Friday, 27 July 2012

႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ သေႏၶသား ၂၄၈ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားေတြ႔ရွိ႐ုရွားႏိုင္ငံ အူရယ္ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေသဆံုးေနသည့္ သေႏၶသားမ်ား အားထည့္ထားေသာ စည္ႀကီး ေလးလံုးကို ခရီးသြားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝဝ သက္တမ္းရွိ ဖာ႐ိုဘုရင္၏ ေလွတစ္စင္း ျပင္သစ္ပညာရွင္မ်ားေတြ႕ရွိျပင္သစ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝဝ သက္တမ္း ရွိသစ္သားျဖင့္ျပဳ
လုပ္ထားေသာ ေရွးေခတ္ဖာ႐ိုဘုရင္၏ေလွတစ္စင္းကို အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္သတင္းတစ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။


အီဂ်စ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနဝန္ႀကီး မုိဟာမက္အီဘရာဟင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆုိပါေလွကို ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္း အဘူရာဝက္ရွ္ေဒသ၌ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၎ေလွသည္ အရွည္ ၆ မီတာႏွင့္ အက်ယ္ ၁ ဒသမ ၅ မီတာရွိ၍ ယခုအခါ ၎ေလွကို ျပန္လည္မြမ္းမံ လ်က္ရွိၿပီး အီဂ်စ္ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးသားျပတုိက္၌ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ႏုိင္ငံေရး International Crisis Group (ICG) အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား- ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ယာယီအက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္အ တူ ျမန္မာသည္ ေတြေ၀မေန သင့္ ေတာ့ ပါ။ ျမန္မာသည္ အား ေကာင္းေသာေဒသတစ္ခုအလယ္ တြင္
တည္ရွိေနၿပီး ယင္းေဒသႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ၎၏ အိမ္ နီးခ်င္းမ်ားကို အမီလုိက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနၿပီး အိမ္နီး ခ်င္းမ်ား၏ ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း သင္ ခန္းစာယူေလ့လာႏုိင္ပါမည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္လုိမလုပ္ရမလဲ ကမၻာ့အသစ္လြင္ဆုံးေရွ႕တန္းေစ်းကြက္အတြက္ ႀကဳံေတြ႕ဖြယ္ရွိသည့္ စြန္႔စားရမႈမ်ား(ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဘီလ်ံဆယ္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းသုိ႔ စီး၀င္လာလွ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားမ်ားရျခင္းေနာက္ကိုသာ လုိက္ေနၾက ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသာလြမ္းၿခဳံထားျခင္းေၾကာင့္ အတိတ္က တံခါးဖြင့္ခဲ့သည့္စီးပြားေရးမ်ား ကဲ့သုိ႔ ပင္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမရွိေသာ ဘ႑ာေရးက႑၊ ရင့္သန္မႈမရွိေသးေသာ ကုန္စည္ေစ်းကြက္ႏွင့္ အားနည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေဆာက္ အအုံေၾကာင့္ သတိထားစရာျဖစ္ေနသည္။ )

ဘ႐ုိင္ယန္ ပီ ကလိန္းသည္အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးကုိယ္စားလွယ္႐ုံး၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွဒါ႐ုိက္တာ
ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး မကၠ႐ုိေဘာဂ ေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ ဂ်ီအုိပိုလက္တစ္မဟာဗ်ဴဟာသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတည္းက
 ေဒသတြင္းစီပြားေရးပါ၀ါတစ္ခု၏ ျပန္လည္ထြက္ေပၚျခင္း တြင္ အားပါးတရပါ၀င္ရန္ အာရွႏွင့္ အေနာက္ကမၻာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ အလုံးအရင္း ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ (ေမလတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံေရးအခ်ဳိ႕ကို ျပန္ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္
မ်ားအတြက္ ကာလရွည္တားျမစ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကိုလည္း ယခုအခါ အေတာ္မ်ားမ်ားဆုိင္းငံထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

www.ypay.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေစ်း၀ယ္ယူႏိုင္

www.ypay.com.mm ဆိုတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ မွတဆင့္ ျပည္တြင္းမွာ အြန္လိုင္း ကေန ေစ်း၀ယ္ ႏိုင္ေအာင္ AGD ဘဏ္နဲ႔ ရတနာပံု တယ္လီပို႔တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မႈကို ၾသဂုတ္လ ဆန္းပိုင္းမွာ စတင္ႏိုင္ဖို႔  ခန္႔မွန္း ထားတယ္လုိ႔ AGD ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။ အခုလုိ အြန္လုိင္း ကေန ေစ်း၀ယ္ဖို႔ အတြက္ ကိုေတာ့ ၀ယ္ယူမယ့္ သူေတြဟာ AGD ဘဏ္မွာ အြန္လုိင္း ေပးမန္႔ အေကာင့္ ဖြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး ယခင္ ကတည္းက အေကာင့္ဖြင့္ ထားၿပီး သူေတြ ကေတာ့ အေကာင့္သစ္ ထပ္ဖြင့္စရာ မလိုဘဲ အြန္လုိင္း ေပၚမွ ေငြေပးေခ်မႈ ကိစၥတုိင္းကို
 ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကေနဒါ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလာမည္ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္အၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ကေနဒါအစိုးရသည္ ျမန္မာႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး အက္ဖ္ဖက္စ္က ေၾကညာလိုက္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကေနဒါမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာလတြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

"အေမရိကန္က ျမန္မာသြင္းကုန္ ပိတ္ပင္မႈကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္း"ျမန္မာျပည္္မွ သြင္းကုန္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို အနည္းဆံုး ယာယီအားျဖင့္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအၾကား အာဖရိက ကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အပံ့ အတြက္ ျပဳလုပ္မႈတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚလာ၍ျဖစ္၏။ ဤကိစၥ ႏွစ္ရပ္သည္ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပူးတဲြခ်မွတ္ထားေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္၏။ ဂုဏ္ျပဳသူမ်ားကမူ ၾသဂုတ္တစ္လလံုး အားလပ္မႈ ျပဳၿပီးမွ ျပနလည္စဥ္းစားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက၏။
အိမ္ျဖဴေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သြင္းကုန္ တားျမစ္မႈကား မ႐ုတ္သိမ္းေပးေသး။

လန္ဒန္အုိလံပစ္မွာ ျမန္မာ့အားကစား မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္မလား

ေရးသားသူ-ဗုိလ္ဗုိလ္၀င္း

ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွ အားကစား သမားမ်ား ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ အႀကိမ္(၃၀)ေျမာက္ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလုိင္လ ၂၇ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၅ ႏုိင္ငံမွ အားကစားသမား ေပါင္း  ၁၀၅၀၀  ၀န္းက်င္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အဆုိပါၿပိဳင္ ပြဲႀကီးသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အားကစားနည္းငါးမ်ဳိးမွ အားကစားသမား
 ေျခာက္ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂြၿမိဳ႕အနီးစက္ေလွပ်က္ေျမာလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ ဇြန္ေနာက္ဆံုးပတ္က စက္ေလွပ်က္၍ဆိုက္ကပ္လာေသာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္စီခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ႏွင္႔အတူပါလာသူ ကေလးတစ္ဦးအား သံတြဲၿမိဳ႕ သစၥာဗလီမွ ေခၚယူေစာင္႔ေရွာက္ထားေၾကာင္း
 ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆုိပါ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ စက္ေလွျဖင္႔ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္စဥ္ စက္ပ်က္ၿပီး ဂြၿမိဳ႕အနီးရွိကြ်န္းတစ္ခုတြင္ ေသာင္တင္လာျခင္းျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ၈၈ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သံတြဲအက်ဥ္းေထာင္မွ
အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ေန႔လည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဟာမိတ္ (၁၀) ပါတီ လာေရာက္ ေလ႔လာမည္

ယေန႔ေန႔လည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဟာမိတ္ (၁၀) ပါတီျဖစ္ေသာ -

-အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတ

ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္သည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
တရားဝင္အတည္ျပဳခ်က္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎၏လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈအေပၚ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက် သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗစ္တုိးရီးယားႏူလန္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကဘယ္ တီဗီြ ေစ်းကြက္သို႔ Google ဝင္ေရာက္လာ

အင္တာနက္ လုပ္ငန္းၾကီး ျဖစ္သည့္ Google မွာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဝက္ဘ္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို စတင္လိုက္ျပီ ျဖစ္ကာအေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏ fiber optic ကြန္ရက္ျဖင့္ အသံုးျပဳျပီး ယင္းသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားမႇာ ယခင္အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ဥပေဒႏႇင့္ အညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျဖရႇင္းေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရႇိေၾကာင္း လယ္/ဆယ္ ဒု၀န္ႀကီးေျပာၾကား၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္းမႇစ၍ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ေျမမ်ားမႇာ ယခင္အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ဥပေဒႏႇင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္
 ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေျဖရႇင္းေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေန မရႇိေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏႇင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းသန္းက ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၴပုံမႇန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ထူးကဲဒီေရတက္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ကုန္၊ဇူလိုင္-၂၇

လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံ ေရစစ္မ်ဥ္း အထက္ အျမင့္ေပ ၂၀ ေက်ာ္မွ ၂၁ေပ ခန္႔အထိ ထူးကဲဒီေရတက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ျမင့္တက္ျခင္းသည့္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း၌ ၂၁ ဒႆမ ၇ ေပအထိျမင့္တက္ခဲ့ဘူးသျဖင့္ စုိးရိမ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံ ေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ ေပ ၂၀ ေက်ာ္ ေက်ာ္လြန္သည့္ အတြက္သာ သတင္းထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား
 ျပန္ၾကားေရး၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ လႏွင့္ ခ်ီျပီး ေဖၚျပခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူ သတင္းမ်ားေနရာ၌ အာသံ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပလာယေန႕ထုတ္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ သတင္းစာမ်ားတြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္တြင္ ဘိုဒို လူမ်ိဳးစုႏွင့္ အေျခခ် ေနထိုင္လာသူ မူဆလင္မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ အဓိဂရုဏ္း သတင္းမ်ားကို ဓါတ္ပံုႏွင့္ တကြ ရခိုင္သတင္းမ်ားကဲ့သို႕ ေဖၚျပထားၾကသည္။

ယေန႕ ေဖၚျပေသာ သတင္းမ်ားအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၁ ဦးရွိ သြားျပီ ျဖစ္ျပီး လူေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေသာင္းခန္႕ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Developer Coference က်င္းပမည္ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွဦးစီးက်င္းပသည့္ Developer Coference ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ၌ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမရွိ MICT Park ၀င္းအတြင္း စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိသံုးရက္တိုင္တိုင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Coference၌ စာတမ္းမ်ားေရးသားဖက္ၾကားလိုပါက စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းသို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ Developer Coference ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလတ္အေသးစိတ္ႏွင့္ Proposal မ်ားကို devconmyanmar.org တြင္ရယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ref:IJ

အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီလား

၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္က ထုိင္းအမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးေကာင္စီ (National Security Council) က အရာရွိႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ စကား လက္ဆုံ က်ဖူးပါတယ္။ စကားလက္ဆုံ က်ရင္းနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လာမႈ မ်ားျပားေနျခင္းဟာ ထိုင္း အမ်ိဳးသား လုံုျခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနၿပီလို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း အဲဒီအရာႀကီးက ေျပာဆိုပါတယ္။ အဲဒီအရာရွိႀကီး ေျပာတဲ့အခ်ိန္ တုန္းက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လူဦးေရ (၃) သန္းေလာက္ ထိုင္းနိုင္ငံထဲမွာ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြက ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္ေနလဲလို႔ ေမးၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို အျခား ႏိုင္ငံတစ္ခုက လူဦးေရ သန္းခ်ီ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္တယ္ေနတယ္ ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးမွာ ျပႆနာ ရွိေနၿပီလို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။

Google Talk ဝန္ေဆာင္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္းအတြက္ Google ေတာင္းပန္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ ညေနပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ Google ၏ Gtalk ဝန္ေဆာင္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Voice-over-Internet Protocol (VoIP) ႏွင့္ video-conferencing ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳ၍မရသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ထုတ္ကုန္ အေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ဆက္လက္အားေပး သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း Google မွ ေတာင္းပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ဘဂၤလီအေရး (သို႕) ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရး (အပိုင္း ၁)

                                                          မိမိဌာေနတုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ရတက္မေအးထြက္ေျပးႀကရရွာေသာ အာသံျပည္သူမ်ား
ဘဂၤလီအေရးကို လုပ္လာတဲ့ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အျမဲတမ္းေျပာလာခဲ့တာ တစ္ခုရွိတယ္။ ဒီအေရးဟာ အေနာက္ဘက္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ေတြရဲ႕ အေရးပဲ မဟုတ္ဘူး။ ရခုိင္ျပည္၊ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေရးပဲ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္းနဲ႕ဆုိင္တဲ့ အေရးမဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥဟာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႕လည္း ဆုိင္တယ္။ အိႏၵိယနဲ႕လည္း ဆုိင္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ၊ အိႏိၵယမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ ဆိုတာေတြကို အကုန္လံုး ျခံဳငံုသံုးသပ္မွသာလွ်င္ ဒီကိစၥရဲ႕ အတိမ္အနက္ကို ေသခ်ာျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ (Anna Jones and BBC Protest Speech)

ပူတာအုိေဒသသို႔ တပ္မေတာ္မွ ရိကၡာႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပု႔ိ


ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအုိၿမိဳ႕သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ (၂၁၈) မုိင္အကြာတြင္ရွိၿပီး သာမန္အခ်ိန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ တစ္ညအိပ္
ခရီးသာသြားေရာက္ရသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ကာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။

ေပက်င္းတြင္ ႏွစ္၆၀အတြင္း အႀကီးမားဆံုး မိုးမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ပ်က္ျပားခဲ့

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပ က်င္းၿမိဳ႕တြင္ သည္းသည္းထန္ ထန္ မိုးရြာ သြန္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုလံုးတြင္ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ကာ လူေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕ မိုးရြာ သြန္းမႈမွာ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ကာ အနည္း ဆံုး လူ ၁၀ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

Pepsi အခ်ဳိရည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေတာ့မည္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး အခ်ဳိရည္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Pepsi အခ်ဳိရည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မ်က္စိက်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။ ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းထြက္
လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အေမရိကန္သို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ Pepsi အမႈေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook စမတ္ဖုန္းကို ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္

ကမာၻေက်ာ္ social networking ဝက္ဘ္ဆုိက္ Facebook ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္အေျခစုိက္ HTC တုိ႕ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္ Facebook စမတ္ဖုန္းကုိ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ေစ်းကြက္၌ စတင္ေရာင္းခ်ဖြယ္႐ွိေၾကာင္း Bloomberg News ကေျပာၾကားသည္။ref:planet

ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းသစ္တစ္ခုအရ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ သံုးပံု ႏွစ္ပံု တြစ္တာ သံုး

ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းသစ္တစ္ခုအရ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံသည္ Twitter account မ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္ဟု သိရသည္။ သုိ႕ေသာ္ အမ်ားစုမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ follow ျပဳလုပ္ထားေလ့မ႐ွိၾကဟု ဆုိသည္။ Twiplomacy ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆုိပါ
 ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အုိဘားမားမွာ Twitter ပရိသတ္အမ်ားဆုံး ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း AP သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။


ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ္အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ္အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ၾကား ၾကာႆပေတးေန႕က တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အစုိးရတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးႏွင့္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦးေသဆုံးေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္စစ္တပ္က ေျပာၾကားသည္။


 


ဖိလစ္ပုိင္ေတာင္ပုိင္း႐ွိ ဘာစီလန္ကၽြန္းတြင္ အေျခစုိက္ေသာ အယ္လ္ေကဒါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္႐ွိသည့္ အဘူေဆယက္ဖ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဆုိပါတုိက္ပြဲတြင္ စစ္သား ၃ ဦးႏွင့္ အဘူေဆယက္ဖ္အဖြဲ႕ဝင္ ၂ ဦးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

အဘူေဆယက္ဖ္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕က ဘာစီလန္ကၽြန္း႐ွိ ေရာ္ဘာၿခံလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စစ္တပ္က လုိက္လံ႐ွင္းလင္းရာမွ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Channel News Asia သတင္းက ေျပာၾကားသည္။