Saturday, 14 September 2013

တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ေန

Photo: တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ေန
Friday, September 14, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကာလ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အနက္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွသာ တိုင္းျပည္ တိုးတက္မည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ဇံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္း ဝယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အႀကီးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံ ခိုင္မာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ထားရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူႏုိင္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဘဏ္မ်ား ကို ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသို႔ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းမ်ား အကူအညီေပးရန္ အတြက္ စိတ္ဝင္စားၿပီး ျပည္ပက လာေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးစံသိန္းက ရွင္းျပခဲ့သည္။

''အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္း ေတြအေနနဲ႔ ဘဏ္ကေန ေငြေခ်းလို႔ ရပါတယ္။ စက္မႈလက္မႈဘဏ္ ဆိုရင္ အရင္ ႏွစ္က လုပ္ငန္း ၂၅ ခုအတြက္ သန္း ၅ဝ ေခ်းထားတယ္။ ဒီႏွစ္အတြက္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃၈ ဦးကို သန္း ၅ဝ ေခ်းထားတယ္။ အဲဒီလိုဘဏ္ေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ လာေလ့လာတဲ့ ႏုိင္ငံ ေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔က စနစ္က်တဲ့ ဘဏ္ေတြကိုပဲ ကူညီခ်င္ၾကတာ ဆိုေတာ့ ဘဏ္ေတြကလည္း စနစ္က်ဖို႔ လိုသလို ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ဘဏ္သံုး၊ ေလးခု ေလာက္ကို ေသခ်ာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ပက အကူအညီကို တစ္ဆင့္ခံ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္'' ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပး မည့္ ဘဏ္မ်ားအား ေငြေၾကးပိုင္း ဆုိင္ရာ အကူအညီ ေပးႏုိင္ရန္ လာေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ လက္ခံရယူၿပီး အဆုိပါဘဏ္မွ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားကို အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအား ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္ လည္၍ ေခ်းေငြေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ 

ျမ၀တီ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကာလ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္မူတည္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယုဇနပလာဇာမွာ ညညဆို သရဲေျခာက္ေကာင္ေသာင္းက်န္း၍ ပ႒ာန္းပြဲျပဳလုပ္

Photo: ယုဇနပလာဇာမွာ ညညဆို သရဲေျခာက္ေကာင္ေသာင္းက်န္း၍ ပ႒ာန္းပြဲျပဳလုပ္
Friday, September 14, 2013

ယုဇနပလာဇာမွာ ညညဆို သရဲအရမ္းေျခာက္ေနတာတဲ့။ ေစ်း လံုျခံဳေရးေတြ လံုး၀အိပ္လို႕မရေအာင္ ေျခာက္ေနတာတဲ့။ ေနာက္ဆံုး ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားပင့္ျပီး အသံမဆဲ ပ႒ာန္းပြဲ က်င္းပပါတယ္။ (၅)ရက္တိုင္တိုင္ပါ။ ဒီေန႕မွာေတာ့ ပ႒ာန္းပြဲ ေအာင္ျမင္စြာနဲ႕ျပီးဆံုးပါတယ္။
ဇတ္လမ္းက ဒီမွာစေတာ့တာ ပ႒ာန္းပြဲ အျပီးေရစက္ခ် အမွ်ေ၀ေန တုန္း တရားနာေနတဲ့ ေရွ႕ဆံုးက အမ်ဳိးသမီးၾကီးဟာ ယိမ္းထိုးသြားျပီး အားးးးးးး အားးးးးးးး လို႕ေအာ္လိုက္တဲ့အသံၾကီးဟာ က်ယ္လြန္းအားၾကီးလို႕
မိုက္ကလိုဖုန္းကေနတဆင့္ ေစ်းတစ္ေစ်းလံုးၾကားလိုက္ရတယ္။ 

အမ်ဳိးသမီးၾကီးဟာ ယိမ္းယိမ္းယိုင္ယိ္ုင္နဲ႕ မ်က္ႏွာေအာက္ငံုျပီး ဖင္တရြတ္ တိုက္ဆြဲျပီး အျပင္ထြက္တဲ့ အေပါက္၀ဘက္ကို တေရြ႕ေရြ႕သြားတယ္။
တရားေဟာေနတဲ့ ဆရာေတာ္က နင္ဘယ္သူတုန္း၊ ဒီဘက္ကိုလွည့္စမ္း ဆိုလည္း မ်က္ႏွာကိုလံုး၀မျပေတာ့ဘူးတဲ့၊ အေပါက္၀ဘက္ကိုဘဲ သြားဖို႕ၾကိဳးစားေနတယ္တဲ့။ ဆရာေတာ္က အသံမာမာနဲ႕ ဟိန္းေဟာက္ေျပာေတာ့ မွ ဆရာေတာ္ဘက္ကိုလည့္လာ
တယ္တဲ့။ မ်က္ႏွာကိုေတာ့ လံုး၀မျပဘူးတဲ့။ဆရာေတာ္က နင္ဘယ္သူတုန္း၊
နင္ဘာျဖစ္ေနတာတုန္းလို႕ေမးေတာ့မွ ဘလံုးဗေထြးေလသံ နဲ႕ ေစ်း မွာေနတဲ့ သူရဲမပါ။ သူတို႕မွာေနစရာမရွိလို႕ေနစရာေပးပါ။ ဒီေစ်းမွာ သူတို႕ေျခာက္ေယာက္ ရွိတယ္။ သူတို႕ကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူရဲၾကီးက ေနစရာ မေပးလို႕သြားစရာမရွိပါဘူး။ ေနစရာေပးပါ၊ လူေတြကို ဘာမွမလုပ္ပါဘူး လို႕ေျပာတယ္တဲ့၊ ဆရာေတာ္က ဒါဆို အေပၚဆံုးထပ္ခုႏွစ္လႊာမွာေန ဆိုျပီး ေနရာေပးလိုက္တယ္တဲ့။ ခုႏွစ္လႊာကေတာ့ လူမေနပါဘူး၊ ပစၥည္းေတြ ထားတဲ့ ဂိုေတာင္ေတြဘဲရွိတာပါ။ ၾကားရတာ တမ်ဳိးၾကီး ဘဲ ဗ်ာ ဒီေခတ္ၾကီး ထဲမွာ ဒီလိုေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ မယံုခ်င္ေပမယ့္ အခုအျဖစ္ အပ်က္ၾကီး က ဒီေန႕ဒါကယ္ျဖစ္တာဆိုေတာ့ ဘာေျပာရမယ္မွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး......။

From: kyaw Swarwin
mmdailystar
ယုဇနပလာဇာမွာ ညညဆို သရဲအရမ္းေျခာက္ေနတာတဲ့။ ေစ်းလံုျခံဳေရးေတြ လံုး၀အိပ္လို႕ မရေအာင္ ေျခာက္ေနတာတဲ့။ ေနာက္ဆံုးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားပင့္ျပီး အသံမဆဲပ႒ာန္းပြဲ က်င္းပပါတယ္။ (၅)ရက္ တိုင္တိုင္ပါ။ ဒီေန႕မွာေတာ့ ပ႒ာန္းပြဲ ေအာင္ျမင္စြာနဲ႕ျပီးဆံုးပါတယ္။

အယ္ဒီတာထံ အိတ္ဖြင္႔ေပးစာ

KIA အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတိုက္ ပြဲတြင္ဦးေတဇအား ေရခဲေတာင္ မွ ကယ္ထုတ္ခဲ့သူ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရ

Photo: ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတိုက္ ပြဲတြင္ဦးေတဇအား ေရခဲေတာင္ မွ ကယ္ထုတ္ခဲ့သူ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရ
Saturday, September 14, 2013

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတိုက္ ပြဲတြင္ ဦးေတဇအား ေရ ခဲေတာင္ မွ ကယ္ထုတ္ခဲ့သူ တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္အသတ္ ခံရၿပီး တျခားအဆင့္ႏွစ္ဦးတို႔ အသတ္ခံရေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးမွ သိရွိရသည္။

''ဗိုလ္ေဇာ္မ်ိဳးထက္ရဲ့ မ်က္ ႏွာကို ဓားနဲ႔အမႊန္းခံရၿပီးေခါင္း ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ဗိုက္ထဲခြဲထည့္ထားတယ္။ တျခားအဆင့္ႏွစ္ဦးကေတာ့ အသတ္ခံထား ရတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေကာင္စီ က ေကအိုင္အို ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖ ရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႔ တရားဝင္စာေပးပို႔ထား တယ္။ သူတို႔ဆီကျပန္ၾကား တာ မလာေသးဘူး။ ေကအိုင္အိုအေန နဲ႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲဆိုတဲ့ အေပၚ မူတည္ၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္သြား ပါမယ္'' ဟု နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါစစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ပူတာအိုခရိုင္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေနရာ သည္ စစ္စခန္းနယ္ ေျမသတ္မွတ္မွုအရ ေကအိုင္အို နယ္ ေျမမ ဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ ဝန္ရွိသူမွ ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ က်ဆုံး သြားေသာအရာရွိ မွာ ဗိုလ္ေဇာ္မ်ိဳး ထက္၊ ဒုတပ္ၾကပ္ စိုးနိုင္ဦးႏွင့္ တပ္သား ခင္ေမာင္ သန႔္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ သြားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

''ေအာက္ေျခမွာ ထိေတြ႕ မွုေတြျဖစ္လို႔ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ ပစ္ခတ္ မွုေတြျဖစ္တာ လက္ခံလို႔ ရေပမယ့္ ဒီလိုဖမ္းဆီးသြားၿပီး ရက္ ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ တာမ်ိဳး ေတာ့လက္မခံနိုင္ပါဘူး''ဟု သမၼတ ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ ေျပာသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ ေဇာ္မ်ိဳးထက္၏ဖခင္ ဦးမ်ိဳးဦးက ''မိသားစုထဲမွာ အႀကီးဆုံးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေတဇ ကို ေရခဲ ေတာင္မွ ကယ္ ထုတ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ တစ္ဦးဆိုတာလဲ ဟုတ္ ပါတယ္။ ျဖစ္ပုံကေတာ့ တိုက္ပြဲမွာ တိုက္ ရင္းနဲ႔ ေပ်ာက္သြား တယ္လို႔ ဆို ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သားကိစၥ ကို ယခုလ ၅ရက္ကမွ သိရတာ ျဖစ္ပါ တယ္'' ဟု အတည္ျပဳေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

Yangon Media Group
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတိုက္ ပြဲတြင္ ဦးေတဇအား ေရခဲေတာင္မွ ကယ္ထုတ္ခဲ့သူ တပ္ မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္အသတ္ ခံရၿပီး တျခားအဆင့္ႏွစ္ဦးတို႔ အသတ္ခံရေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႐ုံးမွ သိရွိရသည္။

ခိုးမႈမသကၤာျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာမွ လူသတ္မႈေပၚ

Photo: ခိုးမႈမသကၤာျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာမွ လူသတ္မႈေပၚ
Saturday, September 14, 2013

၁၃.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၂၃၅၀ အခ်ိန္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ
တပ္ဖဲြ႕ ၀င္ မ်ားသည္ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕၊
ေဗာဓိကုန္း ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမရံုးအနီး ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမး္ေပၚတြင္ စက္ဘီး(၁)စီးႏွင့္ခိုးယူလာေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ရာေတြ႕ရွိသူ မင္းမင္း(ခ) မင္းမင္းဦး၊ (ဘ)ဦးျမင့္စိုး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၂၆၈/၂၀၁၃၊
ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာ မင္းမင္း(ခ)မင္းမင္းဦးသည္ ၂၁၃၀ အခ်ိန္ခန္႔က သမ၀ါယမ ရံုး၀င္းတြင္ ညေစာင့္ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ဦး၊ (ဘ)ဦးခင္၊ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္ အရက္မူးစကားမ်ားရာမွ ဦးခင္ေမာင္ဦး၏ ဦးေခါင္းအား တမံတလင္းၾကမ္းျပင္ျဖင့္ ဆဲြေဆာင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ စခန္းမွဴးႏွင့္အဖဲြ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမရံုးသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ ဦးခင္ေမာင္ဦးသည္ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့
ေပါက္ၿပဲ၊ ယာပခံုးဖူးေယာင္၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္ေသြးထြက္ဒဏ္ရာ
မ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မင္းမင္း(ခ)မင္းမင္းဦးအား တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၂၆၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ၃၀၂ ျဖင့္ထပ္မံ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police
၁၃.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၂၃၅၀ အခ်ိန္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမရံုးအနီး ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမး္ေပၚတြင္ စက္ဘီး (၁) စီးႏွင့္ခိုးယူလာေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ရာေတြ႕ရွိသူ မင္းမင္း(ခ) မင္းမင္းဦး၊ (ဘ)ဦးျမင့္စိုး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ေနသူအား တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၂၆၈/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီကို ေၾကးေလးတန္ျဖင့္ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴမည္

ေလးဆူဓါတ္ပံု ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ သံုးစြဲၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကးျဖတ္ စေလးတန္ကို ျပန္လည္ က်ဳိခ်က္ကာ ေၾကးနီျပားမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေရႊသကၤန္းမ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂံုေစ တီေတာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပကာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္ ကားတာယာအခ်ဳိ႕ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ရမည္

သြင္းကုန္လုိင္စင္မဲ့ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တာယာမ်ား အနက္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တာရာႏွစ္ မ်ဳိးကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ သြင္းကုန္လုိင္စင္ ျပဳလုပ္ရန္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးညြန္႔ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ အလယ္တန္းပညာေရး သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း စတင္ေရးဆြဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမေနႏုိင္ေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ အလယ္တန္းပညာေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ UNESCO တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ား စတင္ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အြန္လုိင္းမွ တစ္ဆင့္ ဥပေဒဒီပလုိမာ ရယူႏုိင္

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ပညာေရးကိုအားေပးအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိခ်ိန္ျဖစ္သည္။

GSM လုိင္းကတ္အေရအတြက္ တုိးေရာင္းမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဇူလုိင္လမွစတင္ကာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ GSM လုိင္းကတ္မ်ားကို အေရအတြက္ တုိးျမႇင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လူအမ်ားစုဝယ္ႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိသည့္ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထု အားလံုးနီးပါး ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ အာမခံႏႈန္း ထားႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္မည့္ အာမခံစနစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ စတင္က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ သိမ္း က ေျပာၾကားသည္။

အငွားယာဥ္ (၁)စီး မီးေလာင္မႈျဖစ္

Photo: အငွားယာဥ္ (၁)စီး မီးေလာင္မႈျဖစ္
Saturday, September 14, 2013

၁၃.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၂၂၁၂အခ်ိန္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္ မ်ားသည္ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ရပ္ကြက္၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ အ.လ.က (၃)ေက်ာင္းေဘး ပလက္ေဖါင္းေပၚတြင္ ယာဥ္ (၁)စီး မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သတင္းအရသြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အဆိုပါေန ရာ သို႔ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕မွေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မီးသတ္ယာဥ္(၁) စီးျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၿငိမ္း သတ္ခဲ့ ရာ ၂၂၂၅အခ်ိန္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းရာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္(ယာဥ္ေမာင္း) စိန္ျမင့္၊ (ဘ)ဦးရဲျမင့္၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေနသူ
ေမာင္းႏွင္ သည့္ ၄င/----၊ ပရုိေဘာက္အျဖဴေရာင္ အငွားယာဥ္သည္ ဘထၱီမိန္းႀကိဳးေရွာ့ျဖစ္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲကာ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သျဖင့္ တန္ဘိုးေငြ က်ပ္(၇)သိန္းခန္႔ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ၿပီး ယာဥ္အားေပါ့ဆစြာ အသံုးျပဳ ရာမွ မီးေလာင္ ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေစခဲ့သူစိန္ျမင့္အား ဗဟန္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း (ပ)၃၆၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police
၁၃.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၂၂၁၂အခ်ိန္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ရပ္ကြက္၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ အ.လ.က (၃)ေက်ာင္းေဘး ပလက္ေဖါင္းေပၚတြင္ ယာဥ္(၁)စီး မီးေလာင္ေနေၾကာင္း သတင္းအရသြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အဆိုပါေနရာသို႔ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးႏွင့္အဖဲြ႕မွေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး မီးသတ္ယာဥ္(၁) စီးျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၿငိမ္း သတ္ခဲ့ ရာ ၂၂၂၅အခ်ိန္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းရာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္(ယာဥ္ေမာင္း) စိန္ျမင့္၊ (ဘ)ဦးရဲျမင့္၊ (၁၀)ရပ္ ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေမာင္းႏွင္သည့္ ၄င/----၊ ပရုိေဘာက္အျဖဴေရာင္ အငွားယာဥ္ သည္ ဘထၱီမိန္းႀကိဳးေရွာ့ျဖစ္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲကာ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သျဖင့္ တန္ဘိုးေငြက်ပ္(၇)သိန္းခန္႔ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ၿပီး ယာဥ္အားေပါ့ဆစြာ အသံုးျပဳရာမွ မီးေလာင္ ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေစခဲ့သူ စိန္ျမင့္အား ဗဟန္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း (ပ)၃၆၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ က်ဴးလြန္သူ (၂)ဦး ဖမ္းဆီးရမိ

Photo: ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈက်ဴးလြန္သူ (၂)ဦး ဖမ္းဆီးရမိ
Saturday, September 14, 2013

၁၃.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၀၅၀အခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ(၂)မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘာတာကားမွတ္တိုင္တြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ဖမ္းဆီးေရး တာ၀န္ေဆာင္ရြက္စဥ္ မွတ္တိုင္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ (၄၈)မီနီဘတ္(စ္)ယာဥ္လိုင္းေပၚမွ ဆင္း လာေသာ ခါးပိုက္ႏိႈက္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသူ သူရေအာင္၊ (ဘ) ဦး၀င္းလိႈင္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တင္လင္းထြန္း၊ (ဘ)ဦးတင္ထြန္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္ေန သူ တို႔ (၂)ဦးအား ေတြ႕ရွိစစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ရာ သူရေအာင္၀တ္ဆင္ထားေသာ အကႌ်အိတ္ကပ္ အတြင္းမွ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀)ေတြ႕ရွိရၿပီး ၄င္းတို႔(၂)ဦးသည္ သံလမ္း မွတ္ တိုင္ တြင္ ယာဥ္ေပၚပါ အသက္(၂၅)ႏွစ္ခန္႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ အကႌ် အိတ္ကပ္ကို တင္လင္းထြန္းမွ လူကာေပးၿပီး သူရေအာင္မွ ႏိႈက္ယူရရွိ ခဲ့ေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ လိႈင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၈၁/၂၀၁၃၊
ပုဒ္မ ၃၇၉(ႏိႈက္)/၅၄ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိ ပါသည္။

Yangon Police
၁၃.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၀၅၀အခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ (၂)မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘာတာကားမွတ္တိုင္တြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ဖမ္းဆီးေရး တာ၀န္ေဆာင္

ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ဆီးဂိမ္းကာလ ဝိုင္ဖိုင္အင္တာနက္ခ်ိတ္ လိုလွ်င္ Red Link ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ဆီးဂိမ္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ဝိုင္ဖိုင္အင္တာနက္ထား ရွိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ ျပဳလုပ္ေပး မည္ဟု Red Link ကုမၸဏီမွသိရသည္။

ဆႏၵျပ ေတာင္ကုတ္ေဒသခံ ၃ ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီ ခ်မွတ္

Photo: ဆႏၵျပ ေတာင္ကုတ္ေဒသခံ ၃ ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီ ခ်မွတ္
Saturday, September 14, 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွာ မြတ္စလင္ေတြအတြက္ တူရကီနိုင္ငံက အိမ္ေဆာက္ေပးမွာကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနတဲ့ ကိုစိုးဝင္း၊ ကိုသံလံုးနဲ႔ ကိုသန္းလြင္တို႔ကို ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ဒီေန႔ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

ကိုသံလံုး၊ ကိုစိုးဝင္းနဲ႔ ကိုသန္းလြင္တို႔ကို အမိန္႔ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ သံတြဲေထာင္ ကို ေခၚသြားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဆႏၵျပဖို႔သက္ဆိုင္ရာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ခဲ့ေပမယ့္ မရတဲ့အဆံုး ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾက တာလို႔ ေဒၚမျဖဴကဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပမႈ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာက တရားစြဲခဲ့ၿပီး အာမခံနဲ႔လႊတ္ေပးထားတဲ့အတြက္၊ အျပင္ ကေန တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရာကေန ဒီေန႔မွာ အမိန္႔ခ်ခံလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွာ မြတ္စလင္ေတြအတြက္ တူရကီနိုင္ငံက အိမ္ေဆာက္ေပးမွာကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနတဲ့ ကိုစိုးဝင္း၊ ကိုသံလံုးနဲ႔ ကိုသန္းလြင္ တို႔ကို ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ နယ္ တရားရံုးက ဒီေန႔ေထာင္ဒဏ္ ၃ လစီ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ႔ “ႏိုင္ငံတကာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔” အခမ္းအနာ

Photo: ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ႔ “ႏိုင္ငံတကာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔” အခမ္းအနာ
Saturday, September 14, 2013

လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို ဗဟိုျပဳစံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္ဖို႔လိုသလို ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား စီရင္ေရးေတြနဲ႔ပါ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက ဒီေန႔ ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ႔ “ႏိုင္ငံတကာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔” အခမ္းအနားမွာ ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

“လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူကုန္ကူးခံရသူကို ဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အပိုင္း၊ တရားစြဲဆိုတဲ့အပိုင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အပိုင္း၊ လူကုန္ကူးခံရသူရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ကို အဓိကဗဟိုျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္ကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးအသိပညာမ်ား တိုးတက္ရရွိေရး ေလ့က်င့္ေပး ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာေတြမွာ MTV Exit ဂီတအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အသိ ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြကို လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလမွာ စတင္က်င္းပ သြားမယ္လို႔ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ဝင္းႏိုင္ထြန္းကလည္း ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတာကာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားေတြကို ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္စတဲ့ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြ မွာလည္း ဒီေန႔က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလတုန္းကလည္း ဂရမ္မီဆုရ ကမာၻေက်ာ္ အေမရိကန္ အဆိုေတာ္ Jason Mraz ဦးေဆာင္တဲ့ MTV Exit အဖြဲ႔ဟာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို ဗဟိုျပဳစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုသလို ေဒသ အတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးေတြနဲ႔ပါ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္ လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက ဒီေန႔ ေျပာၾကားလုိက္ ပါတယ္။

ခလရ(၁၃၇)မွ အရာရွိ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္

Photo: ခလရ(၁၃၇)မွ အရာရွိ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္
Saturday, September 14, 2013

ယခုအပတ္တြင္ KIA မွ စစ္တပ္မွ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ရဲေဘာ္ (၂) ဦးကို ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းျဖတ္ သတ္မႈသတင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး မႈေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားမႈမွာ ခလရ(၁၃၇) က ဗိုလ္ေဇာ္မ်ိဳးထက္အပါအ၀င္ (၁၂) ဦးက ေတာင္တက္အဖြဲ႕ကို လံုၿခံဳေရး လိုက္ေပးရင္း KIA က မလြမ္ဒိန္စာရြာ အနီး မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဘက္က (၂)ေယာက္ေသၿပီး (၁)ေယာက္ထိခိုက္ ကာ KIA ဘက္က (၁) ေယာက္ေသပါတယ္။ ေတာင္တက္အဖြဲ႕အား အင္ခဂါးရြာသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္စဥ္ KIA မွ အင္အား (၃၀)ေက်ာ္ ႏွင့္ စစ္တပ္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၿခံဳခိုတိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အင္အားျခင္းမမွ်တတာေၾကာင့္ စစ္တပ္က ျပန္ဆုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ေဇာ္မ်ိဳးထက္ မပါလာေၾကာင္း သူ႕အဖြဲ႕က သိရွိရပါတယ္။

ခလရ(၁၃၈)မွ အဖြဲ႕က ဗိုလ္ေဇာ္မ်ိဳးထက္ကို ထပ္မံရွာေဖြခဲ့ရာ ဒီလ (၅) ရက္ေန႔မွာ အင္ဒဂါးရြာအနီးတြင္ ဦးေခါင္းျပတ္ၿပီး ေျမျမွဳပ္ထားေၾကာင္း ရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈအရ အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။
မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတဲ့ ရြာသားေတြရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္အရ စစ္တပ္က အရာရွိကို KIA က ဖမ္းလာခဲ့ၿပီး ရြာအေနာက္ဘက္ ေတာအုပ္ မွာ ေခါင္းျဖတ္သတ္ ခဲ့တာပါ။ ေခါင္းျဖတ္သတ္တာ အရင္တုန္းက KIA ေတြတစ္ခါမွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ျဖတ္တဲ့ လူပံုကလဲ ကုလားနဲ႔ဆင္ၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳးမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကုလားေတြ KIA ထဲေရာက္လာလို႔ ခုလိုျဖစ္ရတာ၊ အစိုးရ တပ္ကပဲ ေတာင္တက္အဖြဲ႕ကို လံုၿခံဳေရး လိုက္ေပးရင္းနဲ႔ ခုလိုတိုက္ပြဲျဖစ္သြားတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေနစဥ္ အေတာအတြင္းမွာ ခုလို KIA က စစ္ပြဲမွာဖမ္းမိတဲ့ အရာရွိကို ခုလို ရက္ရက္ စက္စက္သတ္ျဖတ္တာကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ငါတို႔ အားလံုးလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ KIA ကအခုလို ရန္သူကို လူမဆန္ သလို လုပ္တာေတာ့ ငါတို႔လည္း မႀကိဳက္ဘူး ဟု အင္ခဂါးရြာသားတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့သတင္းေတြက အရာရွိကို ေခါင္းျဖတ္ႏွိပ္စက္တာကို သူ႕ရဲေဘာ္ေတြ ကိုၾကည့္ခိုင္းၿပီးမွ က်န္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ကို ေနာက္မွ ေခါင္းျဖတ္ သတ္မယ္ ဆိုၿပီး သတင္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရာရွိကိုသာ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ရဲေဘာ္ (၂)ဦးက တိုက္ပြဲမွာေသတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးဖမ္းမိတဲ့ ရန္သူကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္းလက္မခံ သလို ဘယ္သူမွ လည္းလက္မခံနိုင္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔ ပိုဆိုး၀ါးေပမဲ့ အစိုးရဘက္က သေဘာ ထားႀကီးစြာ ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါတယ္။ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတဲ့သတင္းေတြ ကို ေသခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွယံုၾကည္ၾကၿပီး အျဖစ္မွန္ကိုသိရွိဖို႔ ေဖာ္ျပလိုက္ရ ပါတယ္။

အင္ေနာ္သား
Kachin Daily News
ယခုအပတ္တြင္ KIA မွ စစ္တပ္မွ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ရဲေဘာ္ (၂) ဦးကို ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းျဖတ္ သတ္မႈ သတင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး မႈေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားမႈမွာ ခလရ(၁၃၇) က ဗိုလ္ေဇာ္မ်ိဳးထက္အပါအ၀င္ (၁၂) ဦးက ေတာင္တက္အဖြဲ႕ကို လံုၿခံဳေရး လိုက္ေပးရင္း KIA က မလြမ္ဒိန္စာရြာ အနီး မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမမ်ားႏႇင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္နားသည့္ယာဥ္မ်ားကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒအျပင္ စိီမံခ်က္ဒဏ္ေငြျဖင့္ အေရးယူမည္

Photo: ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမမ်ားႏႇင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္နားသည့္ယာဥ္မ်ားကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒအျပင္ စိီမံခ်က္ဒဏ္ေငြျဖင့္ အေရးယူမည္
Saturday, September 14, 2013

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရႇိ ေျခာက္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးမ်ားႏႇင့္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ စည္းကမ္းမ့ဲ ရပ္နားေနသည့္ ယာဥ္မ်ား ကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမႇ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႇဴး ရဲမႇဴးသာေဌးက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ရပ္နားေနသည့္ ယာဥ္ မ်ားကုိ (၁၉၆၄) ခုႏႇစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည့္ အျပင္ စီမံခ်က္ဒဏ္ေငြျဖင့္လည္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရႇိ ျပည္လမ္းတစ္ေလ်ာက္၊ ကမၻာေအးေစ တီလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗဟုိလမ္း၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ေလးေထာင့္ ကန္ လမ္း၊ ဗညားဒလလမ္း၊ သုဓမၼာလမ္း၊ အေရႇ႕/အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္း၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ ပါရမီလမ္း၊ သံသုမာလမ္း၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္း၊ အင္းယားလမ္း၊ ဓမၼာေစတီလမ္း၊ ဗားကရာလမ္း၊ သမုိင္းဘူတာ႐ုံ လမ္း၊ လႇည္းတန္းလမ္းႏႇင့္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္ လမ္းမႀကီးတုိ႔တြင္ ယာဥ္မ်ားေခတၲရပ္နား ျခင္းမႇအပ ရပ္နားျခင္း မျပဳေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမႇ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

''အခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းမႇာရႇိတဲ့ လမ္းေပါင္း ၂၆ လမ္းမႇာ ယာဥ္ေတြရပ္ နားျခင္း မလုပ္ဖုိ႔ ေၾကညာထားျပီးျဖစ္တယ္။ အခုလည္း ႏႇစ္ပတ္ကာလ အတြင္းမႇာ ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ပညာေပးကာ လ ေက်ာ္ လြန္သြားရင္ေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒနဲ႔ေရာ စီမံခ်က္ ဒဏ္ေငြနဲ႔လည္း အေရးယူသြားမယ္။ စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္ေနတဲ့ယာဥ္ေတြကုိ ကရိန္းနဲ႔ဆြဲၿပီး အေရးယူဖုိ႔အတြက္ ျပည္ပကေန ကရိန္းေတြလည္း မႇာယူထားပါတယ္''
ဟု ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမႇ တြဲဖက္ အတြင္းေရး မႇဴး ရဲမႇဴး သာေဌးက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အဆုိပါ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚရႇိ ဘတ္စ္ကားမႇတ္တုိင္မ်ားတြင္ ခရီးသည္ တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္၊ ခ်၊ တင္၊ ထြက္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္လုိင္းအခ်ိဳ႕မႇ ယာဥ္မ်ားကုိ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ညအိပ္ရပ္နားသည့္အတြက္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမႇ သတင္းရရႇိသည္။

Eleven Media Group
ဗညားဒလလမ္းတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ရပ္ထားေသာ ယာဥ္မ်ားႏႇင့္ ယာဥ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ရန္မ်ိဳးေအာင္)
ဗညားဒလလမ္းတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ရပ္ထားေသာ ယာဥ္မ်ားႏႇင့္ ယာဥ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ရန္မ်ိဳးေအာင္)
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရႇိ ေျခာက္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးမ်ားႏႇင့္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ စည္း ကမ္းမ့ဲ ရပ္နားေနသည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမႇ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႇဴး ရဲမႇဴးသာေဌးက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေမြးျမဴေရးႏႇင့္ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပပဲြကို တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္သုံးရက္ၾကာ ဖြင့္လႇစ္ျပသ

Photo: အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေမြးျမဴေရးႏႇင့္ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပပဲြကို တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္သုံးရက္ၾကာ ဖြင့္လႇစ္ျပသ
Saturday, September 14, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရႇ၊ ဥေရာပမႇ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံ လာေရာက္ျပသေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေမြးျမဴေရးႏႇင့္ေရလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာျပပဲြကို ဦး၀ိစာရလမ္းရႇိ တပ္မေတာ္ ခန္းမတြင္ စတင္ျပ သလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရ သည္။ ျပပဲြကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မႇ ၁၄ ရက္ထိ သုံးရက္ၾကာျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴ ေရးႏႇင့္ေရလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ့ လာလုိ သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါျပပဲြတြင္ ျပသ ထား ေသာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း သုံးေဆး၀ါးမ်ား၊ တိရစၧာန္အစာ မ်ားႏႇင့္ ေခတ္မီေရလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကို လာေရာက္၍ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပပဲြတြင္ ေမြးျမဴေရးႏႇင့္ေရလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားအျပင္ တိရစၧာန္က်န္း မာေရးေစာင့္ ေရႇာက္မႈမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ အစာအာ ပာာရနည္းစနစ္ မ်ားႏႇင့္ ၄င္းတို့ႏႇင့္ဆက္စပ္ ေသာေငြေၾကးစီမံခန္႕ခဲြမႈမ်ားကိုပါ ႏုိင္ငံတ ကာမႇ ပညာရႇင္မ်ားမႇ ျပပဲြကာလ ၃ ရက္အ တြင္း ေပာာေျပာပို့ခ်သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီလုိ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ ျပပဲြလုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ့ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ ႏႇံလိုတဲ့ လုပ္ငန္းရႇင္ေတြေပၚလာႏုိင္ၿပီး ေစ်း ကြက္သစ္ေတြ လည္း ရလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီႏႇစ္ ပိုင္း ေျခာက္လအတြင္းမႇာ လာေရာက္ ရင္းႏႇီး ျမႇဳပ္ႏႇံေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရႇိတယ္လို့ သိရတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္လာမည့္ ငါးႏႇစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေနနဲ့ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြ အမ်ား ႀကီးရႇိလာမယ္လို႕ကြၽန္မထင္ပါ တယ္''ပာု ျပပဲြျဖစ္ေျမာက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာႏႇင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးေသာ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ Vnu Ex- hibitions Asia Pacific ကုမၸဏီမႇ ပဲြစီစဥ္သူ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Ms.Ladda မႇ ေျပာ ၾကားသည္။

ျပပဲြတြင္ ႏုိင္ငံတကာမႇ ကုမၸဏီေပါင္း (၇၀) လာေရာက္ျပသလ်က္ ရႇိၿပီး ျပခန္း ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ျပခန္း တြင္ ၾကက္၊ ၀က္၊ ငါး စသည့္တိရစၧာန္အစာ ႏႇင့္ အာပာာရဆိုင္ရာေဆး၀ါးမ်ားကို အဓိက ျပသၿပီး အျခားၾကက္၊ ဘဲ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း သုံးဆိုင္ရာ ပန္ကာ၊ မီးစက္ စသည့္အသုံးအ ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပသထားေၾကာင္း အဆိုပါျပပဲြမႇ သိရသည္။

Eleve Media Group 

ရန္မ်ိဳးေအာင္၊ အိနီတာကို Crystal Diamond Livestock ကုမၸဏီမႇ ၾကက္ေပါက္ ထုတ္လုပ္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ျပသေနသည္ကိုေတြ႕ ရစဥ္
ရန္မ်ိဳးေအာင္၊ အိနီတာကို Crystal Diamond Livestock ကုမၸဏီမႇ ၾကက္ေပါက္ ထုတ္လုပ္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ျပသေနသည္ကိုေတြ႕ ရစဥ္
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရႇ၊ ဥေရာပမႇ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံ လာေရာက္ျပသေသာ အျပည္ျပည္

ဆီးရီးယားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိစၥ ႐ုရွား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး သေဘာတူ

Photo: ဆီးရီးယားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိစၥ ႐ုရွား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွစ္ ဦး သေဘာတူ
Saturday, September 14, 2013

ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေစဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္း ပနိုင္ေရး အတြက္ အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားဝန္ႀကီး John Kerry နဲ႔ ႐ုရွားနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sergei Lavrov တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ေနၾက ပါတယ္။ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဆီးရီးယားေရးရာ ကုလသမဂၢ သံတမန္ Lakhdar Brahimi နဲ႔ Switzerland နိုင္ငံ Geneva ၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆီးရီးယားအေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈ ေရွာင္လြဲနို္င္ဖုိ႔နဲ႔ ဆီးရီးယား ဓာတုလက္နက္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာလက္ကို ဘယ္လို အပ္မလဲဆုိတဲ့ ကိစၥေတြ ကို ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုန္းက ေနာက္ ဆံုးေဆြးေႏြး ခဲ့တဲ့ ဆီးရီးယားၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ ဒီလကုန္က်ရင္ နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕မွာ ဝန္ႀကီး Kerry နဲ႔ Lavrov တုိ႔ ထပ္မံေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။

တိုးတက္မႈရွိ မရွိက ဆီးရီးယားကေန ဓာတုလက္နက္ေတြ ဖယ္ ရွားေရးေပၚမွာ မူတည္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္နုိင္ ငံျခားေရးဝန္ႀကီး က ေျပာပါတယ္။နိုင္ငံတကာ ဓာတု လက္ နက္တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပ မဲ့ သူ႔နိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ဓာတု လက္နက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေသးစိတ္ကို ေျပာ ဖုိ႔ တစ္ လ အခ်ိန္ရွိ တယ္ လို႔ အေလးထားေျပာေနပါတယ္။

အေမရိကန္က တိုက္ခိုက္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာရပ္မွ ဆီးရီးယားက ဓာတု လက္နက္ ဖယ္ရွားေရးကို အၿပီးသတ္ သေဘာတူမယ္လို႔ သမၼတ Bashar al-Assad က ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႔ တားဆီးေရးနိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ ဆီးရီးယားက ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ အေပၚ ႐ုရွားသမၼတ Vladimir Putin က ခ်ီးက်ဳးလိုက္ၿပီး ျပႆနာ ေျဖ ရွင္း ဖို႔ အတြက္ ဆီးရီးယားအစိုး ရရဲ႕ ေလးနက္မႈကို ျပသတာျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ ဆီးရီးယား ဘက္က လုပ္စရာ ကို ျမန္ျမန္လုပ္သင့္ေၾကာင္း နဲ႔ သမၼတ အာဆတ္ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အေမရိကန္အစိုးရဘက္က မေက်နပ္ရင္ စစ္ေရးအရ အေရးယူဖုိ႔ လိုလိမ့္မယ္ လို႔ၾကာသပေတးေန႔က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ ပါတယ္။

VOA
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး John Kerry (ဝဲ)၊ ကုလအထူးကိုယ္စား လွယ္ Lakhdar Brahimi (လယ္)၊ ရုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sergei Lavrov
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး John Kerry (ဝဲ)၊ ကုလအထူးကိုယ္စား လွယ္ Lakhdar Brahimi (လယ္)၊ ရုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sergei Lavrov
ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေစဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္း ပနိုင္ေရး အတြက္ အေမရိကန္ 

ဒလမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆႏၵျပ

 Photo: ဒလမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆႏၵျပ
Saturday, September 14, 2013

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး ၃ဝ ေလာက္က ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမ်ိဳး သမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြမ်ားေနတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးဖို႔ ဒီေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒလၿမိဳ႕ ရာဇသႀကၤန္ဘုရားႀကီးေရွ႕ကေန ၿမိဳ႕လယ္နာရီစင္အထိ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ႔တာလုိ႔ ဆႏၵျပပဲြမွာပါဝင္ခဲ့သူ မလွလွျမင့္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေပါ့ေနာ္၊ အခုရပ္ကြက္ေတြမွာ အမ်ဳိး သမီးေတြ မုဒိန္းမႈေတြ တအားျဖစ္လြန္းအားႀကီးတယ္၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား အမ်ဳိးသမီးေတြကို ကာကြယ္ လို႔ရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့၊ ေနာက္ကေလးေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ဦးတည္ၿပီး က်မတို႔ဆႏၵျပ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”

ဒလၿမိဳ႕အတြင္း အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနိုင္က်င့္မႈေတြအျပင္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈေတြ သိသိသာသာ မ်ားျပားလာေနတယ္လို႔ ဆႏၵျပသူအမ်ိဳးသမီးေတြ က ေျပာပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ ဒလၿမိဳ႕ခံအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ လံုၿခံဳေရး အတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုလည္း ဆႏၵျပသူေတြက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA Burmese
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး ၃ဝ ေလာက္က ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမ်ိဳး သမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြမ်ားေနတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးဖို႔ ဒီေန႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။