Sunday, 12 October 2014

KNU ႏွင့္ညႇိႏိႈင္း၍ ေဘာဂထ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္မည္

စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၁၂ ခုအနက္ ေက်ာက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေဘာဂထ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို အဆိုပါ နယ္ေျမရွိ KNU လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ-၂ ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးပါက အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးေဘဘီအုန္းက ေျပာၾကားသည္။ “ဓနရာဇာကုမၸဏီနဲ႔ စာခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးၿပီ။ ေဒသခံေတြ၊ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေနပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ရရင္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ နီးစပ္လာပါၿပီ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဆုပ္လည္းဆူး စားလည္း႐ူး ဘ၀ေရာက္ေနရေသာ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕

Photo: ဆုပ္လည္းဆူး စားလည္း႐ူး ဘ၀ေရာက္ေနရေသာ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕
Sunday, October 12, 2014

အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ ေသေၾကဒဏ္ရာ ရရွိမႈအနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျခင္းကေတာ့ ကြာျခားသည္ဟုဆိုလိုရပါမည္။ အစိုးရတပ္မ်ားမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား က်ဆံုးသည့္တိုင္ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ မ်ားျဖစ္၍ က်စ္ရစ္သူ မိဘေမာင္ဘြားမ်ားက ေလးစားဂုဏ္ယူေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ ကေတာ့ ရွမ္းလူငယ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို လူမ်ိဳးစြဲပါဒျဖင့္ စည္း႐ံုးကာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲခိုင္းျခင္း ေၾကာင့္ေသဆံုးသြားမႈအေပၚ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားက ေျဖမဆည္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေသဆံုးသြားေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ၾကည့္ရင္း SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕မွ က်န္ရစ္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား ေသြးပ်က္ေနၾကသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရမွာကို ေၾကာက္ရႊံ႕လာၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုက္ပြဲအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုၾကည့္ရင္း လူစဥ္မမီေတာ့ေသာဘ၀အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရ သည္။ SSA(၀မ္ဟိုင္း)ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေဆးကုသေနေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ အေျခအေနမေကာင္း ေပ။ ေဆး၀ါးမလံုေလာက္မႈ၊ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈဒဏ္ေတြကို ခံေနၾကရသည္။

အစိုးရတပ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တာဖာေဆာင္တိုက္ပြဲတြင္ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈႀကီးမားခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားကို မယွဥ္ႏုိင္ဘဲ တာဖာေဆာင္ကေန ဆုတ္ခြာေပးလုိက္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာအရ ရွက္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း ေမးေငါ့လာၾကသလို ႐ံႈးနိမ့္မႈအတြက္ မ်က္ႏွာ ငယ္ခဲ့ရတာေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ဆံုး႐ံႈးလုိက္ရ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တိုက္ပြဲ႐ံႈးနိမ့္ျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲရလာဒ္အေနျဖင့္ SSA(၀မ္ဟိုင္း) ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္း ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကသည္။ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕မွ လိုက္လံရွာေဖြ ေသာ္လည္း အစိုးရတပ္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ ၀မ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမကို ေက်ာ္လြန္၍ မသြားႏိုင္ေပ။ အင္အားခ်ည့္နဲ႔လာေသာ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ားကို ခုခံတုိက္ခိုက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားဆီမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကိုလည္း SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ တစ္ရြာလူသစ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေပးဆိုၿပီး ေတာင္း၍မရေတာ့ေပါ။ ႏွစ္စဥ္ဆက္ေၾကးလည္း မရေတာ့သလို စားစရာရိကၡာလည္း လံုေလာက္စြာရရွိရန္ လမ္းမျမင္ေတာ့ပါ။ ေဒသခံျပည္သူေထာက္ခံမႈ မရေတာ့ေသာ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕၏ က်ဆံုးခန္းေရာက္လာၿပီဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရတပ္မ်ားကို လက္ေျမႇာက္အ႐ံႈးေပးခံရေသာ SSA(၀မ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပန္လည္ကလဲ့စားေခ်ရန္ မဆိုထားႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ကို အသိမ္းမခံရေရး အရပ္ကယ္ပါလူ၀ိုင္းပါ အကူအညီ ေတာင္းေနေသာအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္သလို ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုပါ ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရၿပီး ဆုပ္လည္းဆူး စားလည္း႐ူးဘ၀ေရာက္ေနၿပီသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ေန၀န္းသစ္
Credit to ေန႔စဥ္သတင္း
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ ေသေၾကဒဏ္ရာ ရရွိမႈအနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျခင္းကေတာ့ ကြာျခားသည္ဟုဆိုလိုရပါမည္။ အစိုးရတပ္မ်ားမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား က်ဆံုးသည့္တိုင္ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူ မ်ားျဖစ္၍ က်စ္ရစ္သူ မိဘေမာင္ဘြားမ်ားက ေလးစားဂုဏ္ယူေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ ကေတာ့ ရွမ္းလူငယ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို လူမ်ိဳးစြဲပါဒျဖင့္ စည္း႐ံုးကာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲခိုင္းျခင္း ေၾကာင့္ေသဆံုးသြားမႈအေပၚ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားက ေျဖမဆည္ႏိုင္ျဖစ္ရ သည္။

သယံဇာတတူးေဖာ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ လာဘ္ထုိးမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေန

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက သဘာဝသယံဇာ တတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွ၊ မရွိေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ EITI လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက တညီတၫြတ္ တည္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆုတ္ဖံုးေျမႇးႏွစ္လႊာအၾကား ေလ၀င္လုိ႔ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူရမယ့္ ၀ူဟီး

Photo: အဆုတ္ဖံုးေျမႇးႏွစ္လႊာအၾကား ေလ၀င္လုိ႔ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူရမယ့္ ၀ူဟီး
Sunday, Ocotber 12, 2014

ေတာင္ကိုရီးယား မိန္းကေလးအဆိုရွင္မ်ား အဖဲြ႕ Dal Shabet မွ အဖဲြ႕၀င္၀ူဟီးသည္ အဆုတ္ဖံုးေျမႇးႏွစ္လႊာၾကား ေလ၀င္သည့္ ေ၀ဒနာ (pneumo-thorax) ကို ခံစားေနရသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ေဆး႐ံုတက္ေနရသည္ဟု Dal Shabet အဖဲြ႕ ေအ ဂ်င္စီကေျပာသည္။

၀ူဟီးသည္ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ကတည္းက ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ေဆး႐ံုတက္ေနရၿပီး လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူ ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ေအဂ်င္စီက ေျပာသည္။ ၀ူဟီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ကလည္း ယင္းေ၀ဒနာျဖင့္ပင္ ခဲြစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္ဟု ေအဂ်င္စီကေျပာသည္။

ေအဂ်င္စီက  ၎၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ဦးမည္ဟုလည္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလကလည္း Dal Shabet အဖဲြ႕၀င္ ခဲြၽဆူဘင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖင့္ ေဆး႐ံု တက္ခဲ့ရသည္။ Dal Shabet အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ထြက္ရွိမည့္ အယ္လ္ ဘမ္သစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: Soompi
7Day DAILY
ေတာင္ကိုရီးယား မိန္းကေလးအဆိုရွင္မ်ား အဖဲြ႕ Dal Shabet မွ အဖဲြ႕၀င္၀ူဟီးသည္ အဆုတ္ဖံုး ေျမႇးႏွစ္လႊာၾကား ေလ၀င္သည့္ ေ၀ဒနာ (pneumo-thorax) ကို ခံစားေနရသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ေဆး႐ံုတက္ေနရသည္ဟု Dal Shabet အဖဲြ႕ ေအ ဂ်င္စီကေျပာသည္။

ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ကားလမ္း အလယ္ဗိုလ္တဲ စားေသာက္ဆုိင္ အနီးတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ေလးဦးေသဆံုးကာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး အပါအ၀င္ ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

Photo: ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ကားလမ္း အလယ္ဗိုလ္တဲ စားေသာက္ဆုိင္ အနီးတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ေလးဦးေသဆံုးကာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး အပါအ၀င္ ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ 
Sunday, Ocotber 12, 2014

ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္လမ္း အလယ္ဗိုလ္တဲ စားေသာက္ဆိုင္အနီးရွိ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အလွဴခံမ႑ပ္ အၾကားတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲသျဖင့္ အလယ္ဗိုလ္တဲ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အပါအဝင္ ၁ဝ ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ ေလးဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမဝတီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးယာဥ္တန္း အဆင္းေန႔ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီး၏ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ခရီးသည္အမ်ားအျပား လိုက္ပါလာေသာ ယာဥ္တန္းရပ္တန္႔ေနရစဥ္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဈးသည္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အလယ္ဗိုလ္တဲဆရာေတာ္ ဦးစႏၵိမာက မိန္႔ၾကားသည္။

“အလွဴခံမ႑ပ္က ကေလးေတြကို ကားေတြနား ဇြတ္မသြားဖို႔၊ ကားေတြအရွိန္နဲ႔လာလို႔ အႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆိုၿပီး သတိေပးဖို႔ ေက်ာင္းေပၚက ဆင္းလာတာ။ အလွဴခံမ႑ပ္ရယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ရယ္၊ ခရီးသည္တင္ကားေတြ ၾကားမွာက်တာ။ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းေတာ့ ကိုယ္ဒဏ္ရာရတာ မသိဘူး။ ေက်ာင္းေပၚတက္ေျပးၿပီး ေရာက္မွသိတာ။ က်န္တဲ့ လူနာေတြကိုေတာ့ ေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကပါတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

အလယ္ဗိုလ္တဲ ဆရာေတာ္ ဦးစႏၵိမာမွာ ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရွိၿပီး ျမဝတီေဆး႐ံုသို႔ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာကာ ကုသမႈမ်ား ျပဳခံယူလ်က္ရွိသလို ေကာ့ကရိတ္ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္သည့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ကိုးဦးအနက္ ဦးျမင့္သိန္း (၄ဝ) ႏွစ္မွာ ေကာ့ကရိတ္ ေဆး႐ံုတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္နက္ႀကီး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားတြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ တံတားဦးရပ္ကြက္မွ ေဇာ္လင္းဦးႏွင့္ ၎၏သားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ အာကာလင္း(၉)ႏွစ္၊ အာကာမင္း (၇) ႏွစ္တို႔ အပါအဝင္ ေမာင္ေဝဦး (၁၈)ႏွစ္၊ အ႐ိုင္း(၃၂) ႏွစ္၊ ေစာလပုန္းအြာ(၁၇)ႏွစ္၊ ဦးရဲလင္း(၃၄)ႏွစ္၊ ေစာအလီ (၁၁) ႏွစ္၊ မသဇင္ ဦး(၁၈) ႏွစ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနရာတြင္ ေသဆံုးသူမ်ားအား မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို သိရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေဒါနေတာင္ေပၚမွာ ျဖစ္တာေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမဝတီၿမိဳ႕ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးပါ။ အခုလိုျဖစ္တာ ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသလို ခရီးသြားလာမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အမ်ားႀကီး ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ျမဝတီၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္က ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ့အေရွ႕ဘက္ တတန္ကူးေကာ့ႏြဲရြာအဝင္ ေျမပံုအၫႊန္း ခမည NU -231301ေနရာ၌ နယ္ေျမလႈပ္ရွား ခလရ ၂၃ဝ မွ ေခတၱတပ္ရင္းမွဴး ဦးစီးေသာစစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းမွ တပ္ဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕တို႔ DKBA ႏွင့္  နာရီဝက္ခန္႔ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သလို ဝါးပိုးေတာင္ႏွင့္ မယ္သေဝါ ကားလမ္းပိုင္း တပ္လံုျခံဳေရးစခန္းအနီးသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းဘက္ကမ္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား(၂ဝဝ) ေက်ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထိုင္းဘက္ကမ္း မယ္သေဝါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္း အလယ္ဗိုလ္တဲအနီး လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား ေကာ့ကရိတ္ ေဆး႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိကုသမႈ ခံယူေနၾကစဥ္  (ဓာတ္ပံု-ေဒါနေအာင္တိုး)

ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္လမ္း အလယ္ဗိုလ္တဲ စားေသာက္ဆိုင္အနီးရွိ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အလွဴခံမ႑ပ္ အၾကားတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲသျဖင့္ အလယ္ဗိုလ္တဲ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အပါအဝင္ ၁ဝ ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ ေလးဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ATM မွ MPU ကတ္ျဖင့္ ေငြထုတ္ယူရာတြင္ စက္မွ ေငြျဖတ္ေတာက္လုိက္ေသာ္လည္း ေငြလက္ခံရရွိျခင္း မရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိေန

ATM မွ MPU ကတ္ျဖင့္ ေငြထုတ္ယူရာတြင္ စက္မွ ေငြျဖတ္ေတာက္ လုိက္ေသာ္လည္း ေငြလက္ခံရရွိျခင္းမရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္မ ၂၄ ရက္ကျဖစ္တာ။ ပထမ ေတာ္ဝင္စင္တာမွာရွိတဲ့ ကေမၻာဇက ATM မွာ ထုတ္တာ။ ေငြထြက္မလာဘူး။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ လုံၿခဳံေရးက ေျပာတယ္။ စက္ကပ်က္ေနတယ္တဲ့။ ဒါနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္က ျပည္လမ္းစိန္ေဂဟာမွာ သြားထုတ္တာ။ သုံးသိန္း သုံးသိန္း ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ ထုတ္ရေသးတယ္။ ေငြကlimitျပည့္သြားၿပီတဲ့။ တစ္ေန႔ ၁ဝ သိန္းအထိ ထုတ္ယူလုိ႔ရတာ ႏွစ္ႀကိမ္နဲ႔ျပည့္သြားလုိ႔ အဲဒါနဲ႔ စက္ဌာနကုိ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ 

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ေတာတြင္းေန စပါးႀကီးေျမြမ်ား လူေနရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေန

Photo: ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ေတာတြင္းေန စပါးႀကီးေျမြမ်ား လူေနရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေန 
Sunday, Ocotber 12, 2014

ပံုေတာင္ ေတာင္တန္းအေရွ႕ဘက္ရွိ ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးမွ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေတာအတြင္းေန စပါးႀကီးေႁမြမ်ား ေပါက္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အနီးနားေက်းရြာမ်ားအထိ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕ရွိ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အနီးနားေက်းရြာမ်ားဆီ ေရာက္ရွိလာသည့္ စပါးႀကီးေႁမြမ်ားထဲတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ၁၅ ေပႏွင့္အထက္ အရွည္ရွိသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားအား ရန္ျပဳမည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၿပီး ေတြ႕ရွိသမွ်ေႁမြမ်ားအား ဖမ္းဆီး၍ အျခားေဘးလြတ္ရာ ေနရာမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“မႏွစ္က ၿမိဳ႕ေပၚလူေနရပ္ကြက္ေတြထဲက အိမ္ဝိုင္းေတြထဲအထိ ေရာက္လာတဲ့ စပါးႀကီးေႁမြ အေကာင္ႀကီးေတြပဲ ၄၂ ေကာင္ ဖမ္းလိုက္ရတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း ဆက္ဖမ္းေနရတုန္းပဲ။ မေန႔က (အခုလ ၁ဝ ရက္) ဆိုရင္ အရွည္ ၁၅ ေပေလာက္ရွိတဲ့ အေကာင္သံုးေကာင္ေတာင္ ဖမ္းလိုက္ရတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေပါက္ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္က ေတာေတြထဲမွာေနၾကတာ။ အခုေတာျပဳန္းၿပီး အစာရွာမရတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေတြအထိ ဝင္လာၿပီး ေၾကာင္တို႔၊ ႂကြက္တို႔၊ ၾကက္တို႔ကို ရွာစားၾကတယ္။ မေန႔က ဖမ္းလိုက္ရတဲ့ အေကာင္ေတြထဲမွာ တစ္ေကာင္က ေၾကာင္ကိုစားဖို႔လုပ္ရင္း ဖမ္းမိတာ။ ခုအခ်ိန္အထိ လူကိုထိခုိက္တာ မရွိေသးေပမယ့္ ေရရွည္မွာ အဲဒီေႁမြေတြ အစာရွာရခက္လာရင္ ကေလးေတြအတြက္ စိုးရိမ္ရတယ္” ဟု ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ ေႁမြမ်ားအားဖမ္းဆီး၍ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ျပန္လြတ္ေပးေနသည့္ ေဒသခံ ကိုရဲထြန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေပါက္ၿမိဳ႕လူေနရပ္ကြက္မ်ားဆီ ေရာက္ရွိလာေသာ စပါးႀကီးေႁမြမ်ားအား ေဒသခံမ်ားမွ ဖမ္းဆီး၍ ေဘးလြတ္ရာသို႔ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ အဆိပ္ရွိသတၱဝါဟု ယူဆ၍ သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္ သည္မ်ားလည္းရွိၿပီး ေတာတြင္းေန ၎ေႁမြမ်ဳိးစိတ္မ်ား ေနထိုင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားအား ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

Eleven Media Group
ပံုေတာင္ ေတာင္တန္းအေရွ႕ဘက္ရွိ ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးမွ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေတာအတြင္းေန စပါးႀကီးေႁမြမ်ား ေပါက္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အနီးနားေက်းရြာမ်ားအထိ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၀ိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔မည္ဟု ေဟာင္ေကာင္အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္အဖြဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္

ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆို ေနေသာ ဆႏၵျပသူမ်ား ကုိ ဖယ္ရွားမေပးပါက ၎တို႔ကို ထပ္မံ၀ုိင္းပတ္ပိတ္ဆို႔သြားမည္ဟု အစိုးရေထာက္ခံသူအုပ္စုတစ္ခုက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အစိုးရ ေထာက္ခံသည့္ “ဖဲႀကိဳးျပာလႈပ္ရွားမႈ” အဖြဲ႔ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္လမ္းမွ ဆႏၵျပသူမ်ားအား

ေနျပည္ေတာ္ အလ်င္လိုေက်းရြာတြင္ ေရွးေဟာင္းဘုရား ၁၁၂ ဆူ တူးေဖာ္ ေတြ႔ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ (မဇၥၽိမ) ။ ။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အလ်င္လိုေက်းရြာရွိ ဆင္မယဥ္သာေစတီေတာ္ အနီးတြင္ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမက်င္းတူးေဖာ္ရာမွ ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ားေတြ႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္လြင္က ေျပာသည္။“မနက္ ရွစ္နာရီေလာက္မွာ ေတြ႔တာ၊ ဆြမ္းခ်က္႐ံုေဆာက္ဖို႔ ေျမက်င္းတူးလိုက္တာ အနက္တစ္ေပ ေလာက္ ေရာက္ေတာ့ ဒီအုတ္ခြက္ဘုရားေတြကိုေတာ့တာ၊ အဲ့ဒါနဲ႔ေျဖးေျဖးခ်င္းတူးၿပီးေဖာ္ထားတာ၊ အားလံုးေပါင္း ၁၁၂ ဆူ ရပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္လြင္က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္းေလာင္းရပ္ကြက္ မီးေလာင္မႈ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆံုး

ေနျပည္ေတာ္ (မဇၥၽိမ) ။ ။ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းေလာင္း ၁၂ လမ္း၊ အိမ္အမွတ္ (၁၄/၃၂၅) တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ ည ၁၁ နာရီ ၂၀ ခန္႔က အဲယားကြန္း အပူလြန္ကဲရာမွ မီးေလာင္းကြ်မ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ပ်ဥ္းမနား မီးသတ္ဦးစီးဌာနက အတည္ျပဳ ေျပာသည္။မီးေလာင္မႈတြင္ အသက္ (၄၃) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ(မစိုးရိမ္ရ) ခဲ့ၿပီး ေပ (၂၀×၂၀) သြပ္မိုးတိုက္ခံ၊ ပ်ဥ္ေထာင္ ႏွစ္ထပ္အိမ္တစ္လံုး၊ ေပ (၂၀×၂၀) သြပ္မိုး ထရံကာ တစ္ထပ္အိမ္တစ္ လံုး၊ MAZDA DEMIO ကားတစ္စီးႏွင့္ KENBO-125 ဆိုင္ကယ္တစ္စီးတို႔ မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ၿပီး ဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုး က်ပ္ (၄,၈၃၀,၀၀၀) ေလးဆယ့္ရွစ္သိန္းသံုးေသာင္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း ပ်ဥ္းမနားမီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏွစ္ဦးအမႈ ျပန္စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ရခုိင္ကြန္ရက္ ေတာင္းဆုိ

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စူရတ္ဌာနီခရို္င္က လိပ္ကြ်န္း (ေခၚ) ခိုေတာင္းကၽြန္းမွာ ၿဗိတိန္နုိင္ငံသား ႏွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးအမႈကို သံုးသပ္စစ္ေဆးေပးဖို႔ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယု ခ်န္အိုခ်ာကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ထိုင္းသံရံုးက တစ္ဆင့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ဒီကေန႔ ေပးပို႔ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။

ဟြဒ္ဟြဒ္ ဆိုင္ကလံုး အနၱရာယ္ ျကိုျပင္ဆင္

ဟြဒ္ဟြဒ္ လို့ အမည္ ေပးထားတဲ့ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္း ဟာ ဒီမနက္ မွာ အိနၵိယ နိုင္ငံ၊ အေရွ့ဘက္ျခမ္း အင္ျဒာပရာဒက္ရ္ ျပည္နယ္ ကို ဝင္ဖြယ္ရွိလို့ အာဏာပိုင္ေတြ ဟာ ျကိုတင္ ျပင္ဆင္မႈ ေတြ ျပုလုပ္ ထားတဲ့ အေျကာင္း ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ဂ်ီလ္မက္ဂစ္ဗရင္း က သတင္းေပးပို့ လိုက္ပါတယ္။

ဒီမုန္တိုင္း ဟာ ဘဂၤႅားပင္လယ္ျပင္ မွာ အရွိန္ယူယင္း အားေကာင္း လာတဲ့ အတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ ေလ ေရာ မိုးပါ၊ သယ္ေဆာင္ လာမွာမို့၊ အင္ျဒာပရာဒက္ရ္ ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေျမနိမ့္ အရပ္ေန လူေတြ ကို ကုန္းျမင့္ရာ အရပ္ဘက္ဆီ ကို အလ်င္ အျမန္ ေရွြ့ေျပာင္း ေပးေနရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ လူေပါင္း ၅ သိန္း ေက်ာ္ ကို ေျပာင္းေရွြ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို့ အတြက္ ေနစရာ၊ စားစရာ၊ ေသာက္ေရ ပါ အသင့္ျဖစ္ေစတဲ့ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြ လည္း ရာနဲ့ခ်ီ ဖြင့္လွစ္ ထားေပး ပါတယ္။

ကိုဘာနီျမို့ကို အိုင္အက္စ္ေတြ သိမ္းလုနီးေန

အိုင္အက္စ္ အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးျကြေတြဟာ ဆီးရီးယားကေန တူရကီကို သြားတဲ့ နယ္စပ္ ျဖတ္လမ္းကို တိုက္ခိုက္ဖို့ ျကိုးစားခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို့ ဆီရီးယား နယ္စပ္က ကိုဘာနီျမို့ကို ကာကြယ္ ေနတဲ့ ကာ့ဒ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတဦးက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

အိုင္အက္စ္ေတြဟာ အဘက္ဘက္က တိုက္ခိုက္ျပီး ျမို့ကို ဝိုင္းဖို့ ျကိုးစားခဲ့ျပီး အခုအခ်ိန္အထိ ေတာ့ အေရွ့ပိုင္းမွာ ကားဗံုးေတြသံုးတိုက္လို့ ေရွ့တိုး နိုင္ခဲ့တာ တခ်ို့ရွိတယ္လို့ ကာ့ဒ္ အရာရွိ Mr. Khalid Berkel က ေျပာပါတယ္။

ယခုႏွစ္အတြင္း အီဘိုလာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၄၀၀၀)ေက်ာ္ထိ ရွိလာ


Photo: ယခုႏွစ္အတြင္း အီဘိုလာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၄၀၀၀)ေက်ာ္ထိ ရွိလာ
Sunday, Ocotber 12, 2014

ယခုႏွစ္အတြင္း အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္သည္ (၄၀၀၀)ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီး (WHO)က သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

WHOက ေအာက္တိုဘာ (၈)ရက္ထိ ေကာက္ခံထားေသာ စာရင္းကို ေအာက္တိုဘာ (၁၀)ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ အီဘိုလာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း(၄၀၃၃)ဦး ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္သည့္ ႏုိင္ငံအေရအတြက္ (၇)ခုထိ ရွိခဲ့ၿပီး လူေပါင္း(၈၃၉၉)ဦး ထက္မနည္း ေရာဂါကူးစက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အေနာက္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကူးစက္လာေသာ ေရာဂါသည္ ယခုအခါ ဥေရာပတြင္ပါ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အီဘိုလာ ျဖစ္ပြားေနရာ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ လုပ္အားေပးခဲ့သည့္ စပိန္ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး ေရာဂါကူးစက္ခံရသျဖင့္ စပိန္သို႔ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ကာ ကုသေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးကို ကုသေပးခဲ့သည့္ သူနာျပဳ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွာ ယခုအခါ အဆိုပါေရာဂါ ထပ္ဆင့္ကူးစက္မႈ ခံေနရေၾကာင္း စပိန္က အတည္ျပဳထားသည္။ ယင္းသည္ အာဖရိက ျပင္ပတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူလူခ်င္း အီဘိုလာ ကူးစက္မႈ အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း မတိုင္မီ အီဘိုလာေရာဂါကို အၿပီးသတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ (၁)ဘီလီယံမွ် လိုအပ္လိမ့္မည္ဟုလည္း WHOက ဆိုသည္။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသည္ အီဘိုလာကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ျပႆနာႀကီး တစ္ရပ္သဖြယ္ ႐ႈျမင္လာၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

_ Ref: Channelnewsasia

Credit to ျပည္ျမန္မာ
ယခုႏွစ္အတြင္း အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္သည္ (၄၀၀၀)ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီး (WHO)က သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
WHOက ေအာက္တိုဘာ (၈)ရက္ထိ ေကာက္ခံထားေသာ စာရင္းကို ေအာက္တိုဘာ (၁၀)ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ အီဘိုလာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း(၄၀၃၃)ဦး