Friday, 31 July 2015

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ တ႐ုတ္အတြက္လား

ဆႏၵျပလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သားမ်ားအပါအ၀င္ ရာႏွင့္ ခ်ီ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား သစ္ခုိးထုတ္သူ မ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံအ တြက္ အရွက္ရဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေ၀ ဖန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။


ျမန္မာအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္သီတင္းပတ္က သစ္ခုိးထုတ္ မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တစ္ သက္တစ္ကြၽန္းအထိက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံသား ၁၅၅ ဦးကို  ရွစ္ရက္သာ ထိန္းသိမ္းၿပီး ဇူလုိင္ ၃၀ရက္တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ သည့္ အျခားအက်ဥ္းသား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ ဖက္တြင္မူ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၃၂ ဦးကို အက်ဥ္းခ်ထားၿပီး ၄၆၁ ဦးကို တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားထဲတြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကသည့္ လယ္သမားမ်ား၊ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ စက္႐ံုႏွင့္ မုိင္းတြင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ အ မ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားပါ၀င္သည္။

‘‘သစ္ခုိးထုတ္တဲ့ သူနဲ႔ လြတ္ လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကုိ သံုးၿပီး ကုိယ္ဆံုး႐ႈံးတာကို ဘာလက္နက္ မွ မကိုင္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့သူ။ ဘယ္သူက တုိင္းျပည္အတြက္ အႏၲရာယ္ပုိႀကီးလဲ။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ သား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ကို ဘာလုိ႔ သိကၡာရိွရိွ မဆက္ဆံ လဲ’’ ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕မွ ဦးထြန္းၾကည္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

အစိုးရက ျပန္လည္လႊတ္ ေပးလိုက္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္း ေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သစ္ခုိးထုတ္ ေနစဥ္ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးရမိစဥ္ကသစ္ပါရိွသည့္ ယာဥ္ ၁၄ စီး အပါအ၀င္ သစ္ထုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ သည့္ ယာဥ္ ၄၅၅ စီးႏွင့္ သစ္ခုိးထုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရိွခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ထိုစဥ္က ျမန္မာအစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း သစ္ခုိးထုတ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ မ်ားသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပမထားဘဲ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ သားဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

‘‘ကိုယ္မဲေပးထားတဲ့ အစိုးရ က ကုိယ့္ကို ပစ္ထားတဲ့ သေဘာ ခံစားေနရတာ ၀မ္းနည္းစရာပဲ။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသားေတြက ကုိယ့္ ႏုိင္ငံသားေတြထက္ အသာရေန တယ္’’ ဟု လူ႔အခြင့္အေရးတက္ ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေရွ႕ေန ဦးေရာ ဘတ္စန္းေအာင္က အစိုးရ၏ ခဲြ ျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ခဲ့ သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၄ ပုဒ္မခြဲ (က)ကုိ အသံုးျပဳၿပီး အက်ဥ္းသား ၆,၉၆၆ ဦးအား လြတ္ ေပးခဲ့သည့္ ယခု တစ္ေခါက္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ တ႐ုတ္သစ္ခုိးသူမ်ားအား လြတ္ ေပးလိုေသာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ သည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟု လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ယခုတစ္ေခါက္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားဟု သတ္မွတ္ခံထားရသူ ၁၃ ဦးခန္႔သာ ပါ၀င္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း-ျမန္မာႏုိင္ငံ (AAPP-B) က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အနက္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သူ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္စြာ၀င္း၊ ဘုိင္မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွ ပုိင္ရွင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ သတင္းသမား သံုးဦး၊ ဆႏၵျပမုိင္းအလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွင့္ လယ္သမား ႏွစ္ဦး၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ KNU တပ္ဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးတို႔သာ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ သူမ်ားထဲတြင္ ယခင္တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ အရာရိွႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ပုသိမ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၃ ႏွစ္က်ခံေနရ သည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္း ေရးအရာရိွေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေငြလည္း ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာခဲ့ေၾကာင္း 7 Day Daily ၏ ပုသိမ္သတင္းေထာက္ က သတင္းေပးပို႔သည္။ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီးရိွ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ မအူပင္၊ ဟသၤာတ၊ ဖ်ာပံု အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္ စခန္းမ်ားမွ အက်ဥ္းသား ၄၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ မံုရြာ အက်ဥ္း ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရ သည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္း ေရးအရာရိွေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္တြင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

ယခုတစ္ေခါက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ဘာသာေရးအဓိက႐ုန္းျဖစ္ေသာ ဥကၠံအေရးအခင္း၊ သံတြဲ အေရးအခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူအခ်ိဳ႕ လည္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့သည္။
7 day
သစ္ခိုးထုတ္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္ထဲ၌ ရက္ပိုင္းသာေနခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား (ဓာတ္ပံု − ႐ိုက္တာ)

No comments:

Post a comment