Wednesday, 10 September 2014

ေရႊလီ ျမစ္ေရ ေပးေဝေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နမ့္ခမ္း က်ားျဖဴ ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ တင္သြင္း

Photo: ေရႊလီ ျမစ္ေရ ေပးေဝေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နမ့္ခမ္း က်ားျဖဴ ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ တင္သြင္း
Wednesday, September 10, 2014

ေရႊလီျမစ္ေရကို ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ပုဂၢလိက ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုအား သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရမွမူအားျဖင့္ သေဘာတူ ထားသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထုမွ ကန႔္ကြက္မည္ မလႊဲျဖစ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းတင္ဦးက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္းလိုက္ပါသည္။

အဆိုပါေရႊလီျမစ္ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းကို ျပည္သူလူထုမွ ကန႔္ကြက္ေနသည့္ၾကားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း လည္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုင္းတင္ဦးက သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းတင္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလွဝင္းက “ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းမည္ မရပ္ဆိုင္းမည္ကိုျပည္သူ႔အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူရဲ့သေဘာထားေပၚမူတည္ၿပီးေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ” ဟု ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ေရႊလီျမစ္ေရကိုေသာက္သုံးေရရရွိသည္အထိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေရျဖင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ခံလူထုအား ပထမဦးဆုံးေပးေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိပုဂၢလိက ကုမၼဏီေျခာက္ခုမွနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေသာက္ သုံးေရလည္း လုံေလာက္စြာရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းတင္ဦးကေျပာသည္။

ေရႊလီျမစ္ေရကိုေသာက္သုံးေရအတြက္ ေပးေဝမည္ဆိုပါက - ျမစ္ေရဆယ္ယူမည့္ေနရာသည္ ျမစ္အေက်ပိုင္းတြင္က် ေနသျဖင့္ ေရထဲတြင္ဓါတုပစၥည္း အညစ္အေၾကးမ်ား ပါဝင္ေန ျခင္း (ေရမသန႔္ျခင္း) ေၾကာင့္ လူသားမ်ားအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ေရပိုက္သြယ္ စက္႐ုံေထာင္မွုေၾကာင့္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္းထိခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆုံးမွာ စီမံကိန္းအ တြက္ျမစ္လက္တက္သုံးခုကို ပိတ္လိုက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရ အခက္အခဲျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္းလည္း စိုင္းတင္ဦးကတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု မလိုလားေသာ ေရႊလီျမစ္ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သၽွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ႀကီးဦးစိုင္းလွဝင္း၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မွုမရွိေၾကာင္း စိုင္းတင္ဦးက သၽွမ္းသံေတာ္ ဆင့္အား ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

“အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီကို ေဆြးေႏြးၿပီးတင္ထားတာရွိတယ္လို႔ သၽွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးကေျပာတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသုံးရပ္ကိုေဆြးေႏြးထားတာမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ သုံးရပ္နဲ႔က်ေတာ္တို႔ဟာ အျမဲထိေတြ႕ေနတယ္ေလ။ သူတို႔ဆီကိုလည္းဘာမွ တင္ထားတာမရွိဘူး လို႔ေျပာတယ္။ ဒါဟာ လွည့္ ပတ္ၿပီး ေျဖေနတာလို႔ဘဲ က်ေနာ္ထင္တယ္ ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

လသာသာ ကုမၼဏီသည္ တ႐ုတ္ေရနံဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီ ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၼဏီျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ေရႊလီျမစ္ေရအား ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ သန႔္စင္ၿပီး နမ့္ခမ္းလူထုအား ျဖန႔္ေဝေပးရန္ တ႐ုတ္ လသာသာ ကုမဏီက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံတြင္း ရွမ္းပါတီ ၂ ခုက်ားေခါင္း ပါတီဝင္ (SNLD) ၊ က်ားျဖဴ ပါတီဝင္ SNDP ႏွင့္လူထုက အလိုမရွိသျဖင့္စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားကာ သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကန႔္ကြက္ စာေပးပို႔ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ စည္ပင္ဥကၠဌက စိုင္းခ်စ္ေရႊက သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီး (က်ားျဖဴပါတီ ဥကၠဌ) စိုင္းအိုက္ေပါင္း ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည္ဟု ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အႀကီးအကဲမ်ား အား ေခၚယူေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း အဆိုပါစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း တည္ရွိရာ ေဒသအတြင္း ရြာသူရြာသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္က သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္စာ ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ /ယိင္းတိုင္း
ေရႊလီျမစ္ေရကို ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ပုဂၢလိကေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအား သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရမွမူအားျဖင့္ သေဘာတူထားသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျပည္သူ လူထုမွကန႔္ကြက္မည္မလႊဲျဖစ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ဦးစိုင္းတင္ဦးက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒသမပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္းလိုက္ပါသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရာမွ ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ၂ ဦးေသ တဦးဒဏ္ရာရ

Photo: မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရာမွ ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ၂ ဦးေသ တဦးဒဏ္ရာရ
Wednesday, September 10, 2014

သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲ သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရာမွ ပစ္ခတ္မွုျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲမွ ေသဆုံးမွုရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါ သည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မန္စံမိန္းမုဘက္က မန္စံေရထိန္းေတာ နမ့္ဆီလင္းေခ်ာင္းဦးတြင္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးပစ္ခတ္ မွုျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က အခင္းျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အစိုးရ တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ လက္ေအာက္ခံ ခမရ ၃၂၄ တပ္ကျဖစ္ေၾကာင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ပန္ဟိုက္ဘက္ကလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နမၼတူေဒသခံ စိုင္းခမ္း က ေျပာသည္။

“နမ့္ဆီလင္း မူးယစ္ေစ်းကေန ဖမ္းဆီးလာတာ။ မူးယစ္သုံးစြဲသူ ၁၂ ေယာက္ဖမ္းဆီးရမိတယ္။ အဲဒီက ထြက္လာေတာ့ အဖမ္းခံရသူ ၁၂ ေယာက္ထဲက ၂ ေယာက္က ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားေတာ့ ပစ္ခတ္မွုျဖစ္ ပြါး တဲ့အထိ ျဖစ္ရတယ္။ တေယာက္ကေတာ့ ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္။ က်န္တေယာက္ကေတာ့ မန္စံေဆး႐ုံ ေရာက္ၿပီးမွ ေသ တယ္။ အဖမ္းခံရသူေတြအမ်ားစုက တျခားကလာတဲ့လူေတြ မ်က္ႏွာစိမ္းေတြ ေဒသ တြင္းက ၁ ေယာက္ ၂ ေယာက္ဘဲ ပါတယ္။” ဟု စိုင္းခမ္းက သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာသည္။

ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူတဦးမွာ မန္စံေဒသတြင္ေနထိုင္သူ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အားဆန္းျဖစ္ေၾကာင္း လားရွိုး ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ေဆးကုေနေၾကာင္း သိရသည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မန္စံေက်းရြာအုပ္စု နမ့္စီလင္းေခ်ာင္းဦးေရထြက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သုံးစြဲ သည့္ေစ်းရွိ ေနၿပီး အဆိုပါေစ်းအား ဒုတ္မ်ား၊ ဓါးမ်ား၊ တူမီးေသနတ္၊ ေလေသနတ္ႏွင့္ အျခားလက္ နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္သည့္ သူမ်ားကင္းေစာင့္ေပးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ေဒသခံမ်ားအတြက္ ထိုေဒသဘက္ ျဖတ္သန္းသြားလာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ပင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ခိုးမွု၊ လုယက္မွု၊ ေဖါက္ထြင္းခံရမွု မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေဒသတြင္းေနထိုင္သည့္ စိုင္းအိုက္စိုင္း ကေျပာပါသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲ သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရာမွ ပစ္ခတ္မွုျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲမွ ေသဆုံးမွုရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း သတင္းရပ္ကြက္ က ဆိုပါ သည္။

ျမန္မာအိမ္ကူလုပ္သား ျပည္ပေစလႊတ္မႈ အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္း

Photo: ျမန္မာအိမ္ကူလုပ္သား ျပည္ပေစလႊတ္မႈ အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္း
Wednesday, September 10, 2014

ျမန္မာအိမ္အကူ လုပ္သား ျပည္ပသို႔ေ စလႊတ္မႈကို အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္း လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္အကူလုပ္သား ေစလႊတ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ယာယီ ရပ္နားထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ လုံး၀ ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳေတာ့ရန္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလႈံေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးက ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းက ဆိုသည္။
“ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔က ၀န္ႀကီး႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ၀န္ႀကီး က ျပည္ပအိမ္အကူလုပ္သားေစလႊတ္မႈကို လက္မခံေတာ့ဘူး”” ဟု ဦးစိုး ျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္အကူလုပ္ သားေစလႊတ္မႈကို စကၤာပူႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ၿပီး မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားေထာင္ႏွင့္ခ်ီေခၚယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္မွာပင္ ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

စကၤာပူသို႔ တရား၀င္အိမ္အကူ လုပ္သားေစလႊတ္မႈမွာလည္း မၾကာခင္က ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦးၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ ရသည့္ျဖစ္စဥ္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာဖက္က ယာယီရပ္နားထားခဲ့ၿပီး ယင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေစမည့္ အ ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ၫႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ MOU ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း ယခုအခါ ယင္းအစီအစဥ္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာေသးမီ လပိုင္းက စကၤာပူအိမ္အကူလုပ္သားေအဂ်င္စီတခုက ျမန္မာအပါအ၀င္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားအစရွိေသာနိုင္ငံမ်ားမွ အိမ္အကူမ်ားအား ေစ်း၀ယ္စင္တာတခု၌ လူသံုးကုန္သဖြယ္ ေလ်ာ့ေစ်းေပး အေရာင္းျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ရပ္အေပၚ နိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္အကူလုပ္သား အျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ၫႇင္းပန္းခံရမႈမ်ားလည္း မၾကာခဏ ထြက္ေပၚေနခဲ့ကာ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ထြက္ခဲ့သည္။

အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးမင္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ပံု- ျမန္မာအိမ္အကူမ်ားအား စကၤာပူအိမ္အကူလုပ္သားေအဂ်င္စီတခုက ေစ်းေလ်ာ့၍ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေနပံု
ပံု- ျမန္မာအိမ္အကူမ်ားအား စကၤာပူအိမ္အကူလုပ္သားေအဂ်င္စီတခုက ေစ်းေလ်ာ့၍ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေနပံု
ျမန္မာအိမ္အကူ လုပ္သား ျပည္ပသို႔ေ စလႊတ္မႈကို အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္း လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္ေအာင္က ေျပာ သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေျခတစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ ပစ္လုိက္ရသည့္ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကး မရေသာေၾကာင့္ ေဆး၀ါးကုသရန္ပင္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

Photo: လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေျခတစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ ပစ္လုိက္ရသည့္ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကး မရေသာေၾကာင့္ ေဆး၀ါးကုသရန္ပင္ အခက္အခဲျဖစ္ေန
Wednesday, September 10, 2014

မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ ကုိျမင့္လြင္ဦးသည္ တရြာတည္းေန လယ္ဧကမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ၀န္ထမ္း ဇနီးေမာင္ႏွံထံတြင္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ေခၽြေလွ႕စက္ေမာင္းရာမွ ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္း လုံးနီးပါး ျဖတ္ေတာက္လုိက္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စုံတရာမရဘဲ ေဆးကုသရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႏၱေလး ေရႊေတာင္ဦးပညာဒါနေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ရွင္ေ၀ပုလႅက က်ပ္တသိန္း မတည္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ႏွစ္ရွည္စာရင္းငွားအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုိျမင့္လြင္ဦးမွာ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာရွိ ေငြေတာင္ေက်ာင္းတုိက္ဘုန္းႀကီးကငယ္စဥ္ကတည္းက ေမြးစားထားေသာ သူျဖစ္သည္။ ယခုလုိမသန္စြမ္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ေဆးဖုိး၀ါခအကုန္အက်ခံခ်င္ေသာ္လည္း ေက်းရြာလမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေငြပုိေငြလွ်ံမရွိ၍ မႏၱေလးေရႊေတာင္ေက်ာင္းထံမွအကူအညီေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စလင္းေငြေတာင္ရြာဆရာေတာ္ အရွင္ စိန္တိတၱက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပေဒကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ားပင္ အကၽြမ္းတ၀င္မရွိၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္သမားသူရင္းငွားမ်ားမွာအလုပ္သမားဦးစီးဌာနမ်ားအနီး၀န္းက်င္တြင္္မရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မသိရွိၾကေၾကာင္းလည္းေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုကေျပာဆုိသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ထုိေျခတစ္ဖက္ ဆုံးရႈံးသြားသူ ကိုျမင့္လြင္ဦးမွာ မေကြးေဆးရုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနသည္။ ျပည္တြင္းအလုပ္သမား ဥပေဒအရအလုပ္ထုတ္ခံရသူႏွင့္အလုပ္ရွင္ဘက္မွ လုပ္ငန္းရပ္နားမႈျပဳလုပ္ေသာအခါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ၃လမျပည့္ေသးပါကလစာတစ္လစာႏွင့္ နစ္နာေၾကးတစ္လစာ ေပါင္းႏွစ္လစာေပးရၿပီးသုံးလျပည့္ၿပီးသူမ်ားကုိ လုပ္အားခတစ္လစာႏွင့္္ နစ္နာေၾကးႏွစ္လစာေပါင္းသုံးလစာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအရ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားအတြက္လည္း နစ္နာေၾကးရရွိႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ ကုိျမင့္လြင္ဦးသည္ တရြာ တည္းေန လယ္ဧကမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ၀န္ထမ္း ဇနီးေမာင္ႏွံထံတြင္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ေခၽြေလွ႕စက္ေမာင္းရာမွ ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္း လုံးနီးပါး ျဖတ္ေတာက္ လုိက္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စုံတရာမရဘဲ ေဆးကုသရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႏၱေလး ေရႊေတာင္ဦးပညာဒါနေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ရွင္ေ၀ပုလႅက က်ပ္တသိန္း မတည္ေပး လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုမႈႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာမႈၾကား လြန္ဆြဲအျမတ္ထုတ္ေနဆဲ UNFC

Photo: ေတာင္းဆိုမႈႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာမႈၾကား လြန္ဆြဲအျမတ္ထုတ္ေနဆဲ UNFC
Wednesday, September 10, 2014

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ စိတ္ကုန္ရ မလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ အားလံုး ေမွ်ာ္လင္႔ထားတဲ႔အတိုင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘဲ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ လိုက္ေလ်ာမႈေတြၾကားထဲမွာ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေအးစက္စက္ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ေတာင္းတဲ႔သူေတြကလည္း ျဖစ္ႏိုင္လား၊ မျဖစ္ႏိုင္လား မစဥ္းစားဘူး၊ လိုခ်င္တာမွန္သမွ် အကုန္ေတာင္းတယ္၊ ေပးတဲ႔သူဘက္ကလည္း ျပည္သူကိုေထာက္ထားငဲ႔ညွာ ၿပီး ေတာင္းသမွ်အကုန္လံုး မဟုတ္ရင္ေတာင္ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး လိုက္ေလ်ာမႈေတြျပန္ေပးေနတာေတြ႔ရပါတယ္။

သို႔ေပမယ္႔လည္း ၾသဂုတ္လ ၂၉/၃၀ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ United Nationalities Federal Council (UNFC)ရဲ႕ အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန႔မွာပဲ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ KNU က UNFC အဖြဲ႕ထဲက ႏႈတ္ထြက္ လိုက္ၿပီဆို ၿပီး သတင္းေတြမွာ ေတြ႔ရပါေတာ႔တယ္။ 

အဓိက ႏႈတ္ထြက္ရတဲ႔အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာထဲက တစ္ခုကေတာ႔ UNFC ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ ထား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ထဲကေန အလွည္႔က် တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လုပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ UNFC အဖြဲ႕၀င္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အင္အားမညီမွ်မႈကို ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ဆိုတဲ႔ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ သြတ္သြင္းၿပီး UNFC အဖြဲ႕၀င္တိုင္း သေဘာတူညီသေယာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကိုသည္းမခံႏိုင္တဲ႔ ေနာက္ဆံုး ႏႈတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

KNU ဘက္ကၾကည္႔မယ္ဆိုရင္လည္း UNFC မွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနတဲ႔ သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္စားတဲ႔ လူေတြမ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး သမားဆိုတာက လည္း သူတို႔ျဖတ္သန္းရတဲ႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ဘာအ ခက္အခဲမွမရွိဘဲ ကမၻာပတ္ၿပီးရန္ပံုေငြရွာေနတဲ႔ ပညာတတ္အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြမ်ားတယ္။ ၄င္းတို႔လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေတာထဲမွာတစ္ကယ္ ေသေသေၾကေၾကလုပ္ခဲ႔ၾကရၿပီး မေသလို႔ရာထူးရလာတဲ႔ အခါ က်ေတာ႔ ၄င္းတုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေနရာမေပးဘဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားေနတဲ႔ သူေတြကသာ အဲ႔ဒီ႔ေနရာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကတယ္လို႔ ထင္ပါလိမ္႔မယ္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္အားအမ်ားဆံုး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ႔ UWSA အဖြဲ႔၊ မုိင္းလားအဖြဲ႔နဲ႔ SSA ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႔ေတြလည္း UNFC မွာအရင္က တည္းက မပါ၀င္ၾကပါဘူး။ ဘာလို႔မပါ၀င္သလဲဆိုေတာ႔ UNFC ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ မယ္႔ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ ဗိုလ္က်စိုးမိုးျခယ္လွယ္ လာႏိုင္တာေတြကို ႀကိဳတင္ရိပ္မိေနလို႔လည္းျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

KNU အဖြဲ႕ကို ျပန္ၾကည္႔လိုက္ရင္ KNU ဥကၠဌႀကီး မူတူးေဆးဖိုး က ေဆြးေႏြး တဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွာ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ႔စိတ္မရွိဖို႔ လိုတဲ႔အေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြဘက္ကလည္း စိတ္ရင္းသေဘာ ထား မွန္ကန္စြာ နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုတဲ႔အေၾကာင္း ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ KNU အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ (၃)ႀကိမ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ (၃)ႀကိမ္ ေတြ႔ၿပီးၿပီ ဆိုေတာ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕သေဘာထား ေတြကို သိထားၿပီးၿပီလို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေနလာတဲ႔ကာလအတြင္းမွာ UNFC ဘယ္လိုေျခလွမ္း ေတြကို လွမ္းေနလဲဆိုတာသိေလာက္ၿပီမို႔ ေစာေစာစီးစီး အဖြဲ႔က ရုန္းထြက္ခဲ႔တယ္လို႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနဆိုရင္ေတာ႔ UNFC အေနနဲ႔ အဖြဲ႔အတြင္းမွာ အင္အားႀကီးမားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ မရွိ ေတာ႔တဲ႔အတြက္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ႔ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ဆိုတာကိုလည္း မွန္းလို႔မရသလို အလွည္႔ က် တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔ အိပ္မက္ကလည္း ပ်က္ျပယ္သလိုျဖစ္သြားပါၿပီ။ က်န္တဲ႔လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ဆိုတာလည္း လူနည္းစုပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ အလိုက္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေနၾကေပမယ္႔ လက္ နက္ကိုင္ေဆာင္တဲ႔အဖြဲ႔ အားလံုးဟာ သူတုိ႔လူမ်ိဳးအားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး။ UNFC အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ က်န္ခဲ႔တဲ႔ အဖြဲ႔(၁၁)ဖြဲ႔ထဲမွာေတာင္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ လူ(၄/၅)ေယာက္ေ လာက္ပဲရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးလိုရင္းကို ေျပာရရင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္႔ ရလာဒ္ တစ္ခုထြက္ေပၚလာမလားဟု ရင္တစ္ထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ ခဲ႔ရတဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ေတြဟာ UNFC ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုမွာပါ၀င္တဲ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈသေဘာထားအျမင္၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရး အေျခခံ ယူဆခ်က္၊ ကြဲလြဲခ်က္ေတြၾကားမွာ ပ်က္ျပယ္သြားေတာ႔မလား ဆိုတာ ေစာင္႔ၾကည္႔ရေတာ႔မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

credit :နတ္မ်က္စိ
အေမ့အိမ္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ စိတ္ကုန္ရ မလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ အားလံုး ေမွ်ာ္လင္႔ထားတဲ႔ အတိုင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘဲ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ လိုက္ေလ်ာမႈေတြၾကားထဲမွာ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေအးစက္စက္ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ေတာင္းတဲ႔သူေတြကလည္း ျဖစ္ႏိုင္လား၊ မျဖစ္ႏိုင္လား မစဥ္းစားဘူး၊ လိုခ်င္တာ မွန္သမွ် အကုန္ေတာင္းတယ္၊ ေပးတဲ႔သူဘက္ကလည္း ျပည္သူကိုေထာက္ထားငဲ႔ညွာ ၿပီး ေတာင္းသမွ်အကုန္လံုး မဟုတ္ ရင္ေတာင္ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး လိုက္ေလ်ာမႈေတြျပန္ေပးေနတာေတြ႔ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းသံုးစြဲရန္ ရရွိသည့္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ျမင္းၿခံဂက္စ္တာဘိုင္ႏွင့္ ဆားခါးသံမဏိစက္႐ံု ပို႔မည္

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ျပည္တြင္း သံုးစြဲရန္ ရရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျမင္းၿခံသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ထိန္းျဖန္႔ စက္႐ုံ (Gas Turbine)ႏွင့္ ဆားခါးသံမဏိ စက္႐ံုတို႔ကို ပို႔လႊတ္သြားမည္ဟု ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေဂ်ာ့ဘုရင္(၂)သုိ႔ အေလာင္းဘုရားေပးခဲ့ေသာ ေရႊေပလႊာမိတၱဴ ဂ်ာမနီက ျမန္မာထံ ေပးအပ္

Photo: ေဂ်ာ့ဘုရင္(၂)သုိ႔ အေလာင္းဘုရားေပးခဲ့ေသာ ေရႊေပလႊာမိတၱဴ ဂ်ာမနီက ျမန္မာထံ ေပးအပ္
Wednesday, September 10, 2014

 ျမန္မာဘုရင္အေလာင္း မင္းတရားက ၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ၏ ဒုတိယ ေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္ထံသုိ႔ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ ခဲ့ေသာ ေရႊအစစ္ျဖင့္ ျပဳ လုပ္ ထားသည့္ ေရႊေပလႊာ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိတၱဴကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ထံေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

၁၇၅၆ခုႏွစ္တြင္အေလာင္း မင္းတရားသည္ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ပတၱျမား ၂၄လုံးႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရႊေပလႊာကုိ ေဂ်ာ့ဘုရင္ထံေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဟန္ႏုိဗာၿမိဳ႕ရွိ စာၾကည့္တုိက္၌ ထိန္းသိမ္းျပသ ထားသည္။

သန္႔စင္သည့္ ေရႊအစစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး  ရွားပါးေသာ သမုိင္း၀င္အေမြအႏွစ္ပစၥည္း လည္းျဖစ္ေသာ အဆုိပါေရႊေပ လႊာမိတၱဴကို ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေပး အပ္ႏုိင္ရန္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမုိုင္း၀င္စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္သည့္ ဂ်ာမနီမွ Gottfried Wihelm Leibiniz စာၾကည့္တုိက္ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ 3D ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင့္ မိတၱဴကူးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရႊေပလႊာလႊဲေျပာင္းေပး အပ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က တည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီ-ျမန္ မာသံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ (၆၀)အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ေရႊေပလႊာဒစ္ဂ်စ္တယ္မိတၱဴကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီသမၼတ ဂ်ိဳအာဂ်င္ ေဂါက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာ ေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္ကတည္းက ယင္းေရႊေပလႊာမိတၱဴကို ေပးအပ္ လုိက္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏုိင္ငံေရးရာဦးစီး ဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦး ကေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္က ျမန္မာ့လက္မႈအႏုပညာ ကို ေလ့လာနုိင္မည့္ေရႊေပလႊာ၏ သုံးဖက္ျမင္ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိတၱဴကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱျပသ၍ ေန ျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပတုိက္၌ ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။

   ေရႊေပလႊာဒစ္ဂ်စ္တယ္မိတၱဴ ေပးအပ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံယဥ္ ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအတြက္အ လြန္အေရးႀကီးေသာေဆာင္ရြက္ မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးသေဘာတူညီ မႈမွာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေန ေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီိးကေျပာသည္။

‘‘ခုျပန္ေပးတာကို ယဥ္ေက်း မႈ၀န္ႀကီးဌာနကို ျပန္လႊဲမွာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ထိိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ယဥ္ေက်း မႈကလည္း လုပ္မွာေပါ့။ ပထမ ဆံုးေရႊေပလႊာကို ရန္ကုန္အမိ်ဳး သားျပတိုက္မွာ ျပသမယ္။ ၿပီးရင္ ေနျပည္ေတာ္က အမ်ိဳးသားျပ တုိက္မွာ ထိန္းသိမ္းသြားမွာျဖစ္ တယ္။ ဒီေပလႊာျပန္ေပးအပ္တဲ့ ကိစၥက ျမန္မာ−ဂ်ာမနီ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကားက ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ ပူး ေပါင္းဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင့္ျခင္း အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈတံတားထုိး လုိက္တာတစ္ခုပဲ’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ာ မနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံတုိ႔သုိ႔ ဆယ္ရက္ၾကာခရီး သြားေရာက္ေနၿပီး သမၼတ၏ ဂ်ာမနီခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတ မန္ဆက္ဆံေရးအစျပဳခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၆၀) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ေရး ျပပဲြကုိ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းျပပြဲတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စတုိင္းလုိင္က ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးကုိ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ-ဂ်ာမနီႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကား ယဥ္ေက်းမႈအျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေရး ထုိးခဲ့ၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံတကၠသုိလ္မ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိး တက္လာေနၿပီး သတင္းစာဆရာ မ်ားအား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ဖိတ္ ေခၚမႈမ်ားလည္းရိွေနေၾကာင္း ဂ်ာ မနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စတုိင္း လုိင္ကေျပာၾကားေၾကာင္း ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Goethe-Institute ကုိလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီး ပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တုိ႔တြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံ ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ကတိျပဳေျပာၾကား ေၾကာင္း ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

7Day DAILY

သက္တမ္းႏွစ္၂၅၀ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ေရႊေပလႊာအစစ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္
သက္တမ္းႏွစ္၂၅၀ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ေရႊေပလႊာအစစ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္
 ျမန္မာဘုရင္အေလာင္း မင္းတရားက ၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ၏ ဒုတိယ ေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္ ထံသုိ႔ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ ခဲ့ေသာ ေရႊအစစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရႊေပလႊာ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိတၱဴကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ထံေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက  သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ဓမၼာ႐ံုအသံခ်ဲ႕စက္ က်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္သည္ဟုဆိုကာ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓါးျဖင့္ ဝင္ခုတ္

ရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ံုက အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္သည္ကုိ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္သူတစ္ဦးက က်ယ္ေလာင္သည္ ဟုေျပာဆို၍ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓါးျဖင့္ ဝင္ခုတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု စက္တင္ ဘာလ ၉ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီဝန္းက်င္က မရမ္းကုန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ား ထိုင္းမွေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ဟု ေကာ့ေသာင္းေဒသခံမ်ား သံသယရွိ

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ၿမဳိ႕ တစ္ၿမဳိ႕ျဖစ္ သည့္ ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕ တြင္ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း စိတ္ေဝဒနာရွင္ အသစ္မ်ား ထပ္ေရာက္လာျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေကာ့ေသာင္း ၿမဳိ႕ခံအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

ေခါင္းတလားထဲ တရားမွတ္ရင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူမယ့္ ဆရာေတာ္

Photo: ေခါင္းတလားထဲ တရားမွတ္ရင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မူမယ့္ ဆရာေတာ္
Wednesday, September 10, 2014

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ဟုိးေလး တေၾကာ္ျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းတပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီး ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တပါးရဲ႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ကိစၥပါ။ 

သက္ေတာ္ ၆၅ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Luang Pu Pim လုိ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဆရာေတာ္ Phra Khru Weruwan Chantarungsi ဟာ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ညမွာ အသက္႐ႈေပါက္ေဖာက္ထား တဲ့ ေခါင္း တလားထဲ ၀င္ကာ တရား ႐ႈ မွတ္ပြားမ်ားရင္း ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူမယ္လုိ႔ သူ႔ေနာက္လိုက္ ရဟန္း ေတာ္မ်ားနဲ႔ သာ၀ကေတြ ကို အမိန္႔ ရွိထားပါတယ္။ 

အခု ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း က်ရင္ ေခါင္းတလားထဲ တရား႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရင္း သူ ေသဆံုးမႈ ရွိ၊ မရွိ ကုိ တပည့္သာ၀ကေတြက စစ္ေဆးၾကဖုိ႔လည္း မိန္႔မွာထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ေသဆံုး ဖုိ႔ ေခါင္းတလားကို ေက်ာင္း၀န္းက ကြက္လပ္တခုမွာ ထားေပးဖုိ႔လည္း မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္လုိ႔ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္သတင္းတပုဒ္မွာ ေရးထားပါတယ္။ 

 ဒီသတင္းေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ Luang Pu Pim ကုိ ေလးစားၾကည္ညိဳၾကတဲ့ တပည့္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ လည္း အဂၤါေန႔မနက္ကတည္းက လက္ရွိဆရာေတာ္သတင္းသံုးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လာေရာက္ ခဲ့ၾကတယ္။ 

ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သူေတြက တဦးခ်င္းစီ ေနာက္ဆံုး ရွိခုိးကန္ေတာ့ၾကပါတယ္။ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လယ္ထိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မွာပဲ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈမယ့္ ကိစၥကို ေစာင့္စားၾကည့္႐ႈဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိၾကတယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ 

ဆရာေတာ္ထံကလည္း အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းထိ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးတရားေဒသနာေတြကို ေဟာေျပာခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီေန႔က ဆရာေတာ္ဟာ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေတာေတာင္ထဲမွာ ဘ၀နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ က်င့္ႀကံတဲ့ ကိစၥ ကို အမ်ားဆံုး ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး လူဆုိတာ ေသမ်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရ ဟာ ဘာေတြဆုိ တာကို ေဟာျပာခဲ့တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ 

 ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္က ဒါဟာ မိမိကိုယ္မိမိေသေၾကာင္းႀကံတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူ႔အေန နဲ႔ ေသဖုိ႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ဆရာေတာ္က တပည့္သာ၀ကေတြကို မွာၾကားတာကလည္း သတိ တရား လက္ကုိင္ထားဖုိ႔နဲ႔ ပညာဥာဏ္ ဆုိက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔လည္း မွာၾကားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ဒါနဲ႔ပဲ အဂၤါေန႔ ညေန ၆ နာရီက ဆရာေတာ္ Luang Pu Pim ရဲ႕ ေက်ာင္းေဆာင္ထဲက ေခါင္းတလားကို အျပင္ကို ထုတ္ယူလာခဲ့ၾကပါတယ္။ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကသူ ဒကာ ဒကာမေတြကုိလည္း ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲမွာ ျပန္ၾကဖုိ႔ ဆရာေတာ္ရဲ႕ တပည့္သာ၀ကေတြက ေျပာဆုိၾကတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ 
 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဂါပကေတြက ေျပာတာမွာေတာ့ ဆရာေတာ္ဟာ ည ၉ နာရီေလာက္က ေက်ာင္းျပင္မွာ ထားတဲ့ ေခါင္းတလားထဲကုိ ၀င္ၿပီးလဲေလ်ာင္းလုိက္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ တရား႐ႈမွတ္ပြားမ်ားႏုိင္ဖုိ႔ ေလေပါက္ေဖာက္ထားတဲ့ ေခါင္းတလားထဲ ၀င္ေရာက္သြားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမွာ အျခားအတည္ျပဳခ်က္ေတာ့မရဘူးလို႔ ေရးထားပါတယ္။ 

ဒီကေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္ေရာက္ေတာ့လည္း ဆရာေတာ္ကုိ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္လုိသူေတြ၊ စူးစမ္းလိုသူေတြ နဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ စည္ကားေနပါတယ္တဲ့။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ျပန္သြားၾကၿပီး ၾကာသပေတး ေန႔ က်ရင္ လာၾကည့္မယ္လို႔ ဆုိသူေတြလည္းရွိပါတယ္တဲ့။ 

ဆရာေတာ္ Luang Pu Pim ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းအခုန္ေတြလည္းျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္က ေရးပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီလိုလုပ္ရပ္ဟာ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္၊ ဗုဒၶအဆံုးအမနဲ႔ မေလ်ာ္ညီ ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္ တဲ့။ 

ဒီကိစၥကို ဆရာေတာ္ရဲ႕ တပည့္သာ၀ကေတြကေတာ့ ပယ္ခ်တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဆရာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားက်င့္ႀကံေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တပည့္သာ၀ကေတြကလည္း ဆရာေတာ္ ကို အလြန္ယံုၾကည္ၿပီး ၾကည္ညိဳေလးစားၾကပါတယ္။ 

ဆရာေတာ္ရဲ႕ သမီးျဖစ္သူ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ Chanakarn Srisombat က ေျပာတာမွာေတာ့ သူတုိ႔ မိသားစုဟာ ဖခင္ရဲ႕ ေသဆံုးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ေက်ာ္ကတည္းက ျပင္ဆင္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ဆုိထား ပါတယ္။ 

အဲဒီတုန္းက ဆရာေတာ္ဟာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနားက ဂူ တခုထဲမွာ ဖ်ားနားခဲ့ၿပီး တႀကိမ္ ေသဆံုးခဲ့ဖူးကာ ထူးထူးဆန္းဆန္း အသက္ျပန္ရွင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာေတာ္ရဲ႕ သမီးျဖစ္သူကေျပာပါတယ္။ 

အဲဒီတုန္းက သူ႔အေနနဲ႔ Weruwan ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ကာသာသနာ ျပဳဖုိ႔ အသက္ျပန္ရွင္ခဲ့တာ လုိ႔ ဖခင္ျဖစ္သူက ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ အခုတဖန္ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၉ ရက္ေန႔မွာ တဖန္ ျပန္လည္ ေသဆံုးရမွာျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း ဖခင္ျဖစ္သူက မွာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ သမီးျဖစ္သူက ဆုိထားပါတယ္။ 

ဧရာဝတီ BLOG

ေခါင္းတလားနဲ႔ ဆရာေတာ္၊ ဓာတ္ပံု- ဘန္ေကာက္ပို႔စ္
ေခါင္းတလားနဲ႔ ဆရာေတာ္၊ ဓာတ္ပံု- ဘန္ေကာက္ပို႔စ္
ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ဟုိးေလး တေၾကာ္ျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းတပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီး ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တပါးရဲ႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ကိစၥပါ။ 

မေလးရွားႏုိင္ငံမွ နာမည္အႀကီးဆံုး Proton ကားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္

Photo: မေလးရွားႏုိင္ငံမွ နာမည္အႀကီးဆံုး Proton ကားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္
Wednesday, September 10, 2014

မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ နာမည္ အႀကီးဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္သည့္ Proton ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ Proton ယာဥ္မ်ား သီးသန္႔ ေရာင္းခ်မည့္ Proton ယာဥ္ အေရာင္း ျပခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

" Proton ကားက မေလးရွား ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းျဖစ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကားေကာင္း ေတြပါ ၊ ကားေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကလည္း ဂ်ပန္ကား ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းထက္ အမ်ားႀကီး သက္သာ ပါတယ္ ၊ မေလးရွား ႏုိင္ငံထုတ္ Proton ကားေတြကုိ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ ႀကိဳက္ၾကမယ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ Proton ကားေတြကုိ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး Proton ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္း ေတြ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ စီစဥ္ ထားတာပါ .. " ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Proton ကားကုမၸဏီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ Proton ယာဥ္ အေရာင္း ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္လ္ အထက္ ကားမ်ားကုိသာ တင္သြင္း ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ Proton ယာဥ္ အပုိပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုကုိလည္း တည္ေဆာက္ သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ Proton ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္သည့္ အခါတြင္ Proton Four Wheel ယာဥ္မ်ားထက္ Proton ဆလြန္း မ်ားကုိသာ အဓိက ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္သည္။ Proton ကား အမ်ားစုသည္ ဓာတ္ဆီကား အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဒီဇယ္ကား နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွား ႏုိင္ငံ၌ ယင္းႏုိင္ငံထုတ္ Proton ကားမ်ားအား အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပား၍ အစီးေရ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာင္းခ် ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မင္းေသာ္တာလြင္
Themyawadydaily
မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ နာမည္ အႀကီးဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္သည့္ Proton ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ Proton ယာဥ္မ်ား သီးသန္႔ ေရာင္းခ်မည့္ Proton ယာဥ္ အေရာင္း ျပခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သင္အၿမဲ၀တ္ေလ့ရွိတဲ့ အဆင္တန္ဆာေတြက သင္ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာ ေျပာျပႏိုင္

Photo: သင္အၿမဲ၀တ္ေလ့ရွိတဲ့ အဆင္တန္ဆာေတြက သင္ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာ ေျပာျပႏိုင္
Wednesday, September 10, 2014

သင္က အဆင္တန္ဆာေတြထဲမွာ ဘယ္အရာကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆင္ျမန္းေလ့ရွိပါသလဲ။ အဲ့ဒီ အဆင္တန္ဆာေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိရင္ ယံုႏိုင္ပါ့မလား။ ကဲ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

၁။သင္ဟာ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ရတာ ႏွစ္ၿခိဳက္သူဆုိရင္

အမ်ားအားျဖင့္ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ရတာ ႏွစ္ၿခိဳက္သူေတြဟာ ညဘက္အိပ္ရာ၀င္ ေနာက္က်တတ္ၾကပါတယ္တဲ့။ ညဥ္႕နက္တဲ့အထိ မအိပ္ပဲ ေနေလ့ရွိၾကပါတယ္။

၂။သင္ဟာ ဆြဲႀကိဳးဆြဲရတာ ႏွစ္ၿခိဳက္သူဆုိရင္

သင္ဟာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆြဲႀကိဳးမ်ိဳးကို ပံုေသဆြဲတတ္သူဆုိရင္ သင္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဂရုတစိုက္ေနတတ္တဲ့သူျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေနဟန္ထား ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ အၿမဲထိန္းတတ္တဲ့လူပါတဲ့။

၃။သင္ဟာ နားစြဲေတြကို အၿမဲ၀တ္တတ္သူဆုိရင္

နားစြဲေတြကို တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ၀တ္တတ္တဲ့သူေတြဟာ သူတုိ႔ဆံပင္ေတြကို လွေအာင္ ဂရုစိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဆံပင္ကို အၿမဲသတတ္တဲ့သူေတြပါ။

၄။သင္ဟာ လက္စြပ္ကို ပံုေသစြပ္တတ္တဲ့သူဆုိရင္

ကတိတည္ၿပီး၊ ေျပာၿပီးသား၊ ေပးၿပီးသား ကတိအတိုင္း လုပ္ေဆာင္တတ္သူပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေျပာင္အလက္ပါတဲ့ အရာေတြကိုလည္း သေဘာက်တတ္သူပါ။

၅။သင္ဟာ လက္ပတ္ေလးေတြ၊ လက္ေကာက္ေလးေတြ ၀တ္တတ္သူဆုိရင္

စကားေျပာတဲ့အခါ လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ အၿမဲေျပာတတ္သူတုိ႔ရဲ႕ လက္မွာ လက္ေကာက္ သို႔မဟုတ္ လက္ပတ္ေလးတစ္ခုခုေတာ့ ရွိေနတတ္ပါတယ္တဲ့။

၆။သင္ဟာ လည္ပင္းမွာ လည္စီးေတြ ပတ္တတ္တဲ့သူဆုိရင္

လည္ပင္းမွာ လည္ပတ္၊ scarf စည္းရတာ ႏွစ္ၿခိဳက္သူဆုိရင္ သင္ဟာ ရင့္က်က္တဲ့အလွကို သေဘာက်တဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေနတတ္တဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။

Ref:cosmopolitan.com
ေမေသာ္
Trend Myanmar
သင္က အဆင္တန္ဆာေတြထဲမွာ ဘယ္အရာကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆင္ျမန္းေလ့ရွိပါသလဲ။ အဲ့ဒီ အဆင္တန္ဆာေတြ ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိရင္ ယံုႏိုင္ပါ့မလား။ ကဲ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

ဖုန္းဝင္လာတိုင္း ေၾကာ္ျငာ ၁ဝ စကၠန္႔ ၾကည့္႐ံုျဖင့္ ေငြရႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ စတင္ေတာ့မည္

ဖုန္းဝင္လာတိုင္း ေၾကာ္ျငာ ၁ဝ စကၠန္႔ ၾကည့္႐ံုျဖင့္ ေန႔စဥ္ ပိုက္ဆံရႏိုင္ မည့္ အစီအစဥ္ကို ယခုလ ဒုတိယ အပတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု VMG TELECOMS မွ သိရသည္။

အိမ္ရွင္မတစ္ဦး၏ မာန၊ မိခင္တစ္ဦး၏ သတၱိ

Photo: အိမ္ရွင္မတစ္ဦး၏ မာန၊ မိခင္တစ္ဦး၏ သတၱိ
Wednesday, September 10, 2014

‘‘အိမ္ေထာင္ေရးကို အ႐ႈံးေပးလိုက္ရေပမယ့္ အလုပ္ကိုေတာ့ အ႐ႈံးမေပးပါဘူး’’ဟု ေျပာလာသူမွာ အသက္ (၅၅)ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚလွရီပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလွရီသည္ လူသာမန္တုိ႔မေရာက္လို၊ မေနလိုသည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ရင္း ေတာ္႐ံုေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပင္ မလုပ္လုိသည့္ အလုပ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္နီးပါး အသက္ေမြးခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ထိုစကားကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

လူမစည္ကားအပ္သည့္ ေနရာမ်ားဟု သတ္မွတ္ၾကသည့္ ေဆး႐ံု၊ တရား႐ံုး၊ သခ်ႋဳင္းကုန္း စသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ တဲြစပ္၍ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနရသည့္ ေအာက္ေျခအလုပ္သမားမ်ားကုိ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းက ယခုအခ်ိန္ထိ အျမင္ၾကည္လင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားရိွ ေရခဲတိုက္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သခ်ႋဳင္းကုန္းမ်ားရိွ ေခါင္းတလားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္စားၾကသူမ်ားသည္ သာမန္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ၀င္ဆံ့ရန္ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတြင္ပင္ ရိွေသးသည္။

ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ေဒၚလွရီလည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚလွရီလုပ္စားရသည့္ အလုပ္မွာ တျခားေခါင္းတလားအလုပ္ျဖင့္ စီးပြားရွာသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ေခါင္းတလားေရာင္းျခင္းမဟုတ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ေလ့မရိွသည့္ ဆုိက္ကားနင္းသည့္အလုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚလွရီသည္ သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္သည့္ လူမ်ားကုိ လိုရာခရီးသို႔ လုိက္ပုိ႔ေပးရသည့္ ဆုိက္ကားနင္းျခင္းအလုပ္မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းတလားမ်ားအား ဆုိက္ကားျဖင့္ သယ္ပုိ႔ေပးရသည့္အလုပ္ကို လုပ္ကုိင္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနသည္။

ဗဟန္း၊ ေရႊတိဂံုေစတီေျမာက္ဘက္မုခ္အနီးတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည့္ ေဒၚလွရီသည္ အသက္(၂၀)ေက်ာ္အရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ အလုပ္ရိွရာေနာက္သုိ႔ လုိက္လာရင္း ယခုေရေ၀းသုသာန္အနီး ေခါင္းတလားမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ဆုိင္ခန္းတစ္ခုတြင္ ဆုိင္ခန္းရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထုိင္ေနသူျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းမွာ ယခင္ကပင္ ထိုအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္သူျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚလွရီလည္း ေသွ်ာင္ေနာက္ဆံထံုးပါ လုိက္လာရင္းပင္ ထုိအသိုင္းအ၀ုိင္းထဲတြင္ က်င္လည္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ပုိင္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ယမကာရဲ႕ေက်းကြၽန္ျဖစ္ကာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရိွေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေဒၚလွရီ ယခုအလုပ္ကို အရဲစြန္႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္(၂၀)ေက်ာ္အရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္က်သည့္ ေဒၚလွရီသည္ အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ယခုအလုပ္ကို စလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ လုပ္ခါစအခ်ိန္မ်ားက ေခါင္းတလားသယ္သည့္ အလုပ္အျပင္ စီးနင္းလိုသူမ်ားအား လိုရာခရီးသုိ႔ လုိက္ပုိ႔ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါင္းတလားသယ္သည့္ အလုပ္သာ အလုပ္မ်ားလာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ေယာက်္ားက မူးပဲေနေတာ့ ေယာက်္ားကို မခံခ်င္တာနဲ႔ ဆုိက္ကား၀င္နင္းခဲ့တာပါ’’ဟု ေဒၚလွရီက ဆုိက္ကားျဖင့္ ေခါင္းတလားစသယ္ျဖစ္ပံုကုိ ဖြင့္ဟသည္။

ေဒၚလွရီ အလုပ္လုပ္စက ယခုေရေ၀းသုသာန္မေပၚမီ ယခင္သုသာန္အေဟာင္းေနရာတြင္ စလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်ိန္က အျခားအမ်ိဳးသားဆုိက္ကားနင္းသူမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ေရေ၀းမတိုင္ခင္ ေရေ၀းအေနာက္ဘက္မွာ သခ်ႋဳင္းတစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒီကတည္းက လုပ္ခဲ့တာ။ မနက္တုိင္းလည္း မထသ ၃၇ ဂိတ္ကို ေလးနာရီအေရာက္သြားၿပီး ခရီးသည္ႀကိဳဆုိက္ကားနင္းတယ္။ အမ်ိဳးသားဆုိက္ကားနင္းသူေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ပဲ အဲဒီတုန္းက ဆုိက္ကားက ငါးစီးေလာက္ပဲ ရိွေသးတယ္’’ဟု ေဒၚလွရီက သူ၏အလုပ္ဘ၀အစပုိင္းအခ်ိန္မ်ားကုိ ေျပာျပသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းတလားလုပ္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ေစ်းသြားလိုသည့္အခါတြင္ ရံဖန္ရံခါ လုိက္ပို႔ေပးရေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒၚလွရီအလုပ္လုပ္ခါစက ေခါင္းတလားတစ္လံုးအား ခရီးေ၀းသို႔ လုိက္ပုိ႔ရလွ်င္ ငါးရာက်ပ္သာရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္မ်ားက ေန႔စဥ္၀င္ေငြ တစ္ေသာင္းခန္႔ ပ်မ္းမွ်ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာ့ သူမ၀င္ေငြ ေလ်ာ့က်လာသည္။ ေခါင္းတလားဆုိင္တန္းမ်ားက ေရေ၀းအေအးတုိက္သုိ႔ ေခါင္းတစ္လံုးပုိ႔ရလွ်င္ ႏွစ္ရာက်ပ္ႏွင့္ အနီးနားေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္းတလေပါင္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားအထိ ပို႔ရလွ်င္ က်ပ္ေျခာက္ေထာင္အထိရရိွသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း သူ၏တစ္ေန႔၀င္ေငြမွာ ပ်မ္းမွ်သံုးေထာင္၀န္းက်င္သာ ရိွေတာ့သည္။

ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ နာေရးကူညီမႈအသင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ လူအမ်ားက နာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပင္ပသုိ႔ အားမကုိးေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။ ‘‘အသက္ ၂၈ ႏွစ္ေလာက္တုန္းကေတာ့ တစ္ေန႔ကုိ တစ္ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရတာေပါ့။ အခုေတာ့ အဲဒီေလာက္မရေတာ့ပါဘူး။ အဖဲြ႕အစည္းေတြလည္း ေပၚလာတာကိုး’’ဟု ေဒၚလွရီက သူ၏လက္ရွိအလုပ္အကုိင္အေျခအေနကုိ ေျပာျပသည္။

ေဒၚလွရီေနထိုင္ရာေနရာသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ သိပ္အလွမ္းေ၀းလွသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ားႏွင့္ေတာ့ ခပ္စိမ္းစိမ္းပင္ေနသည္ဟု သူကဆုိသည္။ ‘‘အေခါင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ေနေတာ့ သူတုိ႔က စ႑ာလလုိ႔ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္ေလ။ ထိုအေျခအေနျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေဒၚလွရီတြင္ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈကုိ မေတြ႕ရပါ။ သူ႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဘ၀ကုိ ရဲရဲတင္းတင္းပင္ ျဖတ္သန္းေနသည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ယမကာေက်းကြၽန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြကုိ ဦးေဆာင္ရွာေဖြခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ခင္ပြန္းအား အိမ္တြင္ေနေစကာ ေသာက္လုိသမွ် ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေဒၚလွရီသည္ ခင္ပြန္းဆံုးပါးသြားခ်ိန္တြင္လည္း သူ႔အတြက္ ထူးျခားမႈမရိွခဲ့ဘဲ လုပ္လက္စအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ကာ မိသားစုအတြက္ အဓိက၀င္ေငြကုိ ရွာေဖြေပးေနသည္။

သားသမီးေျခာက္ဦး၏မိခင္ ေဒၚလွရီသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ မိခင္၊ ဖခင္မ်ား ဆံုးပါးသြားခဲ့သျဖင့္ ပညာေရးကံအားနည္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈအရလည္း သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးအေမြ ေကာင္းစြာေပးႏုိင္ျခင္းမရိွဘဲ အလယ္တန္းအဆင့္၊ မူလတန္းအဆင့္ျဖင့္ပင္ သားသမီးမ်ားအား ေက်ာင္းမွႏုတ္ပယ္ကာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ သူ၏ သားသမီးမ်ားသည္လည္း သူ႔လိုပင္ ေရေ၀းသုသာန္ကုိ အမွီျပဳကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚလွရီသည္ လက္ရိွတြင္ အလုပ္အကုိင္ရိွသည့္ သားသမီးမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကိုမရရိွဘဲ သူ႔၀မ္းသူေက်ာင္းကာ အတူေနသမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းလ်က္ရိွသည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်လာသည့္ ေဒၚလွရီသည္ သူ၏ ေလ်ာ့က်သြားသည့္၀င္ေငြကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျပန္ျဖည့္သည့္အေနျဖင့္ ေရေ၀းသုသာန္ရိွ အလုပ္သမားမ်ားအား ထမင္းခ်ိဳင့္ပို႔ျခင္းအလုပ္ကိုပါ တဲြဖက္လုပ္ကုိင္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာမုန္႔မ်ားလုပ္ေရာင္းသည့္ မ်ိဳး႐ုိးမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ေဒၚလွရီသည္ သူ႔တြင္ အျခားအလုပ္တစ္ခုေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းရိွပါက ထမင္းဆုိင္ေလးတစ္ဆုိင္ဖြင့္ကာ ေရာင္းခ်လိုသည့္ ဆႏၵရိွသည္ဟုဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရးကံမေကာင္းခဲ့သူ ေဒၚလွရီသည္ လက္ရိွ သူလုပ္ကုိင္ရာ အလုပ္ကိုပင္ အသက္ထက္ဆံုး လုပ္ကုိင္သြားရမည္ဟု ယူဆေနသူျဖစ္သည္။ ‘‘အလုပ္ကေတာ့ အသက္မေသမခ်င္း လုပ္စားေနရမွာပဲ’’ဟု မ်က္ႏွာတြင္ သနပ္ခါးအေဖြးသားလိမ္းထားေသာ ေဒၚလွရီကေျပာသည္။ သူ၏မ်က္လံုးမ်ားကေတာ့ မၿပီးဆံုးေသးသည့္ ဘ၀တုိက္ပဲြကုိ ေတြးေတာရင္း ေမွ်ာ္ေငးလ်က္။

7Day DAILY 

ေဒၚလွရီ (ဓာတ္ပံု - သီဟ)
‘‘အိမ္ေထာင္ေရးကို အ႐ႈံးေပးလိုက္ရေပမယ့္ အလုပ္ကိုေတာ့ အ႐ႈံးမေပးပါဘူး’’ဟု ေျပာလာသူမွာ အသက္ (၅၅)ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚလွရီပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလွရီသည္ လူသာမန္တုိ႔မေရာက္လို၊ မေနလိုသည့္ ေနရာတစ္ခု တြင္ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ရင္း ေတာ္႐ံုေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပင္ မလုပ္လုိသည့္ အလုပ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္နီးပါး အသက္ေမြးခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ထိုစကားကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

Justin Bieberကိုတရာစြဲထားတဲ့ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကို တရားလိုက ရုတ္သိမ္း

Photo: Justin Bieberကိုတရာစြဲထားတဲ့ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကို တရားလိုက ရုတ္သိမ္း
Wednesday, September 10, 2014

ကေနဒါႏိုင္ငံက တရားလိုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရား စြဲထားတာကို ရုတ္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ Justin Bieber ဟာ ေက်းဇူး တင္ေန မိပါတယ္။ အဆိုေတာ္ Justin Bieber ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က Toronto မွာ မွန္လံုကား ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကို တိုက္ခိုက္ ခဲ့တယ္လို႔စြပ္စြဲခံခဲ့ရတာပါ။

အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္က ထိုကားထဲမွာ ခရီးသည္ေတ ြအမ်ားႀကီးပါ၀င္ပါတယ္။ တရားလိုေတြဟာ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ Justin Bieber မွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ သက္ေသျပႏိုင္မယ့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ သံသယကို မျပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

တရားလို David Mitchell ဟာ တရားရံုးကို တင္ျပခဲ့ရာမွာ ဒီအမႈကို ဆက္လက္ရွည္ၾကာေအာင္ မေရႊ႕ခ်င္ေတာ့တာနဲ႔ Justin Bieber အျပစ္ရွိေၾကာင္း ခိုင္လံုတဲ့သက္ေသ မျပႏိုင္တဲ့အတြက္ လည္းျဖစ္တယ္လို႔ ပါ၀င္လာပါတယ္။

Justin Bieber ဟာ ဇူလိုင္လက ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာ အိမ္နီးခ်င္း အိမ္တစ္အိမ္ကို ၾကက္ဥ ေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္ခဲ့တဲ့အတြက္ လက္သရမ္းမႈနဲ႔ အေရးယူခံခဲ့ရသလို ၾသဂုတ္လမွာလည္း Miami ကမ္းေျခမွာ ေပါ့ဆစြာ ကားေမာင္းမႈနဲ႔ အျပစ္အတြက္ အသနားခံခဲ့ရပါေသးတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ဇာတိျဖစ္တဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံ Ontario ၿမိဳ႕မွာ သူ႔ရဲ႕မီနီဗင္ ကားေလးကို အႏၱရာယ္ရွိစြာေမာင္းႏွင္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။

Ref:starpulse.com
Trend Myanmar
ကေနဒါႏိုင္ငံက တရားလိုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲထားတာကို ရုတ္သိမ္း လိုက္တဲ့ အတြက္ Justin Bieber ဟာ ေက်းဇူး တင္ေန မိပါတယ္။ အဆိုေတာ္ Justin Bieber ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က Toronto မွာ မွန္လံုကား ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကို တိုက္ခိုက္ ခဲ့တယ္လို႔စြပ္စြဲခံခဲ့ရတာပါ။

မြတ္စလင္ ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႕ ေနာက္တြင္ ဘဂၤါလီ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ KIO နယ္ေျမမွာ အေျခခ်ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာ

Photo: မြတ္စလင္ ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႕ ေနာက္တြင္ ဘဂၤါလီ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ KIO နယ္ေျမမွာ အေျခခ်ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာ
Wednesday, September 10, 2014

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တပ္မေတာ္ထူေထာင္အေျခစိုက္ခြင့္ျပဳရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္၌ အေျချပဳေသာ ဘဂၤါလီလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ RSO(Rohingya Solidarity Organization ) က ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ႐ုပ္သံဖိုင္ မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ႐ုပ္သံဖိုင္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ေနရာတြင္ KIA အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ိမ္းစ္လြန္းေဒါင္အား ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံဘဂၤါလီအဖြဲ႕မွ ဦးေမာင္ေက်ာ္ႏု အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာတပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရး ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ိမ္းစ္လြန္းေဒါင္က အေျဖျပန္ မေပး ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္ စသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အစိုးရကို အျပစ္ျမင္ သည္မွာ ထပ္တူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

“ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ဖို႔ KIO က လက္ခံစဥ္းစားဖြယ္ရွိပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာ မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႕လည္း ေနထိုင္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ အခုခ်ိန္ထိ ေနထိုင္မႈရွိ၊ မရွိ မသိရေပမယ့္ KIO က လက္ခံဖူးတာရွိေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာက ထပ္ၿပီး လာေတာင္းတာျဖစ္မွာပါ ” ဟု ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာအစား ဘဂၤါလီလို႔ သံုးႏႈန္းရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ မရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ဆိုသည္။
KIO/KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက အိႏိၵယ-ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ အေျခစိုက္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးႏွင့္ စကားျပန္တစ္ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ီဟတ္ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ KIO ႏွင့္ လာေရာက္ညွိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ အေျခစိုက္စခန္းဖြင့္ၿပီး KIA ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္နက္မ်ားကို နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းၿပီး ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႕ကို ယေန႔ထက္တိုင္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ လက္ခံထားသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး ရခိုင္တပ္မေတာ္(AA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး(ABSDF)၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA) အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခု အခါ ႐ိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ထပ္မံေနထိုင္ခြင့္ျပဳပါက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပႆနာမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာ႐ံု သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲမည္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚေနျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ေသြးသစၥာ
Credit to : Kachin Daily News
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တပ္မေတာ္ ထူေထာင္အေျခစိုက္ခြင့္ျပဳရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္၌ အေျချပဳေသာ ဘဂၤါလီ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ RSO(Rohingya Solidarity Organization ) က ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ႐ုပ္သံဖိုင္ မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၁၉ အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပြဲအား အခ်ိန္ေျပာင္းလဲ က်င္းပမည္

Photo: ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၁၉ အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပြဲအား အခ်ိန္ေျပာင္းလဲ က်င္းပမည္
Wednesday, September 10, 2014

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၁၉ အသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ လက္ေရြးစင္ ယူ၁၉ အသင္းတို႔ ဆီမီးဖုိင္နယ္ ပဲြစဥ္ကုိ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန(၄း၀၀)နာရီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ယင္းေန႔ ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန (၆း၄၅) နာရီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အသင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ပဲြစဥ္အား ဆီမီးဖိုင္နယ္ ဒုတိယ ပဲြစဥ္အျဖစ္ ကစားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ ထုိ္င္းပဲြစဥ္ကို ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမ ပဲြအျဖစ္ ကစားေစ မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမွ ယင္းတို႔ အိမ္ကြင္းပရိသတ္မ်ား အဆင္ေျပေစေရး အတြက္ ထိုသို႔ပဲြခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။

Ref : Myanmar Football Federation 
Yangon Media Group
ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၁၉ အသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ လက္ေရြးစင္ ယူ၁၉ အသင္းတို႔ ဆီမီးဖုိင္နယ္ ပဲြစဥ္ကုိ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန(၄း၀၀)နာရီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းေန႔ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန (၆း၄၅) နာရီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အသင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း အက်ဳိးစီးပြားထက္ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာ

Photo: လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း အက်ဳိးစီးပြားထက္ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာ
Wednesday, September 10, 2014

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ တားျမစ္ခံ ထားရျခင္း မရွိသင့္ဟု ယုံၾကည္ေသာ္လည္း လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္ ႏုိင္ငံ၏အက်ဳိး စီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစား မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖဲြ႕ စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ ရန္ မရွိေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားသည္။

ဆြစ္ဇာလန္အေျခစိုက္ NZZ သတင္းဌာနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာ ႏုိင္ငံျခား သားႏွင့္ လက္ထပ္ထား၍ သမၼတေလာင္းျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံေနရျခင္းအေပၚ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ‘‘အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို ဘယ္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ တားျမစ္မခံထား သင့္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမယ္ ဆုိတာ ရွင္းလင္းတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ သေဘာကေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဆန္႔က်င္စရာမရွိပါဘူး’’ ဟု ၎က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ သတင္း ဌာနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သမၼတေလာင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရေအာင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ကို ျပင္ဆင္ရန္ မဲေပးမည္ဆုိပါက သမၼတက မည္သို႔မဲေပးေရြးခ်ယ္ မည္ဆို သည္ကိုလည္း ဆက္လက္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းနဲ႔ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးစီး ပြားထက္ ႏုိင္ငံ့ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ ခုတည္းကို ဦးစားေပးစဥ္းစားမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္း ေလးစားရမွာ ျဖစ္ တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ေပၚမူတည္ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းအတြက္ အနားယူလုိသည္ဟု မၾကာခဏ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဥေရာပ ခရီးစဥ္တြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္ သူ လူထု၏ ဆႏၵေပၚမူတည္၍ ေနာက္သက္တမ္း ဆက္လုပ္၊ မလုပ္ ဆုံးျဖတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း မိမိ၏ မိဘ၊ သားသမီး၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရလက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ)ေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ေဒၚစုသမၼတ မျဖစ္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ကို ဆက္လုပ္သြားမွာ ပဲ။ အားလုံးက ေျပာၾကတာပဲ။ သားႏွစ္ေယာက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ခံယူလုိက္ဖုိ႔။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚစု က ဒါအတြက္ သိကၡာအက်ခံၿပီး မလုပ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ၅၉(စ)ကို လည္း လုံး၀မေျပာဘူး’’ ဟု အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္း မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာရပ္ေႏြဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ အေျခအေနတည္ၿငိမ္ေနျခင္းမွာ တပ္မေတာ္၏ ေက်း ဇူးေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာ င္း လက္ရွိ ဖဲြ႕စည္းပုံအရ လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခို င္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနျခင္းအ ေပၚ အဆုိပါ အင္တာဗ်ဴး၌ ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

7Day DAILY 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္သမၼတတို႔ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔အား စစ္ေဆးေနစဥ္ (PETER SCHNEIDER/EPA)
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္သမၼတတို႔ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔အား စစ္ေဆးေနစဥ္
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ကို  မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ တားျမစ္ခံထားရျခင္း မရွိသင့္ဟု ယုံ ၾကည္ေသာ္လည္း လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္  ႏုိင္ငံ၏အက်ဳိး စီးပြားကိုသာ ဦးစားေပး စဥ္းစား မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖဲြ႕ စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ ရန္ မရွိေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားသည္။

KIA ႏွင့္ ဘဂၤါလီ ျပည္ဖ်က္ရန္ ၾကံစည္ျပီလား

စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာျမိဳ႔တြင္ ဘဂၤါလီ ကုလားအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ KIO အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းအေပၚတြင္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚ၌ ဂယက္ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိေပသည္။ ၄င္းအဖြဲ႔စည္း ႏွစ္ဖြဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထွတစ္ရပ္လံုးထံမွ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ႔ျပီး မည္ကဲ႔သို႔ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ကို လည္းအားလံုးသိခ်င္ေနခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ ရန္တပ္ေနရာေပးေရး’ ဟူသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေသာ အၾကံအစည၊္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားသည္ေကာင္းေသာအလားအလာမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အတြက္ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဆိုတာ ကေတာ့ကြ်န္ပ္အဖို႔ မလြဲ မွားႏိုင္ေသာ ယူဆ ခ်က္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ကို ႐ုံးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

Photo: ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ကို ႐ုံးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို
Wednesday, September 10, 2014

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ကို ႐ုံးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ စိန္ရတု အခမ္းအနားတြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အပါအဝင္ ရခိုင္လူထုက ေတာင္းဆိုသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားကို စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ဦးဥတၱမခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား လူေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ ဂါရဝ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ရွိသည္ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံကို ဦးဥတၱမ ပန္းၿခံအျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ ဆရာေတာ္ အတၳဳပၸတၱိကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားရန္၊ ဦးဥတၱမေန႔ကို ႐ုံးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႐ုပ္တုေရွ႕တြင္ ဟစ္ေႂကြး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသမီး ကြန္ရက္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေက်ာ့ေမက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအျပင္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အခမ္းအနားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ က်င္းပေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး (RWU) က ဒုတိယဥကၠ႒ ေစာစံၿငိမ္းသူက ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။ ဆရာေတာ္၏ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ သားလွက ေျပာဆိုသည္။

“ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို နယ္ခ်ဲ႕သူ၊ ကိုယ့္နယ္ေျမကို နယ္ခ်ဲ႕သူဟူသမွ် ကာကြယ္ရမယ္၊ တြန္းလွန္ရမယ္၊ ဒါဟာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမရဲ႕အဓိက ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ ၇၅ ႏွစ္ ေျမာက္ အခမ္းအနားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
စစ္ေတြၿမဳိ႕ ႐ူပရပ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ျမန္မာလူထုကို ဖိႏွိပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံ ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ကို ‘မင္းဗမာျပည္မွ ထြက္သြား’ ပါဝင္ေသာစာကို ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး မ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး သက္ေတာ္ ၆၀ အ႐ြယ္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

(ခင္ေမာင္ေအး)
The Voice Weekly
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ကို ႐ုံးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔ စိန္ရတုအခမ္းအနားတြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အပါအဝင္ ရခိုင္လူထုက ေတာင္းဆိုသည္။

ဦးဆန္းဆင့္အမႈ အစိုးရသက္ေသမ်ားကို ျပန္ေခၚစစ္ေဆး

သာသနာေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကို စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္ အမိန္႔ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရဘက္က သက္ေသမ်ားကို တရား႐ုံးမွ ျပန္လည္ ေခၚယူစစ္ေဆးေနေၾကာင္း တရားစြဲဆို ထားသည့္ (စစစ)မွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မ်ိဳးေစ့မမွန္လို႔ ပင္မသန္ေသာ ABSDF

Photo: မ်ိဳးေစ့မမွန္လို႔ ပင္မသန္ေသာ ABSDF
Wednesday, September 10, 2014

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ မိဘမ်ိဳး႐ိုး ေကာင္းမြန္မႈ သည္ အဓိကက်လွ၏။ မိဘမ်ိဳး႐ိုးေကာင္းမွသာ ထိုလူသည္ လည္း ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားကို ဆက္ခံခြင့္၊ လူ႕ အသိုင္း အ၀ုိင္းမွာလည္း ၀င္ဆန္႔ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုနည္းတူ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳမည္ဟူ ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား သည္လည္း သေႏၡ ေကာင္းဖို႔လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ရည္မွန္း ခ်က္အတုိင္း အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပရဟိတအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းစသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ဟိုးေလးတေၾကာ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအေၾကာင္းေျပာစရာျဖစ္လာပါၿပီ။ အမ်ား ျပည္သူက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အထင္ႀကီးထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံခြဲထြက္လိုက္ၿပီ ဟူေသာသတင္းေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ၾကရသည္။ အမ်ားေမးစရာမလိုေအာင္ သူတို႔၏ အ႐ႈပ္အရွင္းျပႆနာကို ရဲေဘာ္ ခင္ေက်ာ္က ဖြင့္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(မကဒတ) ABSDF မွ ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးတပ္) ABSDF(UNRA) အမည္ ျဖင့္ ခြဲထြက္လိုက္ေၾကာင္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေပးလုိက္ေသာ ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္က စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး ေၾကျငာလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္ကေတာ့ ABSDF ကခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို တိတိက်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အားက်ိဳးမာန္ တက္လုပ္ဖို႔က အေတာ္နည္းပါး၍ ခြဲထြက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ ဆိုင္၍ ခြဲထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထိုစကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ ABSDF ဒုဥကၠဌရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္း က ဘာကုိသေဘာထားကြဲလြဲသည္ဟုေျပာဆိုျခင္းကို နားမလည္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းလုပ္လို႔မရဘဲစုေပါင္း ဦးေဆာင္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ယူမႈႏွင့္သြားေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖင့္ ခြဲထြက္သည္ျဖစ္ေစ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ အခ်င္းခ်င္းမညီၫႊတ္ ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုရပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အာဏာရလိုမႈ၊ ဘ႑ာေငြအလြဲသံုးစားမႈ၊ အမ်ားအက်ိဳးထက္ကိုယ္က်ိဳးအတၱ ကိုေရွ႕တန္းတင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ABSDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ပါမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ဖြဲ႕စည္းလာေသာ ABSDF ၏သက္တမ္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလေရာက္လာေသာအခါ သ႐ုပ္မွန္ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ နဂို တည္းက မ်ိဳးေစ့မမွန္ခဲ့ေတာ့ ယခုလည္း အပင္ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္ အားအင္ခ်ည့္နဲ႕သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ABSDF ရဲ႕အတိတ္ပံုရိပ္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ယေန႔လိုအျဖစ္မ်ိဳးႀကံဳရတာ မဆန္းဟုဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ABSDF ဆိုတာ ၈ ေလးလံုးအေရးအခင္းကာလတုန္းက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ နယ္စပ္ကိုေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားစုေပါင္းၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာေတာ့ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမဟုေခၚတြင္ေသာ ပါေခ်ာင္ေဒသမွာ ေက်ာင္းသား ၁၀၇ ဦးကိုစစ္ေထာက္ လွမ္းေရးဟုစြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအနက္ အထက္ဗမာျပည္ ABSDF ဥကၠ႒ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ဦးခန္႔အားသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ABSDF ဥကၠ႒ အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္အား တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရန္ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ ေျဖရွင္းေပးပါမည္ဟု လက္မွတ္ထိုး ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ အေျဖမထြက္ေသးပါ။

ပါေခ်ာင္ေဒသလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ABSDF အဖြဲ႕ကြဲသြားခဲ့ရာ က်န္ရွိေသာ အဖြဲ႕ ၀င္အနည္းငယ္က KIA နယ္ေျမအတြင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ကာ ျပည္ပအေထာက္အပံ့၊ အလွဴေငြမ်ားေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ရပ္တည္ ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ယင္းအဖြဲ႕အတြင္းအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္ႏႈတ္ ထြက္မႈ၊ ျပည္သူ႔အတြက္ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္မႈမ်ားက ABSDF ၏အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ABSDF အဖြဲ႕အား အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေသာ ဒီမို ကေရစီေခတ္တြင္ ABSDF အဖြဲ႕အား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူရာသြင္းျခင္းခံရေပမယ့္ ျပာသေလာက္ ဖြဲမထြက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားက အံအားသင့္စရာ ေကာင္းေနပါသည္။ ရဲေဘာ္သံခဲဦးေဆာင္ေသာ ABSDF အဖြဲ႕ႏွင့္ ရဲေဘာ္ ခင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ABSDF(UNRA) အဖြဲ႕ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘယ္သူေတြထပ္ၿပီး ခြဲထြက္ၾကဦးမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္အစကတည္းက မ်ိဳးေစ့မမွန္ေသာ ABSDF ဆိုတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေရရွည္မွာလည္း ထပ္မံၿပိဳကြဲ႐ံုကလြဲလို႔ အျခားမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

Credit: ထြန္းသစ္ေအာင္
Credit to ေန႔စဥ္သတင္း
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ မိဘမ်ိဳး႐ိုး ေကာင္းမြန္မႈ သည္ အဓိကက်လွ၏။ မိဘမ်ိဳး႐ိုးေကာင္းမွသာ ထိုလူသည္ လည္း ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားကို ဆက္ခံခြင့္၊ လူ႕ အသိုင္း အ၀ုိင္းမွာလည္း ၀င္ဆန္႔ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အရက္၊ ဘီယာအခြန္ႏွစ္ဆေကာက္ပါက ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား ပိတ္သိမ္းႏိုင္

Photo: အရက္၊ ဘီယာအခြန္ႏွစ္ဆေကာက္ပါက ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား ပိတ္သိမ္းႏိုင္
Wednesday, September 10, 2014

 အရက္ယမကာသံုးစြဲ မႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အရက္၊ ဘီယာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံပါက အရက္၊ ဘီယာေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆိုင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အခက္အခဲေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒၾကမ္းကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

‘‘လက္ရွိ အခြန္ႏႈန္းထားနဲ႔ ေတာင္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတာ။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ အခြန္ႏွစ္ဆေတာ့ မေဆာင္ေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္း ေျပာင္းလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကားလမ္းေဘး တြင္ ဘီယာဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသူ ေဒၚေအးေအးသင္းက ေျပာသည္။ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အရက္၊ ဘီယာေစ်းကြက္ျပန္က် ဆင္းသြားႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားသာမကကုန္ထုတ္ေစ်းကြက္ပါျမႇင့္တင္ပါ က အရက္၊ ဘီယာေစ်းႏႈန္းမ်ား လည္း ႀကီးျမင့္လာကာ ေသာက္ သံုးသူမ်ားမွာ အခက္အခဲရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ဘီယာဆိုင္ဖြင့္ထားသူ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးမူ ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္သည့္အခါ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲအပ္ခ်ိန္မွစ၍ အရက္သံုးစြဲမႈပိုမ်ားလာေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အရက္ယမကာ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္လည္း က႑အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္ (၁၂) ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒ တစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အရက္ႏွင့္ ယမကာသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာၾကမ္းကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဌာနအသီးသီးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမၼတ ထံ တင္ျပကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒး ရွင္းဥကၠ႒ ဦးသန္းစိန္က ေျပာ သည္။

 ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရက္ေသာက္သံုးမႈမွာ အမ်ဳိးသားမ်ား၌ ၂၅ ႏွစ္မွ ၃၀ႏွစ္အရြယ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၌ ၃၅ ႏွစ္မွ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္မ်ားမွာ ေသာက္သံုးမႈပိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား တြင္ အရက္၀ယ္ယူေရးခက္ခဲမႈရွိ ေစရန္ တားျမစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အရက္၀ယ္ခြင့္အနိမ့္ဆံုး အသက္ (၁၈) ႏွစ္ထက္ပိုေသာ အသက္ကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အရက္ေရာင္းခ်ခြင့္ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ ေန႔ ရက္မ်ားကန္႔သတ္ျခင္း၊ အရက္ အမ်ဳိးအစားလိုက္ လိုင္စင္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ အရက္ေရာင္းခ်မႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

အရက္ႏွင့္ ယမကာသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ထို႔သို႔ ျပဳ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ႕ ႀကံဳႏိုင္သူမ်ားကို အျခားနည္း လမ္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္လို အပ္ေၾကာင္း အရက္၊ ဘီယာျဖန္႔ ျဖဴးေရးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အရက္ကို မိန္းကေလးေတြ ေရာင္းခြင့္မေပးဘူးဆိုရင္ သူတို႔ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ဘယ္လို ရွာေဖြေပးမွာလဲ အခုေတာင္ လူငယ္ေတြၾကားမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာေတြျဖစ္ေနတာ’’ဟု ၎က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

အထက္ပါ ျပ႒ာန္းလိုက္ သည့္ ဥပေဒသည္ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ တစ္ေျပးညီသက္ေရာက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ ဥပေဒမ်ဳိးမျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရႊဗန္ဒါ စည္ဘီယာအေရာင္းဆိုင္တာ၀န္ခံ မခိုင္ကေျပာသည္။

‘‘အစိုးရက ေကာင္းမယ္ထင္ လို႔ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းတာကိုေတာ့ ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ ဥပေဒေတြက ခ႐ိုနီေတြကို အလြတ္ထားၿပီး ႏွစ္ စဥ္ အခြန္ေဆာင္ေပးေနရတဲ့သူ ေတြထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးသြားေစတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔လိုတယ္’’ဟု မခိုင္က ေျပာသည္။

ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ အရက္ ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းခြဲေက်ာ္ေသဆံုးရၿပီး အမ်ဳိးသားဦးေရတစ္ရာ လွ်င္ ေျခာက္ဦးႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီး ဦးေရတစ္ရာလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းေသ ဆံုးေနရသည္ဟု WHO ၏ စစ္ တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအရက္ယမကာ သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ညႇိႏိႈင္းတာ၀န္ ယူႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ သုေတသနႏွင့္မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဌာန တစ္ခုတည္ေထာင္ကာ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ အ လႊာစံုပါ၀င္ေသာ အရက္ကင္းစင္ ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မ်ား၊ အရက္ကင္းစင္စံျပၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားထူေထာင္သြားရန္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲအႀကံျပဳခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ အရက္၊ ဘီယာေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ဆိုင္ေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အရက္ ခ်က္စက္႐ုံ ၇၃ ႐ုံ၊ ဘီယာစက္႐ုံ ေလး႐ုံရွိေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

7Day DAILY 

အရက္၊ ဘီယာ ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္တြင္ စားေသာက္ေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
အရက္၊ ဘီယာ ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္တြင္ စားေသာက္ေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))
အရက္ယမကာသံုးစြဲ မႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အရက္၊ ဘီယာ ထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ေနမႈ မ်ားအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံပါက အရက္၊ ဘီယာေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆိုင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အခက္အခဲေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ APP အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀မည္

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)အပါအ၀င္ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ ရန္ ISchool-Myanmar က And-roid Application တစ္ခုျပဳလုပ္၍ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွ စတင္ကာ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

အေမရိကန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒသစ္ အလုပ္ျဖစ္ရဲ႕လား

Photo: ျပည္ၿမိဳ႕ တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳ
Wednesday, September 10, 2014

ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာေပါင္း စံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ လူငယ္ မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြးဘုရားလမ္းရွိ တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးတြင္ Religion for Peace Interfaith Youth Network ၏ ဘာသာေပါင္းစံု လပတ္အစည္းအေ၀း  အမွတ္စဥ္ (၉) က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕ ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ကာအႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ‘‘ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာ တာ ျပည္ၿမိဳ႕ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ မႈအရွိဆံုးလို႔ ဆိုရမွာပဲ။ ေမတၱာ ကို အေျခခံထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ တယ္။ မာန္ထားျခင္း၊ ၀ါႂကြား ျခင္းေတြ မထားၾကဘဲ လူသားအ ခ်င္းခ်င္း အတူတူထားရွိ လုပ္ ေဆာင္ၾကတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ ေယာက္ခ်င္း ပုဂၢဳိလ္ေရး ခုိက္ရန္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသံသိုးသုိးသဲ့ သဲ့ေလးေတြ ထြက္တာကလဲြလို႔ အားလံုးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွိေနပါ တယ္’’ ဟု ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအဖဲြ႕မွ ဘာသာေရးဆ ရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့ လာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ဘာသာႀကီး ေလးခု မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အဖဲြ႕၀င္ လူငယ္မ်ားက ေလ့ လာခဲ့ၾကသည္။

တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးကို ေက်ာင္း ႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္ ေဆြးေႏြး ဘုရားလမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ ထားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဗလီမတည္ ေဆာက္မီကပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ထြက္ရပ္ေပါက္တစ္ဦး၏ ႐ုပ္ အေလာင္း အုတ္ဂူရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထူးျခားသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ေနရာရွိ ေၾကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ရွီးဟိုက္ ဗလီႏွစ္လံုးႏွင့္ ဆြန္နီဗလီခုနစ္ လံုးရွိရာ တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးမွာ ဆြန္ နီဗလီအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕၏ လပတ္အ စည္းအေ၀းမ်ားကို လစဥ္ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ ငါးလခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ဘာသာႏွင့္ တစ္ ဘာသာတို႔၏ အေျခခံဘာသာေရး တရားမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ ယံု မွားသံသယမ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး မွန္ မွန္ကန္ကန္ သိရွိေစရန္၊ ဘာသာ ေရးစာအုပ္မ်ား မွ်ေ၀ေလ့လာရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ အမွတ္စဥ္ (၁၁) ႏွင့္ လူငယ္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ကမ္းနားလမ္းရွိ ဟိႏၵဴ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သြား ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

7Day DAILY

တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာေနေသာ ဘာသာေပါင္း စံုေခါင္းေဆာင္ မ်ား (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္မင္းထိုက္)
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိစဥ္
ျမန္မာကို ဖိအားေပးျခင္းထက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ လက္တဲြကူညီျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမည္ဟု ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက ပံုေဖာ္ေျပာၾကားသြားၿပီျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ကန္ပိတ္ဆုိ႔မႈစာရင္း၀င္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပုိင္ဟုိတယ္တြင္ ဂြၽန္ကယ္ရီတည္းခိုခဲ့သည္။ ဂြၽန္ ကယ္ရီ မတုိင္မီ လာေရာက္ခဲ့ေသာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တြမ္မာလင္းေနာစကီးႏွင့္ ကန္ ပိတ္ဆုိ႔စာရင္း၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုလက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ေနပံုမ်ားက ကမၻာ့သတင္း မီဒီယာ မ်ား တြင္ ထိပ္တန္းေရာက္သတင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္ၿမိဳ႕ တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳ

Photo: ျပည္ၿမိဳ႕ တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳ
Wednesday, September 10, 2014

ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာေပါင္း စံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ လူငယ္ မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြးဘုရားလမ္းရွိ တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးတြင္ Religion for Peace Interfaith Youth Network ၏ ဘာသာေပါင္းစံု လပတ္အစည္းအေ၀း  အမွတ္စဥ္ (၉) က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕ ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ကာအႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ‘‘ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာ တာ ျပည္ၿမိဳ႕ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ မႈအရွိဆံုးလို႔ ဆိုရမွာပဲ။ ေမတၱာ ကို အေျခခံထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ တယ္။ မာန္ထားျခင္း၊ ၀ါႂကြား ျခင္းေတြ မထားၾကဘဲ လူသားအ ခ်င္းခ်င္း အတူတူထားရွိ လုပ္ ေဆာင္ၾကတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ ေယာက္ခ်င္း ပုဂၢဳိလ္ေရး ခုိက္ရန္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသံသိုးသုိးသဲ့ သဲ့ေလးေတြ ထြက္တာကလဲြလို႔ အားလံုးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွိေနပါ တယ္’’ ဟု ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအဖဲြ႕မွ ဘာသာေရးဆ ရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့ လာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ဘာသာႀကီး ေလးခု မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အဖဲြ႕၀င္ လူငယ္မ်ားက ေလ့ လာခဲ့ၾကသည္။

တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးကို ေက်ာင္း ႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္ ေဆြးေႏြး ဘုရားလမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ ထားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဗလီမတည္ ေဆာက္မီကပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ထြက္ရပ္ေပါက္တစ္ဦး၏ ႐ုပ္ အေလာင္း အုတ္ဂူရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထူးျခားသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ေနရာရွိ ေၾကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ရွီးဟိုက္ ဗလီႏွစ္လံုးႏွင့္ ဆြန္နီဗလီခုနစ္ လံုးရွိရာ တုိက္ျဖဴဗလီႀကီးမွာ ဆြန္ နီဗလီအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕၏ လပတ္အ စည္းအေ၀းမ်ားကို လစဥ္ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ ငါးလခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ဘာသာႏွင့္ တစ္ ဘာသာတို႔၏ အေျခခံဘာသာေရး တရားမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ ယံု မွားသံသယမ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး မွန္ မွန္ကန္ကန္ သိရွိေစရန္၊ ဘာသာ ေရးစာအုပ္မ်ား မွ်ေ၀ေလ့လာရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ အမွတ္စဥ္ (၁၁) ႏွင့္ လူငယ္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ကမ္းနားလမ္းရွိ ဟိႏၵဴ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သြား ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

7Day DAILY

တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာေနေသာ ဘာသာေပါင္း စံုေခါင္းေဆာင္ မ်ား (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္မင္းထိုက္)
တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာေနေသာ ဘာသာေပါင္းစံုေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္မင္း ထိုက္)
ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာေပါင္း စံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြး ဘုရားလမ္းရွိ တိုက္ျဖဴဗလီႀကီးအတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔မႈလက္က်န္ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမတြင္က်ယ္

Photo: ပိတ္ဆို႔မႈလက္က်န္ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမတြင္က်ယ္
Wednesday, September 10, 2014

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက အာရွကေန ငါးလၾကာ ခရီးကေန ျပန္ေရာက္လာေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဒင္နီရယ္ ရတ္ဘန္သည္ ဆန္းထရက္စ္(Sun Trust) ဘဏ္ကေန စာတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိပါသည္။ စာထဲမွာ ဘဏ္ကေရးထား သည္မွာ မစၥတာရတ္ဘန္သည္ သူ၏ဘဏ္အေကာင့္ကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔မႈလုပ္ထားေသာ ျမန္မာျပည္က ကြန္ပ်ဴတာကေန လွမ္းသုံးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္၏ စည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဏ္က မစၥတာ ရက္ဘန္သည္ သူတို႔ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ထားသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ခရီးမတုိင္ခင္ ဘဏ္ကို ၁၅ ရက္ ႀကိဳတင္ၿပီး အေၾကာင္းၾကား ရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေရးသားထားသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ပါက သူ၏ဘဏ္ေငြသြင္းစာရင္းကို ပိတ္လုိက္မည္ဟု ဘဏ္အရာရွိက ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္က ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ေရးသားထား၏။

 မစၥတာရတ္ဘန္ အေတာ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားပါ သည္။ ဘဏ္ကေတာင္းဆိုေသာ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း သူ၏ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပရမည့္စာ ကိုလည္း ျပန္ပို႔ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ သည္။ ျမန္မာကိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ၿပီး ဆုံးခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ကတည္းကျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို တုိးျမႇင့္ေနပါ သည္။ အမွန္က မစၥတာရတ္ဘန္ က ဒီေအအိုင္အတုိင္ပင္ခံ လုပ္ ငန္းက ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကြၽမ္း က်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ က ေနာက္ခံေပးပို႔ကူညီေပးေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံက စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ဘဏ္ကို စာျပန္ ေရးၿပီး ေျပာလုိက္တယ္။ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနကေတာင္ ျမန္မာမွာ လူတစ္ေယာက္ထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရးတုိးျမႇင့္ဖုိ႔ လုပ္ေနတာလို႔။ သူတို႔ေတြအေတာ္ကို ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီ’’ ဟု မစၥတာရတ္ဘန္က ေျပာပါသည္။

ဆန္းထရက္စ္(Sun Trust) ဘဏ္မန္ေနဂ်ာဟုဂ်္ဆာအာက သူ႔အေနျဖင့္ သီးျခားအေကာင့္ တစ္ခုအေပၚမွာ မွတ္ခ်က္မေပး လိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ ဆုိ႔မႈမ်ား အကုန္မ႐ုပ္သိမ္းေသး ဟု ဆုိပါသည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမႈကို ေရွာင္ ရွားသည့္အေနျဖင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရ သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္က ျမန္မာကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ သည္မွာ ၂ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ျမန္မာ အစိုးရက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္ကေန အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ခ်ိန္မွာ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈဆီကို သြားေနသလို အေမရိကန္ သံအမတ္မ်ားက လည္း အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တိုက္ တြန္းေနပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ၏ လက္က်န္ျပႆနာ ေတြက ထုိအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစခဲ့သည္။ ဘဏ္ေတြကလည္း ဒဏ္ေငြေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ တုိင္တန္းမႈေတြအေပၚ ဂ႐ုျပဳစရာေတြ တုိးလာသည္။ ဘဏ္အနည္းငယ္ကပဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အျပင္ဘက္ႏွင့္ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္လုပ္ရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား နာမည္ပါလွ်င္ စင္ကာပူလုိ ႏုိင္ငံက ၾကားခံၿပီး ေငြလဲႊရာတြင္ပင္ တစ္ခါတေလ အေမရိကန္လုပ္ငန္းမ်ားက ပိတ္ဆို႔တာကို ခံရသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ လူ႔ အခြင့္အေရးအတုိင္ပင္ခံ ရွားေလာ့တ္အိုဆူလီဗန္က ေျပာသည္။

‘‘ဒါတရား၀င္ပါလုိ႔ ဘဏ္ကို ဘယ္ႏွႀကိမ္ပဲ ေျပာေျပာ သူတုိ႔ ကေတာ့ ေၾကာက္ေနေသးတာပဲ။ ဒီေလာက္နဲ႔က သူတုိ႔အတြက္ မတန္ဘူးေလ’’

ဘဏ္အမ်ားစုက ျမန္မာ ျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း ခြင့္ျပဳျခင္းကို ျပႆ နာအျဖစ္ ျမင္ေနၾကသည္။ စီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အေတာ္မ်ား မ်ား ႐ုပ္သိမ္းထားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေန သည္ဆုိေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ စီးပြား ေရးသမား တစ္ရာေက်ာ္မွာ ပိတ္ ဆို႔မႈစာရင္းတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္၏။

‘‘သူတို႔က ျမန္မာျပည္မွာ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ လုပ္တဲ့အ ခါ အဲဒီေငြ ဘယ္ေရာက္သြား သလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိႏုိင္ဘူး ေလ’’ ဟု ဆန္းထရက္စ္ဘဏ္မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မစၥတာဆာက ေျပာပါသည္။

ရွည္လ်ားေသာ အမည္ပ်က္ စာရင္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ စီး ပြားေရးကို ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုက္ ႐ုိက္(သို႔မဟုတ္) သြယ္၀ိုက္ထိန္း ခ်ဳပ္ထားသည့္ ထုိလူမ်ားႏွင့္ စီး ပြားေရးလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တြင္ ေျခာက္ လခန္႔ေနထုိင္ဖူးသည့္ ေရွ႕ေန အဲရစ္႐ို႕စ္က ဆုိသည္။ သံတမန္ မ်ားက ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျပျခင္းျဖင့္ အမည္ပ်က္ စာရင္းမွ လြတ္ ေအာင္ႀကိဳးစားရန္ တုိက္တြန္း အားေပးေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖ်က္ခံရေအာင္ လုပ္ျခင္းက ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာၿပီး ယခုေနာက္ဆုံးခ်ိန္အထိ မည္သူကမွ် စာရင္းဖ်က္ခံရျခင္း မရွိပါ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနက တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အေမ ရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အား ေပးေနေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ ငန္းႏွင့္ အမည္ပ်က္စာရင္းက အေမရိကန္ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ တား ဆီးထားပါသည္။ အေရအတြက္ တစ္ဒါဇင္ထက္ နည္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ ျမန္မာတြင္ ေဒၚလာသန္းအနည္းငယ္မွ် ရင္း ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသည္။ ထုိအထဲမွာ ကိုကာကိုလာ။ ၀က္စတန္ယူနီယံႏွင့္ ဂတ္(Gap) အ၀တ္အစားကုမၸဏီတို႔ပါသည္။

 ေနာက္ထပ္အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားကုမၸဏီမ်ား လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ သက္ဆုိင္သူ မ်ားက ဘဏ္ေတြႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ျမန္မာမွာေငြေၾကးလမ္းေၾကာင္း အသစ္ကို ဖန္တီးဖို႔လုိသည္ဟု မစၥတာ႐ို႕စ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အေမရိကန္က ဘဏ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းပါးပါးပဲ လုပ္ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု အခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီေတြကလာဖို႔ ဆိုင္းထားတာတုိ႔၊ ျပန္သြားတာ တို႔ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာကိုမလာဖို႔ ဆုံး ျဖတ္တာတို႔ ျဖစ္ေနတာေပါ့’’

(ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္မွ ေဆာင္းပါး ရွင္ Joel Schectman ေရးသားေသာ Old Sanctions Fears Stall New Myanmar Trade ေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

7Day DAILY 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေပၚတြင္ ဘုရားဖူးမ်ားေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Bloomberg)
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေပၚတြင္ ဘုရားဖူးမ်ားေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Bloomberg)
ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက အာရွကေန ငါးလၾကာ ခရီးကေန ျပန္ေရာက္လာေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဒင္နီရယ္ ရတ္ဘန္သည္ ဆန္းထရက္စ္(Sun Trust) ဘဏ္ကေန  စာတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိပါသည္။ စာထဲမွာ ဘဏ္ကေရးထားသည္မွာ မစၥတာရတ္ဘန္သည္ သူ၏ဘဏ္အေကာင့္ကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔မႈလုပ္ ထားေသာ ျမန္မာျပည္က ကြန္ပ်ဴတာကေနလွမ္းသုံးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္၏စည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုဆုိ သည္။

အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေစာလြန္းေနေသးဟု KPSN ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီက ေရးဆဲြအဆိုျပဳထားေသာ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္း စဥ္ (Blueprint) သည္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနၿပီး ပဋိပကၡပို၍  ဆိုးရြားလာႏုိင္သည့္အလားအလာရွိေၾကာင္း ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (KPSN)က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ အမီ ႀကီးငါးႀကီးစာရင္း၀င္ရန္ ဗီယက္နမ္ေမွ်ာ္မွန္း

လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ငါးဦးစာရင္း၀င္ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္း ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္အသင္း AVIM က တနဂၤ ေႏြေန႔က ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ တြင္ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ ၃၀တြင္ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေန


ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ ၃၀ နီးပါးတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္း မႈမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ ဟု ေအအက္ဖ္ပီ သတင္း တစ္ရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ABSDF မည္ကဲ႔သုိ႔ဆက္လက္ရပ္တည္မလဲ

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္႔ ABSDF ဟူေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔စည္း တစ္ခု ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြား သည္ ဆိုေသာသတင္းကို အခ်ိဳ႕ေတြ သိရွိေနၾကေလာက္ျပီး ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ကြဲထြက္ခဲ့ရသလဲ၊ ဘယ္လိုခံယူခ်က္ေတြေၾကာင့္ ခြဲထြက္ခဲ႔ရသလဲဆိုတာကေတာ့ မည္သူမွ် တိတိ က်က် သိနိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ABSDF ဆိုေသာအဖြဲ႔စည္းဆိုသည္မွာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ စားျပဳေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔စည္းဟူ၍ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိထားေလာက္သူမ်ားလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတည္ၿငိမ္ျခင္း တပ္မေတာ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ဟု သမၼတေျပာၾကားခ်က္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအခ်ဳိ႕ သေဘာမတူ

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အာ ရပ္ေႏြဦး ျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ဘဲ တည္ၿငိမ္ေနျခင္းမွာ တပ္မေတာ္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုုိင္ငံ ၌ ေျပာၾကားခဲ့မႈ အေပၚ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအခ်ဳိ႕က သ ေဘာမတူႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအစား အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲဟု အမည္ေျပာင္းရန္ စီစဥ္

 Photo: တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအစား အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲဟု အမည္ေျပာင္းရန္ စီစဥ္
Wednesday, September 10 , 2014

အဆင့္ျမင့္ပညာ တကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္အတြက္ ေျဖဆိုရေသာ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေနရာတြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲဟု သာ ေျပာင္းလဲေခၚဆိုရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (အထက္ျမန္မာျပည္) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စိုးဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ဆဲျဖစ္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ႏွစ္ကိုမူ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ ပညာေရးနယ္ပယ္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကမူ အဆိုပါ နာမည္ အေျပာင္းအလဲကို လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အတည္ျပဳခ်က္ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ တခ်ဳိ႕လည္း ေဆြးေႏြးေနတုန္းပဲ။ မၿပီးျပတ္ေသးပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာစိုးဝင္းက The Voice သို႔ ရွင္းျပသည္။

ယင္းမွာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ကနဦး အစီအစဥ္အျဖစ္ စတင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာအထက္တန္း စာေမးပြဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ အထက္တန္း ၿပီးဆုံးသူမ်ားသည္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တကၠသိုလ္တိုင္းကို ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုကာ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္ေသာ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲႏွင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ အသုံးအႏႈန္း တို႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ အေခ်အတင္ေဝဖန္ ေထာက္ျပေလ့ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္ေသးေၾကာင္း အေျခခံပညာ အသိုင္းအဝိုင္းထံ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သတ္ မွတ္ ခ်က္ အလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္လက္ခံေသာစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ထည့္သြင္း ထား သည္။

The Voice Weekly
အဆင့္ျမင့္ပညာ တကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္အတြက္ ေျဖဆိုရေသာ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေနရာတြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲဟု သာ ေျပာင္းလဲေခၚဆိုရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (အထက္ျမန္မာျပည္) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စိုးဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ တင္သြင္းမည္

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ အစီရင္ခံ ေရး သား ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အၿပီးသတ္ အစီရင္ ခံစာ ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ဧကာဒသမ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္း သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကခ်င္တြင္ အေျခစိုက္စခန္းေဆာက္ခြင့္ KIO ထံေတာင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျချပဳေသာ ဘဂၤါလီ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ RSO (Rohingya Solidarity Organization) က ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ အေျခစိုက္ခြင့္ျပဳရန္ KIO ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း KIO ႏွင့္ ဘဂၤါလီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။