Friday, 25 October 2013

မူဆလင္ ဆန္႕က်င္ေရးဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

Photo: မူဆလင္ ဆန္႕က်င္ေရးဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
Friday, October 25, 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္တဲ့အေျခအေနေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးအယူအဆေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာေစၿပီး၊ ဒါဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈတရပ္ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတိုးတက္လာတယ္ဆိုေပမယ့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵသေဘာထားထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈေတြ ရိွေနေသးတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုုယ္စားလွယ္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနတိုးတက္မႈေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွဘူးလို႔ ျပန္လည္ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ မေန႔တုန္းက ကုလသမ၈ၢ အေထြေထြ ညီလာခံအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုေတာ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက တင္ဆက္ေပးမွာပါ။ 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ တတိယေကာ္မတီမွာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ အိုေဟးကင္တာနား ေဆြးေႏြးသြားခ်က္ေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္လာမႈေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သလိုပဲ၊ စိုးရိမ္စရာေတြနဲ႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဖက္ကလုပ္ေဆာင္စရာေတြ က်န္ေနေသးတာကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

လက္ရိွ ျမန္မာအစိုးရလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳသလိုပဲ၊ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ေနရာက ေဒသခံေတြ ဒုကၡသည္ေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထား အယူအဆေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုမယ္လို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအေပၚ တာ၀န္ခံတဲ့ တာ၀န္ရိွသူေတြကို အေရးယူတဲ့ Accountability ကိစၥကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့ကိစၥဟာ အဓိက စိုးရိမ္စရာျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာကင္တာနားက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနဟာ တႏိုင္ငံလံုးပါ ရိုက္ခတ္တဲ့အထိျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အခုသြားေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ထပ္မံ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

“ ရခုိင္ျပည္နယ္က အေျခအေနဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မူဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအယူအဆေတြကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး၊ ဒါဟာ လက္ရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚမွာ ႀကီးမားတဲ့ စိုးရိမ္စရာျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေနပါတယ္။”

ျမန္မာသမၼတအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္တိုင္သြားခဲဲ့သလို၊ မတူကဲြျပားတဲ့ လူမ်ား ဘာသာ၀င္ေတြအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ေလးစားဖို႔ဆိုတာကို အေလးေပးေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း သူက အသိအမွတ္ျပဳေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔လည္း အားနည္းတဲ့လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔နဲ႔၊ မတူကဲြျပားခ်က္ေတြကို ခဲြျခားဆက္ဆံတဲ့ အယူအဆအျမင္ေတြ က်ယ္ျပန္႕လာတဲ့အေပၚ အစိုးရအေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္အေရးယူဖို႔လိုမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ လူနည္းစုမူဆလင္ေတြအေပၚ အမုန္းပြားတဲ့ ေျပာဆိုေရးသားမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ လံႈေဆာ္မႈေတြကို အာဏာပိုင္ေတြဖက္က အေရးယူကိုင္တြယ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတင္းမီဒီယာပိုင္းေတြမွာလည္း တာ၀န္ရိွတယ္ဆိုတာကို သူက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာလည္းပဲ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ရိွေနေသးတဲ့အေျခအေနကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းဆႏၵျပမႈကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္စီစစ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပလို႔ ဖမ္းခံရသူ အမ်ားစုဟာ လယ္ယာေျမကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကေန လယ္ယာေျမေတြကို အရင္တုန္းက မတရားသိမ္းယူထားတာနဲ႔ အခု လက္ရိွ ဖံြၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္လာတာေတြေၾကာင့္ ၊ လယ္ေယာေျမကိစၥဟာ အစိုးရအတြက္အေတာ္ေလးကို အထိအရွမခံ ျဖစ္ေနပါတယ္။”

ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ မစၥတာကင္တာနားရဲ႕ အစီရင္ခံစာဟာ ျပည့္စံုတဲ့ အစီရင္ခံစာမဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါတယ္။ လက္ရိွ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ တကယ္အျဖစ္မွန္ကို ထပ္ဟပ္မႈမရိွတဲ့ အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးပါရိွတဲ့အျပင္၊ အစိုးရရဲ႕အာဏ
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္တဲ့အေျခအေနေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးအယူအဆေတြ ကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာေစၿပီး၊ ဒါဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈတရပ္ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာလိုက္ ပါတယ္။