Tuesday, 28 July 2015

ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ အမတ္ေလာင္း ၆၈ ဦးသာ တင္သြင္းေသး

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ စာရင္းသြင္းသည့္ အမတ္ေလာင္း အေရအတြက္မွာ ဇူလိုင္ ၂၇ အထိ ၆၈ ဦးသာရွိေသး သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စ၍ စာရင္းသြင္းခြင့္ရသျဖင့္ ၈ ရက္အတြင္း အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ စာရင္းသြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ၁၁ ရက္အခ်ိန္ရေသးသည္။

ပါတီတခ်ဳိ႕က အမတ္ေလာင္းအမည္သြင္းရမည့္ရက္မွာ မလံုေလာက္ဟုဆိုကာ တိုးေတာင္းေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က သေဘာမတူေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအမည္တင္သြင္းထားသည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားမွာ ပါတီ ၁၁ ခုႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၆ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၀ ဦး၊ တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၃၀ ဦးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ဦး အသီးသီးျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးလႊတ္ေတာ္တြင္ လီဆူ၊ ဗမာ၊ ပအို၀္း၊ မြန္ ႏွင့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ တင္ထားၾကေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မဇၥ်ိမ

No comments:

Post a Comment