Friday, 11 October 2013

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ အထက္တန္းေက်ာင္းသား၂၀၀ကို #SCG မွ ပညာသင္ဆုေပးမည္

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အၿမဲေနထုိင္ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား မ်ားအား ပညာသင္ဆု၂၀၀ ကို SCG Sharing Dream ကုမၸဏီမွေပးအပ္ မည္ျဖစ္ကာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ရက္အထိ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ မည္ဟု အဆုိပါကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Chana Poomee က ေျပာသည္။

ျပန္ေပးဆဲြ ခံရသူ လစ္ဗ်ား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပန္လြတ္

Libya ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Ali Zeidan
 လစ္ဗ်ား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Ali Zeidan ဟာ ထရီပိုလီၿမိဳ႕ေတာ္မွာရိွတဲ့ အစိုးရဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ ကို ေဘးကင္း စြာနဲ႔ျပန္ေရာက္လာပါၿပီ။ သူ႕ကို အရင္ သူပုန္စစ္ေသြးၾကြေတြက နာရီေပါင္းမ်ားစြာ သူ႕ကို ထိန္းသိမ္း ထားၿပီးေနာက္ ျပန္လႊတ္ေပး လိုက္တာပါ။ ေသနက္သမားေတြဟာ Mr.Zeidan ကို ၾကာသာပေတးေန႔ အေစာပိုင္းတုန္းက သူေနထိုင္ရာထရီပိုလီၿမိဳ႕ကေန ဖမ္းဆီးသြားၿပီး၊ ၆ နာရီၾကာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တုိ႔ သေဘာ တူညီခ်က္ အသစ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိး

Photo: ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တုိ႔ သေဘာ တူညီခ်က္ အသစ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိး …

Friday, 11 October 2013 

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေလ့လာသူ အျဖစ္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တုိ႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တုိ႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁ဝ) ရက္။                                

၁။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ႏွင့္ ဦးဆြမ္ လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကအုိင္အုိေ ဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စား လွယ္ အဖဲြ႕တုိ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္း အတြင္းရွိ မဂြၽယ္ခန္းမတြင္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၈ရက္မွ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေလ့လာသူမ်ား (Observers) အျဖစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ Mr. Vijay Nambiar ၊တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ Mr. Wang Ying Fan၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္း (၁ဝ)ဖဲြ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ (၄)ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး ပါတီ၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု၊ တိုင္းလုိင္ (ရွမ္းနီ)အမ်ဳိးသား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ပါတီႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္ လူမ်ဳိးမ်ား၊ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈဗဟုိ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အက်ဳိးေဆာင္ အဖဲြ႕ (Peace- talk Creation Group) အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖိိတ္ၾကားထားသည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ (၁ဝ)ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကုိ အာမခံ ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈမ်ား ထြက္ေပၚ လာႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္၍ ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမွ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား အား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ အတည္ျပဳၾကပါသည္-

 (က) ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (Political Dialogue) က်င္းပ ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ေကအိုင္အိုအား ဖိတ္ေခၚသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ တူသည္-

 (၁) ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ စီမံခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း၊ ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

 (၂) ေကအိုင္အို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံ (Ethnic Armed Groups Conference) က်င္းပမည္။

 (ခ) ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၈- ၃ဝ)ရက္ေန႔အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးတက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း တို႔အေပၚ ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြား ေစေရးကို ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ရန္ သေဘာတူသည္။

 (ဂ) နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရး အေျခအေန အရ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား မူလေနထိုင္ရာ အရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏိုင္ ရန္ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အလုပ္အဖြဲ႕ (Technical Team) မ်ားႏွင့္  သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အနည္းဆံုး ရြာ(၄)ရြာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရွးဦးစီမံခ်က္ (Pilot Project) အျဖစ္ ညိႇႏိႈႈင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

 (ဃ) စစ္ရွိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြား ေစေရးအတြက္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ (Joint Monit
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေလ့လာသူ အျဖစ္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕တုိ႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္း ညိႈႏိႈင္းမႈ အလားအလာေကာင္း

Photo: အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္း ညိႈႏိႈင္းမႈ အလားအလာေကာင္း
Friday, October 11, 2013

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေၾကြးေတြမပ်က္မကြက္ ေပးဆပ္ႏိုင္ေရး
အတြက္ ရန္ပံုေငြ ကန္႔သတ္ထားတာထက္ တိုးၿပီးသတ္မွတ္ေရး အလားအလာရွိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ၾကာသပေတးေန႔က ေတြ႔ခဲ့ရပါ
တယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Republican အမတ္ေတြက ရန္ပံုေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို သီတင္း ၆ ပတ္ စာ တိုးေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ အေသးစိတ္မွာ ဘယ္အခ်က္ေတြ ပါ၀င္သလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမသိရေသးပါဘူး။

သမၼတအိုဘားမားကေတာ့ ဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ေၾကာင့္ အားတက္တယ္လို႔ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာခြင့္ရသူ Jay Carney ကေျပာပါတယ္။
ေအာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေခါင္းေအးေအး ထားတဲ့သူေတြက အႏိုင္ရသြားပံုရတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ရန္ပံုေငြကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေရတို တိုးေပမယ့္ Republican ေတြရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို သမၼတ အေနနဲ႔ သေဘာတူဖို႔အလားအလာမ်ားေပမဲ့ ဘာျခြင္းခ်က္မွ ပူးတြဲ မထားမွသာ လက္ခံမွာျဖစ္တယ္လို႔ Jay Carney ကေျပာပါတယ္။

သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ရီပတ္ပလင္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနခင္းက ေတြ႔ဆံုခဲ့ေပမဲ့ အစည္းအေဝးပြဲအၿပီးမွာ ရီပတ္ပလင္ဘက္ကေရာ ဒီမိုကရက္ေတြဘက္ကပါ
တစံုတရာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမရွိပါဘူး။

အိမ္ျဖဴေတာ္ကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးေပမဲ့လို႔ သမၼတအေနနဲ႔ ပါတီႏွစ္ရပ္စလံုးက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ John Boehner ရဲ့ရံုးက သမၼတနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေၾကာင္း ဒီဝါရွင္တန္ည ဒီအခ်ိန္မွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ လူမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ Harry Ried ကေတာ့ Republican ေတြရဲ႕ ကမ္းလွမ္း ခ်က္ထဲမွာ ေလနဲ႔အတူ ဘာေတြပါ လာမလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အစိုးရ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္
ပတ္ႏိုင္မွသာ Republican ေတြ နဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္လို႔လည္း Harry Ried ကေျပာပါတယ္။ အစိုးရလုပ္ငန္း အမ်ားစု ရပ္ဆိုင္းထားရတာ ဒီေန႔ ၁၂ ရက္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး တႏိုင္ငံလံုး ဂယက္ရိုက္ေနပါတယ္။

ရန္ပံုေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္တိုးေပမယ့္ အလားအလာေၾကာင့္ ၾကာသပေတးေန႔ အေမရိကန္ အစုရွယ္ယာေစ်း ၂% ေက်ာ္ ထိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။

VOA
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေၾကြးေတြမပ်က္မကြက္ ေပးဆပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ကန္႔သတ္ထား တာထက္ တိုးၿပီးသတ္မွတ္ေရး အလားအလာရွိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ၾကာသပေတးေန႔က ေတြ႔ခဲ့ရပါ တယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Republican အမတ္ေတြက ရန္ပံုေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို သီတင္း ၆ ပတ္ စာ တိုးေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ အေသးစိတ္မွာ ဘယ္အခ်က္ေတြ ပါ၀င္သလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမသိရေသးပါဘူး။

ထိုင္းမွာ ျမန္မာသံဃာေတြ ေက်ာင္းထိုင္နိုင္ေတာ့မယ္


ထိုင္းနိုင္ငံမွာ နွစ္ေပါင္းရာခီ်ျပီး တည္ရိွေနတဲ့ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း ေတြမွာ အစဉ္အလာအရ ျမန္ မာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေတြပဲ ေက်ာင္းထိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရာက ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ပိုင္းမွာ ထိုင္းအစိုးရက ထိုင္းတနိုင္ငံလံုးက ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းေတြမွာ ထိုင္းနိုင္ငံက သံဃာေတြပဲ ေက်ာင္းထိုင္ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာေျကာင့္ ထိုင္းနိုင္ ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ျကီးေတြ အခက္အခဲနဲ့ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရပါတယ္။

သမၼတေဟာင္း မူရွာရက္ဖ္ ကို ရဲက ဖမ္းလိုက္

သမၼတေဟာင္း မူရွာရက္ဖ္
ပါကစၥတန္မွာ သမၼတေဟာင္း မူရွာရက္ဖ္ကို ၂၀၀၇ ခုနွစ္က အစၥလာမ္မာဘတ္မွာ ဗလီတလံုးကို ဝင္စီးနင္းခဲ့တဲ့ အမႈနဲ့ ဆက္စပ္ျပီး ဖမ္းလိုက္ျပီလို့ ရဲေတြက ေျပာပါတယ္။

ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရႇိ ျမန္မာ ရတနာကုန္သည္ တစ္ဦး၏ေနအိမ္ ဓားျပတိုက္ခံရ

Photo: ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရႇိ ျမန္မာရတနာကုန္သည္ တစ္ဦး၏ေနအိမ္ ဓားျပတိုက္ခံရ
Friday, October 11, 2013

မေလးရႇားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရႇိ ျမန္မာရတနာ ကုန္သည္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္သို႔ ဓားျပတိုက္ခုိက္ သူမ်ားအား ရဲမ်ားက ဖမ္းမိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

တာမန္ဆရီတီေလာမတ္ ရပ္ကြက္ရႇိ ျမန္မာရတနာ ကုန္သည္က ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၂၄ နာရီ အၾကာတြင္ Geng Ismail အမည္ရႇိ အဆိုပါ ဓားျပအဖြဲ႕ကို ဖမ္းမိလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရႇား စီအိုင္ဒီ လက္ေထာက္တပ္ဖြဲ႕မႇဴးခ်ဳပ္ ရာဂ်ာရႇာရြန္ရာဂ်ာ အဗၺဒူလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္က အဆိုပါ အဖြဲ႕မႇ ဓားျပေလးဦးသည္ ျမန္မာရတနာ ကုန္သည္၏ ေနအိမ္သို႔ ၀င္ေရာက္ကာ အိမ္တြင္ရႇိသူ ေလးဦးအား ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ၿပီး ရင္းဂစ္တစ္သိန္းခန္႔ တန္ဖိုးရႇိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏႇင့္ ေငြမ်ားကို ယူေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေထာက္လႇမ္းေရး သတင္းအရ မိမိတို႔ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဆီလန္ေဂါၿမိဳ႕၊ ကလန္းေဒသရႇိ ဂ်လန္းဆန္ဂိုင္းပူတပ္ ရပ္ကြက္တြင္ အျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္လက္မႇတ္ ရရႇိထားသူ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ဦးအား စတင္ဖမ္းမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဂ်ာရႇာရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ပထမဆံုး ဖမ္းမိခဲ့တဲ့သူက ဓားျပမႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးမႈေတြ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ'' ဟု ရာဂ်ာရႇာရြန္က ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဓားျပမႈအား ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရႇားခဲ့သည့္ အသက္ ၂၂ ႏႇစ္အရြယ္ အစၥေမး ဆိုသူအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရႇာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

အစၥေမးႏႇင့္ အသက္ ၁၅ ႏႇစ္မႇ ၁၈ ႏႇစ္ အၾကား ညီ၀မ္းကြဲေတာ္ သံုးဦးကို ခ်ာရက္ၿမိဳ႕ရႇိ တာမင္ရႇာမီလင္ပါကာဆာ ရပ္ကြက္တြင္ ထပ္မံဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရာဂ်ာရႇာရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဖမ္းမိထားသူေတြထဲက တစ္ေယာက္ဟာ မေလးရႇားႏိုင္ငံမႇာ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းထားတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ရာဂ်ာရႇာရြန္က ေျပာၾကားသည္။ ၎တို႔အား ငႇားရမ္းထားသည့္ အိမ္တစ္လံုး၌ ဖမ္းမိရာတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္း အလံုး ၂၀၊ ေရႊလက္စြပ္ ၅၇ ကြင္း၊ ဆြဲႀကိဳး ၂၇ ကုံး၊ ေရႊလက္ေကာက္ ကိုးကြင္း၊ ဓားတစ္ေခ်ာင္းႏႇင့္ ေရႊထည့္သည့္ ေသတၲာတစ္လံုး တုိ႔ကိုလည္း သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဓားျပအုပ္စုသည္ ခ်ာရက္ႏႇင့္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ၀န္းက်င္တြင္ လုယက္မႈ၊ ဓားျပတိုက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရာဂ်ာရႇာရြန္က ေျပာၾကားသည္။ ဖမ္းမိထားသူ ေလးဦးကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

ဓားျပတိုက္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား မေလးရႇား ရဲမ်ားက ျပသေနစဥ္ (Photo-The Star Online)

http://www.myanmaronlinenews.net/2013/10/blog-post_5961.html
ဓားျပတိုက္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား မေလးရႇား ရဲမ်ားက ျပသေနစဥ္ (Photo-The Star Online)
 မေလးရႇားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရႇိ ျမန္မာရတနာ ကုန္သည္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္သို႔ ဓားျပတိုက္ခုိက္ သူမ်ား အား ရဲမ်ားက ဖမ္းမိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

သည္ႏွစ္ဝါကြ်တ္မွာ နန္းဆန္တဲ့မဂၤလာပဲြေတြ ပိုေတြ႕ရဖို႔ရွိ


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၄-သည္ႏွစ္ဝါကြ်တ္ မွာ မဂၤလာေဆာင္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔ စု လ်ားရစ္ပတ္ပဲြကို နန္းဆန္ဆန္လုပ္လာဖို႔ ရွိၿပီး အခမ္းအနားျပင္ဆင္မႈေတြကလည္း အရင္ကထက္ ပိုၿပီးဆန္းသစ္လာမယ္လို႔ မဂၤလာပဲြစီစဥ္သူအခ်ိဳ႕ထံက သိရတယ္။

ဘုရားေပၚ မေရွာင္တဲ့ မုဒိန္းေကာင္

ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေရႊေမာ္ေဓါဘုရားေပၚ ေတာင္ဘက္မုဒ္ရွိ ေဗဒင္ေဟာခန္းအနီးတြင္(၁၀.၁၀.၂၀၁၃)ေန႔ နံနက္ (၄း၀၀) အခ်ိန္ခန္႕က မုဒိန္းမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။