Wednesday, 28 May 2014

အေမရိကန္သံတမန္ေရး ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ျမန္မာကုိ သမၼတအုိဘားမား နမူနာျပ


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ ရွိေနတာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကို နမူနာအျဖစ္နဲ႔ ၾကည့္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း သမၼတ ဘရက္ခ္ အုိဘားမား က ေျပာလုိက္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္တုန္းက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ရွိေနခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ကုိလည္း ရန္လုိတဲ့ သေဘာထားရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လူထုရဲ႕ သတၱိရွိရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ္ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ သံတမန္ေရးရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြေၾကာင့္ ေသနတ္တခ်က္ မေဖာက္ရဘဲ ေျပာင္းလဲလာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း အေမရိကန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေမရိကန္ စစ္တကၠသုိလ္ West Point မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားတာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဏာသိမ္းမည့္အေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ၊ ေဒၚစုရဲ႕ “ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ်င္ရင္ တပ္ထဲကထြက္ ၊ အခြင့္ထူးခံေတြ၊ လက္နက္အာဏာေၾကာင့္ အထူးအခြင့္အေရး ရေနတာဟာ ဝမ္းသာစရာလား… သိကၡာရွိရဲ႕လား… စစ္တပ္ကို က်မ စိန္ေခၚပါတယ္” ဆိုတဲ့ ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းထဲမွာ ေဟာေျပာမႈေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံလုိ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္း ေတာ့မွာလားဆုိတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႕ စုိးရိမ္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ တကယ္တည္းေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ရန္၊ ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ရင္း နိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္ျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္၊ နိင္ငံေတာ္၏ ေရထု၊ ေလထုနဲ႕ ေျမထုကုိ အသက္ေပးကာကြယ္ေနၾကတာပါ။ အဲ့ဒါကုိမွ စစ္တပ္ရွိေနလို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္မရျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြ၊ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္မရလုိ႔ လူထုလွဳပ္ရွားမႈ၊ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ၈၈ တုန္းကလို စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆုိေနမႈေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ သြားႏုိင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာပါ။ ျပင္လုိ႔မရေအာင္ တားဆီးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
Photo: လႊတ္ေတာ္ထဲမွ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဏာသိမ္းမည့္အေရး

ေမလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ၊ ေဒၚစုရဲ႕ “ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ်င္ရင္ တပ္ထဲကထြက္ ၊ အခြင့္ထူးခံေတြ၊ လက္နက္အာဏာေၾကာင့္ အထူးအခြင့္အေရး ရေနတာဟာ ဝမ္းသာစရာလား… သိကၡာရွိရဲ႕လား… စစ္တပ္ကို က်မ စိန္ေခၚပါတယ္” ဆိုတဲ့ ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းထဲမွာ ေဟာေျပာမႈေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံလုိ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္း ေတာ့မွာလားဆုိတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႕ စုိးရိမ္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ တကယ္တည္းေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ရန္၊ ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ရင္း နိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္ျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္၊ နိင္ငံေတာ္၏ ေရထု၊ ေလထုနဲ႕ ေျမထုကုိ အသက္ေပးကာကြယ္ေနၾကတာပါ။ အဲ့ဒါကုိမွ စစ္တပ္ရွိေနလို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္မရျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြ၊ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္မရလုိ႔ လူထုလွဳပ္ရွားမႈ၊ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ၈၈ တုန္းကလို စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆုိေနမႈေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ သြားႏုိင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာပါ။ ျပင္လုိ႔မရေအာင္ တားဆီးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
 တပ္မေတာ္ဟာ နိုင္ငံ့အာဏာရလို႔ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြ ပုိမလာပါဘူး။ တပ္ေတာ္သားေတြ ပိုပင္ပန္းမယ္၊ အလုပ္မ်ားမယ္၊ ဒီထက္ဆုိးရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အထင္အျမင္လြဲမႈေတြ ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါအျပင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကုိ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ရာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၇) မွာအခုလို ျပဌာန္းထားခဲ့ပါတယ္။ “တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာလ်င္ တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ လို႔ပါရွိပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကအက်ဆံုးတာ၀န္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္” ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ဟာ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ျဖစ္ေပမယ့္ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသား ျပည္သူေတြရဲ႕ ေဘးအႏၱရာယ္မွန္သမွ်ကုိလည္း အကာအကြယ္ေပးရမယ္၊ အကူအညီေပးရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူနဲ႔လဲ မကင္းကြာဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ။ တပ္မေတာ္သားဆိုတာကလည္း ျပည္သူထဲက ေမြးဖြားလာၿပီး အၿငိမ္းစားယူတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း ျပည္သူတစ္ေယာက္ ျပန္ျဖစ္သြားျပန္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူနဲ႔တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူဆိုတာ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္းပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္တိုင္း၊ တစ္ေယာက္တိုင္းမွာ မိဘဆိုတဲ့ ျပည္သူရွိပါတယ္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းဆုိတဲ့ ျပည္သူေတြလဲရွိၾကပါတယ္။ 
 ေနာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာလဲ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနျခင္းကုိလဲ မရွိသင့္ဘူး၊ ျဖဳတ္ပစ္ရမယ္စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဝဖန္ပုတ္ခတ္ ေျပာဆုိမႈမ်ားလဲရွိေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္မွာရိွတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြဆုိတာ တပ္မေတာ္က ေပးအပ္တဲ့တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနတာပါ။ တပ္မေတာ္က ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကလဲ ႏုိင္ငံတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ၊ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္တုိင္းရင္းသား၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ဆုိသူအတြက္ဆုိၿပီး ဖြဲ႔စည္းထား မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာရိွတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတာထက္ ႏိုင္ငံအတြက္လုပ္ေနတာဆုိရင္ ပုိမွန္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ရိွသြားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႕ပဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ လႊတ္ေတာ္မွာ လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္တာမ်ိဳးမရိွသလုုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းအခ်င္းကုိ ေသြးခြဲေနျခင္းလဲ မရွိပါဘူး။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘဝ၊ တုိင္းျပည္အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေသးစိတ္ ျပန္လည္သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ လႊတ္ေတာ္ ထဲေဆြးေႏြးတာ၊ သေဘာထားေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ မည္သုိ႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမဲ့ဆုိတဲ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ၫႊန္ၾကား ထားခ်က္မ်ဳိး မရွိပါဘူး။ အဲ့ဒါကုိလဲ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူေတြအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ ပိုမုိသိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး အေျခ အေနေတြကုိ ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ တုိင္းျပည္ ဟာဆူပူအုံၾကြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရွိေနရင္ေတာင္မွ အာဏာသိမ္းမည့္အေရးမွာ မည္သုိ႔မွ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ဝင္းကုိလွဳိင္

၂ဝ၁၅ႏွင့္လူငယ္မ်ား စည္း႐ုံးခ်ီတက္ေရး

ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ လူငယ္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အစီအစဥ္ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေနပါသည္။
ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ခန္႔ရိွေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာစြမ္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ကာလအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေရး အရာ တာဝန္အျဖာျဖာကို ဆက္ခံထမ္း ရြက္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ပါတီ သည္ လူငယ္မ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္အား ထားလ်က္ရိွေပသည္။ ပါတီသည္ လူငယ္မ်ား၏ တက္ၾကြထက္ျမက္၍ တီထြင္ဖန္တီးလိုေသာ စိတ္ဓာတ္၊ႏုပ်ဳိ သစ္လြင္၍ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္ တာဝန္ယူလာၾကေစရန္ စည္း႐ံုးဦးေဆာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ရိွသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံ၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ႏွင့္စပ္ဆိုင္ သည့္ အေရးကိစၥဟူသမွ်တြင္ တက္ၾ<ြက ထက္ျမက္စြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာေကာင္းရိွပါသည္။
နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္တြင္ ရိွစဥ္က လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးျခင္းႏွင့္အတူ သူတစ္ပါး၏ မတရား ကြၽန္ျပဳဖိႏွိပ္မႈကို စက္ဆုပ္ရြံရွာခဲ့ၾက သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားေတာင့္တသည့္ ဆႏၵျပင္းထန္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ မိဘ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕တန္းမွပါဝင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။

မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း အမည္စာရင္း မေပါက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိဟုဆို

Photo: မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း အမည္စာရင္း မေပါက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိဟုဆို
Wednesday, May 28, 2014

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးခ႐ိုင္ ခုနစ္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အမည္စာရင္း မေပါက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလက The Voice သို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ႏွမ္းႀကဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရထြက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရွင္ေတာ္ ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရၾကည္ ေက်းရြာအုပ္စု ေလးခုသည္ မႏၲေလးၿမဳိ ့ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ ရန္ကင္းေတာင္ အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ေတာင္တန္းမ်ား ရွိသျဖင့္ အသက္ႀကီးမွ ရဟန္းျပဳလာၾကေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျဖစ္သလို တဲမ်ားထိုး၍ သာသနာ့ အလံေထာင္ကာ ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ၾကကာ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ေနထိုင္သီတင္းသုံးၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလက ထပ္မံမိန္႔ဆိုသည္။

အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ဆိုပါက အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ထပ္ေလာင္း မိန္႔ၾကားသည္။

“၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ေသာက္စား မူးယစ္ေနၿပီး အခ်င္းခ်င္း ခုတ္ၾကထစ္ၾကလို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၂၉ ေက်ာင္းကို သံဃနာယက အဖြဲ႕က ရွင္းလင္းခဲ့ရဖူးတယ္။ အခုလည္း ျပႆနာ ေပၚလာရင္ အဲဒီ့က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ဖယ္ရွင္းသြားမယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ဆိုသည္။

သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အမည္ေပါက္ မဟုတ္ေသာ က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႕အေနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပၿပီး ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ကာ တရားမဝင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခြင့္ အာဏာသည္ ၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ၿပီး သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕က တင္ျပလာေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို စိစစ္၍ ေက်ာင္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳ မျပဳကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သာသနာေရးမွဴး ဦးႏိုင္ေအာင္မိုးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းအမည္စာရင္း ေဖာက္တဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္း၊ မိမိကို ရဟန္းျပဳေပးခဲ့တဲ့ ဥပဇၩာယ္ဆရာရဲ႕ ေထာက္ခံစာ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု သံဃနာယကအဖြဲ႕ရဲ႕ ေထာက္ခံစာ စတာေတြနဲ႔ တင္ျပရင္ ၿမဳိ႕နယ္သံဃနာယက အဖြဲ႕ကလည္း ေက်ာင္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳပါတယ္။ သာသနာေရးကလည္း အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္၊ အခုဒီမွာ ရွိေနတာေတြက မေန႔က ရဟန္းျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ ေက်ာင္းလာေထာင္တယ္။ လူလိုေန လူလိုေျပာ လူလို အလွဴခံေနတဲ့လူေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ေက်ာင္းအမည္ေပါက္ မရတာပါ။ ေက်ာင္းသာ ထိုင္ခ်င္ေနတာ။ ငါးပါးသီလေတာင္ မေပးတတ္ဘူး။ ဒီလိုလူေတြကို ေက်ာင္းေထာင္ခြင့္ေပးရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အဆင္ေျပမလဲ။ ဘုန္းႀကီးေတာင္ ေက်ာင္းအမည္ ေလွ်ာက္ထားဆဲပါ။ ဒီလို ပုဂၢဳိလ္ေတြကို အျမန္ရွင္းလင္းသင့္တယ္” ဟု ေက်ာင္းအမည္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ႏွမ္းႀကဲေက်းရြာအုပ္စုမွ အေသာက ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိမလက ဆိုသည္။

ေက်ာင္းထိုင္ ရဟန္းတို႔တြင္ အဂၤါ ၅ ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံမွသာလွ်င္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ သာသနာတြင္ သတ္မွတ္ကာ အနည္းဆုံး ၁၀ ဝါ ျပည့္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘိကၡဳဝိဘင္း ဘိကၡဳနီဝိဘင္း တည္းဟူေသာ ဝိနည္းကံတို႔ကို နားလည္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒကာ ဒကာမတို႔ကို ႐ုပ္၊ နာမ္ဓမၼတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တရားဓမၼတို႔ကို ေဟာေျပာျပသႏိုင္မွသာ သာသနာေတာ္ ထုံးတမ္းမ်ားအရ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ ရဟန္းျပဳၿပီး၊ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာႏွင့္ ကင္းကြာေနထိုင္ၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေနထိုင္ေနျခင္းသည္ ဝိနည္းကံမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မညီသကဲ့သို႔ သာသနာေတာ္၏ ထုံးထမ္းစဥ္လာ ဓမၼတာမဟုတ္ဘဲ၊ အလဇၨီ ဒုႆီလတို႔၏ အျပဳအမူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕ ျမဝတီမင္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္၏ ပဓာန နာယက ဆရာေတာ္ ဦးအရိယာဝံသာ ဘဝံသ (-စ-အ ဓမၼာစရိယ ဝဋံသကာ ) က မိန္႔ဆိုသည္။

The Voice Weekly
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးခ႐ိုင္ ခုနစ္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အမည္စာရင္း မေပါက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလက The Voice သို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

“ ဒီဘဝမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတၿဖစ္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္မၿမင္ဘူး ” ၿပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြနွင့္ ေမးၿမန္းၿခင္း

Photo: “ ဒီဘဝမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတၿဖစ္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္မၿမင္ဘူး ”
ၿပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြနွင့္ ေမးၿမန္းၿခင္း
Wednesday, May 28, 2014

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရး ဆႏၵၿပေတာင္းဆိုေနခ်ိန္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္းအေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ား ၿပဳလုပ္လာခဲ့သၿဖင့္ ယင္းဖြဲ႔စည္းပုံၿပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြနွင့္ ေမးၿမန္းခဲ႔သည္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေကာ္နုတ္ေဖာ္ၿပပါသည္။
ေမး- ဖြဲ႔စည္းပုံၿပင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး NLD ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလာတယ္။ အဲဒီေတာ႔ NLD ပါတီက ဖြဲ႔စည္းပုံၿပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုကိုဆြဲေခၚလာတဲ႔အေပၚမွာ သေဘာထား အၿမင္ေလး သိခ်င္ပါတယ္။
ေၿဖ- ကြ်န္ေတာ္ေၿပာခ်င္တာက NLD ကေလ မေရာင္ရာဆီလူး၊ သူတို႔လုပ္မွ ၿပင္ရတဲ႔ပုံစံ။ အဲဒီအကြက္ကိုဆင္တာ။ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီအကြက္က ရုိးေနၿပီဗ်။ 

ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၄၃၆ ကို ၿပင္ေပးမယ္ဆိုတာ တုိက္ရုိက္ႀကီးမေၿပာေပမယ္႔လို႔ ကာခ်ဳပ္ကေရာ၊ ဦးသိန္းစိန္ကေရာ၊ ဦးေရႊမန္းကေရာ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္မယ္လို႔ဆိုတာေၿပာတယ္။ ၿပင္မယ္ဆိုတာ ဥပမာဗ်ာ ကာခ်ဳပ္က ဘယ္လို႔ေၿပာလဲဆိုေတာ႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ၿပင္မယ္။ ေနာက္ဆုံး စကားလုံးက ၿပင္မယ္ေၿပာတယ္။ ဒါနံပါတ္တစ္။ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံကို ၿပင္မယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေလာပါနဲ႔ေၿပာတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ၿပင္မယ္လုိ႔ပဲ ေၿပာတာပဲ။ ဦးေရႊမန္း ကလည္း ၿပင္မယ္ဆိုလို႔ေၿပာၿပီးေတာ႔ ေကာ္မတီေတာင္ဖြဲ႔ၿပီးေတာ႔မွ လုပ္ေနၿပီဗ်။ ၄၃၆ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ ၿပင္မယ္လို႔ေၿပာတာနဲ႔ပဲ ၄၃၆ ဂိတ္ႀကီးက ဖြင့္သြားၿပီ။ ၄၃၆ ဂိတ္ႀကီးက ပြင့္သြားၿပီဆိုမွေတာ့ အထဲမွာရွိတဲ႔ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ စတဲ႔ဟာေတြၿပင္ရမွာေလ။ ၄၃၆ ၿပင္မယ္ လို႔ေၿပာၿပီးကတည္းက တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း အကုန္လုံးကာခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆႏၵ အတုိင္း ၿပင္မွာပဲ။ ၿပင္ဖုိ႔မဲထည့္မွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ၄၃၆ ႀကီးကေန ဝင္လာမယ္။ ပုဒ္မ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ အဲဒါေတြၿပင္ဖုိ႔ကေတာ့ အေသးစိတ္ၿပင္မယ္။ ဒါကေတာ့ လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး။ နည္းနည္း ခက္မယ္။ အဲဒါပဲ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာတာက သူတို႔ NLD ၄၃၆ ၿပင္မယ္လို႔ ေၿပာတာသည္ မေရာင္ရာဆီလူး ေၿပာတာလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အခု NLD က လူထုကိုဆြဲေခၚတယ္။ ဘာညာဆိုေပမယ္႔လို႔ သန္း ၆၀ မပါဘူး။ သူတုိ႔ကြက္ကြက္ကေလးပဲ ပါတယ္။ က်န္တဲ႔လူေတြက ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ကိုယ္ စိတ္မဝင္စားဘူး။

ေမး- ဒါေတြကတစ္ခုေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမ ၁၇၊ ၁၈ ရက္ေန႔ေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ လုပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံၿပင္ဆင္ေရးေဟာေၿပာပြဲမွာ တပ္မေတာ္ကို ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သုံးသပ္ေပးပါဦး။
ေၿဖ- အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ကို ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ထားတာေတြကို တပ္မေတာ္က သူ႔ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကို တံု႔ၿပန္မွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္ ကလည္း အေရးတယူလုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္မထင္ဘူး။ ဘာၿဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ သူေၿပာ တာ ဆင္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္တာၿဖစ္လိိမ္႔မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ၿမင္တယ္ဗ်။
ေမး- ဘယ္လုိေၾကာင့္ပါလဲ။
ေၿဖ- သိပ္ၿပီးေတာ့ အေရးမပါဘူး။ သူတပ္မေတာ္ကို ပုတ္ခတ္ေနတာက ေပၚၿပဴလာၿဖစ္ေအာင္ ေဟာေၿပာရတာနဲ႔တူတယ္။
ေမး- အခု တပ္မေတာ္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္တာေတြက မတ္လမွာ သမၼတႀကီးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစုိးရကိုေရာ၊ တပ္မေတာ္ကိုေရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္လာတာေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုျမင္ ပါသလဲ။

ေျဖ- ဒါဆိုရင္ သမၼတႀကီးနဲ႔ ညႇိမရလို႔ေနမွာေပါ့။ သမၼတႀကီးကလည္း လူထုအမွန္တကယ္ လိုခ်င္တဲ့ ဆႏၵအတုိင္းလုပ္မွာဗ်။ သန္း ၆၀ လူအမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီပံုစံအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ မယ့္ ဘက္မွာပါဗ်။ NLD က လိုခ်င္တာက လူအမ်ားစုလိုခ်င္တာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။ NLDကို လူအမ်ားစု ႀကိဳက္တယ္လို႔ မေျပာနုိင္ေသးဘူး။
ေမး- အခု NLD က ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္တာရွိတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကေရာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုေဟာေျပာပဲြေတြလုပ္ဖုိ႔ ရွိသလား။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ကၽြန္ေတာ္နယ္ေျမဆင္းတယ္။ အေျခခံဥပေဒထဲက ဘယ္ဟာ ျပင္သင့္တယ္ ဘယ္ဟာ မျပင္သင့္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေျပာၾကတယ္လို႔သိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ဘူး။ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္အလုိက္လုပ္တာ။

ေမး- အဲဒီလိုျပင္ဆင္ေရးေျပာၾကတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္အခ်က္ကို အဓိကထားျပင္ဖုိ႔ ေျပာၾကလဲ။ ဘယ္အခ်က္ကိုေတာ့ ဆက္လက္တည္ရွိေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတာရွိလဲ။
ေျဖ- အဲဒါကေတာ့ ေျပာၿပီးသားပဲေလ။ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ၿပီးကတည္းက ေျပာရမွာေတြ ျပင္ရမွာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ရမွာေတြက NLD ထက္ ေတာင္ မ်ားေသးတယ္။
ေမး- အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကေရာ ျပင္ဖုိ႔ေျပာေနၾကၿပီ။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခ်င္သလဲ။
ေျဖ- အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းကေရာ၊ NLD ေရာမွာ အရပ္ဘက္တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းက NLD ဘက္ကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းဟာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးဘက္ကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းက ၾကားေန။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာက ၾကားေနမ်ားတယ္။ ျပင္ဖုိ႔၊ မျပင္ဖို႔ မသိဘူးဆိုတဲ့ အဖြဲ႔က မ်ားေနတယ္။

ေမး- မျပင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမ ၃ ရက္နဲ႔ ေမ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဧရာဝတီတုိင္းက ေလးမ်က္ႏွာနဲ႔ ဇလြန္မွာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ေထာက္ခံပြဲေတြေတြ႔ရတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိးပါတီဝင္ေတြ ဦးေဆာင္ လုပ္တာလို႔ သတင္း ေဖာ္ၿပတာေတြ ေတြ႔ရတယ္ အဲဒီေတာ့ ၅၉ (စ) မၿပင္ေရးက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕သေဘာထားလို႔ ေျပာနုိင္ပါသလား။
ေျဖ- ၅၉(စ) ကို လုိအပ္ရင္ျပင္မယ္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လူထုဆႏၵ သေဘာထားလိုအပ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းျပင္မယ္ဆိုၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဗဟိုေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ၅၉(စ)က ဒီေလာက္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔က သမၼတျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိတယ္လို႔ သူကိုယ္တုိင္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အခုခါမွ သမၼတျဖစ္ခ်င္ တယ္ ဆုိတာခက္ခဲတယ္။ ဘာျဖစ္လု႔ိလဲဆိုေတာ့ လူတစ္ေယာက္ဆုိတာ သူ႔ဘဝသူေလ။ သမၼတျဖစ္ဖို႔ တစ္ခ်ိန္မွာ နုိင္ငံျခားသားကို မယူတာေကာင္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်န္စစ္သားမင္း လိုေပါ့ဗ်ာ။ ငါတုိ႔သမိုင္းမရုိင္းရေအာင္ ပဋိကၡရားမင္းသားကို သူ႔သမီးနဲ႔ မေပးစားဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတျဖစ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူကႀတိဂံတုိင္းမွာ တုိင္းမွဴးလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ လာဘ္မစားဘူး ေပါ့။ ႀတိဂံတုိင္းမွာ လာဘ္စားၿပီး ျပဳတ္သြားတဲ့လူႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္ဘူးဗ်ာ။ သူ႔သားသမီးေတြက ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ေက်ာင္းတက္တယ္။ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ရံုးတက္တယ္။ ကုမၸဏီ ေထာင္တာေတြမလုပ္ဘူး။ သာမန္လိုေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးျဖစ္လာတာေလ။ သူ႔ကိုယ္သူ တည္ေဆာက္လာတာေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တည္ေဆာက္ ရမယ္။ မိုးသီးဇြန္ ေျပာသလိုေပါ့။ အေရးအခင္း ကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးမဲ့ေလတံခြန္၊ ႀကိဳးျပတ္ၿပီးေရာက္လာတဲ့ အေနအထားမွာ ဒိုင္းဆို သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ သူအစကတည္းက ဗိုင္းေကာင္း ေက်ာက္ဖိ ေနခဲ့ဖို႔ သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တယ္။

ေမး။ ဒါဆို လက္ရွိအေနအထားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ လံုးဝ မရွိႏိုင္ ေတာ့ဘူးေပါ့။
ေျဖ။ ဒီဘဝမွာေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ဒီဘဝမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ဆိုနီယာ ဂႏၵီလို သူလုပ္လို႔ရတယ္။ Speaker လုပ္လို႔ ရတယ္။ ဟီလာရီကလင္တန္ဆို သမၼတဝင္ၿပီး ၿပိဳင္တာလည္း ရံႈးတဲ့အခါက်ေတာ့ အိုဘားမားက ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါမွာ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး လုပ္တယ္။ သူတို႔ NLD ပါတီထဲမွာလည္း သမၼတလုပ္ဖို႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အခုကတည္းက ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။ သူက Speaker တို႔၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ဟီလာရီကလင္တန္တို႔လို ဆိုနီရာဂႏၵီ တို႔လို ျဖစ္ဖို႔ ျမင္တယ္။ သူက လုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ခက္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာမယ္ေလ။ သူ႔သား ႏွစ္ေယာက္ကို ႏိုင္ငံသား ခံယူလိုက္ပါ။ ဒါဆို အက်ံဳးဝင္ သြားတာ ပဲေလ။ အဲဒါေလးေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့အခါမွ ဦးဝင္းတင္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးတဲ့လူကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခံယူဖို႔ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါဆို သန္း ၆၀ ကို ဘယ္လိုေျပာမလဲဆိုေတာ့ ေျပာမရဘူး။
ေမး။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈက မ်ားလာတယ္။ ေမ ၁၅ ရက္ေန႔ မႏၲေလးမွာ သမၼတႀကီးက ျပင္ဆင္ေရးမဲဆြယ္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈေတြ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။

ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ သမၼတႀကီးက စိုးရိမ္တယ္။ စိုးရိမ္မယ္ဆိုလည္း စိုးရိမ္စရာ ပဲေလ။ ၈၈ နဲ႔ NLD က လမ္းေပၚထြက္ေရးပဲ သိတာကိုးဗ်။ အဲဒါကို သမၼတက ထိန္းတဲ့ သေဘာလို႔ ယူဆရတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား တစ္တိုင္းျပည္လံုး ဆူပူမႈ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ လူထုက ၈၈ ကလို မအေတာ့ဘူး။ ေျမႇာက္ေပး ရင္ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ သြားမွာ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္း ကိုပဲ သြားေတာ့မွာ။ အဲဒီလိုျဖစ္ရင္ ျမန္မာျပည္က ဘယ္ေတာ့မွ နာလန္ထူမွာ မဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ လူထုကလည္း အဲဒီလို ျမင္ေနၿပီ။ ေျမႇာက္ေပးတုိင္း လုပ္တာက ခဏတျဖဳတ္ပဲ ပါခ်င္ပါမယ္။ ေရရွည္မွာ မပါႏိုင္ဘူး။
ေမး။ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးက လုပ္ေနၾကတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ ဆိုေတာ့ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ျပင္ဆင္ေရးက ျဖစ္လာႏိုင္ပါ့မလား။
ေျဖ။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ျပင္မယ္ ဆိုတဲ့ ဟာႀကီးက ေအာင္ျမင္မယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ အာဏာခြဲေပးတာတို႔ ေပါ့ဗ်ာ။
ေမး။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ခုေပါ့။ အဲဒီ အေပၚမွာ သံုးသပ္ခ်က္ေလး သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္အျမင္က အက်ပ္အတည္း တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ Political Crisis မဟုတ္ဘူး။

လူထုပံုရိပ္- Vol(2) No(33)
ျပည္သူ႔အာဏာ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရး ဆႏၵၿပေတာင္းဆိုေနခ်ိန္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္းအေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရး ေဟာေၿပာပြဲမ်ား ၿပဳလုပ္လာခဲ့သၿဖင့္ ယင္းဖြဲ႔စည္းပုံၿပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြနွင့္ ေမးၿမန္းခဲ႔သည္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေကာ္နုတ္ေဖာ္ၿပပါသည္။

စည္ပင္အမိႈက္ကား ေထာ္လာဂ်ီကို ၀င္တိုက္၊ လူႏွစ္ဦးေသဆံုး

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိသည့္ စည္ပင္၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေမာင္းႏွင္လာသည့္ အမိႈက္ကားတစ္စီးသည္ ရပ္ထား ေသာေထာ္လာဂ်ီကုိ ၀င္တိုက္မိၿပီး လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေမလ ၂၆ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔က သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ေဘာ္ဆုိင္းသတၱဳတြင္းရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား၁၃ ဦးကုိ ဗီဇာစည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကေလာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေဘာ္ဆုိင္းသတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၁၃ ဦးကုိ ဗီဇာစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထားေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး ဦးရဲေနာင္က ေမလ၂၇ ရက္တြက္ မဇၩိမကို အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

မေလးရွားတြင္ ျမန္မာမ်ားေနေသာ တုိက္ခန္းသို႔ ရဲမ်ား၀င္ရွာရာမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး တုိက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ေသဆုံး

Photo: မေလးရွားတြင္ ျမန္မာမ်ားေနေသာ တုိက္ခန္းသို႔ ရဲမ်ား၀င္ရွာရာမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး တုိက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ေသဆုံး
Wednesday, May 28, 2014

မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ကပ္ပုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာမ်ား ေနထုိင္ေသာ
တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားကိုမေလးရွားရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး သုံးထပ္တုိက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ေမလ ၂၅ ရက္ ညတြင္ မေလးရွားရဲ ၁၅ ဦးခန္႔က ရခိုင္ အမ်ဳိးသား ကိုေအာင္စုိးလင္း၏ တုိက္ခန္းသို႔ လာေရာက္ၿပီး တရား၀င္ေနထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိလာ ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ကိုေအာင္စုိးလင္းမွာ ေၾကာက္လန္႔၍ ၎၏ တုိက္ခန္းရွိ  ေရပိုက္လုံးမွတစ္ဆင့္ေအာက္သို႔ ဆင္းရာ ေရပိုက္လုံး ျပဳတ္က်ကာ ဒဏ္ရာမ်ားရရိွ၍ ေဆး႐ုံးသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္းေမလ ၂၆ရက္တြင္ ေဆး႐ုံ၌ ေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

  ကိုေအာင္စုိးလင္းသည္ ကပ္ပုန္းၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ ၿပီးတရားမ၀င္ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးခုန္ခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကပ္ပုန္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ ကိုေအာင္ေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

 ‘‘သူကတရားမ၀င္ေနထုိင္ တာ။ လာဖမ္းတာကို ေၾကာက္ၿပီး ထြက္ေျပးတာ။ ေရပိုက္လုံးကေန ျပဳတ္က်ၿပီး ျဖစ္သြားတာ။ ေဆး႐ုံ ေရာက္မွ ဆုံးသြားတာပါ’’ ဟု ကိုေအာင္ေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

 မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ရဲတပ္ဖဲြ႕ ၀င္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား တရား၀င္ေန ထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး တရားမ၀င္ ျဖစ္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူဒဏ္ ေငြ႐ုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ တရား၀င္ျဖစ္ပါက ေငြေတာင္းခံျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ေျပာသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈတစ္စုံတစ္ရာ  ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္းမေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားကေျပာသည္။

‘‘မေလးရဲေတြက ပတ္စ္ပို႔ရွိ လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွာၿပီး ေငြေတာင္းတာပဲ။  အမွန္က ျမန္မာသံ႐ုံးက တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရမွာ စာအုပ္ရွိလည္း ဖမ္း၊ မရွိလည္းဖမ္း ဘာမွ မထူးဘူး။ ျမန္မာအစိုးရက အလုပ္သမားေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ မလုပ္မခ်င္း မေလးက ျမန္မာေတြခံေနရမွာပဲ’’ဟု ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကိုမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာသည္။

7 day news Daily
မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ကပ္ပုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာမ်ား ေနထုိင္ေသာ

တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားကိုမေလးရွားရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး သုံးထပ္တုိက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General ရွင္ဂ်ီယုအီ၀ါဆာကီတုိ႔သည္ ေမ ၂၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္အရ သိရသည္။
ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ယခုႏွစ္သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္(၆၀)ျပည့္သည့္ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး မူႀကီးငါးရပ္ကုိ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယသုံးႏုိင္ငံ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၆၀) ျပည့္လည္းျဖစ္၍ ထူးျခားေၾကာင္း၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ သမုိင္းအရ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။အလားတူ ဂ်ပန္ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ဂ်ပန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသမုိင္းသည္ ရွည္လ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အာဆီယံတပ္မေတာ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကုိလည္း ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ဆက္ဆံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

မုံရြာၿမိဳ႔ သီဟရာဇာျမတ္စြာဘုရား ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်က္ လံုးေတာ္တစ္ဖက္ပြင္႕ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူမ်ားျပား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာၿမိဳ႕ လယ္တီရပ္ကြက္ လယ္တီ စာသင္တိုက္ဝင္းအတြင္းရွိ သီဟရာဇာျမတ္စြာ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္၏ ယာဘက္မ်က္စိတစ္ဖက္ပြင့္သျဖင့္ အဆိုပါဘုရားသို႔ ျပည္သူမ်ားမွ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဥပေဒျကမ္း

Photo: ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဥပေဒျကမ္း
Wednesday, May 28, 2014

ေမလ ၂၇ ရက္ ေန့မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မူျကမ္း အရ ဘာသာ ကူးေျပာင္းလိုသူ ဘယ္သူ မဆို နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ခြင့္ျပုခ်က္ကို အရင္ ရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ ဘာသာနဲ့ ေရးသားတဲ့ သတင္းစာေတြထဲမွာ မူျကမ္းကို ေဖာ္ျပထားျပီး အျကံျပုခ်က္ ေတြေပးျကဖို့ ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ ပါတယ္။

ဒီဥပေဒ မူျကမ္းဟာ နိုင္ငံသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုျကည္နိုင္ခြင့္ ရွိေစဖို့၊ ဘာသာ ကူးေျပာင္းရာမွာ ကိုယ္ဆနၵကို ဆန့္က်င္ျပီး ေသြးေဆာင္ ျခိမ္းေျခာက္ ကူးေျပာင္းခိုင္းျခင္း မခံရေစဖို့ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ့ ေရးဆြဲတာလို့ ဆိုေပမဲ့ မူျကမ္းပါ အခ်က္ေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ့ကိုက္ညီမႈ မရွိဘူးလို့ တရား လွြတ္ေတာ္ ေရွ့ေနျကီး ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

မူျကမ္းထဲမွာ အသက္ ၁၈ နွစ္ျပည့္ျပီးမွသာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ျပီး အစိုးရက ဖြဲ့ေပးထားတဲ့ မွတ္ပံုတင္ အဖြဲ့က စိတ္ျကိုက္ စိစစ္ျပီးမွသာ ကူးေျပာင္းနိုင္ခြင့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိဘမ်ားရဲ့ သေဘာတူ ခြင့္ျပုခ်က္ အရ အသက္ ၁၈ နွစ္ မျပည့္ခင္ ထိမ္းျမား နိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ဘာသာျကီး ေတြလည္း ရွိေနေတာ့ သူတို့ အေပၚ ဘာယ္လို သတ္မွတ္မလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္လို့ ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ဒီမူျကမ္းဟာ အမ်ိုးသမီးေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ရွိတဲ့ အရိပ္ အေယာင္ ေတြ့ရတယ္ လို့လည္း သူက သံုးသပ္ ပါတယ္။

ဘာသာ ကူးေျပာင္းခြင့္ ရဖို့ အခ်ိန္ ကာလ ၃ လ သတ္မွတ္ ထားပါေသးတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ့ အမိန့္အရ သာသနာေရး ဝန္ျကီးဌာန က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ အခန္း ၇ ခန္း ပါရွိပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
ေမလ ၂၇ ရက္ ေန့မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မူျကမ္း အရ ဘာသာ ကူးေျပာင္းလိုသူ ဘယ္သူ မဆို နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ခြင့္ျပုခ်က္ကို အရင္ ရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရခဲစက္ အမိုးနီးယား ဓာတ္ေငြ႕အိုး ယိုစိမ့္ေပါက္ကဲြရာမွ ငါးဦးေဆး႐ံုေရာက္

Photo: ေရခဲစက္ အမိုးနီးယား ဓာတ္ေငြ႕အိုး ယိုစိမ့္ေပါက္ကဲြရာမွ ငါးဦးေဆး႐ံုေရာက္
Wednesday, May 28, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေရခဲစက္တစ္ခုတြင္ အမိုးနီး ယားဓာတ္ေငြ႕အိုး ယုိစိမ့္ကာ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ လူငါးဦး အသက္႐ွဴက်ပ္၍ ေဆး႐ံု သို႔တင္ထားရေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေမလ ၂၇ ရက္ နံနက္ အ ေစာပိုင္း (ေမလ ၂၆ ရက္ သန္း ေခါင္ယံအေက်ာ္) အခ်ိန္က လႈိင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၇ ရပ္ကြက္ရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ ေရခဲစက္တြင္ အပို ထားေသာ အမိုးနီးယားဓာတ္ေငြ႕ အိုးမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားယိုစိမ့္ကာ ေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ စက္႐ံုေခါင္မိုးသြပ္ပြင့္ထြက္သြား ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႕အိုးေပါက္ ကဲြမႈေၾကာင့္ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ ႏွင့္ ေလးႏွစ္ အရြယ္ ေယာက္်ားေလးႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ေရခဲစက္အလုပ္သမား မိသားစု တစ္စုႏွင့္ ေရခဲစက္အလုပ္သမား အမ်ိဳးသားတစ္ဦး စုစုေပါင္းငါးဦးသည္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ႐ွဴ႐ႈိက္မိကာ အသက္႐ွဴမြန္းက်ပ္၍ မူးေမ့သြား ခဲ့ၾကသည္။

‘‘ကေလးႏွစ္ေယာက္ကအလုပ္သမားေတြရဲ႕သားေတြပါ။ သူတို႔မိသားစု တစ္စုလုံုး ေဆး႐ံုတင္ခဲ့ရၿပီး ဖခင္ကေတာ့ စိုးရိမ္ရတယ္လို႔ သိရတယ္’’ ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္က်ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ေပါက္ကဲြသည့္ အရွိန္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခါးတို႔၌ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။ ဒဏ္ရာရသူအားလံုးကို ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေဆးကု သေပးေနၿပီး အမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ ဦးမွာ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနရွိ ကာ က်န္ေလးဦးမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အ တြက္ ေရခဲစက္တာ၀န္ခံကို လိႈင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ပုဒ္မ-၂၈၆/၃၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အ ေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္- လွည္းတန္း လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အသက္႐ွဴက်ပ္ခဲ့သည့္ အေအးခန္းစက္႐ံုမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဆး၀ါး ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။

http://www.7daydaily.com/
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရခဲစက္တစ္ခုတြင္ အမိုးနီးယားဓာတ္ေငြ႕အိုးယုိစိမ့္ကာ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ ပြားေသာ ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ လူငါးဦး အသက္႐ွဴက်ပ္၍ ေဆး႐ံု သို႔တင္ထားရေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

စစ္ေတြရိွ ဘဂၤါလီေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ လူသတ္မႈျဖစ္ပြား

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ သကၠယ္ျပင္ဘဂၤါလီေက်းရြာတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္နံနက္က လူသတ္မႈတစ္ ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္အမ်ိဳးသားကုိ ေဒသခံရြာသားမ်ား က ၀ုိင္း၀န္း႐ုိက္ႏွက္ရန္ ႀကိဳးစား ေသာေၾကာင့္ လံုထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ အဆိုပါအမ်ဳိးသားအား ဖမ္းဆီးကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည္

Photo: ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည္
Wednesday, May 28, 2014

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၄ ၿမိဳ႕တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသားခုခံက် ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္ႏ်င့္အတူ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သံုးမ်ဳိး ရန္ပံုေငြတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္၂၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သံုးမ်ဳိး ရန္ပံုေငြမွ ေရာဂါႀကီးသံုးမ်ဳိး တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ သန္းကိုလာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ထပ္မံေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရာဂါႀကီးသံုးမ်ဳိးအနက္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ၄ သန္း၊ တီဘီေရာဂါအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္းႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂ ဒသမ ၆ သန္းကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သံုးမ်ဳိး ရန္ပံုေငြ (Three Millennium Development Goals Fund) မွာ ေရာဂါသံုးမ်ဳိး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (Three Diseases Fund) မွ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရာဂါသံုးမ်ဳိး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေရာဂါသံုးမ်ဳိးစီမံခ်က္ ၆၀ ေက်ာ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္းကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၃၅ ဖြဲ႕အား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ တီဘီႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ Three Millennium Development Goals Fund (3MDG Fund) ႏွင့္ Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိခင္ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း Service Accessibility and Readiness Assessment (SARA WHO-2013) ကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

3MDG Fund အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း ရန္ပံုေငြမ်ားအနက္မွ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးစနစ္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသံုးျပဳသြားရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ေဇာ္ထြန္း)
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ေဇာ္ထြန္း)
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၄ ၿမိဳ႕တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေအအိုင္ဒီ အက္စ္ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း ဝန္ျကီးေဟာင္းကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီး

Photo: ထိုင္း ဝန္ျကီးေဟာင္းကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီး
Wednesday, May 28, 2014

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ပုန္းေအာင္းေနရာကေန ထြက္လာတဲ့ ဝန္ျကီးေဟာင္း တစ္ဦးကို ဘန္ေကာက္ျမို့ နိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ေတြရဲ့ ကလပ္မွာ ထိုင္း စစ္သားေတြ က ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေတြနဲ့ အဲဒီ ထိုင္းပညာေရး ဝန္ျကီးေဟာင္း ခ်က္တူရြန္ ခ်ိုင္ဆန္း Chaturon Chaisang စကားေျပာေနတုန္း စစ္သား ၈ ေယာက္က ဝင္ဖမ္းခဲ့တာပါ။

ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္စဉ္ ထြက္ေျပး ပုန္းေရွာင္ေနခဲ့တဲ့ မစၥတာ ခ်က္တူရြန္ ခ်ိုင္ဆန္းက သူကိုယ္တိုင္ လာအဖမ္းခံဖို့ ျပင္ေနတာလို့ ေျပာပါတယ္။

စစ္အာဏာ သိမ္းလိုက္တာဟာ ထိုင္းနိုင္ငံကို အျကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ သြားေစလိမ့္မယ္လို့ သူ ယူဆခဲ့ေျကာင္း၊ ဒါေပမယ့္လည္း မေန့က ထိုင္း ဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုယ္တိုင္က အသိအမွတ္ ျပုခဲ့ျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရသြားျပီ ဆိုတာကို သူ လက္ခံလိုက္ျပီ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာပါတယ္။

ထိုင္း ဝန္ျကီးခ်ုပ္ေဟာင္း ယင္လတ္ ရွင္နာဝပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရာကေန ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ျပန္လွြတ္ေပးလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္တဲ့ ထိပ္တန္း နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ့ အေရးပါတဲ့ လူတခ်ို့ကိုေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

နိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ ကလပ္ကေန ပညာေရး ဝန္ျကီးေဟာင္းကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာစဥ္
နိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ ကလပ္ကေန ပညာေရး ဝန္ျကီးေဟာင္းကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာစဥ္
ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ပုန္းေအာင္းေနရာကေန ထြက္လာတဲ့ ဝန္ျကီးေဟာင္း တစ္ဦးကို ဘန္ေကာက္ျမို့ နိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ေတြရဲ့ ကလပ္မွာ ထိုင္း စစ္သားေတြ က ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာ့သီးႏွံအာမခံစနစ္တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီသုံးခု ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္

 ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ မုိးစပါးစုိက္ဧက ငါးသိန္းခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ သီးႏွံအာမခံစနစ္လုပ္ငန္း၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး အေထြေထြအာမခံကုမၸဏီ သုံးခုက ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ျပင္ေနသည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း က ေျပာသည္။

ဘာသာေျပာင္းဥပေဒၾကမ္းေပၚ တု႔ံျပန္မႈမ်ားကြဲျပား

Photo: ဘာသာေျပာင္းဥပေဒၾကမ္းေပၚ တု႔ံျပန္မႈမ်ားကြဲျပား
Wednesday, May 28, 2014

သမၼတခန္႔ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္က ေရးဆြဲထားတဲ့ “ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)” ထြက္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီအေပၚမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ သေဘာထား အျမင္ေတြ ရွိေနပါ တယ္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းတာမွာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း စနစ္က်ေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္ဆိုတဲ့ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူေတြဆီက အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ကို ေပးပို႔ၾကဖို႔လည္း ဒီကေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြကေန ဆႏၵသေဘာထား ေတာင္းခံထားပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ သေဘာထားအျမင္ေတြ ဘယ္လိုကြဲေနတာလဲ ဆိုတာကို စံုစမ္းေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာေတြမွာ “ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)” အျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖိတ္ေခၚလိုက္တာပါ။ ဒီလို မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရား ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ဘာသာတရား ကူးေျပာင္းမႈကို ဥပေဒတရပ္နဲ႔ ကန္႔သတ္ေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒကို အျမင္ေကာင္းေအာင္ အေၾကာင္းျပၿပီး မလိုလားအပ္တဲ့ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြ၊ အသံုးခ်တာေတြ ရွိလာမွာကို အစၥလာမ္ေရးရာ ဘာသာေရး႒ာနခ်ဳပ္ (Islamic Religious Affairs Council) အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထြန္းစိုးတို႔လို လူပုဂၢိဳလ္ေတြက စိုးရိမ္ေနပါတယ္။

“က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ အဲဒီမွာေတာ့ စကားလုံးေတြေတာ့ နားၾကားေကာင္းေအာင္ေတာ့ ေသခ်ာစီဖဲြ႔ထားတာေပါ့။ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ အစုိးရအဖဲြ႔က ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ တခုလုိ႔ပဲ က်ေနာ္ျမင္တယ္ဗ်။ ဒီဥပေဒႀကီးကုိေလ။ Mis-use ေပါ့ေနာ္၊ မလုိအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အသုံးခ်ၿပီးေတာ့၊ လုိတာထက္ ပုိခ်ဲ႕ကားၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပုိနာတာေပါ့ေလ။ က်ေနာ္ဆုိလုိတာက အဓိက မလုိလားတဲ့သူေတြက သက္သက္ အစဆဲြထုတ္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာရဲ႕ Reaction ကုိ ေျပာင္းျပန္သက္ေရာက္ေစမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ နစ္နာစရာေတြ ရွိတာေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ သိတဲ့အတုိင္းပဲ ျမန္မာျပည္မွာက ဥပေဒဆုိတာက အရင့္အရင္ ရွိၿပီးသား ဥပေဒေတြ၊ အရင့္အရင္ ရွိၿပီးသားဟာေတြေတာင္မွ ခုိင္ခုိင္မာမာ၊ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုက်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ဥပေဒတခုကုိ အသားက်ဖုိ႔ ဆုိတာက ေတာ္ေတာ္ မလြယ္တဲ့ကိစၥပါ။ က်ေနာ္စုိးရိမ္မိတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာကေတာ့ တလဲြအသုံးခ်ျခင္းခံရမွာကုိ စုိးရိမ္တာပါ။”

တဘက္မွာေတာ့ ဒီဥပေဒမူၾကမ္း ထြက္လာတာကို ႀကိဳဆုိသူေတြရွိၿပီး အဲဒီထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အမ်ားျပည္သူကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဥပေဒတရပ္ ထြက္လာမွာျဖစ္သလို ဘာသာတရား ကူးေျပာင္းျခင္းကို ဥပေဒန႔ဲအညီ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မွာျဖစ္လို႔ အေကာင္းဆံုး ဥပေဒတရပ္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ က ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရသန္း ၆၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကလည္း လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ေပးထားတယ္ဆုိေတာ့ ဒီဥပေဒကုိ သန္း ၆၀ ေသာ လူေတြထဲက အႀကံဥာဏ္ေပးခ်င္တဲ့လူေတြ၊ အႀကံဥာဏ္ေပးၿပီးေတာ့ ေရးဆဲြေတာ့၊ ဒါဟာ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳတဲ့ ဥပေဒတရပ္ ျဖစ္လာမွာေပါ့။ ဟုတ္တယ္မုိ႔လား၊ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဥပေဒတရပ္ ေရးဆဲြၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပဌာန္းေတာ့မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ျပည္သူေတြ ဆီကလည္း အႀကံဥာဏ္ေတာင္းမယ္၊ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီေတြ၊ ဥပေဒေကာ္မရွင္ေတြရွိတယ္ေလ။ အဲဒါေတြက Just and Equality ျဖစ္ေအာင္ သာမာန္ညီမွ်မႈရွိေအာင္ အားလုံး တုိင္တုိင္ပင္ပင္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဥပေဒသတခု ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား ကူးေျပာင္းလိုတဲ့သူကို ေသြးေဆာင္၊ ျဖားေယာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းနဲ႔ မေလ်ာ္ၾသဇာ လႊမ္းမိုးျခင္း ကင္းေဝးေအာင္ မွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႔က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ကူးေျပာင္းလိုတဲ့ ဘာသာကို ေလ့လာၿပီးမွ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူနည္းစု ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဦးဝင္းထြန္းစိုး က သံုးသပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြအရ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္အရ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တားျမစ္တဲ့ဥပေဒ ျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဘာသာတရားဆုိတာက ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူတုိင္းက ႀကိဳက္တဲ့ဘာသာကို ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကူးေျပာင္းပိုင္ခြင့္လည္းရွိသလို၊ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္လည္းရွိပါတယ္။ ဒါက လူတဦးခ်င္းစီမွာ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးေလ။ ေနာက္တခါ လူနည္းစုေတြျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာသာျခားေတြအေပၚမွာ registration ကဒ္ လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ကိစၥက ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥေပါ့ေနာ္။ တဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီေအာင္ သြားေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တဘက္အုပ္စုေတြကလည္း ဟို ေနာက္ျပန္ဆြဲၿပီးေတာ့ တလြဲအသံုးခ်မယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပၚမွာ ျမင္ေနရတယ္ေပါ့။ အဲ့ဒီအေပၚမွာေတာ့ စိုးရိမ္ရတယ္ခင္ဗ်။ အဲ့ဒီအေပၚမွာကိုေတာ့ က်ေနာ္လည္း သေဘာမတူပါဘူးခင္ဗ်။”

အခု ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ တကယ္တမ္း ဥပေဒအျဖစ္ ေရာက္မလာေသးတဲ့အတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ ေစာပါေသးတယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္ က ေျပာပါတယ္။

“ဒီဥပေဒထြက္လာဖို႔ကိုပဲ အဆင့္က အမ်ားႀကီး က်ေနာ္တုိ႔က ေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမယ္ဆုိေတာ့ ဒီဥစၥာ ဥပေဒအျဖစ္ ေရာက္မေရာက္ ဆိုတဲ့ဟာကလည္း စဥ္းစားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာဖို႔ ေစာေနပါေသးတယ္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ ေျပာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ေစာေနပါေသးတယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ ဥပေဒကို မေရာက္ေသးေတာ့ေလ ဥပေဒအျဖစ္ သတ္မွတ္တာကို ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးဖို႔လည္း နည္းနည္းေတာ့ ေစာေနဦးမယ္ခင္ဗ်။”

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဥပေဒနဲ႔အတူ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ေနာက္ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒဆုိၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္း ေလးရပ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးဖို႔ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆီ သ၀ဏ္လႊာ အရင္ ေပးပို႔ခဲ့တာပါ။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ဆီ တင္သြင္းဖို႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား အမွန္တကယ္ ရဖို႔အတြက္ အေလးထား စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အခုဥပေဒမူၾကမ္း ပထမဆံုး ထြက္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဆုမြန္ (ဗီြအုိေအ ျမန္မာပုိင္း)
သမၼတခန္႔ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္က ေရးဆြဲထားတဲ့ “ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒ(မူၾကမ္း)”ထြက္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီအေပၚမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ သေဘာထား အျမင္ေတြ ရွိေနပါ တယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရးျပႆနာ Thaksin ပေရာဂမကင္းေၾကာင္း စစ္တပ္ယံုၾကည္

Photo: ထုိင္းႏုိင္ငံေရးျပႆနာ Thaksin ပေရာဂမကင္းေၾကာင္း စစ္တပ္ယံုၾကည္
Wednesday, May 28, 2014

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ဇစ္ျမစ္ကို လိုက္ၾကည့္ရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Thaksin Shinawatra ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေတြနဲ႔ မကင္းတဲ့ လကၡဏာေတြ ေတ႔ြရတယ္လို႔ အာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္အစိုးရက ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္တပ္ ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Werachon Sukondhapatipak က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ အဂၤါေန႔က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုထင္သလဲဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းမျပခဲ့ပါဘူး။
 
ႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔က သက္ဆိုင္သူအားလံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း Chaturon Chaisang ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းမွာ စစ္သားေတြက ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးမႈုျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Werachon က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျပလည္မွာ မဟုတ္ဘဲ ပိုၿပီးပဲ ဆိုးသြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြကို အဖမ္းမခံရခင္မွာပဲ သူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းခ့ဲၿပီးေနာက္ စစ္တပ္က ဆင့္ေခၚတာကို သူက အာခံၿပီး သြားေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ အစိုးရ ထိပ္တန္း တာဝန္ရွိသူ အမ်ားစုကေတာ့ ဖမ္းဆီးခံေနရပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ဇစ္ျမစ္ကို လိုက္ၾကည့္ရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Thaksin Shinawatra ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေတြနဲ႔ မကင္းတဲ့ လကၡဏာေတြ ေတ႔ြရတယ္လို႔ အာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္အစိုးရက ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္တပ္ ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Werachon Sukondhapatipak က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ အဂၤါေန႔က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုထင္သလဲဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းမျပခဲ့ပါဘူး။

ယူကရိန္းသမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံအား အေမရိကန္ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံ

Photo: ယူကရိန္းသမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံအား အေမရိကန္ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံ
Tuesday, May 27, 2014

ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သူ Petro Poroshenko ကို အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama က တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရရွိေအာင္နဲ႔ ေရွ႕ကိုဆက္သြားႏိုင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံသြားမယ္လို႔ သမၼတအိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က အသိေပးပါတယ္။
 
ယူကရိန္း ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လုပ္ဖုိ႔နဲ႔ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို စြဲေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ယံုၾကည္ရတဲ့ အစိုးရျဖစ္ႏိုင္ဖုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အျမန္ဆံုးလုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို သမၼတ အုိဘားမား အေလးထား ေျပာခဲ့တယ္လို႔လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာပါတယ္။
 
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အေပၚ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွာ အစုိးရျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္း သက္သက္နဲ႔သာ အေျဖရွာဖုိ႔ ယူကရိန္းအစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
 
ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း Donetsk ၿမိဳ႕ ေလဆိပ္မွာ တနလၤာေန႔က ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢေျပာခြင့္ရသူက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သူ Petro Poroshenko ကို အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama က တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရရွိေအာင္နဲ႔ ေရွ႕ကိုဆက္သြားႏိုင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က အျပည့္အဝ ေထာက္ခံသြားမယ္လို႔ သမၼတအိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က အသိေပး ပါတယ္။