Sunday, 26 July 2015

ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၀န္ခံခ်က္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ဟုဆုိ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၀န္ခံခ်က္ကို ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္ တုိင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အဆုိျပဳသူမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈစာ ရင္းကို ေပးပို႔ရန္ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ယင္းသို႔ေပးပုိ႔သည့္အခါတြင္ ပုိင္ ဆုိင္မႈ၀န္ခံခ်က္ပုံစံကို အိတ္တြင္ ခ်ိပ္ပိတ္ၿပီး ဥကၠ႒၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ လိပ္စာတပ္၍ ေပးပို႔ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္းဇူလုိင္ ၂၃ရက္စြဲျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ၀န္ခံခ်က္ကို အိတ္ဖြင့္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကုိယ္တိုင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းေၾကညာခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရသူမ်ား ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ၀န္ခံခ်က္ကို ကာယ ကံရွင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ဆုိျပဳသူမ်ားထံသို႔ ခ်ိပ္ပိတ္ထား သည့္အတုိင္း ျပန္လည္ေပးပို႔မည္ ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ထည့္သြင္း ထားသည္။
ႏုိင္၀င္ဘာ ၈ရက္တြင္ က်င္းပမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျပင္ ျပင္ပမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားကုိလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားထားသည္။
7Day Daily

No comments:

Post a Comment