Monday, 4 November 2013

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေက်း႐ြာႏွစ္ရာေက်ာ္ က ေဒသခံ မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္း ကြင္းဆင္း ျပဳစုထားေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ နယ္စပ္ အကူအညီေပးေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (TBC,The Border Consortium) က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ပညာေရးသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါမည္ဆုိ

ပညာေရးသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါမည္ဆုိ
Monday, November 4, 2013

ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ (CESR) ရဲ႕ တတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ပါဝင္မယ္လုိ႔ သိရတယ္။

CESR (Comprehensive Education Sector Review) ရဲ႕ ပထမအဆင့္ အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာရွိတဲ့ ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြအားလုံးကုိ ျဖန္႔ေဝၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္စပုိင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာထြက္ရွိမယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ ပညာေရးဒါ႐ုိက္တာ Susana Galvan ကစကားျပန္မွ တစ္ဆင့္ေျပာပါတယ္။ တတိယအစီရင္ခံစာကုိေတာ့ ေရွ႕ကထုတ္ခဲ့တဲ့အစီရင္ခံစာကုိေတာ့ ေရွ႕က ထုတ္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအေပၚ အေျခခံၿပီးေထာက္ခံခ်က္ေတြေပးကာ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါရွိပါမယ္လုိ႔သိရတယ္။

CESR ကုိျမန္မာအစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကလည္း အဖဲြ႕ဝင္တစ္ခုအ ေနနဲ႔ ကူညီပံ့ပုိးၿပီး လက္တဲြေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ Kevin Mackenzie ကစကားျပန္မွွတစ္ဆင့္ ေျပာပါတယ္။ CESR ကုိအေျခခံၿပီး ဆက္လက္ကာႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ Kevin Mackenzie က 'CESR ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေန ရာမွာ အလယ္အလတ္ပဲရွိပါေသးတယ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္က မစုံလင္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိလဲ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပံ့ပုိးဖုိ႔ပဲဖိတ္ေခၚတာပါ။ CESR ကရရွိတဲ့ အခ်က္ေတြစုေဆာင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မတီအမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ဒါေတြကုိေဆြးေႏြးမွာပါ' လုိ႔ေျပာပါတယ္။

CESR နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးပုိင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းတာေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီရဲ႕ျမန္မာမွ ပညာေရးဒါ႐ုိက္တာ Susan Galvan က ေျပာပါတယ္။ CESR ကုိဆက္သြယ္ပညာ ေပးဖို႔အတြက္ အားလုံးကဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုေရးဆဲြေနၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ပညာေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

လက္ရွိမွာ CESR နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုလုပ္ေနၿပီး မၾကာခင္ ေလ့လာႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရ တယ္။

ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္
ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ (CESR) ရဲ႕ တတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ တိက်တဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ ေတြ ပါဝင္မယ္လုိ႔ သိရတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ တိုးလာသည့္အေပၚ ေစ်းႏႈန္းတက္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က လက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အသိေပး

ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္ စရိတ္ တိုးလာသည့္အတြက္ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕ ေစ်းႏႈန္းတက္၍ ေရာင္းခ် သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕မွ လက္လီေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အသိေပး ထားေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

NLD ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေပၚ သေဘာထား ရယူမႈမ်ား ခ႐ိုင္ ၁၂ ေနရာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ေနရာ ၿပီးစီး

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ သေဘာထား ရယူမႈမ်ားမွာ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္အထိ ခ႐ိုင္ ၁၂ ေနရာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ကခ်င္ေဒသခံ ေထာင္ခ်ီႀကိဳဆုိ

အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ေထာင္ခ်ီသည့္ ကခ်င္ေဒသခံမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈ မ်ားျပားေနေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈ က႑တြင္ အားနည္းေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တတိယအမ်ားဆံုး တိုင္ၾကားေနေသာ္လည္း လက္ရွိကာလအထိ ရဲ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈမ်ား အားနည္းေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စခန္းမွဴးျဖစ္သူ ဒုရဲမွဴး မ်ဳိးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။