Sunday, 30 March 2014

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ုိက္တင္ျပခြင့္ရသည့္ ပါတီ ၁၁ ပါတီသာရွိ

Photo: သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ုိက္တင္ျပခြင့္ရသည့္ ပါတီ ၁၁ ပါတီသာရွိ 

March 30, 2014

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆၃ ပါတီအနက္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည့္ ပါတီမွာ ၁၁ ပါတီသာ ရွိခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ မတ္ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ ေတြဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆၅ ပါတီအနက္ ၆၃ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီမ်ားကို သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္အတြက္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့ၿပီး နံပါတ္စဥ္ ၁ မွ ၁၁ အထိရသည့္ ပါတီမ်ားက တိုက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ ရခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပါတီမ်ားမွ တင္ျပခြင့္အတြက္ ငါးမိနစ္စီ အခ်ိန္ရခဲ့ၿပီး တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည့္ ၁၁ ပါတီမွာ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို႔၀္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔ ျဖစ္သည္။

“ပါတီတစ္ခုကို ငါးမိနစ္ေျပာရင္ေတာင္မွ ပါတီ ၆၀ ဆိုရင္ မိနစ္ ၃၀၀ ေလာက္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ေနကုန္ ေဆြးေႏြးလို႔ေတာင္ ၿပီးခ်င္မွၿပီးမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အပိုင္းအားျဖင့္ ခြဲျခားၿပီးေတာ့ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပါ၀င္နားေထာင္ ေဆြးေႏြးေပးၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိတဲ့၀န္ႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒုတိယပိုင္းဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်ဳိ႕လည္း ေျပာစရာက်န္ရွိေနရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကုိ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ပို႔ေပးလို႔ရပါတယ္။ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ေပးပို႔တင္ျပလာရင္လည္း ဒါေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၁၁ ပါတီတင္ျပမႈအၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးဦးတည္ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးတည္ႀကိဳးစားေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးဆံုးသည္ ႏွင့္အဓိက အင္အားစုမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္တစ္ခုကို ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမူေဘာင္မွတစ္ဆင့္ မည္သူမ်ားပါ၀င္သင့္သည္၊ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဆိုသည္မ်ားကိုမူတည္ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

“အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမယ့္ကိစၥနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံက ခြဲထြက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကလြဲရင္ အျခားကိစၥအားလံုးကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

အသက္၀င္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျပင္ဆင္ေရးသားရမည္ ဆိုသည့္အေျခခံမူကို ၎အေနျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ထားရမည္ ျ1ဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးကိုမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ကို တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုသည့္ ေစတနာရွိေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကို မထိပါးေစမည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံမူမ်ားရွိရန္လည္းလုိလားေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုခုိင္ခံ့ေစရန္ ဦးတည္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ တံခါးေပါက္ ဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဆုိပါအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ျပန္မလွည့္ပါဘူးဆုိသည့္ သႏၷိ႒ာန္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတထံ တိုက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ေရးမျပင္ေရး၊ ပါတီငယ္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား စသည္တို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ တင္ျပရာတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္း၍ အဆိုပါေကာင္စီ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သမၼတမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အနာဂတ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းရန္၊ ၀န္ႀကီးေနရာအားလံုးတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဦးစားေပးခန္႔အပ္ရန္ စသည္ျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က တင္ျပရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုင္ဆုိင္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ ထပ္မံမေပးရန္၊ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈအစား တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထည့္သြင္းကာ ငါးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေစရန္ စသည္ျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအေနျဖင့္ ယခင္က သံုးႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံပါတီ NLD အပါအ၀င္ ပါတီ အားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာမူ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Eleven Media Group
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆၃ ပါတီအနက္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည့္ ပါတီမွာ ၁၁ ပါတီသာ ရွိခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ မတ္ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး၌ ေတြဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆၅ ပါတီအနက္ ၆၃ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီမ်ားကို သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္အတြက္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့ၿပီး နံပါတ္စဥ္ ၁ မွ ၁၁ အထိရသည့္ ပါတီမ်ားက တိုက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ ရခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ခင္းေရေလာင္းရန္ သြားေသာ ေဒသခံတစ္ဦး မတ္ ၂၉ ရက္ ေန႔လယ္ပုိင္း၌ အသတ္ခံခဲ့ရ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ေလးမိုင္အကြာတြင္ရွိေသာ မက်ည္းကုန္း တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမွ သက္လူမ်ဳိး ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းစိန္မွာ မိမိစိုက္ခင္းထဲသို႔ ႏြားေက်ာင္းရင္းျဖင့္ စိုက္ခင္းေရေလာင္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္အတြင္း ေန႔လယ္ပုိင္းအခ်ိန္၌ပင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတ္ျဖတ္ခံရသူမွာ မက်ည္းကုန္းေက်းရြာေန ဦးထြန္းစိန္၊ အသက္(၄၉)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးထြန္းဇံျဖစ္ၿပီး ျဖစ္စဥ္မွာ ရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၁)မိုင္ခန္႔အကြာ ၎၏ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းသို႔ ႏြားေက်ာင္း၊

သမီးကေလးေက်းရြာ ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား အဆင္မေျပသျဖင့္ အမ်ားစု DKBA ေနာက္သုိ႔ လိုက္ေတာ့မည္

Photo: သမီးကေလးေက်းရြာ ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား အဆင္မေျပသျဖင့္ အမ်ားစု DKBA ေနာက္သုိ႔ လိုက္ေတာ့မည္ 

March 30, 2014

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းေဘးတြင္ရွိသည့္ ၀ါးယားကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ ေျမကြက္သို႔ မတ္ ၂၇ ရက္က ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည့္ သမီးကေလးေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၆၄ စုမွာ ျပန္လည္ခ်ေပးသည့္ ေျမကြက္မွာ ေရရွည္အာမခံခ်က္ မရွိဟုဆိုကာ မတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦးအဂၢဓမၼက The Daily Eleven  သတင္းစာသို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

အစားျပန္လည္ေနရာခ်ေပးသည့္ ေျမကြက္သို႔ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကၿပီး ေျမကြက္မ်ားကို မဲႏႈိက္ ေနရာခ် ေပးသည့္အခါ အမည္ေပါက္ မေပးသျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၄ စုက လက္မွတ္မထိုးၾကဘဲ မတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၀ါးယားကုန္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ သမီးကေလးေက်းရြာသားတစ္ဦးက  “အာမခံခ်က္ ဘာမွမရွိဘူး။ ေျမကြက္ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုတာလည္း မရွိဘူး။ ၀ါးတဲေတာင္ မေဆာက္ေပးဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒီေျမကြက္မွာ ၁၀ ရက္အတြင္း အိမ္ေဆာက္ေနရမယ္ဆိုေတာ့ ဘာမွမရွိတာ ဘယ္လို သြားေဆာက္ရမွာလဲ။ ေရ ရတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ေသာက္ေရက ရွိမွမရွိတာ။ ေနာက္ၿပီး ေျမြေပြးကလည္း ေတာ္ေတာ္ေပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး။ DKBA ေနာက္ပဲ လိုက္ေတာ့မယ္။ အားလံုးလိုလိုပဲ လိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကၿပီ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦးအဂၢဓမၼက“ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၆၄ စုလံုး ဒီမနက္မွာပဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ျပန္ေရႊ႕လာၾကတယ္။ သူတို႔ မေနႏိုင္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီေျမကြက္ေတြက ေရရွည္ေနထိုင္ခြင့္ရဖို႕ အာမခံခ်က္ မရွိတဲ့အတြက္လို႔ ေျပာတယ္။ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္လည္း ေက်ာင္းကိုလာသြားတယ္။ တဲေတြကို ဖ်က္ခိုင္းတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ မဖ်က္ရင္ သူတို႔ဖ်က္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဦးဇင္းကေတာ့ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာကုန္ၿပီ။ ခုေလးတင္ပဲ DKBA ကို ဖုန္းလွမ္းဆက္ၿပီး သြားပါၿပီ။ သမီးကေလး ရြာသားေတြတင္မကဘူး အနီးနားရြာက လူေတြလည္းလိုက္ၾကမွာ”ဟု မတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မိန္႔ၾကားသည္။

ေျမေနရာ ျပန္လည္ခ်ေပးသည့္ေနရာမွာ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ၀ါးယားကုန္းေက်းရြာအနီးျဖစ္ကာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ေပ ၂၀၊ ေပ ၅၀ရွိ ေျမကြက္မ်ားကို မဲႏႈိက္ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း သမီးကေလးေက်းရြာသားမ်ားကမူ မိုးတြင္းဘက္ ေရ၀ပ္သည့္ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ကြင္းေျပာင္ေျပာင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္မခံဘဲ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွည္းကူးအမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွသန္းက “ဘာေၾကာင့္ျပန္ေျပာင္းေရႊ႕ရတာလဲဆိုတာေတာ့ အေၾကာင္းစံု မသိေသးပါဘူး” ဟု မတ္ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၄ စုမွာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္ခိုလႈံလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္မွာ မတ္ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Eleven
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းေဘးတြင္ရွိသည့္ ၀ါးယားကုန္းေက်းရြာ အနီးရွိ ေျမကြက္သို႔ မတ္ ၂၇ ရက္က ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည့္ သမီးကေလးေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၆၄ စုမွာ ျပန္လည္ခ်ေပးသည့္ ေျမကြက္မွာ ေရရွည္အာမခံခ်က္ မရွိဟုဆိုကာ မတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦးအဂၢဓမၼက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

Electronic Ticket အစားထုိး အသုံးျပဳမည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလက္မွတ္အား လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ စတင္ေခၚယူ

Photo: Electronic Ticket အစားထုိး အသုံးျပဳမည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလက္မွတ္အား လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ စတင္ေခၚယူ 

March 30, 2014

ယခင္က ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ i-pay ကတ္ကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ရထားလက္မွတ္အား လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ မတ္ ၂၉  ရက္က ေခၚယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းသို႕ ရထားစီးနင္းခ လက္မွတ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ႏွင့္ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္မွ ရထားအသုံးျပဳသူမ်ား ပုိမုိအဆင္ေျပရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခဲ့သည္။

“အခုက ဒီ E-ticket ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္တာက စီနင္းသူေတြ မ်ားလာတယ္။ မ်ားလာတဲ့အတြက္လည္း လက္မွတ္အသုံးျပဳတာကုိလည္း အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ေနာက္ၿပီး ရထားစနစ္ေတြကုိလည္း ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစနစ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေျပးဆြဲေနေသာ ရထားအားလုံးတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ႏွစ္၀က္ခန္႕တြင္  စတင္ႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မတုိင္မီ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသုိ႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္ဒါစိစစ္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္က ေဒၚလာျဖင့္ ေကာက္ခံေနေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထားအား အသုံးျပဳေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ရထားလက္မွတ္ခကုိလည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ေရာင္းခ်မႈကုိ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထား အသုံးျပဳမႈမွာ တစ္ရက္လွ်င္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားမွာ ၂၀၀ ခန္႕ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကုိ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းမွ လုပ္ကုိင္လုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ တင္ဒါေခၚယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ဂ်ပန္အပါအ၀င္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကုမၸဏီ ေလးခုမွ လာေရာက္တင္ျပထားေၾကာင္း ရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ 

Eleven
ယခင္က ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ i-pay ကတ္ကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ရထား လက္မွတ္အား လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ မတ္ ၂၉ ရက္က ေခၚယူမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။