Monday, 26 March 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၏ ရုိးရွင္းပြင့္လင္းေသာအျမင္ ( အပိုင္း - ၂ )

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၏ ရုိးရွင္းပြင့္လင္းေသာအျမင္ ( အပိုင္း - ၁ ) မွ အဆက္

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ လက္မခံျခင္း`` တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ ´´ ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လာရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ မူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ မ်က္မွန္စိမ္း အတပ္ခံ ထားရသူေတြ နားလည္ေအာင္ ထပ္မံ ရွင္းျပရရင္ တပ္မေတာ္က ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ထာ၀ရ မွန္ကန္ေနမည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲ ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရး ဆုိတဲ့ ဒုိ႕တာ၀န္ အေရး(၃)ပါးျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရး မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့..

- ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမက်န္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
- စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး
- ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး ၏ အက်ိဳး စီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ကာ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရး တုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ သိသိသစၥာရွိရွိ အကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထာ၀ရ မွန္ကန္ေနတဲ့ တို႔တာ၀န္ အေရး(၃)ပါးကို တပ္မေတာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေဖ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) မရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး တစုိက္စုိက္မတ္မတ္ တာ၀န္ယူခဲ့တယ္ ဆုိတာ သိနားလည္ ေစခ်င္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ေခတ္ကလုိ စစ္အင္အား အသုံးျပဳၿပီး တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ခံရမွ ဆုံးရႈံးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္ နယ္ခ်ဲ႕ ၀ါဒီေတြဟာ သူတုိ႔ လုိလားတဲ့သူ၊ သူတုိ႔ ႀကိဳးကုိင္လုိ႔ ရတဲ့ သူကုိတင္ၿပီး ၾသဇာခံႏိုင္ငံ အျဖစ္ သြပ္သြင္းေလ့ ရွိတယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ား အရ လြယ္ကူစြာ ပဲေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး(Geopolitics)အရ အခ်က္ အခ်ာက်ၿပီး ရုပ္၀ထၳဳ အင္အား နည္းတဲ့အတြက္ ပုိၿပီး သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ အေျခခံမေကာင္းရင္ ဇာတိဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းရင္ အလြယ္ တကူပဲ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အရ ပါလီမာန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္၊ တစ္ပါတီ မဆလေခတ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္ ဘယ္ေခတ္မွာ ဘယ္သူဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ မဆုံးရံႈးေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခၽြး ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ႏုိင္သူ မ်ားဟာ တပ္မေတာ္ သားမ်ား ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ လက္ခံ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားျဖစ္လုိ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ ပုံႀကီးခ်ဲ႕တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သိၿပီးသားျဖစ္ေပမဲ့ မသိေသးသူေတြသိေအာင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေထာက္ျပရရင္-

- ၁၉၄၈ - ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ တုိင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တုိင္းကထန္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ မ်ား ႏုိင္ငံ အႏွံအျပား ထၾကြေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလ။
- ၁၉၅၈ - ၁၉၅၉ အာဏာရ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း အစိတ္အစိတ္ အျမႊာျမႊာကြဲၾကၿပီး အာဏာလု၊ လက္နက္စုၾကျဖင့္ တုိင္းျပည္ ၿပိဳကြဲေတာ့မယ့္ အႏၱရာယ္ကာလ။
- ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ဖက္ဒရယ္မူ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲလု ဆဲဆဲ အခ်ိန္။
- ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တုိင္းဆူျပည္ဖ်က္ ဆူပူမႈျဖင့္ မင္းမဲ့စရုိက္ ႀကီးစုိးၿပီး ျပည္ပ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ေရတပ္ စစ္သေဘၤာ(၅)စင္း ျမန္မာ ေရပုိင္နက္ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အထိ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးလု ဆဲဆဲကာလ။