Wednesday, 23 January 2013

ျမင္းစီးျခင္းသည္က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္း

ျမင္းစီးျခင္းသည္က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္း

စိမ္းလန္းစုိေျပတဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေလ႔က်င္႔ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အိမ္၊ ခန္းမ စတဲ႔ ေနရာအတြင္းမွာ ေလ႔က်င္႔ခန္း လုပ္တာထက္ ပိုျပီး အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ ေလ႕က်င္းခန္းကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အားျဖင္႔ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ စိတ္ မၾကည္မလင္ ညစ္ႏြမ္း ေနတာေတြကိုပါ ေလ်ာ႕ပါးသက္သာ ေစႏိုင္တာေၾကာင္႕ အစိမ္းေရာင္ ေလ႔က်င္းခန္႕ ျပဳလုပ္တဲ႔ အေလ႕အထကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္သင္႔ပါတယ္။ မိမိအိမ္ ျခံဝင္းတြင္း မွာေသာ္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အနီးတစ္ဝိုက္က အစိမ္းေရာင္ ရႈခင္းမ်ား၊ သစ္ပင္ မ်ားရွိရာ ေနရာတို႔မွာ ေသာ္လည္းေကာင္း အဆင္ေျပတဲ႔ ေနရာမွာ အစိမ္းေရာင္ ေလ႔က်င္႕ခန္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ ေလ႔က်င္႕ခန္း ျပဳလုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္ အေန အထားဟာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေရကန္၊ ေရအိုင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း စသည္တို႔ရွိပါက ပိုျပီး ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ တယ္လို႔လည္း ပညာရွင္မ်ားက အဆိုျပဳၾကပါတယ္။ ပင္လယ္ ကမ္းေျခဟာ လည္း ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိေစတဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုထဲမွာ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ပါတယ္။

လမင္းေမာင္

ေအးခ်မ္းမြန္မွ လမင္းေမာင္ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia
စိမ္းလန္းစုိေျပတဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေလ႔က်င္ ႔ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္း ဟာအိမ္၊ ခန္းမစတဲ႔ ေနရာအတြင္းမွာ ေလ႔က်င္႔ခန္းလုပ္တာထက္ပိုျပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ ေလ႕က်င္း ခန္းကို ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင္႔ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ စိတ္ မၾကည္မလင္ ညစ္ႏြမ္း ေန တာေတြကိုပါ ေလ်ာ႕ပါးသက္သာ ေစႏိုင္တာေၾကာင္႕ အစိမ္းေရာင္ ေလ႔က်င္းခန္႕ ျပဳလုပ္တဲ႔အေလ႕အထကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင္႔ပါတယ္။ မိမိအိမ္ ျခံဝင္းတြင္း

နယူးဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂြၽန္ကီးသည္ သူ၏ ဒုတိယသက္တမ္း အစိုးရအဖြဲ႕ အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္ ဝန္ႀကီး ၃ ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္

နယူးဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂြၽန္ကီးသည္ သူ၏ ဒုတိယသက္တမ္း အစိုးရအဖြဲ႕ အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္ ဝန္ႀကီး ၃ ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္

နယူးဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂြၽန္ကီးသည္ သူ၏ ဒုတိယသက္တမ္း အစိုးရအဖြဲ႕ အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္ ဝန္ႀကီး ၃ ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းသို႔ ႏုပ်ိဳေသာ စြမ္းအားမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား သယ္ေဆာင္လာရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ အရ နယူးဇီလန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေလာ့(ခ္) ဝု (ဒ္) စမစ္ ကို ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ ေနရာတြင္မူ ေဒးဗစ္ကာ တာအား အစားထိုး ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကာတာအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိရာထူး ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း အစိုးရႏွင့္ အေျခခံ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဝန္ႀကီး အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5153-2013-01-23-15-21-44#.UQAAae72usc နယူးဇီလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဂြၽန္ကီးသည္ သူ၏ဒုတိယသက္တမ္း အစိုးရအဖြဲ႕ အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္ဝန္ႀကီး ၃ ဦး၏အမည္စာရင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းသို႔ ႏုပ်ိဳေသာ စြမ္းအားမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား သယ္ေဆာင္လာရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈအရ နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေလာ့(ခ္) ဝု (ဒ္) စမစ္ကို ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ ေနရာတြင္မူ ေဒးဗစ္ကာတာအား အစားထိုးခန္႔အပ္သြား

ေကအိုင္ေအ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မွ အျပစ္မဲ့ ကုန္တင္ယာဥ္ တစ္စီးအား မိုင္းဆြဲ တိုက္ခိုက္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု


ေကအိုင္ေအ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မွ အျပစ္မဲ့ ကုန္တင္ယာဥ္ တစ္စီးအား မိုင္းဆြဲ တိုက္ခိုက္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား

ဓါတ္ပုံမ်ား ၾကည့္ရန္ >>

http://www.myawady.net.mm/photonews/item/5164-2013-01-23-21-39-39#.UQABNZ28B8E

အတူတူေမြးလွ်င္ေတာင္ ကုိရီးယားက အသက္ ၁ ႏွစ္ပိုၾကီး

အတူတူေမြးလွ်င္ေတာင္ ကုိရီးယားက အသက္ ၁ ႏွစ္ပိုၾကီး
Wednesday, January 23, 2013

ခုေန ရြယ္တူကိုရီးယားသူကို သြားမိတ္ဆက္ရင္ေတာင္ သူက ကိုယ့္ထက္ တစ္ႏွစ္ၾကီးတယ္လို႔ေျဖရင္ေျဖမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကိုရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားဟာ သူ႔တို႔ရဲ ႔ အသက္ကို ဝမ္းမွာ သေႏၶတည္ကတည္းက ထည့္တြက္ ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ယင္းယဥ္ေက်းမွုဟာ တရုတ္ျပည္က စတင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဗီယက္နမ္ ၊ ဂ်ပန္တို႔အထိေတာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိခဲ့ပါတယ္။ 
ယခုေတာ့ ဂ်ပန္မွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မွုကို ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္
လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အသက္ စံညြန္းနဲ႔ သူတို႔ စံညႊန္းကို တြဲသံုးဆဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား လည္း ထုိနည္းတူစြာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္တုိ႔က ယင္းကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္မွုကို ေဗဒင္တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အတြက္ မွတ္သားမွုက အဓိက ျဖစ္ျပီး တျဖည္းျဖည္းတြင္က်ယ္
လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ အနည္းငယ္လည္း ရွုပ္ေထြးေနပါေသးတယ္။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ေတာင္ အသက္
တြက္ပံုခ်င္းကြာေနျပန္ပါေသးတယ္။ ေသခ်ာ တာကေတာ့ သူတို႔ တကယ္ေမြးတဲ့ ရက္ထက္ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ကေတာ့ ပိုၾကီးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ေမြးတဲ့ ရက္အျပင္ သေႏၶ စတည္တဲ့အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ မဂၤလာဦးည အစရွိသျဖင့္ေတာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တြက္ခ်က္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကိုရီးယားတို႔မွာ ယင္း အသက္တြက္နည္း စနစ္အား အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
ရိုးရာေလး ဗဟုသုတ
--
http://www.yoyarlay.com/international-news/asia/33964-korea-are-1-year-oldert-than-everyone

YoYarLay
ခုေန ရြယ္တူကိုရီးယားသူကို သြားမိတ္ဆက္ရင္ေတာင္ သူက ကိုယ့္ ထက္ တစ္ႏွစ္ၾကီးတယ္လို႔ေျဖရင္ေျဖမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ ကိုရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားဟာ သူ႔တို႔ရဲ ႔ အသက္ကို ဝမ္းမွာသေႏၶ တည္ကတည္းက ထည့္တြက္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္ေတာ့ ယင္းယဥ္ေက်းမွုဟာ တရုတ္ျပည္ကစတင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဗီယက္နမ္ ၊ ဂ်ပန္တို႔အထိေတာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ေသဆံုးမႈအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား တိုးျမင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာ

အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ေသဆံုးမႈအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား တိုးျမင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာ

 
ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ေသဆံုးမႈ မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာ လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီနာရာ ဘာနီခါက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ ၾကပါသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ပါကစၥတန္တြင္ စီအုိင္ေအ၏ ကြပ္ကဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေသာ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပါကစၥတန္ ဝါဇီရီ စတန္ လူမ်ိဳးစု ေဒသရွိ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားကို သုတ္သင္ ေမာင္းထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာဆိုလ်က္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ဥေပကၡာ ျပဳထားလ်က္ ရွိပါသည္။ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံကမူ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရး မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ ေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ား ကိုပါ ေသဆံုးေစ လ်က္ရွိ သည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5146-2013-01-23-15-12-39#.UP_1YO72usc

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အေမရိကန္ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ေသဆံုးမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားတိုးျမင့္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီနာရာဘာနီခါကလႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ ၾကပါသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ရွိ ေရျပင္ပိုင္နက္ အမ်ားစုအား ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေရးဆြဲထားေသာ မ်ည္း ၉ စက္ သည္ တရားမဝင္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ရွိ ေရျပင္ပိုင္နက္ အမ်ားစုအား ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေရးဆြဲထားေသာ မ်ည္း ၉ စက္ သည္ တရားမဝင္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ

 
ဖိလစ္ပုိင္ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမ အပါအဝင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အတြင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢ ခံု႐ံုးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး အတြင္းဝန္ အဲဘက္ဒယ္႐ို ဆာရီယိုက ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးမွ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ ဥပေဒ ကြန္ဗန္းရွင္း အရ ခံုသမာဓိျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီးအား အစိုးရက အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ဒယ္႐ိုဆာရီယိုက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရျပင္ႏွင့္ ကြၽန္းစုမ်ား အပါအဝင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ရွိ ေရျပင္ပိုင္နက္ အမ်ားစုအား ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေရးဆြဲထားေသာ မ်ည္း ၉ စက္ သည္ တရားမဝင္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဒယ္႐ို ဆာရီယိုက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5142-2013-01-23-15-07-49#.UP_zDe72usc
ဖိလစ္ပုိင္ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအပါအဝင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢခံု႐ံုးသို႔တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ အဲဘက္ဒယ္႐ိုဆာရီယိုက ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါ သည္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

အာဖဂန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေနတိုး ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တာလီဘန္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့

အာဖဂန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေနတိုး ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တာလီဘန္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့

 
အာဖဂန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေနတိုး ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သီးျခားစစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမ တစ္ခုအတြင္း တာလီဘန္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးအား ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

အာဖဂန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ Helmand စီရင္စု၊ Lashkar Gah ေဒသတြင္ တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရး အကူ အညီအဖြဲ (ISAF) ၏ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ကဘူးလ္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၄၅ဝ ကီလိုမီတာ အကြာ Kandahar စီရင္စု၊ Maiwand ႏွင့္ Spin Boldak ေဒသတို႔တြင္ တာလီဘန္ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးအား ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ သိရွိ ရပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5145-2013-01-23-15-11-14#.UP_zDu72usc အာဖဂန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေနတိုးဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္ သီးျခားစစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း တာလီ ဘန္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားမွ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

၄၅မိနစ္ထက္မၾကာပဲ ရူးေစမည့္အခန္း

၄၅မိနစ္ထက္မၾကာပဲ ရူးေစမည့္အခန္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Minnesota ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ Orfield ဓာတ္ခြဲခန္းဌာန မွာ ရွိတဲ့ အခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသံစမ္းသပ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အခန္းျဖစ္ျပီး ကမၻာ့အသံတိတ္ဆိတ္ဆံုး အခန္း အျဖစ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယင္း အခန္းမွာ လူ တစ္ေယာက္ဟာ ၄၅ မိနစ္ထက္ ပိုၾကာၾကာ မေနႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိထားပါတယ္။ ေနႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ၄၅ မိနစ္ေက်ာ္ရင္ ရူးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္းရဲ ႔ တည္ေဆာက္ပံုက ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း ေျခာက္ျခား စရာ ေကာင္းတာကို ျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။ အသံကာ၊ အသံ စစ္ထုတ္စနစ္ မ်ားလည္း အဆင့္ဆင့္ခံထားတဲ့အတြက္ အထဲမွာ ျခင္ေတာင္ပံ ခတ္သံ ေတာင္ ၾကားရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အထဲမွာ လူတစ္ဦးတည္းကိုသာ ခုန္တစ္လံုးမွာ ထိုင္ခိုင္းေစတဲ့ စမ္းသပ္မွု ျပဳလုပ္ပါတယ္။

မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း သူ႔ ႏွလံုးခုန္သံကိုပါ ၾကားရလာ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘာသံမွ မၾကားတဲ့အဆံုး နားထဲမွာ က်ယ္ေလာင္ ဆူးရွတဲ့ အသံမ်ား ၾကားရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမင္ျမင္ သမွ် ကလည္း အာရံုသာ မဆိုက္ႏိုင္ရင္ ေခါင္းမူးေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အျမင္ေရာ၊ အၾကားေရာ တိုက္ခိုက္မွုေပါင္း မ်ားစြာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး တစ္ေယာက္တည္း ေအာ္ဟစ္ငိုေၾကြးရပါမယ္။ ငိုေလေလ၊ အသံထြက္ေလေလ ပိုမို စိတ္ေျခာက္ျခားဖယ္ရာ ေကာင္းလာျပီး ရူးသြားတဲ့ အဆင့္ထိကို ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယင္းအခန္းကို ကမၻာ့အတိတ္ဆိတ္ဆံုးနဲ႔ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အခန္းလို႔လည္း ေခၚဆုိၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: rarefacts
ရိုးရာေလး ထူးဆန္းေထြလာ

http://www.yoyarlay.com/entertainment/123-discovery/33963-the-world-quietest-place

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  YoYarLay တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Minnesota ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ Orfield ဓာတ္ခြဲခန္းဌာနမွာ ရွိတဲ့ အခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္ပါတယ္။
အသံစမ္းသပ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အခန္းျဖစ္ျပီး ကမၻာ့အသံတိတ္ဆိတ္ ဆံုးအခန္းအျဖစ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယင္း အခန္းမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ ၄၅ မိနစ္ထက္ ပိုၾကာၾကာမေနႏိုင္ဘူး လို႔လည္းရွာေဖြ ေတြ႔ရွိထားပါတယ္။ ေနႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ၄၅ မိနစ္ေက်ာ္ရင္ ရူးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၏ သေဘာထား အမွန္ကုိ သိျမင္၍ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ား ဆက္လက္၍ အလင္း ဝင္ေရာက္ လ်က္ရွိ

Photo: ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၏ သေဘာထား အမွန္ကုိ သိျမင္၍ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ား ဆက္လက္၍ အလင္း ဝင္ေရာက္ လ်က္ရွိ 
Wednesday, January 23, 2013

လူသားမ်ဳိးႏြယ္ တစ္ရပ္လုံး၏ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ေရး အတြက္ တာခ်ီလိတ္ နယ္ေျမအတြင္း ေဒသခံ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းလ်က္ သတင္း ေဖာ္ထုတ္ ပိတ္ဆုိ႔ ရွင္းလင္း ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္က နယ္ေျမခံ ျပည္သူ႕စစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား နယ္ေျမ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ မူးယစ္ တရားခံ စုိင္းေနာ္ခမ္း အဖဲြ႕မွ လက္က်န္ က်ဟဲ ဦးစီး ၅ဦးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၎ေနရာ တစ္ဝုိက္ အား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ခဲ့ရာ ေခါင္းေဆာင္ဟု ယူဆရသည့္ က်ဟဲအား ေရွ႕ထြက္မုိင္း ၃ လုံး၊ လက္ပစ္ဗုံး ၁ လုံး၊ အမ္- ၇၉ ဗုံးသီး ၁၇ လုံး ႏွင့္အတူ အေသဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ ေဆးျပား ၂၅ဝဝ ျပားပါ အထုပ္ တစ္ထုပ္၊ ေရွ႕ထြက္မုိင္း ႀကိဳးေခြ (၁ဝဝ) ေပ အရွည္ ၃ ေခြ၊ ၄ဝ မမ ဗုံးသီး ၈ လုံး၊ ႏုိကီရာ ဖုန္း မုိင္း ၆ လုံး၊ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္ သံကုိယ္ထည္ မုိင္း ၁ လုံး၊ တီအင္န္တီ ယမ္း ဝ.၂၅ ပုိင္း ကီလုိ ၂ တုံး၊ ကန္႔မႈန္႔ ဝ.၅ ကီလုိ ၁ ထုပ္၊ လွ်ပ္စစ္ စနက္တံ ၆ ခု၊ ေပ ၁၅ဝ ရွည္ အျဖဴေရာင္ ဝါယာႀကိဳးေခြ ၁ ေခြ၊ အမ္ -၂၂ က်ည္အိမ္ ၁ ခုႏွင့္ ၎က်ည္ ၈၄ ေတာင့္၊ က်ည္ကာ အက်ႌ ၁ ထည္ သိမ္းဆည္း ရမိသည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ နယ္ေျမခံ ျပည္သူ႔ စစ္အဖဲြ႕ မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ ေဆးဝါး အႏၱရာယ္ကို မုန္းတီး ၾကသည့္ ျပည္သူ လူထုမ်ား ေပါင္း၍ အဆက္မျပတ္ ဖိအား ေပးမႈေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူ က်ဟဲ အဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕ဝင္ ျဖစ္သူ နမ့္ဖုန္း ရြာသား က်ကဲြသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ၉ မမပစၥတုိ ၁ လက္၊ ၎က်ည္အိမ္ ၁ ခု၊ က်ည္ ၈ ေတာင့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီ ခဲြတြင္ က်န္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ က်တီခဲ၊ ပါနတ္၊ က်ဘူရွီး ႏွင့္ မေခ်ာ္ကဲတုိ႔ ၄ ဦးသည္ လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း ရွိရာသို႕ အလင္းဝင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ Geneva Conventions of August 12 th., 1949, Article III , Conflicts not of an international Charcter I and II ႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက ေစာင့္ေရွာက္ ေပးထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အလင္းဝင္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ အရ ညေန ၅ နာရီ ခဲြတြင္ ကာဘုိင္ ၁ လက္၊ ၎က်ည္အိမ္ ၁ ခုႏွင့္ က်ည္ ၈ ေတာင့္၊ အမ္- ၇၉ ေလာင္ခ်ာ ၁ လက္၊ ေအေက - ၄၇ (၅)လက္၊ ၎က်ည္အိမ္ ၅ ခုႏွင့္ က်ည္ ၂ဝ၅ ေတာင့္၊ ၄ဝ မမဗုံးသီး ၈ လုံး၊ ေရွ႕ထြက္မုိင္း ၁ လုံး၊ တီအင္န္တီယမ္း ဝ.၂၅ ေပါင္ ၁ တုံး၊ လွ်ပ္စစ္ စနက္တံ ၃ ခုႏွင့္ မုိင္းႀကိဳး ၁ဝဝ ေပအရွည္ ၂ ေခြ၊ အာပီဂ်ီ ၁ လက္၊ ၎ဗုံးသီး ၂ လုံး၊ ပုိ႔က်ည္ ၁ ေတာင့္ တုိ႔အား ေဖာ္ထုတ္ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/headline/item/5132-2013-01-23-13-01-43#.UP-cwJ28B8E

ျမ၀တီလူသားမ်ဳိးႏြယ္ တစ္ရပ္လုံး၏အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ေရးအတြက္ တာခ်ီလိတ္နယ္ေျမအတြင္း ေဒသခံ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ပူးေပါင္းလ်က္ သတင္းေဖာ္ထုတ္ ပိတ္ဆုိ႔ ရွင္းလင္းျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္က နယ္ေျမခံျပည္သူ႕ စစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ မူးယစ္တရားခံစုိင္းေနာ္ခမ္းအဖဲြ႕မွ လက္က်န္က်ဟဲ ဦးစီး၅ဦးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၎ေနရာတစ္ဝုိက္အား အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ခဲ့ရာ ေခါင္းေဆာင္ဟုယူဆရသည့္ က်ဟဲအား ေရွ႕ထြက္မုိင္း ၃ လုံး၊ လက္ပစ္ဗုံး ၁ လုံး၊ အမ္- ၇၉ ဗုံးသီး ၁၇ လုံ ႏွင့္အတူ အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး WY စာတမ္းပါစိတ္ၾကြ

ေရခဲေတာင္ေပၚက ထူးဆန္းေသာ ပိုးေကာင္

ေရခဲေတာင္ေပၚက ထူးဆန္းေသာ ပိုးေကာင္

ရွီးပဒီးေခၚ ပိုးႏြယ္ေလးရဲ႕ အစြမ္းထက္ ေဆးဘက္ဝင္ မႈေတြက ေတာ္ေတာ္ ကိုမ်ားျပားပါတယ္။ အရသာမွာ ခ်ိဳျပီးဆိမ္႕တဲ႔အရသာရွိတယ္ ဆိုပါတယ္။ ၄င္းရွီးပဒီး ပိုးေကာင္ေလးေတြကို အေျခာက္လွမ္းျပီး အမႈန္႕ျပဳလုပ္ ကာ ေရာင္းခ်တတ္ၾကပါတယ္။အဟာရဓာတ္ ပါဝင္မႈ မ်ားျပားတဲ႔ အတြက္ ဖ်ားနာျပီး နလံထစလူနာေတြ အျမန္ဆံုး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း
ေက်ာက္ကပ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ား ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းဓာတ္မတည္႕ျခင္းကို သက္ သာေစျခင္း၊
ေခ်ာင္း ဆိုး၊ ရင္ၾကပ္ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစျခင္းကင္ဆာျဖစ္ ပြားျခင္း ကို ေလ်ာ႕နည္းေစျခင္းေသြးဥမ်ားကို တိုးပြားေစျခင္း ေသြး ရည္ၾကည္အတြက္ ပရိုတိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေသြးဖိအား မ်ားျခင္း၊ နည္းျခင္းကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းအမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ခြန္အား တိုးပြားေစျခင္း
ကိုယ္ခံအားကို ျမင္႕မားေစျခင္း၊ အဆုပ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကို ေကာင္း မြန္ေစျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာေကာင္း မြန္ေစျခင္း ၊ ႏုပ်ိဳေစျခင္း၊ အေရး အေၾကာင္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစျခင္း စသျဖင္႕ အက်ိဳးမ်ား ရရွိတယ္လို႕ သိရွိရပါတယ္။

ရွားပါးတာေၾကာင္႔ေရာ ၊ ေဆးဘက္ဝင္တာေၾကာင္႕အတြက္ပါ တန္ဖိုးႀကီးလွ ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ပံုမွန္ အားေဆး အျဖစ္ ေသာက္သံုး ၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါ တယ္။ ၄င္း ပိုးေဆးႏြယ္( ရွီးပဒီး) မ်ားကို တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား စသည္ ႕ႏိုင္ ငံမ်ားက ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အားကစား သမားေတြ ဟာလည္း ကိုယ္ခံစြမ္းအားျမင္႔မားျပီး အေမာအပန္း ခံႏိုင္ဖို႕ရန္ အတြက္ ပိုးႏြယ္ပင္ကို အျမဲတမ္း မွီဝဲ စားသံုးၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြက စြပ္ျပဳတ္ထဲ ထည္႔ခ်က္ျခင္း၊ ၄င္း ရီွးပဒီး သက္သက္ ကိုလည္း စားသံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တိဘက္ေဒသေတြမွာ ၄င္းေဆးပိုးႏြယ္ကို အေျမာက္အျမား ရွာေဖြရရွိျပီး ေငြေၾကးစီးပြား တိုးတက္ လာၾကသူေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ဖ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ျမင့္မားလွ တဲ့ ေရခဲေတာင္ေတြ ထက္မွာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင္ တစ္ပိုင္း ႏြယ္ပင္တစ္ပိုင္း ရွီးပဒီး ကို စနစ္တက်ေလ့လာျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယေန႔ ေခတ္စားလွတဲ့ ကိုရီးယားဂ်င္ဆင္းတို႔လို စီးပြားျဖစ္ ေမြးျမဴစိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိတဲ့အျပင္ ဝင္ေငြတိုးရံုသာမက၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြပါ ရရွိတိုးပြားလာစရာ ရွိေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ။

လမင္းေမာင္

ရွီးပဒီးေခၚ ပိုးႏြယ္ေလးရဲ႕ အစြမ္းထက္ ေဆးဘက္ဝင္မႈေတြ က ေတာ္ေတာ္ကိုမ်ားျပားပါတယ္။ အရသာမွာခ်ိဳျပီးဆိမ္႕တဲ႔ အရသာ ရွိတယ္ ဆိုပါတယ္။ ၄င္းရွီးပဒီး ပိုးေကာင္ေလးေတြကို အေျခာက္ လွမ္းျပီး အမႈန္႕ျပဳလုပ္ကာ ေရာင္းခ်တတ္ၾကပါတယ္။ အဟာရဓာတ္ ပါဝင္မႈမ်ားျပားတဲ႔အတြက္ ဖ်ားနာျပီးနလံထစလူနာေတြ အျမန္ဆံုး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းေက်ာက္ကပ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေအာ္ဒါစတင္မွာယူ

Photo: အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေအာ္ဒါစတင္မွာယူ
Wednesday, January 23, 2013

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ အထည္ေအာ္ဒါမ်ား စတင္ မွာယူေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေအာ္ဒါ မွာယူခဲ့ေသာ္လည္း
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္
ေဆြးေႏြးေနဆဲသာျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

“အေမရိကန္က ေအာ္ဒါ မွာတယ္ဆိုေပမယ့္ Contract ထိုးတဲ့ အဆင့္ကို မေရာက္ေသးပါဘူး။ အျမန္ဆံုး ဆိုရင္ေတာင္ ငါးလပိုင္းေလာက္မွ စ ႏုိင္မယ္ ထင္တယ္။ သူတို႔ေတြက ဒီမွာ စက္႐ံုေထာင္ခ်င္တယ္။ လက္ရွိ ဒီမွာက စက္႐ံု ၁၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ လုပ္သား ဦးေရက တစ္သိန္းခြဲ ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္” ဟု ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ရိွ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အဓိက တင္ပုိ႔ေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကလည္း လက္ရိွစက္႐ံုမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမွာ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိသာ ရရိွေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ေန႔ဆိုင္းသာ လုပ္ခြင့္ရၿပီး ညပိုင္း လုပ္ခြင့္မရေၾကာင္း၊ လက္ရိွ အခ်ိန္အထိ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအျပင္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ စိတ္၀င္စားေနၾကၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားအျပင္ စက္႐ံုမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို အဓိက ေလ့လာလ်က္ရိွေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္ မူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ စံုစမ္းေလ့လာမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္
ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

အလားတူ လက္၀ါး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးကလည္း “ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေတြမွာ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခ်င္ တယ္ဆိုၿပီး စံုစမ္းေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ အဓိက သိခ်င္ေနတာက အလုပ္သမား ေစ်းကြက္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈကိုပဲ။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လစာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ၿပီးေတာ့ စက္႐ံုေတြရဲ႕ ဓာတ္အားရရွိမႈ အေျခအေနကို သူတို႔ အဓိကထား စံုစမ္းၾကတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံသား အမည္ခံ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွာ အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ အသစ္ေလွ်ာက္တာဆိုလို႔ တ႐ုတ္တိုင္ေပနဲ႔ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ မ်ားေနတယ္” ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲလာလို႔ အထည္ခ်ဳပ္ က႑မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး
ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး GSP အခြင့္အေရး မရခဲ့ေတာ့ ျမန္မာပို႔ကုန္ေတြ ဥေရာပကို သြားရင္ အခြန္သက္သာခြင့္ မရခဲ့ဘူး။ အခု ေနာ္ေ၀က GSP ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထား
ေရာက္ရွိလာၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္” သံုးသပ္သည္။

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ GSP ေပးအပ္သည့္အတြက္ ျမန္မာပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ တင္ပို႔ႏုိင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ား ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသို႔ လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားလာမႈႏွင့္အတူ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ရလာ ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက သံုးသပ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢႏုိင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား နည္းပညာ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအမ်ား ဆံုးရရွိေစမည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ နည္းပညာ အကူအညီ ေပးမႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းမွ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က “အရင္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔ခြင့္ကို အေမရိကန္က ကန္႔သတ္ထားတယ္။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ခြင့္ကို အေမရိကန္က ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အလားအလာ အရမ္းေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္လာပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ က႑မွာ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေန
စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
၁။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၃၈၉ ဒသမ ၀၉၀ ၂၈၁ ဒသမ ၇၁၉ ၆၇၀ ဒသမ ၈၀၉
၂။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၃၄၈ ဒသမ ၂၀၀ ၂၈၀ ဒသမ ၆၄၁ ၆၂၈ ဒသမ ၈၄၁
၃။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၄၅၄ ဒသမ ၁၈၁ ၃၈၂ ဒသမ ၄၀၉ ၈၃၆ ဒသမ ၅၉၀
၄။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅၇၀ ဒသမ ၉၉၂ ၄၃၄ ဒသမ ၈၉၇ ၁၀၀၅ ဒသမ ၈၈၉
၅။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ (ၾသဂုတ္လအထိ) ၂၇၂ ဒသမ ၇၈၁ ၂၂၃ ဒသမ ၆၇၉ ၄၉၆ ဒသမ ၄၆၀

Eleven Media Group
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ အထည္ေအာ္ဒါမ်ား စတင္မွာယူေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေအာ္ဒါ မွာယူခဲ့ေသာ္ လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေဆြးေႏြးေနဆဲသာျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

စစ္ေတြပင္စင္စားမ်ား Smart Card ျဖင့္ ေငြထုတ္ႏုိင္

Photo: စစ္ေတြပင္စင္စားမ်ား Smart Card ျဖင့္ ေငြထုတ္ႏုိင္
Wednesday, January 23, 2013 

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္
ေငြထုတ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္( စစ္ေတြ) မွ 
Smart Card ျဖင့္ ေငြထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားအား E-pension စနစ္ Smart Card ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ (၂၁)ရက္ေန႔က စ၍ ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

“အသက္ႀကီးတဲ့ ပင္စင္စားေတြ အတြက္ Smart Card နဲ႔ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာ နဲ႔ ထုတ္ေပးတာပါ။ အရင္ကဆုိရင္ ပင္စင္ထုတ္ရင္ ႏွစ္ခါ လာရတယ္။ အခုက ရုံးခ်ိန္အတြင္းဘယ္အခ်ိန္မဆုိ လာထုတ္လုိ႔ ရပါတယ္ဆိုေတာ့ ပင္စင္စားေတြ ႏွစ္ခါလာဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူး အမ်ားႀကီး သက္သာတယ္”ဟု စစ္ေတြခရုိင္ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးဘေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါကဒ္ျဖင့္ လူကုိယ္တုိင္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လည္း ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း(၃၅၀၀)ခန္႔ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ လူဦးေရ(၁၅၀၀)ကုိ အဆုိပါ Smart Card ျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီဟု သိရသည္။

“ ဒီလ ၂၁ ရက္ေန႔က အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြကုိ Smart Card နဲ႔ ေငြထုတ္ေပးပါတယ္။ လူတုိင္း အတြက္ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး ပင္စင္စားေတြအတြက္ပဲ ထုတ္ေပးပါေသးတယ္။’’ဟု အဆုိပါ အရာရွိ က ေျပာသည္

အၿငိမ္းစားမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လစာေငြမ်ားထုတ္ယူရာတြင္ ယခင္လုိ စာအုပ္ျဖင့္ ထုတ္စရာမလုိသည့္ အျပင္  ေလွ်ာက္လႊာတင္စရာလည္း မလုိဘဲ အဆုိပါ Smart Card ျဖင့္ ေငြထုတ္ယူႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အသက္ႀကီးတဲ့ ပင္စင္စားေတြ သက္သာတာေပါ့။ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈလဲ မရွိေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရတာတုိ႔၊ ဘာတုိ႔လုပ္ရ
ေသးတယ္။ အခုဆုိရင္ တစ္တည္းတန္းထုတ္လုိ႔ရတယ္။ အခ်ိန္လဲ
မၾကာေတာ့ဘူး။” ဟု အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္း သုံးရာေက်ာ္ လာေရာက္ေငြထုတ္
ယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးေဝ - ရခုိင္ျပည္နယ္ (ျမစ္မခ)
Myit Makha Mediagroup
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္  ေငြ ထုတ္ ယူရာတြင္ လြယ္ကူရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္( စစ္ေတြ) မွ Smart Card ျဖင့္ ေငြထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။
အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားအား E-pension စနစ္ Smart Card ျဖင့္ ဇန္န ၀ါရီ (၂၁) ရက္ေန႔က စ၍ ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား အမွန္ကို သိျမင္၍ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး အလင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား အမွန္ကို သိျမင္၍ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး အလင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့
Wednesday, January 23, 2013


ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကို
ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိသည့္ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၏ အဓမၼ လုပ္ ရပ္ မ်ားကို လက္မခံလိုသည္ KIA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားသို႔ အဆက္မျပတ္ အလင္း ဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီး ေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း တစ္ခုသို႔ KIA တပ္မဟာ ၅ မွ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္၊ ေအ-၅ဝ၁၃၄ တပ္သား ႏုိင္ဝင္း (၃၂)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေလာ့လီ (ရွမ္း/ဗုဒၶ) သည္ လက္နက္မဲ့ အလင္း ဝင္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

အဆိုပါ KIA တပ္သား ႏုိင္ဝင္းသည္ တာေလာႀကီး ရြာတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူ ေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ ေနစဥ္၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမွ KIA အဖြဲ႕ ၏ အဓမၼ ဖမ္းဆီး ျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး KIA အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ရာတြင္ ေရႊေမွာ္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း တြင္းမ်ားမွ လူသစ္စု ခံရသူ မ်ားႏွင့္ က်ပန္း လုပ္ကိုင္ သူမ်ားအား ေရွ႕တန္းမွ အေသခံ ခိုင္းျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း၊ ရိကၡာ လံုေလာက္စြာ မရျခင္းႏွင့္ လစာ မရရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြး က်ပ္တည္းၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အလင္းဝင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ရရွိသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ KIA အလင္းဝင္ ၆၃ ဦးရွိၿပီး ထပ္မံ၍ အလင္း ဝင္ေရာက္ရန္လည္း ရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလင္းဝင္ KIA တပ္ဖြဲ႕ဝင္အား တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားမွ Geneva Conventions of August 12th, 1949, Conflicts not of an international character Article 3(I) and (II) ႏွင့္ အညီေကာင္းမြန္စြာ
ေစာင့္ေရွာက္ ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/local/item/5120-2013-01-23-10-14-46#.UP-TlO72usc

ျမ၀တီ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိသည့္ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္း က်န္းသူ အဖြဲ႕၏ အဓမၼလုပ္ရပ္မ်ားကို လက္မခံလိုသည္ KIA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသို႔ အဆက္မျပတ္အလင္း ဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။

ရုရွားလက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ၂၀၁၂ မွာ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိ

Photo: ရုရွားလက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ၂၀၁၂ မွာ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိ
Wednesday, January 23, 2013

႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ အေရွ႕
အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္လို႔ The New Indian Express သတင္း တရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ေရွးဦး ေရတြက္တာေတြ အရ ႏိုင္ငံတကာကို လက္နက္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်တာ ၁၅.၁၆ ဘီလီယံ
ေလာက္ ရွိပါတယ္။ 

ဒီ ပမာဏဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မူလရည္ရြယ္တာရဲ႕ ၁၁၁.၈ရာခိုင္ႏႈန္း
ျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔ ႐ုရွား စစ္ေရးနည္း ပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ဖက္ဒရယ္ အႀကီးအကဲ Alexander Fomin က အဆုိပါသတင္းမွာ 
ေျပာထားပါတယ္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႐ုရွားအစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လက္နက္ ၁၃.၂ ဘီလီယံဖိုး
ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ၿပီး လွ်င္ ဒုတိယ ကမာၻ႔ လက္နက္အမ်ားဆုံး
ေရာင္းခ်တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ “လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က ဆိုရင္ အေထြေထြ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ေတြ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ကစၿပီး
 ၃ ဆေလာက္ ပိုမ်ားျပား လာတာပါ” ဟု ၎က ဆိုပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ အေရွ႕
အလယ္ပိုင္း ေဒသရွိ ႏိုင္ငံေတြဟာ ႐ုရွားႏွင့္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ 

ဧရာ၀တီ
႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္လို႔ The New Indian Express သတင္း တရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ေရွးဦး ေရတြက္ တာေတြအရ ႏိုင္ငံတကာကို လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်တာ ၁၅.၁၆ ဘီလီယံေလာက္ ရွိပါတယ္။

ဟိုပင္လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲႏႈန္း အျမင္႔ဆံုးေရာက္

ဟိုပင္လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲႏႈန္း အျမင္႔ဆံုးေရာက္
Wednesday, January 23, 2013 

မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပင္ၿမိဳ႕မွေဒသခံလူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲမႈမွာ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ ပ်ံႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၂၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိသည့္ လူငယ္လူရြယ္
အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး လူလတ္ပိုင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုသံုးစြဲမႈက ေက်ာင္းသားေတြၾကားမွာပါပ်ံႏွံ႔ေနတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ပညာေရးေတြကိုလည္း ထိခိုက္တယ္။”ဟု  ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ဟိုပင္ၿမိဳ႕၊ ကုလားကုန္း၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ သဲျဖဴေခ်ာင္း စသည့္ ရပ္ကြက္တို႔တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေရာင္းခ်ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“အရင္တုန္းက မူးယစ္ေရာင္းတဲ့သူ၊ သံုးစြဲသူေတြကို ဖမ္းဆီးေသးတယ္။ အဲ့တုန္းက သံုးစြဲသူေရာ ေရာင္းခ်တဲ့သူေကာ လူဦးေရ (၁၀၀)
ေက်ာ္ေလာက္ ဖမ္းမိသြားတယ္။ အခုတစ္ခါ အဲ့ဒီေနရာေတြမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ျပန္ေရာင္းေနေသးတယ္။” ဟု ဟိုပင္ၿမိဳ႕ ေဒသ
ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုအခါတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၏
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
ထိခိုက္လွ်က္ရွိၿပီး မိဘမ်ားမွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြကစာေမးပြဲလည္း မေအာင္ေတာ့ဘူး။ မိုးညႇင္းမွာ
ဆိုရင္လည္း ေက်ာင္းသားေတြက ငိုက္မ်ဥ္းေနၾကတယ္။”ဟု ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ယခုလိုမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈမ်ားျပားေနရျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ အားနည္းၿပီး ကိုင္တြယ္မႈ မထိေရာက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက
သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

“ဖမ္းတာကေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ဖမ္းၿပီးရင္ တစ္ပါတ္ဆယ္ရက္
ေလာက္ပဲဖမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္။အဲ့ေရာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာေရာင္းတဲ့
သူေတြက တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြကိုင္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေန ၾကတယ္။”ဟု
ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္၀င္းဦးက ေျပာသည္။

ထက္ေအာင္ခန္႔ (ျမစ္မခ)
Myit Makha Mediagroup
မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပင္ၿမိဳ႕မွေဒသခံလူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈမွာ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား မူး ယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ ပ်ံႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အသက္ (၂၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိသည့္ လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး လူလတ္ပိုင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

Facebook အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အထီးက်န္ေ၀ဒနာသက္သာႏိုင္

Facebook အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အထီးက်န္ေ၀ဒနာသက္သာႏိုင္
Wednesday, January 23, 2013

ကမၻာေက်ာ္လူမႈကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည့္္ Facebook တြင္ status တင္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ “ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း (Like)” လုပ္ခံရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အထီးက်န္ခံစားရမႈ က်ဆင္းေစ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုအရသိရ သည္။
ယခင္သုေတသနမ်ားတြင္ Facebook အသံုးျပဳျခင္းကို စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ ေႂကြးၿမီထူေျပာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္တိုးျခင္း စသည္အထိ ျဖစ္ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာထားခဲ့ၾကသည္။ 

Facebook သည္ စိတ္က် ေရာဂါျဖစ္ေစသည္႕ အေၾကာင္းရင္း ဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း ျငင္းခုန္ၾက ဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Facebook အသံုးျပဳသူတိုင္းလိုလိုက Facebook သည္စြဲလန္းေစသည္ဆိုသည္႕ 
အခ်က္ ကို လက္ခံထားၾကသည္။

ယခုသုေတသနတြင္ Facebook ေပၚသို႔ စာတင္ျခင္းသည္ အထီးက်န္ ခံစားရျခင္းကို သက္သာေစျခင္းရွိမရွိ အဓိကေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ ဘာလင္တကၠသုိလ္ႏွင့္ အရီဇုိး နားတကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အထီးက်န္ဆန္မႈအတိုင္း အတာပမာဏကို စူးစမ္းခဲ့ၾကသည္။ 
သုေတသီမ်ား အတုဖန္တီးထားေသာ Facebook အသံုးျပဳသူ User ကိုလည္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား က မိတ္ေဆြအျဖစ္ စာရင္း
ထည္႕သြင္း ခဲ့ၾကသည္။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ အား Facebook တြင္ ပံုမွန္ထက္စာ သားမ်ားပိုတင္ေစၿပီး က်န္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Facebook အသံုးျပဳမႈကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိဘဲ ေစာင့္ ၾကည္႕ခဲ့သည္။

တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ပထမ ေက်ာင္းသားအုပ္စုသည္ ၫႊန္ၾကား ထားသည့္အတိုင္း Facebook တြင္ စာသားမ်ားပံုမွန္ထက္ပိုေရးသားခဲ့ၾက သည္။ ေန႔စဥ္တစ္ေန႔တာအဆံုးသတ္ ခ်ိန္၌ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အထီးက်န္ဆန္မႈတုိ႔ကုိ
ေမးခြန္းမ်ား ေမး၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

Facebook တြင္စာသားမ်ား ပုိမုိေရးသားခဲ့သူမ်ားသည္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ စာေရးသားေလ့မရွိ သူမ်ားထက္ အထီးက်န္ဆန္မႈပုိမုိ နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ ဓါတ္က်ဆင္းမႈ (သုိ႔) ေပ်ာ္ရႊင္မႈစ သည့္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္း သင္ခန္းစာမ်ားက်က္မွတ္ခ်ိန္ကုိ မ်ား စြာသက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ ေရးသား ထားသည့္ status update ကုိ မည္သူမွ် ႏွစ္သက္ေၾကာင္း “Like” ခလုတ္ႏွိပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အထီး က်န္ဆန္မႈေလ်ာ့က်ေစသည္ကုိ ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ ႏွင့္ အထီးက်န္ေ၀ဒနာ
သက္သာမႈတုိ႔ ဆက္စပ္မႈမရွိသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

လူမႈေရးထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားေတြးေတာ႐ံု ျဖင့္ အထီးက်န္ေ၀ဒနာ ေလ်ာ့ပါးေစ သည့္ သက္ေရာက္မႈကုိ သုေတသီ မ်ားက “အဆာေျပလူမႈေရးအာနိသင္ (Social snacking)” ဟု အမည္ေပး ထားသည္။

““သေရစာမုန္႔တစ္ခု စားလိုက္ ျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အနပ္ ႀကီးမစားမီ ခဏတာဗိုက္ဆာသက္ သာသြားသလိုပါပဲ။ လူမႈေရးသေရစာ ကလည္း လက္ေတြ႕ဘ၀လူမႈေရး ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကင္းမဲ့ေနတဲ့အခ်ိန္ ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခံႏိုင္ ရည္ရွိေစပါတယ္”” ဟု သုေတသနစာ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလ့လာမႈကို လူမႈေရး စိတ္က်န္း မာပညာႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သိပၸံပညာဂ်ာနယ္ (Journal Social Psychological and Personality Science) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဇာ္ကို
Source: MDI
Health Updates Journal

Myanmar Online News

ကမၻာေက်ာ္လူမႈကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည့္္ Facebook တြင္ status တင္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ “ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း (Like)” လုပ္ခံ ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မခံရသည္ျဖစ္ေစ ၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အထီးက်န္ခံစားရမႈက်ဆင္းေစ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရ သည္။

ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းအား KIA မွ ပိတ္

ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းအား KIA မွ ပိတ္
==========================================
ဗန္းေမာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃)
     ကခ်င္မွ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္မွ ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အတြက္ လမ္းမ်ားမွာ သြားလာလို႔ မရဘဲ ရွိေနပါသည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွဆိုလွ်င္ ဗန္းေမာ္-လိုင္ဇာ လမ္း ႏွင့္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းေၾကာင္း(၂)ခုကို အသံုးျပဳၿပီး ကုန္စည္ သယ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

  သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္-လိုင္ဇာလမ္းကို အသံုးျပဳခြင့္ မရရွိ ဘဲ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး ကုန္စည္မ်ား သယ္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယမန္ေန႔က မိုးေမာက္ေစ်း အနီးတြင္ KIA မွ ၎လမ္းေၾကာင္းကို လံုး၀ပိတ္လိုက္ၿပီဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေရးထားသည့္ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္အား ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ KIA မွ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ဖို႔ အတြက္ က်န္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္လိုက္သည့္ အတြက္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ မိမိတို႔၏ ထြက္ကုန္မ်ားလည္း ပို႔ေဆာင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိသလို ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းတက္လာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ ပါသည္။ KIA ၏ လြယ္ဂ်ယ္လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ပင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

ကခ်င္မွ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္မွပစၥည္းမ်ားကိုတင္သြင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အတြက္ လမ္းမ်ားမွာသြားလာလို႔မရဘဲရွိေနပါသည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဆိုလွ်င္ ဗန္းေမာ္-လိုင္ဇာလမ္း ႏွင့္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းေၾကာင္း(၂)ခုကိုအသံုးျပဳၿပီး ကုန္စည္ သယ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း KIA အဖြဲ႕မွ သစ္မ်ားခိုးထုတ္ေန

စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း KIA အဖြဲ႕မွ သစ္မ်ားခိုးထုတ္ေန
==========================================
ေရႊကူ၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃)
    ေကအိုင္ေအတပ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔သည္ ယခင္ႏွစ္၊ ဇြန္လကတည္းက တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ား စစ္ပြဲ၏ ဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲေတြက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ျပင္းထန္ေနေသာ္လည္း KIA မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႕တြင္ သစ္မ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုုထုတ္ၿပီး ကားႀကီးကားငယ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္(၁၅)စီး ခန္႔ျဖင့္ ေရႊကူ-ဗန္းေမာ္လမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး မန္စီ (၇)မိုင္မွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 သစ္သယ္ေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ေကအိုင္ေအ မွ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ေကအိုင္ေအမွ တိုက္မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ စစ္အသုံးစရိတ္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေငြကိုကခ်င္ျပည္နယ္မွ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူၿပီး ျပည္လည္ျဖည့္တင္း လ်က္႐ိွ ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ ေကအိုင္ေအမွ ကခ်င္ ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေန ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွသယံဇာတမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္က်ဳိး ေကာင္းစားဖို႔ အတြက္ အသုံးျပဳျခင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္ဖို႔ အတြက္ လက္နက္ ၀ယ္ယူဖို႔ အတြက္ အသုံးခ်ေနေၾကာင္း ေရႊကူးမွ ေဒသခံ တစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္ အရ သိရိွရသည္။

ေကအိုင္ေအတပ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔သည္ ယခင္ႏွစ္၊ ဇြန္လကတည္းက တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ား စစ္ပြဲ၏ ဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အႀကိမ္ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲေတြက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ စစ္ပြဲ မ်ား ျဖစ္ပြား ျပင္းထန္ေနေသာ္လည္း KIA မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႕တြင္သစ္မ်ားကို ယခင္ကထက္

မႏၱေလး-မူဆယ္၏ ကားလမ္းတြင္ ဖရဲသီးတင္ကားတစ္စီးအား KIA မွ မိုင္းေထာင္တိုက္ခိုက္ခဲ့

မႏၱေလး-မူဆယ္၏ ကားလမ္းတြင္ ဖရဲသီးတင္ကားတစ္စီးအား KIA မွ မိုင္းေထာင္တိုက္ခိုက္ခဲ့
==========================================
မူဆယ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္
     မိုးရာသီအကုန္မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ယာခင္းမ်ားတြင္ ေစ်းေကာင္း ရေသာ ဖရဲသီး မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ ဖရဲသီးမ်ားကို တ႐ုတ္သို႔ ကားႀကီးကားငယ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ဖရဲသီးအလံုးေပၚမူတည္ၿပီး ၇၀၀ မွ ၁၅၀၀ အထိ ရရွိေနၾကသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တြက္ေျခ ကိုက္သလို သယ္ေဆာင္ေနသည့္ ကားမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပေန ပါသည္။ ဖရဲသီးကားမ်ားသည္ မႏၱေလးမွတစ္ဆင့္ လား႐ႈိး-မူဆယ္လမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနၾကပါသည္။

    သို႔ေသာ္ ယမန္ေန႔ ညေန(၅)နာရီခြဲခန္႔တြင္ မႏၱေလးမွ မူဆယ္သို႔ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဖရဲသီးတင္ကား တစ္စီးသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕အနီး နန္႔ကြန္ရြာတြင္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မွ ေထာင္ထားေသာ မိုင္းနင္းမိၿပီး ပ်က္စီးသြား ခဲ့ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ဒဏ္ရာရရွိကာ မူဆယ္ေဆး႐ံုသို႔ တင္ထားရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ေၾကာင့္ ယာဥ္မွာပ်က္စီးသြားကာ တင္ေဆာင္လာေသာ ဖရဲသီးအေျမာက္အမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအႏွင့္ စစ္တပ္သို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကားလမ္း၊ ရတားလမ္းမ်ားကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို တစ္ခ်ိန္လံုးျပဳလုပ္ေနရာမွ အခုမႏၱေလး-မူဆယ္ ကားလမ္းမ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာေနသည့္အတြက္ ကားသမားမ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိသလို ဖရဲသီးစိုက္ ေတာင္သူ မ်ားမွလည္း ဖရဲသီးမ်ားကို မတင္ပို႔လွ်င္ အ႐ႈံးေပၚႏိုင္သျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မူဆယ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္
မိုးရာသီအကုန္မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ယာခင္းမ်ားတြင္ ေစ်းေကာင္းရေသာ ဖရဲသီးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိၿပီး ထြက္ရွိလာေသာဖရဲသီးမ်ားကို တ႐ုတ္သို႔ကားႀကီးကားငယ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ဖရဲသီးအလံုးေပၚမူတည္ၿပီး ၇၀၀ မွ

အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ သာတူညီမွ် ရွိေရး ဘားရက္ အုိဘားမား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေတာင္းဆုိ

အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ သာတူညီမွ် ရွိေရး ဘားရက္ အုိဘားမား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေတာင္းဆုိ

အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ၎၏ သမၼတ ဒုတိယ သက္တမ္း အား ဆက္လက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး ႏွင့္ သာတူညီမွ် ရွိေရးအတြက္ လႈိက္လွဲေသာ ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ထို႔အျပင္ အုိဘားမားသည္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း အဖ်က္အေမွာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို လံုးဝ လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ အုိဘားမားသည္ ထပ္မံ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သမၼတ သက္တမ္း ေလးႏွစ္ အတြက္ တရားဝင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆို ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝါရွင္တန္ အမ်ဳိးသား အေဆာက္ အအံုတြင္ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကို ႏႈတ္ဆက္ စကားမ်ား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ သစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မ်ားကိုလည္း အရိပ္အႁမြက္ ေျပာၾကား ထားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အမွန္တရားမ်ား အေပၚ အေျချပဳ ထားမႈ၊ လက္ရွိ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္ မ်ားအား မည္သုိ႔ ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္း ေစ့စပ္ ရမည္ကို အႀကံျပဳ ေျပာၾကား ရာ၌လည္း အေမရိကန္၏ ၄၄ ေယာက္ေျမာက္ ျဖစ္ေသာ သမၼတ အုိဘားမားက ''We The People" ဟူေသာ စကားလံုးကို ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကား သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အုိဘားမား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည့္ အခမ္း အနားသို႔ ယခင္ သမၼတ ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘီလ္ကလင္တန္ ႏွင့္ ဂ်င္စ္မီကာတာ တုိ႔သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္း မ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးမႈ ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝေသာ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု အုိဘားမားက ကတိျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5086-2013-01-23-09-32-40#.UP98H-72usc

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ျမ၀တီ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia
အေမရိကန္ သမၼတဘားရက္အိုဘားမားသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ၎၏ သမၼတဒုတိယ သက္တမ္းအားဆက္လက္တာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ရန္က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသား စည္လံုး  ညီၫြတ္ေရး ႏွင့္သာတူညီမွ်ရွိေရးအတြက္ လႈိက္လွဲေသာ ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ရပ္ကိုထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ လယ္ေဝး ၿမိဳ႕နယ္၌ ေရွးေဟာင္း သစ္ထြင္းေလွႀကီး ေတြ႕ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ လယ္ေဝး ၿမိဳ႕နယ္၌ ေရွးေဟာင္း သစ္ထြင္းေလွႀကီး ေတြ႕ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ဝင္းတဲကူး အုပ္စုသစ္ ေတာရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ တစ္မုိင္ခန္႔ အကြာရွိ ေခ်ာင္းမ ငယ္ ေခ်ာင္း၌ ေရွးေဟာင္း သစ္ထြင္း ေလွတစ္စင္း ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ေတြ႕ရွိရေသာ သစ္ထြင္း ေလွႀကီးသည္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ ၉ မုိင္ခန္႔ အကြာရွိ ဝင္းတဲကူး ေက်းရြာအုပ္စု သစ္ေတာ ေက်းရြာ ၏ ေျမာက္ဘက္ တစ္မုိင္ခန္႔ အကြာ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေခ်ာင္းမငယ္ ေခ်ာင္းစပ္ ေတာင္သူ ဦးေမာင္ေဌး၏ ယာခင္းစပ္ ေနရာ၌ သဲမ်ား ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီက ေတာင္သူ ဦးေမာင္ေဌးမွ သဲေသာင္ခံု ေပၚတြင္ ေဆာင္းေျမပဲ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမျပဳျပင္ ရာမွ ေတြ႕ရွိျခင္း  ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေလွႀကီးကို ဝင္းတဲကူး ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစန္းဝင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ဝင္မ်ား လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးသို႔ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္ အရ လယ္ေဝး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးရာ သစ္ထြင္းေလွ ႀကီး၏ အလ်ားမွာ ၆၄ ေပ၊ လံုး ပတ္ ၈ ေပ ၃ လက္မ၊ အက်ယ္ ၁ ေပ ၈ လက္မရွိၿပီး သကၤန္း နက္ သစ္အမ်ဳိး အစားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/local/item/5109-2013-01-23-10-02-06#.UP99Wu72usc
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ဝင္းတဲကူးအုပ္စု သစ္ ေတာရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ တစ္မုိင္ခန္႔အကြာရွိ ေခ်ာင္းမ ငယ္ ေခ်ာင္း၌ ေရွးေဟာင္း သစ္ထြင္း ေလွတစ္စင္း ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠဆက္ေကာလိပ္ေက်ာင္း ပစ္ခတ္မႈ

Photo: တကၠဆက္ေကာလိပ္ေက်ာင္း ပစ္ခတ္မႈ 
Wednesday, January 23, 2013

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဟူစတန္ၿမဳိ႕႐ွိ Lone Star
ေကာလိပ္၏ NorthHarris ေကာလိပ္ေက်ာင္းခြဲတြင္ ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈ
ျဖစ္ပြားရာ အနည္းဆုံး လူ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠဆက္စံေတာ္ခ်ိန္ အဂၤါေန႕ မြန္းလြဲၿပီးစအခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္မႈ
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ North Harris ေကာလိပ္ေက်ာင္းခြဲကုိ ပိတ္ထား
လုိက္သည္။ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတစ္ဦးကုိ ဖမ္ဆီးထားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

Photo: NBC News, RT News 
Planet Myanmar Network

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဟူစတန္ၿမဳိ႕႐ွိ Lone Starေကာလိပ္၏ NorthHarris ေကာလိပ္ေက်ာင္းခြဲတြင္ ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားရာ အနည္းဆုံး လူ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားေၾကာင္း သိရ သည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၆.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း

Photo: ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၆.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္
လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း
Wednesday, January 23, 2013

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ေရးဆြဲထားသည့္ ငါးႏွစ္တာကာလ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမႈၾကမ္း၌ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၆.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုး တက္လာမည္ဟု ရည္မွန္းထားရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါတိုးတက္ႏႈန္းသည္ အျခားေသာက႑ အသီးသီးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အျမင့္ဆံုးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမႈၾကမ္းအရ သိရသည္။ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အထိျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ တိုးတက္လာသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ တယ္လီဖုန္းအလံုးေရသည္ 
၂၃ သန္းေက်ာ္အထိသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူတစ္ေထာင္လွ်င္ တယ္လီဖုန္းအလံုးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္အထိအသံုးျပဳလာ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းလွမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္တိုးက အမ်ိဳးသား
စီမံကိန္းမႈၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ခန္႔အတြင္း အရင္းေက်မည္ဟု သိရွိရသည့္အတြက္ လက္ကိုင္ ဖုန္းသိပ္သည္းဆ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ယခုထက္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ပါေၾကာင္း ဦးေမာင္တိုးက
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

Internet Journal
၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ေရးဆြဲထားသည့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမႈၾကမ္း၌ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ၄၆.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုး တက္လာမည္ဟု ရည္မွန္းထားရွိခဲ့သည္။

တရားမ၀င္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူသြားမည္

Photo: တရားမ၀င္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူသြားမည္
Wednesday, January 23, 2013

ေရနံဥပေဒ နည္းဥပေဒအား ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္၍ တရားမ၀င္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာထုတ္ျပန္၍ အေရးယူ သြားမည္ဟု စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဆဌမေန႔ အစီအစဥ္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔ ၏ တရားမ၀င္ေရနံအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္း ခ်မွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီး က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗညားဦး(ေနျပည္ေတာ္)
Yangon Media Group
ဓာတ္ပုံ - Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေရနံဥပေဒ နည္းဥပေဒအား ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္၍ တရားမ၀င္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းကို အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာထုတ္ျပန္၍ အေရးယူသြားမည္ဟု စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီးဦးထင္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။
ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဆဌမေန႔ အစီအစဥ္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား

နိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအားလစာတိုးရန္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္တြင္္ ထည့္သြင္း ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္းဘဏၰာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီး ေျဖၾကား

Photo: နိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအားလစာတိုးရန္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္တြင္္ ထည့္သြင္း
ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္းဘဏၰာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီး ေျဖၾကား
Wednesday, January 23, 2013

ယေန႔နံနက္ က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပေနသည့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀းတြင္သီေပါလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွဦးရဲထြန္းက လာမည့္
ဘဏၰာႏွစ္၂၀၁၃-၁၄တြင္နိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးမတိုး
ေမးျမန္းရာ ဘဏၰာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိန္းက"ယခုတင္ထားေသာ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏၰာေရး
ဘတ္ဂ်က္တြင္ လစာတိုးရန္ ဘဏၰာေငြထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊
ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနကိုမသိပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားသည္
ဟုေပၚျပဴလာနယူးစ္ သတင္းေထာက္ကလႊတ္ေတာ္မွသတင္းေပးပို႔သည္။

Popular Myanmar News Journal
ဓာတ္ပုံ - Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ယေန႔နံနက္ က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပေနသည့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္သီေပါလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွဦးရဲထြန္းက လာမည့္ ဘဏၰာႏွစ္၂၀၁၃-၁၄တြင္နိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုး မတိုးေမးျမန္း ရာ ဘဏၰာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္ တာေမာင္ေမာင္သိန္း က"ယခုတင္ ထားေသာ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏၰာေရး ဘတ္ဂ်က္တြင္ လစာတိုးရန္ ဘဏၰာေငြထည့္သြင္း ထားျခင္းမရွိ

ျမစ္ႀကီးနား မွ ပူတာအုိသုိ႔ ကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ယာဥ္တန္း အား KIA မွ ၿခံဳခုိ တုိက္ခုိက္

Photo: ျမစ္ႀကီးနား မွ ပူတာအုိသုိ႔ ကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ယာဥ္တန္း အား
KIA မွ ၿခံဳခုိ တုိက္ခုိက္ 
Wednesday, January 23, 2013

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအို ေဒသရွိ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
တုိင္းရင္း သားမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရိကၡာ၊ စားကုန္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔သည့္ ယာဥ္တန္းအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီတြင္ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ ၅ဝ ခန္႔က ၿခံဳခို တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္။ တုိက္ခုိက္ မႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ယာဥ္ ၁ စီး ပ်က္စီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

အလားတူ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔ တြင္လည္း ပူတာအို ေဒသ တုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ အရပ္ဘက္ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္တန္းအား လမ္းလံုၿခံဳေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းအား ၿခံဳခုိ တုိက္ခုိက္ သျဖင့္ အျပန္ အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္း သူမ်ားသည္ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္။

ျမစ္ႀကီးနား- ပူတာအုိ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္စဥ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ အထိ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္း က်န္းသူ အဖြဲ႕မွ ေႏွာင့္ယွက္ တုိက္ခုိက္မႈ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂ဝ၁၃) ထုတ္ျပန္ ၿပီးေနာက္ KIA အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စစ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ပစ္မွတ္ မ်ားအား ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ 


ဲျမ၀တီ
ဓာတ္ပုံ - ျမစ္ႀကီးနား မွ ပူတာအုိ သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပုိ႔ေဆာင္သည့္ 
ယာဥ္တန္းအား KIA မွ ၿခံဳခုိ တုိက္ခုိက္သည့္ ေနရာျပ ေျမပံု
ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအို ေဒသရွိ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္း သားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရိကၡာ၊ စားကုန္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔သည့္ယာဥ္တန္းအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီတြင္ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ ၅ဝ ခန္႔က ၿခံဳခို တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္။ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ယာဥ္ ၁ စီး ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံ သံုးစြဲမႈ သတိျပဳ

Photo: ႏိုင္ငံေတာ္အလံ သံုးစြဲမႈ သတိျပဳ
Wednesday, January 23, 2013

ကြၽန္ေတာ္သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမွ စ၍ လႊတ္ေတာ္ တက္ခဲ့သည္မွာ ယခု ဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေဝး အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အလံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပ ပါရေစ။ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အလံကို ၎တုိ႔၏ ကုမၸဏီ အလံ၊ ဟိုတယ္ အမွတ္တံဆိပ္ အလံမ်ားႏွင့္ တန္းတူထားကာ လႊင့္ထူ ထားသည္ကို စိတ္မေကာင္း ဖြယ္ ေတြ႕ရွိ ေနရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ဥပေဒကို ကြၽန္ေတာ္ မွတ္သား ေလ့လာထားမိ သေလာက္ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ကာ ထုတ္ႏုတ္ေရးသား ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ မ်ားကို ျပ႒ာန္း ထားခဲ့ပါသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ မတိုင္မီကလည္း ဥပေဒရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို ဂုဏ္ က်က္သေရႏွင့္ အညီ နည္းလမ္းတက် သံုးစြဲ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ၾကေစရန္ အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ ႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္း ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒတြင္ နိဒါန္း၊ အခန္း (၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ၏ စံျပဳ အရြယ္အစား အတိုင္းအတာႏွင့္ အေရာင္အေသြး၊ အခန္း (၃) ႏိုင္ငံေတာ္အလံ လႊင့္ထူျခင္း၊ အခန္း (၄) တားျမစ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္၊ အခန္း (၅) အေထြေထြ တို႔ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၉ ခု ပါဝင္ပါသည္။ နည္းဥပေဒ မ်ားတြင္ နိဒါန္း၊ အခန္း (၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ အလံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အခန္း (၃) ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို အေလးျပဳျခင္း၊ အခန္း (၄) အေထြေထြတို႔ ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၂ ခု ပါရွိပါသည္။

ဥပေဒ၏ အခန္း (၄) တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ အခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၃ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ် ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခုခုကို မျပဳလုပ္ရ။

(က) ႏိုင္ငံေတာ္ အလံေပၚတြင္ စာလံုး၊ ဂဏန္း၊ ႐ုပ္ပံုႏွင့္ သေကၤတ စေသာ အမွတ္အသား တစ္ခုခုကို ေရးသား ျခယ္လွယ္ျခင္း၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုျဖင့္ အရာ ထင္ေစျခင္း။

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို-

(၁) အဆင္းအရြယ္၊ ပံုသဏၭာန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိးအစား ပ်က္ျပားေစရန္ ျပဳျခင္း။

(၂) ျပ႒ာန္း ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ ေနရာ၊ ေဒသႏွင့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း။

(၃) မေလးမစား ျပဳျခင္း။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ၏ အထက္ႏွင့္ တန္းတူတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အလံ တစ္ခုခု လႊင့္ထူျခင္းဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအခန္း၏ ပုဒ္မ ၁၆ တြင္ ''မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မ ၁၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ တို႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သံုးသိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ရမည္'' ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မသိ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ထားမိ ျခင္းမ်ဳိးမွ ဥပေဒႏွင့္ မညီမႈ မ်ားေၾကာင့္ မလိုလား အပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေစတနာျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။ ။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး


ျမ၀တီ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမွစ၍ လႊတ္ေတာ္တက္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေဝး အထိ ျဖစ္ပါသည္။

KIA အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕မွ ေထာင္ထားေသာ မုိင္းေၾကာင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား လူငယ္တစ္ဦးေသဆံုး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိ


ျပင္သစ္ႏွင့္ မာလီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ဒိုင္ယာဘယ္လီၿမိဳ႕ အတြင္းသို႔ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့

ျပင္သစ္ႏွင့္ မာလီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ဒိုင္ယာဘယ္လီၿမိဳ႕ အတြင္းသို႔ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းက ဒိုင္ယာဘယ္လီ ၿမိဳ႕အား အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားက သိမ္းပိုက္ ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္ ထိုးစစ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ မာလီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက အဆုိပါ ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ ေန႔ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ ဒုိင္ယာဘယ္လီ ၿမိဳ႕မွ ၃၇ မိုင္အကြာ နီယိုႏိုၿမိဳ႕မွ ေန၍ သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္တန္း ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း စစ္ဘက္ သတင္း အရင္းအျမစ္ တစ္ခုက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘာမာကို၏ ေျမာက္ဘက္ ၄ဝဝ ကီလိုမီတာ အကြာရိွ ဒိုင္ယာဘယ္လီ ၿမိဳ႕အား မာလီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ျပန္လည္သိမ္း ပိုက္ ႏိုင္ေသးျခင္း မရိွေၾကာင္း ျပင္သစ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5058-2013-01-22-16-35-41#.UP9TMp28B8E
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက ဒိုင္ယာဘယ္လီၿမိဳ႕အား အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားက သိမ္းပိုက္ခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္ ထိုးစစ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္မာလီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အဆုိပါ ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ အစီအစဥ္ [၂၃.၁.၂၀၁၃](ဗုဒၺဟူးေန႕) အား ယေန႔ မနက္ ၁၀း၀၀ နာ၇ီတြင္ စတင္ပါမည္။ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔ အစီအစဥ္ [၂၃.၁.၂၀၁၃](ဗုဒၺဟူးေန႕) အား ယေန႔ မနက္ ၁၀း၀၀ နာ၇ီ တြင္စတင္ပါမည္။ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
၅။ ၾကယ္ပြင့့္ျပထားသည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ားက ေျဖၾကားျခင္း။
(က) ဦးသိန္းညႊန္႔၊ သဃၤန္းကၽြန္း မဲဆႏၵနယ္၏ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ(၃) ခု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း။

ပက္ထရီးေယာ့ ဒံုးက်ည္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ Suecia Seaways သေဘၤာသည္ တူရကီႏုိင္ငံ အစၥကန္ဒီယန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိ

ပက္ထရီးေယာ့ ဒံုးက်ည္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ Suecia Seaways သေဘၤာသည္ တူရကီႏုိင္ငံ အစၥကန္ဒီယန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိ

ပက္ထရီးေယာ့ ဒံုးက်ည္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ Suecia Seaways သေဘၤာသည္ တူရကီႏုိင္ငံ အစၥကန္ဒီယန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾက ပါသည္။

Anadolu သတင္း ဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ အဆိုပါ ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆီးရီးယား နယ္စပ္မွ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝ ခန္႔ ေဝးသည့္ Kahramanmaras တြင္ တပ္ဆင္ ေနရာခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ပက္ထရီေယာ့ ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရး စနစ္အတြက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၃၅ဝ ဦးခန္႔ ေစလႊတ္ရမည္ ျဖစ္ရာ ၎တို႔အထဲမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ဝ ဦးကို တူရကီသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5057-2013-01-22-16-33-11#.UP9TMZ28B8E
 ပက္ထရီးေယာ့ဒံုးက်ည္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ Suecia Seaways သေဘၤာသည္ တူရကီႏုိင္ငံ အစၥကန္ဒီယန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကပါသည္။

သမိုင္းသစ္ ေရးထိုးသြားသည့္ ဘရက္ဖို႕ဒ္ အသင္း ကပ္ပီတယ္ဝမ္းဖလား ဗိုလ္လုပြဲသို႕ တက္ေရာက္။

သမိုင္းသစ္ ေရးထိုးသြားသည့္ ဘရက္ဖို႕ဒ္ အသင္း ကပ္ပီတယ္ဝမ္းဖလား ဗိုလ္လုပြဲသို႕ တက္ေရာက္။ 
ကပ္ပီတယ္ဝမ္းဖလား အၾကိဳဗိုလ္လုပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့အျဖစ္ ကစားခဲ့ရာမွာ အက္စ္တြန္ဗီလာအသင္းက ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းကို ၂-၁ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ရလာဒ္ ၄-၃ ျဖင့္ ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းက ဗိုလ္လုပြဲစဥ္သို႕ တက္ေရာက္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းဟာ ဝင္ဘေလမွာ က်င္းပမည့္ ဗိုလ္လုပြဲမွာ ဆြမ္ဆီး သို႕မဟုတ္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းဟာ ဗိုလ္လုပြဲသို႕ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၅၁ ႏွစ္အတြင္းမွာ ပထမဆုံး ဗိုလ္လုပြဲသို႕ တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ လိဂ္ ၂ မွ အသင္းတစ္သင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းအတြက္ ဗိုလ္လုပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းဟာ လြယ္ကူခဲ့သည္ မဟုတ္ပဲ သူ႕ထက္ အဆင့္ျမင့္ လိဂ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ လိဂ္ ၁၊ ခ်န္ပီယံရွစ္၊ ပရီးမီးယားလိဂ္ျပိဳင္ပြဲမွားမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေနသည့္ အသင္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ အသင္းၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဝီဂန္၊ အာဆင္နယ္၊ အက္စ္တြန္ဗီလာအသင္းတို႕ကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးမွ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုအတြင္းမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ၃ သင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပထမဆုံး လိဂ္ ၂ အသင္းတစ္သင္းအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ကပ္ပီတယ္ဝမ္း ဖလားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္သည့္ အသင္းအေနႏွင့္ ယူရိုပါလိဂ္ ျပိဳင္ပြဲသို႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ရမည္ ျဖစ္ရာ ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းအတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထားရဲသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး ရလာႏိုင္သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
Written by ေအာင္စိုးမိုး


Ref: Football Cafe
ကပ္ပီတယ္ဝမ္းဖလား အၾကိဳဗိုလ္လုပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့အျဖစ္ ကစားခဲ့ ရာမွာ အက္စ္တြန္ဗီလာအသင္းက ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းကို ၂-၁ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ရလာဒ္ ၄-၃ ျဖင့္ ဘရက္ဖို႕ဒ္ အသင္းက ဗိုလ္လုပြဲစဥ္သို႕ တက္ေရာက္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ဘရက္ဖို႕ဒ္အသင္းဟာ ဝင္ဘေလမွာ က်င္းပမည့္ ဗိုလ္လုပြဲမွာ ဆြမ္ဆီး သို႕မဟုတ္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္တားျမစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ဧရိယာအတြင္း ဆုိင္ကယ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန

ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္တားျမစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ဧရိယာအတြင္း ဆုိင္ကယ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန

ရန္ကုန္၊ဇန္န၀ါရီ-၂၁

ဆုိင္ကယ္စီးခြင့္ တားျမစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ဆုိင္ကယ္စီးနင္းမႈမ်ားေၾကာင့္  မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ဌာနဆုိင္ရာအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္ကုိ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း လုိက္နာျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အေရးယူမႈအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနရသည္ဟု မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

“ေစ်းသိမ္းၿပီးေတာ့ အျပန္မွာ အေနာက္က ဆုိင္ကယ္ပြတ္တုိက္သြားတာ။ ဒီေလာက္႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနခ်ိန္မွာ ဆုိင္ကယ္ကို အရမ္းေမာင္းတာေလ” ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ သံလမ္းတြင္ ဆုိင္ကယ္အတုိက္ခံရ၍ ဘယ္ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ေဒၚတင္တင္သန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္လုိင္စင္မ်ားကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သက္တမ္းတိုးခြင့္ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ကိုသာ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ တရား၀င္ စီးနင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ဆုိင္ကယ္ ၆၅ စီးႏွင့္ စည္ပင္မွ ၃၃ စီးကုိသာ တရား၀င္ စီးနင္းခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း တရားမ၀င္ ဆုိင္ကယ္မ်ား စီးနင္းမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕ရမ္းကားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီတုိ႔က သံုးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

“ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမျဖစ္ဘူး။ အႏၲရာယ္မရွိဘူးဆုိရင္ လုိင္စင္ေပးေပါ့။ လုိင္စင္မဲ့ဆုိင္ကယ္ ရွိေနတာကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘူးဆုိတာကို ျပေနတာ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

“မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားတဲ့ စာရင္းဇယားေတြကိုၾကည့္ရင္ ဆုိင္ကယ္ေတြေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး ပါပါတယ္။ အခု ကယ္ရီေတြပါ ဆြဲေနၾကေတာ့ ပိုဆုိးတယ္။ ဥပေဒႏွစ္ခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့သေဘာေပါ့” ဟု ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး(အၿငိမ္းစား) ဦးေအာင္ႏုိင္က သံုးသပ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ဆုိင္ကယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ယာဥ္တုိက္မႈေပါင္း ၁၆၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ ၃၀၀ 
နီးပါးတြင္ ဆုိင္ကယ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ၄၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္စက္ဘီမ်ား စီးနင္းခြင့္ကိုလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒအရ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္ စီးနင္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အင္းလ်ားကန္ေပါင္တြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ဆုိင္ကယ္စီးနင္းသူ ၂၅ ဦးက ဆုိင္ကယ္ ၉ စီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ကန္ေပါင္ရွိ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ဆုိင္ကယ္မ်ား တရားမ၀င္ စီးနင္းေနျခင္းကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ႀကီးၾကပ္ေရး ယာယီအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅(၁)/ ၅(၃)တို႔ျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္အထိ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ကယ္မ်ား စီးနင္းမႈကိုလည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္ (မရမ္းကုန္း)ကဆုိသည္။

“ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဆုိင္ကယ္ေတြ မဟုတ္ဘဲ စီးတာေတြ႕ရင္ ဒဏ္ေၾကး ၅၁၅၀၀ က်ပ္ ႐ိုက္တယ္။ ေနာက္မစီးဖုိ႔ ခံ၀န္ထိုးခိုင္း တယ္။ လုိင္စင္မဲ့ဆို ႏိုင္ငံပုိင္အျဖစ္ တစ္ခါတည္း သိမ္းလုိက္တယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိကဆုိသည္။

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
ဆုိင္ကယ္စီးခြင့္ တားျမစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ဆုိင္ကယ္စီးနင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ ပြားေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။
ဌာနဆုိင္ရာအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္ကုိ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း လုိက္နာျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အေရး
ယူမႈအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနရသည္ဟု မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ႀကံဳခဲ့ရသူမ်ား က ေျပာၾကသည္။