Thursday, 9 February 2012

ျပည္သူေတြလိုလားေနတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ေပးစာ-၁)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေလ့လာ ၾကည့္လိုက္ရင္ အစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္း (၁၀)လအတြင္း ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ အဓိကအခ်က္(၃)ခ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီ(၃)ခ်က္ကေတာ့ ေဒၚစုၾကည္နဲ႕ သမၼတႀကီးတို႕ ေတြ႕ဆံုၿပီး ပါတီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပြင့္လင္းမႈရွိလာျခင္း၊ ယခင္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ားအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္းနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းတို႕ျဖစ္ပါတယ္။


အထက္ပါ(၃)ခ်က္အနက္ ပါတီႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပြင့္လင္းမႈရွိလာျခင္းနဲ႕ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပး ျခင္းဟာဆက္စပ္ေနၿပီး တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈေတြကို အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳေနၾကပါ တယ္။ ယခင္ကစစ္အစိုးရကိုဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမွာ အဓိကေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အခ်က္(၂)ခ်က္ကို မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ဦးသိန္းစိန္က လိုက္ေရာမႈျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး/ ငယ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြြဲ မ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲျဖစ္လာပါတယ္။