Sunday, 19 May 2013

တူမကို လိင္ကၽြန္လုပ္ခိုင္းရန္ အေမရိကန္သို႔ ေခၚလာသည့္အေဒၚကိုဖမ္းမိ

တူမကို လိင္ကၽြန္လုပ္ခိုင္းရန္ အေမရိကန္သို႔ ေခၚလာသည့္အေဒၚကိုဖမ္းမိ
Sunday, May 19, 2013

တူမျဖစ္သူကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေခၚလာၿပီး ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ လိင္ကၽြန္အျဖစ္ အတင္း အဓမၼ ေနခိုင္း ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု အေမရိ ကန္ .ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းတရား႐ံုးတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ႐ံုးေတာ္ဖြင့္လွစ္ သည္ႏွင့္ ယင္းအ မႈကိုၾကား နာခဲ့ ေၾကာင္း၊ တရာ႐ံုး သို႔ စိတ္မေကာင္းသျဖင့္ ငိုေႂကြးေနသည့္မိခင္ႏွင့္ သူမ၏ ညီမျဖစ္သူ တို႔ေရာက္ လာၾကၿပီး အမႈ ရင္ဆိုင္ၾကေၾကာင္း ေဒသတြင္းထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိခင္ျဖစ္သူ အန္နာ လိုပက္ဇ္က တရား႐ံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သူမသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ ရြယ္ သမီးျဖစ္သူကို နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕သို႔ ညီမျဖစ္သူႏွင့္ တရားမဝင္ထည့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ သမီးကို သူမ အေနျဖင့္ အယ္လ္ဆာေဗးဒိုးႏိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ထိုသုိ႔ ထည့္ေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုသြားသည္။

သမီးကို နယူးေယာ့ခ္တြင္ေနထိုင္သည့္ ညီမျဖစ္သူ အိန္ဂ်လီကာ မင္စီရာ့က မိမိတို႔ႏွင့္ အတူ ထားၿပီး ေကာင္း မြန္ ေသာ ဘဝတစ္ခုေရာက္ေအာင္ ထူေထာင္ေပး မည္ဟု ဆိုကာ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ မင္စီရာ့စ္သည္ တူမကို အေမရိကန္သို႔ေခၚလာေသာ္လည္း မေတာ္မတရား ခိုင္းေစ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရား႐ံုးမွ ဥပေဒအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အန္နာကေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနမ်ား ေလွ်ာက္လဲခ်က္အရ ၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လတြင္ လိုပက္ဇ္သည္ အယ္လ္ ဆာေဗးဒိုးႏိုင္ငံမွ သမီးျဖစ္ သူကုိ ညီမႏွင့္ အတူထည့္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္သို႔ေရာက္လာေၾကာင္း၊ တရား မဝင္ ႏိုင္ငံ ဝင္ခြင့္ ရရန္ ကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တူမျဖစ္သူကို သူတို႔ေနထိုင္သည့္ ရစ္ခ်္မြန္ေဟးလ္သို႔ေခၚလာေၾကာင္း၊ အိမ္တြင္ သူမ၏ ခင္ပြန္း အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ာဗီးယားက တူမကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းအား အသက္ ၅၈ ႏွစ္အ ရြယ္ အိန္ဂ်လီကာက ထိုင္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တူမကိုလည္း ဘီယာႏွင့္ အရက္မ်ား အတင္း တိုက္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။

ယခုလအေစာ ပိုင္းတြင္လည္း အေဒၚျဖစ္သူက တူမကို သူမကိုယ္စား ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အတူ အိပ္ေပးရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ သူမကိုေခၚလာစဥ္ကတည္းက ပညာသင္ေပးရန္ ကတိေပးခဲ့သျဖင့္ ပညာ သင္ၾကားေပး ရန္ ေတာင္း ဆိုေသာ္လည္း အေဒၚျဖစ္သူက ျငင္းဆန္ၿပီး အတင္းအဓမၼခင္ပြန္းႏွင့္ အိပ္ခိုင္း သျဖင့္ ထြက္ေျပးကာ ရဲမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခဲ့ရာမွ အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အိန္ဂ်လီႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူတို႔သည္ မုဒိမ္းမႈ၊ အဓမၼလိင္ကၽြန္အျဖစ္ေစခိုင္းမႈ၊ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ မေတာ္မ တရားျပဳက်င့္ မႈမ်ားျဖင့္ တရား႐ံုးတြင္ အမႈဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရန္ရွိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ က်ခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာကၡ
တူမျဖစ္သူကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေခၚလာၿပီး ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ လိင္ကၽြန္အျဖစ္အတင္း အဓမၼ ေနခိုင္းခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု အေမရိ ကန္ .ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၀ တပ္ ဖြဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ထဲ မွ ခြဲ ထြက္ ဖို ့ ႀကံစည္ ေန ၿပီ ေလာ

Photo: ၀ တပ္ ဖြဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ထဲ မွ ခြဲ ထြက္ ဖို ့ ႀကံစည္ ေန ၿပီ ေလာ
Sunday, May 19, 2013

တရုတ္အစိုးရ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျဖင့္ စစ္လက္နက္မ်ဳိးစံု ႏွင့္
သံခ်ပ္ကာ ကား ၊ အေျမာက္ လက္နက္မ်ိဳးစံုတို ့ကို တရုတ္ ျပည္မွ
မွာယူတင္သြင္း ေနသည့္ UWSA ေခၚ ၀တပ္ဖြဲ ့သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း
မွ ခြဲထြက္ ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံထူ ေထာင္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု ရန္ကုန္
ႏွင့္ ထိုင္းအေျခစိုက္ အေနာက္တိုင္း သံတမန္မ်ားက ခန္ ့မွန္းၾကသည္။

ေပါက္ယူခ်မ္း ၏ သား ျဖစ္သူ ေပါက္ အိုက္ပန္း က အေရးပါသည့္ အမွတ္
၄၈၁ တပ္၏ တပ္မႈး ျဖစ္လာ ၿပီး ေနာက္ ၎၏ စစ္ေရးနယ္ ေျမအတြင္း
ျမန္မာတပ္ဖြဲ ့မ်ား လာေရာက္ခြင့္မျပဳ ေတာ့ဘဲ စစ္အင္အားကိုလည္း တိုးခ်ဲ ့
တည္ေဆာက္ လာခဲ့သည္။

UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆုိင္း ကိုယ္တိုင္းလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရး
အသံုးစရိတ္ မ်ား ကို ေဒၚလာ ေျခာက္ သန္း ေက်ာ္ တိုး ျမွင့္ သံုး စြဲ ခဲ့ ၿပီး
လက္ နက္မ်ားကို တရုတ္ ႏွင့္ လာအို ၊ ထိုင္းလက္နက္ပြဲစား တို ့ထံမွ
၀ယ္ယူမႈ ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ႀတိဂံ ေဒသ
တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တိုင္းမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့စဥ္က ၀ တပ္ဖြဲ ့၏
ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း ႏွင့္ ရင္း ႏွီးခဲ့ ၿပီး ၀ တပ္ဖြဲ ့ကိုအထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပး
ခဲ့သည္ဟု ႀကိဂံ ေဒသတိုင္းအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

ေမလ ပထမပတ္ထုတ္ ဂ်ိန္း အပတ္စဥ္ကာကြယ္ ေရးစာေစာင္ဥ္လည္း
၀ တပ္ဖြဲ ့သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ ဒံုးလက္နက္မ်ားပါသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား
ကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထာသည္။ ၀ တပ္ဖြဲ ့က ေတာ့ ထိုသတင္းကို
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

မည္သို ့ပင္ ျဖစ္ ေစ ၀ နယ္ ေျမ ႏွင့္ ပန္းဆန္းကို ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္
ထားသည့္ လမ္းမ်ားမွာမူ စစ္ေရး ေထာက္ပံ့ ပို ့ ေဆာင္မႈအတြက္ရည္ရြယ္
ခ်က္ရွိရွိ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လမ္းမ်ားတြင္ တင့္ ကား
စသည့္ ယာဥ္မ်ားပါ အနည္းဆံုးေတာ့ ႏွစ္စီး ယွဥ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္ဟု
ပန္ဆန္းသို ့ ေရာက္ခဲ့သည္ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္တစ္ဦးက
ေျပာသည္။

စစ္ေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ ထိုလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရာတြင္
၀တပ္ဖြဲ ့က ယြမ္ ေငြ သန္း ေထာင္ခ်ီသံုးခဲ့ ၿပီး တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား
အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ဒီလမ္း ေဖာက္ ၿပီး ေတာ့ မွ တရုတ္က ေန စစ္လက္ နက္ ေတြ ကြန္ တိန္နာ
ေတြ နဲ ့ ပို ့ခဲ့ တာ ေလ ဟု ပန္ဆန္း ေရာက္ သတင္း ေထာက္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ၀ ဆိုသည့္ နာမည္ကို ၾကားဖူးသည္မွာ ဆယ္
စုႏွစ္ပင္ လက္ငါး ေခ်ာင္းမျပည့္ တတ္ ေသး ေသာ္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ
ႏွင့္ တရုတ္၏ ေဖးမမႈ ေၾကာင့္ အင္အား ေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္။

၀ ျပည္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းဥ္ ရွိသည္ဟု ေျပာလွ်င္ပင္ ဘုရားစူး မိုး
ႀကိဳးပစ္ မယံုခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္တူ ေနသည္။တရုတ္၏
ျပည္နယ္တစ္ခုပမာပင္ တရုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ား ၊ ယြမ္ေငြသံုးစြဲ ႏိုင္မႈ ၊ တရုတ္
လုပ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေငြ ့အသက္မ်ားက လႊမ္းမိုးထား
သည္။

တရုတ္က ၀ ျပည္ကို အကာအကြယ္ေပးရင္ ျမန္မာကိုစစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး
လႊမ္းမိုးထား ႏိုင္ရန္ ၾကားခံဇုန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားလိုပံုမွာ ေပၚလြင္သည္ဟု
ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာမ်ားက ေရးသားသည္။

၀ တပ္ဖြဲတြင္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ဆံုး ျဖစ္သည့္ ေ၀ေရွာက္ခန္ သည္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ ျပည္နယ္သား ျဖစ္ ၿပီး ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ ၏ ဘ႑ာစုိး လက္ရင္းတပည့္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ား တြင္ ကိုယ္ပိုင္း ဘိန္း အင္ပါယာကို ထူ ေထာင္ခ ဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ ေအာက္မွ ခြဲထြက္လာသည့္ UWSA
ေပါက္ယူခ်န္း တို ့ႏွင့္ေပါင္းမိကာ ၀ လက္နက္ကိုင္တပ္ ႏွင့္ ၀ နယ္ ေျမမ်ား ကို ထူ ေထာင္ခဲ့ ၿပီးဘိန္း အင္ပါယာကို ခ်ဲ ့ထြင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ DEA မွ ၀ တပ္ဖြဲ ့ ေခါင္း
ေဆာင္ေ၀ေရွာက္ခန္ဆု ေငြ ေဒၚလာ ၂ သန္း ထုတ္ထားသည့္အျပင္
ေပါက္ယူခ်န္း တို ့ ညီအကို ၅ ဦး ေပါင္ယု ဆိုင္ တို ့ ညီ အကို ၃ ဦး အား လည္း ဘိန္းရာဇာမ်ား အျဖစ္ထည့္သြင္း ေၾကျငာထားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဥေပေဒအျဖစ္ အတည္ ျပဳထားသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကင္းပင္ အက္ဥပေဒအရ ေ၀ေရွာက္ခန္ကို ဖမ္းမိေရးအတြက္အေမရိကန္
ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရက အရွိန္ ျမွင့္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။

၀ တပ္ဖြဲ ့ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေပါက္ယူခ်န္ ၊ ေ၀ ေရွာက္ကန္ ၏ ညီအကို မ်ား ပိုင္ဆိုင္ သို ့မဟုတ္ အက်ိဳးတူ လုပ္ ေဆာင္သည့္ ထိုင္း ၊ ျမန္မာ ၊ စကၤာပူ၊ တရုတ္ မွ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရက ထိမ္းခ်ဳပ္တားျမစ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ အေျခ စိုက္သည့္ ဟုန္ပန္းကုမၸဏီလုပ္ငန္းစု လက္ေအာက္
မွ ဟုန္ပန္းအမည္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥညး္၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ အထည္
အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း၊ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊
စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာရွိ တက္ခမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၊ တက္ခမ္း
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊ ရန္ကုန္အဲေ၀း ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Vest Spectrum (S) pte., Ltd.တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Dehong Thailong Hotel Co., Ltd၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ
မွ Sangsiri Kankaset Company Limited ႏွင့္ Khum Thaw Company
Limited တို႔သည္လည္း အေမရိကန္အစိုးရကတား ျမစ္ ေသာ စာရင္းတြင္
ပါ၀င္သည္။

တရုတ္ ျပည္မွ ရဟတ္ယာဥ္ ၀ယ္ယူသည့္ သတင္း ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ၀တပ္ ဖြဲ ့က ျပတိုက္မွ ထားဖို ့အခြံသာ ၀ယ္ယူသည္ဟုဆို ေသာ္လည္း ၀ ျပည္
ေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္က ၀ တပ္ဖြဲ ့က တရုတ္က ၀ယ္ထားတဲ့ အေျမာက္ ေတြ သံ ခ်ပ္ကား ကားေတြဆိုရင္ ထားဖို ့ ေနရာမရွိတာေတာ့
တာလား မသိပါဘူး။ ပန္ဆန္းမွာဆို ဒီအတိုင္းေတြ ့ရတယ္ ။ ဒီ ေလာက္မ်ား
တဲ့ လက္နက္ ေတြဟာ ကာကြယ္ဖို ့ထက္ ပိုေနၿပီဟု ေျပာသည္။

FNG
တရုတ္အစိုးရ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျဖင့္ စစ္လက္နက္မ်ဳိးစံု ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ကား ၊ အေျမာက္ လက္နက္မ်ိဳးစံုတို႔ကို တရုတ္ ျပည္မွ မွာယူတင္သြင္းေနသည့္ UWSA ေခၚ ၀တပ္ဖြဲ ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းမွ ခြဲထြက္ ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံထူ ေထာင္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု ရန္ကုန္ႏွင့္ ထိုင္းအေျခစိုက္ အေနာက္တိုင္း သံတမန္မ်ားက ခန္ ့မွန္းၾကသည္။

ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိ

Photo: ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိ
Sunday, May 19, 2013

ျပည္တြင္းမွာ ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ အတြက္ကုိ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အာရွ ပစိဖိတ္
ေဒသဆိုင္ရာကင္းေထာက္အဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ စီနီယာ ကင္းေထာက္ႀကီးမ်ားမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

အဲ့ဒီလို ေဆြးေႏြးရာမွာ ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ အတြက္ မူေဘာင္ ထားရွိမႈမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ
အျပင္ ေကာင္စီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အဓိကထား
ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ယခုလက္ရွိမွာ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ ဆိုင္ရာ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ ၉ ဦးဟာ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ကာလအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းမွ ကင္းေထာက္ေဟာင္း
ႀကီးမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံျခင္း စတာေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာကင္းေထာက္အဖြဲ႕ကို ကမၻာ႔ကင္းေထာက္အဖဲြ႕နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖို႔ကိုပါ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အခုလို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမယ့္ ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီဟာ ဆိုရင္လည္း ျပည္တြင္းမွာ ၁၉၆၄ မတိုင္ခင္က ဖြဲ႕စည္းမႈရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း
မွာေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

Mrtv-4
ျပည္တြင္းမွာ ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ အတြက္ကုိ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာကင္းေထာက္အဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ စီနီယာ ကင္းေထာက္ႀကီးမ်ားမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

KIO လ၀က ေက်ာင္း လိုင္ဇာျမိဳ႕ တြင္ ျပန္ဖြင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ၏ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား အတြင္း ခန္႔အပ္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္လေက်ာ္ လူ၀င္မႈၾကီး ၾကပ္ေရးေ က်ာင္း (Masha Pru-Shang Gawn Hkang Jawng) ကို လိုင္ဇာျမိဳ႕ အလဲန္႔ဘြမ္ (Alen Bum) တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေၾကာင္း သိရ သည္။ “သူတို႔ထဲက စာေမးပြဲေအာင္တဲ့ ေက်ာင္း သားေတြကိုဌာနေတြမွာအလုပ္ခန္႔သြားမွာျဖစ္တယ္။ အားလံုး ေအာင္ရင္ အားလံုးကိုအလုပ္ခန္႔သြားမယ္။ မေအာင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အခြင့္ အေရးေပးထားတယ္။ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လ ေက်ာင္းျပန္တက္ၿပီး စာေမးပြဲကိုတစ္ေက်ာ့ျပန္ ေျဖဆို ရမယ္” ဟု သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ KIA အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားတြင္ ဗံုးလန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့

Photo: တ႐ုတ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ ဗံုးလန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့
Sunday, May 19, 2013

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၃လိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဗံုးလန္႔မႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဗံုးလန္႔မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့
ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကေတာ့ China Eastern ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Juneyao ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ Shenzhen ေလေၾကာင္းလိုင္း တို႔ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဗံုးလန္႔မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Juneyao ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္
တစ္စင္းဟာ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာပ်ံသန္းလာစဥ္ ဗံုးလွန္႕ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ တစ္ခုကိုလက္ခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေလယာဥ္ကို ေလဆိပ္သို႔
ျပန္လည္ ဆင္းသက္ေစကာ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာက ေလယာဥ္ကို ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ေပမယ့္လည္း အသက္
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အရာကို ရွာေဖြမေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေလဆိပ္ အာဏာပိုင္ေတြက ခရီးသည္ေတြနဲ႔ ခရီးေဆာင္အိတ္ေတြကို ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးသည္ေတြကို အျခားေလယာဥ္တစ္စင္းနဲ႔ အစားထိုးပ်ံသန္း ေျပးဆဲြေပးခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ China Eastern ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ Shenzhen ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္ေတြလည္း ဗံုးလွန္႔ျခိမ္းေျခာက္
မႈေတြ ရရွိခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေလယာဥ္ေတြကို စစ္ေဆးရာမွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကို မေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အခုလို လုပ္ႀကံသတင္းျဖန္
႔မႈအတြက္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၅ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္အထိ ျပစ္မႈအနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ျပီး အျပစ္ေပး ႏုိင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း ေလယာဥ္ပ်ံသန္းစဥ္ ဗံုးလွန္႔မႈ ၁၀ႀကိမ္ထက္ မနည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ ေလေၾကာင္းလုိင္းနဲ႔ ေလဆိပ္ေတြ
အတြက္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Mrtv-4
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၃လိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဗံုးလန္႔မႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဗံုးလန္႔မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကေတာ့ China

အျမန္လမ္း ကားတိမ္းေမွာက္

 Photo: အျမန္လမ္းကားတိမ္းေမွာက္မႈ 
Sunday, May 19, 2013
ယေန႔(ေမလ ၁၉ ရက္ေန)႔ မြန္းလြဲ ပိုင္း တြင္ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္ သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားတစ္စီးသည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ လယ္ေ၀းျမိဳ႕ အ၀င္ အျမန္လမ္း တြင္ အရိွန္လြန္တိမ္းေမွာက္မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး လိုက္ပါလာသူ ၆ ဦးမွ အခ်ိဳ႕ကို အေရးေပၚေဆးကုသ မွဳ ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဓါတ္ပံု-ေအာင္ႏိူင္စိုး(ကစၧပ)
ယေန႔(ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔) မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားတစ္စီး သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ လယ္ေ၀းျမိဳ႕အ၀င္ အျမန္လမ္းတြင္ အရိွန္လြန္

ကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေရး ဘာေတြ အေလးေပးမလဲ

Photo: ကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရး ဘာေတြ အေလးေပးမလဲ
Sunday, May 19, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျမန္မာ သမၼတ တဦးအေနနဲ႔ တရား၀င္ ခရီးစဥ္ကို စတင္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါၿပီ။ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ လက္ခံေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား ဘက္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚေစေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ မရွိေစေရး၊ ႏုိ္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ကိစၥ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးသြားဖြယ္ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ထင္ပါတယ္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ မတုိင္ခင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၃ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
 ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေပၚ ျမန္မာအစုိးရဟာ အခုအထိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို အသံုးခ်ေနေသးတယ္
ဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ က်ယ္ေလာင္လာခဲ့ေပမယ့္ သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌး ကေတာ့ ဒါဟာ ျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ ရွိေစေရးအတြက္သာပဲလုိ႔ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ တြစ္တာကေန ေရးသား တုံ႔ျပန္ထားပါတယ္။

ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ကန္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ေတြကိုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထုိးမယ့္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္က ျမန္မာကိုေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ေပးဖုိ႔လည္း ရွိမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ အခု ခ်ဳပ္ဆုိမယ့္ စာခ်ဳပ္ေတြမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအမည္ကို အဂၤလိပ္လုိ Burma အစား Myanmar လုိ႔ သံုးစြဲ ထားတယ္လုိ႔ သံတမန္ေလာကနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ုိင္းက ဆုိပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး Caitlin Hayden က အေမရိကန္ အေနနဲ႔ Burma ကို တိုင္းျပည္အမည္အျဖစ္ ဆက္လက္ သံုးစြဲေနမွာျဖစ္ေပမယ့္ Myanmar ဆုိတာကိုေတာ့ အေျခ အေန အေပၚမူတည္ၿပီး အကန္႔အသတ္နဲ႔ စတင္ သံုးစြဲေနၿပီလို႔ ဆုိပါတယ္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစိုးရ တရပ္ အေပၚ ေလးစားသမႈ ျပသတာျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔က အားေပး ေထာက္ခံေနတယ္၊ ကူညီဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေကၤတ လကၡဏာပါ” လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ေၾကညာခ်က္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့အေရး ဦးေဆာင္ေနသူေတြ၊ တုိင္းရင္းသား
 ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း စတဲ့ အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေတြေၾကာင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ တုိးတက္မႈေတြ ရွိလာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အေမရိကန္ဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘယ္လုိ အကူအညီမ်ိဳးေတြ
 ေပးသြားရမလဲ ဆုိတာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔လည္း ရွိတယ္လို႔ ဆုိတယ္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းမႈေတြကို ပိုအားေကာင္းေစဖုိ႔ အေမရိကန္က အားေပးကူညီမွာ ျဖစ္သလုိ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာေရး၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အားေကာင္းေစေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပါအ၀င္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥေတြလည္း အကူအညီေတြ ေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ ကာလကစတင္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက
 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူေတြကို အရင္က ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ထားတာေတြ ပလပ္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ စတင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း လုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီကို မေရာက္လာခင္မွာပဲ
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို အားေပးတဲ့အေနနဲ႔ အေမရိကန္က ျမန္မာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္းေက်ာ္ ေပးဖုိ႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္လုိက္ပါတယ္။ USAID လုိ႔ ေခၚတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔က အဲဒီအကူအညီေတြကို ေပးသြားမွာ
 ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ယာယီ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ယြန္းက ဆုိထားပါတယ္။

တဖက္မွာလည္း လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနလင့္ကစား
 ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေသးတဲ့အတြက္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ ဆက္ရွိေနေစဖုိ႔ Burma Freedom and Democracy Act ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အက္ ဥပေဒကို သက္တမ္းတိုးဖို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ိဳးဇက္ ခ႐ုိလီနဲ႔ ပီတာကင္း တုိ႔ကလည္း ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုျပဳ တင္သြင္းခဲ့တာဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ခရီးစဥ္အႀကိဳနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ျမန္္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ ရွိေနၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ကေတာ့ VOA သတင္းဌာနမွာ နယ္ပယ္စံုက ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ
 ေမးျမန္းခန္းကို ေျဖၾကားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ VOA သတင္းတပုဒ္က ဆုိပါတယ္။

တကယ္ဆုိရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္က စၿပီးအရပ္သား အစုိးရအသြင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္လာတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာေတာ့ ေအးစက္ခဲ့တဲ့ ကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ လာခဲ့တာပါ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာကို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းမႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပစ္တင္ ဖိအားေပး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဘက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္က သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ သံအမတ္ႀကီး အဆင့္မထားရွိပဲ သံတမန္ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အတိုက္အခံေတြကို အေမရိကန္က ကူညီေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မၾကာေသးမီ ကာလတခုက စၿပီး ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူထားမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့၊ ဖယ္ရွားလာခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ သမုိင္း၀င္ ၁ ရက္တာျမန္မာႏုိ္င္ငံ ခရီးစဥ္နဲ႔ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ေရာက္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ ျမန္မာ ခရီးစဥ္မတုိင္ခင္မွာပဲ ျမန္မာႏုိ္္င္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး အဆင့္ ျပန္လည္ ထားရွိခဲ့ၿပီး အခု ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကို ယခင္က ပိတ္ဆုိ႔ကန္႔သတ္ ထားတဲ့ ဗီဇာပိတ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးလုိက္ပါတယ္။

အခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ တရား၀င္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္နဲ႔
 ေရာက္မယ့္ အေမရိကန္ သမၼတအဆက္ဆက္ရဲ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာပဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနဝင္းနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ လင္ဒန္ ဂၽြန္ဆင္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ဦးေန၀င္းနဲ႔ ဆက္ဆံေရးက ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းညွိဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္ကလည္း ဘက္မလုိက္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ဦးေန၀င္းဟာ ႐ုရွား- အေမရိကန္စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလုိ စစ္ေအးေခတ္ အင္အားႀကီး
 ႏုိင္ငံေတြၾကားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တ႐ုတ္- အိႏၵိယလုိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ ၾကားထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ ထိန္းညွိဆက္ဆံေရးမွာ အားေကာင္းခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိရမလားပါပဲ။

အခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ခ်ိန္နဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး
 ေႏြးေထြးခ်ိန္ေတြဟာ တဆက္တည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သံုးသပ္သူေတြ အဆုိအရ အေမရိကန္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး ျမန္မာကို အခုလုိ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္လာတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး
 ခန္႔တာေတာင္မွ တ႐ုတ္အေရး ကြ်မ္းက်င္တဲ့ မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္လုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာက သိသာတယ္လုိ႔ ဆုိၾကတာပါ။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ကန္-ျမန္မာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၿပီး ပါလီမန္ အစိုးရကာလေတြမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာကို စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးစတဲ့ အကူအညီေတြေပးခဲ့ၿပီး ၂ ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္က ျမန္မာကုိ စစ္ေရးပစၥည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းဖုိးေလာက္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးက အားေကာင္းခဲ့တာပါ။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ အေမရိကန္ ဒုသမၼတ ရစ္ခ်တ္ နစ္ဆင္က
 ျမန္မာျပည္ကို လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။၁၉၆၄ ခုႏွစ္
 ေနာက္ပုိင္း ဦးေန၀င္း အစုိးရလက္ထက္မွာ အေမရိကန္ဆီက အကူအညီေတြ မယူဘဲေနရာက တုိင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဦးေန၀င္းဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေလာက္က အကူအညီေတြျပန္ရဖုိ႔ အေမရိကန္ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ဆုိရင္ ကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးဟာ ျမန္္မာ႐ွင္ဘုရင္ တပါးျဖစ္တဲ့ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က စတင္ခဲ့တာ ပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ဖုိ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ မင္းတုန္းမင္းက စတင္ကာ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္က သံတမန္ ဆက္ဆံေရး တံခါးကိုဖြင့္ခဲ့ၿပီး သ၀ဏ္လႊာ ပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ထုိစဥ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ေက်းကြ်န္စနစ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရေပမယ့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေတာ္စိတ္၀င္စားခဲ့လုိ႔ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္ျဗဴ ကန္နန္ဟာ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္က မင္းတုန္းမင္းဆီကို စာခြ်န္လႊာ ျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ျမန္မာဟာ ၿဗိတိသွ် ကိုလုိနီလက္ေအာက္ က်ေရာက္ၿပီး ကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးလည္း မရွိခဲ့ ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွာေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတ ထ႐ူးမင္းကိုယ္တုိင္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အေမရိကန္ သ႐ံုးစိုက္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးေတြ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာပါ။

အခုလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးေတြ နိမ့္လိုက္ ျမင့္လိုက္ျဖစ္ေနရာကေန လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
 ေဖာ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားတုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေန ျမန္မာအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္ထြန္းလာမလဲ ဆုိတာကေတာ့
 ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။

Irrawaddy
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျမန္မာသမၼတ တဦးအေနနဲ႔ တရား၀င္ခရီးစဥ္ကို စတင္ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါၿပီ။ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ လက္ခံေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာအသက္အႀကီးဆံုး ဂင္းနစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရသူထက္ အသက္ႀကီးသူ ကေလးျမိဳ့တြင္ ေတြ႕

Photo: ကမၻာအသက္အႀကီးဆံုး ဂင္းနစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရသူထက္ 
အသက္ႀကီးသူ ကေလးျမိဳ့တြင္ ေတြ႕

ကေလး-ေမ၁၈
ကမၻာ႔အသက္အႀကီးဆံုးအျဖစ္ ဂင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရေသာ
ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား Jiroman Kimura ထက္ အသက္ပိုႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ျမန္မာႏုိင္ငံကေလးျမိဳ့တြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း ခ်င္းဘာသာ စာေပျဖင့္ ေဒသတြင္း
ထုတ္ေ၀ေသာ the chin times journal အတြဲ အမွတ္ (၂၃)တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။
အဆိုပါ ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုးလူသားအျဖစ္ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရေသာ
ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားႀကီး သည္ ၁၈၉၇ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ၿပီး အသက္မွာ (၁၁၆)
ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုးအျဖစ္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့ေသာ
ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားႀကီးထက္ ယခုအခါ အသက္ပိုႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားႀကီးအထက္
အသက္ပုိႀကီးေသာ သူမွာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးျမိဳ႕ စမ္းၿမိဳ႕(၁)ရပ္ကြက္တြင္
ေနထုိင္လွ်က္ရွိသည္။ သူမ၏ နာမည္မွာ Hme Thluai ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသမီး
တုိင္းရင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေမြးသကၠရာဇ္မွာ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ျဖစ္သျဖင့္
ယခုအခါ အသက္ (၁၁၈) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ   ကေလးၿမိဳ႕
လ၀ကဌာနမွ အေထာက္အထားခုိင္လံုစြာျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးထားၿပီျဖစ္သည္။ခ်စ္သူေမာင္
ကမၻာ႔အသက္အႀကီးဆံုးအျဖစ္ ဂင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား Jiroman Kimura ထက္ အသက္ပိုႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးျမိဳ့တြင္ ေတြ႕ ရေၾကာင္း ခ်င္းဘာသာ စာေပျဖင့္ေဒသတြင္းထုတ္ေ၀ေသာ the chin times journal အတြဲ အမွတ္

လိင္တူခ်င္း ထိမ္းျမားခြင့္နဲ႔ သားသမီး ေမြးစားပိုင္ခြင့္ ျပင္သစ္သမၼတ လက္မွတ္ထိုး

Photo: လိင္တူခ်င္း ထိမ္းျမားခြင့္နဲ႔ သားသမီး ေမြးစားပိုင္ခြင့္ ျပင္သစ္သမၼတ လက္မွတ္ထိုး

ေမ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃

ျပင္သစ္နိုင္ငံမွာ အႀကီးအက်ယ္ ျငင္းခုံ ခဲ့ၾကတဲ့ လိင္တူခ်င္း ထိမ္းျမားခြင့္နဲ႔ သားသမီး ေမြးစားပိုင္ခြင့္ ကို သမၼတက လက္မွတ္ထိုး လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိုက္အခံ လက္ယာ ဂိုဏ္းေတြရဲ့ ကန္႔ကြက္ စိန္ေခၚမွုေတြ ၾကားက ဒီဥပေဒကို လက္မွတ္ထိုး လိုက္တဲ့ သမၼတ ဖရန္ဆြာ ေအာ္လန္းက သမၼတ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ဥပေဒ ကို ေလးေလး စားစား ရွိၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ေျပာဆိုခဲ့ ပါတယ္။

ဒီဥပေဒကို မေက်နပ္ ကန္႔ကြက္သူ ေတြကေတာ့ သမၼတ ေအာ္လန္း တက္လာက ထဲက စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေရးလို လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေရးေတြမွာ ဘာမွ မေအာင္ျမင္လို႔ ဒီကိစၥကို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလို႔ စြပ္စြဲၾကပါတယ္။

ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵျပပြဲလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေန ၾကၿပီး အရင္တခါ ဆႏၵျပပြဲ ႀကီးေတြလိုပဲ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရကို မႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ လက္ယာ ဂိုဏ္းသားမ်ားရဲ့ မေက်နပ္ ခ်က္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ထိန္းမနိုင္ သိမ္းမရေတြ ထပ္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ဒီ ထိမ္းျမားခြင့္ ဥပေဒဟာ အေျခခံ ဥပေဒပါ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ ေတြနဲ႔ နိုင္ငံရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ဘာမွ ထိပါး က်ဴးလြန္တာ မရွိဘူးလို႔ အေျခခံ ဥပေဒ႐ုံးက ေသာၾကာေန႔က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဥပေဒကို မေက်နပ္သူေတြကို ကက္သလစ္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ ေရွးရိုးစြဲ အတိုက္အခံေတြက ေထာက္ခံေပးၾကတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒေၾကာင့္ လူ႔အသိုက္အျမဳံရဲ့ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ပ်က္ျပားနိုင္တယ္လို႔ ေစာဒက တက္ၾကပါတယ္။

လိင္တူ စုံတြဲေတြ အတြက္ သားသမီး ေမြးစားခြင့္ ေၾကာင့္ ဒီလို ကန္႔ကြက္ ေနၾကတာပါ။

ျပင္သစ္မွာ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ ေထာက္ခံသူတိုင္းက သားသမီး ေမြးစားခြင့္ကို လက္ခံၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ ကေလးေတြ အတြက္ ပိုၿပီး အေလးထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ျပန္တင္မယ္လို႔ အတိုက္အခံ UMP ဘက္က ေျပာေနပါၿပီ။

ဒီလို လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္ ဆိုတာ ကမၻာ့ နိုင္ငံ အနည္းငယ္မွာသာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလို နိုင္ငံႀကီး မွာေတာင္ ျပည္နယ္တိုင္းမွာ ဒီဥပေဒကို ခြင့္ျပဳထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာ အပါအဝင္ အာရွ အာဖရိက နိုင္ငံ တခ်ိဳ႕မွာဆိုရင္ လိင္တူ ဆက္ဆံမွုကို ဥပေဒျပ႒ာန္း အေရးယူ တာေတြ ရွိပါတယ္။

လိင္တူခ်င္း ထိမ္းျမားခြင့္ကို နိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမွု ပိုမို လြတ္လပ္တဲ့ နယ္သာလန္နဲ႔ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း နိုင္ငံေတြမွာ သာမက ကက္သလစ္ ကိုးကြယ္သူ မ်ားတဲ့ စပိန္နဲ႔ ေပၚတူဂီမွာပါ ခြင့္ျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသၽွ ပါလီမန္မွာလဲ ဒီကိစၥကို စတင္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါၿပီ။

ဘာသာေရး အရွိန္အဝါ သိပ္မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပင္သစ္ျပည္မွာ ဒီကိစၥကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကတာ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလက ပါရီမွာ လူသိန္းခ်ီတဲ့ ကန္႔ကြက္ပြဲႀကီးက ျပင္သစ္မွာ ႏွစ္ ၅ဝ တြင္း အႀကီးဆုံး ဆႏၵျပပြဲႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ ေအာလန္း ကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရး ပ်က္ျပားမွုေတြနဲ႔ နိုင္ငံ လူ ဦးေရ ၁ဝ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ထိ အလုပ္လက္မဲ့ တိုးပြားေနမွု ေတြေၾကာင့္ လူႀကိဳက္ အနည္းဆုံး သမၼတ ေနရာ ရေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC
ျပင္သစ္နိုင္ငံမွာ အႀကီးအက်ယ္ ျငင္းခုံခဲ့ၾကတဲ့ လိင္တူခ်င္း ထိမ္းျမားခြင့္နဲ႔ သားသမီး ေမြးစားပိုင္ခြင့္ကို သမၼတကလက္မွတ္ထိုး လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေဒၚလာ ၇၅ သန္းေက်ာ္ေပးဖုိ႔ အေမရိကန္ ကမ္းလွမ္း

Photo: ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေဒၚလာ ၇၅ သန္းေက်ာ္ေပးဖုိ႔ အေမရိကန္ ကမ္းလွမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာကို အားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္း ၄ သိန္း ေပးဖို႔ အဆုိျပဳလုိက္တယ္လို႔ အိႏၵိယ PTI  သတင္းဌာနက ဒီကေန႔ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီလို အကူအညီေတြတိုးေပးမယ့္ သမၼတ အိုဘားမားအစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ေစာေသးတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေစာဒကတက္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အႀကီးအက်ယ္တိုးတက္လာတာကို ေတြ႔ျမင္ရတာ ႏွစ္ႏွစ္ပဲရွိေသးၿပီး  တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ပ႗ိပကၡေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ ၾကာသပေတးေန႔ကလုပ္တဲ့ ကြန္ဂရက္ၾကားနာပြဲတစ္ခုမွာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီခြဲ ဥကၠဌ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္  Steve Chabot က ေျပာၾကားပါတယ္။ သူနဲ႔တျခားအမတ္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘယ္လိုစစ္ေရးအကူအညီမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ေပးတာကိုလည္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြရွိတာ အသိအမွတ္ျပဳေပမယ့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ကို လာေရာက္တာဟာ ေစာေနေသးေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေရွ႕အာရွနဲ႔ အာရွ-ပစိဖိတ္ေရးရာ ယာယီလက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  ဂ်ိဳးဇက္ယြန္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက သမိုင္း၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာကို အားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္း ၄ သိန္း ေပးဖို႔ အဆုိျပဳလုိက္တယ္လို႔ အိႏၵိယ PTI သတင္းဌာနက ဒီကေန႔ေဖာ္ျပပါတယ္။

တစ္လလွ်င္ လူသတ္မႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္Photo: တစ္လလွ်င္ လူသတ္မႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္
Saturday, May 18, 2013

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔၌ လူသတ္မႈေပါင္း အႀကိမ္ ၁၀၀ ေက်ာ္စီ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၏ စာရင္းမ်ားအရ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသတ္မႈ ၁၂၈ ခုအနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသတ္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ လူသတ္မႈ တတိယေျမာက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
 ေဒသႀကီးတို႔သည္ ဆ႒မေျမာက္လူသတ္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါစာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

အဆိုပါလူသတ္မႈမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉ႀကိမ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၁၇ ႀကိမ္ မႏၲေလးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၁၆ ႀကိမ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ ကိုးႀကိမ္စီျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ သိရွိရသည္။

မတ္လအတြင္းက လူသတ္မႈ ၁၁၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္း
 ေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဧၿပီလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနခ်ဳပ္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားထားသည့္ အတြက္ ေဒါသျဖစ္လြယ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားၿပီး ပဋိပကၡႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (မႈခင္း) ရဲမွဴးႀကီး ဦးဝင္းစိန္က The Voice သို႔
 ေျပာၾကားသည္။

လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ကို မထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းႏွင့္ နာၾကည္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ လူသတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးေအာင္ႏိုင္(လက္ပံတန္း) က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

လူသတ္မႈ အပါအဝင္ အမႈႀကီး ၁၀မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ျမနမာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လူသတ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရက္ေသစာေၾကာင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားသည့္ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ လိုင္စင္မဲ့ အရက္ဆိုင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ရန္ျဖစ္ရာမွ ယူေဆာင္လာသည့္ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရာမွ လူေသဆုံးမႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ လက္နက္ပုန္း ဖမ္းဆီးျခင္း တုိ႔ကိုပါ တစ္ၿပဳိင္နက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly
ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔၌ လူသတ္မႈေပါင္း အႀကိမ္ ၁၀၀ ေက်ာ္စီ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၏ စာရင္းမ်ားအရ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ေကအုိင္အုိနဲ႔ အစုိးရ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား မွာ ေဆြးေႏြးမယ္

Photo: ေကအုိင္အုိနဲ႔ အစုိးရ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား မွာ ေဆြးေႏြးမယ္

၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ နဲ႔ ေကအုိင္အုိ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တုိ႔ လာမယ့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ က်ရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ လိုက္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ဒီတစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမႈဟာ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံု မႈျဖစ္ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြဟာ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွေမာင္ေရႊက RFA ကုိ အခုလို ေျပာပါတယ္။

"အခု ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ ကခ်င္အပစ္အခတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာေတြ႕ဆံုဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္၊ က်ေနာ္သိတာကေတာ့ ေနရာနဲ႔ ေန႔ရက္ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီၿပီးသားျဖစ္ တယ္ေပါ့၊ က်န္တဲ့အေသးစိတ္တို႔ က်ေနာ္တို႔ ညိွႏိႈင္းေနတာေတြရွိပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ညိွႏိႈင္းတာေတြ အဆင္ေျပမယ္လို႔က်ေနာ္တို႔ရွင္းျပပါတယ္"

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပင္ပေစာင့္ၾကည့္ေလ့လားေရးအတြက္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ ေခၚယူဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလို႔လည္း ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအေနနဲ႔ေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ သီးျခားႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူေတြကို မဖိတ္ခဲ့ပါဘူး၊ ဒီပြဲမွာလည္း ဖိတ္ဖို႔အေနအထားမရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕အစည္းအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ဖိတ္ၾကားမႈေတြရွိခဲ့ရင္လည္း ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းအေနနဲ႔ေတာ့ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီအေပၚမွာ အၿမဲတမ္းလိုက္ေလ်ာခဲ့တာရွိပါတယ္၊ အခုတစ္ေခါက္မွာလည္း ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕အစည္းဘက္က တျခားဖိတ္ၾကားတဲ့လူေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဖိတ္ၾကားဖို႔မရွိပါဘူး"

၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေကအိုင္အိုတို႔ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၂ ႀကိမ္၊ ေကအုိင္အို နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ မုိင္ဂ်ားယန္မွာ ၂ ႀကိမ္နဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီမွာ ၃ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၇ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး  ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာပါ။
၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ နဲ႔ ေကအုိင္အုိ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တုိ႔ လာမယ့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ က်ရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ လိုက္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။