Friday, 3 October 2014

တာဖာေဆာင္မွာ တိုက္ပြဲေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ျပန္ျဖစ္သလဲ

Photo: တာဖာေဆာင္မွာ တိုက္ပြဲေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ျပန္ျဖစ္သလဲ
Friday, October 3, 2014

တာဖာေဆာင္တံတားအနီးမွာ ေသနတ္သံမ်ား တိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ၾကားေ နရသည္။ ယမ္းခိုးယမ္းေငြ႕မ်ား ၾကားမွာေျပးလႊားတိုက္ခိုက္ေနေသာ အစိုးရတပ္မွ စစ္သည္မ်ား၊ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕မွ တပ္သားမ်ားကို ျမင္ေန ရသည္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈရွိတာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကို မျမင္ မေတြ႕ခ်င္ပါလ်က္ ေဒသခံတို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရျခင္း သည္ စိတ္မေကာင္းစရာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူဖန္တီးသလဲေမးခြန္းကို ေဒသခံမ်ားက အစိုးရတပ္ႏွင့္ SSA(၀မ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕ေၾကာင့္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ ဒါျဖင့္ရင္ တိုက္ပြဲေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပန္ျဖစ္သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေတာ့ အမွန္ အတိုင္း ေျဖရရင္ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ေၾကာင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားခံဟာ SSA( ၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ဟု ေျပာခ်င္ ပါသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္က ရွင္းပါသည္။ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားထဲက အခ်က္မ်ား ကိုေဖာက္ဖ်က္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ လက္မွတ္ထိုးစဥ္က ကတိက၀တ္မ်ားထဲတြင္ နယ္ေျမေက်ာ္ လြန္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သြားလာပါက ႏွစ္ဖက္ ႀကိဳတင္ၫွိႏိႈင္းမႈယူရန္ဟူေ သာ အခ်က္ပါရွိသည္။ ယခု တာဖာေဆာင္မွာ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ျခင္းသည္ ထိုသေ ဘာ တူညီခ်က္ကို SSA (၀မ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရပါမည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ လေက်ာ္ကာလ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျ ပရပါမည္။ တာဖာေဆာင္တံတားသည္ SSA (၀မ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕အား သတ္မွတ္ေပး ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ မပါ၀င္၍ တပ္စခန္းခ် ေနထိုင္ျခင္းမျပဳဘဲ ဖယ္ေပးရန္ အစိုးရတပ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္အသိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ SSA (၀မ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕က ဖယ္မေပးတဲ့အတြက္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရတပ္မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ၫွိႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ SSA (၀မ္ဟိုင္း)မွ တာဖာေဆာင္တံတားကေနလံုး၀မဖယ္ေပးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိက၀တ္မ်ားကို ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ခင္အခ်ိန္ထိ အစုိးရတပ္မ်ားမွ SSA (၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ကို နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ေနသည့္အတြက္ ဖယ္ရွားေပးရန္ အသိေပးေသာ္လည္း လက္မခံေသာ ေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားကို ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေနျခင္းသည္ SSA (၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းတရားသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ကတိက၀တ္မ်ားကို SSA (၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕က ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

SSA (၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕၏ မဆင္မျခင္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တာဖာေဆာင္ ေဒသမွာ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္လာတာကို ေဒသခံတစ္ဦးအေနျဖင့္ လြန္စြာမွပင္ စိတ္မေကာင္းျ ဖစ္ရ သလို တိုက္ပြဲမ်ားအျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ေစဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါသည္။

စိုင္းခမ္းေအာင္
Shan News
တာဖာေဆာင္တံတားအနီးမွာ ေသနတ္သံမ်ား တိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ၾကားေနရသည္။ ယမ္းခိုးယမ္းေငြ႕ မ်ား ၾကားမွာေျပးလႊားတိုက္ခိုက္ေနေသာ အစိုးရတပ္မွ စစ္သည္မ်ား၊ SSA(၀မ္ဟိုင္း)အဖြဲ႕မွ တပ္သားမ်ား ကို ျမင္ ေန ရသည္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈရွိတာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကို မျမင္ မေတြ႕ခ်င္ပါလ်က္ ေဒသခံတို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရျခင္း သည္ စိတ္မေကာင္းစရာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္အကူမဟုတ္ဘဲ အႏွိပ္ခန္းပို႔ခံရ၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ထြက္ေျပး

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ိႈးၿမဳိ႕တြင္ အိမ္အကူအလုပ္လုပ္ရမည္ဟုဆိုကာ ေခၚလာၿပီး အႏွိပ္ခန္း ပို႔ခံ ရကာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ခိုင္းမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးထြက္ေျပးလာေၾကာင္း လား႐ိႈးၿမဳိ႕မ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္း ထံမွ သိရွိရသည္။

ယူႏုိက္တက္တြင္ ဖယ္လုိင္နီ ေလ့က်င့္ခန္း ျပန္ဆင္းေနၿပီး ဟာရဲရာ (၂)ပတ္မွ်သာ အနားယူရဖြယ္ရွိ


Photo: ယူႏုိက္တက္တြင္ ဖယ္လုိင္နီ ေလ့က်င့္ခန္း ျပန္ဆင္းေနၿပီး ဟာရဲရာ (၂)ပတ္မွ်သာ အနားယူရဖြယ္ရွိ
Friday, October 3, 2014

ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒဏ္ရာအေျခအေနဆိုးမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္အတြက္ သတင္းေကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ကြင္းလယ္လူ ေမာ္႐ိုဖယ္လုိင္နီ ေလ့က်င့္ခန္း ျပန္ဆင္းေနၿပီဟု သိရသည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ လက္ေရြးစင္ ဖယ္လုိင္နီသည္ အျပည့္အဝ အသင္းႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္ခန္း အျပည့္အဝ ျပန္ဆင္းေနၿပီ ျဖစ္သလို နံ႐ိုးအက္သြားသည္ဟု အသင္းက ေၾကညာခဲ့သည့္ စပိန္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား အန္ဒါ ဟာရဲရာသည္လည္း (၂)ပတ္မွ် အနားယူၿပီး ျပန္ကစားႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ယူႏုိက္တက္တြင္ ဒဏ္ရာရ ကစားသမား (၁၀)ဦးမွ် ရွိေနသလို အသင္းေခါင္းေဆာင္ ဝိန္းရြန္နီႏွင့္ လူငယ္ခံစစ္သမား တိုင္လာဘလက္ကက္တို႔မွာလည္း အနီကတ္ေၾကာင့္ ပြဲပယ္ခံထားရသည္။

ရာသီအစပိုင္းတြင္ ရလဒ္မ်ား ယိမ္းယိုင္ေနသည္ကို ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ မန္ေနဂ်ာ လူးဝစ္ဗန္ဂါးလ္ အေနျဖင့္ ဖယ္လုိင္နီ ႀကံ႕ခုိင္မႈ ျပန္လည္ ျပည့္ဝလာျခင္းက အသက္႐ွဴေခ်ာင္စရာ ျဖစ္လာသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေပါင္စတာလင္ (၂၇.၅)သန္းျဖင့္ အဲဗာတန္မွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသည့္ ကစားသမားသည္ ယခုအခါ ပထမအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကာရင္တန္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပန္ဆင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကစားမည့္ အသင္းေဟာင္းႏွင့္ ပြဲစဥ္တြင္ ဖယ္လုိင္နီ ပါဝင္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေသးဟု ဆိုသည္။

စပိန္ကြင္းလယ္လူ ဟာရဲရာသည္ ဝက္စ္ဟမ္း ယူႏုိက္တက္ကို အႏုိင္ရသည့္ ပြဲစဥ္တြင္ နံ႐ိုးထိခိုက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကာလအတန္ၾကာ အနားယူရမည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ (၂)ပတ္မွ်အတြင္း အျပည့္အဝ ျပန္လည္ သက္သာ ႀကံ႕ခုိင္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အဲဗာတန္ႏွင့္ပြဲတြင္ ဟာရဲရာ ေနရာအတြက္ ဒါရင္ဖလက္ခ်ာႏွင့္ ရြန္နီ၏ ေနရာအတြက္ ဟြမ္မာတာတို႔ကို ဗန္ဂါးလ္အေနျဖင့္ ပြဲထုတ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ အျခား သတင္းေကာင္း တစ္ရပ္မွာ မိုက္ကယ္ကာရစ္ႏွင့္ ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္တို႔သည္ ပထမအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္တိုင္ အေထာက္အကူ ကိရိယာ မလိုအပ္ဘဲ ေျပးလႊားေလ့က်င့္ေနႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာရစ္သည္ ဗန္ဂါးလ္လက္ေအာက္တြင္ တစ္ပြဲမွ် ပါဝင္မကစားဖူးေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ ပြဲစဥ္နားရက္အၿပီးတြင္ အသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

Soccer Myanmar
ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒဏ္ရာအေျခအေနဆိုးမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ကြင္းလယ္လူ ေမာ္႐ိုဖယ္လုိင္နီ ေလ့က်င့္ခန္း ျပန္ဆင္းေနၿပီဟု သိရသည္။

ၿဗိတိန္စံုတြဲကို သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံေသာ ျမန္မာႏွစ္ဦး၏ DNA မွာ ေသဆံုးသူကိုယ္ေပၚမွ နမူနာႏွင့္ ကိုက္ညီေန

ၿဗိတိန္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ စံုတြဲႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမႈတြင္ ေသဆံုးသူ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးထံမွ ရယူထား သည့္ DNA နမူနာမ်ားက ျပစ္မႈဝန္ခံထားသူ ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦး၏ DNA ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေၾကာင္း လည္း ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဆိုကို ကိုးကားၿပီး Bangkok Post သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ႀကံဳေနရတဲ့ တစ္ခဏတာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ အခ်ိန္အခါမ်ား

Photo: ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ႀကံဳေနရတဲ့ တစ္ခဏတာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ အခ်ိန္အခါမ်ား
Friday, October 3, 2014

ဘ၀မွာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာအခ်ိန္အခါေတြ ခဏခဏကို ႀကံဳဖူးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕စိတ္ဓာတ္က်စရာအခ်ိန္ေတြက ေနာက္တစ္ေန႔ထိေတာ့ မကူးတတ္ပါဘူး။ ၾကာရွည္စြာ စိတ္ပ်က္ေနရတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေန႔တုိင္းဒီလိုအေျခအေနေတြကိုေတာ့ တစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳး ႀကံဳရမွာပါ။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့

၁။ရႈပ္ပြေနတဲ့ ဆံပင္ကို ရွင္းလို႔မႏိုင္တဲ့အခါ
ဒီေန႔ေခါင္းေလွ်ာ္ေတာ့ ေပ်ာ့ေဆးထည့္မေလွ်ာ္မိလိုက္ဘူး။ အခ်ိန္မရွိတာနဲ႔ ေျဖာင့္စက္လည္း ဆြဲမလာမိဘူး။ ဒီေတာ့ ခုလမ္းမွာ ျပသနာတက္ေတာ့တာေပါ့။ ေလနည္းနည္းတိုက္တာနဲ႔ကို ပြရႈပ္ေနတဲ့ဆံပင္ကို ဘယ္လိုသပ္ခ်သပ္ခ် အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ ရံုးမွာလည္း တစ္ေန႔လံုးဘယ္လိုမ်ား လုပ္ရပါ့။ ၾကည့္ရတာ တစ္ေန႔လံုး ဒီလိုပံုစံနဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ပံုကို မရွိေတာ့ပါဘူး။

၂။ေန႔လည္စာကို ဘယ္မွာသြားစားရမယ္မွန္း စဥ္းစားလို႔ မရတဲ့အခါ
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ရံုးနားက၊ ကုမၸဏီနားက ထမင္းဆုိင္ေတြမွာ စားရတာ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ အေျပာင္းအလဲအေနနဲ႔ တစ္ခုခု စားခ်င္ေပမယ့္ ေနရာကို စဥ္းစားရတာလည္း ဒုကၡ။

၃။ရြယ္တူသူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ေစ့စပ္သတင္းေတြ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ပလူပ်ံေအာင္ေတြ႕ရတဲ့အခါ
ခုတစ္ေလာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေစ့စပ္တာေတြ၊ လက္ထပ္တာေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ ကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္းလို႔ ဆိုေနရေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ငါကေတာ့ ဆုိၿပီး အၿမဲေတြးမိေနေတာ့တာပဲ။

၄။သူေဌးကကုိယ့္ကိုစိတ္အလိုမက်တာ သိတဲ့အခါ
ေဘာ့စ္ကအၿမဲတမ္း ပြစိပြစိ လုပ္တတ္တာမ်ိဳးမရွိေပမယ့္ ဒီေန႔လိုမ်ိဳး စူပုပ္မေနတာေတာ့ ၾကာေပါ့။ ကိုယ့္မွာ ဘာမ်ားအျပစ္ရွိလို႔ပါလိမ့္ ဆုိၿပီး စဥ္းစားရတာ ေခါင္းေတာင္ေပါက္ထြက္ေတာ့မယ္။

၅။ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္မိတဲ့အခါ
မနက္က အိပ္ေပ်ာ္သြားလို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ပဲ ထြက္လာမိတာ စိတ္ထဲ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေန႔ ေလ့က်င့္ခန္းမလုုပ္လုိ႔မ်ား ဟိုေန႔က ကစားထားတာေတြ အေျခအေနေျပာင္းကုန္မွာလား။ စိတ္ရႈပ္လိုက္တာ။

၆။ကားေတြပိတ္၊ ပြိဳင့္ေတြမိလို႔ ကားေပၚမွာေရာက္ေနတဲ့အခါ
အလုပ္လာ၊ အလုပ္ျပန္၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္ အျပင္ထြက္ရရင္ျဖင့္ အသြားအျပန္အခ်ိန္နဲ႔ ေန႔တစ္၀က္ကိုက်ိဳးေရာ။ အဆင္ကိုမေျပပါဘူး။

Ref:womenshealthmag.com
Trend Myanmar
ဘ၀မွာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာအခ်ိန္အခါေတြ ခဏခဏကို ႀကံဳဖူးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕စိတ္ဓာတ္ က်စရာအခ်ိန္ေတြက ေနာက္တစ္ေန႔ထိေတာ့ မကူးတတ္ပါဘူး။ ၾကာရွည္စြာ စိတ္ပ်က္ေနရတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေန႔တုိင္းဒီလိုအေျခအေနေတြကိုေတာ့ တစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳး ႀကံဳရမွာပါ။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

Photo: မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို
Friday, October 3, 2014

မူး ယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို အေရး ယူသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ ကိုျပင္ဆင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးခမိုင္မုန္ကြမ္က မူးယစ္ ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္စားေသာက္အ သံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့သတ္မွတ္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိကို ထည့္သြင္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ယင္းကဲ့ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူေတြ ကို အေရးယူတဲ့ပုဒ္မ ၁၅ ျပ႒ာန္း ခ်က္ဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ မူးယစ္ဗဟိုျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ႐ံုးတို႔မွတစ္ဆင့္ ညိႇႏိႈင္းေရးဆြဲျပင္ ဆင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကုလသမဂၢမူး ယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ႐ံုးႏွင့္ အျခား အင္န္ဂ်ီအုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဥပ ေဒပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း'' ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴး ခ်ဴပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာ သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၅အရ မူးယစ္ ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ရန္ ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး ဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနသည္ဟု လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း ေထာင္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္ ထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရ မူး ယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူကို ပုဒ္မ ၁၅ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အ ထိလည္းေကာင္း၊ ဘိန္းျဖဴကိုကင္း၊ ေမာ္ဖင္း ၃ ဂရမ္ေအာက္ ေဆး ေျခာက္ ၂၅ ဂရမ္ေအာက္ဘိန္းစိမ္း ၁ဝဝ ဂရမ္ေအာက္ကို လက္ဝယ္ ေတြ႕ရွိ သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္သူ ကို ပုဒ္မ ၁၆(ဂ)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပ ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးဝါးအ ေလးခ်ိန္ထက္ပိုေသာအေရအတြက္ ကို လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကို ပုဒ္မ၁၉(က) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္အကန္႔အ သတ္မရွိ ခ်မွတ္ရန္ ျပ႒ာန္းထား သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအႏၲ ရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဗဟို အဖြဲ႕၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ မူးယစ္ ေဆးစြဲေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခ်က္ေရးဆြဲအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Yangon Meida Group
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို အေရး ယူသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ ကိုျပင္ဆင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈမရွိဘဲ နာရီေပါင္းတစ္သန္းအထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္႔ ကုမၸဏီ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိလာ

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုိအပ္သည္႔ ေဆးဝါးအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို အဆင္သင္႔ထားရွိသင္႔ၿပီး ကူညီ ေထာက္ပ႔ံေပးသူမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင္႔တစ္ ေျပးညီ ကူညီျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကား ေပးသင္႔သည္ဟု လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈမရွိဘဲ အလုပ္ခ်ိန္ ေလလြင္႔ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေအာင္ နာ ရီေပါင္းတစ္သန္း အထိ လုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ Carlsberg ျမန္မာ ကုမၸဏီမွ Managing Director Daniel Sjögren က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

AFC U19 Championship Myanmar 2014 ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ လက္မွတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်

Photo: AFC U19 Championship Myanmar 2014 ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ လက္မွတ္မ်ား 
စတင္ေရာင္းခ်
Friday, October 3, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေသာ အာရွအဆင့္ လူငယ္ေဘာလံုးၿပဳိင္ပြဲႀကီး ျဖစ္သည့္ AFC U19 Championship Myanmar 2014 ေဘာလံုးၿပဳိင္ပြဲႀကီး အတြက္ အထူးလက္မွတ္ (Special Package)မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွာစတင္ ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။

႐ိုး႐ိုးတန္းနဲ႔ အထူးတန္း ပံုမွန္လက္မွတ္မ်ားကို လာမဲ့ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။

လက္မွတ္မ်ားကို ေအာင္ဆန္းကြင္း၊ စလင္းကြင္းနဲ႔ သု၀ဏၰ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံု ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတို႔တြင္ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္၀ယ္ယူ လိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ လူတဦး မွတ္ပံုတင္တခု ယူလာရမွာျဖစ္ကာ ၁ ရက္စာ ႀကဳိတင္လက္မွတ္ ၀ယ္ယူပါက လက္မွတ္ ၂ ေစာင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ၿပဳိင္ပြဲေန႔မွာ ေတာ့ လက္မွတ္ ၁ ေစာင္ ေရာင္းခ် ေပးသြားမွာပါ။ မွတ္ပံုတင္ ေပ်ာက္ဆံုးေန သူ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံ သား ျဖစ္ ပါက ပတ္စ္ပို႔ျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲလက္မွတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္တယ္လို႔ ျမန္မာေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဖ့ဘြတ္စ္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

AFC U19 Championship MYANMAR 2014 ၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို လာမဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္စုေအမွာ အိမ္ရွင္ ျမန္မာ၊ အီရန္၊ ထိုင္းနဲ႔ ယီမင္တို႔ ပါ၀င္ၿပီး အုပ္စုဘီတြင္ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူေအအီးနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားအသင္း၊ အုပ္စုစီတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္အသင္း၊ အုပ္စုဒီတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရတ္၊ ကာတာနဲ႔ အိုမန္အသင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္စု ေအနဲ႔ဘီ ပြဲစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္တြင္ လက္ခံ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး အုပ္စု စီနဲ႔ ဒီ ပြဲစဥ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိဒိၶအားကစားကြင္းမွာ က်င္းပမွာပါ။

DVB
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေသာ အာရွအဆင့္ လူငယ္ေဘာလံုးၿပဳိင္ပြဲႀကီး ျဖစ္သည့္ AFC U19 Championship Myanmar 2014 ေဘာလံုးၿပဳိင္ပြဲႀကီးအတြက္ အထူးလက္မွတ္ (Special Package)မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွာစတင္ ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။

ျပည္သူယုံၾကည္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသုံးသပ္ေျပာဆို

Photo: ျပည္သူယုံၾကည္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသုံးသပ္ေျပာဆို
Friday, October 3, 2014

ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို အလုံးစုံကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ရယူႏိုင္ေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္
လုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက သုံးသပ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကိုရယူႏုိင္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔အညီ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပိုမိုထိေရာက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသာမက ဘက္မလိုက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကိုက ေျပာၾကားထားပါ တယ္။ဒီလိုေျပာၾကားတာဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔ ေရႊရတုအခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဒီအခမ္းအနားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။
 
ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘက္လုိက္မႈကင္းစာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ခြဲေ၀ေပးလ်က္ရွိေနၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ ပါ၀င္မႈျမင့္မားလာေစေရးအတြက္လည္း သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ကာစုေဆာင္းေလ့က်င့္ေပးေန တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို UNODC နဲ႔ပူးေပါင္းကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးေတြလုပ္ဖို႔ (၅) ႏွစ္တာစီမံကိန္းအျဖစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ကလက္မွတ္ေရးထိုးထား တယ္လုိ႔လည္းသိရပါတယ္။
 
ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ယုံၾကည္မႈကိုရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားေနရာမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အထူသတိထားရမွာျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တိုင္းအေနနဲ႔ ရရွိထားတဲ့ ရာထူးအာဏာအေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္အသုံးခ်ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖုို႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းက အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားထားပါေသးတယ္။

MRTV-4
ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို အလုံးစုံကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ ေဆာက္ ရယူႏိုင္ေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက သုံးသပ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

Apple Pay စနစ္ပါ၀င္လာမည့္ 8.1 ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ တြင္ ေၾကညာမည္

Photo: Apple Pay စနစ္ပါ၀င္လာမည့္ iOS 8.1 ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ တြင္ ေၾကညာမည္
Friday, October 3, 2014

Apple ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ အသစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ iOS 8.1 OS တြင္ Apple Pay စနစ္ကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္စနစ္ကိုပါ ထည့္သြင္းကာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆိုပါ Apple Pay စနစ္ပါ၀င္လာမည့္ iOS 8.1 တြင္ အျခားေသာ features အသစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ Apple ဟာ iPhone 6/6 Plus တို႔ႏွင့္အတူ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ iOS 8 တြင္ ျပႆနာအနည္းငယ္ျဖစ္ေသာ Camera roll ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယခုအသစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ iOS 8.1 တြင္ အျခားေသာ ျပင္ပမွ app မ်ားကို ထည့္သြင္းရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး/မေပးဆိုသည့္ permissions စနစ္ကို ထည့္သြင္း ေပးထားပါတယ္။ 

Ref : GSMARENA
Yangon Media Group
Apple ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ အသစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ iOS 8.1 OS တြင္ Apple Pay စနစ္ကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္စနစ္ကိုပါထည့္သြင္းကာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ သံုးၿပီး နတ္ေမာက္မွာ က်င္းပမယ္

Photo: ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ သံုးၿပီး နတ္ေမာက္မွာ က်င္းပမယ္
Friday, October 3, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕မွာ ခုနစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ပြဲေတာ္ကို က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံၿပီး ျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ရာျပည့္ပြဲေတာ္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက ဆိုပါတယ္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ ပြဲေတာ္အတြက္ ရန္ပံုေငြေတြ စတင္ အလွဴခံေနၿပီး က်ပ္သိန္းတစ္ရာ ရရွိထားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲေတာ္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မယားညီအစ္ကို သခင္သန္းထြန္းရဲ႕သားျဖစ္သူ ဦးေအာင္ခ်ဳိထြန္းက ဆိုပါတယ္။

ရာျပည့္ပြဲေတာ္မွာ သီတဂူဆရာေတာ္ တရားပြဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ ပင့္သံဃာ တစ္ေထာင္ကို ဆြမ္း၊ သကၤန္းကပ္လွဴျခင္းေတြ အပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝျခင္း၊ ရာျပည့္ကမၸည္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာတိုင္ စိုက္ထူျခင္းေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ညမွာေတာ့ ဇာတ္မင္းသားဖိုးခ်စ္၊ စြမ္းဇာနည္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂုဏ္ျပဳ သဘင္အျဖစ္ အခမဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖကျပမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပြဲေတာ္ ရက္ေတြအတြင္း ပဲျပဳတ္နဲ႔နံျပား ဧည့္ခံေကြ်းေမြးမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
ဒီပြဲကို ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ကေန ၁၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု တည္ေထာင္မယ္လို႔ ဗဟို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဆီကေန သိရပါတယ္။

The Voice Weekly
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕မွာ ခုနစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ မယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ပြဲေတာ္ကို က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံၿပီး ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ တယ္ လို႔ ရာျပည့္ပြဲေတာ္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက ဆိုပါတယ္။

Miss ပြဲေတြၿပိဳင္ရတာ သေဘာက်တဲ့အတြက္ ေနာက္ပြဲေတြ ဆက္ၿပိဳင္ သြားဦး မယ္လို႔ဆုိတဲ့ Miss Universe 2013 ရဲ႕ 1st Runner up ေအးခ်မ္းမုိး

Photo: Miss ပြဲေတြၿပိဳင္ရတာ သေဘာက်တဲ့အတြက္ ေနာက္ပြဲေတြ ဆက္ၿပိဳင္ သြားဦး မယ္လို႔ဆုိတဲ့ Miss Universe 2013 ရဲ႕ 1st Runner up ေအးခ်မ္းမုိး
Friday, October 3, 2014

လက္ရွိမွာ ဂယက္ ရိုက္ေနတဲ့ Miss ပြဲေတြရဲ႕ အကဲ ျဖတ္မႈေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး Miss Universe 2013 ရဲ႕ 1st Runner up ပုိင္ရွင္ ေအးခ်မ္းမိုးကေတာ့ “ညီမအျမင္ကေတာ့ တခါတေလက်ရင္ ညီမတို႕ ျပိဳင္ပြဲေတြက စင္ေပၚမွာ တစ္ခုတည္းနဲ႕ၾကည့္လို႕မရဘူးေပါ့ေနာ္။ ညီမတို႕ဆိုရင္ လဲ စ၀င္၀င္ခ်င္းမွာပဲ အင္တာဗ်ဴး တစ္ေခါက္၀င္ရတယ္။ အဲ့ဒီမွာပါမွ ညီမတို႕ Activities ေတြစလုပ္ တာေပါ့။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညီမတို႕ Talent ျပိဳင္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ခရီးေတြ ဘာေတြလဲ စုသြားရတာေတြ ရွိေတာ့ ဒီျပိဳင္ပြဲတစ္ခုဆုိတာက စင္ေပၚမွာ တစ္ခုတည္းနဲ႕ၾကည့္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဆံုးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကားထဲမွာရွိတဲ့ Activity ေတြထဲကပါ အမွတ္ေတြေပးတာဆုိေတာ့ ပရိသတ္ ေတြက တစ္ခါတစ္ေလ မျမင္ရတာေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင ့္ကိုယ္မွန္းထားတဲ့ သူက အဲ့ Activity ေတြမွာ အမွတ္ေလ်ာ့ေကာင္း ေလ်ာ့လိမ့္မယ္။ မမွန္းထားတဲ့ သူက Activitiesေတြ မွာ ပုိေကာင္းပိုေနလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ ေလးေတြ ရွိတယ္လို႕ျမင္ပါတယ္”တဲ့။

သူမယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ Miss ျပိဳင္ပြဲေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့လဲ “ညီမ အႏုပညာ ေလာကထဲကို စ၀င္လာကတည္းက Miss ပြဲေတြျပိဳင္ရတာကို သေဘာက်တယ္။ ပြဲေတြနဲ႕ပဲ ဒီေလာကထဲ ကို ေရာက္လာခဲ့တာဆုိေတာ့ အခြင့္အေရး ရွိရင္ေတာ့ ေနာက္ပြဲေတြကို ဆက္ျပိဳင္သြားဦးမယ္”လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။

သရဖူ ျပန္သိမ္းခံရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုေတာ့ သူမက “အဲ့ဒါကေတာ့ Organization နဲ႕Miss ေတြရဲ႕ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈေလးေတြ နည္းနည္းစီ ရွိခဲ့လို႕လို႕ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႕ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႕လဲ ဆိုင္တယ္။ ညီမတို႕ Organization နဲ႕က်ေတာ့ ညီမတုိ႕က ညွိညွိႏႈိင္းႏိႈင္းရွိတယ္။ 

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို ကိုယ့္ Organization နဲ႕ညွိတယ္။ ခြင့္ျပဳရင္လုပ္တယ္။ ခြင့္ မျပဳရင္လဲ ေရွာင္လိုက္တယ္။ အေရွ႕မွာျဖစ္သြားတာက အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းမႈကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လူေတြေရွ႕မွာ သရဖူ သိမ္းမႈေတြ ဘာေတြျဖစ္သြားရတာပါ”တဲ့။

Trend Myanmar
လက္ရွိမွာ ဂယက္ ရိုက္ေနတဲ့ Miss ပြဲေတြရဲ႕ အကဲ ျဖတ္မႈေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး Miss Universe 2013 ရဲ႕ 1st Runner up ပုိင္ရွင္ ေအးခ်မ္းမိုးကေတာ့ “ညီမအျမင္ကေတာ့ တခါတေလက်ရင္ ညီမတို႕ ျပိဳင္ပြဲ ေတြက စင္ေပၚမွာ တစ္ခုတည္းနဲ႕ၾကည့္လို႕မရဘူးေပါ့ေနာ္။ ညီမတို႕ဆိုရင္ လဲ စ၀င္၀င္ခ်င္းမွာပဲ အင္တာ ဗ်ဴးတစ္ေခါက္ ၀င္ရတယ္။ အဲ့ဒီမွာပါမွ ညီမတို႕ Activities ေတြစလုပ္ တာေပါ့။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညီမတို႕ Talent ျပိဳင္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ခရီးေတြ ဘာေတြလဲ စုသြားရတာေတြ ရွိေတာ့ ဒီျပိဳင္ပြဲတစ္ခုဆုိတာက စင္ေပၚမွာ တစ္ခုတည္းနဲ႕ၾကည့္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဆံုးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကားထဲ မွာရွိတဲ့ Activity ေတြထဲကပါ အမွတ္ေတြေပးတာဆုိေတာ့ ပရိသတ္ေတြက တစ္ခါတစ္ေလ မျမင္ရတာ ေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင ့္ကိုယ္မွန္းထားတဲ့ သူက အဲ့ Activity ေတြမွာ အမွတ္ေလ်ာ့ေကာင္း ေလ်ာ့လိမ့္ မယ္။ မမွန္းထားတဲ့ သူက Activitiesေတြ မွာ ပုိေကာင္းပိုေနလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ ေလးေတြ ရွိတယ္လို႕ျမင္ပါတယ္”တဲ့။

အလုပ္ရွင္ကိုဆဲသျဖင့္ တားျမစ္ရာမွ တားျမစ္သူ ဓားႏွင့္ခုတ္ခံရ

Photo: အလုပ္ရွင္ကိုဆဲသျဖင့္ တားျမစ္ရာမွ တားျမစ္သူ ဓားႏွင့္ခုတ္ခံရ
Friday, October 3, 2014 

အလုပ္ရွင္ကို ဆဲသျဖင့္ တားျမစ္သည္ကို မေက်နပ္ဘဲ လယ္သူရင္းငွား လုပ္ကိုင္သူ အခ်င္းခ်င္း ဆဲဆိုၿပီး ဓားႏွင့္ ခုတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္၊နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ျဖစ္စဥ္မွာ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ပန္းစိန္ေက်းရြာ၊ ေအာင္ပန္းစိန္တဲတန္းရွိ ဦးေက်ာ္တင့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္တြင္ သူရင္းငွား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၊ အေမာင္း ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ အရြယ္ ဦးျမင့္သန္း(ခ)ေခြးေကာင္သည္ အလုပ္ရွင္ ဦးေက်ာ္တင့္၏ ဇနီးျဖစ္သူကို ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆိုေန သည္ကို အျခားလယ္သူရင္းငွား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသိန္းက တားဆီးရာမွ ဓား ခုတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔တားဆီးသည္ကို မေက်နပ္၍ ဦးျမင့္သန္း(ခ)ေခြးေကာင္က ဦးသိန္းကို ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆိုၿပီး အလုပ္ တဲေပၚတြင္ အဆင္သင့္ရွိသည့္ အ႐ိုး၊ အသြား ၂၄ လက္မခန္႔ရိွ ဝါး႐ိုးတပ္ ဓားရွည္ျဖင့္ ဦးသိန္းကို ေလး ခ်က္ခုတ္ခဲ့သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းသို႔ခုတ္ခံရသျဖင့္ ဦးသိန္းတြင္ လည္ပင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းတို႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံု ႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနရသည္။ 

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးျမင့္သိန္း(ခ)ေခြးေကာင္ကို အေရးယူေပးပါရန္ ဦးသိန္းက တရားလိုျပဳတိုင္ တန္းၿပီး သံုးခြၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ) ၃၅၆/၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၂၆/၂၉၄/၅၀၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

မဇၥ်ိမ
အလုပ္ရွင္ကို ဆဲသျဖင့္ တားျမစ္သည္ကို မေက်နပ္ဘဲ လယ္သူရင္းငွား လုပ္ကိုင္သူ အခ်င္းခ်င္း ဆဲဆိုၿပီး ဓားႏွင့္ ခုတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္၊နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒ ၂၇၀ ေက်ာ္တြင္ နည္းဥပေဒ ၇၅ ခုသာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္

အစိုးရသစ္ သက္တမ္း သုံးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒေပါင္း ၂၇၂ ခုတြင္ နည္းဥပေဒ ၇၅ ခုကိုသာ ထုတ္ျပန္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္ဒယ္ေအးခ်မ္းျမတ္မုိးအမႈ စတင္စစ္ေဆး

Photo: ေမာ္ဒယ္ေအးခ်မ္းျမတ္မုိးအမႈ စတင္စစ္ေဆး
Friday, October 3, 2014

 ေမာ္ဒယ္ေအးခ်မ္းျမတ္ မုိးအသတ္ခံရမႈ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္႐ံုးခ်ိန္းကို ေအာက္တိုဘာ၂ ရက္တြင္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ပထမဆံုး႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျဖစ္သူ ေအးခ်မ္းျမတ္မုိး၏အစ္ကုိ အာကာ၀ဏၰကိုစတင္စစ္ေဆးရာ လူသတ္သမားဟု စြပ္စဲြခံထားရသူ အံ့ၿဖိဳးပိုင္သည္ ေအးခ်မ္းျမတ္မုိးကုိ လုိက္လံေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၍ အစ္ကိုျဖစ္သူႏွင့္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အံ့ၿဖိဳးပုိင္က အစ္ကုိျဖစ္သူ အာကာ၀ဏၰအား ေနာက္ေနာင္မလုပ္ေတာ့ပါဘူးဟု ကတိေပးေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ံုးထြက္ဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူ၏ အစ္ကုိျဖစ္သူ အာကာ၀ဏၰက ‘‘အခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ညီမေလးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း က လာေျပာတယ္။ အံ့ၿဖိဳးပုိင္က သူကုိျပန္မခ်စ္ရင္ သတ္ပစ္မယ္။ သူကုိယ္႔သူလည္းသတ္ေသမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္’’ဟု ထြက္ဆုိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ က အသက္ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ ေမာ္ဒယ္ေအးခ်မ္းျမတ္မုိးသည္ ၎ေနထိုင္ရာ ဦး၀ိစာရအိမ္ရာ၀င္း အတြင္းရိွ ေနအိမ္တိုက္ခန္း ဒုတိ ယလႊာအတြင္ လည္ပင္းကို ဓား ျဖင့္ ထိုး၍ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု စြပ္ စဲြခံထားရသူ အံ့ၿဖိဳးပုိင္မွာ ရဲမွတ္ တမ္းအရ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးစကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရာမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ေသဆံုးသူ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၎တုိ႔မွာ ခ်စ္သူမဟုတ္ဘဲ မိတ္ေဆြအဆင့္သာရိွေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထိ႔ုအျပင္ေအာက္တို ဘာ ၂ ရက္ကတရားလို အာကာ၀ဏၰအား စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္လည္း ၎ကိုပင္ ထပ္မံစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလုိဘက္မွ တရားလုိျပသက္ေသ ၂၀ ဦး စစ္ေဆးခံယူမည္ျဖစ္ၿပီး တရားခံျပသက္ေသ ဘက္မွစစ္ေဆးခံမည့္သက္ေသ အေရအတြက္မွာ မသိရေသးေပ။ စြပ္စဲြခံထားရသူ အံ့ၿဖိဳးပုိင္သည္ အသက္(၂၂)ႏွစ္အရြယ္ ဒုတိယႏွစ္ဒဂံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

7Day DAILY 

ေမာ္ဒယ္ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး၏ နာေရးကိုေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - သန္းေဌး)

ေမာ္ဒယ္ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး၏ နာေရးကိုေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - သန္းေဌး)

ေမာ္ဒယ္ေအးခ်မ္းျမတ္ မုိးအသတ္ခံရမႈ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္႐ံုးခ်ိန္းကို ေအာက္တိုဘာ၂ ရက္တြင္ စတင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ား ႏုိင္ငံေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္သုိ့ ဖုန္းေခၚဆုိ ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံကို သယ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏုိင္မည္

Photo: တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ား ႏုိင္ငံေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္သုိ့ ဖုန္းေခၚဆုိ ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံကို သယ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏုိင္မည္
Friday, October 3, 2014 

ေအာ္ပ ေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာ (ျမန္မာ)မွ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္သုိ႔ အျပန္အလွန္ဖုန္းေခၚ ဆုိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံ သုိ႔ သယ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ မ်ား အပါအဝင္ ကေနဒါအစရွိသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔ ဖုန္းအျပန္အလွန္ ေခၚဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ႏုိင္ငံကုိမဆုိ စာတုိစနစ္ (SMS)ေပးပုိ႔ျခင္း အားေစ်းႏႈန္း အေနျဖင့္ က်ပ္၃ဝ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရ သည္။

တယ္လီေနာ(ျမန္မာ)မွတာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ''ျပည္တြင္းကေန ႏုိင္ငံျခား ေကာလ္ ေတြကုိ အလြယ္ တကူ ေခၚဆုိႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ထားတယ္။ ဖုန္းေခၚဆုိခေတြကုိ လဲ ႏႈန္းထား အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္ေပးထား ပါတယ္။ ကေန ဒါႏုိင္ငံဆုိရင္၁မိနစ္ ၁ဝဝက်ပ္ေလာက္ နဲ႕ဖုန္းေခၚႏုိင္ မွာပါ''ဟုေျပာသည္။

အဆုိပါ ေအာ္ပေရတာမွ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ သယ္ေဆာင္ အသုံးျပဳ ႏုိင္ရန္ လက္ရွိတြင္ ငါးႏုိင္ငံသတ္ မွတ္ထားကာ ယင္းတုိ႔မွာ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ားျဖစ္ၿပီး လစဥ္ႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံခန္႔ ထပ္တုိးသယ္ေဆာင္ အသုံးျပဳႏုိင္ ရန္ တုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိႏုိင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚ ဆုိခမ်ားကုိ တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္၈ဝဝ အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး အာဂ်င္တီးနား သုိ႔ ေခၚဆုိပါက က်ပ္ ၈ဝဝ၊ ၾသစ ေၾတးလ် က်ပ္ ၄ဝဝ၊ ဘရာဇီး က်ပ္ ၈ဝဝ၊ အေမရိကန္ က်ပ္ ၄ဝဝဟုဆုိင္ ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အသီးသီးသတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

''တယ္လီေနာ ကတ္ေတြကုိ ေအာက္တုိဘာ ပထမပတ္ေလာက္ မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေရာင္းမယ္၊ ေနာက္ဒုတိယပတ္ေလာက္မွာ ရန္ ကုန္မွာ ေရာင္းေပးႏုိင္ေအာင္စီစဥ္ထား တယ္။ ႏုိင္ငံျခား ေကာလ္ေတြ ေခၚ ဆုိရာမွာလဲ လုိင္းေကာင္းေကာင္း ေျပာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကုိျပင္ဆင္ေပး ထားတယ္'' ဟုေျပာသည္။

တယ္လီေနာမွ ယင္းဆင္းမ္ ကတ္စတင္အသုံးျပဳခ်ိန္တြင္ေဖ့စ္ ဘြတ္တစ္လ အခမဲ့ အသုံးျပဳခြင့္ေပး သြားမည္ျဖစ္ကာ Wikipedia (အြန္ လုိင္းစြယ္စုံက်မ္း)အား အခမဲ့ အသုံး ျပဳခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ေအာ္ပေရတာမွ ျပည္ တြင္း(သုိ႔) ျပည္ပသုိ႔ေျပာဆုိ ဆက္ သြယ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍အဆင္ မေျပျခင္းမ်ားရွိပါကလည္းေကာင္း ေမးျမန္းစုံစမ္း လုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၉၇၉သုိ႔ တစ္ႀကိမ္ေခၚဆုိလွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေခၚဆုိႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာ(ျမန္မာ)ဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကုိမႏၲေလးတြင္စက္တင္ ဘာ၂၇ရက္မွ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

Yangon Media Group
ေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာ(ျမန္မာ)မွ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္သုိ႔ အျပန္အလွန္ ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံသုိ႔ သယ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုရီးယားဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြဆု သိမ္းက်ံဳးဆြတ္ခူးသြားတဲ့ You Who Came From The Star

Photo: ကိုရီးယားဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြဆု သိမ္းက်ံဳးဆြတ္ခူးသြားတဲ့ You Who Came From The Star
Friday, October 3, 2014

SBS ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ထုတ္ လႊင့္ျပသခဲ့ေသာ You Who Came From The Star ဒရာမာ ဇာတ္လမ္းတဲြသည္ ၂၀၁၄ ကိုရီး ယားဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြ ထူး ခြၽန္ဆုေပးပဲြ (KDA) ၌ ဆုအမ်ား ဆံုး ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

You Who Came From The Star ဇာတ္လမ္းတဲြသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္း ဆံုးဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္လမ္းတဲြျဖင့္ ကင္ဆူဟြန္းသည္ ဆုေပးပဲြ၏ ဂုဏ္သတင္းအႀကီးဆံုးဆုျဖစ္ ေသာ Daesang ဆုအျပင္ အာရွတစ္၀န္း၌ ေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ Hallyu Hot Star ဆုကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

You Who Came From The Star ဇာတ္လမ္းတဲြျဖင့္ပင္ အန္းဂ်ယ္ဟြန္းက New Actor ဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းဇာတ္လမ္း တဲြတြင္ ဗီလိန္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေသာ ရွင္းေဆာင္ေဟာ့က Hot Star ဆု ရရွိခဲ့သည္။

You Who Came From The Star ဇာတ္လမ္းတဲြသည္ KDA ဆုေပးပဲြမွ ဆြတ္ခူးရရွိေသာ ဆုမ်ားစြာျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ လူ ႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏွင့္ အေကာင္း ဆံုးဇာတ္လမ္းတဲြျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္သည္။

KDA ဆုေပးပဲြတြင္ ကင္ဂ်ယ္ဂြၽန္းက Triangle ဇာတ္လမ္းတဲြ ျဖင့္ Top Excellence, Actor ဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး အိုယြန္းဆုိးက Jang Bori is here ဇာတ္လမ္း တဲြျဖင့္ Top Excellence, Actress ဆု ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ကိုရီးယားဒရာမာ ဇာတ္လမ္းတဲြ ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြကို ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ ဂ်င္ ဂ်ဴၿမိဳ႕ Gyeongnam ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အႏုပညာစင္တာ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသ မီး ဂန္ဆုိရာႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္း သား အုိဆန္ဂ်င္တို႔က တင္ဆက္ သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည္။    

Ref: Soompi
7Day DAILY
SBS ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ထုတ္ လႊင့္ျပသခဲ့ေသာ You Who Came From The Star ဒရာမာ ဇာတ္လမ္းတဲြသည္ ၂၀၁၄ ကိုရီး ယားဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြ ထူး ခြၽန္ဆုေပးပဲြ (KDA) ၌ ဆုအမ်ား ဆံုး ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမ စံႏႈန္းသစ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ ထုတ္ျပန္မည္

Photo: ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမ စံႏႈန္းသစ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ ထုတ္ျပန္မည္
Friday, October 3, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ၿခံေျမ တစ္ေပ ပတ္လည္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ ကို ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရး အဖဲြ႕မွ သတင္းရရိွသည္။

ယခုသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးအက်ံဳး၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စတင္သတ္ မွတ္ေရးဆဲြခဲ့သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲထားျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရိွ ကာလႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရးဆဲြ ထုတ္ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရး အဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္ႀကီးျမင့္ ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမစံႏႈန္း တစ္ေပပတ္လည္ေစ်းမွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိေပါက္ေနသည့္ ကာလတန္ဖုိးႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ေရးဆဲြထားေသာေၾကာင့္ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္ျမင့္ထားေၾကာင္း အထက္ပါတာ၀န္ရိွသူကဆုိသည္။

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါက ျပင္ပတြင္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈပုိမုိမ်ားျပားလာႏုိင္ၿပီး ေစ်းျမင့္လာႏုိင္ကာ အေရာင္းအ၀ယ္နည္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းအတြင္းေရးမွဴးက ဆုိသည္။

တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းမွာ ျပင္ပပညာရွင္မ်ားအိမ္ၿခံေျမ အသင္းကဲ့သုိ႔ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္သေဘာထား မ်ားမရယူထားသျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း မ႑ိဳင္အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဂယက္ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမစံႏႈန္းတစ္ ေပပတ္လည္သတ္မွတ္ျခင္းကို မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မည့္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု စိုင္းခြန္ေနာင္အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးစုိင္းခြန္ေနာင္ကေျပာသည္။

ယခုထြက္ေပၚလာမည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေန ေသာေၾကာင့္ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္ပိုမုိလာႏုိင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း၎ကဆုိသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ႀကီးျမင့္ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ကုိ အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ ကစတင္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ပါက အစိုးရ သတ္မွတ္ထား သည့္စံႏႈန္းအတုိင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ ေဆာင္ရာတြင္လည္း အဆိုပါႏႈန္းအ တုိင္းတြက္ခ်က္ေပးေဆာင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစီအမံတစ္ခုျဖစ္သည္

7Day DAILY 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ အိမ္ၿခံေျမ တစ္ေပပတ္လည္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံျပင္ဆင္၍ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ စံႏႈန္းသစ္ကို မၾကာမီထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ အိမ္ၿခံေျမ တစ္ေပပတ္လည္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံျပင္ဆင္၍ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ စံႏႈန္းသစ္ကို မၾကာမီထုတ္ျပန္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ၿခံေျမ တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရး အဖဲြ႕မွ သတင္းရရိွသည္။

ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာအတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ား ေဘးမဲ့ဧရိယာအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာ၊ လီဒုိလမ္းမႀကီးေဘး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည့္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမမ်ားကို ေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားရန္ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တႏုိင္းၿမိဳ႕၊ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း သားရဲတိရစၧာန္ႏွင့္ ေဘးမဲ့ေတာထိန္းသိမ္းေရး႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းကုိ သက္ဆိုင္ရာက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းကုိ   ျမန္မာအစိုးရမွ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အလုပ္သမား အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရခိုင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးတို႔ကို အုိဘားမားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ေဆြးေႏြးမည္

Photo: ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရခိုင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးတို႔ကို အုိဘားမားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ေဆြးေႏြးမည္
Friday, October 3, 2014

အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးတို႔ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဂြၽန္ကယ္ရီကေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ−အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံု စဥ္က သေဘာတူထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂြၽန္ကယ္ရီ ကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ−အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အိုဘားမား၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎ကေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လာမယ့္ တစ္လေက်ာ္ ေက်ာ္ေလာက္မွာ သမၼတအိုဘား မား ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္း ပမယ့္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးကိုတက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ ေဒသဆိုင္ရာအေရးကိစၥေတြ အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္းက ဒုကၡသည္ေတြအေရး ကို ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ေနာက္ဆံုးအစည္း အေဝးမွာ သေဘာတူထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ ေနတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဂြၽန္ ကယ္ရီက ေျပာၾကားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဂြၽန္ကယ္ရီတို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အေမရိကန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ယူနတီသတင္းေထာက္ မ်ားဖမ္းဆီးခံထားရမႈႏွင့္ ရခိုင္ပဋိ ပကၡမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အဓိက ေထာက္ျပေျပာၾကားထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြး ထားသည့္ ယင္းႏွစ္ခ်က္ထဲမွ ယူနတီသတင္းေထာက္မ်ားကို အစိုးရက ေထာင္ဆယ္ႏွစ္မွ သံုး ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်၍ခုနစ္ႏွစ္သို႔အယူခံျပင္ဆင္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ ရခိုင္ပဋိပကၡကိုလည္း အစိုးရက အာ႐ံုစိုက္ေနၿပီး အျပစ္တင္မေစာရန္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ကုလညီလာခံ၌ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးကာလအတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတအိုဘားမား တို႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးၾကား အေထာက္အကူျပဳေစရန္  ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်က္မ်ားကို ယခုကတည္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏွစ္ဦး လံုးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဂြၽန္ကယ္ရီေျပာသလိုပဲ အာဆီယံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းတဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီႏွစ္လအတြင္း မွာ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံု ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနျပည္ ေတာ္မွာ   လာမယ့္အာဆီယံ အစည္းအေဝးမွာလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ကေျပာၾကား သည္။

သမၼတအိုဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာက  ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး  ယခု ၂ ႏွစ္ အၾကာ ႏိုဝင္ဘာတြင္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌က်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

7Day DAILY 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−အီးပီေအ)
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−အီးပီေအ)
အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးတို႔ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာဂြၽန္ကယ္ရီကေျပာၾကားသည္။

အပစ္ရပ္အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္ အီးယူသံအမတ္တိုက္တြန္း

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) အ ျမန္အေခ်ာသပ္ လက္မွတ္ေရး ထုိးႏုိင္ၿပီး အားလံုး ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဥေရာပ သမဂၢ သံအမတ္ မစၥတာ႐ိုလန္ ကို ဘီယာက ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ တြင္ အေလးေပးေျပာၾကားလိုက္ သည္။

ေရာ္နယ္ဒုိႏွင့္မၿပိဳင္လုိဘဲ ေနမာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာႏုိင္ဟု မက္ဆီေျပာ

ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေရး ေရာ္နယ္ဒိုႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဟု ဘာစီလုိနာမွ အာဂ်င္တီးနားတုိက္စစ္မွဴး လီယြန္နယ္မက္ဆီက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဘရာဇီးမွ ေနမာမွာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဆုိလုိက္သည္။

ေမြးေရ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္မည္

Photo: ေမြးေရ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္မည္
Friday, October 3, 2014

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေမြးျမဴ ေရးေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒ သဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမ မ်ားေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို တင္ဒါခ်စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ေဆာက္လုပ္ ေရးကုမၸဏီမ်ားမွာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား မွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

‘‘အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေနတဲ့ကာလသာရွိ ပါေသးတယ္။ ဘယ္အပိုင္းကို အ တိုင္းအတာ ဘယ္ေလာက္ေဆာင္ ရြက္သြားမလဲဆိုတာ မသိရေသး ပါဘူး။ ဌာနပိုင္ေျမေတြမွာ ျပန္ လည္အသံုးခ်တဲ့ သေဘာပါ’’ဟု ေမြးေရေက်းလက္ ၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ ၀ိတ္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအ တြင္းရွိ ဌာနပိုင္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမရွိေသးသည့္သူမ်ားအတြက္ အ ရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးရန္ စီစဥ္ထား သည္ဟု ဆိုသည္။

၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ စီမံကိန္းမ်ား (Town Plan/Village Plan)ႏွင့္အညီ တန္ ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ မည့္ ေျမေနရာမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ သည္။ ယခင္က ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမကြက္မ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေျမ ေနရာမ်ားကို ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းမ်ား ရွိေန သည္။

၁၉၅၅ အိမ္ရာဥပေဒအရ အိုးအိမ္ႏွင့္ စည္ပင္မွသာ အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး က်န္ရွိသည့္ဌာနမ်ား မွာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရွိဟု ဥပေဒ ထဲ၌ ေဖာ္ျပပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခု ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မွာ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ မည္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေန ေၾကာင္း အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

‘‘ဌာနက ေျမရွိတိုင္း အိမ္ ေဆာက္လုပ္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ေသး ဘူးေလ။ ဒီေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာ မယ့္ အရာေတြကို တာ၀န္ယူရ မယ့္အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိ တယ္’’ ဟု အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနတြင္ အႏွစ္ေလးဆယ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သူ စာေရးဆရာ ျမင့္မိုရ္ ေဆြက ေျပာသည္။

7Day DAILY 

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ဗထူးအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ဗထူးအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေမြးျမဴ ေရးေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒ သဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမ မ်ားေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္  စီစဥ္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပုဂၢလိက ဘဏ္၀န္ေဆာင္ခမ်ား အၿပိဳင္ေလွ်ာ့

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမိုျပင္းထန္ လာေသာ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ ပိုမိုရရွိ ရန္ ၀န္ေဆာင္ခ မ်ား အၿပိဳင္အ ဆိုင္ေလွ်ာ့ခ်ေနေၾကာင္း ဘဏ္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ႀကံ၊ သကာကုန္ဖိုးေငြက်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ မေပးေခ်ဘဲ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး တိမ္းေရွာင္ေန

မႏၲေလးသၾကားဒိုင္ တြင္ ေပါင္းသၾကားစက္လုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးသည္ ကုန္ဖိုးေငြက်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ မေပးေခ် ဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း သ တင္း ရရွိသည္။

ေလေၾကာင္းက႑မွ သံုးလေက်ာ္အတြင္း ေဒၚလာ ၃၁ သန္းေက်ာ္ရရွိ

ေလေၾကာင္းက႑မွ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၏ သံုးလ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခား၀င္ ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁ သန္း ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕ေရလယ္ကြ်န္းတြင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ လူ ၃ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိ

ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂ရပ္ကြက္၊ ေရလယ္ကြ်န္းနံေဘးရွိ (ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္)အနီး ေရႊကြ်န္းတြင္ ယမန္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ ရွင္းလင္းရာ လက္နက္ ခဲယမ္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ လူ ၃ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

အပစ္ရပ္အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္ အီးယူသံအမတ္တိုက္တြန္း

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) အ ျမန္အေခ်ာသပ္ လက္မွတ္ေရး ထုိးႏုိင္ၿပီး အားလံုး ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဥေရာပ သမဂၢ သံအမတ္ မစၥတာ႐ိုလန္ ကို ဘီယာက ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ တြင္ အေလးေပးေျပာၾကားလိုက္ သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလုိက္သျဖင့္ ၀ိႈက္ကတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္္ေထာင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္

Photo: ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလုိက္သျဖင့္ ၀ိႈက္ကတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္္ေထာင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္
Friday, October 3, 2014

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအား စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ ေရးထုိးျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပုဒ္မ(၄)ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ပါရွိေသာ "ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျခင္း" ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ "ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း" ဆုိသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ပုဒ္မ (၅) ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ပါရွိေသာ "ပုဒ္မ ၄ ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ား၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ အလုပ္အကုိင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးေန႔ သကၠရာဇ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္၊ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ အမွတ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္အမွတ္၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္အမွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္အမွတ္" ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ "ပုဒ္မ ၄ ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာပါတီတည္ေထာင္ လုိသူမ်ား၏ အမည္၊ အဘအမည္၊ အလုပ္အကုိင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္" ဆုိသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးျပင္ဆင္ ခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒအရ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) ႏွင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံသား ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ပါတီ၀င္အရည္အခ်င္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပုဒ္မ (၁၀)ပုဒ္ခြဲ (က) တြင္လည္း "ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျခင္း" ဆုိသည့္စကားရပ္အစား "ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ျခင္း" ဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးျပင္ဆင္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) ႏွင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံသားကတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ မူလႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒအရ တည္ရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဤျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပါတီမ်ားကုိ ဤျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကုိ ေကာ္မရွင္က ညိႇႏႈိင္းသတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ကုိလည္း ထပ္မံျပင္ဆင္လုိက္သည့္ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ (၂၅) ပုဒ္မခြဲ (က) အျဖစ္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။

အဆုိပါ ထပ္မံျဖည့္စြက္လုိက္သည့္ ပုဒ္မ (၂၅) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ဦးစြာျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က နည္းဥပေဒျပင္မယ္။ ၿပီးရင္ျပန္စိစစ္မယ္။ စိစစ္မယ္ဆုိေတာ့ဗ်ာ။ ဥပမာဆုိၾကပါစို႔ တစ္ျပည္လုံးကုိ စည္း႐ုံးမယ့္ပါတီဆုိရင္ အင္အားတစ္ေထာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီပုိ႔ရတယ္။ အလားတူပဲ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္တုိ႔မွာ စည္း႐ုံးမယ္ဆုိရင္ ၅၀၀ ေတာ့တင္ရတယ္။ တင္လုိက္တဲ့အခါမွာ ခုနကေျပာသလုိ ဒီဥပေဒမွာပါတဲ့အတုိင္း ဟုတ္လား မဟုတ္လား စစ္လုိက္မယ္။ စစ္လုိက္လုိ႔မဟုတ္ဘူး ေလ်ာ့သြားရင္ ဥပေဒအရအျမန္ျပန္ျဖည့္ေပးရမယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ေပးရမယ္" ဟု ဦးေသာင္းလႈိင္ကေျပာၾကားသည္။ 

Eleven Media Group 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ၀ႈိက္ကတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ကတ္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရက ေၾကညာေပးရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပမႈ အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သန္းလိႈင္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ၀ႈိက္ကတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ကတ္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရက ေၾကညာေပးရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပမႈ အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သန္းလိႈင္)

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအား စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ ေရးထုိးျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားကႏုတ္ထြက္ရန္ ရာဇသံေပးထားသည့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္၌ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ႏုတ္ထြက္မည္မဟုတ္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ညပိုင္းက အစိုးရ႐ုံးခ်ဳပ္အျပင္ဘက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ား ဆႏၵျပေနစဥ္

ေဟာင္ေကာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အျမန္ဆံုးလူစုခြဲရန္ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႕ဘူးမ်ားႏွင့္ ေရာ္ဘာက်ည္ဆန္မ်ားကို ယူေဆာင္ျပသလိုက္ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆႏၵျပသူလူအုပ္ႀကီးသည္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံဆႏၵျပ

Photo: သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံဆႏၵျပ
Friday, October 3, 2014

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ရပ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း မေနာ္ရမၼံဥယ်ာဥ္အနီးရွိ ဟစ္တိုင္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထိုသို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလံဗိုလ္လမ္းအကြက္ (လလ-၈၁/၈၇) တြင္ခံု/သံရည္က်ဳိလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးခ်မ္းျပည့္ၿဖိဳးက ဦးေဆာင္၍ လူအင္အား ၁ဝဝ ခန္႔က ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဦးေဆာင္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူအေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ နံနက္ ၇ နာရီမွ နံနက္ ၉ နာရီအထိ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၄ဝ မွ ၇ နာရီ ၅၅ မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္အထိ ၁၅ မိနစ္ခန္႔သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းမရွိဘဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံၾကရန္ ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဆီယံဥကၠဠတာဝန္ ေက်ပြန္စြာဦးေဆာင္ႏိုင္မႈကို ဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံသည္”၊ “SEA Game ပြဲေတာ္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္မႈကို ဂုဏ္ျပဳသည္”၊ “ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုသည္”၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ႀကိဳဆိုအားေပးေထာက္ခံၾကပါစို႔”၊ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔” “အက်င့္ပ်က္အဂတိလိုက္စားသူမ်ားအား ျပတ္သားစြာအေရးယူရန္ တိုက္တြန္းပါသည္” စသည့္စာသားမ်ား ပါဝင္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထို႔အျပင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံၾကပါစို႔”၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ဳိးျပဳဥပေဒႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးသည္”၊ “ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈကို ႀကိဳဆိုသည္”၊ “ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုျမွင့္တင္ရန္ တိုက္တြန္းသည္”၊ “ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔ တစ္မ်ဳိးသားလံုးစည္းလံုးညီၫြတ္ၾကပါစို႔”၊“ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး ညီညာစြာဝိုင္းဝန္း ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါစို႔”၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ အမ်ဳိးသားခ်စ္စိတ္၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ယံုၾကည္ေထာက္ခံသည္၊“သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ယံုၾကည္ေထာက္ခံသည္”စသည့္ ဗီႏိုင္း၊ ပိုစတာ၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
မႏၱေလးၿမိဳ႔ ဟစ္တိုင္အနီးတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက “ဆႏၵျပေနတယ္ဆိုတာသိလို႔ သြားၾကည့္ေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ။ ဘာမွမၾကာလိုက္ဘူး။ လမ္းျဖတ္သြားတဲ့သူေတြမေျပာနဲ႔၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေနတဲ့သူေတြေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မသိလိုက္ဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
ယခုကဲ့သို႔ သမၼတအားေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ သြားေရာက္သတင္းရယူခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
 
သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေထာက္ခံသည့္ ယခုဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Eleven Media Group 

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း မေနာ္ရမၼံ ဥယ်ာဥ္အနီးရွိ ဟစ္တိုင္အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ေတြ႕ရစဥ္
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း မေနာ္ရမၼံ ဥယ်ာဥ္အနီးရွိ ဟစ္တိုင္အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ေတြ႕ရ စဥ္
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ရပ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း မေနာ္ရမၼံဥယ်ာဥ္အနီးရွိ ဟစ္တိုင္အတြင္း ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အရစ္က်ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ရွိ ေဆာက္လက္စ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အိမ္ရာ မရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အရစ္က်ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (MICA) ႏွင့္ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု ကိုထင္ေက်ာ္ေျပာၾကား

Photo: ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု ကိုထင္ေက်ာ္ေျပာၾကား
Friday, October 3, 2014

ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျပန္ထြက္လာစဥ္ ကိုထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာ ဗံုးေဖာက္ခြဲရန္ ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကိုင္သူေတြကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အေန ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္၊ မႏွစ္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုၿပီး ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ တရုတ္ဘိန္းေခါင္းေဆာင္ ေလးဦးကိစၥတို႔မွာ အာဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရိွေနတယ္။ ဒါေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးဖို႔ တရား႐ံုးတိုင္းမွာ ရံုးထုတ္တိုင္း ကြ်န္ေတာ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာပိုင္တာဝန္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းခ်ဖို႔ စီစဥ္လာတာကို ေတြ႕တယ္။ ေထာင္သားအခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ေပးလာတာေတြလည္း ရိွလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ကစၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသြားမွာပါ”ဟု ကိုထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
 
ၾကားျဖတ္အစိုးရ တင္ေျမွာက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ (MDCF) အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုေနာင္ေနာင္တို႔အား ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ပုဒ္မ- ၅ဝ၅(ခ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားအနီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌ (MDCF) အဖြဲ႕ဝင္ ၃ဝ ေက်ာ္သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက တင္ေျမွာက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းကိစၥျဖင့္ပတ္သက္၍ ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုေနာင္တို႔အား ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ပုဒ္မ-၅ဝ၅ (ခ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
“ဒီကေန႔ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ကိုထင္ေက်ာ္နဲ႔ ကိုေနာင္ေနာင္ကို ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ)ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုေနာင္ေနာင္က ပုဒ္မ-၁၈နဲ႔ပါ စြဲခ်က္တင္ခံရတယ္။ ႐ုံးခ်ိန္းကိုေတာ့ ၁၆ ရက္ေန႔ကို ခ်ိန္းလိုက္တယ္”ဟု ကိုထင္ေက်ာ္တို႔အမႈအား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 
 လက္ရိွတြင္ ကိုထင္ေက်ာ္အား အစိုးရအား အလိုမရိွေၾကာင္း ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ)ျဖင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ အလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္တို႔ကို ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ)ျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ (၁၈)ျဖင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္သံုးလအား လည္းေကာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္သံုးလအား လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ေလးလတို႔ ခ်မွတ္ထား သည္။ 

Eleven Media Group 

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္ တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ၾကသူအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ေက်ာ္ထက္)

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္ တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ၾကသူအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ေက်ာ္ထက္)

ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း အစာ ငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး ၿပီးေနာက္ ျပန္ထြက္လာစဥ္ ကိုထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း၌ တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ငါးသိန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၁၈၄ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

Photo: ျပည္တြင္း၌ တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ငါးသိန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၁၈၄ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ 
Friday, October 3, 2014

ျပည္တြင္း၌ တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ငါးသိန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၁၈၄ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ စံုစမ္းသိရသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ အမႈေပါင္း ၁၃၉ မႈ ဖမ္းဆီးခဲ့ ရာတြင္ အမ်ဳိးသား ၁၅၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၆ ဦးႏွင့္ စုစုေပါင္း က်ဴးလြန္သူ ၁၈၄ ဦးအား ဥပေဒအရ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆိုပါ တစ္ပတ္အတြင္း ဘိန္း ၁ဝ မႈ အေလးခ်ိန္ ၂၈ ဒသမ ၁၇၂၇ ကီလို၊ ဘိန္းျဖဴ ၅၄ မႈ အေလးခ်ိန္ ၈ ဒသမ ၄၁၉၆ ကီလို၊ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၅၄ မႈ ေဆးျပား အေရအတြက္ ၅၄၇၈၃၁ ျပား၊ အဆင့္နိမ့္ ဘိန္း ခုနစ္မႈ အေလးခ်ိန္ ဝ ဒသမ ၃၇၄၈ ကီလို၊ ဘိန္းဆီခဲ ငါးမႈ အေလးခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈၂၃၆ ကီလို၊ ေဆးေျခာက္ ႏွစ္မႈ အေလးခ်ိန္ ဝ ဒသမ ၈၄၄၅ ကီလို စသည့္ အမႈေပါင္း ၁၃၉ မႈအား ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မုိးဦးေက်းရြာႏွင့္ နမ့္ဖာမူေက်းရြာသြား ကားလမ္းမေပၚတြင္ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕စုက ရွာေဖြေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မိုးဦးေက်းရြာဘက္မွ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ၅ဃ/ ၃......... နံပါတ္ပါ SURF အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးသည္ ရွာေဖြေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေနရာႏွင့္ ကိုက္ ၅ဝ အကြာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အားရပ္၍ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါယာဥ္ေပၚမွ ဆာလာအိတ္ ငါးအိတ္အတြင္းမွ ဘိန္းစိမ္း အေလးခ်ိန္ ၈၈ ဒသမ ၂၈ ကီလို သိမ္းဆည္းခဲ့သျဖင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group
ျပည္တြင္း၌ တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ငါးသိန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၁၈၄ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ စံုစမ္းသိရသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ အမႈေပါင္း ၁၃၉ မႈ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာတြင္ အမ်ဳိးသား ၁၅၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၆ ဦးႏွင့္ စုစုေပါင္း က်ဴးလြန္သူ ၁၈၄ ဦးအား ဥပေဒအရ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံသို႔မဆို SMS ပို႔ပါက တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀ ႏႈန္းႏွင့္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တယ္လီေနာ သတ္မွတ္

မည္သည့္ႏိုင္ငံသို႔မဆို SMS ေပးပို႔ပါ က တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၃ဝ ႏႈန္းဟု တယ္လီေနာျမန္မာက ထုတ္ျပန္ လိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပည္တြင္းရွိ တယ္လီေနာဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္းအဝင္ႏွင့္ SMS အဝင္မ်ားမွာ အခမဲ့ျဖစ္သည္။