပးတာမ်ဳိးရွိမယ္'' ဟုေျပာသည္။

အဆုိပါ သင္တန္းကုိ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္း (ယာယီ)ႏွင့္ Jade Express Service (JES Driver Academy) တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းၿပီးဆုံးပါကယာဥ္စည္း ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းနားလည္တတ္ ကြၽမ္းေစရန္ ေန႔စားဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္းကုိ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္ စင္ရသည္အထိလက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း သုိ႔ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာႏွင့္သန္းေခါင္ စာရင္း၊ မွတ္ပုံတင္မိတၲဴ၊ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံႏွင့္ဓာတ္ ပုံသံုးပုံျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group
ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးၿပီးအလုပ္အကုိင္အခြင့္အ လမ္းနည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား ယာဥ္ေမာင္းတတ္ကြၽမ္းမႈ ရွိေစရန္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကုိင္ တစ္ပါတည္းရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရ သည္။

စစ္ဆင္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္လံုး က်ပ္သန္း ၃၀၀ အသံုးျပဳမည္

စစ္ဆင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ႏွစ္ လံုး အသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သန္းသံုးရာ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျဖည့္ စြက္ခြင့္ျပဳေငြတြင္ပါရွိသည္။

မႏၲေလး-မူဆယ္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္ကုန္စည္ ေန႔စဥ္ က်ပ္သိန္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ

Photo: မႏၲေလး-မူဆယ္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္ကုန္စည္ ေန႔စဥ္ က်ပ္သိန္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ
Saturday, October 25, 2014 

နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ စီးဆင္းလ်က္ရွိရာ မူဆယ္-မႏၲေလး ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း က်ပ္သိန္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ဖိုး ေန႔စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ ရတနာပုံစူပါ စင္တာရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႐ုံးခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ၎က ယင္းသို႔ ေျဖၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

Mobile Team အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ ျမဝတီ-ရန္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၊ မူဆယ္-မႏၲေလး လမ္းေၾကာင္း ၁၆ မိုင္တို႔တြင္ ေန႔စဥ္ ဖမ္းဆီးရရွိမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ကားမ်ားကို တန္ခ်ိန္ခိုး၍ တင္ေဆာင္ျခင္း၊ ဂ်ဳတီစာရင္းပါ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို အဓိကေတြ႔ရွိရၿပီး ေန႔စဥ္ က်ပ္သိန္းခုနစ္ေထာင္မွ ရွစ္ေထာင္ထိ တရားမဝင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ဖို႔ကေတာ့ အင္အားနဲ႔အခ်ိန္ လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားနဲ႔ အေရးယူေနတာဟာ တရားမဝင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေသးတယ္” ဟု ဦးသိန္းဝင္းက ဆိုသည္။

မႏၲေလး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လူသုံးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားသည္ အခြန္ရာႏႈန္းျပည့္ေဆာင္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာျခင္း ရွိသကဲ့သို႔ အခြန္တစ္ဝက္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရွိေနကာ ခ်င္းေရႊေဟာ္ဘက္မွ ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အခြန္တစ္ဝက္သာ ေဆာင္လာၾကသျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အခြန္အျပည့္ ေဆာင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေစ်းႏႈန္း ယွဥ္မေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္း လူသုံးကုန္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အလွကုန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေနလင္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ဖမ္းေန႐ုံ စစ္ေဆးေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဂ်ဴတီေဆာင္ခ်င္ေအာင္ ဂ်ဴတီေဆာင္ထားတဲ့ လူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တရားမဝင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးေရးႏွင့္ တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ကုန္စည္တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းတို႔တြင္ ယင္းသို႔ စစ္ေဆးရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက အစီအစဥ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွသာ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

The Voice Weekly
နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ စီးဆင္းလ်က္ရွိရာ မူဆယ္-မႏၲေလး ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း က်ပ္သိန္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ဖိုး ေန႔စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

အိမ္စာေတြအမ်ားႀကီးေပးျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးထိခုိက္ႏိုင္

Photo: အိမ္စာေတြအမ်ားႀကီးေပးျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးထိခုိက္ႏိုင္
Saturday, October 25, 2014

တစ္ညလွ်င္ အိမ္စာ ၃ နာရီ ေက်ာ္၍ လုပ္ရပါက ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ ႏိုင္သည္ဟူ၍ Stanford Graduate School of Education က ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာခ်က္ အရ ကယ္လီဖုိးနီးယား ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အစုိးရႏွင့္

ပုဂၢလိက အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ဝ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၄၃ဝဝ ေက်ာ္ကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ရာတြင္ ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာင္းသား မ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ႐ုပ္္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေသာ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ျခင္း၊ အစာအိမ္ အနာ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားဝမ္းဗိုက္ ျပႆနာမ်ား၊ အိပ္ခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း ႏွင့္ အားအင္ ကုန္ခန္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းျခင္း အၾကား ဆက္စပ္ ေနျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရွိ ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ စာတမ္းကုိ ပူးတြဲ ေရးသား ျပဳစုသူ Denise Pope က CNN သတင္း ဌာနကုိ ေျပာျပသည္။

တစ္ညလွ်င္ အိမ္စာ ၃ နာရီ လုပ္ရသည္မွာ ေက်ာင္းသားတုိင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ ကေလးေတြ ဆုိလွ်င္ ထုိထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္၍ တစ္ညလွ်င္ အိမ္စာ ၅ နာရီ လုပ္ရသူမ်ား ပင္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသား မ်ား၏ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၎တုိ႔၏ဘဝတြင္ အိမ္စာသည္ အဓိကေပး ေနေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစု၏ အိမ္စာသည္ အေတာ္ကေလး တည္ၿငိမ္ သြားခဲ့သည္ဟု Brooking Institute ၏ အေမရိကန္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ Brown Center အစီရင္ ခံစာ အရ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

စံျပ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပို၍ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကား ၿပဳိင္ဆုိင္ မႈမွာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္သည္ ျဖစ္ရာ ပညာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ဖိအားေတြ ႀကီးမား လာသည္ႏွင့္ အမွ် ေက်ာင္းသား၏ ဘဝကို ေက်ာင္းစာ၊ အိမ္စာေတြက စုိးမိုးထား ေၾကာင္းသိရသည္။ မိဘေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ကလည္း စိတ္ပူေနၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုလွ်င္ သူတို႔ ကေလးေတြကို စေန၊ တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ အိမ္စာမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုး ေနၾကရ၍ သားသမီးမ်ား မ်က္ႏွာကိုပင္ မျမင္ေတာ့ေပ။

''ကြၽန္မတုိ႔ ကေလးေတြကုိ အိမ္စာမ်ား ေလွ်ာ့ေပးရန္ လုိအပ္ေနၿပီး အိမ္စာ ေတြဟာ အထက္တန္းမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတုိ႔ထက္ ငယ္တဲ့ အတန္း ေတြမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ''ဟု ေက်ာင္းသား မိဘ တစ္ဦး ျဖစ္သူ Ms.Pope က ေျပာသည္။

ဆင္းရဲစြာ ႀကီးျပင္း လာရေသာ ကေလးမ်ားသည္ မူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အရက္စြဲျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ က်ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား အပါအဝင္ အေႏွာင့္ အယွက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သုေတသန ျပဳခ်က္ အရ သိရသည္။

Ms.Pope က''အိမ္စာ ဆုိတာ အထက္တန္း အတြက္ တစ္ည ၂ နာရီထက္ ေက်ာ္ ေပးစရာ မလုိေၾကာင္း အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားအတြက္ ဆုိရင္ ၁ နာရီခြဲေက်ာ္ ေပးစရာ မလုိပါဘူး'' ဟု ေျပာျပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံမွာသာ မက ကမၻာ ့ထိပ္တန္း ႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပင္လွ်င္ ကေလးမ်ား အိမ္စာ လုပ္ရသည့္ အခ်ိန္ ၾကာလြန္း ေနျခင္းကို ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္ရာ ေရးသား လုိက္ရ ပါသည္။ ။

သိပၸဟန္
ျမ၀တီ
တစ္ညလွ်င္ အိမ္စာ ၃ နာရီ ေက်ာ္၍ လုပ္ရပါက ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ ႏိုင္သည္ဟူ၍ Stanford Graduate School of Education က ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာခ်က္ အရ ကယ္လီဖုိးနီးယား ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ဝ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၄၃ဝဝ ေက်ာ္ကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ရာတြင္ ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု သိရသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားကို စစ္မႈထမ္းခိုင္းေသာ KIA အား အေရးယူေပးရန္ UNICEF သို႔ တိုင္ၾကားမည္

Photo: အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားကို စစ္မႈထမ္းခိုင္းေသာ KIA အား အေရးယူေပးရန္ UNICEF သို႔ တိုင္ၾကားမည္
Saturday, October 25, 2014

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတီးေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား ၌ ေနထိုင္ေသာေဒသခံ ကခ်င္လူ ငယ္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ဒုတိယ အပတ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးကာ စစ္မႈထမ္းခိုင္းျခင္းအေပၚ အေရးယူေပးရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ UNICEF ထံသို႔တိုင္ၾကား ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ 

“ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ကေလးကို ဖမ္းၿပီး စစ္သားလုပ္ခိုင္းတဲ့အတြက္ ပါ၊ ေနာက္ထပ္ကေလးသံုးေယာက္ ကိုလည္း လူျမင္ကြင္းႀကီးမွာကို ဖမ္းေခၚသြားတာ၊ ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရင္ သူတို႔ဗိုလ္က်ခ်င္တိုင္းက်ေနမွာ စိုးတဲ့ အတြက္ UNICEF ကိုတိုင္မွာပါ ” ဟု ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတီးေက်းရြာ၊ ေရႊလီရပ္ကြက္ေန ေမာင္ဘရန္လီ(၁၆)ႏွစ္၊ ၈ တန္းေက်ာင္းသားေလးအား ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ KIA အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ရာ ျပန္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ KIA တပ္ရင္း(၁၁)တည္ရွိရာ ပန္ေဆာင္ယန္သို႔ ဆက္သြယ္ေတာင္းပန္ေသာ္ လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ေစ လႊတ္ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ကလည္း အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္(၇)တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေမာင္မုန္ထြယ္ေအာင္ (၁၆)ႏွစ္ ၊ ေမာင္ေဘာက္ဒူး(၁၇)ႏွစ္၊ ေမာင္ဂ်န္ေမာ္ဆိုင္းေအာင္(၁၆)ႏွစ္တို႔ ၃ ဦးအား KIA အဖြဲ႕မွ ျမစ္ႀကီးနား-ေရႊဘိုကားလမ္းမေပၚတြင္ ဖမ္းဆီးကာ ပန္ေဆာင္ယန္ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသရြာသားမ်ားရွိသည္ဟု သိရသည္။
“အခုကေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြယူေနပါတယ္၊ ကေလးမိဘေတြရဲ႕လက္မွတ္နဲ႔ အသနား ခံစာေတြလည္းလုပ္ထားတယ္၊ ဖမ္းသြားတဲ့အဖြဲ႕၊ ဖမ္းသြားတဲ့အခ်ိန္၊ ဖမ္းထားတဲ့ေနရာေတြကိုလည္း မ်က္ျမင္ သက္ေသေတြနဲ႔ အတိအက်လုပ္ထားပါတယ္၊ ကိုယ့္ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းေတာင္ ညွာတာမႈမရွိေတာ့ တဲ့KIA ကို UNICEFလိုအဖြဲ႕ က ေျဖရွင္းေပးမွသာေအာင္ျမင္မွာပါ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္ ေတြအေနနဲ႔ကလည္း နယ္ေျမေဒသလံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သလို KIA ကလည္းလက္ နက္ကိုင္ထားေတာ့ ဒီအတိုင္းရွင္းမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ UNICEF ကိုတိုင္ဖို႔လုပ္ရတာပါ၊ ကခ်င္လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ေပါ့” ဟု အမည္မေဖာ္လုိေသာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသြား သည္။ 

ေဇာ္မိုင္
Kachin Daily News
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတီးေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၌ ေနထိုင္ေသာေဒသခံ ကခ်င္ လူငယ္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ဒုတိယ အပတ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးကာ စစ္မႈထမ္းခိုင္းျခင္းအေပၚ အေရးယူေပးရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ UNICEF ထံသို႔တိုင္ၾကား ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ 

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မည္ဆိုေသာ သတင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိေလဆိပ္ မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ထားသည့္အျပင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား အားလံုး၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား လံုျခံဳေရးလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္မည္

Photo: အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မည္ဆိုေသာ သတင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိေလဆိပ္ မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ထားသည့္အျပင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား အားလံုး၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား လံုျခံဳေရးလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္

အစၥလာမၼစ္ဂ်ီဟတ္ IS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မည္ဟု တရားဝင္ေၾကညာလာသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ေလဆိပ္မ်ားအားလံုးတြင္ လံုျခံဳေရး တိုးျမွင့္ခ်ထားသည့္အျပင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား အားလံုး၌လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လုိက္ပါကာ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က သိရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေလဆိပ္အဝင္အထြက္မ်ားကို လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးရာတြင္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စက္ကိရိယာမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေလဆိပ္ေတြအကုန္လံုးမွာ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြ အကုန္လံုးမွာလည္း ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးစီ လိုက္ပါၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခုရက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ အရက္မူးေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္အခ်ဳိ႕က အျခားခရီးသည္ေတြ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူတာေတြကိုလည္း အေရးယူေနရပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ ေလဆိပ္မ်ားအားလံုးတြင္ လံုျခံဳေရးအရ သတိျဖင့္ မိုင္းရွာေဖြ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။         

IS အႀကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အႀကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ တရားဝင္ေၾကညာထားသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ဝင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ေလဆိပ္မ်ားအနက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တို႔တြင္ လံုျခံဳေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳပိုမို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။    

Eleven Media Group 

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အတြင္း မိုင္းရွာေနမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္
ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အတြင္း မိုင္းရွာေနမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္
အစၥလာမၼစ္ဂ်ီဟတ္ IS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မည္ဟု တရားဝင္ ေၾကညာ လာသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ေလဆိပ္မ်ားအားလံုးတြင္ လံုျခံဳေရး တိုးျမွင့္ ခ်ထားသည့္ အျပင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား အားလံုး၌လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လုိက္ပါကာ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က သိရွိရသည္။

ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား ပံုမွန္ထက္ပိုျမင့္ေန

Photo: ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား ပံုမွန္ထက္ပိုျမင့္ေန
Saturday, October 25, 2014

ရန္ကုန္ အပါအဝင္ ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ပံုမွန္ရာသီဥတု အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ သတိေပးထားသည့္ ေန႔အပူခ်ိန္ထက္ ျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ အပူဒဏ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားသည္။

‘‘အခုက မိုးအလြန္ေဆာင္း အကူူးကာလ။ ဒီလို ကာလေတြက အဲဒီျပႆနာရွိတယ္။ ရာသီ အထိုင္မက်တာေပါ့။ မိုးလည္း မပီျပင္ဘူး။ ေဆာင္းလည္း မပီ ျပင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ေတြ ျမင့္ေနတယ္။ သတိေပးအဆင့္ ထက္ပိုတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိ အဆင့္ ျဖစ္ေနတာ။ သတိထားဖို႔ လို တယ္’’ ဟု မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္တုိ႔တြင္ ပံုမွန္ထက္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား သိသိသာသာ ျမင့္ တက္ေနၿပီး အျခားေဒသမ်ားတြင္ လည္း အပူခ်ိန္ျမင့္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO)က ေန႔အပူခ်ိန္ ၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္မွ ၁၃၀ ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္ၾကားကို အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၁၂၀ ဒီဂရီဖာရင္ ဟိုက္အထိ ျမင့္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား ၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္အထက္ ရွိေနပါက မ်က္စိႏွင့္ အေရျပားဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည့္အျပင္ ပိုျပင္းထန္ပါက heat stroke ကဲ့သို႔ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးမႈမ်ိဳးအထိ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း အေရျပားေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ေဒါက္ တာမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ရာသီဥတု သတင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုလာ မည့္ ေဆာင္းရာသီသည္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ ပံုမွန္ထက္ အေအးေလ်ာ့ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာ ထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထား သည္။

7Day DAILY 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု− နစ္ကီ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု− နစ္ကီ)
ရန္ကုန္ အပါအဝင္ ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ပံုမွန္ရာသီဥတု အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက အႏၲရာယ္ရွိအဆင့္ သတိေပးထားသည့္ ေန႔အပူခ်ိန္ထက္ ျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ အပူဒဏ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားသည္။

အစိုးရ၏ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား မတုိးတက္ဟု UNFC ထုတ္ျပန္

အစိုးရ၏ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား တုိးတက္မႈ မရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလအတြင္း ဘုိကုိဟာရမ္အဖြဲ႕၏ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

အဘူဂ်ာ− ဘုိကုိဟာရမ္ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ျပန္ေပး ဆြဲသြားသည့္ ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္သည္ဆုိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိ ထားေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕ မွ စစ္ေသြးႂကြမ်ားက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ခရစ္ယာန္ ေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အနည္းဆံုး ၆၀ ဦးကို ဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း ေဒ သခံမ်ားက ေျပာသည္။

စစ္ဆင္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္လံုး က်ပ္သန္း ၃၀၀ အသံုးျပဳမည္

 စစ္ဆင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ႏွစ္ လံုး အသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သန္းသံုးရာ သံုးစြဲ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျဖည့္ စြက္ခြင့္ျပဳေငြတြင္ပါရွိသည္။