တူရကီနဲ႔ အင္ဒိုကို အဝင္ခံၿပီး အေၿခေနေတြကို ၿပတယ္။

အဓိကက လူမ်ိဳးတံုး သတ္ၿဖတ္မွဳေတြ ၿဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ႔ စြတ္စြဲခ်က္ေတြဟာ အမွန္မဟုတ္ပဲ လိမ္ညာ တာေတြပါ ဆိုတာကို ကမၻာကို ၿပတာပါပဲ။ တဆက္တည္း တိဘက္ကလည္း မြတ္ဆလင္မီဒီယာေတြ လိမ္ညာထားသံုးစြဲေနတဲ႔ ပံုေတြဟာ တိဘတ္က ဓါတ္ပံုေတြၿဖစ္တယ္၊ ဒါကို ဘာသာေရးလွံဳ႔ေဆာ္ခ်က္ အေနနဲ႔ တလြဲအသံုးၿပဳေနတာကို ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ သေဘာထားထုတ္ၿပန္တယ္ (ဒီအတြက္နဲ႔ တိဘတ္တစ္ေယာက္ကို မြတ္ဆလင္ေတြက ဓါးနဲ႔ထိုးသတ္တယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းေတြထြက္လာတယ္)။