Tuesday, 29 April 2014

ရခိုင္ျပည္နယ္ သန္းေခါင္စာရင္းတခ်ိဳ႕ ျပန္ေကာက္ေရး ေဆြးေႏြး

Photo: ရခိုင္ျပည္နယ္ သန္းေခါင္စာရင္းတခ်ိဳ႕ ျပန္ေကာက္ေရး ေဆြးေႏြး 
Tuesday, April 29, 2014

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ရာ မွာ ကုဒ္နံပါတ္ ၉၁၄ ျဖည့္စြက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာရင္းမသြင္းႏိုင္ဘဲ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရတဲ့ ေဒသေတြမွာ သန္ေခါင္စာရင္း ျပန္လည္ေကာက္ခံႏိုင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတြက မြတ္စလင္
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းပံုစံစာရြက္မွာ အျခားလူမ်ိဳးအမည္ကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကုဒ္နံပါတ္ ၉၁၄ ရဲ႕ ေဘးကြက္လပ္ မွာ မိမိတို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးအမည္ကို လြတ္လပ္စြာေရးသား ခြင့္ျပဳထားေပမဲ့၊ အဲဒီကြက္လပ္ေနရာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လို႔ ေရးသား ခြင့္ မျပဳဖို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က သပိတ္ေမွာက္ ကန္႔ကြက္
ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ အစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာ အျဖစ္ ထည့္သြင္းေကာက္ခံလိုသူေတြကို 
ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာအပါအဝင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္ ထည့္သြင္းလို သူ ေတြကို စာရင္းမေကာက္ခံံပဲ ခ်န္လွပ္ထား
ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့ရတဲ့ မူဆလင္ေတြကို ကုဒ္နံ ပါတ္ ၉၁၄ ရဲ႕ ေဘးကြက္လပ္မွာ ဘာတစ္ခုမွ မေရးသြင္းဘဲ ကြက္လပ္အတိုင္း ထားၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ မြတ္စလင္ေတြဘက္က ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လက္ခံမယ္ဆိုရင္ မြတ္စလင္ေတြအတြက္ သန္ေခါင္ စာရင္းကို ျပန္လည္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းၿမိဳင္က ေျပာပါတယ္။

"မေန႔က လ.ဝ.က ဒုဝန္ႀကီးလာၿပီးေတာ့ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာမွာ ေဆြးေႏြးတယ္ ၊ေဆြးေႏြးတယ္ ဆိုေတာ့ သူတို႔က အစိုးရလည္း ဘဂၤါလီလို႔ ထည့္မယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း သူတို႔က မဟုတ္ဘူးေပါ့ ၊တခါ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာလည္း ငါရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာလည္း ဘယ္ကဆင္းလာတာလည္း
ဆိုတာ တခ်ိဳ႕လူေတြ ကမသိဘူူး၊ အခုေနာက္လ ၅ ရက္ေန႔ကိုေကာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုေကာက္မလဲေတာ့ အေျဖတစ္ခုေတာ့ထြက္လာပါမယ္"

ဒါေပမယ့္ မြတ္စလင္အခ်ိဳ႕က ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအျဖစ္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့တာေတြ
ရိွသလို၊ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း မွာလည္း ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအမည္နဲ႔ စာရင္းလာသြင္းသူ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရိွတယ္လို႔လည္း ဗဟိုသန္ေခါင္စာရင္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ရာ မွာ ကုဒ္နံပါတ္ ၉၁၄ ျဖည့္စြက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာရင္း မသြင္းႏိုင္ဘဲ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရတဲ့ ေဒသေတြမွာ သန္ေခါင္စာရင္း ျပန္လည္ေကာက္ခံႏိုင္ေရး အတြက္ ျပ ည္ေ ထာ င္စု အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတြက မြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာ င္ေတြ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါတယ္။

ျပီးျပည့္စံုၿပီး ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အသက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခြင့္ရခဲ့သည္မွာ အသက္ (၆၀) ပင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကံဳေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ရရွိခဲ့ဖူးၿပီျဖစ္ပါ သည္။ ေက်ာင္းသား ဘ၀ကေန ၀န္ထမ္း၊ ၀န္ထမ္းဘ၀ကေန အၿငိမ္းစားယူ ၊ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ေနရင္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ခ်င္ေသာစိတ္ထက္ ေသဖို႔ရက္ကို ေစာင့္ရေနရၿပီဟူေသာ အသိစိတ္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရွိေနေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကို တည္ၿမဲတိုးပြားရန္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအား အေမြအျဖစ္ ခြဲေ၀ေပးခ်င္ေသာ စိတ္ကလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါ၏။ စီးပြားဥစၥာရွာရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ေနာင္သံသရာ အတြက္ အလွဴဒါနျပဳကာ ဘာ၀နာပြားမ်ား လိုေသာအေလ့အက်င့္လည္း ရွိေနပါၿပီ။

အာဆီယံစံႏႈန္းမီ မူႀကိဳေက်ာင္း(၁၈)ေက်ာင္း တည္ေဆာက္မည္

Photo: အာဆီယံစံႏႈန္းမီ မူႀကိဳေက်ာင္း(၁၈)ေက်ာင္း တည္ေဆာက္မည္ (28.4.14)
Tuesday, April 29, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး(၁၈)ခုတြင္အာဆီယံစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီေသာေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကိဳေက်ာင္း(၁၈)ေက်ာင္းကိုတည္ေဆာက္ သြားရန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေက်ာင္းအေျချပဳမူႀကိဳ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ သိရသည။ 

တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿမိဳရြာမ်ားတြင္ ယခုလိုမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္
ရန္အတြက္ပဏာမအေနႏွင့္ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီးမူႀကိဳဆိုတာေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားအတြက္အဓိကအေရးႀကီးေသာအေျခခံေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး

မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီလာေအာင္ ယခုလိုလုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္ခ်င္စိတ္ ရွိလာရန္ႏွင့္ ယခုလိုမူႀကိဳမ်ားက အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားျဖစ္လာေအာင္
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ပညာေရးေကာလိပ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခင္မ်ိဳးျမင့္ၾကဴက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

SkyNet TV Browser
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး(၁၈)ခုတြင္အာဆီယံစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီေသာေက်ာင္း အေျခ ျပဳ မူ ႀကိဳေက်ာင္း (၁၈)ေက်ာင္းကိုတည္ေဆာက္ သြားရန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ေက်ာင္း အေျချပဳမူႀကိဳ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ သိရသည္။

ဟသၤာတတြင္ ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အိမ္ေျခ တစ္ရာခန္႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီး


ဟသၤာတၿမဳိ႕နယ္ရွိ ျခင္ဘို႔ ေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲက တိုက္ခတ္ခဲ့ သည့္ ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္ မိနစ္ သုံးဆယ္ခန္႔အတြင္း ေက်း႐ြာ ရွစ္႐ြာမွ အိမ္ေျခ တစ္ရာခန္႔ ၿပဳိက် ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဟသၤာတၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေဒသမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေသာက္သံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္း

Photo: ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေဒသမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေသာက္သံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္း
Tuesday, April 29, 2014

ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အခ်ဳိ႕ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေသာက္ သံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ တဲကုန္းေက်းရြာသုိ႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၆ဝဝ ဂါလန္ အားလည္းေကာင္း၊ ဒုိးပင္ခံုေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၄၂၃၅ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း၊ ေရႊတြင္းကုန္း ေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၇ဝဝ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း၊

အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေကာ့ေထာ္ေက်းရြာသုိ႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၂၈ဝဝ ဂါလန္ႏွင့္ ၅ ဂါလန္ဝင္ ေရသန္႔ဘူးႀကီး ၃၅ဝ ဘူးအားလည္းေကာင္း၊ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၊ ေအာင္သာယာ ရပ္ကြက္သုိ႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၅၂ဝဝ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကတံုးေပၚ ေက်းရြာႏွင့္ ဘေလာက္-ေညာင္ဝုိင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၆၄ဝဝ ဂါလန္ႏွင့္ ၅ ဂါလန္ဝင္ ေရသန္႔ ဘူးႀကီး ၃ဝဝ ဘူးတို႔အား လည္းေကာင္း သြားေရာက္ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းေပးသည္။

ထုိ႔အတူ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေရနံေတာင္ ေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၅ဝဝ ဂါလန္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒံုးသိမ္ေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၁ဝဝ ဂါလန္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္သို႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၅ဝဝ ဂါလန္၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ သာစည္ေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၇၄ဝ ဂါလန္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေၾကာင္ျဖဴကြင္း ေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၂၁ဝဝ ဂါလန္ စုစုေပါင္း ေသာက္သံုးေရ ၆၉၄ဝ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း၊

ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ေဘာင္းႀကီးေက်းရြာ၊ ရြာသစ္ေက်းရြာ၊ ေနပူကုန္းေက်းရြာ၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ စိမ့္ဝုိင္း ေက်းရြာ၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာက္တဲ့ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၆၅ဝဝ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း သြားေရာက္ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းေပးသည္။

အဆုိပါ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရ လုိအပ္ခ်က္ အေပၚ မူတည္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ဆက္လက္ေပးပုိ႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမ၀တီ
ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အခ်ဳိ႕ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေသာက္ သံုးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ တဲကုန္းေက်းရြာသုိ႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၆ဝဝ ဂါလန္ အားလည္းေကာင္း၊ ဒုိးပင္ခံုေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၄၂၃၅ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း၊ ေရႊတြင္း ကုန္း ေက်းရြာသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၇ဝဝ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေကာ့ေထာ္ေက်းရြာသုိ႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၂၈ဝဝ ဂါလန္ႏွင့္ ၅ ဂါလန္ဝင္ ေရသန္႔ဘူးႀကီး ၃၅ဝ ဘူးအားလည္းေကာင္း၊ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၊ ေအာင္သာယာ ရပ္ကြက္သုိ႔ ေသာက္သံုးေရ ၁၅၂ဝဝ ဂါလန္အား လည္းေကာင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကတံုးေပၚ ေက်းရြာႏွင့္ ဘေလာက္-ေညာင္ဝုိင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရ ၆၄ဝဝ ဂါလန္ႏွင့္ ၅ ဂါလန္ဝင္ ေရသန္႔ ဘူးႀကီး ၃ဝဝ ဘူးတို႔အား လည္းေကာင္း သြားေရာက္ျဖန္႔ေဝ လွဴဒါန္းေပးသည္။

အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းမည့္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကန္႔ကြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အဆိုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းဝင္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မီတာခ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံေသာ္လည္း မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ရွိေနမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

Photo: မီတာခ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံေသာ္လည္း မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ရွိေနမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ေျပာၾကား
Tuesday, April 29, 2014

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မီတာခ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မရွိေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမဳိ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ေပးေရးကို လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
“ဓာတ္အားႀကဳိး လဲလွယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ မီးအား ေလ်ာ့က်ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ားမွာ တိုးျမႇင့္လာေသာ မီတာခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမဳိ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေက်ာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
“မိုးရာသီ ေရာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းသို႔ မီတာခ တိုးျမႇင့္ ေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဓိက ထိခိုက္နစ္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ေရခဲစက္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ရတာဗ်။ မီတာခက တက္တာ ေပးလို႔ရတယ္။ အရင္လိုပဲ မီးကို မွန္မွန္မလာ၊ လာျပန္ေတာ့လည္း မီးအားေလ်ာ့ ဆိုရင္ေတာ့ တြက္ေျခမကိုက္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္စြာ မရရွိေသးေသာ္လည္း အိမ္သုံး လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားကို တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၁၀၀ ထိ သုံးစြဲလွ်င္ လက္ရွိ ႏႈန္းထားအတိုင္း တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ၿပီး ယူနစ္ တစ္ရာေက်ာ္ သုံးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၄၀ က်ပ္ႏႈန္းထားႏွင့္ ယူနစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ပါက တစ္ယူနစ္ ၅၀ က်ပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး မီတာခမ်ားကို ယူနစ္ငါးေသာင္းမွ ယူနစ္ ႏွစ္သိန္းအထိ ၁၅၀ က်ပ္အထိ လည္းေကာင္း အသီးသီး တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္စဥ္ တစ္ရက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၈၅၀ မဂၢါဝပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ တိုးျမႇင့္ ၿပီး ၉၀၀ မဂၢါဝပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly
ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မီတာခ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေလးလအတြင္း အျမန္လမ္းတြင္ ေသဆံုးသူ ၆၀ ေက်ာ္ အျမန္ လမ္းေပၚ ျဖတ္သန္းမည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမည္

Photo: လးလအတြင္း အျမန္လမ္းတြင္ ေသဆံုးသူ ၆၀ ေက်ာ္ အျမန္ လမ္းေပၚ ျဖတ္သန္းမည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမည္
Tuesday, April 29, 2014

 မႏၲေလး အျမန္လမ္းေပၚ တြင္ ယခုႏွစ္ ေလးလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၆၆ ဦး အနက္ ဧၿပီလတြင္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ သတင္းရရိွ သည္။

၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္း  ဇန္န၀ါရီ မွစ၍ ဧၿပီ ၂၇ ရက္အထိ ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၆၆ ဦးအထိရွိခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရရိွသူ ၂၄၉ဦးရိွခဲ့ကာ ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၁၆၁မႈအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အနက္ ယခုဧၿပီလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ ၃၃ဦးအထိ ရိွခဲ့သည္။

‘‘ယာဥ္ေမာင္းေတြက မဆင္ မျခင္ၿပီး ေမာင္းလို႔ျဖစ္တာမ်ား တယ္။ သႀကၤန္တြင္းဆုိေတာ့ ယာဥ္တိုက္မႈပိုမ်ားသြားတာေပါ့။ ကားအရိွန္လြန္ၿပီး ေမာင္းတာ ေတြလည္း ပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာ တစ္ေန႔ကုိ ကားအစီးေရ ငါး ေထာင္၊ ေျခာက္ေထာင္ေလာက္ သြားေနတာ။ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ တာ အိမ္စီးကားက ပုိျဖစ္တာမ်ား တယ္’’ဟု အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအနက္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္က မုိင္တိုင္အမွတ္ ၁၁၆ အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေတာင္ျပာတန္းခရီးသည္တင္ ယာဥ္ႏွင့္ အိမ္စီးယာဥ္ ႏွစ္စီးတုိက္ မိခဲ့သည့္ ယာဥ္တိုက္မႈမွာ အျပင္း ထန္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိယာဥ္ တိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၂ ဦးကား အတြင္း မီးေလာင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေလးဦး  ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ သည္။

အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ ယာဥ္တုိက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေန၍ အျမန္ယာဥ္မ်ားကုိ ဌာနစုံပူး ေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္စ တင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

အျမန္လမ္းမွ ျဖတ္သန္းေန ၾကေသာ အျမန္ယာဥ္မ်ား၏ ႀကံ႕ ခုိင္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထုိ႔ အျပင္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ ယာဥ္ေမာင္း၏ ေပါ့ဆမႈမွာ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းကိုလည္း လုိင္စင္ရွိမ ရွိ၊ အရက္ေသစာေသာက္စား ထားမႈရွိ၊မရွိ ပုံမွန္က်န္းမာေရးအ ေျခအေနရွိ၊မရွိစသည္တုိ႔ကို စစ္ ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္ မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္မညီၫြတ္သည့္ ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားအ ေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲ ေလးတုိင္းေဒသႀကီးယာဥ္ထိန္းဒု တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရဲမွဴးသိန္းကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေဆးအေရးယူမႈ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရက္ပုိင္းအ တြင္း လုပ္ငန္းစတင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ သတင္းရ ရွိသည္။

အျမန္လမ္းမႀကီး စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၀၉မွ ၂၀၁၄ဧၿပီ ၂၇ရက္ထိ ယာဥ္မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ၇၇၄မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၃၆၅ ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွသူ ၁၄၄၀ဦးရိွခဲ့သည္။

အျမန္လမ္းမႀကီး၌ ေန႔စဥ္ ပ်မ္းမွ်ယာဥ္အစီးေရ တစ္ေသာင္း ခန္႔ျဖတ္သန္းလ်က္ရိွၿပီး အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ လူ ၃ ဦးႏွင့္အထက္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိွျခင္း(သုိ႔) ေသဆံုးလ်က္ရိွသည္ဟုသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယာဥ္မဆင္မျခင္ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ယာဥ္ေမာင္းေပါ့ဆ ျခင္း(သုိ႔) သတ္မွတ္မုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ယာဥ္ႀကံ႕ခုိင္မႈအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္ဟု သက္ဆုိင္ရာမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Author: ေအးျမတ္သူ / ညီညီေဇာ္

7Day Daily

အျမန္လမ္းမတစ္ေနရာ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
အျမန္လမ္းမတစ္ေနရာ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
 မႏၲေလး အျမန္လမ္းေပၚ တြင္ ယခုႏွစ္ ေလးလအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ေသ ဆံုးသူ ၆၆ ဦး အနက္ ဧၿပီလတြင္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ သတင္း ရရိွ သည္။

ရုရွားအေပၚ အေမရိကန္က ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့

Photo: ရုရွားအေပၚ အေမရိကန္က ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့
Tuesday, April 29, 2014

ယူကရိန္းနိုင္ငံထဲ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ က်ူးေက်ာ္ ခဲ့တယ္ ဆိုျပီး ရုရွား နိုင္ငံအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို့မႈေတြကို အေမရိကန္ အစိုးရက ျပဌာန္းလိုက္ ပါတယ္။

ယူကရိန္း ပဋိပကၡ ေျပလည္သြားေစေရး နိုင္ငံတကာ သေဘာတူခ်က္တခုကို ရုရွားအစိုးရ ဘက္က လိုက္နာဖို့ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ လို့ အေမရိကန္ က စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို့မႈေတြဟာ သမၼတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင္နဲ့ ဆက္နြယ္ ပတ္သက္ေနတဲ့ ပုဂၢိုလ္ ၇ဦးနဲ့ ရုရွား ကုမၸဏီ ၁၇ခုတို့ကို အဓိက ပစ္မွတ္ထား ျပဌာန္းလိုက္တာပါ။

အဲဒီလူေတြထဲမွာ ရုရွားနိုင္ငံရဲ့ အဓိက ေရနံ ကုမၸဏီျကီး ျဖစ္တဲ့ Rosneft ကုမၸဏီျကီးရဲ့ အျကီးအကဲ အီဂိုရ္ ဆီေယခ်င္ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ရုရွားနိုင္ငံရဲ့ စစ္ေရး ဆိုင္ရာ စြမ္းအားေတြ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ဘြယ္ ရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာရပ္ေတြ တင္ပို့မႈ တခ်ို့ကိုလည္း ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို့ထားဖို့ ရွိပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
ယူကရိန္းနိုင္ငံထဲ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ က်ူးေက်ာ္ ခဲ့တယ္ ဆိုျပီး ရုရွား နိုင္ငံအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို့ မႈေတြကို အေမရိကန္ အစိုးရက ျပဌာန္းလိုက္ ပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈမရိွ၍ သမၼတ႐ံုးမွ ၀င္စြက္ေနရဟု သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ေျပာ

Photo: ၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈမရိွ၍ သမၼတ႐ံုးမွ ၀င္စြက္ေနရဟု သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ေျပာ
Tuesday, April 29, 2014

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအ ဖဲြ႕အတြင္းရိွ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ မရိွသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမၼတ႐ံုးမွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ ရြက္ေနရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕ ထိပ္တန္း၀န္ႀကီး တစ္ဦးကေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ယခုလ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ နည္း ပညာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာ က႑တုိးျမႇင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အဖဲြ႕အထူး အစည္းအေ၀းတြင္ ဌာနဆုိင္ရာအခ်ိဳ႕မွ လူစားထုိး တက္ေရာက္လာမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘တကယ္ဆုိဒါက သိပံၸနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ရ မွာ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဖိတ္ ရင္ တျခားဌာနေတြက မလာမွာ စိုးလို႔ အေထာက္အကူအျဖစ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္၀င္ထိုင္ေပးေနရတာ’’ ဟု ဦးတင္ႏုိင္သိန္းကဆုိသည္။

၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ညိႇႏႈိင္းေပါင္းစပ္မႈ အပုိင္းအား နည္းေနေၾကာင္း ၾကားသိေတြ႕ရိွ ေနရၿပီး ယင္းမွာ လံုး၀မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားေနသည့္ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဦး စီးအရာရိွအဆင့္မွသည္ ၀န္ႀကီး အဆင့္အထိ ဥပေဒမွ အခြင့္အ ေရးတန္းတူေပးထားၿပီး ၀န္ႀကီး ျဖစ္သျဖင့္ အခြင့္အေရးပိုမုိရယူ လို၍ မရေၾကာင္း ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတာက Rule of Law အရဆုိရင္ ဦးစီးအရာရိွလည္း ဒီေလာက္ပဲ။ ၀န္ႀကီးလည္း ဒီေလာက္ပဲ။ အတူတူပဲ။ ၀န္ႀကီးက်မွ တမူးပုိ႐ွဴခ်င္လို႔မရ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သိပ္ၿပီး ေတာ့မွ ဟိတ္ဟန္နဲ႔ ကိန္းခန္းနဲ႔ လုပ္ေနရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဒီလိုျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ မသဲမကြဲေရာ ေထြးေနတာေၾကာင့္လုိ႔ ျမင္ပါ တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အား နည္းရင္အဓိက တာ၀န္ရိွတာက ေတာ့ အစိုးရအဖဲြ႕အႀကီးအကဲ ျဖစ္တဲ့ သမၼတမွာေတာ့ တာ၀န္ရိွ ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳး သိမ္းကေျပာသည္။

Author: မင္းဟိန္းေက်ာ္

7Day Daily

ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)
ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္းရိွ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ မရိွသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား ေပါင္း စပ္ေဆာင္ ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမၼတ႐ံုးမွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ ရြက္ေနရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စု အစိုးရအဖဲြ႕ ထိပ္တန္း၀န္ႀကီး တစ္ဦးကေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ျပည္တြင္း၌ ပထမဆုံး ပုဂၢလိက ရဟတ္ယာဥ္ ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္

ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပုဂၢလိက ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပထမဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ Global Integrated Service Ltd (GIS) က စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သိမ္း က ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေလးလအတြင္း တရားမ၀င္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၉၃ ဦးဖမ္းဆီး

Photo: ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေလးလအတြင္း တရားမ၀င္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၉၃ ဦးဖမ္းဆီး
Tuesday, April 29, 2014

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၉၃ ဦးကုိ ဖမ္း ဆီးအေရးယူ ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာနမွ သ တင္းရရိွသည္။

‘‘အမ်ားစုက လ၀က အက္ ႏွင့္ ဖမ္းအေရး ယူတာ မ်ားတယ္။ တခ်ဳိ႕က သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေရႊကိစၥလည္းပါတယ္’’ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ လူ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီအထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၉၃ ဦးကုိ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္းရိွ ၀ုိင္းေမာ္၊ ဆဒံု၊ ခ်ီေဗြ၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ၀င္ရာက္လာၿပီး ေရႊ၊ သစ္ေမွာင္ခုိ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္မႈမ်ားျပား ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရိွသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က လည္း ခ်ီေဗြၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသား ၁၉ ဦးကုိ တပ္က ဖမ္း ဆီးထားၿပီး ထုိတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား မ်ားအားယခုအခ်ိန္အထိ အမႈမ ဖြင့္ရေသးေၾကာင္း လ၀က တာ ၀န္ရိွသူမွဆုိသည္။

မတ္လအတြင္းက ေမချမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ေရႊက်င္ေနခ်ိန္ ဖမ္း မိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၄၁ ဦး ကုိ လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ အမႈစစ္ ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆို သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအမ်ားဆံုးဖမ္းဆီးရမိသည္မွာ စစ္ တပ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ ဖမ္းဆီးရရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Author: မရန္

7Day Daily
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းမွ ယခုအခ်ိန္ထိ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၉၃ ဦးကုိ ဖမ္း ဆီးအေရးယူ ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာနမွ သ တင္းရရိွသည္။

ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႕ အပန္းေျဖ လာေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုစည္းကမ္း လိုက္နာမွသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္း ႏုိင္မည္

Photo: ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႕ အပန္းေျဖ လာေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုစည္းကမ္း လိုက္နာမွသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္း ႏုိင္မည္
Tuesday, April 29, 2014

ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ အပန္းေျဖ ခရီး သြားေရာက္ၾကေသာ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယခုထက္ပို၍ စည္းကမ္း လုိက္နာမွသာ 

ပင္လယ္ကမ္းေျခ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာသူ ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္အစ ရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားတြင္ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္မ်ားမွာ ပ်က္စီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္႔ထက္ပင္ မ်ားစြာ ပ်က္စီးေနေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုအခါတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ အတူ ျပည္တြင္း အပန္းေျဖေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားသို႔လည္း ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ႏႈန္းမွာ ပိုမို ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ အစရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားတြင္ ေရေအာက္ သယံဇာတ တခ်ဳိ႕မွာလည္း ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိေနၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားပင္ ရွိေနသည္ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေစ်းေရာင္းခ် သူမ်ား၏ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ကမ္းေျခေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ျမ၀တီ
ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ အပန္းေျဖ ခရီး သြားေရာက္ၾကေသာ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယခုထက္ပို၍ စည္းကမ္း လုိက္နာမွသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာသူ ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာ သည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းဖုန္းေက်းရြာ အုပ္စု ပါဆာေက်းရြာ အနီးတြင္ ၈၁ မမ ဗံုးသီးမ်ား သိမ္းဆည္း ရမိ


ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းဖုန္းေက်းရြာ အုပ္စု ပါဆာေက်းရြာရွိ လြန္းလိန္ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္း၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ေဟြဖလန္းေခ်ာင္းအနီး မူးယစ္တရားခံေျပး စိုင္းေနာ္ခမ္း (ေသဆံုး) က မေသဆံုးမီ ဗံုးသီးမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသျဖင့္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက သြားေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ေျမႀကီးအနက္ ၁ ေပခန္႔၌ အနက္ေရာင္ ပလတ္စတစ္ပံုး တစ္လံုး အား ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎ပလတ္စတစ္ပံုး အတြင္းမွ ၈၁ မမ ဗံုးသီးအလံုး ၂ဝ အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

သင္႔ကေလးကို ကလိထိုးေပးျခင္းျဖင္႔ စကားသင္ယူဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္

Photo: သင္႔ကေလးကို ကလိထိုးေပးျခင္းျဖင္႔ စကားသင္ယူဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္
Tuesday, April 29, 2014

အထိအေတြ႔အာ႐ံုဟာ စကားေျပာတိုးတက္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ႐ွိေၾကာင္း သုေတသီေတြက ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခဲ႔ပါတယ္။ သင္႔ကေလးကို ကလိထိုးေပးျခင္းဟာ သူတို႔ကို စကားေျပာတတ္ေစဖို႔ အမွန္တကယ္ ကူညီေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

ကေလးထိန္းသူရဲ႕ အထိအေတြ႔နဲ႔ ဆက္တိုက္စကားေျပာဆိုမႈထဲကေန စကားလံုးေတြကို ႐ွာေတြ႔ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္တယ္လို႔ Purdue တကၠသိုလ္ရဲ႕ သုေတသနသစ္က သက္ေသျပလိုက္ပါတယ္။

“ကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔ၾကားလိုက္တာနဲ႔ သူတို႔ ဆက္စပ္မႈ႐ွိတယ္ဆိုရင္ ထိေတြ႔မႈေတြ ျပဳလုပ္တတ္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိထားပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔လဲ သူ႔တို႔ရဲ႕ စကားသင္ယူမႈကို အထိအေတြ႔ေတြက သက္ေရာက္မႈ႐ွိေစတာပါ။” လို႔ သုေတသနရပ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ႔သူ စကားအတတ္ပညာ၊ အၾကား နဲ႔ ဘာသာစကား တြဲဖက္ပါေမာကၡ Amada Seidl က ေျပာခဲ႔ပါတယ္။

Ref:dailymail.co.uk
Trent Myanmar
အထိအေတြ႔အာ႐ံုဟာ စကားေျပာတိုးတက္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ႐ွိေၾကာင္း သုေတသီေတြက ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခဲ႔ ပါတယ္။ သင္႔ကေလးကို ကလိထိုးေပးျခင္းဟာ သူတို႔ကို စကားေျပာတတ္ေစဖို႔ အမွန္တကယ္ ကူညီေပး ရာ ေရာက္ပါတယ္။

'ဦးတည္ခ်က္မဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းေန' ဟု စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သမၼတအႀကံေပး ဦးျမင့္ သတိေပး

Photo: 'ဦးတည္ခ်က္မဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းေန' ဟု စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သမၼတအႀကံေပး ဦးျမင့္ သတိေပး
Tuesday, April 29, 2014

'အစုိးရ၏ စီးပြားေရးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမန္ဆန္လြန္းကာ တိက်ေသာ ဦးတည္ ခ်က္ မရွိသျဖင့္ အက်ိဳးသက္ရာက္မူ နည္းပါးလ်က္ရွိေနသည္' 

ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရး အႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေဒါက္တာဦးျမင့္က ယင္း၏အျမင္ကုိ မီဒီယာမ်ားအားထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အစုိးရသစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ပုဂၢလိက႑မ်ားေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အမွန္ တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးသည့္အေပၚ ရည္ၫႊန္းကာ မတ္လ ၁၉ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အႀကံေပး႐ုံးတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတအႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္ က “အစုိးရရဲ႕ စီးပြားျပဳျပင္မႈပုံစံက အရမ္းကုိျမန္လြန္းေနတယ္။ ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္နီးပါး အဆင္မေျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနက အခ်ိန္တုိအတြင္းျပန္ၿပီး ျပဳျပင္လုပ္ဖုိ႔ ဆုိ တာျဖစ္မွ မျဖစ္ႏုိင္တာ။ ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ပုံစံေတြ ကလဲ Focus ( အဓိက ဦးတည္ခ်က္) သိပ္မရွိပဲ ရွိသမွ်အားလုံးကုိ လုိက္လုပ္ေနေတာ့ အဲဒါကျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေထာက္ျပ ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ဗဟုိဘဏ္အား သီးျခားလြတ္ လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရ လြယ္ကူသည့္ အေန အထား တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ေတြ႕ခံစားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္မလာေသးေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကမၾကာခဏ ေျပာဆုိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏စီးပြားေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရွိေနသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုိယ္တုိင္က ေျပာဆုိထားသည္။.

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “ႏိုင္ငံေတာ္က ေရြးခ်ယ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပုံစံခ်မႈ
ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိး တက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးတြင္ က်င္းပဲခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၀န္ခံေျပာၾကားထားသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္လာေရးအတြက္ အစုိးႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ဆက္လက္ တုိက္တြန္းေျပာခဲ့သည္။.

လက္ရွိတြင္ အစုိးရလုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕အား ပုဂၢလိက႑သုိ႔ လြဲေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေခၚယူျခင္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိက က႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ Public Private Partnership (PPP) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ပုဂၢလိကႏွင့္ အစုိးရအၾကား စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈ ပုိမုိအဆင္ေျပရန္မွာ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳ လုပ္ျခင္း ဥပေဒ (Privatization Law) တစ္ရပ္ လုိအပ္ေနေသးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သမၼတ အႀကံေပးဦးျမင့္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဦးျမင့္က “ပုဂၢလိကလုပ္တယ္ဆုိေပမယ့္ တခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အစုိးရကပဲ လုပ္ကုိင္ရတာမ်ိဳး ေတြရွိတယ္။ ေပးတဲ့ ေနရာမွာလဲ၊ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြကုိ ဘယ္လုိေပးမလဲဆုိတာမ်ိဳးေတြက ေသေသခ်ာ ခ်ာ ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ဥပမာ အစုိးရနဲ႕နီးစပ္တဲ့ လူတစ္စုသာရသြားရင္ ျပည္သူေတြ နစ္နာသြားတာမ်ိဳး ရွိတဲ့ အတြက္ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ဆုိရင္ Privatization Law ဆုိတာလဲ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေန ေသးတယ္။ အခုအဲဒါမွမရွိေသးပဲ လုပ္ေနတာေတြက ျမန္လြန္းေနတယ္” ဟုေျပာသည္။

ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာအား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေဆာင္ရြက္အေပၚ အစုိးရအေနျဖင့္ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈမ်ားေနျခင္း ျဖစ္ရာ စီးပြားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့က်မသြားေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းညႇိ လုပ္ကုိင္သြားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္သတိေပးေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံ၏အဓိကပုိ႔ကုန္က႑ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္စပါး က႑၊ ပဲႏွမ္းက႑၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑မ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ အစုိးရ အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ၊

ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားဇုန္စီမံကိန္း၊ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားမွာ အေကာင္အထည္ေပၚလာမႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ အာ႐ုံေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္မႈ ေႏွာက္ေႏွးမႈမရွိေစရန္ လုိအပ္မည္ဟု ဆုိသည္။

မဇၥ်ိမေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ (မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္)

Posted From Mdy Boy
'အစုိးရ၏ စီးပြားေရးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမန္ဆန္လြန္းကာ တိက်ေသာ ဦးတည္ ခ်က္ မရွိသျဖင့္ အက်ိဳးသက္ရာက္မူ နည္းပါးလ်က္ရွိေနသည္' ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရး အႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေဒါက္တာဦးျမင့္က ယင္း၏အျမင္ကုိ မီဒီယာမ်ားအားထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေရေအာက္ ရွာေဖြေရး တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္မယ္

စက္ရုပ္ ေရငုပ္ ရွာေဖြေရးယာဉ္ကို ေရခ်ဖို့ ျပင္ဆင္စဉ္
ျပီးခဲ့တဲ့ ၅၂ ရက္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ မေလးရွား ေလယာဉ္ကို ရွာေဖြေရး ေဆာင္ရြက္ေန မႈေတြ ဟာ ေနာက္ထပ္ အျခအေနသစ္ တစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနျပီလို့ ျသစေျတးလ် ဝန္ျကီးခ်ုပ္ တိုနီ အက္ေဘာ့ က ေျပာ ပါတယ္။

သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ သမၼတျဖစ္မည္ကုိ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိ အပ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ ဒုတိယေျမာ က္ေန႔ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မညီဘဲ ဆႏၵျပမႈ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ ငါးဦးတရားစြဲခံရ

မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပခ့ဲရာမွာ ခြင့္ျပဳတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မလုိက္နာဘဲ ဆႏၵျပခဲ့တယ္ဆုိၿပီး ဆႏၵျပပဲြ ဦးေဆာင္သူ ၅ ဦးကို ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ မညီဘဲ ဆႏၵျပမႈပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွဴးက ဒီေန႔ တရားစဲြလိုက္ပါတယ္။

တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေနြးပြဲ ရက္အကန့္ အသတ္ မရွိ ေရွြ့ဆိုင္း

Photo: တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေနြးပြဲ ရက္အကန့္ အသတ္ မရွိ ေရွြ့ဆိုင္း
Tuesday, April 29, 2014

တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အတြက္ အစိုးရနဲ့ ေဆြးေနြး ဖို့ကို တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေန ရက္ အကန့္ အသတ္ မရွိ ေရြ့ဆိုင္း လိုက္ပါတယ္။

အစိုးရနဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ့ေတြျကား တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေနြး ေနျကရာမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က လိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတဲ့ အသံုး အနႈန္း၊ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ ဆိုတာ ေတြကို အစိုးရ ဘက္က မလိုက္ေလ်ာ နိုင္တဲ့ အတြက္ ေဆြးေနြးမႈ ေတြကို တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က ရက္ အကန့္ အသတ္ မရွိ ရပ္ဆိုင္းထား လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲန္စီစီတီ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိနွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ့ဝင္ေတြ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ျဖစ္ျပီး၊ အစိုးရ စစ္တပ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြဟာ ယံုျကည္မႈကို ပ်က္ျပား ေစတာ ေျကာင့္လို့ ဆိုပါတယ္။

အခုလ ဆန္းပိုင္းက စစ္တပ္ ဦးေဆာင္ျပီး ေဆြးေနြးတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ့ ကခ်င္ကို ထိုးစစ္ဆင္တဲ့ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ျပီး ေဆြးေနြးပြဲ ကိုရက္ အကန့္ အသတ္ မရွိ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို့ အဲန္စီစီတီ အဖြဲ့ဝင္ နိုင္ဟံသာက ေျပာပါတယ္။

စစ္တပ္ ဘက္က ရပ္တည္ခ်က္နဲ့ ေတာင္းဆို ခ်က္ေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ သံုးသပ္ပြဲ ကို အဲန္စီစီတီ တာဝန္ရွိ သူေတြ ခ်င္းမိုင္ ျမို့မွာ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ ေန့မွာ ျပုလုပ္ခဲ့ ျကပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

အခုလ ဆန္းပိုင္းကေတာ့ စစ္တပ္ ဦးေဆာင္ျပီး တနိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေနြးခဲ့ျက
အခုလ ဆန္းပိုင္းကေတာ့ စစ္တပ္ ဦးေဆာင္ျပီး တနိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေနြးခဲ့ျက
တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အတြက္ အစိုးရနဲ့ ေဆြးေနြး ဖို့ကို တိုင္းရင္း သားေတြ ဘက္ကေန ရက္ အကန့္ အသတ္ မရွိ ေရြ့ဆိုင္း လိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္အလယ္ပိုင္း မုန္တုိင္း ၁၆ ဦးေသ

Photo: အေမရိကန္အလယ္ပိုင္း မုန္တုိင္း ၁၆ ဦးေသ
Tuesday, April 29, 2014

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္း ေဒသေတြကို ျဖတ္ၿပီး တိုက္ခတ္ေနတဲ့ အင္အားျပင္းမုန္တိုင္းဟာ tornado မုန္တိုင္းေတြအျဖစ္ ဆင့္ကဲ ျပန္႔ပြား သြားၿပီး အနည္းဆံုး လူ (၁၆) ဦးေလာက္ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီ tornado မုန္တိုင္းေတြဟာ တနလၤာေန႔အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ၿပီး အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို ဆက္ၿပီးဝင္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ မုိးေလဝသ ပညာရွင္ေတြက ခန္႔မွန္း ေျပာဆို ထားပါတယ္။

Arkansas ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ Little Rock ရဲ႕ ဆင္ေျခဖံုး ေနရာေတြဟာ မုန္တုိင္းဒဏ္ အဆုိးရြားဆုံးခံခဲ့ရၿပီး အနည္းဆံုး လူ (၁၅) ဦးေသဆံုးခဲ့ပါတယ္လုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ အေစာပိုင္းတုန္းကလည္း ေတာင္ပုိင္းျပည္နယ္တခုျဖစ္တဲ့ Oklahoma ျပည္နယ္ကုိ tornado မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ျပင္းထန္တဲ့ေလတိုက္ႏွဳန္းေၾကာင့္ အိမ္ေတြ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ပ်က္စီးခဲ့ရသလို သစ္ပင္ေတြလည္း အျမစ္ကေနၿပိဳလဲခဲ့ၿပီး ကားေတြေပၚမွာ ပိက်ခဲ့ပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနတဲ့ သမၼတအိုဘားမားကလည္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့သူေတြအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းနဲ႔ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အစိုးရက ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ တနလၤာေန႔မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Tornadoes မုန္တိုင္းဟာ တနလၤာေန႔မွာ Louisiana ၊ Alabama ၊ Mississippi နဲ႔ Tennessee ျပည္နယ္ေတြကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ အေမရိကန္ မိုးေလဝသဌာနက သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

တနာရီ မုိင္ ၈၀ ႏႈန္းနဲ႔ တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အာကင္ေဆာ ျပည္နယ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ Little Rock ၿမိဳ႕ ပ်က္စီး က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္း
တနာရီ မုိင္ ၈၀ ႏႈန္းနဲ႔ တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အာကင္ေဆာ ျပည္နယ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ Little Rock ၿမိဳ႕ ပ်က္စီး က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္း

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္း ေဒသေတြကို ျဖတ္ၿပီး တိုက္ခတ္ေနတဲ့ အင္အားျပင္း မုန္တိုင္းဟာ tornado မုန္တိုင္းေတြအျဖစ္ ဆင့္ကဲ ျပန္႔ပြား သြားၿပီး အနည္းဆံုး လူ (၁၆) ဦးေလာက္ေသ ဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီ tornado မုန္တိုင္းေတြဟာ တနလၤာေန႔အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ၿပီး အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို ဆက္ၿပီးဝင္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔  မုိးေလဝသ ပညာရွင္ေတြက ခန္႔မွန္း ေျပာဆို ထားပါတယ္။

အေမရိကန္အထူးသံ Andrew O’Brien နဲ႔အဖဲြ႔ ျမန္မာျပည္သြားမည္

Photo: အေမရိကန္အထူးသံ Andrew O’Brien နဲ႔အဖဲြ႔ ျမန္မာျပည္သြားမည္
Tuesday, April 29, 2014

အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္သံတမန္ Andrew O’Brien ဦးေဆာင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိပါတယ္။

ကမာၻတဝွမ္း မိတ္ေဆြဖက္အျဖစ္ ဆက္ဆံေရး အတြက္ အေမရိကန္ရဲ႕ အထူး ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ အဖဲြ႔ဟာ ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔ကေန ေသာၾကာေန႔အထိ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတြကုိ သြားေရာက္ၿပီး အစုိးရတာဝန္ရွိသူေတြ၊ ပုဂၢလိကက႑က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းက ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ၊ ပရဟိတေစတနာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးအသုိင္းအဝုိင္းမွာ ဦးေဆာင္ေနသူေတြ၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္က စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအေပၚ ႐ုိက္ခတ္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ေလ့လာမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြအတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံေရးေတြ တုိးျမႇင့္လာေနတဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက လူထုဆက္ဆံေရး ကုိယ္စားလွယ္ Richard Stengel လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Daniel Russel တုိ႔ဟာလည္း မၾကာေသးခင္ကပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကတာပါ။

သမၼတ ဘရက္ခ္အိုဘားမားဟာလည္း ႏုိဝင္ဘာလထဲမွာက်င္းပမယ့္ ေဒသတြင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးပဲြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ Andrew O'Brien
အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ Andrew O'Brien

အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္သံတမန္ Andrew O’Brien ဦးေဆာင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိပါတယ္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား ေမလအတြင္း ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင့္ ရ၊ မရကုိ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ယေန႔ေၾကညာမည္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကုိ ေမလအတြင္း ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ရွယ္ယာ ၀ယ္ယူခြင့္ ရ၊ မရကုိ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ (ယေန႔) ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သိရသည္။

ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္၏ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္း ပထမေန႔ တြင္ ေပါက္ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္း စခန္းမွဴးအပါအ၀င္ လိုျပသက္ေသႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆး

Photo: ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္၏ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္း ပထမေန႔ တြင္ ေပါက္ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္း စခန္းမွဴးအပါအ၀င္ လိုျပသက္ေသႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆး
Tuesday, April 29, 2014

မေကြးတိုင္း၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္ (၂၄) ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ယူနတီအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးတို႔ ၏ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္း ပထမေန႔တြင္ လိုျပသက္ေသအျဖစ္ ပခုကၠဴ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ လာေရာက္ထြက္ဆို အစစ္ေဆးခံခဲ့သည့္ ယူနတီဂ်ာနယ္႐ံုး အဖြဲ႕မွဴး ကိုေအာင္၀င္းထြန္းက ကိုလူေမာ္ႏိုင္ေပးပို႔လိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းအျဖစ္သာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးအျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ ေပးပို႔ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕မစခန္းမွဴး ေငြထြန္းအား စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ေရွ႕ေန ဦး၀ါ၀င္းေမာင္က က.ပ.စ (၂၄)စက္႐ံုအား တားျမစ္နယ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ၾကားဖူး၊ ျမင္ဖူး၊ ေတြ႔ဖူးပါသလားဟု ေမးျမန္းရာ ၎က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ၾကားဖူးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
  
ေပါက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ေငြထြန္း၏ ထြက္ဆိုခ်က္မွာ မတ္ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတုတၳ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလို ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးအား စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ ေရွ႕ေနမ်ားက တားျမစ္နယ္ေျမႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားခ်ိတ္ဆြဲရာတြင္ ထိုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို သက္ဆိုင္ရာစက္႐ံုမွဴးက ထုတ္ထားပါသလား သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီးတစ္ဦးဦးက ထုတ္ထားပါသလားေမးရာ စက္႐ံုးမွဴးက ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္။
  
လိုျပသက္ေသ ေပါက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ေငြထြန္းမွလည္း ၃၀.၁.၂၀၁၄ တြင္ က.ပ.စ ၂၄ စက္႐ံုမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ယူနတီတြင္ အမွတ္ (၂၄) ကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္႐ံုသတင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အား ေပါက္ၾကားေစျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဂ်ာနယ္တိုက္ တာ၀န္ရွိသူတို႔အား အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိေန႔မွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ၃(၁) (က) ။၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္၍ တရားလိုအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁.၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလူေမာ္ႏုိင္အား စစ္ေဆးဖမ္းဆီးျပီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ၁.၂.၂၀၁၄ ရက္မွ ၁၄.၂.၂၀၁၄ ရက္အထိ ခ်ဳပ္မိန္႔ေတာင္းခံရယူခဲ့ၿပီး သတင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴး ေမာင္ေမာင္သန္းထံ အမႈကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ပခုကၠဴခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
  
စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ ေရွ႕ေနမ်ားက တိုင္ၾကားစာပို႔ရာတြင္ မည္သည့္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူပါဟု ပါသလားေမးရာ တိုင္စာကိုၾကည့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈ အက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ ၁ (က) ေခါင္းစီးတြင္ သူလွ်ိဳမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးျခင္းဟု အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိပါသလားဆိုလွ်င္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ သတင္းေရးသားသူမ်ားမွာ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည္ကို သိပါသလားဆိုလွ်င္ အမႈဖြင့္စဥ္က မသိပါ၊ ရွာေဖြပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရာတြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူၿပီးမွ ရွာေဖြ၀ရမ္းပါသလားဆိုလွ်င္ ရဲအေရးပိုင္အမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ျပစ္။ က်င့္ ပုဒ္မ ၁၀၃ အရ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈဖြင့္သည့္ အရာရွိျဖစ္သည့္အတြက္ စက္႐ံုသို႔ေရာက္ဖူးပါသလားေမးရာ မေရာက္ဘူးေၾကာင္း၊ က.ပ.စ (၂၄) စက္႐ံု တားျမစ္နယ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ၾကားဖူး၊ ျမင္ဖူး၊ ေတြ႔ဖူးပါသလားေမးရာ ၾကားဖူးေၾကာင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ၾကားဖူးျခင္းျဖစ္သည္ကို
မွတ္မိသလားေမးရာ မမွတ္မိေၾကာင္းႏွင့္ က.ပ.စ ၂၄ စက္ရံုမွ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိသည္မွာ မွန္ေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
  
ဧၿပီ ၂၈ ရက္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္း ပထမေန႔တြင္ လိုျပသက္ေသ ေပါက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း စခန္းမွဴး ေငြထြန္းအား စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ေရွ႕ေနမ်ားက ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္တြင္ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိက ေမးခြန္းကို ရွင္းလင္းစြာေမးရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမဟုတ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ ပက္သက္သည္မ်ားကိုမေမးရန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ေရွ႕ေနမ်ားၾကား ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

အမွတ္ (၂၄) ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု သတင္းေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ယူနတီဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးတို႔အား အဆိုပါစက္႐ံု စီမံဌာနမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္၌ ေပါက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၈။၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁) (က)။၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးတို႔အား ဖမ္းဆီး၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္မွ အမႈအား စတင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္း ပထမေန႔ျပီးသည္အထိ လိုျပသက္ ေသ ၂၀ ဦးထိ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ဒုတိယေန႔၌ လိုျပသက္ေသ ငါးဦး စစ္ေဆးမည္ဟု သိရသည္။

Eleven Media Group 

တရားစြဲခံထားရသည့္ ယူနတီအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးတို႔အား ပခုကၠဴခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ၂၈ ရက္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္၌ လာေရာက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္
တရားစြဲခံထားရသည့္ ယူနတီအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးတို႔အား ပခုကၠဴခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ၂၈ ရက္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္၌ လာေရာက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္း၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္ (၂၄) ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု သတင္းေရးသားေဖာ္ျပ မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ယူနတီ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးတို႔ ၏ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္း ပထမေန႔ တြင္ လိုျပသက္ေသအျဖစ္ ပခုကၠဴ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ လာေရာက္ထြက္ဆို အစစ္ေဆးခံခဲ့သည့္ ယူနတီ ဂ်ာနယ္႐ံုး အဖြဲ႕မွဴး ကိုေအာင္၀င္းထြန္းက ကိုလူေမာ္ႏိုင္ေပးပို႔လိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းအျဖစ္သာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးအျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ ေပးပို႔ထားျခင္း မရွိေၾကာ င္းႏွင့္  ေပါက္ၿမိဳ႕မစခန္းမွဴး ေငြထြန္းအား စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ေရွ႕ေန ဦး၀ါ၀င္းေမာင္က က.ပ.စ (၂၄) စက္႐ံု အား တားျမစ္နယ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ၾကားဖူး၊ ျမင္ဖူး၊ ေတြ႔ဖူးပါ သလားဟု ေမးျမန္းရာ ၎က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ၾကားဖူးေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးလက္ခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေပၚေပါက္ေရး လူ ၅၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပေနစဥ္

Photo: တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးလက္ခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေပၚေပါက္ေရး လူ ၅၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပေနစဥ္
Tuesday, April 29, 2014

ဧၿပီ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လက္ခံေသာ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရး လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္ကာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေၾကြးေၾကာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ရွိ ကိုးန၀င္းဘုရားလမ္း၊ မေဒါက္လမ္းဆံု၊ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း၊ စာတိုက္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားၾကၿပီး ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားေရွ႕တြင္ ျပီးဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)၊ ၅၉ (ဃ)၊ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲေအာင္ ျပဳ လုပ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆ (ခ) တို႔ကို လံုး၀အလိုမရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လက္ခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အစိုးရသာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေစေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုျပင္မွ ဒီမိုကေရစီအစစ္အမွန္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြရမွာဗ်။ တိုင္းျပည္ႀကီး ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက လူတစ္စုေကာင္းစားေရးေလာက္ကိုပဲၾကည့္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ၾကည့္ထားတာ ဘာမွမရွိတာကိုး" ဟု ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုးကဆုိသည္။   

Eleven Media Group 

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးလက္ခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရး လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးလက္ခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရး လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

ဧၿပီ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လက္ ခံေသာ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရး လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ယူနန္ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ယူနန္ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာခ်ဳိးေဟႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဧၿပီ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ အိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈအရ သိရ သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို တကၠသိုလ္ ၃၄ ခုမွ ဗကသအဖြဲ႕မ်ား ကန္႔ကြက္

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ တကၠသိုလ္ ၃၄ ခုမွ ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ ရာ ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ)အဖြဲ႕မ်ား တညီတညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗကသ ဗဟို လုပ္င န္းေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား EU ႐ံုးခန္းတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုး၌ ယေန႔ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ႏွစ္နာရီၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။