Friday, 31 July 2015

ႏို၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အလားအလာ


ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စြန္းစြန္းသာ လိုေတာ့သည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားထားသည့္အတုိင္း အစိုးရတစ္ရပ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အႏုိင္ရမည့္ ရလဒ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္တက္လာသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၁,၁၇၁ ခုအနက္ ဒီခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၃၀ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၈ ခု၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၆၄၄ ခု ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္ ၂၉ ခုတုိ႔ရိွေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ဖဲြ႕ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္တုိင္းကုိ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးအႏုိင္ရဖို႔ လိုတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္သည္ အစိုးရတစ္ရပ္ကုိ ဦးေဆာင္ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ သမၼတကုိ ပါတီမွ တင္ေျမာက္သူအား ခန္႔အပ္ ႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပါတီ မွ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္တင္ ေျမာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ လံု ေလာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ရေရးသည္ အဓိက က်သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕တစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္း ႏုိင္ရန္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အနည္းဆံုး လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္ေနရာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရရိွရန္လို ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသူ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းက သံုးသပ္သည္။

‘‘အစိုးရအဖဲြ႕ ဖဲြ႕မယ္ဆုိရင္ အဓိကက်တာကေတာ့ သမၼတ ေပါ့။ လက္ရိွအေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရအဖဲြ႕ကို သမၼတကပဲ သူ႔ စိတ္ႀကိဳက္ဖဲြ႕စည္းတာ’’ဟု ေဒါက္ တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းက ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပ ေဒအရ အစိုးရအဖဲြ႕၏ အႀကီးအ ကဲျဖစ္သူ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအား ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္တြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္ေသာ သမၼတသည္ တုိင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစုိးရ အဖဲြ႕တစ္ရပ္ကုိ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္း ခြင့္ရွိသည္။

သမၼတကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဒုတိယသမၼ တေလာင္းတစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ေရြြးေကာက္ခံ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒုတိ ယသမၼတတစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးတုိ႔ကို အသီးသီးေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ အစုအဖဲြ႕သံုးဖဲြ႕မွ တင္ ေျမႇာက္ေသာ ဒုတိယသမၼတ သံုး ဦးအနက္ မဲစနစ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္သားႏွင့္တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦး ရွိရာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး (၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ၄၉၈ ဦး (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိသည္။

ထု႔ိေၾကာင့္ ဒုတိယသမၼတ ေလာင္းတစ္ဦးကုိ ပါတီက ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားကို သမၼတအျဖစ္ မဲခဲြေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲအသာရရွိေစရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၉၈ ဦး၏ အနည္းဆံုး ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ခံအမတ္၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃၂၄ ဦး ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာသူ သမၼတျဖစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အနည္းဆံုးေရြး ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိေရးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပဲြႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပဲြရလဒ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ျမင္ရ မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ ဆႏၵနယ္ မည္မွ် အႏိုင္ရမည္ဆို ျခင္းမွာ ျပည္တြင္းသာမရ ႏိုင္ငံ တကာကလည္း စိတ္၀င္စားေန သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားေသာ သံတမန္မ်ား ယခုရက္ပိုင္း အမ်ားဆံုးေမးေသာ ေမးခြန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ ဘယ္ႏွစ္ေနရာႏိုင္မည္လဲ ဆိုေသာ ေမးခြန္းပင္။

ဒုသမၼတေလာင္း ၃ ဦးထဲမွ ဒီခ်ဳပ္တင္ေျမႇာက္မည့္ ဒုသမၼတေလာင္းတစ္ဦး သမၼတျဖစ္ေရးမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္စုစုေပါင္း ၆၆၄ ၏ ငါး ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ အမတ္ ၃၃၂ ဦး ေနရာစာ အႏိုင္လွ်င္ လံု ေလာက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈၅ ေနရာတြင္ ၃၉၂ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ ေနရာတြင္ ၄၃ ေနရာအႏုိင္ရရွိ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္အျပတ္အ သတ္အႏုိင္ရခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲအေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေန သည္ တူညီမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ဥကၠ ႒ ဦးသုေ၀က သံုးသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေဒ သအေလ်ာက္ ေထာက္ခံမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရွိလာၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာ သည္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ ႀကီးမားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ တြင္ အနည္း ငယ္က်ဆင္း လာသည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ဦးသုေ၀က သံုးသပ္ သည္။

 အင္အားႀကီးပါတီမ်ားမ ဟုတ္ေသာ္လည္း လူထုေထာက္ခံ မႈအသင့္အတင့္ရွိေနေသာ တိုင္း ရင္းသားပါတီမ်ားရွိလာျခင္း ေၾကာင့္ မဲမ်ားပ်ံ႕ႏွံမႈျဖစ္လာႏုိင္ ျခင္း၊ လက္ရွိအာဏာရ ျပည္္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္လည္း၎တို႔ရရွိထား သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းကိုယ္စား လွယ္ေနရာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပန္လည္ရရွိရန္ မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးမႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္လုပ္ ေဆာင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္လာ သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္း ေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပထား သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီ အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိ ရန္ အေျခအေနေကာင္းေသာ္ လည္း၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရ ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း စေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အႏိုင္ရရန္ အေျခအေနေကာင္း သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူ တာအိုခရီးစဥ္၊ မြန္ျပည္နယ္ခရီး စဥ္တို႔ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအ တြင္းက ဧရာ၀တီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးေဟာေျပာပြဲသို႔ေဒသခံျပည္ သူအမ်ားအျပားက လာေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည္ကို  ေတြ႔ရ သည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈ အ မ်ားဆံုးရရွိထားသည့္ ပါတီတစ္ခု ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မဲစာရင္းမ်ား မွားယြင္းေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ထိထိေရာက္ေရာက္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေန သည္ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း သံုးသပ္သည္။

‘‘ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔က တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို ေလးေလးနက္နက္သံုးသပ္ဖို႔လို ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ လိုမဟာမိတ္ဖြဲ႕လုပ္ၾကမလဲဆို တာ ဒီခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အင္မတန္အေရး ပါတယ္’’ဟု ၎ကသံုးသပ္သည္။

ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးအႏုိင္ရရွိ ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား စ တင္ဖိတ္ေခၚရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအ ရ ပံုရိပ္ေကာင္းၿပီး လူထုေထာက္ ခံမႈရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးေလာကမွ ပညာ ရွင္မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္၊ မခံႏုိင္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည္ရေပမည္။
7 day

No comments:

Post a Comment