Wednesday, 7 January 2015

ကြ်န္ေတာ္သိေသာ ခြန္ဥကၠာ


အခုေခတ္စားေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္တပ္မတာ္ ဘယ္ကစလို႔ေမးရင္ေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း UNFC ကစလို႔ပဲေျဖရ ပါေတာ့မယ္။ UNFC ဘယ္ကစဆိုရင္လည္း KIA ကစလို႔ေျဖရလိမ့္မယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရးဆြဲသည့္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္တြင္ ေကာ္မရွင္သို႔ ျပန္တင္ျပမည္

Photo: ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရးဆြဲသည့္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္တြင္ ေကာ္မရွင္သို႔ ျပန္တင္ျပမည္
Wednesday, January 7, 2015

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၆-ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွေရးဆြဲထား သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း(code of conduct) အေပၚ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအား ဇန္နဝါရီလဒုတိ ယပတ္အတြင္း UEC ထံတင္ၿပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္ ေနာက္ဆုံးထားတင္ျပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေျပာ ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည့္ hornbill organization မွ ကိုခ်န္လ်န္က'' UEC ရဲ့မူၾကမ္း ေပၚကို ဘယ္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ျပင္မယ္၊ ဘယ္အခ်က္ကိုေတာ့ ဘယ္ လိုျဖည့္စြက္ခ်င္သလဲဆိုတာကို အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေဆြးေႏြး ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုတင္ျပသြား မွာပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၂ဝေလာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး သြားမယ္။ CSOေတြ ရဲ႕အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြပို႔မွပဲ code of conduct ကိုထုတ္ျပန္နိုင္ မယ္''ဟု ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရးဆြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ကမ္း လွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆုံပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွေရးဆြဲထားသည့္ code of conduct ကို ခ်ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက မီကာဆာဟိုတယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ (သို႔မဟုတ္)ေဖေဖာ္ဝါရီလပထမပတ္အတြင္း ထပ္မံေတြ႕ ဆုံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတသည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားသည္။

HM
Democracytoday
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွေရးဆြဲထား သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးလုပ္ထုံး လုပ္နည္း(code of conduct) အေပၚ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအား ဇန္နဝါရီလ ဒုတိ ယပတ္အတြင္း UEC ထံတင္ၿပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခံတြင္းအနံ႔ဆိုး ဘယ္လိုေဖ်ာက္မလဲ

Photo: ခံတြင္းအနံ႔ဆိုး ဘယ္လိုေဖ်ာက္မလဲ
Wednesday, January 7, 2015

ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲအတူ အျပင္ထြက္လိုက္ထြက္တဲ့အခါ ပါးစပ္ပိတ္ တိတ္ဆိတ္မေနခ်င္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒီျ ပသနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ့္ အၾကံျပဳခ်က္ေလးေတြပဲ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

လွ်ာေပၚကေန ေပါက္လာတဲ့ ဘက္တီးရီးပိုးေတြက ခံတြင္းနံ႔နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ မုန္းဖို႔ အေကာင္းဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လို႔ ၄င္းဟာ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ယင္းျပႆနာျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(၁) သြားကို အနည္းဆုံး တစ္ေန႔ (၂) ၾကိမ္တိုက္ေပးပါ။ ေနာက္ျပီး ပါးစပ္နဲ႔ လွ်ာသန္႔ရွင္းမႈ ဂရုစိုက္ပါ။ (၃) လတစ္ၾကိမ္ သြားတိုက္တံ လဲသုံးပါ။

(၂) ခံတြင္းကို အျမဲတမ္း စိုစြတ္ေစျပီး လုံေလာက္တဲ့ ေရပမာဏကို ေသာက္ေပးပါ။ ဘက္တီးရီးပိုးေတြက ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ဝန္းက်င္ေတြမွာ ပိုမိုလ်င္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လြယ္ပါတယ္။

(၃) ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။

(၄) ၾကက္သြန္ျဖဴ မ်ားမ်ားစားျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴမွာ အန႔ံအသက္ဆိုး ထြက္ေစတဲ့ ပဋိဇီဝပစၥည္းေတြ ပါဝင္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။

(၅) ပလုတ္က်င္းရည္ မၾကာခဏ အသုံးျပဳပါ။

Source: Nhealthcare
Trend Myanmar
ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲအတူ အျပင္ထြက္လိုက္ထြက္တဲ့အခါ ပါးစပ္ပိတ္ တိတ္ဆိတ္မေနခ်င္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒီျ ပသနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ့္ အၾကံျပဳခ်က္ေလး ေတြ ပဲ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ စည္ကားစြာ က်င္းပမည္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမဳိ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကို စည္ကားစြာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမဳိ႕ခံ မ်ားထံမွ သိရသည္။

အနိမ့္ဆံုး လစာ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး စစ္တမ္း ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေကာက္ခံမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ၀င္ေငြစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တက္တူးမထိုးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္သြားမည္ဟု ဆို

Photo: ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တက္တူးမထိုးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္သြားမည္ဟု ဆို
Wednesday, January 7, 2015

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ တက္တူးထိုးျခင္းႏွင့္ လူမိုက္ဂိုဏ္းအသြင္ေဆာင္ လုပ္ေဆာင္လာမႈ မ်ားေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို မိဘဆရာအသင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ား ဟန္႔တားႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာအားျဖင့္ မိဘ၊ ဆရာမ်ားက ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တက္တူးဆိုင္မ်ား ကို ေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ရန္ႏွင့္ အသက္ ၁၈ မျပည့္ေသးသူမ်ား တက္တူးထိုးျခင္းကို တားျမစ္ရန္ သက္ဆုိင္ ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လိုက္လံအသိေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

“ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေနတာ အျပင္ မိဘေတြကို နားလည္ေအာင္ ေျပာျပ ရွင္းျပၿပီး သူတုိ႔ပါ ပါ၀င္တဲ့ မိဘဆရာအသင္းေတြကို ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

မိဘဆရာအသင္းမ်ား ပိုမုိက်စ္လ်စ္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ တစ္လတစ္ခါ အစည္းအေဝး သဏၭာန္ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုိက္လံ ပညာေပး ေဟာေျပာေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ လုိအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အသိေပးျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မိဘဆရာမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းအျပင္ လိုအပ္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပကာ အကူအညီႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

Mizzima - News in Burmese

လူငယ္မ်ားအၾကား ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းကို အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက လိုက္လံထိုးႏွံလ်က္ရွိရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္မည္ဟု ဆိုသည္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
လူငယ္မ်ားအၾကား ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းကို အေျခခံပညာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက လိုက္လံ ထိုးႏွံ လ်က္ ရွိရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္မည္ဟု ဆိုသည္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ တက္တူးထိုးျခင္းႏွင့္ လူမိုက္ဂိုဏ္းအသြင္ေဆာင္ လုပ္ ေဆာင္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ ကိုယ္တိုင္ သစ္မခုတ္ပါဘူး သစ္ခုတ္တဲ့သူေတြကိုပဲ ပါမစ္ေပးခဲ့တာပါ” ဟု KIO ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာမွ ေျပာၾကား

Photo: “ ကိုယ္တိုင္ သစ္မခုတ္ပါဘူး သစ္ခုတ္တဲ့သူေတြကိုပဲ ပါမစ္ေပးခဲ့တာပါ” ဟု KIO ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာမွ ေျပာၾကား
Wednesday, January 7, 2015

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ေဒသမွ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ တန္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသစ္မ်ား တရားမ၀င္ခိုးထုတ္ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ KIO/KIA အဖြဲ႔မွဆက္ႏြယ္ေနမႈအေပၚတြင္ ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္သစ္ခုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေပမယ့္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ပါမစ္ေပးတာမ်ိဳးရွိ ေၾကာင္း KIO ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေဒါက္တာတူးဂ်ာမွ DVB သတင္းဌာနသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။ 

“ တုိက္ရုိက္လုပ္တာေတာ့မရွိပါဘူး၊ ျဖတ္သန္းမွဳေပၚမွာ သစ္သယ္တဲ့ကားေတြကုိ ဂိတ္ေတြမွာ အခြန္ေကာက္ခံ တာေတာ့ရွိတာေပါ့။ တခါတေလ သူတုိ႔အေနနဲ႔ပါမစ္ေပးတာမ်ဳိးရွိတယ္။ ပါမစ္ေပးတယ္ဆုိတာကလည္း ဒီေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ေပါ့ေလ၊ လမ္းလုပ္မယ္၊ တံတားလုပ္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ေငြလုိတယ္ေလ။ အဲခါက်ေတာ့ ပါမစ္ ေပးတာတခါတေလရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံတာေလာက္ပါ။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သစ္ေတြ ခုတ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်တာေတြကေတာ့သိပ္မရွိပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာတူးဂ်ာကဒီဗီြဘီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ 

ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ၂၀ဦး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၀၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၂၂ ဦးႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္သည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ ၄၅၅ စီး၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၂,ဝဝဝ ႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေျမာက္အမ်ားကို ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရျပီး ဖမ္းဆီးရမိေသာတရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ေကအိုင္ေအ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာဘုတ္ထန္း လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

KIA အေနျဖင့္ လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား လုပ္ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ KIA မွေဆာက္လုပ္ေပးထားသည့္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားတစ္ခုမွမရွိေၾကာင္း၊ ရွိျပီးသားလမ္း၊ တံတားမ်ားကိုေတာင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း၊ ယခုလို သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း ဒီတစ္ၾကိမ္မွသာ ဖမ္းမိ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ KIA အေနျဖင့္ ယခင္ကတည္းက တရုတ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံ၍ သစ္ခိုးထုတ္ခြင့္မ်ားျပဳကာ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနၾကာင္းကို ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ကခ်င္လူမ်ိဳး ဦးေအာ့န္ဘရန္ႏု မွေျပာသည္။ 

KIA သည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ သေဘာထားတင္းမာလ်က္ရွိသည္။ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဗိုလ္ရႈခံအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဖိတ္ၾကားမႈအား KIA မွ ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုလို ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ KIA ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထားအား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 

Credit:ေဇာ္ျမင့္ထြန္း ( ဗန္းေမာ္)
ေန႔စဥ္သတင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ေဒသမွ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ တန္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသစ္မ်ား တရားမ၀င္ခိုးထုတ္ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ KIO/KIA အဖြဲ႔မွဆက္ႏြယ္ေနမႈအေပၚတြင္ ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ သစ္ခုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေပမယ့္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ပါမစ္ ေပးတာမ်ိဳးရွိေၾကာင္း KIO ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေဒါက္တာတူးဂ်ာမွ DVB သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ရန္ BGF ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မွာၾကား

Photo: မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ရန္ BGF ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မွာၾကား
Wednesday, January 7, 2015

မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ရန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ ၾကရန္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGF) မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္ လႈပ္ရွား ေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း BGF မွ သတင္း ရရိွသည္။ ယခုလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ BGF ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ အထက္ပါ အတိုင္း မွာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း BGF မွ သိရသည္။ ကာခ်ဳပ္ႀကီး ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနဖို႔ သူ အၿမဲတမ္း မွာၾကားေနက် ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွာ ေနထိုင္ဖို႔ မွာၾကား ပါတယ္။ ေထြေထြ ထူးထူးေတာ့ မွာၾကားတာ မရိွပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္ BGF တပ္ေတြ ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္တာ မရိွပါဘူး ဟု ကရင္ ျပည္နယ္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGF) ဗဟို အႀကံေပးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္မွဴး ထက္၀င္းက The Messenger Media သုိ႔ ေျပာသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တြင္ဖ က The Messenger Media သို႔ ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစ ႏုိင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ဆုိင္ရာ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (ဗဟို) မွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း ကလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနေၾကာင္း The Messenger Media သို႔ ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ သြားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မူးယစ္ ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ဳိးေရးေရာ သံုးစြဲမႈေတြ ကိုပါ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္မယ္။ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ ဖို႔လည္း လိုအပ္ ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြ မွာေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈေတြ ကေတာ့ ျမင့္တက္ေနပါ ေသးတယ္ ဟု ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက The Messenger Media သို႔ ေျပာသည္။

ယခုလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၌ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္မွ BGF ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦး၊ ကယား ျပည္နယ္မွ BGF ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ BGF ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ မ်ားမွ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း BGF မွသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ အဆိုပါ ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း (၁၂) ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Messenger News Journal
မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ရန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ က မွာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း BGF မွ သတင္း ရရိွသည္။ ယခုလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ BGF ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ အထက္ပါ အတိုင္း မွာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း BGF မွ သိရသည္။ ကာခ်ဳပ္ႀကီး ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ကင္းကင္း ရွင္းရွင္း ေနဖို႔ သူ အၿမဲတမ္း မွာၾကားေနက် ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွာ ေနထိုင္ဖို႔ မွာၾကား ပါတယ္။ ေထြေထြ ထူးထူးေတာ့ မွာၾကားတာ မရိွပါဘူး။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ AMDP ပါတီ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးဝင္ၿပိဳင္မည္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇန္နဝါရီ ၆-မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ေဒသ တစ္ခုလုံးသာမက ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လည္းဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ယင္းပါတီက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၆ ဦးကို လူသတ္မႈျဖင့္ မေလးရဲ အမႈဖြင့္

Photo: ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၆ ဦးကို လူသတ္မႈျဖင့္ မေလးရဲ အမႈဖြင့္
Wednesday, January 7, 2015

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ သံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာ ၁၁ ဦးအနက္ ၆ ဦးကို လူသတ္မႈနဲ႔ တရားစြဲခြင့္ ေပးလုိက္ၿပီလို႔ ပီနန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အႀကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းတာေတြကုိ အေထာက္အကူျပဳဖုိ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ျမန္မာ ၆ ဦးကို ရမန္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာလုိ႔ မေလးရွား သည္စတား သတင္းစာက ေရးပါတယ္။

တျခား ၅ ဦးကိုလည္း စြဲဆိုဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ စုေဆာင္းႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ပီနန္ရဲတပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲ အဗၺဒူရာဟင္ဟန္နာဖီက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလကတည္းက စတင္ၿပီး ပီနန္ျပည္နယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အနည္းဆုံး ၁၈ ဦး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ
မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ သံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာ၁၁ ဦးအနက္ ၆ ဦးကို လူသတ္မႈနဲ႔ တရားစြဲခြင့္ ေပးလုိက္ၿပီလို႔ ပီနန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အႀကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္အသင္းမွ ျမန္မာယူ-၂ဝကစားသမားမ်ားကို ျပည္ပကလပ္ မ်ား သို႔ ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု စီအီးအိုဆို

Photo: ရန္ကုန္အသင္းမွ ျမန္မာယူ-၂ဝကစားသမားမ်ားကို ျပည္ပကလပ္ မ်ား သို႔ ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု စီအီးအိုဆို
Wednesday, January 7, 2015

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၆-ရန္ကုန္အသင္း၏ ျမန္မာယူ-၂ဝကစားသမားမ်ား ကို ျပည္ပကလပ္အသင္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း အသင္း၏ စီအီးအိုဦးမင္းေဆြဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ယူနိုက္တက္ေဘာလုံးအသင္းတြင္ ျမန္မာယူ-၂ဝအသင္း၏ အဓိက ကစား သမားမ်ားျဖစ္သည့္ နန္းေဝမင္း၊ သီဟထက္ေအာင္၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေအာင္၊ စြမ္းထက္ေအာင္၊ သန္း ပိုင္တို႔ရွိေနၿပီး ယင္းကစားသမားမ်ားသည္ နယူးဇီလန္ နိုင္ငံ တြင္ လာမည့္ ေမ ၃ဝရက္မွဇြန္ ၂ဝရက္အထိက်င္းပမည့္ ယူ-၂ဝကမၻာ့ ဖလား ၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္းစီ အီးအိုဦးမင္းေဆြဦးက ''ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္း အေနနဲ႔ဒီကစားသမားေတြကို အနာဂတ္ကစားသမားေတြအျဖစ္ ေမၽွာ္မွန္း ထားတာပါ။ လက္ရွိမွာ ျပည္ပကလပ္အသင္းေတြက ကမ္းလွမ္းတာမရွိေသး ပါဘူး။ အကယ္၍ ကမ္းလွမ္းလာခဲ့ရင္လဲေရာင္းခ်သြားဖို႔ အစီအစဥ္မရွိ ပါဘူး''ဟုဆိုသည္။

NTL
Democracytoday
ရန္ကုန္အသင္း၏ ျမန္မာယူ-၂ဝကစားသမားမ်ားကို ျပည္ပကလပ္အသင္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သြားရန္ အစီ အစဥ္ မရွိေၾကာင္း အသင္း၏ စီအီးအိုဦးမင္းေဆြဦးက ေျပာသည္။

ပါမစ္မရိွဘဲတင္သြင္းလာေသာ ဆိပ္ကမ္းေရာက္ကားမ်ား စတင္ အေရးယူ ေတာ့မည္ဟုဆုိ

ကားတင္သြင္းခြင့္စည္း ကမ္းအသစ္အရ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ယခုရက္ပိုင္း၌ ေရာက္ရိွလာေသာ ကားမ်ား တြင္ ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမပါပါက ဥပေဒအတုိင္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

အခ်ိန္ပိုခိုင္းမႈ အလုပ္ရွင္ကို ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ က်ပ္ငါးရာအစား က်ပ္သိန္း ႏွစ္ဆယ္ထက္မနည္း ဟုျပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အခ်ိန္ပို ခိုင္းေစလွ်င္ အလုပ္ရွင္ကို ခ်မွတ္သည့္ ေငြဒဏ္က်ပ္ ငါးရာအစား ေငြဒဏ္ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ထက္ မနည္းဟု ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသသို႔ ဖီဖာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္


ကမာၻ႔ေဘာလုံး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ) ၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေဘာလုံးကြင္းမ်ား ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေထာင္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ ေဒသ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း AFP က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာ စုံတြဲႀကိဳးၾကာကုမၸဏီ႐ုံး မီးေလာင္

Photo: ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာ စုံတြဲႀကိဳးၾကာကုမၸဏီ႐ုံး မီးေလာင္
Wednesday, January 7, 2015

တာေမြၿမဳိ႕နယ္ တာေမြႀကီး (ခ) ရပ္ကြက္ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းရွိ ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာ စုံတြဲႀကဳိးၾကာ ကုမၸဏီတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခန္႔က မီးေခ်ာင္း အပူလြန္ကဲရာမွ မီးေလာင္ခဲ့ရာ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေနေသာ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္သုံးဦ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေသာ္ဒါက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအိမ္ရာရွိ သုံးထပ္ခြဲ အေဆာက္အအုံ တစ္လုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စုံတြဲႀကဳိးၾကာ ကုမၸဏီ႐ုံးခန္း ပထမထပ္တြင္ ထြန္းထားသည့္ မီးေခ်ာင္းမွာ အပူလြန္ကဲကာ ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ စကၠဴပုံးေပၚက်ရာမွ မီးစတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ စကၠဴပုံးအခ်ဳိ႕ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး မီးၿငႇိမ္းသတ္ေနေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦးမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါ မီးသတ္ဦးစီးဌာနထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ယင္းမီးေလာင္မႈကို မီးသတ္ယာဥ္ ၁၃ စီး၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ၇၀ ထက္မနည္း သြားေရာက္ ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီတြင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေပါ့ဆသူကို ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း တာေမြၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းထံမွ သိရွိရသည္။

အလားတူ ယင္းေန႔ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔က ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမဳိ႕နယ္၊ ၂၃ ရပ္ကြက္၊ စက္မႈဇုန္ (၁) မိုးကုတ္လမ္းရွိ ဇမၺဴရတနာထြန္း သစ္စက္တြင္ ကြၽန္းသစ္သားေပါင္းရာမွ အပူလြန္ကဲၿပီး ကြၽန္းသစ္မ်ားႏွင့္ သစ္စက္ေခါင္မိုးတို႔ မီးေလာင္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ျမင့္ကို ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။ 

The Voice Weekly
တာေမြၿမဳိ႕နယ္ တာေမြႀကီး (ခ) ရပ္ကြက္ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းရွိ ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာ စုံတြဲႀကဳိးၾကာ ကုမၸဏီ တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခန္႔က မီးေခ်ာင္း အပူလြန္ကဲရာမွ မီးေလာင္ခဲ့ရာ မီးၿငႇိမ္းသတ္ ေနေသာ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္သုံးဦ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေသာ္ဒါက ေျပာၾကားသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ဂိုေဒါင္လြတ္မ်ား သိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရွိ

Photo: စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ဂိုေဒါင္လြတ္မ်ား သိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရွိ
Wednesday, January 7, 2015

စက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္လြတ္မ်ား သိမ္းယူေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး၌ ေျပာဆို လိုက္သည္ဟု စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္ ၂၉ ရွိ ဂိုေဒါင္လြတ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး ကုန္စည္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ ျခင္းဟု ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ကလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တင္ျပလိုက္တာ။ ဂိုေဒါင္လြတ္ေတြဆိုတာ SMEs လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနသလို သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကလည္း ဒီဂို ေဒါင္ေတြကိုပဲ မွီၿပီးလုပ္ေနရတာလို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပေတာ့ လူႀကီးေတြက နားလည္မႈ ေပးလိုက္တာ ပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈဇုန္စီမံ ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခု အတြင္းရွိ ေျမကြက္လြတ္ေပါင္း ၂,၄၀၀ ႏွင့္ ဂိုေဒါင္လြတ္ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထားကာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္တင္ျပရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေျမကြက္လြတ္ ပိုင္ရွင္မ်ားက ဂိုေဒါင္လြတ္တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ တင္ျပၾကေသာ္လည္း ဂိုေဒါင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တင္ျပရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဂိုေဒါင္လြတ္မ်ားကိုသာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္လြတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တင္ျပမႈမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕၍ အေသးစိတ္စိစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တင္ျပျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္လြတ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုတြင္ ဂိုေဒါင္လြတ္ေပါင္း ၁,၂၉၉ လံုးအထိ ရွိေနသည္။

Mizzima - News in Burmese 

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စက္႐ံုဂိုေဒါင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုတြင္ ဂိုေဒါင္လြတ္ေပါင္း ၁,၂၉၉ လံုးအထိရွိေနၿပီး ေျမကြက္လြတ္ ၂,၄၀ဝ ရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စက္႐ံုဂိုေဒါင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုတြင္ ဂိုေဒါင္လြတ္ေပါင္း ၁,၂၉၉ လံုးအထိရွိေနၿပီး ေျမကြက္ လြတ္ ၂,၄၀ဝ ရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ) 
စက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္လြတ္မ်ား သိမ္းယူေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး၌ ေျပာဆို လိုက္သည္ဟု စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား နမူနာျပသမည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား နမူနာကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ က်င္းပမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ပြဲေတာ္တြင္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

MPT က ဖုန္းေျပာခမ်ားေလၽွာ့ခ်၍ မက္ေဆ့ခ်္ႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခ အသစ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အသစ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္

Photo: MPT က ဖုန္းေျပာခမ်ားေလၽွာ့ခ်၍ မက္ေဆ့ခ်္ႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခ အသစ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အသစ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္
Wednesday, January 7, 2015

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၆- ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT မွဖုန္းေျပာ ခမ်ားေလၽွာ့ခ်၍ မက္ေဆ့ခ်္ႏွင့္ အင္ တာနက္အသုံးျပဳခအသစ္မ်ားကို ဇန္ နဝါရီ၉ရက္ေန႔တြင္ အသစ္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုျဖစ္ သည့္ေအာ္ရီဒူး၊ တယ္လီေနာတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ သည့္ပုံစံျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ MPT မွႏႈန္းထားသစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ မည့္အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔ ညေန ၆နာရီခြဲ၊ Park Royal ဟို တယ္၌က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိဦးသိန္းဟုတ္က ''ဖုန္းေျပာခ၊ မက္ေဆ့ခ်္ခေတြကို ေလၽွာ့ခ်ၿပီး အင္တာနက္ႏႈန္းထား သစ္ေတြအေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲကို ၉ ရက္ေန႔လုပ္မွာပါ။ MPT ရဲ့ Plan ေတြနဲ႔ ေဈးႏႈန္းအတိအက်ကို ၉ ရက္ ေန႔က်မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမွာပါ'' ဟု ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာႏွင့္ေအာ္ရီဒူးတို႔ မွ ဖုန္းေျပာခတစ္မိနစ္လၽွင္၂၅ က်ပ္ ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္လၽွင္ ၁၅ က်ပ္ ႏႈန္းေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

MPT အေနျဖင့္ လက္ရွိေကာက္ ခံေနသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ဖုန္းေျပာခ တစ္မိနစ္လၽွင္ က်ပ္၅ဝႏႈန္း သတ္မွတ္ထားကာ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္လၽွင္ ၂၅က်ပ္ႏႈန္းေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး အင္တာနက္ေလၽွာက္ထားျခင္းကို က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ အမ်ား ျပည္သူသို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

Democracytoday
ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT မွဖုန္းေျပာ ခမ်ားေလၽွာ့ခ်၍ မက္ေဆ့ခ်္ႏွင့္ အင္ တာနက္အသုံးျပဳခ အသစ္မ်ားကို ဇန္ နဝါရီ၉ရက္ေန႔တြင္ အသစ္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လယ္သမားေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဟု သံုးသပ္

Photo: ပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လယ္သမားေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဟု သံုးသပ္
Wednesday, January 7, 2015

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားသည္ လယ္သမားတို႔၏ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု လယ္သမားအသင္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ တို႔က ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ ဘဝျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကတိအာမခံခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ဦးသန္းစိုး (ေဘာဂေဗဒ) က ေျပာသည္။

၎က “ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဘ၀တိုးတက္လာတယ္ဆိုတာကို ျပဖို႔ ဘာမွမရိွဘူး။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ပါတီစည္း႐ံုးတာပါပဲ” ဟု ေျပာသည္။

အာဏာရပါတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ႏွင့္ လယ္ေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားနစ္နာမႈ မရိွေစေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တို႔သာ ဖြဲ႔စည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒထြက္ရိွၿပီး ၁၁ လ ၾကာသည္အထိ နည္းဥပေဒ ထြက္ရိွလာျခင္း မရိွေသးသည့္အတြက္လည္း လယ္သမားအခြင့္အေရးဟူသမွ် ဥပေဒႏွင့္ အတိအက် ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈ မရိွသည့္အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ လယ္ယာ ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရာမွာလည္း ၂၀၁၄ အတြင္း အၿပီး မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း နာယက ဦးျမတ္ဦးကဆိုသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕၊ ဘီတြတ္ေက်းရြာေန လယ္သမား ဦးစိုးေက်ာ္သူက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၁ ကလည္း ဧက ၁၀၀ စိုက္တယ္ အခုထိပဲ။ ဘယ္လို အာမခံမ်ဳိးမွ မရခဲ့ဘူး၊ ေငြေခ်းၿပီး လုပ္ေနရတုန္းပဲ၊ အရင္တုန္းကလိုပါပဲ၊ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာတာမ်ဳိးဆိုတာ မရိွပါဘူး။ ပါတီေတြ လူႀကီးေတြကေတာ့ ကတိေတြေပးတာ ၂၀၁၀ ကတည္းက အဲဒီတုန္း ကဟာေတြ အခုထိျဖစ္မလာပါဘူး”ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ရိွလာသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းစိုး (ေဘာဂေဗဒ) က သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက “၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း လယ္သမားေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုတာ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပဖို႔ မရိွပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ လယ္ယာထြက္ကုန္ တင္ပို႔မႈသည္ ႏိုင္ငံထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ၏ ၃၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ရိွခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ ေျမဧက ၄၃ သန္းအထိ ရိွေသာ္လည္း၊ သန္း ၂၀ ေက်ာ္သာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္အေျခအေန သာရိွၿပီး က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၅ ေက်ာ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။

Mizzima - News in Burmese 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကို ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ေတာင္သူ လယ္ သမား ေရးရာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကို ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ေတာင္သူ လယ္သမား ေရးရာ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားသည္ လယ္သမားတို႔၏ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု လယ္သမားအသင္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဂ်ာမနီၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္

Photo: ဂ်ာမနီၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္
Wednesday, January 7, 2015

အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ ပုံစံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္မခံရန္ ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ခ်လာမာကယ္က ေမတၱာရပ္ခံ ထားေသာ္လည္း အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဂ်ာမနီၿမဳိ႕ အမ်ားအျပားတြင္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေနာက္တိုင္းကို အစၥလာမ္ ဇာတ္သြင္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မ်ဳိးခ်စ္ဥေရာပသားမ်ား အဖြဲ႕ (PEGIDA) က ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕သည္ ဂ်ာမနီအေရွ႕ပိုင္း ဒရတ္ဒန္ၿမဳိ႕တြင္ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အပတ္စဥ္ က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။
ဒရတ္ဒန္ၿမဳိ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ PEGIDA ဆႏၵျပပြဲတြင္ လူေပါင္း ၁၈,၀၀၀ ထိ စံခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာလင္ၿမဳိ႕ေတာ္ႏွင့္ ကိုလုံးၿမဳိ႕တို႔ရွိ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာမူ တန္ျပန္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ၎တို႔က PEGIDA မ်ဳိးခ်စ္မ်ားကို လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားသူမ်ား၊ သည္းခံစိတ္ မရွိသူမ်ားဟု ေဝဖန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း PEGIDA ဆႏၵျပသမားမ်ားက၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈနဲ႔ အစြန္းေရာက္ ဝါဒမွန္သမွ် ဆန္႔က်င္” ဟု ေရးသားထားသည့္ စာတန္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။
အတိတ္ကာလ နာဇီဝါဒီ အမွားမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔လစ္ဘရယ္ အက်ဆုံး ခိုလႈံေနထိုင္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုနစ္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူ ၂၀၀,၀၀၀ ထိ ရွိၿပီး ၂၀၁၂ ခုနစ္ကထက္ ၄ ဆနီးပါး ပိုမိုလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသမားမ်ား၏ ႏွလုံးသားထဲတြင္ အမွန္းတရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ဂ႐ုမထားရန္ ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မာကယ္က ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။
မြတ္ဆလင္လူဦးေရ အမ်ားအျပားရွိေသာ ကိုလုံးၿမဳိ႕တြင္ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရးကို တန္ျပန္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး PEGIDA ဆႏၵျပပြဲထက္ လူအင္အား ၁၀ ဆ ေက်ာ္ပိုမို မ်ားျပားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ လူမ်ဳိးစုံေနထိုင္ရာ ဘာလင္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္လည္း မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသမား ၄၀၀ ခန္႔မွာ တန္ျပန္ ဆႏၵျပသမား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

“ဂ်ာမနီက ဒုကၡသည္ေတြကို ႀကဳိဆိုလက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ အသံတိတ္ေနတဲ့ လူအမ်ားစု ဆက္ၿပီး အသံတိတ္မေနသင့္ပါဘူး။ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသရပါမယ္” ဟု ဂ်ာမနီ တရားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ကိုမတ္က ဘာလင္ၿမဳိ႕ရွိ တန္ျပန္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသမားမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အထိမ္းအမွတ္ ကိုလုံးဘုရားေက်ာင္းက မီးပိတ္ဆႏၵျပခဲ့သလို ဘာလင္ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ဘရင္ဒါဘတ္ ဂိတ္ကလည္း မီးပိတ္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။
အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္သည့္ PEGIDA အဖြဲ႕သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ မရွိသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly
အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ ပုံစံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္မခံရန္ ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ခ်လာမာကယ္က ေမတၱာရပ္ခံ ထားေသာ္လည္း အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဂ်ာမနီၿမဳိ႕ အမ်ားအျပားတြင္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုတိယသမၼတ၏ လား႐ိႈးေနအိမ္ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ ဖ်က္ဆီးခံရ

Photo: ဒုတိယသမၼတ၏ လား႐ိႈးေနအိမ္ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ ဖ်က္ဆီးခံရ
Wednesday, January 7, 2015

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၏ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈးၿမဳိ႕တြင္ရွိသည့္ ေနအိမ္ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေဆးခန္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ထု႐ိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း လား႐ိႈးၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕နယ္မွဴး ရဲမွဴးတင္ေဖဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
လား႐ိႈးၿမဳိ႕ ရပ္ကြက္ (၇) သုခလမ္းရွိ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၏ ေနအိမ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ‘ယူလီခ’ ေဆးခန္း မ်က္ႏွာစာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဆရာဝန္မ်ား၏ ဆိုင္းဘုတ္သုံးခု ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ႐ိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးသူမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လား႐ိႈးေဆး႐ုံႀကီး မူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါ ကုသေဆာင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လူနာတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံမွ တိုက္ေကြၽးေသာ မက္သဒုံး ေဆးဝါးကို ေသာက္သုံးေနရသည့္ စိတ္ေရာဂါ ေဝဒနာသည္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးတင္ေဖဝင္းက ရွင္းျပသည္။
“မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖတ္ေနတဲ့ လူနာဆိုေတာ့ စိတ္က ပုံမွန္စိတ္မရွိေသးဘူး။ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနတဲ့ ေဝဒနာသည္ပါ” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။
ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ဘဝတစ္ခုခုတြင္ ၎၏ ဖခင္ေတာ္စပ္ခဲ့သည္ဟု ျမင္အပ္မျမင္အပ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ေျပာဆို၍ သိရသျဖင့္ ယင္းကိစၥကို ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း သိရွိေစလို၍ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေနအိမ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သူက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုသည္။

“ဒုတိယသမၼတႀကီးက သူ႔ကို သိသြားေအာင္၊ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခ်င္လို႔ လုပ္တာပါလို႔လည္း ေျပာေနပါတယ္” ဟု ကာယကံရွင္က ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴး တင္ေဖဝင္းက ရွင္းျပသည္။
ေနအိမ္မ်က္ႏွာစာ ဖ်က္ဆီးခဲ့သူမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖတ္ေနေသာ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ စိတ္ေဝဒနာရွင္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းအေနႏွင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ေဆြမ်ဳိး ေတာ္စပ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

(ေနမ်ဳိးႏြယ္)
The Voice Weekly
ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၏ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈးၿမဳိ႕တြင္ရွိသည့္ ေနအိမ္ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေဆးခန္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ထု႐ိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း လား႐ိႈးၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕နယ္မွဴး ရဲမွဴးတင္ေဖဝင္း က ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္သည့္အဖြဲ႕ ႀကီးအား ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားမဝင္သစ္ ခိုးထုတ္မႈမ်ားအား အေရးတႀကီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္လာေနဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားေဝဖန္

Photo: ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္သည့္အဖြဲ႕ ႀကီးအား ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားမဝင္သစ္ ခိုးထုတ္မႈမ်ားအား အေရးတႀကီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္လာေနဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားေဝဖန္
Wednesday, January 7, 2015 

တရားမဝင္ယာဥ္ႏွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ
*************************************************

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၆- သစ္ခိုးထုတ္မႈအျမင့္ဆုံးေဒသျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္အပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို အေရးတႀကီးပူးေပါင္းဖမ္းဆီး ရန္လိုအပ္လာေနေၾကာင္း သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာ ရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဝါေရွာင္၊ မံဝိန္း၊ ဆီနီးကူး၊ မံေတာင္၊ ေလာ ခြန႔္ယန္း၊ ဆဒုံး ေဒသအတြင္း နိုင္ငံေတာ္၏သယံဇာတျဖစ္သည့္ အဖိုးတန္သစ္ မ်ားအား တရားမဝင္ခုတ္ယူၿပီး တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ရန္ သစ္တင္ယာဥ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ထားရွိမႈ အား ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္မႈအရ သိရွိရသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား က ဇန္နဝါရီ ၂ရက္မွ ၅ရက္အထိ နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာတြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဒိုဇာတစ္စီး၊ ပါဂ်ဲရိုး ေလးစီး၊ ပီကင္းဂ်စ္ေလးစီး၊ ဝန္ဆြဲ ယာဥ္သုံးစီး၊ ႏွစ္ခန္းတြဲယာဥ္ ႏွစ္စီး၊ အမ်ိဳးအစားစိစစ္ဆဲ သစ္တင္ယာဥ္ ၄၄ရစီး(သစ္ပါရွိယာဥ္ ၁၄စီး)၊ တုန္းဖုန္း/ေဒါင္ဖန္း ယာဥ္ေလးစီး၊ ကရိန္း ေလးစီး စုစုေပါင္းယာဥ္ ၄၇၂စီး၊ ဆိုင္ကယ္ကိုးစီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား က်ား ေလးဦး၊ မ ၁၆ဦးႏွင့္ တစ္ဖက္ နိုင္ငံသား က်ား ၁၁၄ဦး၊ မငါးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၃၉ဦး၊ ခ်ိန္းေဆာႏွစ္ခု၊ အိပ္ရာ ၁ဝခု၊ ဆိုလာျပား တစ္ျပား၊ ဘက္ထရီတစ္လုံး၊ ဖုန္းႀကိဳးတိုင္တစ္ ခု၊ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၆၈ဝျပား၊ ဘိန္း မဲေျခာက္ထုပ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၂ဝက်ပ္သား၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၂၀၀ဝအား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ငါးရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Extensionist Myanmar Environmental Education Team ဥကၠ႒ ဦးစည္သူလြင္က ''ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမရတဲ့အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘူး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေနသမၽွကာလပတ္လုံး သယံဇာတ ေတြက ဆုံးရႈံးေနဦးမွာပဲ၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္တစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရဖို႔လို႔တယ္''ဟုေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း မိမိနိုင္ငံမွ တရားမဝင္ထြက္ရွိေနသည့္ သယံဇာ တမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္မႈအား နည္းေၾကာင္း၊ သစ္ေတာသယံဇာတ မ်ားမတရားဆုံးရႈံးေနရျခင္းမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူတစ္ဦးက ''နယ္စပ္ေတြမွာက သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈေတြကို ဒီအခ်ိန္ထိ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးပါဘူး။ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းေတြက သာမန္ဝန္ထမ္းေတြ ပါ။ လုံျခဳံေရးအင္အားေကာင္းနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွရမယ္။ အခုဖမ္း ဆီးရမိသလိုေပါ့။ စစ္တပ္၊ သစ္ေတာ၊ ရဲ အားလုံးေပါင္းၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ရင္ရ ပါတယ္။ အခုက ပူးေပါင္းမႈအား နည္းတယ္။ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ သစ္ ခိုးထုတ္မႈေတြအားလုံးက နယ္စပ္ ေတြကိုပဲသြားတာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ အ ရင္ဆုံးနယ္စပ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္။ၿပီးရင္ျပည္တြင္းမွာပဲရွိေနတဲ့ သစ္ခိုး ထုတ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ျပည္ တြင္းမွာလဲ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ေနရာ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္ ကာလ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိုအေလးေပးသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ သစ္လုံးတင္ပို႔မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၁ရက္မွစတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ ေသာ္လည္း တရားမဝင္သစ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အလုံးလိုက္ ထြက္ရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းမရွိ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ လြင္က ''လုံျခဳံေရးအေျခအ ေနေတြေၾကာင့္ ဒီေနရာေတြကိုမသြားနိုင္ပါဘူး။ သတင္းၾကားတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ တင္ျပၿပီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးပါတယ္။ အခုလို တပ္ေရာပါဝင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အျမန္ဆုံးေလ်ာ့က်သြားနိုင္ပါတယ္။ သစ္ခိုး ထုတ္မႈအဆိုး ဆုံးကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါပဲ။ သမိုင္းမွာလဲ ဒါမ်ိဳးဖမ္းဆီးရမိတာ ရွားပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာတစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)အဖြဲ႕ စီးပြားေရးတာဝန္ခံဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိ ေဇာ္ဘုတ္ထန္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခြင့္ျပဳထားေသာ သစ္ထုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္စာအား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံ ေတာ္၏ အဖိုးတန္သယံဇာတပစၥည္း မ်ားအား ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္ထုတ္ယူနိုင္ ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးယူထုတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္(ေအာက္တိုဘာလအထိ ကၽြန္း/သစ္မာ/ အျခား စုစုေပါင္း ၁၃၈,၆၄၉တန္ကို တရားခံနိုင္ငံျခားသား ၁၃၀၊ နိုင္ငံသား၂၂၆၇၃ဦး၊ သစ္တင္ကား ၃၄၂၉စီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ ၄၇ရစီး၊ သစ္ တင္ကရိန္း/ေျမေကာ္စက္/ေျမထိုး စက္ ရွစ္စီး၊ ထြန္စက္ ေျခာက္စီး၊ စက္ေလွ/ေမာ္ေတာ္ ၆၈၈စီး၊ လက္ ကိုင္လႊစက္ ၄၂၂ခု ဆက္စပ္ပစၥည္း အမ်ားအျပားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

AA
Democracytoday
တရားမဝင္ယာဥ္ႏွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ

အနိုင္ရ စည္ပင္သာယာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၁၁၅ဦး က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္

Photo: အနိုင္ရ စည္ပင္သာယာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၁၁၅ဦး က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္
Wednesday, January 7, 2015 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၆- ဒီဇင္ဘာ ၂ရရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၅ ဦး၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၆ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၅ဦးမွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ၿပီး သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဇန္နဝါရီ၆ရက္ေန႔မွစတင္၍ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မရွင္ မွသိရသည္။

''ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ထားတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူအက်ိဳးကိုသယ္ပိုးထမ္းရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာရဲ့လုပ္ ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္းရွိသမၽွ၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမၽွ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္'' ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ေရြးခ်ယ္ ခံရသည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၅ ဦးသည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္သုံးလ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီေန႔က်မ္းက်ိန္ၿပီးတာနဲ႔ ႐ုံးကို လႊတ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရမွာပါ။ ေလာေလာဆယ္က ေတာ့ လက္ရွိသူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ စည္ပင္သာယာနဲ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး ျပည္သူ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ေတြကုန္တယ္။ လုပ္အား၊ အသိဉာဏ္ေတြ ကုန္ပါတယ္။ အဲဒီလိုကုန္ ေပမယ့္ မိဘျပည္သူေတြတိုးတက္သြားမယ္ဆိုရင္ ကုန္ရက်ိဳးနပ္တယ္။ လုပ္ သားျပည္သူေတြေတာင္းဆိုတဲ့ဟာကို မလုပ္ေပး နိုင္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္တစ္ ခါဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔လိုပါၿပီ'' ဟုေျမာက္ ပိုင္းခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ဥကၠ႒ (ရပ္မိရပ္ဖ) ဦးမင္းဟန္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနိုင္ရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဆင္းခဲ့စဥ္က ျပည္သူမ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည့္အ တိုင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတိုး တက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္လား၊ မလုပ္ေပးဘူးလားဆိုသည္ကို ယင္းတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိသည့္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္သုံးလသက္တမ္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ရန္ကုန္ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။

''အခုအနိုင္ရရွိသြားလို႔ တာဝန္ စထမ္းေဆာင္ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ဘယ္
ေလာက္အထိ တိုးတက္ေျပာင္း လဲလာမလဲ၊ လွပလာမလဲဆိုတာ စိတ္ ဝင္စားစရာေကာင္းသလို တကယ္ အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ရွိတဲ့ ကိုယ္စား လွယ္ေတြအေနနဲ႔လဲ ဘယ္လိုမ်ိဳးစိန္ေခၚမႈ ေတြၾကဳံေတြ႕ရမလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က နာမည္ႀကီးလို႔ပါပဲ'' ဟု ကမာရြတ္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း၂၉၃ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦး၊ ခရိုင္ေလးခရိုင္ မွတစ္ခရိုင္လၽွင္ သုံးဦးစီ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး ၊ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕ နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ လၽွင္ သုံးဦးစီျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ ၉၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁၅ဦးတို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

TST
Democracytoday
ဒီဇင္ဘာ ၂ရရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ေရြး ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၅ ဦး၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၆ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံျခားသားမ်ား PR ေလၽွာက္ထားခြင့္ ပုံစံထုတ္ေပးထားသူမ်ား ယခုလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားနိုင္ၿပီ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း နိုင္ငံျခားသားမ်ားအျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ (PR) ေလၽွာက္ထားခြင့္ ေဖာင္ထုတ္ေပးထားသူ မ်ား ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္တြင္စတင္၍ ကိုယ္တိုင္လာ ေရာက္ေလၽွာက္ထားနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ ေရးမွ သိရသည္။

ဝင္ေငြနည္းလူတန္းစားမ်ား အိမ္ဝယ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ရွည္ေငြေခ်းမည္

အတိုးႏႈန္း အနည္းငယ္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြျဖင့္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ မရွိေသာ ဝင္ေငြနည္း လူတန္းစားမ်ား အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြေခ်းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္မွ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းေဘးအသုပ္စုံမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ

Photo: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းေဘးအသုပ္စုံမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
Wednesday, January 7, 2015 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ လမ္းေဘးအသုပ္စုံ ဆိုင္မ်ားထဲမွ စမ္းသပ္နမူနာ ၄၅ ခုကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးရာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာအဆင့္တြင္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ညီလာခံတြင္ ဖတ္ၾကားလိုက္သည္။

ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) တြင္ က်င္းပေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ညီလာခံတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဖတ္ၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ လမ္းေဘး ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ လိုက္လံစစ္ေဆးခဲ့ရာ အသုပ္စုံ နမူနာမ်ား၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အီးကိုလိုင္ပိုး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ စားသုံးရန္ ေက်နပ္ေသာ အဆင့္တြင္ မရွိေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းရွင္က ရွင္းျပသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ဆူရွီဆိုင္ အခ်ဳိ႕ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ စမ္းသပ္နမူနာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးတြင္ အီးကိုလိုင္ပိုး ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“အီးကိုလိုင္ပိုးက သိုးေနတဲ့ မသန္႔တဲ့ အစာနဲ႔ေရေတြမွာ ပါတတ္တယ္။ ဒီအစားအစာေတြကို စားမိတဲ့အခါ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊ ပိုးက ဆီးလမ္းေၾကာင္းဝင္ရင္ ဆီးေအာင့္တတ္တယ္” ဟု ေရာင္ျခည္သစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ေဆးကုခန္းမွ တာဝန္ခံေဒါက္တာ ေက်ာ္စြာဦးက ေျပာၾကားသည္။

ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ကပ္တြယ္ေနေသာ အဆိုပါ ပိုးေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္းကို သတိျပဳမိေစရန္ ယင္းသုေတသန စစ္တမ္းကို ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အီးကိုလိုင္ပိုးသည္ အူလမ္းေၾကာင္း ျပင္ပေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဝမ္းသြားျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးသုေတသန စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အီးကိုလိုင္ပိုးသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဟမ္ဘာဂါ၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ လမ္းေဘးအသုပ္စုံ ဆိုင္မ်ားထဲမွ စမ္းသပ္နမူနာ ၄၅ ခု ကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးရာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာအဆင့္တြင္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ညီလာခံတြင္ ဖတ္ၾကားလိုက္သည္။

ဘာသာေရး ပဋိပကၡ သတိျပဳဖို႔ ျမန္မာ ကာဒီနယ္ ဘုန္းႀကီးသစ္ သတိေပး

ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဳးအမႊန္းတင္ခံေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ ငန္းစဥ္ေတြ လမ္းေခ်ာ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ကာဒီနယ္ေခၚ ကက္သလစ္ဘုန္းႀကီးသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာကက္သလစ္အသင္းေတာ္ရဲ႕ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက ေျပာပါတယ္။

အေဝးေျပး ကားကြင္းေဆာက္တာ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ပဲ မျဖစ္ပါေစနဲ႔

ခုဆိုရင္ အေဝးေျပးကားေတြ အသြားအလာ မ်ားလာလို႔ဆိုၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းက ၿမိဳ႕ႀကီး ခုနစ္ၿမိဳ႕ မွာ အေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နား စခန္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးေတာ့မယ္လို႔ အစိုးရက ေၾကညာပါတယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕ေတြ ကေတာ့ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေကာင္း၊ ေရႊကူ၊ မိုးညႇင္း၊ ဖားကန္႔နဲ႔ တႏိုင္းၿမိဳ႕ေတြျဖစ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာေတာ့ တည္ေဆာက္မႈ စေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံထဲမွာ အစိုးရဟာ အေ၀းေျပးကား ကြင္းေတြကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံု တည္ေဆာက္ ထားၾကပါသလဲ၊ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ခရီးသြားရတာ ျပည္သူေတြ အဆင္ေျပပါရဲ႕လား၊ အေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္း တည္ေဆာက္ထားပံုေတြဟာ သဘာဝ က်ပါရဲ႕လား၊ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္ သလဲ ေဆြးေႏြးပါမယ္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ရွိ

Photo: ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ရွိ
Wednesday, January 7, 2015

ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီဟာ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ကေန ၁၆ ရက္အထိ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ က လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ကို အဓိကထား ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔ ယန္ဟီးလီက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

“ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ဒုကၡသည္စခန္းေတြနဲ႔ ရခုိင္က အေျခအေနကို သုံးသပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေန တိုးတက္မႈ ရွိမရွိ အကဲျဖတ္သြားမယ္” လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို အထူးအာရုံစိုက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးတိုးတက္မႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္သလို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတရပ္အျဖစ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံသြားမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မီဒီယာနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ ေျမသိမ္းယာသိမ္းနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြအေပၚ ဆႏၵျပမႈေတြကို သုံးသပ္သြားဖို႔နဲ႔ ေရွ႕လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ

မစၥယန္ဟီးလီ (ဓာတ္ပုံ – ရုိက္တာ)
မစၥယန္ဟီးလီ (ဓာတ္ပုံ – ရုိက္တာ) 
ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီဟာ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္း က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိပါတယ္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အိႏၵိယ ကားဗုံးခြဲမႈ ၀ရမ္းေျပးကုိ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး

Photo: ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အိႏၵိယ ကားဗုံးခြဲမႈ ၀ရမ္းေျပးကုိ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး
Wednesday, January 7, 2015

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ က အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္မွာ ကားဗုံးခဲြ တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် ခံထား ရသူကို ထိုင္းရဲေတြက မေန႔က ျပန္လည္ဖမ္းဆီး နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၅ ခုနွစ္က ကားဗုံးခဲြတိုက္ခိုက္မႈမွာ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ လူ ၁၈ ဦးေသဆံုးခဲ့တာပါ။

အခု ထိုင္းရဲေတြက ျပန္လည္ဖမ္းဆီးလိုက္တဲ့သူဟာ ဆခ္ခဲြထြက္ေရး အဖဲြ႔၀င္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုနွစ္က တျခားအက်ဥ္းသား ၃ ဦးနဲ႔ အိႏၵိယေထာင္တခုကေန ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ၾကတာပါ။

၂၀၀၇ ခုနွစ္မွာ အိႏၵိယအစိုးရက သူ႔ကို ေထာင္ဒဏ္တသက္ခ်ထားတာပါ။ သူဟာ ထိုင္းနိုင္ငံကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလက ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတည္းခိုေနတဲ့ ပတၱရားၿမိဳ့က ေနအိမ္တအိမ္မွာ မေန႔က ထိုင္းရဲေတြ ဖမ္းဆီး ရမိ ခဲ့တာပါ။

သူ႔ကို ဖမ္းဆီးနိုင္ဖို႔ အိႏၵိယရဲတပ္ဖဲြ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လအတန္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ တယ္လို႔ ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔က ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ ဂါမိ ဆင္းကို အိႏၵိယနို္င္ငံ ျပန္ပို႔မယ္လုိ႔ ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔က ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ
လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ က အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္မွာ ကားဗုံးခဲြ တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံထား ရသူကို ထိုင္းရဲေတြက မေန႔က ျပန္လည္ဖမ္းဆီး နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရားမဝင္ ယာဥ္ႏွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ား ထပ္မံ ဖမ္းဆီးရမိ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မံဝိန္း၊ မံေတာင္၊ ေလာခြန္ယန္ ေဒသ အတြင္း ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၀ ဘီးယာဥ္ ၈ စီး၊ ၆ ဘီးယာဥ္ ၃ စီး၊ ေဒါင္ဖန္းယာဥ္ ၁ စီး၊ ဘက္ဟိုး ၃ စီး၊ ကရိန္းယာဥ္ ၂ စီး စုစုေပါင္းယာဥ္ ၁၇ စီး၊ သစ္မ်ိဳးစုံ ၂၄၀ လုံး၊ တစ္ဖက္နိုင္ငံသားက်ား ၁၇ ဦးတို႔အား ထပ္မံ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

၅ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေရနံေစ်း အနိမ့္ဆုံး က်ဆင္း

Photo: ၅ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေရနံေစ်း အနိမ့္ဆုံး က်ဆင္း
Wednesday, January 7, 2015

အေမရိကန္ေရနံေစ်းဟာ ၁ စည္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ေအာက္ က်ဆင္း ခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ဧၿပီလေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးအနိမ့္ဆံုးကို က်ဆင္းသြား ပါတယ္။

ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းဟာလည္း ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔က ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃ အထိ ေစ်းက်ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္ေရနံေရာ၊ ေရနံစိမ္းပါ ၂၀၁၄ ႏွစ္လယ္ပုိင္းကစၿပီး ေစ်းတ၀က္ ေက်ာ္ ျပဳတ္ က် ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေရနံေစ်းနႈန္း အခုထက္ ကေမာက္ကမျဖစ္မွာကို ေရနံထုတ္လုပ္သူေတြက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

ေရနံတူးေဖာ္ေရးနည္းပညာေတြ ျမင့္လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေရနံထုတ္လုပ္မႈ ဟာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္နယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ ဒါကိုတာ နဲ႔ ပန္ေဆးေဗး နီးယား တို႔မွာ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေရနံထုတ္လုပ္သူ OPEC နိုင္ငံေတြကလည္း လက္ရွိထုတ္လုပ္ ႏႈန္း အတိုင္း မေလ်ာ့ပဲ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္သြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေရနံလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြကို အၾကပ္ရိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေရနံကုမၸဏီႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ BP အစ၊ Exxon Mobil အဆံုး အစုရွယ္ယာေတြလည္း တဟုန္ထိုးက်ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။

လတ္တေလာ ေရနံေစ်းက်ဆင္းမႈကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အေမရိကန္အရာရွိ ေတြ ကေတာ့ ေစ်းက်မႈဟာ အေမရိကန္စီးပြားေရးကိုု အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္း ေစတယ္လိုု႔ ေျပာေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာခြင့္ရ ဂ်ိဳ႕ရွ္ အာနက္စ္က ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ
အေမရိကန္ေရနံေစ်းဟာ ၁ စည္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ဧၿပီလ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးအနိမ့္ဆံုးကို က်ဆင္းသြားပါတယ္။

ပ်ားရည္၏ ဂုဏ္သတၱိ

Photo: ပ်ားရည္၏ ဂုဏ္သတၱိ
Wednesday, January 7, 2015

ပ်ားရည္မွာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးအခ်က္အလက္ေတြ ေၿမာက္မ်ားစြာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ ။ သူ႔ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳး ေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕ လူေနမႈ ဘ၀က်န္းမာေရး မွာ လြန္စြာ အသံုး၀င္ ပါတယ္တဲ့ ။
ပ်ားရည္ရဲ႕ ခ်ိဳၿမတဲ့ အရသာဟာ သင့္ရဲ႕ အရသာ အာရံုခံ အဖုေလးေတြကို လႈံ႕ေဆာ္ေပး ယံုသာ မကပဲ အစာစားခ်င္စိတ္ကိုလည္း ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္ ။ ဒါ့အၿပင္ အစားအစာမ်ား ခ်က္ၿပဳတ္ရာမွာလည္း ေမႊးပ်ံ႕ သင္း ၾကိဳင္ေနေအာင္ အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး ပ်ားရည္နဲ႔ မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ၿပဳလုပ္စားသံုးႏုိင္ပါေသးတယ္ ။

ကယ္လို ရီ ေၿမာက္မ်ား စြာပါ၀င္ၿပီး လည္ေခ်ာင္းယားယံၿပီး မသက္မသာ ၿဖစ္တာေတြကိုလည္း ဖံုးအုပ္ကာ ကြယ္ေပး ထားႏိုင္ပါတယ္ ။ ယခုဆိုရင္စမ္းသပ္ေလ့လာသူေတြဟာ ပ်ားရည္ရဲ႕ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳး (medical benefits ) ေတြကို ရွုေထာင့္ေပါင္းစံုကေန နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စမ္းသပ္အေၿဖထုတ္ေနၾကၿပီၿဖစ္ပါတယ္ ။

ပ်ားရည္ဟာ သင့္ရဲ႕ အာခံတြင္းထဲမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈ ၿဖစ္ေစယံုသာမကပဲ ပိုးသန္႔စင္ေစၿခင္း (Antiseptic) ၊ ဓါတ္တိုး ဆန္႔က်င္ပစၥည္း (Antioxidant) ၊ ခႏၶာကိုယ္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿခင္းစတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပး ပါတယ္ ။

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာဆိုရင္လည္း အေရၿပားနဲ႔ အသားအရည္ကို ၀င္းပစိုၿပည္ေစၿပီး ၿခံဳငံုၿပီးၾကည့္ မယ္ဆို ရင္ အနာက်က္ၿမန္ၿခင္း ။မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ၿခင္းစတဲ့ ဦးေခါင္း ကေန ေၿခေထာက္ အထိ ေက်ာင္းက်ိဳးမ်ားစြာကို ေပးေစပါတယ္ ။ ပ်ားရည္ရဲ႕ အနာက်က္ၿမန္ တဲ့ ေကာင္းက်ိဳး ကို ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက အသံုးၿပဳခဲ့ၾကၿပီး အထူးသၿဖင့္ ၿပတ္ရွနာမ်ားမွာ းပိုအသံုး၀င္ပါတယ္ ။
သာမန္ဖ်ား နာမႈနဲ႔ ေရာဂါေတြမွာလည္း ကုသမႈ အၿဖစ္အသံုးၿပဳႏိုင္ၿပီး မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွေန၍ ေနာက္တစ္ခုကို က်န္း မာေရးေကာင္း က်ိဳးေတြကို ဆင့္ကဲေပးေစပါတယ္ ။ UMF Manuka Honey လို႔ေခၚတဲ့ပ်ားရည္ဟာဆိုရင္ ယေန႔ပ်ား ရည္ရဲ႕က်န္းမာေ၇းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အရသာအရွိဆံုး ပ်ားရည္ေဆးအၿဖစ္ ထည့္သြင္းေၿပာ ဆိုေနၾကၿပီၿဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီပ်ားရည္ဟာ ေရာဂါပိုးမႊားေတြကို တိုက္ထုတ္ယံုတင္မကပဲ တစ္ရွူးမ်ား အနာ က်က္ၿမန္ၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿခင္း ၊ အမာရြတ္ၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ ေရာင္ရမ္းၿခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစၿခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြ ရရွိပါတယ္ ။ ဒါ့အၿပင္ အစာအိမ္နဲ႔ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြၿဖစ္တဲ့ ၀မ္းသြားၿခင္း ၊ အစာမေၾကၿခင္း ၊ အစာအိမ္အနာမ်ားနဲ႔ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာၿခင္း ( GE) ကိုပါ ကုသဖို႔အတြက္ အသံုးၿပဳနိုင္ပါတယ္ ။

ပ်ားရည္ကို အစားအစာေတြမွာ အသံုးၿပဳၿခင္းနဲ႔ ေကာင္းက်ိဳးေတြကေတာ့ ပ်ားရည္ကို ရရွိတဲပင္ ရင္း နဲ႔ ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္ပါတယ္ ။ ပ်ားေတြ ကေနရရွိတဲ့ပ်ားရည္ကို အသံုးၿပဳၿပီးေတာ့ propolis , royal jelly , beewax ( ပ်ားဖေယာင္း ) စတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီး အသက္ရွုမ၀ၿခင္း ၊ ဆံပင္ ကၽြတ္ ၿခင္း ၊ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း ၊ အဆင္အၿမစ္နာၿခင္း ၊ ၀က္ၿခံနဲ႔ မႈိုပိုး၀င္ၿခင္း စတာေတြမွာပါ အသံုးၿပဳတာေၾကာင့္ ပ်ားရည္ကို ရုိးရာေဆး ( Traditional medicine) အၿဖစ္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးၿပဳေနၾကပါၿပီ 

Mg Mandalay
ပ်ားရည္မွာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးအခ်က္အလက္ေတြ ေၿမာက္မ်ားစြာရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ သူ႔ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳး ေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕လူေနမႈ ဘ၀က်န္းမာေရးမွာ လြန္စြာ အသံုး၀င္ ပါတယ္တဲ့ ။

လက္ပံေတာင္း ပဋိပကၡ အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္ ေဒသခံမ်ားကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေနသည္ဟု ပုလဲအမတ္ ေဝဖန္

Photo: လက္ပံေတာင္း ပဋိပကၡ အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္ ေဒသခံမ်ားကို ေစာ္ကားရာ
ေရာက္ေနသည္ဟု ပုလဲအမတ္ ေဝဖန္
Wednesday, January 7, 2015

 ေဒသခံ တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ပဋိပကၡသည္ ေဒသခံ က ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို နားေယာင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေနသည္ဟု ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေဝဖန္လိုက္သည္။

“ကိုယ့္ဘက္က ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္လို႔ ျပႆနာ ေတြျဖစ္ရတာကို အျခားဘက္ကို လက္ညႇိဳးထိုးၿပီးေတာ့ စြပ္စြဲျပစ္တင္တာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္အေနနဲ႔ ဒီလို မေျပာသင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္မတို႔ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု က ဒီလိုမ်ိဳးေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္လည္း ေဒသခံျပည္သူေတြ ကို ေစာ္ကားတယ္လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ေဒၚခင္ စန္းလိႈင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ၿခံစည္း႐ိုးခတ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ပဋိပကၡမွာ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈကို ေဒသခံမ်ား နားေယာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ “လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတီ” ၏ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေဝဖန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တုိင္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ၿခံစည္း႐ိုးကာရံစဥ္ ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈကို နားေယာင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က တုတ္၊ ဓား၊ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္အၾကမ္းဖက္ ဟန္႔ တားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္” ဟု ပါရွိသည္။

“ကၽြန္မလည္း တိုင္းအစိုးရကို မၾကာခဏေျပာပါတယ္။ ဒီကိစ္ၥေတြျဖစ္လာတာဟာ ေဘးပေယာဂေၾကာင့္၊ ေဘးက ေျမာက္ပင့္ေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္ ဘာလို႔ မေဖာ္ထုတ္တာလဲ။ ဘာလို႔ အေရးမယူတာ လည္းလုိ႔ ေမးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါမွအေျဖမရခဲ့ဘူး”ဟု ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ဆိုသည္။

လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းအေပၚ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေဒသခံ မ်ား၏ ဆႏၵအစစ္အမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အစိုးရက စုံစမ္းေဖာ္ ထုတ္သင့္ၿပီး “ေဘးပေယာဂေၾကာင့္၊ ေဘး က ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္လုိ႔ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ အေျခအျမစ္အေနနဲ႔လည္း ဘာမွ မခိုင္မာဘူး”ဟု ၎က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ “စီမံကိန္း အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးကို ဦးတည္ေနေသာ လူနည္းစုအခ်ိဳ႕မွာ အျမင္ မၾကည္လင္ဘဲ ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အၿမဲတေစ ျပႆနာ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး၍ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ေနသည္” ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းအေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမွ ဦးသန္းေဆြက “ေသြးထိုးရေအာင္ ဘယ္သူကမွ အခေၾကးေငြေပးထားတာ မရွိ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခံယူထားတာက ျပည္သူ႔ အေရး၊ ႏုိင္ငံ့အေရးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေရးပဲ” ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအ၀န္းရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသလို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အသက္၅၀ေက်ာ္အရြယ္ ေဒသခံေတာင္သူ ေဒၚခင္၀င္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က လံုၿခံဳေရးတပ္ ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ မႈေၾကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။ ေဒၚခင္၀င္းေသဆံုးမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယေန႔ထိ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

Mizzima - News in Burmese
ေဒသခံတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ပဋိပကၡသည္ ေဒသ ခံက ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို နားေယာင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ားကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေနသည္ဟု ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေဝဖန္လိုက္သည္။

မူ၀ါဒသစ္ေၾကာင့္ ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္း

Photo: မူ၀ါဒသစ္ေၾကာင့္ ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္း
Wednesday, January 7, 2015

ကားတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ အသစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကားလမ္းပိတ္ျခင္းကို ေျဖရွင္း သည္ထက္ အေရာင္းျပခန္းပုိင္ ရွင္မ်ားအတြက္သာ အက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းေစေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကားသြင္းခြင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ရာ၌ကားပါကင္ လုိအပ္ျခင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္း ပါအိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္း မူရင္းျဖင့္သာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ျခင္း၊ ရဲစခန္း၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံ စာမ်ားလုိအပ္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းကား ပါမစ္ေလွ်ာက္ရာ တြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစသည္ ဟု ကား၀ယ္ေရာင္းမ်ားက ေျပာ သည္။

‘‘ပါမစ္အသစ္မွာ ကန္႔သတ္ ခ်က္ေတြအရမ္းမ်ားတယ္။ လမ္း ေလွ်ာက္ပါမစ္ ေခၚတဲ့ Free ပါမစ္ ကို ႐ုပ္သိမ္းခ်င္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ တာမဟုတ္ဘူး။ အခုေတာ့ အ ဆင့္ဆင့္ ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ သြားရတာ ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္။ ပါမစ္အမ်ားစု Showroom ေတြ ပုိင္ေနေတာ့ သူတုိ႔ေတြအလုပ္ ျဖစ္မယ္လုိ႔ထင္တယ္’’ဟု ကား ၀ယ္ေရာင္းသူ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကားပါမစ္ေစ်းမွာ ယခင္က က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ လက္ရိွတြင္ က်ပ္တစ္ ဆယ့္ငါးသိန္း ထိ ေစ်းေပါက္ လ်က္ရိွသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ပါမစ္ ေစ်းျမႇင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပါမစ္အေဟာင္းမ်ား အမ်ားအျပားကိုင္ထားသည့္ ကားအေရာင္း ျပခန္းပုိင္ရွင္ မ်ားက အျမတ္မ်ား စြာရရိွသည္။ ကား၀ယ္သူမ်ား သည္ ျပခန္းမ်ားတြင္၀ယ္ယူ လွ်င္ ပါကင္ျပစရာမလုိဘဲ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္မွသာတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ကား၀ယ္ေရာင္း လုပ္သူ ကုိမင္းမင္းကေျပာသည္။

သီလ၀ံ ကား၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာ ဦးညီညီေဇာ္က လက္ရိွတြင္ ၂၀၁၄ လုိင္စင္ကတ္ ရၿပီးသား ကားမ်ားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၿပီး ကား အေရာင္း အ၀ယ္ ေအးေနသည္ဟုဆိုသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္တြင္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ခြင့္ ျပဳမည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း လက္ရိွ အခ်ိန္ထိ ေလွ်ာက္ခြင့္မရေသး ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘သံုးလပုိင္းအထိ ေစာင့္ ၾကည့္ရဦးမယ္။ စီးပြားကူးသန္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က လည္း ဘယ္လုိ လာဦးမလဲမသိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာရခက္ေန တုန္းပဲ။ လက္ရိွအေနအထားအရေတာ့ Show room ေတြက အခြင့္အေရး သာေနတဲ့ သေဘာရိွတယ္။ တစ္ ႏိုင္တစ္ပုိင္ကား၀ယ္ေရာင္းျပဳ လုပ္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ခက္ခဲ ေနတယ္’’ဟု ကား၀ယ္ေရာင္းျပဳ လုပ္သူ ဦးကရင္ကေျပာသည္။

‘‘အရင္တုန္းက လူေတြက တစ္ႏိုင္တစ္ပုိုင္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုတံခါးဖြင့္စီးပြား စနစ္ျဖစ္ လာ တယ္။ စီးပြားေရးအရ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ပါ။ စီးပြားေရးအရ နစ္နာမႈရိွတဲ့ သူကေတာ့ ေျပာမွာပဲ’’ဟု Capi-tal Automotive ကုမၸဏီ မန္ေန ဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးခင္ထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရိွ ကားေစ်းကြက္သည္ ပံုစံက်လာကာ စနစ္တက် ရိွ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚ ေရာက္ရိွ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၅ ကစၿပီး တစ္ေျပး ညီသတ္မွတ္တာပါ။ နစ္နာတဲ့ သူေတြေတာ့ရိွမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒအတုိင္းေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။ ျခြင္း ခ်က္ထားျပန္ရင္လည္း ဒီေနရာ ကုိ ၿပံဳတိုးလာမွာဆုိးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုပံုစံပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ ခဲ့တာပါ’’ ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အႀကံေပး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကေျပာသည္။

7Day DAILY 

ကညနတြင္ ယာဥ္နံပါတ္ယူရန္ စစ္ေဆးခံေနေသာကားမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္
ကညနတြင္ ယာဥ္နံပါတ္ယူရန္ စစ္ေဆးခံေနေသာကားမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ 
ကားတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ အသစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကားလမ္းပိတ္ျခင္းကို ေျဖရွင္းသည္ထက္ အေရာင္း ျပခန္းပုိင္ ရွင္မ်ားအတြက္သာ အက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းေစေၾကာင္း  သတင္းရရိွသည္။

ယင္လပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ဆႏၵျပလွ်င္ အေရးယူမည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

Photo: ယင္လပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ဆႏၵျပလွ်င္ အေရးယူမည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား
Wednesday, January 7, 2015

ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံထားရသည့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ ထရာ ကို အမႈစစ္ေဆး ၾကားနာ စဥ္ ယင္လပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ဆႏၵျပမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ စစ္ဥပေဒျဖင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္က ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္တြင္ သတိေပး ေျပာၾကား လိုက္သည္။

လာမည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ စစ္ဘက္က ခန္႔အပ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၌ မသမာသည့္ ဆန္းစပါး အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ တစ္ခုတြင္ ယင္လပ္ ပါဝင္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ေမလ အတြင္းက ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ ခဲ့ သည့္ ယင္လပ္သည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ယင္လပ္ကို စြပ္စြဲထားသည့္ျပစ္မႈ အား မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး အ တည္ျဖစ္ခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ ငါးႏွစ္အထိ ပိတ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္လပ္ကို ေထာက္ခံသူ ရွပ္နီမ်ား အတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖစ္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ၾကသည္။

''ဆႏၵျပမႈေတြမရွိေစရပါဘူး။ ဥပေဒကို မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္မႈေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွ မရွိေစရပါဘူး'' ဟု ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

The Mirror Daily
ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံထားရသည့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ ထရာ ကို အမႈစစ္ေဆး ၾကားနာ စဥ္ ယင္လပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ဆႏၵျပမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ စစ္ဥပေဒျဖင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္က ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္တြင္ သတိေပး ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ကန္႕ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ေၾကညာျခင္း

Photo: ကန္႕ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ေၾကညာျခင္း
Wednesday, January 7, 2015

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေအာင္တပ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ဗုဒၶဂါယာလမ္း၊ အိမ္အမွတ္(၁၄၄) တြင္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တည္ရွိေသာ ၿမိဳအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီ က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ၆-၁- ၂ဝ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။

ယင္းသို႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ ကိုေဖာ္ျပပါ အတိုင္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလာပါသည္။

၂။ ယင္းအဖြဲဲ႕အစည္းကအသံုးျပဳမည့္ ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ကို ကန္႔ကြက္လုိ က ယခုေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္ အတြင္းခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ လာေရာက္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းနည္းဥပေဒ ၁၄ (ဃ) အရ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာအပ္ ပါသည္။

ျမ၀တီ
၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေအာင္တပ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ဗုဒၶဂါယာလမ္း၊ အိမ္အမွတ္(၁၄၄) တြင္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တည္ရွိေသာ ၿမိဳအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီ က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ၆-၁- ၂ဝ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားလာပါသည္။

ေဂ်ာ္ဒန္အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဖီဖာဥကၠ႒ေနရာ ၀င္ၿပိဳင္မည္

Photo: ေဂ်ာ္ဒန္အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဖီဖာဥကၠ႒ေနရာ ၀င္ၿပိဳင္မည္
Wednesday, January 7, 2015

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ေရွ႕မင္းသား အလီ ဘင္ အယ္ ဟူစိန္ဟာ ဖီဖာ ဥကၠ႒ ေနရာ အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ မေန႔က ေၾကညာလို္က္ပါတယ္။

ေဂ်ာ္ဒန္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဟာ ယူအီးအက္ဖ္ေအ ဥကၠ႒ မုိက္ကယ္ ပလာတီနီနဲ႔ လူခ်င္း ရင္းႏွီးသူလည္းျဖစ္ၿပီး နာမည္ပ်က္စရာ ကိစၥေတြ ႀကံဳေနရတဲ့ ဖီဖာအဖြဲ႔ ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာအတြက္ ၀င္ၿပိဳင္မယ္လို႔ တရား၀င္ ေၾကညာလိုက္ ပါတယ္။

ဆပ္ဘလတၱာေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖီဖာအဖြဲ႔မွာ နာမည္ပ်က္စရာ လာဘ္ေပး လာဘ္ ယူ ကိစၥေတြ ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္မွာ လက္ရွိ ဖီဖာ ဒုဥကၠ႒၊ ေဂ်ာ္ဒန္နဲ႔ အေနာက္အာရွ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္တဲ့ အိမ္ေရွ႕မင္းသားကို လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြက ဖီဖာ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အေရြးခံဖို႔ တုိက္တြန္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဟာ ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စု မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆပ္ဘလတၱာ၊ ဂ်ာမိုနီ ခ်မ္ ပန္နီ တို႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ဖီဖာအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အရႈပ္ေတာ္ပံုေတြကေန လမ္းခြဲၿပီး အား ကစား ကို အာရံုစိုက္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဥကၠ႒ ေနရာ အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ေသခ်ာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ
ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ေရွ႕မင္းသား အလီဘင္အယ္ဟူစိန္ဟာ ဖီဖာဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ္လို႔ မေန႔က ေၾကညာလို္က္ပါတယ္။

အုိဘားမားခရီးစဥ္မတုိင္မီ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္ နယ္စပ္၌ တုိက္ပဲြမ်ား ျပင္းထန္လာ

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတြင္ အိႏိၵယကအရပ္သားေလးဦးကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါကစၥတန္က စြပ္စဲြလိုက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု အိႏိၵယအစုိးရကလည္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏ်ဴကလီးယားအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆားထုတ္လုပ္မႈ ဆက္လက္က်ဆင္း

Photo: ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆားထုတ္လုပ္မႈ ဆက္လက္က်ဆင္း
Wednesday, January 7, 2015

နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး အခုအခ်ိန္ထိ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဆားထုတ္လုပ္မႈဟာ က်ဆင္းေနတုန္းပဲလို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ ဆားလုပ္ငန္းရုံး တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

နာဂစ္အၿပီး ဆားထုတ္လုပ္မႈရာသီမွာ ဆားဧက ၃ ေသာင္းေက်ာ္ကို ဆားေတာင္သူ ၈၀၃ ဦး လုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ရာသီ္မွာေတာ့ ဆားဧက ၁ ေသာင္းေက်ာ္ကို ဆားေတာင္သူ ၂၃၃ ဦးသာလုပ္ကိုင္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာ့ဆားလုပ္ငန္းရုံးက စာရင္းဇယားေတြအရ သိရပါတယ္။

ဆားလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ေတြ ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ ၂ ႏွစ္ျခားတခါဆိုသလို ဧက ၁ ေသာင္းႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆားအမ်ားဆုံး ထြက္ရွိတဲ့ ေဒသ တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းမျဖစ္ခင္က လပြတၱာ၊ ငပုေတာ၊ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပံု၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာ ဆားကြင္းလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆားေစ်းႏႈန္းေတြဟာ အတက္အက် မမွန္သလို အရင္းႏွီးကလည္း မ်ားတာေတြ အျပင္ လုပ္သားခ ေစ်းႀကီးတဲ့အတြက္ ဆားေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ဆားလုပ္ငန္း ေတြ မလုပ္ေတာ့ဘဲ တျခားလုပ္ငန္းေတြကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္မႈေတြ မ်ားလာ တာေၾကာင့္ ဆားလုပ္ငန္းေတြ က်ဆင္းလာရတာလုိ႔ ဆားေတာင္သူတဦးက ဆိုပါတယ္။ 

ဒီဗြီဘီ

လပြတၱာၿမိဳ႕ ဆားလုပ္ငန္းခြင္တခု (ဓာတ္ပုံ – ရုိက္တာ)
လပြတၱာၿမိဳ႕ ဆားလုပ္ငန္းခြင္တခု (ဓာတ္ပုံ – ရုိက္တာ)
နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး အခုအခ်ိန္ထိ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဆားထုတ္လုပ္မႈ ဟာ က်ဆင္းေနတုန္းပဲလို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ ဆားလုပ္ငန္းရုံး တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ေပးရာတြင္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေပးရန္ အျပင္ ေငြေခ်းရန္အတြက္ ဘဏ္တစ္ခု အျမန္သတ္မွတ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ေပးရာတြင္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေပးရန္အျပင္ လုိအပ္ပါက ေငြေခ်းယူရန္အတြက္ ဘဏ္တစ္ခု အျမန္ဆုံး သတ္မွတ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက The Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ပ်က္က် AirAsia ေလယာဥ္မွ အေလာင္း ၂ ေလာင္းထပ္ေတြ႔

Photo: ပ်က္က် AirAsia ေလယာဥ္မွ အေလာင္း ၂ ေလာင္းထပ္ေတြ႔
Wednesday, January 7, 2015

Java ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ AirAsia ေလယာဥ္ ရွာေဖြေနၾကသူေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ေသဆံုးေနသူ ႐ုပ္အေလာင္း ၂ ေလာင္းကို ဆယ္ယူရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ရာသီဥတု ဆိုးရြားေနတာေၾကာင့္ ေရငုတ္ၿပီး ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္ေနၾကရာမွာ ေႏွးေကြးေနရပါတယ္။

ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ ၈၅၀၁ AirAsia ေလယာဥ္ကို Borneo ကမ္း႐ိုးတန္းမွာ ၁၀ ရက္ၾကာ ရွာေဖြမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္အတြင္း ေလယာဥ္ေပၚမွာ လိုက္ပါသြားတဲ့ ေလယာဥ္၀န္ထမ္းနဲ႔ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ၁၆၂ ဦး အနက္က ႐ုပ္အေလာင္း ၃၉ ေလာင္း ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကေန စကၤာပူႏိုင္ငံကို ပ်ံသန္းသြားတဲ့ အင္ဂ်င္ ၂ လံုးတတ္ A320 Airbus အမ်ိဳးစား ခရီးသည္ေလယာဥ္ဟာ အေရးေပၚ အခ်က္ေပးမႈ တစံုတရာမျပဳလုပ္ဘဲ ေရဒါစက္ကြင္းကေန ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါေန႔မွာ ေလယာဥ္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္နဲ႔ ပ်ံသန္းမႈ အခ်က္လက္ေတြ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ black boxes ရွာေဖြမႈကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ အမ်ိဳးသား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အဓိကေလယာဥ္ ကိုယ္ထည္ရွိေနရာလို႔ ယူဆရတဲ့ ေနရာမွာ ေရစီးအလြန္ၾကမ္းေနတာေၾကာင့္ အခက္ခဲျဖစ္ေနရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔တဖြဲ႔ကလည္း ေတြ႔ရွိထားတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ဘယ္သူဘယ္၀ါ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ အင္ဒိုနီးရွား တာ၀န္ရွိသူေတြကို လာေရာက္ အကူညီေပးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
Java ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ AirAsia ေလယာဥ္ ရွာေဖြေနၾကသူေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ေသဆံုးေနသူ ႐ုပ္အေလာင္း ၂ ေလာင္းကို ဆယ္ယူရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ရာသီဥတု ဆိုးရြားေနတာေၾကာင့္ ေရငုတ္ၿပီး ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္ေနၾကရာမွာ ေႏွးေကြးေနရပါတယ္။

ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၆ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

Photo: ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၆ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန
Wednesday, January 7, 2015

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာနက အိမ္ရာစီမံကိန္း ၆ ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္း ၆ ခုက လာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္ ၿပီးစီးမွာျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ထြက္ရိွမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအေရအတြက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အိမ္ရာေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနမႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ မရိွလို႔ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းက ရုတ္ခ်ည္းျပဳတ္က်သြားနိုင္တဲ့ အလားအလာ မရိွေသးတဲ့အေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေျပာဆို ပါတယ္။

လက္ရိွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာ အေရာင္းေစ်းႏႈန္းက ၁ ေပ ပတ္လည္ ကို က်ပ္ ၄ သိန္း အထက္မွာ ရိွေနၿပီး အငွားေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ၁ ေပပတ္လည္ကို က်ပ္ ၁၀၀ ကေန ၃၀၀ အၾကားမွာ ရိွပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္က ၁ ႏွစ္ကို အခန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းနဲ႔ ၃ ေသာင္းၾကားမွာ ရိွေနပါတယ္။ 

ဒီဗြီဘီ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနက အိမ္ရာ စီမံကိန္း ၆ ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။

ေရနည္းကာလ မေရာက္မီ ဇန္န၀ါရီမွာပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ၁၂ ေပေအာက္အထိ က်ဆင္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေနရာအား ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ 
ယခုႏွစ္ ဧရာ၀တီျမစ္ ေရနည္းကာလတြင္ ျမစ္ေရေလ်ာ့က်မႈ ေစာကာ က်ဆင္းမႈ ျမန္ျခင္းေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းမွာပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရနည္းမွတ္မွာ ၃၇၀ ေက်ာ္ စင္တီမီတာ (၁၂ ေပ) ေအာက္အထိ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ အရြယ္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာ

Photo: အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ အရြယ္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာ
Wednesday, January 7, 2015

အသက္ ၃၀ မွ ၆၅ ႏွစ္အတြင္းရွိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အပိုင္းအျခား လူလတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ကင္ဆာေရာဂါ ပံုစံမ်ား ေဆး႐ံုအေျချပဳ ကင္ဆာေရာဂါ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

အဆုိပါ စစ္တမ္းကို ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ (၁၀၀၀ ဆံ့) အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ေရာဂါလာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္း (သို႔မဟုတ္) တက္ေရာက္ကုသခဲ့သည့္ ကင္ဆာလူနာမ်ား၏ ေဆးကုသမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေရာဂါေဗဒဆုိင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ ဌာနအခ်ဳိ႕ရွိ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ လူဦးေရ ၇၃၆ ဦးကို ယင္းေဆး႐ံုမွ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက သုေတသနစစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ကာ ကိုယ္တုိင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္း ပံုစံတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေနထိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသံုး ေရာဂါဆုိင္ရာ ကုတ္နံပါတ္မ်ားျဖင့္ မွတ္သားထားေသာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားရာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း ေနရာမ်ားကို ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား/အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိးမွာ တစ္အခ်ဳိး တစ္ဒသမတစ္ျဖစ္ၿပီး လူနာစုစုေပါင္း၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တမ္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အသက္အငယ္ဆံုးမွာ ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အသက္အႀကီးဆံုးမွာ ၈၈ ႏွစ္အထိ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး အသက္အရြယ္မွာ ၅၅ မွ ၅၉ ႏွစ္ၾကား အရြယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အမ်ားစုမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္အပိုင္းအျခားျဖစ္သည့္ အသက္ ၃၀ မွ ၆၅ ႏွစ္ၾကား လူလတ္ပိုင္းမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကင္ဆာငါးမ်ဳိးမွာ အဆုတ္ (၁၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အသည္း (၁၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ခံတြင္း(၁၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အစာအိမ္ (၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အသံအိုးကင္ဆာ (၆ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ရင္သား( ၂၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ သားအိမ္ေခါင္း (၁၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ မမ်ဳိးဥကင္ဆာ(၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အစာအိမ္ (၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အဆုတ္ (၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီစစ္တမ္းကို ေနျပည္ေတာ္ေဆး႐ံုက ကင္ဆာေရာဂါကု ဌာနမွပဲ လုပ္ခဲ့ၿပီး အဓိက သိေစခ်င္တာက အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရြယ္ေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္းေတြက အရင္ကထက္စာရင္ မ်ားလာတာကို ေထာက္ျပခ်င္တာပါ။ ဒီလိုအရြယ္ေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္တာ မ်ားလာေတာ့ လူ႔အရင္းအျမစ္ကို အမ်ားႀကီး ထိခိုက္ေစတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔က သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူဦးေရ တစ္သန္းမွာ ကင္ဆာဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုသေရးစက္ အနည္းဆံုး တစ္လံုးကေန သံုးလံုးၾကားရွိရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာက တစ္လံုးပဲ ရွိေနေတာ့ ကုသေရးပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ အခု ကင္ဆာေဆးသြင္းတာနဲ႔ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုသတာခ်ည္းပဲ တစ္ေန႔ကို လူဦးေရ ၁၅၀ ေလာက္ ကုေနရတာပါ” ဟု ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ (၁၀၀၀ ဆံ့) ေဆး႐ံုမွ ေဒါက္တာေကာင္းျမတ္ေရႊက ေျပာျပသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားသူဦးေရ ႏွစ္စဥ္ျမင့္မားလာၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ တစ္သိန္းတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားသူ ၁၅၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ လူဦးေရ သံုးသန္းအထက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Eleven Media Group 

ေရႊေရာင္ႏွင္း ဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဆရာ၀န္မ်ားက ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္အား သ႐ုပ္ျပ စစ္ေဆးေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြယ္ဆန္ေအာင္)
ေရႊေရာင္ႏွင္း ဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဆရာ၀န္မ်ားက ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္အား သ႐ုပ္ျပ စစ္ေဆးေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြယ္ဆန္ေအာင္) 
အသက္ ၃၀ မွ ၆၅ ႏွစ္အတြင္းရွိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အပိုင္းအျခား လူလတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ကင္ဆာေရာဂါ ပံုစံမ်ား ေဆး႐ံုအေျချပဳ ကင္ဆာေရာဂါ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ

Photo: ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ 
Wednesday, January 7, 2015

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္က The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းအား ေရတုိစည္း႐ုံးျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ေကာ္မရွင္က မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္အား ႏွစ္လ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါကာလ မတုိင္မီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ အေနျဖင့္ ပါတီအား မဲေပးရန္ စည္း႐ုံးျခင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားအား စည္း႐ုံးျခင္းအား ေရရွည္စည္း႐ုံးျခင္းအျဖစ္ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ မတုိင္မီ ႀကိဳတင္စည္း႐ုံးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္၊ ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္တူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားတြင္ အသိေပး၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား ျပင္ပေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေနရာ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပုိင္တဲ့ေနရာ၊ ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပမာ အိမ္တစ္အိမ္မွာ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းမယ္ဆုိရင္ အိမ္ရွင္ကုိ ခြင့္ေတာင္းရမယ္။ ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီရပ္ကြက္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ဆီမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမယ္။ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္ကုိ အသိေပးရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ ကြင္းေတြထဲမွာ ဘာေတြထဲမွာ ေဟာေျပာမယ္ဆုိရင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒနဲ႔အညီ အဲဒီလုိ ေဆာင္ရြက္ပါလုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ေရရွည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ သေဘာမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ အခု ပါတီေတြက လုပ္ေနၾကၿပီေလ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒက ဒါေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ကုိ ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါမယ္။ မဲေပးပါေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ မဲေပးပါလုိ႔ပဲ ေျပာလုိ႔ ရေသးတယ္ေလ။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္သူ႔ကို ေပးပါလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရေသးဘူးေလ။ အဲဒါမ်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ ရပါတယ္” ဟု ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား ေအာက္တုိဘာလကုန္ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းတြင္ က်င္းပမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တရားဝင္စာျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Eleven Media Group 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္ ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ေနစဥ္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ေနစဥ္
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္က The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၀င္ေပါက္ ပိတ္ဆုိ႔ဆႏၵျပခဲ့သူ ၁၄ ဦးကို ရံုးထုတ္စစ္ေဆး

Photo: ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၀င္ေပါက္ ပိတ္ဆုိ႔ဆႏၵျပခဲ့သူ ၁၄ ဦးကို ရံုးထုတ္စစ္ေဆး
Wednesday, January 7, 2015

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဝင္ေပါက္ကို ၁၂ ရက္ၾကာ ပိတ္ဆုိ႔ဆႏၵျပခဲ့တဲ့ အတြက္ ပုဒ္မ ၃ ခုနဲ႔ တရားစဲြခံထားရတဲ့ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းက ဆႏၵျပသူ ၁၄ ဦးကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ဒီေန႔ ရံုးထုတ္ရာ တရားလို ၂ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

တရားလုိ ၂ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားစဲြခံရသူ ၁၄ ဦးရဲ႕အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က အခုလိုေျပာ ပါတယ္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံဌာနမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္ ကို စစ္ေဆးပါတယ္၊ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ မိေက်ာင္းကန္ကလူေတြက တံခါးအေပါက္ဝမွာ ထိုင္တဲ့အခါတုန္းက သူတို႔ကေဆာင္းေဘာက္ေတြနဲ႔ ျမဴးျမဴးၾကြၾကြ တီးလံုးေတြဖြင့္တယ္၊ ဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ သိရွိခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံဌာနမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္က အဲ့ဒါကို သူမသိပါဘူးလို႔ ေျဗာင္ႀကီးကိုေျပာသြားတယ္"

မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းက ဆႏၵျပသူ ၁၄ ဦးကို တရားမဝင္ စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၁၈၊ တရားမဝင္စုေဝးမႈ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ မတရားတားဆီး ကန္႔ကြက္မႈ ပုဒ္ ၃၄၁ တို႔နဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဦးစီးဌာနက စီမံဌာနမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္နဲ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယရဲမွဴး ဦးတင္လွတို႔က တရားစဲြထားတာျဖစ္ပါ တယ္။

တရားစဲြခံရသူ ၁၄ ဦးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ကစၿပီး ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအမႈကို ဒီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ထပ္မံစစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဝင္ေပါက္ကို ၁၂ ရက္ၾကာ ပိတ္ဆုိ႔ဆႏၵျပခဲ့တဲ့ အတြက္ ပုဒ္မ ၃ ခုနဲ႔ တရား စဲြခံထားရတဲ့ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းက ဆႏၵျပသူ ၁၄ ဦးကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ဒီေန႔ ရံုးထုတ္ရာ တရားလို ၂ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

ပါတီစြဲကင္းမွသာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မွာ CSOs အေနနဲ႔ ပါ၀င္သင့္တယ္

Photo: ပါတီစြဲကင္းမွသာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မွာ CSOs အေနနဲ႔ ပါ၀င္သင့္တယ္
Wednesday, January 7, 2015

ပ႑ိတ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အင္စတီက်ဳ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ခ႐ိုေအးရွား ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္သူ Mr.Vladimir Pran က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား CSOs မ်ားကို ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအား မွ်ေ၀ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ Mr.Vladimir Pran သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကဳံရွိသည့္ ပညာရွင္တဦး ျဖစ္ၿပီး ဇာဂရက္ တကၠသိုလ္ (Zagreb University) မွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ (ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ) ရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အႏွစ္၂၀ ခန္႔ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ CSOs ၏ အခန္းက႑၊ ပါ၀င္ရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္း၊ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ဇူးဇူးက Mr.Vladimir Pran ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး။      ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါသလဲ။

ေျဖ။      ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို CSOs ေတြက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အစီရင္ခံစာေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အခန္းက႑မွာလည္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။ မဲေပးၾကမယ့္ ျပည္သူေတြကိုလည္း မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရး (Voter Education) ေတြမွာလည္း CSOs ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိပညာေတြ ရေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔က႑က ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါပါတယ္။

ေမး။      ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္မယ့္ CSOs ေတြ အေနနဲ႔ အဓိက ဘယ္လုိ အရည္အခ်င္းမ်ဴိးေတြ ရွိထားသင့္ပါလဲ။

ေျဖ။      ။ သူတို႔ အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ စံႏႈန္းေတြ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ဘာေတြ ရွိလဲဆုိတာ သိဖု႔ိလုိတယ္။ အဲဒါေတြ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္တုိင္းျပည္မွာဆိုရင္ ဘယ္လုိပံုစံေလးေတြ က်င့္သံုးလုိ႔ရမယ္ ဆုိတာေတြကို ခ်ိန္ထုိးၿပီး CSOs ေတြက ေစာင့္ၾကည့္ ေပးရမယ္။

CSOs ေတြ အေနနဲ႔က ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး လမ္းစဥ္မွာ တဖက္တလမ္းကေန ပါ၀င္ျမွင့္တင္ ေပးေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ပညာဆည္းပူးထားဖုိ႔ လုိမယ္၊ သိေအာင္တတ္ေအာင္ လုပ္ထားဖုိ႔လည္း လုိမယ္။

ေနာက္တခ်က္က ပါတီစြဲ ကင္းရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခုအေပၚမွာ ပံ့ပိုးခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါစရာ မလုိဘူး။ အဲဒီ ပါတီသြားၿပီး ပါတီရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ၀င္ေရာက္ လႈပ္ရွားလုိ႔ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ပါတီစြဲကင္းမွသာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မွာ CSOs အေနနဲ႔ ပါ၀င္သင့္တယ္။

ေနာက္တခုက သူတို႔ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမယ္၊ အစိုးရကိုပဲ ပြင့္လင္းျမင္သာဖုိ႔ ေျပာေနတာ မဟုုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ကုိယ္တုိင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာဖုိ႔ လုိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ တင္တာေတြ၊ ေထာက္ျပတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ၿပီး မလုပ္ရဘူး။ အားလံုး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိနဲ႔ တင္ျပရမယ္၊ ေထာက္ျပရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတု႔ိအဖြဲ႔အစည္း အတြင္းထဲမွာ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးက အစ တျခားေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွိရမယ္။

ေမး။      ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက CSOs ေတြဟာ စစ္အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတဲ့ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြ မ်ားတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မွာ ဘက္လုိက္မႈကင္းတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။

ေျဖ။      ။ အရင္ေခတ္က စစ္အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီ Background ရွိခဲ့တယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း သူတုိ႔ လုိခ်င္တာက ဘာလဲ။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတခု လုိခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အခု ေလာေလာဆယ္ သူတုိ႔လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္က ပါတီစြဲကင္းၿပီး လုပ္ရမယ္။ ဒီလုိမွ သူတုိ႔အေနနဲ႔ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ပါတီအတြက္ လုပ္ေနတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။

က်ေနာ့္ အေတြ႔အႀကဳံနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္ဟာလည္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီတခုမွာ ၅ ႏွစ္ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီကေန ထြက္ၿပီး NGO မွာ ၀င္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွာ လုပ္ခဲ့တာေတြ အားလံုးကို ယူမလာဘူး။ ခုေလာေလာဆယ္ ဒီမွာ ပါတီစြဲ ကင္းကင္းနဲ႔ လုပ္တယ္။

အဓိကက ဒီမွာလုပ္ေပးေနတာ အားလံုးက လူေတြအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းေတြဟာ ဘာေတြလဲ၊ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္ဆုိတာ ဘာေတြလဲ၊ အဲဒါေတြ အသိပညာ ေပးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆိုရင္လည္း လူတုိင္း လူတုိင္းဟာ မဲေပးခြင့္ ရွိရမယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ စာရင္းသြင္းခြင့္ ရွိရမယ္ ဆုိတာေတြကို ပါတီစြဲ ကင္းကင္းနဲ႔ လုပ္ေနတာ၊ အသိပညာ ေပးေနတာပါပဲ။

အကယ္၍ ဒီက အဖြဲ႔၀င္ေတြက ပါတီစြဲ တခုခုနဲ႔ ဘက္လုိက္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေပါ့။ ဒီအဖြဲ႔ကေတာ့ အလယ္ကေနရမွာကို ဟုိဘက္က လုိက္တယ္လုိ႔ ျမင္သြားရင္ သူတုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္ျမင္ဘူး ဆိုရမယ္။

ေမး။      ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ CSOs ေတြ တရား၀င္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ဖု႔ိ အတြက္ ဘာေတြ လုိအပ္ပါလဲ။

ေျဖ။      ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာက ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ သူေတြအတြက္ ဘာဥပေဒမွ မရွိေသးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ လုိအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့သူေတြ ပါ၀င္ဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ပါ၀င္မယ့္ CSOs ေတြကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ျပဳ ေပးထားဖုိ႔ လုိတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ စနစ္မွာဆုိရင္ တာ၀န္မ်ားစြာ ရွိတာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေပါ့။ ဥပေဒ ျပဳတာကအစ အမ်ားႀကီး တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကေန လာေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္မယ့္သူေတြကိုေတာ့ အစုိးရရဲ႕ ဖိတ္္ေခၚခ်က္နဲ႔သာလွ်င္ လာလုိ႔ ရပါတယ္။ အစုုိးရက မဖိတ္ဘူးဆုိရင္ လာလုိ႔ မရပါဘူးေပါ့။

ေမး။      ။ ႏုိင္ငံတကာမွာေရာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ CSOs ေတြကို ဘယ္လုိ အသိအမွတ္ ျပဳေပးထားပါလဲ။

ေျဖ။      ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပါ၀င္မယ့္ CSOs ေတြက သြားေလွ်ာက္ရတာေပါ့။ ပံုစံက အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတယ္။ ဥပမာ – ခရုိေအးရွားမွာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ပါ၀င္လုိတဲ့ CSOs ေတြက သြားေလွ်ာက္ ရတာေပါ့။ တခ်က္ပဲ။ လာေလွ်ာက္တဲ့ CSOs ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခုခုနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိတယ္ဆုိရင္ မေပးဘူး။ အဲဒါကလြဲလုိ႔ တျခားအခ်က္ေတြ သိပ္ၿပီး မၾကည့္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိတဲ့ CSOs ေတြကို Observer အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ ေပးပါတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမဆုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္လုိ႔ ရပါတယ္။

ေမး။      ။ ႏိုင္ငံတကာက CSOs ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ ပါ၀င္ၾကပါလဲ။

ေျဖ။      ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ရာမွာ အဓိက ပါ၀င္ၾကတယ္။ ေနာက္တခုက Voter Mobilization လုိ႔ေခၚတဲ့ မဲဆႏၵေပးမယ့္ ျပည္သူတရပ္လုံး အေရြ႕ရွိလာေအာင္၊ မဲေပးဖုိ႔ ဆႏၵေတြ ျဖစ္လာေအာင္၊ ဘယ္သူ႔ကို ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ အသိေတြ ရွိလာေအာင္၊ မဲ႐ံုကိုသြားၿပီး မဲေပးခ်င္တဲ့စိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေဆာ္ၾသေပး ရတာေပါ့ေနာ္။ မဲ႐ံုကိုလာဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိသူေတြကိုလည္း ရေအာင္ ပို႔ေပးတယ္၊ ဘယ္လုိ မဲေပးရမယ္ဆုိတာ မသိတဲ့သူေတြကို မဲေပးပံု ေပးနည္းေလးေတြ ဒါေတြကို Voter Education ေပါ့။ အဲဒီက႑ေတြမွာ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

ေမး။      ။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖုိိ႔ ဘာေတြ လုိအပ္ပါလဲ။

ေျဖ။      ။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖုိ႔ ဆုိတာ ႏုိင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ ရွိတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အားလံုး ပါ၀င္ခြင့္ ရတာတုိ႔၊ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ရွိတာတုိ႔၊ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ ရွိတာတုိ႔ ဒါေလးေတြက အေျခခံ မူေလးေတြေပါ့။ ဒါေတြက ႏုိင္ငံတကာ အားလံုးက စုေပါင္းၿပီး ေယဘုယ် သေဘာတူထားတဲ့ မူေတြပဲ။ ဒါေတြလုပ္ဖို႔ လိုတာေပါ့။

ေမး။      ။ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြအရ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက CSOs ေတြကုိ ဘာမ်ား အႀကံဥာဏ္ ေပးခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ။      ။ ပထမဆံုး အခ်က္က CSOs ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ၀မ္းစာျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ စံေတြကို သိထားေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္က ပါတီစြဲကင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့၊ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ CSOs ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ပါတီစြဲကင္းမွသာ အမ်ားက လက္ခံႏိုင္မွာပါ။

ေမး။      ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚေရာ ဘယ္လုိ ျမင္ပါလဲ။

ေျဖ။      ။ ေျပာဖုိ႔ ေစာပါေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုပ္ဖုိ႔ အဆင့္ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ- မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ျပဳစုတာ ဆိုရင္လည္း မၿပီးေသးဘူး။ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္။ ေနာက္တခုက Observer ေတြ အတြက္လည္း ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ မရွိေသးဘူး။ အဲဒါေတြ လုပ္စရာ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္ကေတာ့ ေျပာဖုိ႔ ေစာပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္တႏွစ္ အတြင္းမွာေတာ ့လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ free and fair ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ယူဆပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာ တခုက လူေတြ ေမ့ေနတဲ့ အခ်က္ေလးေပါ့။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုတာပါ။ ဒါကို လူတုိင္းက သိပ္အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ ထင္ေနၾကတယ္။ အဲဒါ အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။ ေလာေလာဆယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒါကို လုပ္ေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုုျခင္းမွာ CSOs ေတြအေနနဲ႔က အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က ပါရလိမ့္မယ္။ ပိုမုိျပည့္စံုတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုႏုိင္ဖုိ႔ေပါ့။

ဧရာ၀တီ

Mr.Vladimir Pran (ဓာတ္ပံု – တင္ထက္ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)
Mr.Vladimir Pran (ဓာတ္ပံု – တင္ထက္ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)
ပ႑ိတ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အင္စတီက်ဳ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ခ႐ိုေအးရွား ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္သူ Mr.Vladimir Pran က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား CSOs မ်ားကို ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအား မွ်ေ၀ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ Mr.Vladimir Pran သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကဳံရွိသည့္ ပညာရွင္တဦး ျဖစ္ၿပီး ဇာဂရက္ တကၠသိုလ္ (Zagreb University) မွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ (ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ) ရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အႏွစ္၂၀ ခန္႔ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

စီးတီးအက္ဖ္အမ္ ေပးတဲ့ဆုကုိ ေမွ်ာ္မွန္းမထားဘဲ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ၀ုိင္းစု

Photo: စီးတီးအက္ဖ္အမ္ ေပးတဲ့ဆုကုိ ေမွ်ာ္မွန္းမထားဘဲ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ၀ုိင္းစု
Wednesday, January 7, 2015

‘‘အာဘြား’’ဒီဗီဒီကို ၂၀၁၄ ႏုိ၀င္ဘာက ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးတီးအက္ဖ္အမ္၏ အေရာင္းရဆံုးစတီရီယုိ အမ်ိဳးသမီးအဆိုရွင္ဆုရရိွရန္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေၾကာင္း ၀ုိင္းစုခုိင္ သိန္းကေျပာသည္။

‘‘ဒီဆုကို ၀ုိင္းစုမမွန္းထား ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ၁၁ လပုိင္း ၁ ရက္ေန႔ကမွ ဒီအေခြ ကို ထုတ္တာ။ ဆုေပးဖို႔စာရင္း ပိတ္တာက ၃၀ ရက္ဆုိေတာ့ မ ထင္ထားဘူး။ က်န္တဲ့အေခြအ ကုန္လံုးကအရင္ထုတ္ထားတာ။ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ကုိ ၀ုိင္းစုက တစ္လတည္းျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပ မဲ့ တစ္လအတြင္းမွာ တစ္ဟုန္ ထိုးအားေပးခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ေတြ ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’’ဟု City FM (၁၃)ႏွစ္ျပည့္တြင္ ၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္ တာအတြင္း အေရာင္းရ ဆံုးစတီရီယုိအမ်ိဳးသမီးအဆိုရွင္ ဆုရရိွသူ ၀ုိင္းစုခုိင္သိန္းကေျပာသည္။ယင္းဆုသည္ ၎အတြက္ စီးတီးအက္ဖ္အမ္မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆုငါးဆုေျမာက္ျဖစ္ၿပီး အာဘြားစီဒီႏွင့္ ဒီဗီဒီႏွစ္ခုစလံုးအေရာင္းရဆံုးေတးစီးရီးဆု ရရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားကို ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘ပရိသတ္ေတြအားေပးလုိ႔ ဆုေတြ ရလာတာနဲ႔ အမွ် ၀ုိင္းစု အတြက္ပုိၿပီးတာ၀န္ႀကီးလာပါ တယ္။ ေနာက္လုပ္မယ့္ အေခြ ေတြကိုလည္း ဒီထက္မကေကာင္း ေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားပါ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈအေန ျဖင့္ ပထမဆံုးတစ္ကုိယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကုိ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ဆဲျဖစ္သည္။

7Day DAILY 

ဓာတ္ပံု - ဇဲြဉာဏ္
ဓာတ္ပံု - ဇဲြဉာဏ္
‘‘အာဘြား’’ဒီဗီဒီကို ၂၀၁၄ ႏုိ၀င္ဘာက ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးတီးအက္ဖ္အမ္၏ အေရာင္းရဆံုး စတီရီယုိ အမ်ိဳးသမီးအဆိုရွင္ဆုရရိွရန္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေၾကာင္း ၀ုိင္းစုခုိင္ သိန္းကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္က အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး လံုး၀လက္မခံဟု မေျပာေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ဆို

Photo: တပ္မေတာ္က အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး လံုး၀လက္မခံဟု မေျပာေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ဆို
Wednesday, January 7, 2015

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပင္ဆင္ရန္ အ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ားဆႏၵအရ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကို လံုး၀လက္မခံဟု မေျပာေၾကာင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က ျပင္သစ္ သံအမတ္ႀကီး၊ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျပ ႆနာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈ အေျခအ ေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားတို႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခိုင္မာရန္ လိုအပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္မွာ အေျခခံဥပေဒအခန္း (၁၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပင္ဆင္ရန္အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ားဆႏၵအရ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အ တည္းကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေန ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ေရာက္ ကတည္းက တိုင္းရင္းသားအေရး၊ အယူ၀ါဒအေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္လူပုဂိၢဳလ္အေရးအယူအဆကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အလြန္႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားေျခာက္ခ်က္ကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ကေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေတာင္းဆိုသည့္ ေလးပြင့္ ဆိုင္ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အေရးႀကီးအဆို တင္အတည္ျပဳထားသည့္ တိုင္း ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုမႈကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လက္မခံေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ ေသာ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေရးျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳတိုက္တြန္းထား သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ကို ေျဖရွင္းရန္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေတြ႕ဆံု မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္က ေျပာၾကားေသာ္လည္း သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးအစုအ ဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ (၁၄ ပြင့္ဆိုင္)ေတြ႕ဆံုမႈ မွာမူ အစိုးရက ဟန္ျပသက္သက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း သာ ျဖစ္ၿပီး တကယ့္ အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား ကို ထင္ဟပ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သူအမ်ားစုက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျဖစ္သင့္ဆံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေရးအက်ပ္အတည္းကို ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ျပန္စတဲ့အခါ မွာ ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလးပြင့္ဆိုင္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကိစၥအတြက္ သမၼတက သ၀ဏ္ လႊာပါးရေတာ့မယ္။ ခန္႔မွန္းရသ ေလာက္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုေန ရာယူထားတဲ့ သူေတြ လိုလားတဲ့ ပုဒ္မေတြသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး က်န္ တဲ့ ၄၃၆ အပါအ၀င္ ျပည္သူလို လားတဲ့ ဥပေဒေတြကေတာ့ ျပင္ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေန အေျဖတစ္ခုထြက္လာရင္ လူထု ကလည္း ဒီအေျဖကို ေစာင့္ဆိုင္း ဖို႔ စိတ္ရွည္လိမ့္မယ္လို႔ ျမင္တယ္’’ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အဓိကက်ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ လိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမႈရရွိမွသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္ အနည္းဆံုးတစ္ဦး၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပုဒ္မကို မျပင္လို ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆႏၵျပဳ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္

7Day DAILY
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပင္ဆင္ရန္ အ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ားဆႏၵအရ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကို လံုး၀လက္မခံဟု မေျပာေၾကာင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။