Tuesday, 28 July 2015

၈၈ မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕ဝင္ ကုိဂ်င္မီက ၎တို႔အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိေျပာျပ

ကိုဂ်င္မီ (ဓာတ္ပံု Hong Sar) 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည့္ရက္ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ မွာ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာလ်က္ရွိေနစဥ္တြင္ ဦးကုိကုိၾကီး ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ၂၀ ခန္႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕ဝင္ ကုိဂ်င္မီက Mizzima Weekly ႏွင့္  အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ဦးကုိကုိၾကီးမွာ အထင္ရွားဆံုး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ တက္ၾကြလွႈပ္ရွားသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ကာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ စုစုေပါင္း ၁၇ ႏွစ္ ေက်ာ္ ေထာင္ထဲတြင္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ရျပီး၊ သူ႔အား “ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသား” တစ္ဦး အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ AI က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ေမလက ေၾကညာခဲ့သည္။ ၈၈မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕ ႏွင့္ NLD သည္ အလြန္နီးစပ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ NLD ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလံုးအတြက္ စည္းရံုးမဲဆြယ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိဂ်င္မီ ေခၚ ကုိေက်ာ္မင္းယု က ေျပာခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လွႈပ္ရွားမွႈထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ တက္ၾကြလွႈပ္ရွားသူမ်ားက ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြမွႈ ရွိကာ NLD ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိေသာ္လည္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕မွာ လူမွႈအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဆက္ရွိေနခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကုိ “အန္တီ” ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာင္းစြာ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လ်က္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးကုိ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကုိဂ်င္မီက ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ယက္တစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ၈၈ အဖြဲ႕သည္ NLD ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အခန္းက႑ကုိ တာဝန္ယူေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူက ေျပာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ NLD ကုိ ဆက္လက္ကူညီရာ၌ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ကာလ ကိစၥရပ္မ်ား” မွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕အတြက္ ဦးစားေပး ကိစၥျဖစ္လာေပ မည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အသက္ ၇၀ ျပည့္ျပီ ျဖစ္ကာ ဇြန္လက သူ၏ အသက္ ၇၀ျပည့္ ေမြးေန႔ကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ “NLD မွာ ဘယ္သူက တာဝန္ ဆက္ယူမွာလဲ။ ျပည္ သူေတြကို ဘယ္သူက ဦးေဆာင္မွာလဲ။ အဲဒါဟာ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု ကုိဂ်င္မီက ေျပာခဲ့သည္။

NLD တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနရာကို ဆက္ခံမည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဝဖန္သူမ်ားက ၄င္းတို႔၏ စုိးရိမ္မွႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD အႏုိင္ရပါက ထိုအခ်က္မွာ ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တားျမစ္ထား၍ ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိ ျပင္ဆင္နုိင္ေရးမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ ႏွင့္ NLD တို႔ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ဟုလည္း ကိုဂ်င္မီက ေျပာခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္လိုပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏွႈန္းေက်ာ္၏ လက္ခံအတည္ျပဳမွႈကုိ လိုအပ္ေၾကာင္း ထိုပုဒ္မက ဆိုထားျပီး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း ေနရာယူထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးမည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိလည္း တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အဆင့္ ကုိ အတည္မျပဳရေသးသလို၊ မည္သည့္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း မဆံုးျဖတ္ရေသးဟု ကုိဂ်င္မီက ဆုိသည္။

ဒိုင္ယာေလာ့(ဂ္) ယဥ္ေက်းမွႈ ျမွင့္တင္ျခင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕သည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွႈ [ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္] ကို ျမွင့္တင္သြား မည္ျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ စစ္ဘက္ႏွင့္၊ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးတို႔အၾကား ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ကုိ ျမွင့္တင္သြားမည္ဟု သူက ဆိုသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ ၾကာေသာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွႈ ကာလတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ား ကို ေသနတ္ျဖင့္ သာ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာခဲ့သည္။  

 “ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ ယဥ္ေက်းမွႈဆိုတာ ဒီမုိကေရစီ ယဥ္ေက်းမွႈပါ။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ ယဥ္ေက်းမွႈ ကုိ အျပည့္အဝ တည္ေထာင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ ရလာမွာပါ” ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အခန္းက႑ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္း၏ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ NLD ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာ ေနမည္လားဟု ကုိဂ်င္မီအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပႆနာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မေၾကာက္ပါဘူး။ အရာရာကုိ ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္နဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္ အရြယ္ ကုိဂ်င္မီ မွာ သူ႔လက္ရွိအသက္၏ ထက္ဝက္နီးပါးကုိ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားေခါင္းေဆာင္ေသာ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမွႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၌ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ အဖမ္းခံခဲ့ရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၌ သူသည္ သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

Tags: 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)
Mizzima - News in Burmese 

No comments:

Post a Comment