Sunday, 30 October 2011

ေသာတရွင္ႏွင့္ ပရိသတ္ကိုု ဂရုုမစိုုက္ပဲ လ်စ္လ်ဴရႈရင္ေတာ့ သတင္းဌာနနဲ.သတင္းေထာက္ေတြကိုု ဆံုုးမဖိုုက လြယ္ပါသည္။

ေသာတရွင္ေတြ ပရိသတ္အသံ Audience/Reader  ကိုု ဂရုုမစိုုက္ပဲ ထင္ရာဆိုုင္းခ်င္တဲ့ သတင္းသမား အထူးသျဖင့္ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြကိုု ဆံုုးမနိုုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုုယ္ မရပ္တည္နိုုင္ေသးတဲ့ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြအေနျဖင့္ ေနာက္ကေန ေငြေပးၿပီး အားေပးေထာက္ခံေနသည့္ အရွင္ေတြ Master ေတြ သိေအာင္ တရား၀င္ စာေရးၿပီး ဆံုုးမလိုု.ရပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြ မမွန္မကန္ေရးသားၿပီး Factually wrong, Misleading and Misinformation ေတြ ျဖန္.ခ်ီရင္ ဆံုုးမရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မမွန္ဘူးဆိုုရင္ လြဲမွားစြာ ေရးသား ျဖန္ခ်ီေနရင္ သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းဌာနေတြကိုု တရား၀င္ စာေရး ဖုုန္းဆက္ၿပီး ကန္.ကြက္နိုုင္ပါသည္။ ေသာတရွင္ေတြ ပရိသတ္ေတြ၏ ေရးသားခ်က္ေတြဟာ ထိေရာက္ပါသည္။ ေရးသားတ့ဲစာကိုုလဲ သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းေထာက္ သိုု.မဟုုတ္ အစီအစဥ္မွဴးကိုုလဲ ေကာ္ပီ မိတၱဴေပးသင့္ပါသည္။ အဲဒီလိုု တရား၀င္ ေရးသား တင္ျပခ်က္ကိုုမွ လ်စ္လ်ဴရႈေနေသးရင္ သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းဌာန၏ အၾကီးအကဲေတြ ျဖစ္တဲ့ ဥကၠဌေတြ ဘြတ္အဖြဲ.အ၀င္ ဒါရိုုက္တာေတြ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေတြ ကိုုပါ အသိေပးၿပီး ေထာက္ျပနိုုင္ပါသည္။