Friday, 25 April 2014

အစိုးရ၏ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ အီရန္တြင္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္

Photo: အစိုးရ၏ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ အီရန္တြင္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္
Friday, April 25, 2014

အီရန္တြင္ အစိုးရမွ ဓာတ္ဆီမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ညတြင္းခ်င္းပင္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အီရန္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ျဖတ္ေတာက္မႈ မတိုင္ခင္အတြင္း ၎တို႕၏ ကားမ်ားကို ဆီျဖည့္ရန္ အေျပးအလႊား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕ထားမႈေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေနသည့္ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ၎လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ သမၼတ ဟာဆန္ရိုဟာနီ အစိုးရမွ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွသည္။

ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း အီရန္ႏိုင္ငံမွာ ကမာၻေပၚတြင္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္း အခ်ိဳသာဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းဝင္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႕မွာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို လက္ခံႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည္။

ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမွာ ေရသန္႕ဗူးေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမို ခ်ိဳသာေနသည့္အတြက္ အစိုးရ၏ ဓာတ္ဆီအေပၚတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ားကို အျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းစီအတြက္ ကန္႕သတ္ပမာဏ သက္မွတ္ထားသည့္ အစိုးရမွ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမွာ ၁ လီတာလွ်င္ ၀.၁၆ အေမရိကန္ေဒၚလာႏႈန္း ရိွခဲ့ၿပီး ညတြင္းခ်င္းပင္ တစ္လီတာလွ်င္ ၀.၂၈ အေမရိကန္ေဒၚလာႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ကန္႕သတ္ထားသည့္ ပမာဏ၏ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္လီတာလွ်င္ ၀.၃၉ အေမရိကန္ေဒၚလာအထိ ေစ်းႏႈန္း ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ဒီဇယ္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း အလားတူပင္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ ေလာင္စာဆီမ်ားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ရာရွင္စံနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ဆီဆိုင္ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႕ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္ကဲ့သို႕ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ိဳးကိုမွ သိရိွရျခင္း မရိွေသးေပ။

“ ျပည္နယ္ေဒသႀကီးေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႕ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဒီအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္လေၾကာေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္ ” ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အဗၺဒိုရီဇာဖဇ္လီမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အီရန္၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေရေစ်းႏႈန္းမ်ား ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အီရန္၏ အျငင္းပြားဖြယ္ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ရန္ သမၼတ ရိုဟာနီမွ ကမာၻ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာကာလတြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွသည္။

BBC Burmese
အီရန္တြင္ အစိုးရမွ ဓာတ္ဆီမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ညတြင္းခ်င္းပင္ ဓာတ္ ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ မုိး၀င္ေနာက္က်မႈ

Photo: ယခုႏွစ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ မုိး၀င္ေနာက္က်မႈ
Friday, April 25, 2014

ယခုႏွစ္မွာ မုတ္သုန္ေလဦးမ်ား အားေပ်ာ့မႈေၾကာင့္ မုတ္သုတ္ ၀င္ေရာက္မႈ ေနာက္က်မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ မိုးေလ၀သပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ 
သုံးသပ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ 

ဒီလုိမုိး၀င္ေရာက္မႈ ေနာက္က်ရျခင္း အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုမိုး၀င္ေရာက္ရာမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းမွ စတင္၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမွာေတာ့ မုိး၀င္ေရာက္မႈဟာ အရင္ႏွစ္မ်ားထက္ တစ္လနီးပါးခန္႕ ေနာက္က်ႏုိင္ဖြယ္ ရွိတယ္လုိ႕သုံးသပ္ထားပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားကိုေတာ့ လာမယ့္ေမလ(၂၀)ရက္မွ (၂၅)ရက္ၾကားမွာ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိတယ္လုိ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းကိုေတာ့ လာမယ့္ေမလကုန္ေလာက္မွာ မုတ္သုန္စတင္ ၀င္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

MRTV-4
ယခုႏွစ္မွာ မုတ္သုန္ေလဦးမ်ား အားေပ်ာ့မႈေၾကာင့္ မုတ္သုတ္ ၀င္ေရာက္မႈ ေနာက္က်မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ မိုးေလ၀သပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕  သုံးသပ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ေျမကမၻာေန႔ (သို႔) ျမန္မာျပည္အတြက္ အပူဆံုးေန႔တစ္ေန႔

ဧၿပီ ၂၂ ရက္သည္ ေျမကမၻာေန႔ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၂၂ ရက္သည္ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္အၫႊန္းကိန္း အျမင့္ ဆံုးေန႔ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြင္း ထုိေန႔၏ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္အၫႊန္းကိန္းသည္ ၁၅ ဒသမ ၁ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးတန္ဖုိးကုိ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ ဖြယ္ရွိသည္ဟု မုိးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္း လြင္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကထုတ္ျပန္တဲ့ ျပည္တြင္း မိုးေလ၀သအေျခအေန

Photo: မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကထုတ္ျပန္တဲ့ ျပည္တြင္း မိုးေလ၀သအေျခအေန
Friday, April 25, 2014

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနၿပီး ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔
 
က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေနရာက်ဲက်ဲ၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။
 
ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏိုင္ပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတစ္၀ုိက္အတြက္ ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳနဲ႔ အနီးတစ္၀ိုက္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕နဲ႕ အနီးတစ္၀ိုက္တို႔အတြက္ ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ပါတယ္္။

MRTV-4
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာေနၿပီး ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔  က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ ညေန အထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေနရာက်ဲက်ဲ၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္ နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ၿပီး၊  က်န္တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္တို႔မွာ တိမ္ အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။

တယ္လီေနာျမန္မာမွ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္သြားမည့္

Photo: တယ္လီေနာျမန္မာမွ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္သြားမည့္ Friday, April 25, 2014

တယ္လီေနာျမန္မာအေနနဲ႔ အထက္ျမန္မာျပည္နဲ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္တို႔ အတြက္ ခြဲျခားၿပီး Data Center(၂)ခုကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ထားရွိသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

အခုလိုထားရွိသြားမယ့္ ေဒတာစင္တာေတြကို ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး မွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ကာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ကိုေတာ့ လက္ရွိမွာေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ေမလဆန္းပိုင္းမွာ အၿပီးသတ္ေဆာက္ လုပ္သြားမယ္လို႔ တယ္လီေနာျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။
 
အခုလို ထားရွိသြားမယ့္ ေဒတာစင္တာေတြမွတစ္ဆင့္ တာ၀ါတိုင္ေတြ၊ pay station ေတြမွ တစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူေတြထံကို မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေတြ ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Data Centerဟာ အဓိကက်တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။
 
ျပည္တြင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး တယ္လီေနာျမန္မာအေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တရား၀င္ရရွိခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တာ၀ါတုိင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ရရွိၿပီး (၈)လအတြင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

MRTV-4
တယ္လီေနာျမန္မာအေနနဲ႔ အထက္ျမန္မာျပည္နဲ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္တို႔ အတြက္ ခြဲျခားၿပီး Data Center (၂)ခုကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ထားရွိသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အေမရိကမွာ အျမင့္ဆံုး ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ အိမ္

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ ေနရတဲ့ အိမ္ တစ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ Greenwich ျမိဳ႕ နဲ႔ မနီးမေဝးမွာ တည္ရွိေနတဲ့ အိမ္တစ္လံုး ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရာင္းခ် စရိတ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ရွိတာ ေၾကာင့္ အေမရိက မွာ ေစ်းအၾကီးဆံုး နဲ႔ ေရာင္းခ် ခဲ့ရတဲ့ အိမ္ အျဖစ္ စံခ်ိန္ တင္သြား ပါတယ္။

တယ္လီေနာ တာ၀ါတိုင္ ၂၄၀၀ ေဆာက္မည္

Photo: တယ္လီေနာ တာ၀ါတိုင္ ၂၄၀၀ ေဆာက္မည္
Friday, April 25, 2014

လုပ္ငန္း စတင္ၿပီး ၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ ရထားတဲ့ ေနာ္ေ၀ပိုင္ တယ္လီေနာကုမၸဏီဟာ လက္ရွိ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက စိုက္ထူထားတဲ့ တာ၀ါတိုင္အေရအတြက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အဦနဲ႔ တာ၀ါတိုင္ စုစုေပါင္း ၂၄၀၀ စိုက္ထူသြားမယ္လို႔ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။

index1တာ၀ါတိုင္ စိုက္ထူေရးအတြက္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ စိမ္းလမ္းေသာ ဧရာ၀တီ နည္းပညာ ကုမၸဏီနဲ႔ အိႏၵိယအေျခစိုက္ အပိုလိုတာ၀ါ ကုမၸဏီေတြ ကို ဆပ္ကန္ထရိုက္ ေပး ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဟာ တာ၀ါတိုင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ထူ ထားၿပီး ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီကလည္း တာ၀ါတိုင္ေတြ စိုက္ထူေန ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း ေအာ္ပေရတာေတြအားလံုး တာ၀ါတိုင္ေတြကို မွ်ေ၀ သံုးစဲြၾကမယ္ လို႔ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ
လုပ္ငန္း စတင္ၿပီး ၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ ရထားတဲ့ ေနာ္ေ၀ပိုင္ တယ္လီေနာကုမၸဏီဟာ လက္ရွိ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက စိုက္ထူထားတဲ့ တာ၀ါတိုင္အေရအတြက္ ကို ေက်ာ္ လြန္ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အဦနဲ႔ တာ၀ါတိုင္ စုစုေပါင္း ၂၄၀၀ စိုက္ထူသြားမယ္လို႔ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။

ပေလာင္စစ္သားစုေဆာင္းေနသျဖင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ တာလတ္ရြာမွ လီဆူးတိုင္းရင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ

Photo: ပေလာင္စစ္သားစုေဆာင္းေနသျဖင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ တာလတ္ရြာမွ လီဆူးတိုင္းရင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
Friday, April 25, 2014

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာလတ္ေက်းရြာမွ လီဆူးတိုင္းရင္းသား (၂၀၀) ေက်ာ္မွာေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ အီႏိုင္းေက်းရြာသို႔ေရာက္ရိွကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း လိုအပ္လ်က္ ရိွသည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ ကၽြန္မ တာလတ္ရြာက မူလတန္းျပဆရာမပါ။ တာလတ္ရြာမွာ လီဆူးတိုင္းရင္းသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ကေလးတစ္ေယာက္ရိွပါတယ္။ တာလတ္ရြာက သမီးတို႔ထြက္ေျပးလာတာ မတ္လဆန္းကပါ။ မွတ္မွတ္ရရ ကၽြန္မ ခင္ပြန္းရဲ႕ ဖခင္ရက္လည္ၿပီးေနာက္ရက္ကပါ။ သမီးတို႔ ရြာကိုလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း ပေလာင္စစ္တပ္(TNLA)က စစ္သားေတြလာတယ္။ ရြာမွာပေလာင္စစ္သားလာစုေဆာင္းတာပါ။ ရြာမွာရိွတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြကထြက္ေျပးၿပီး အမ်ိဳးေတြရိွရာ လား႐ိႈး၊ နမၼတူ၊ ေက်ာက္မဲဘက္ေျပးၾကရတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ပေလာင္စစ္တပ္က လူသစ္လာစုတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၈)ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ေလာက္မွာ လူ ၂ ေယာက္ ရြာကိုေရာက္လာတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး ယူနီေဖာင္း၀တ္ထားတယ္။ ပေလာင္စကားေျပာတယ္။ သမီးရဲ႕ေယာက္ကထီး ဦးေမာင္စိန္ နဲ႔စိုင္းျမင့္ေအာင္တို႔ (၂)ေယာက္ကို လာေခၚသြားတယ္။ သူတို႔လာေခၚတာ ရြာက လူေတြျမင္လိုက္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေန႔ မနက္ေရာက္ေတာ့ ဦးေမာင္စိန္နဲ႔ စိုင္းျမင့္ေအာင္တို႔ကို လက္ဖက္ၿခံထဲမွာ ေသေနတာေတြ႕ၾကရေတာ့ တစ္ရြာလုံးေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ ရက္လည္ၿပီးေနာက္ေန႔မွာ ကၽြန္မတို႔ ေနရပ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာရပါတယ္ ’’ ဟု ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူ မျဖဴျဖဴ၀င္းက ေျပာသည္။

“ ဒီရြာကိုေရာက္လာတဲ့ လီဆူးအိမ္ေထာင္စုေပါင္း(၅၇)အိမ္ေထာင္စုပါ လူေပါင္း(၂၇၀)ရိွပါတယ္။ ကေလး သူငယ္(၈၀)ေလာက္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အို အဘိုးအဘြားေတြလည္း ပါတယ္။ တစ္ရြာလုံးေျပးလာတာ ေလာေလာဆယ္သူတို႔ကို အီႏိုင္းရြာမွာရိွတဲ့ လီဆူးတိုင္းရင္းသားေတြေနထိုင္ရာ အနီးအနားမွာ ေနရာခ်ထားေပး ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ သူတို႔အလုပ္အကိုင္မရိွေတာ့ စား၀တ္ေနေရးခက္ပါတယ္။ ေစတနာရွင္ေတြလာၿပီး လွဴတာ၊ ကူညီတာနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ဘ၀ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ လီဆူးအမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေျပာင္းၿခံပိုင္ ရွင္ေတြက ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ ေခၚခိုင္းေနပါတယ္ ” ဟု အီႏိုင္းေက်းရြာမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လီဆူးတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာ လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအေပၚ လုံး၀မွီခိုဘ၀ရပ္တည္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ဘ၀ကို ႐ိုး႐ိုးသားသားျဖတ္သန္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လီဆူးတိုင္းရင္းသား လူငယ္တစ္ဦးက “ ပေလာင္စစ္တပ္က စားစရာနဲ႔ေငြေၾကးေကာက္ခံေတာ့ မ်ားမ်ားမေပးႏိုင္ပါဘူး။ လူေတြ ကလည္း ပေလာင္စစ္တပ္ထဲ မလိုက္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ႐ိုး႐ိုးသားသားပဲ လုပ္စားခ်င္တယ္။ မိသားစုေတြကလည္း မ်ားတယ္။ အခုလို ေနရပ္စြန္႔ေျပးရေတာ့ ေလာေလာဆယ္အလုပ္ရွာလုပ္ရပါတယ္။ အလုပ္မေရြးလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေန႔စားရတဲ့ေငြနဲ႔စားလို႔ မေလာက္ေတာ့ ခက္တာေပါ့ ” ဟု ေျပာသည္။

မမ - ရွမ္းေျမာက္ (လား႐ိႈး)
Hot News
ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာလတ္ေက်းရြာမွ လီဆူးတိုင္းရင္းသား (၂၀၀) ေက်ာ္ မွာေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ အီႏိုင္းေက်းရြာသို႔ေရာက္ရိွကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း လိုအပ္လ်က္ ရိွသည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

အာရွ ယူ-၁၉ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း ထုိင္း၊ အီရန္၊ ယီမင္ အသင္းမ်ားႏွင့္ တစ္အုပ္စုတည္းက်ေရာက္

Photo: အာရွ ယူ-၁၉ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း ထုိင္း၊ အီရန္၊ ယီမင္ အသင္းမ်ားႏွင့္ တစ္အုပ္စုတည္းက်ေရာက္
Friday, April 25, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၄ ယူ-၁၉ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း သည္ ထုိင္း၊ အီရန္၊ ယီမင္အသင္းတို႔ႏွင့္ တစ္အုပ္စုတည္းက်ေရာက္ခဲ့သည္။

အာရွ ယူ၁၉ ေနာင္ဆံုးအဆင့္ျပိဳင္ပြဲ မဲခြဲပြဲကို ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Park Royal ဟိုတယ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အုပ္စု(က)တြင္ အိမ္ရွင္ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ အီရန္၊ ယီမင္း အုပ္စု(ခ)တြင္ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ၾသစေၾတလ်၊ ယူေအအီး၊ အင္ဒိုနီးရွား အုပ္စု(ဂ)တြင္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ အုပ္စု(ဃ)တြင္ အီရတ္၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ ကာတာ၊ အိုမန္ အသင္းတို႔ တစ္အုပ္စုတည္းက်ေရာက္လွ်က္ရွိၾက သည္။
ယင္းပြဲစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔တို႔တြင္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္မွ ၂၃ရက္ေန႔အထိ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲေရာက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလးသင္းမွာ ၂၀၁၅ ကမၻာ့ယူ-၂၀ၿပိဳင္ပြဲအား ၀င္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေျခစစ္ပြဲစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၃ခု ေအာက္တိုဘာလအတြင္း
က ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၁၅သင္း ေျခစစ္ပြဲေအာင္ကာ ျမန္မာအသင္းမွာ အိမ္ ရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခစစ္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ယခုအဆင့္သို႔ အလိုေလ်ာက္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Popular Myanmar News Journal
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၄ ယူ-၁၉ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း သည္ ထုိင္း၊ အီရန္၊ ယီမင္ အသင္း တို႔ႏွင့္ တစ္အုပ္စုတည္းက်ေရာက္ခဲ့သည္။

ေနအိမ္အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ဆင္နင္းခံရ၍ ႏွစ္ဦးေသဆံုး

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းစလိန္ေက်းရြာႏွင့္ မန္ဖာေလးေက်းရြာတို႔တြင္ ယခုလ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္က ဆင္းတစ္ေကာင္က အစြယ္ျဖင့္ထိုးကာ နင္းခဲ့သည့္အတြက္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴး႐ံုးက ႐ံုး၀န္ထမ္းတစ္ဦးက မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရက ပညာေရးအပါအဝင္ က႑သံုးခုအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀နီးပါး ေထာက္ပံ့

ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေရး စီမံခ်က္အပါအဝင္ က႑သံုးခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀နီးပါး ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္သည့္ စာခြ်န္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ဧၿပီလ ၂၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အာရွယူ ၁၉ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ျမန္မာက အီရန္၊ ထုိင္း၊ ယီမင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

Photo: အာရွယူ ၁၉ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ျမန္မာက အီရန္၊ ထုိင္း၊ ယီမင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ
Friday, April 25, 2014

လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ကေန ၂၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပမယ့္ အာရွ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား အာရွဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (က)မွာ ျမန္မာအသင္းဟာ အီရန္၊ ထိုင္း၊ ယီမင္တို႔နဲ႔ တအုပ္စုတည္းက်ခဲ့ပါ တယ္။

unnamed4ဒီၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပြဲစဥ္ဇယားကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီက ပတ္ခ္ရိြဳင္ရယ္ ဟုိတယ္မွာ ေရးဆြဲခဲ့ တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ လူမႈေရး ကြန္ရက္ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ အျမင့္ဆုံးက ကြာတားနဲ႔ ဆီးမီးဖိုင္နယ္အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ဖို႔ မွန္းထားတယ္လို႔ ျမန္မာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မီဒီယာ ဒါရုိက္တာ ဦးစိုးမိုးက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

အုပ္စု (ခ) မွာေတာ့ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူေအအီးနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား၊ အုပ္စု (ဂ) မွာေတာ့ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အုပ္စု (ဃ) မွာေတာ့ အီရတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ကာတာနဲ႔ အိုမန္တို႔က တအုပ္စုတည္း က်ေရာက္ေနပါတယ္။

အာရွ ေဘာလုံး အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြ တအုပ္စုတည္း က်ေရာက္ေနတဲ့ အုပ္စု(ဂ)ကိုေတာ့ အုပ္စုၾကပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီေဘာလုံးပြဲေတြကို ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ရန္ကုန္မွာ အုပ္စု ၂ ခုစီ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွယူ-၁၉ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းက ၁၂ ႀကိမ္၊ ျမန္မာအသင္းက ၇ ႀကိမ္၊ အစၥေရးအသင္းက ၆ ႀကိမ္၊ အီရတ္အသင္းက ၅ ႀကိမ္၊ အီရန္အသင္းက ၄ ႀကိမ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းမွာ ၃ ႀကိမ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နဲ႔ ထိုင္းအသင္းတို႔က ၂ ႀကိမ္စီနဲ႔ တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဆီးရီးယားနဲ႔ အိႏိၵယအသင္းတို႔မွာ ၁ႀကိမ္စီ ဗိုလ္စြဲထားၾကသည္။

ဒီဗီြဘီ
လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ကေန ၂၃ ရက္အထိ  ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပမယ့္ အာရွ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား အာရွဖလား ေဘာ လုံးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (က)မွာ ျမန္မာအသင္းဟာ အီရန္၊ ထိုင္း၊ ယီမင္တို႔နဲ႔ တအုပ္စုတည္းက်ခဲ့ပါ တယ္။

အိႏၵိယ စစ္သေဘၤာသုံးစင္း ျမန္မာသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး လာေရာက္မည္

ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အစီအစဥ္အရ အိႏၵိယေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာ သုံးစင္းသည္ ဧၿပီလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံ႐ုံးက ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ထိုင္းကုမၸဏီရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အျခားၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ Sponsor, ship Manage အေျခစိုက္ Kantana and JK Consulting Management ကုမၸဏီက တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး စီမံကိန္း စတင္ေရးဆြဲ

Photo: ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး စီမံကိန္း စတင္ေရးဆြဲ
Friday, April 25, 2014

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မူႀကဳိေက်ာင္း မရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကဳိေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး စီမံကိန္း ေရးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ပါေမာကၡ ေဒၚမ်ဳိးျမင့္ၾကဴက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အသုံးစရိတ္တြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကဳိေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္ ထည့္သြင္းရန္ ယင္းစီမံကိန္း ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေနစဥ္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္လည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ကတည္းက ရပ္႐ြာလူထုပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကဳိ သုံးေထာင္နီးပါး ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ဦးစားေပး ဖြင့္လွစ္မည့္ ေဒသမ်ားကို ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေနရေၾကာင္း ေဒၚမ်ဳိးျမင့္ၾကဴက ဆိုသည္။

အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝး စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အစည္းအေဝးမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူႀကဳိတန္းတစ္တန္း ထပ္တိုးသင္ၾကားရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အစည္းအေဝး ပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကဳိမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သင္ၾကားမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိကိုမူ ပညာေရးဝန္ထမ္း အသိုင္းအဝိုင္းက ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

“ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းဘယ္ေလာက္ ဖြင့္ပါလို႔ ဦးစီးေတြက မတိုက္တြန္းပါဘူး။ ေအာက္ေျခက တင္ျပတဲ့အတိုင္း လုပ္သြားမွာ” ဟု ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကဳိဖြင့္လွစ္ေရး စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ေဒၚမ်ဳိးျမင့္ၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက မူႀကဳိေက်ာင္းမ်ား အသုံးစရိတ္ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ခြဲေဝေပးခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကဳိမ်ားကိုလည္း ထပ္တိုးပံ့ပိုးရန္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မူႀကဳိ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မူႀကဳိေက်ာင္း မရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္း အေျချပဳ မူႀကဳိေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး စီမံကိန္း ေရး ဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ပါေမာကၡ ေဒၚမ်ဳိးျမင့္ၾကဴက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယ စစ္သေဘၤာသုံးစင္း ျမန္မာသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး လာေရာက္မည္

ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအစီအစဥ္အရ အိႏၵိယေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာသုံးစင္းသည္ ဧၿပီလ ေႏွာင္း ပိုင္း တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံ႐ုံးက ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈႏွင့္အတူ အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ တစ္ရက္တည္း ခုနစ္ဦးေသဆံုး

မႏၲေလးတြင္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈႏွင့္အတူ အရက္အလြန္ကြၽံေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ တစ္ရက္တည္း လူခုနစ္ဦးေသဆံုးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားကိုဖ်က္၍ အရက္၊ ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ထပ္မေပးေတာ့ဟု စည္ပင္ေျပာၾကား

Photo: ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားကိုဖ်က္၍ အရက္၊ ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ထပ္မေပးေတာ့ဟု စည္ပင္ေျပာၾကား
Friday, April 25, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားဖ်က္၍ အရက္ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္ အျခားစီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မေပးေတာ့ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ပန္းၿခံစုစုေပါင္း ၆၃ ခု (တစ္ၿမိဳ႕နယ္ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ခုနီးပါး)ႏွင့္ အားကစားကြင္း ၉၉ ခု (တစ္ၿမိဳ႕နယ္ပ်မ္းမွ်သံုးခု)သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ပန္းျခံႏွင့္ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအတြင္း ပုဂၢလိကသို႔ အရက္ဘီယာ၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေပးခဲ့မႈမ်ားမွာ မ်ားျပားစြာရွိခဲ့ၿပီး အဆိုးဆံုးအေနျဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္အတြင္း ေရွာ့ပင္းစင္တာ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမႈႏွင့္ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္အတြင္း ဧက ၆၀ ေက်ာ္ကို ကုမၸဏီသံုးခုသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့မႈျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ပန္းၿခံမ်ားအတြင္း အရက္ဘီယာႏွင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္ရွိ ကန္သာယာပန္းျခံ၊ ၈ မိုင္လမ္းဆံုရွိ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ ပန္းျခံမ်ားအတြင္း စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနသည့္ အေပၚ၌လည္း ပန္းၿခံအျဖစ္သာ ထားရွိၿပီး ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္၍ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္အတြင္း ဧက ၆၀ ေက်ာ္ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Natural World၊ Happy Zone၊ ေရလႊာကစားနည္း ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း လက္ထက္က လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ကန္ေတာ္မင္၊ ၿမိဳင္ေဟ၀န္၊ ျမကြၽန္းသာ၊ ကန္ေတာ္ႀကီး စသည္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာမ်ားရွိ ပန္းျခံႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအတြင္း ပုဂၢလိကသို႔ ဧရိယာမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အရက္ဘီယာဆိုင္ မ်ားစြာကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပန္းၿခံေပါင္း ၆၃ ခုရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ရန္ကင္းပန္းၿခံကဲ့သို႕ အမွန္တ ကယ္အပန္းမေျဖႏိုင္သည့္ ပန္းျခံငယ္၊ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ ပန္းျခံေလးမ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ပန္းၿခံမ်ားအျပင္ အားကစားကြင္းမ်ား အခ်ဳိ႕ကိုလည္းဖ်က္၍ အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့မႈ၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်ရန္ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းထားမႈ မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ေအာင္လမ္းသြယ္(၁)ထိပ္ရွိ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကစားႏိုင္သည္ဟူေသာ အားကစားကြင္း ေနရာကိုဖ်က္၍ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈ၊ သိမ္ျဖဴအားကစားကြင္းအား ယာဥ္ေမာင္းသင္ကြင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသံုးၿပီးေနာက္ အားကစားကြင္း မဟုတ္ေတာ့ ဟုဆိုကာ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္းအား ေလလံတင္၍ Asia Myanmar Consortium Development ကုမၸဏီသို႔ စည္ပင္ႏွင့္စီးပြား ျဖစ္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္မွာ လက္ရွိရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြ လက္ထက္၌ ျဖစ္သည္။

တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကစားကြင္း သံုးခုရွိသည္ဟု စာရင္းအရ ေပၚေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္ျခင္းမရွိ၍ အမ်ားျပည္သူ အမွန္တကယ္ အသံုးမျပဳႏိုုင္ေသာ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ဖ်က္၍အိမ္ရာ ေဆာက္လိုက္သည့္ အားကစားကြင္းမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ သံုးႏိုင္သည့္ အားကစားကြင္းမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ပန္းျခံ၊ အားကစားကြင္းမ်ား သာမကဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာတြင္ရွိေသာ ျပည္သူပိုင္ေျမ၊ ေစ်းေနရာမ်ားကိုပါ ယခင္ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ လက္ထက္က ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

(အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိကသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္း (ယခင္- အားကစားကြင္းေဟာင္းေနရာ) ကုိ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔))
(အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိကသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္း (ယခင္- အားကစား ကြင္းေဟာင္းေနရာ) ကုိ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔))

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံမ်ားဖ်က္၍ အရက္ဘီယာဆိုင္၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္ အျခား စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း တြင္ ထပ္မေပးေတာ့ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

တရားမဝင္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား သယ္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွတစ္စင္း ဖမ္းဆီးရမိ


ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား သယ္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွတစ္စင္းအား ဧၿပီ ၂၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပင္လယ္ျပင္ေရ ပိုင္နက္ အတြင္း စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ ကမ္းေျခေစာင့္ တုိက္ေရယာဥ္က ဖမ္းဆီးမိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ပညာေရးႏွင္ ့ အသက္ေမြးပညာအစီအမံမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အတြင္း ပညာေရးက႑ႏွင့္ အသက္ ေမြး ပညာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျမႇင့္ တင္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေရးညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြးပြဲကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏုိင္သိန္း၊ ေဒါက္တာ ကိုကိုဦး၊ ေဒါက္ တာ ေဒၚခင္ စန္းရီ၊ ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ ျမတ္အုန္းခင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ ေရာက္ၾကသည္။

ထံုးဘိုေက်ာက္ထုတ္စခန္းမွ အက်ဥ္းသား ၁၂ ဦး ထြက္ေျပး သံုးဦးလြတ္သြား

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ထံုးဘိုအမွတ္ (၂) ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမွ အက်ဥ္းသား ၁၂ ဦး ထြက္ေျပးမႈ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ ေန႔လယ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သံုးဦး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုးမွ  သတင္းရရွိသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ စနစ္ေျပာင္း

Photo: ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ စနစ္ေျပာင္း
Friday, April 25, 2014

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္ထက္ ပိုမို အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္ပုံစံကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုက တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ေျပာင္းထားပါတယ္။ အရင္ကလို ဘဏ္မွာ ေဘာက္ခ်ာေတြ၊ စာ႐ြက္ေတြ မျဖည့္ရေတာ့သလို ေလွ်ာက္လြာကိုလည္း အရင္စာမ်က္ႏွာ ငါးမ်က္ႏွာေလာက္ ျဖည့္ရမယ့္အစား အခု တစ္မ်က္ႏွာပဲ ျဖည့္ရေတာ့မွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံးတြင္ အမွတ္စဥ္ပါ ေလွ်ာက္လႊာကို ဝယ္ယူ ျဖည့္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အလွည့္က် ေခၚယူမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ အလွည့္က်ပါက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ေကာင္တာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားကို စိစစ္ျခင္း၊ ဘားကုတ္ ပါရွိေသာ စလစ္ ထုတ္ယူျခင္း၊ စလစ္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ ေငြသြင္းျခင္းတို႔ကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္းကို ေနာက္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စနစ္ေျပာင္းလဲ ထားျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ထက္ ပိုမို ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆိုေၾကာင္း၊ ယခင္က တန္းစီရကာ ယခုမူ ေလွ်ာက္လႊာပါ အမွတ္စဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား နံပါတ္စဥ္အလိုက္ ေစာင့္ဆိုင္းရသျဖင့္ စုပုံေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ျပဳလုပ္သူ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။
“အခု လက္မွတ္ရဖို႔အတြက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ လုပ္လိုက္ရတယ္။ လုပ္တဲ့စနစ္ ေျပာင္းလိုက္ေတာ့ လူေတြ အုံၿပီး ပိုၾကာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ညေနဆို ဒီအတိုင္း ျပန္တန္းစီေနရတယ္” ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

ယခင္က သက္တမ္းတိုးသူမ်ား အေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္တန္းစီၿပီး ဝင္ေရာက္ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ လူမ်ား စုၿပံဳေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ေရးဦးစီးဌာန ေကာင္တာတြင္ စစ္ေဆးသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားတို႔ကို စိစစ္ရာတြင္သာ အနည္းငယ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး စနစ္သစ္ျဖစ္၍ အသစ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ သက္တမ္းတိုးသူမ်ား အေနႏွင့္ အနည္းငယ္ အခက္အခဲ ရွိေသးသျဖင့္ ယခင္ကထက္ ၾကာျမင့္သည္ဟု ထင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စာအုပ္ဖိုး ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္၊ ေဆး၊ မင္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ တစ္ေထာင္က်ပ္၊ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ၂၀၀ က်ပ္၊ ဓာတ္ပုံေၾကး ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ပစၥည္း ဝန္ေဆာင္ခတို႔ ၁၈၀၀ က်ပ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္ထက္ ပိုမို အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္ပုံစံကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပိတ္ပင္ဟု အမတ္အခ်ဳိ႕ ေဝဖန္

Photo: လႊတ္ေတာ္တြင္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပိတ္ပင္ဟု အမတ္အခ်ဳိ႕ ေဝဖန္
Friday, April 25, 2014

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစိန္တင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညဳိညဳိသင္း၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ Power Point Presentation ျပသမႈကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ယင္းသို႔ ေဝဖန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆိုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ စကားလုံးမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေဝး မက်င္းပမီ ေခၚယူညႇိႏိႈင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာညဳိညဳိသင္းက ေျပာၾကားသည္။

“စကားလုံး ၾကမ္းတမ္းတာေလးေတြ ပါေနတဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေခၚညႇိတယ္။ အဲဒါကို လက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆိုတင္သြင္းခါနီး စကၠန္႔ပိုင္းေလာက္ေရာက္မွ Presentation မလုပ္ရဘူးလို႔ တားဆီးတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေလးစားရန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ တားဆီးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမဳိ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“Presentation က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ရပ္လို ျဖစ္ေနေတာ့ တားဆီး ပိတ္ပင္တာေတြ မရွိဘူး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အစိမ္းသက္သက္ပဲ ရွိေနတာလဲ ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းသို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ မပါရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာညဳိညဳိသင္းက ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစိန္တင္ဝင္း က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳ လုပ္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့မီးရထား အ႐ံႈးေပၚ၍ ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမည္

Photo: ျမန္မာ့မီးရထား အ႐ံႈးေပၚ၍ ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမည္
Friday, April 25, 2014

ျမန္မာ့မီးရထားမွ မီးရထားတြင္ အသံုးျပဳရသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ လာေသာေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚေသာ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ရထားအား ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းရန္ ဧၿပီလ လဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ တင္ဒါေခၚယူလ်က္ ရွိသည္ဟု ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာ့မီးရထား တိုင္းအမွတ္(၂)မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ေဖစိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာ့မီးရထား အ႐ံႈးေပၚေနျခင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေပးရျခင္းအျပင္ မီးရထားပစၥည္း မ်ား ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ရထားလမ္းတြင္ အသံုးျပဳရ သည့္ ေက်ာက္၊ သံလမ္း၊ ဇလီဖားတံုး ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

““အ႐ံႈးအျမတ္က ဆီဖိုးေတာင္ မရဘူး။ အရင္က လက္မွတ္က ဆီတစ္ဂါလန္ကို ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္း တြက္ ထားတာေလ။ အခုက ဆီတစ္ဂါလန္မွာ ၃၅၀၀ ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ ဆီဖိုးေတာင္ မကြဲဘူးေပါ႔။ ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ထုတ္သံုးစြဲၿပီး လုပ္ရတာေပါ႔။ ရထားခကို ျမႇင့္တက္လိုက္တဲ့ အခါမွာလည္း မျမတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မီးရထားက ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးတဲ့ဌာနဆိုေတာ့ ႐ုန္းကန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရတာေပါ႔ေနာ္””ဟု အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ေဖစိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ မည္မွ်အထိ အ႐ံႈးေပၚေန သည္ကိုမူ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည့္ ရထားႏွစ္စီးမွာ အမွတ္ (၅) အဆန္ႏွင့္ အမွတ္(၆) အစုန္ရထားတို႔ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေအာင္မည္ ဆိုပါက သံုးႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ကိုင္လိုသူ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္ဒါ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့မီးရထား လုပ္ငန္းသို႔ ႀကိဳတင္ေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၄၀ ကနဦး ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ မေအာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ အတြင္း ရထားေျပးဆြဲရန္အတြက္ တင္ဒါေအာင္သူႏွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားတို႔မွ သီးျခားစီ တာ၀န္ခြဲယူ လုပ္ကိုင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

““ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကိုပဲ ငွားမွာေပါ႔။ လက္မွတ္ခ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပးရမယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပးရမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အားလံုးေပါင္းၿပီးၿပီ ဆိုတာနဲ႔ သူ႔ဟာသူ တြက္မွာေပါ႔။ တြက္ၿပီးေတာ့မွ မီးရထားကို ဘယ္ေလာက္ ေပးမယ္ေပါ႔ အဲလိုပါ””ဟု ဦးေဇာ္ေဖစိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ရထားမွာ အမွတ္(၅)အဆန္၊ အမွတ္(၆)အစုန္၊ အမွတ္(၃) အဆန္၊ အမွတ္ (၄)အစုန္၊ အမွတ္(၁၁)အဆန္၊ အမွတ္ (၁၂)အစုန္ စုစုေပါင္း ၆စီးျဖင့္ ေျပးဆြဲၿပီး စာပို႔ရထားမွာ အမွတ္ (၁) အဆန္ႏွင့္ အမွတ္(၂)အစုန္သာရွိသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ အမွတ္(၅)အဆန္ႏွင့္ အမွတ္ (၆) အစုန္ကို ပထမဦးစြာ ငွားရမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလုပ္ငန္းကိုလည္း ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အျမန္ရထား လက္မွတ္မွာ ႐ိုး႐ိုးတန္း ၄၆၅၀ က်ပ္၊ အထက္တန္း ၉၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အိပ္စင္ ၁၂၇၂၀ က်ပ္သာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ ငွားရမ္းစဥ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ား အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ေအးမိုးကိုကို

Myanmartandawsint Newspaper
ျမန္မာ့မီးရထားမွ မီးရထားတြင္ အသံုးျပဳရသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ လာေသာေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚေသာ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ရထားအား ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းရန္ ဧၿပီလ လဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ တင္ဒါေခၚယူလ်က္ ရွိသည္ဟု ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာ့မီးရထား တိုင္းအမွတ္(၂)မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ေဖစိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဆားတြင္းေဟာင္းႀကီးမွ ထူးျခားေသာ သဘာဝ အလွအပမ်ား


အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ဆားသည္ ခရိုင္းမီးယား ေဒသ၏ အဓိက ပို႔ကုန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မၾကာေသး မီက ယူကရိန္းပိုင္နက္မွ ခြဲထြက္ၿပီး ရုရွားဩဇာ ခိုလံႈသြားေသာ ခရိုင္းမီးယား ေဒသတြင္ ဆားက်င္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ ဆားတြင္းေဟာင္းႀကီး တစ္ခု တြင္ အလြန္ဆန္းက်ယ္ေသာ သဘာဝ ရႈခင္းပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္တည္ေနသည္ကို ဆာဂ်ီ အန္နာရွက္ကီဗစ္ခ်္က လူအမ်ားေရွ႕ ေဆာင္ၾကဥ္းျပသခဲ့သည္။ ပုပ္သိုးေနေသာပင္လယ္ဟု တင္စားခံရသည့္ ဆားက်င္းေဟာင္း ႀကီး သည္ ယခုအခါ ေရကန္ႀကီး တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ရွိေနသည္။

ထိုင္၀မ္တြင္ လစာတိုးေပးမႈေၾကာင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ စစ္ထဲ၀င္လိုသူမ်ား ျမင့္တက္လာ

Photo: ထိုင္၀မ္တြင္ လစာတိုးေပးမႈေၾကာင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ စစ္ထဲ၀င္လိုသူမ်ား ျမင့္တက္လာ
Friday, April 25, 2014

ထိုင္၀မ္တြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စစ္ထဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုကြၽမ္းက်င္မႈရွိေသာ စစ္တပ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ လစာတိုးေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း တပ္သားသစ္ ၁၀၀၀၀ ရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ပထမေလးလအတြင္း၌ပင္ ျပည့္မီလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ဆန္းမွ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ အရပ္သား ၈၆၃၄ ဦးသည္ အျမဲတမ္း စစ္သားမ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကၿပီး စစ္မႈမထမ္းမေနရ စနစ္ေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းရမည့္သူ ၁၀၇၃ ဦးသည္လည္း ဆႏၵအေလ်ာက္ စစ္မႈထမ္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈ မျပည့္မီသျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒ အဆံုးသတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ဆိုင္းငံ့ရန္ ေၾကညာခဲ့ေသာ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုအေျခအေနသည္ အလြန္အမင္း ကြာျခားသြားၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစၿပီး လစာတိုးေပးမႈသည္ အဓိက ဆြဲေဆာင္မႈျဖစ္သည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္လိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိမိဆႏၵျဖင့္ စစ္ထဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ တပ္ၾကပ္အဆင့္မ်ားအတြက္ လစာေထာက္ပံ့ေၾကး ေဒၚလာ ၁၃၃ (ထိုင္၀မ္ေဒၚလာ ၄၀၀၀) အထိ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးတပ္သား၏ လစာသည္ ေဒၚလာ ၁၁၂၀ အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚခံရသူ လူငယ္တစ္ဦးသည္ စခန္းသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး ယူလာသျဖင့္ လြန္ကဲေသာနည္းျဖင့္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ စစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူ ၁၃ ဦးကို မတ္လတြင္ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ရွစ္လအထိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါလူငယ္ ေသဆံုးခဲ့မႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။

ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ တုိင္ေပရွိ ခ်န္ေကရွိတ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ခန္းမေဆာင္၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို စစ္ေဆးေနေသာ ထုိင္၀မ္သမၼတႏွင့္ ေဟတီသမၼတ (လယ္) (Photo:AFP)

Ref:AFP
ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ တုိင္ေပရွိ ခ်န္ေကရွိတ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ခန္းမေဆာင္၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို စစ္ေဆးေနေသာ ထုိင္၀မ္ သမၼတႏွင့္ ေဟတီ သမၼတ (လယ္) (Photo:AFP)

ထိုင္၀မ္တြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စစ္ထဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုကြၽမ္းက်င္မႈရွိေသာ စစ္တပ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ လစာတိုးေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္-တရုတ္ နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး

Photo: အေမရိကန္-တရုတ္ နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး
Friday, April 25, 2014

ဗမာအစိုးရတပ္နဲ႔ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္အၾကား တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတုန္းမွာ KIA ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ (၄) ဦး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ ႔ေတာ္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ဖိတ္ၾကားလို႔ ေရာက္လာတာပါ။ ကုလသမဂၢအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ Samantha Power အပါအဝင္ အေမရိကန္အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာထမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးပြဲၿပိးဆံုးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေမရိကန္ကူညီမယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္တပ္က စစ္ဆင္ေရးလုပ္တဲ့အခါ အေမရိကန္စစ္သားေတြရဲ ႔အသက္ကို ကခ်င္ေျပာက္က်ားေတြက ကယ္ဆယ္ခဲ့လို႔ ေနာက္ဆံုးေအာင္ပြဲခံပံုကို ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီး Tom Malinowski က ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထားပါတယ္။ (၁၇) ႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီးမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲဟာ ျပည္တြင္းေရးသာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေရးအျဖစ္ အသြင္ေဆာင္လာတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကခ်င္အေရးနဲ႔ တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသူဟာ တရုတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က KIA နဲ႔ေရာ ဗမာအစိုးရနဲ႔ေရာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ တရုတ္ဟာ KIA နဲ႔ ဗမာအစိုးရ စစ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ နစ္နာဆံုးရႈံးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးကိုပါ ထိခုိက္လာတဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပႆနာမွာ တရုတ္ပါဝင္လာရပါေတာ့တယ္။ ျပည္တြင္းေရး မစြက္ဖက္ေရးလမ္းစဥ္ကေန ျပည္တြင္းေရး ကူညီေရးလမ္းစဥ္ကို တရုတ္က က်င့္သံုးလာပါတယ္။ KIA နဲ႔ ဗမာအစိုးရ ေရႊလီမွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ တရုတ္က စီစဥ္ေပးပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံရဲ ႔ ျပည္တြင္းေရးပဋိပကၡမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ တရုတ္ကၾကားဝင္ ျဖန္႔ေျဖေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း တရုတ္က တက္ေရာက္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပႆနာဟာ တရုတ္အစိုးရရဲ ႔ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာပါတယ္။

ကခ်င့္အေရးဟာ ေဒသအေရးကေန ႏုိင္ငံတကာအေရး ျဖစ္သြားမွာကို တရုတ္က အလြန္စိုးရိမ္တယ္လို႔ Stimson Center က တရုတ္အမ်ုိးသမီးသုေတသီ ယြန္႔စြန္ (Yun Sun) က ဆုိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလထုတ္ စာတမ္းမွာ သံုးသပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ မတ္လက က်င္းပတဲ့ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အျခားႏိုင္ငံေတြပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့စာပိုဒ္ကို တရုတ္က ကန္႔ကြက္လို႔ ဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ျပည္မွာ မေဆြးေႏြးေတာ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ က်င္းပတဲ့ ေမလ ေဆြးေႏြးပြဲက်မွ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပႆနာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ တရုတ္ဟာ ေလ့လာသူအဆင့္က ပါဝင္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကခ်င္အေရးမွာ အေမရိကန္ပါလာမွာကို တရုတ္အေၾကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ယြန္႔စြန္ က ဆုိပါတယ္။

စစ္အစုိးရနဲ႔ ရယူခဲ့တဲ့ သေဘာတူခ်က္ဟာ အာမခံသူမရွိတဲ့အတြက္ ခုိင္မာအားနည္းတာလို႔ KIA ဖက္က ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္အျပင္ ကုလသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္ နဲ႔ အေမရိကန္လည္း ပါဝင္သင့္တယ္လုိ႔ ကခ်င္ဖက္က ျမင္ပါတယ္။ ကခ်င္ေျပာတာကိုခ်ည္း နားမေထာင္ဘဲ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာကို သိရေအာင္။ ေလ့လာသူအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္တာကို ဗမာအစိုးရဖက္ကလည္း လိုလားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ပါဝင္တာဟာ မိမိအက်ုိးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ တရုတ္က ျမင္ပါတယ္။ ကခ်င္အေရးကို (၂) ႏုိင္ငံ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာအျဖစ္သာ တရုတ္က ျမင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ပါဝင္လာရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာသာမကဘဲ တျပည္လံုးမွာပါ တရုတ္ၾသဇာအရွိန္အဝါ က်ဆင္းလာႏိုင္တယ္လို႔ျမင္ေၾကာင္း ယြန္႔စြန္ က ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ ဆက္ေနတာမုိ႔ တရုတ္အက်ုိးစါးပြားနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာမွာ မလႊဲမေသြ တရုတ္ပါဝင္လာရပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ ဒီလုိ မဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္အေရးကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းတခုအေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း၊ အန္ဂ်ီအို နဲ႔ ဒီမုိကေရစီသမားေတြ ဝုိင္းဝန္းတုိက္တြန္းတာဟာလည္း ကခ်င္အေရးကို အေမရိကန္ အာရံုစိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္အေရးကို အေမရိကန္မွာ အေလးထားဖို႔ကိစၥဟာ ေလာ္ဘီလုပ္ႏုိင္တဲ့ အတုိငး္အတာေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ကခ်င္အသင္း (၂၀) ေက်ာ္ကို စုေပါင္းထားတဲ့ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ Kachin Alliance ဆိုတာရွိၿပီး သမၼတအိုဘားမားဆီကုိ စာေရးတာမ်ုဳိးေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ဦးတည္တဲ့ ကခ်င္ေလာ္ဘီအုပ္စုကိုေတာ့ သတိမထားမိေသးပါဘူး။ အီးယူဥေရာပအဖြဲ႔နဲ႔ အာဆီယံအသင္းတို႔ရဲ ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အာေခ် လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္တာဟာလည္း ကခ်င္အတြက္ သင္ခန္းစာတခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာပါဝင္လာလို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္တဲ့ သာဓက ျဖစ္ပါတယ္။

VOA
ဗမာအစိုးရတပ္နဲ႔ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္အၾကား တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတုန္းမွာ KIA ဒု-စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ (၄) ဦး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ ႔ေတာ္ ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ဖိတ္ၾကားလို႔ ေရာက္လာတာပါ။ ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ Samantha Power အပါအဝင္ အေမရိကန္အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာထမ္းေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးပြဲၿပိးဆံုးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ကို အေမရိကန္ကူညီမယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းအႏၲရာယ္

လာမည့္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ကို အပူခ်ိန္လူသတ္သမား၏ အႏၲရာယ္သတိျပဳလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရးေန႔ (A Major Killer Heat Awareness Day) ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အပူခ်ိန္ကို သတိျပဳေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ လာခ်ိန္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္း (Heat Stoke) အျဖစ္မ်ားျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္း စေသာ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ သည့္ေရာဂါမ်ား ခံစားရေလ့ ရွိပါသည္။

အာဖဂန္ေဆး႐ံု ပစ္ခတ္မႈ ကန္ ဆရာဝန္ ၃ ဦး ေသဆုံး

Photo: အာဖဂန္ေဆး႐ံု ပစ္ခတ္မႈ ကန္ ဆရာဝန္ ၃ ဦး ေသဆုံး
Friday, April 25, 2014

 အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ကာဘူးၿမိဳ႕က ႏိုင္ငံတကာ ေဆး႐ုံတခုမွာ ေဆး႐ုံ အေစာင့္ရဲ တစ္ဦးက ပစ္ခတ္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ ဆရာဝန္ (၃)ဦး ေသဆုံး သြားပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔တခုက ဖြင့္ထားတဲ့ Cure ေဆး႐ုံမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ အေမရိကန္ ဆရာဝန္ ေသဆုံးမႈ အတြက္ လြန္စြာဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ုံးက တြစ္တာက တဆင့္ ျဖန္႔တဲ့ သတင္းမွာေဖၚျပထားပါတယ္။ ေသဆုံးသူ(၃)ဦး ထဲမွာ ႏွစ္ဦးက သားအဖေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ လုံၿခဳံေရး ရဲကို ဖမ္းထားၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ အာဖဂန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ Sediq Sediqqi က ေျပာပါတယ္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပဲ ဒီကေန႔မနက္မွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္သူဟာ ေဆး႐ုံမွာ တာဝန္က်ေနတဲ့ ရဲလုံၿခဳံေရး ဝန္ထမ္း တဦးျဖစ္ၿပီး ေဆး႐ုံကို ဝင္ထြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ပစ္ခတ္ရာက (၃)ဦးေသဆုံးသြားတာပါ ။

တေယာက္ ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆး႐ုံကို ပုိ႔ထားပါတယ္။ တိုက္ခိုက္သူကို ရဲေတြကဖမ္းထားလိုက္ၿပီး ပစ္ခတ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို စစ္ေဆးေန ဆဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာသြားတာပါ။ ဒီပစ္ခတ္မႈ ဟာ တာလီဘန္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္မႈ ႐ွိမ႐ွိဆိုတာကေတာ့ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။

ကုတင္(၁၀၀)ဆန္႔ Cure ႏိုင္ငံတကာေဆး႐ုံကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ကဘူးၿမဳိ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာၿပီး ဆရာ၀န္(၂၇)ဦး သူနာျပဳ (၆၄)ဦးတို႔နဲ႔ ကုသေပးေနပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း) 
အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ကာဘူးၿမိဳ႕က ႏိုင္ငံတကာ ေဆး႐ုံတခုမွာ ေဆး႐ုံ အေစာင့္ရဲ တစ္ဦးက ပစ္ခတ္တဲ့ အတြက္ အေမရိကန္ ဆရာဝန္ (၃)ဦး ေသဆုံး သြားပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔တခုက ဖြင့္ထားတဲ့ Cure ေဆး႐ုံမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ အေမရိကန္ ဆရာဝန္ ေသဆုံးမႈ အတြက္ လြန္စြာဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ုံးက တြစ္တာက တဆင့္ ျဖန္႔တဲ့ သတင္းမွာေဖၚျပထား ပါတယ္။ ေသဆုံးသူ(၃)ဦး ထဲမွာ ႏွစ္ဦးက သားအဖေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သႀကၤန္အလွျပကား အသြင္ျဖင့္ တရား မ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းအား ဖမ္းဆီးရမိ

Photo: သႀကၤန္အလွျပကား အသြင္ျဖင့္ တရား မ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းအား ဖမ္းဆီးရမိ
Friday, April 25, 2014

 ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာအနီး ၁၆ မိုင္ဂိတ္အနီးတြင္ သႀကၤန္
အလွျပကား အသြင္ျဖင့္ သစ္ခုိးထုတ္ရန္ႀကိဳးစား သည့္ ကားခုနစ္စီးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း
မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

"သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔ ညကိုးနာရီက ေအးရွားေ၀ါလ္တိုးဂိတ္နားမွာ သႀကၤန္အလွျပ ယာဥ္ပံုစံနဲ႔
သစ္တန္ ၆၀ ေက်ာ္ ကို တရားမ၀င္သယ္ေဆာင္လာတာကို ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္
တစ္သက္မွာ ဒီလုိပံုစံနဲ႔ သစ္ခိုးထုတ္တာကို ဒါ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၾကံဳဖူးတာပါ။ သႀကၤန္အလွျပ
ကားအစစ္ေတြ ဆိုရင္ ဘာအေလးခ်ိန္မွ မပါတာေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသြားလာႏုိင္ရ မွာျဖစ္ေပ
မယ့္ အဲ့ဒီကားခုနစ္စီးက ၀န္ေတြအမ်ားႀကီး သယ္ေဆာင္လာ သလို ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ မသကၤာ
လုိ႔ တားဆီးစစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားမွာ အသံခ်ဲ႕စက္ေတြ၊ မီးစက္ေတြ ပါ တင္ေဆာင္
လာၿပီး အဆုိေတာ္ေတြ နဲ႔ တကယ့္အလွျပကားပံုစံ လုပ္ထား တာပါ။ ကားပတ္လည္မွာလည္း
"သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ခရီးသြားျခင္း (ရွမ္း ျပည္နယ္) အထူးအစီအစဥ္"
ဆုိတဲ့ ဗီႏိုင္း ေတြ ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီး "ဒို႔သစ္ေတာ ဒို႔အနာဂတ္"၊ "သစ္ေတာဆုိင္ရာဗဟုသုတမ်ား
ျပည္သူလူထုအၾကား ေရာက္ရွိျပန္႔ႏွံ႕ေစရမည္"ဆိုတဲ့ စာသား ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သူတို႔
စာသား ေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းသူေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန
ကို ခုတံုးလုပ္ထားတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သႀကၤန္အလွျပယာဥ္ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ခိုးထုတ္တဲ့
အတြက္ သႀကၤန္မွာ ႐ုိး႐ုိးသားသားအလွျပယာဥ္ လုပ္တဲ့လူေတြကိုပါ ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ေနာက္ႏွစ္ေတြဆုိရင္ ၿမိဳ႕တြင္း မွာလွည့္တဲ့ သႀကၤန္အလွျပယာဥ္ ေတြကိုေတာင္ စစ္ေဆးရမယ့္
အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္"ဟု ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ သစ္ေတာဦးစီး အရာရွိ ဦးတင့္ခိုင္က
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

တမလန္းသစ္အမ်ဳိးအစား တန္ခ်ိန္ ၆၀ ေက်ာ္ကို တရားမ၀င္တင္ေဆာင္လာသည့္ ၁၂ ဘီးကား
ေလးစီး၊ ၁၀ ဘီး ကား ႏွစ္စီး၊ ၆ ဘီးကား တစ္စီး၊ စုစုေပါင္း ကားခုနစ္စီးေပၚမွ တရားခံ ရွစ္ဦးကို
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတရားခံမ်ားကို သစ္ေတာဥပေဒ ၄၂ (ခ)ျဖင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူ
႐ုံသာမက ပိုမိုျပင္းထန္ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒအၾကံေပး၊ တရားသူႀကီး
မ်ားျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

"အခုလို သႀကၤန္တြင္း အစိုးရ ၀န္ထမ္းေတြ နားတဲ့ရက္မ်ဳိးဆုိ တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြကို
ပိုမိုလုပ္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ တြင္းမွာ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္
ေန႔ကလည္း ထံုးဘုိေက်းရြာထဲက ၀င္းအလြတ္တစ္ခုထဲကို သတင္းအရ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးေတာ့
ပိေတာက္နဲ႔ တမလန္းသစ္ ၃၅ တန္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္း အ႐ုိင္းတံုး ရွစ္တန္ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါ
ေသးတယ္။ သစ္အခ်ဳိ႕ကို ၂၂ ဘီးကားေပၚမွာ အံ၀ွက္ေတြလုပ္ ၿပီး တင္ေဆာင္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး
ေက်ာက္စိမ္းတံုးေတြကိုေတာ့ ဂုန္နီအိတ္ နဲ႔ ထုတ္ထားတာပါ။ ေက်ာက္စိမ္းတံုး ေတြကိုေတာ့
အုန္းေခ်ာရဲစခန္းကို အပ္ႏွံထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္အတြင္းမွာကို ဖမ္းဆီး
ရမိတဲ့ သစ္တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း တန္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္"ဟု ဦးတင့္ခိုင္ က ဆိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလဒုတိယပတ္အထိ ပုသိမ္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္
က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ တရားမ၀င္သစ္ တန္ ၂၆၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း
ပုသိမ္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနစာရင္း မ်ားအရ သိရသည္။

 ေၾကးမံု၀င္း / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

 အလွျပယာဥ္ပံုစံျဖင့္ သစ္မ်ား တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - သစ္ေတာဦးစီးဌာန
အလွျပယာဥ္ပံုစံျဖင့္ သစ္မ်ား တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာအနီး ၁၆ မိုင္ဂိတ္အနီးတြင္ သႀကၤန္ အလွျပ ကား အသြင္ျဖင့္ သစ္ခုိးထုတ္ရန္ႀကိဳးစား သည့္ ကားခုနစ္စီးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း ေဒ သႀကီး သစ္ေတာဦးစီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

မေလးမွာ သမၼတအုိဘားမားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေရး ျမန္မာလူငယ္ ဆယ္ဦးေရြး

Photo: မေလးမွာ သမၼတအုိဘားမားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေရး ျမန္မာလူငယ္ ဆယ္ဦးေရြး
Friday, April 25, 2014

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မယ့္ မေလးရွားႏိုင္ငံက Town Hall Meeting လို႔ ေခၚတဲ့ လူထုနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ က လူငယ္ (၁၀)ဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ သံရံုးက ၾကာသာပေတးေန႔ ကေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ အာဆီယံ (၁၀)ႏိုင္ငံက လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သူရဲ႕ မေလးရွားႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ သမၼတအိုဘားမားက အခုလို ဖိတ္ၾကားထားတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အေသးစိတ္ေျပာျပ မွာပါ။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားဟာ သူရဲ႕အာရွခရီးစဥ္အတြင္း အာဆီယံေဒသ တြင္း လူငယ္ေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္နဲ႔ေတြ႔ဆံုဖို႔ လာမယ့္တနဂၤေႏြေန႔မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွာ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ သမၼတ အိုဘားမားကို တိုက္ရိုက္ေမးခြန္းေတြ ေမးႏိုင္ေအာင္ လည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ေဒသတြင္း တႏိုင္ငံခ်င္းစီက လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀)ဦးစီေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဒသတြင္းကိစၥေတြကို သမၼတန႔ဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔လည္းရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳမယ့္ လူငယ္(၁၀)ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံရံုးက ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က Andrew Leahyက အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

"သမၼတအိုဘားမားနဲ႔ Town Hall Meeting လုိ႔ေခၚတဲ့ လူထုနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ေတြ႔ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါ၀င္ အာဆီယံအဖဲြ႔၀င္ (၁၀)ႏိုင္ငံက တႏိုင္ငံခ်င္းစီ ကေန လူငယ္ေက်ာင္းသား (၁၀) ဦးစီရဲ႕ အမည္စာရင္း တင္သြင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ကေနမွ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ လွႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖဲြ႔ေတြပါ၀င္ၾကဖုိ႔ အမ်ား သိေအာင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီး လူငယ္ထုၾကား ဦးေဆာင္မွဳေပးႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာအားလံုးကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးက လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာ မတူတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူထု အေျချပဳနယ္ပယ္ေတြ မွာ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ မတူညီတဲ့ လူငယ္ေတြ က်ေနာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာပဲ သမၼတရဲ႕ လူထုနဲ႔ တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ အဲဒီလူငယ္ (၁၀)ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။"

အေမရိကန္ သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ေတာ့ ေဒသတြင္းအေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ အာဆီယံေဒသတြင္း လူငယ္ေတြနဲ႔ အခုလို တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေျပာဆို တာဟာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ ျမန္မာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေတြ႕ဆံုၿပီး သူတို႕စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ အေရးကိစၥေတြကို တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခြင့္ ရမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း Andrew ကေျပာပါတယ္။

" အေမရိကန္သံ႐ံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ အစီအစဥ္မ်ိဳးစံုရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတေခါက္ကေတာ့ အာဆီယံ ၁၀ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ သမၼတအိုဘားမားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေမးခြန္းေတြ ေမးခြင့္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္လိုစိတ္ ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈ အရည္အခ်င္းေတြ၊ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳလိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေတြေၾကာင့္ အခုလို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။"

ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရံုးရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာလည္း သမၼတ အိုဘားမားကို ေမးခြန္းေတြေပးဖို႔ ေရးသားထားတာေတြကိုလည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ အေရြးခံရတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ (၁၀)ဦးဟာ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႕မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန မေလးရွားႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာမွာျဖစ္ၿပီး ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ (ဗီြအုိေအျမန္မာပုိင္း)
အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မယ့္ မေလးရွားႏိုင္ငံက Town Hall Meeting လို႔ ေခၚတဲ့ လူထုနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ က လူငယ္ (၁၀)ဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အေမရိ ကန္ သံရံုးက ၾကာသာပေတးေန႔ ကေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ အာဆီယံ (၁၀)ႏိုင္ငံက လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သူရဲ႕ မေလးရွားႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔ မွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ သမၼတ အိုဘားမားက အခုလို ဖိတ္ၾကားထားတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အေသးစိတ္ေျပာျပ မွာပါ။

ရခိုင္ပဋိပကၡအတြက္ စစ္တပ္လုိ အပ္ဆဲလုိ႔ ျပည္နယ္ ရဲမွဴးႀကီး ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ပဋိပကၡေတြ ထပ္မံမျဖစ္ ပြားဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ အင္အား ကို ဆက္လက္ထားရွိမွာျဖစ္သလို တပ္မေတာ္သာ မရိွဘူးဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲမွဴးႀကီး ဦးေနမ်ိဳးက ဒီကေန႔ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

တန္းတူအခြင့္အေရး ရသည့္အထိ တိုက္ပြဲဝင္မည္ဟု ေရႊရတု အခမ္းအနား၌ SSPP/SSA ဥကၠဌေျပာ

Photo: တန္းတူအခြင့္အေရး ရသည့္အထိ တိုက္ပြဲဝင္မည္ဟု ေရႊရတု အခမ္းအနား၌ SSPP/SSA ဥကၠဌေျပာ
Friday, April 25, 2014

 ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေရႊရတု (ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္) အခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္သည့္ လူထုႏွင့္ တပ္ထု ၇ေထာင္ေက်ာ္အား တန္းတူအခြင့္အေရး ရသည့္အထိ အတိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဥကၠဌ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပန္ဖွက ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ၏ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္တပ္ေမြးေန႔ အခမ္းအနား၌ သၽွမ္းျပည္တိုး တက္ ေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဥကၠဌ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပန္ဖွ က -‘က်ေနာ္တို႔ဟာ ရဟန္း ရွင္လူ မိဘ ျပည္သူ ေထာက္ခံအားေပးလို႔ ဒီခရီးေရာက္ လာခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္က်ေနာ့္အေနနဲ႔တပ္ထုတခုလုံး ကိုယ္စားေျပာခ်င္တာက တန္းတူအခြင့္အေရးရတဲ့ အထိတိုက္ပြဲဝင္သြားမယ္။ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ ကိုက်ေနာ္ တို႔ေတြရဲ့အသက္ေသြးေခၽြးနဲ႔ရင္းၿပီးခုခံကာကြယ္သြား မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ သစၥာမေဖါက္ပါဘူးလို႔ ကတိစကားေျပာၾကားလို ပါတယ္” - ဟု ယခုကဲ့သို႔ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားသြားသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ၏ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္တပ္ေမြးေန႔ အခမ္းအနားအား သၽွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ဝမ့္ဟိုင္း ၌ ယေန႔နံနက္ ၆.၃၀ နာရီမွ ၁၀.၃၀ နာရီ အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အခမ္းအနားကိုမူ ဧၿပီ ၂၃ - ၂၅ အထိ သုံးရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွူး စိုင္းညႊန႔္လြင္ အပါအဝင္ SNLD ပါတီဝင္မ်ား၊ သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သၽွမ္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အဲန္အယ္ဒီ ပါတီဝင္မ်ား၊ သၽွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သၽွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ ခန႔္က လူထု၊ အသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ စာေပ ယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ခ်ီတက္စစ္သည္အင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္၊ အမည္စာရင္းသြင္းသည့္ ပရိသတ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊အမည္ စာရင္းမေပးပဲ ေရာက္ရွိလာသည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၂၀၀၀ ခန႔္ ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္အထင္ကရဆရာေတာ္ႀကီး အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ သံဃာေတာ္ အပါး ၁၀၀ ခန႔္ တက္ေရာက္သည္ဟုပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မ တီဝင္ တဦးကေျပာသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA ကို စဝ္ကြဏ္းဇိဏ္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ SNUF ႏွင့္ လုံးခြန္မဟာ ဦးေဆာင္ သည့္ သၽွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ SSIA တို႔မွ ၁၉၆၄ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္၌ စတင္ထူေထာင္ ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္း က်င္မီယန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုးကန႔္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ခြန္ဆာ ေခါင္း ေဆာင္သည့္ သၽွမ္းျပည္ညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ SUA တို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီ ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ SUA တို႔ ျပန္လည္ႏွုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

SSA ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္စဥ္ သၽွမ္းျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ စဝ္ႏြဲ႕ ေဆာယႏၲ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ႏြံစစ္ဟန္တပ္ဖြဲ႕၊ စဝ္ငါးခမ္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ SNA ႏွင့္ ဗိုလ္ေဒဝင္ ဦးေဆာင္သည့္ သၽွမ္းျပည္သူ႔စစ္တပ္ (တပ္ႉသိုၵ္းၵူၼ္းမိူင္းတႆး) တို႔ မပါ၀င္ ခဲ့ေပ။

စဝ္ဇန႔္ေယာင္ေဟြ႕၏ အတၳဳပတၱိစာအုပ္ျဖစ္ေသာ “ The Shan of Burma” စာအုပ္၌ “SSA ဖြဲ႕စည္းထူ ေထာင္စဥ္ သၽွမ္းျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ မပါဝင္ရျခင္းမွာ သၽွမ္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ ေသခ်ာေနၿပီဟု ထင္ျမင္သည့္အတြက္ တစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္မွလာသည့္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသိုက္၏ မဟာေဒဝီ စဝ္မယ့္နန္းဟိန္းခမ္း ဦးေဆာင္ျခင္းကို ဘဝင္မက်ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ကေနဒါနိုင္ငံသူ စာေရးဆရာမ Patricia Elliott ေရးသား ထားသည့္ “The White Umbrella” ၌ SSA ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္စဥ္က ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ စဝ္မယ့္နန္းဟိန္းခမ္း၏ အတၳဳပတၱိကို ေရးသားထားသည္။

SSA ကို စတင္ထူေထာင္စဥ္က စဝ္မယ့္နန္းဟိန္းခမ္းႏွင့္အတူ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ သည့္ စဝ္ကြဏ္းဇိဏ္း (SNUF)ႏွင့္ စဝ္ဆိုင္စစ္(SNUF) ၊ စဝ္ဇန႔္ေယာင္ေဟြ (SSIA) ၊ က်င္မီယန္း (ကိုးကန႔္ေစာ္ဘြား၏ညီ)တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ SSPP/SSA နာယက ဒု−ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဆထဲန႔္သာ ယေန႔တိုင္ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသးသည္။

ေနာက္ပိုင္း သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA သည္ကြန္ျမဴနစ္ကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ စဝ္ကြဏ္း ဇိဏ္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ကို ဆန႔္က်င္သည့္အဖြဲ႕ဟူ၍ ၂ ဖြဲ႕ ကြဲသြားခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို အားေပးသည့္အဖြဲ႕က လက္ရွိ ဒု−ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပန္ဖွ ေခါင္းေဆာင္သည့္ SSPP/SSA ျဖစ္လာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ကို ဆန႔္က်င္သည့္အဖြဲ႕က ညီညႊတ္ေသာ သၽွမ္းေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္ SURA ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း SURA မွ လက္ရွိ ဒု−ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ RCSS/SSA ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္စ္လ္ ၁၈ ရက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေၾကျငာၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ႏွစ္ဦးပိုင္းတို႔၌ SSPP/SSA ႏွင့္ RCSS/SSA တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံး အပစ္ရပ္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္

ဧျပီလ ၂၄ ရက္က SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ ၀မ့္ဟုိင္းတြင္က်င္းပေသာ သ်ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ နွစ္ ၅၀ ျပည့္ေရႊရတု အခမ္းအနား ( ဓါတ္ပုံ- သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္)
ဧျပီလ ၂၄ ရက္က SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ ၀မ့္ဟုိင္းတြင္က်င္းပေသာ  သ်ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ နွစ္ ၅၀ ျပည့္ေရႊရတု အခမ္းအနား
၂၀၁၄ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေရႊရတု (ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္) အခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္သည့္ လူထုႏွင့္ တပ္ထု ၇ေထာင္ေက်ာ္အား တန္းတူအခြင့္အေရး ရသည့္အထိ အတိုက္ပြဲဝင္ သြားမည္ဟု သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဥကၠဌ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပန္ဖွက ေျပာၾကား လိုက္ သည္။

ယူကရိန္း စစ္ဆင္ေရး ပူတင္ ထပ္သတိေပး

Photo: ယူကရိန္း စစ္ဆင္ေရး ပူတင္ ထပ္သတိေပး
Friday, April 25, 2014

ယူကရိန္း တပ္ေတြဟာ ရုရွ လိုလားသူေတြ အခိုင္အမာ တပ္စြဲေနတဲ့ နိုင္ငံ အေရွ့ပိုင္းက Slavyansk ျမို့တြင္းကို တိုးဝင္ျပီး ျမို့ကို ျပန္စီးဖို့ ျကိုးပမ္းေနတယ္လို့ ယူကရိန္း အစိုးရက ေျပာပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္ေတြ တပ္စြဲထားတဲ့ စခန္း ၃ ခုကိုလည္း ေခ်မႈန္းလိုက္ျပီလို့ ယူကရိန္း ျပည္ထဲေရး ဌာနက ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ျပီး သူတို့အေခၚ အျကမ္းဖက္သမား အနည္းဆံုး ၅ ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ လိုက္နိုင္ျပီ လို့လည္း ေျကညာပါတယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္မွာပဲ ရုရွ သမၼတ ပူတင္က ယူကရိန္းဟာ သူ့ျပည္သူေတြကို သူျပန္ သတ္ေနမယ္ ဆိုရင္ ျပင္းထန္တဲ့ ဆိုးက်ိုးေတြနဲ့ ျကံုရမယ္လို့ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ရုရွ ရုပ္ျမင္သံျကားက မီဒီယာ ေဆြးေနြးပြဲမွာ သူက အခုလို ေျပာခဲ့တာျဖစ္ျပီး Slavyansk ျမို့ မွာ ယူကရိန္းက စစ္တပ္ကို သံုးတာဟာ သူ့ျပည္သူေတြကို ရာဇဝတ္မႈ က်ူးလြန္ေနတာပဲလို့လည္း ဆိုပါတယ္။

ရုရွနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး ဆာေဂ လက္ဗေရာ့ ကလည္း သူတို့ကို တိုက္ခိုက္လာရင္ ျပန္တုန့္ျပန္မယ္၊ ရုရွရဲ့ အက်ိုးစီးပြားကို တိုက္ခိုက္လာရင္ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြအတိုင္း ရွင္းရမွာက လြဲလို့ တျခားနည္းလမ္း မရွိဘူး၊ ရုရွ နိုင္ငံသားေတြကို တိုက္ခိုက္တာဟာ ရုရွ ဖက္ဒေရးရွင္း တစ္ခုလံုးကို တိုက္ခိုက္တာပဲလို့ ေျပာသြားပါတယ္။

အခုလို ေျပာစကားေတြ မထြက္လာခင္ အေစာပိုင္းက ရုရွဟာ ဂ်နီဗာ ကြန္ဗန္းရွင္း သေဘာတူခ်က္ေတြကို အေလးမထားဘူးလို့ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးရလာတဲ့ သတင္းေတြ အရ ယူကရိန္း သံခ်ပ္ကာ ကားေတြ ျပန္ဆုတ္လာတယ္လို့ သိရျပီး ျမို့လယ္မွာ ျငိမ္သက္ေနတယ္လို့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က သတင္းပို့ပါတယ္။

နိုင္ငံအေရွ့ပိုင္း တျခား ျမို့အေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရ အေဆာက္အဦးေတြ ကိုလည္း ရုရွား လိုလားတဲ့ ခြဲထြက္လိုသူေတြက သိမ္းပိုက္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

Slavyansk ျမို့ျပင္မွာ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ယူကရိန္း ကြန္မန္ဒိုမ်ား
Slavyansk ျမို့ျပင္မွာ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ယူကရိန္း ကြန္မန္ဒိုမ်ား

ယူကရိန္း တပ္ေတြဟာ ရုရွ လိုလားသူေတြ အခိုင္အမာ တပ္စြဲေနတဲ့ နိုင္ငံ အေရွ့ပိုင္းက Slavyansk ျမို့ တြင္း ကို တိုးဝင္ျပီး ျမို့ကို ျပန္စီးဖို့ ျကိုးပမ္းေနတယ္လို့ ယူကရိန္း အစိုးရက ေျပာပါတယ္။

ၿဗိတိန္ေလပိုင္နက္အနီး ရုရွားေလယာဥ္မ်ား ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့

Photo: ၿဗိတိန္ေလပိုင္နက္အနီး ရုရွားေလယာဥ္မ်ား ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့
Friday, April 25, 2014

ၿဗိတိသွ် ေလပိုင္နက္ အနီးသို႔ ရုရွားေလယာဥ္မ်ား ခ်ဥ္းကပ္လာသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေလတပ္၏ Typhoon တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အေရးေပၚတပ္လွန္႔ ပ်ံတက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာ္ဝင္ေလတပ္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က စိန္႔အင္ဒရူး၌ တပ္စြဲထားသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ပ်ံတက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။ ရုရွားေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းကို စေကာ့တလန္ ေကာင္းကင္ယံအနီးတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ရျခင္းသည္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ယခုႏွစ္အတြင္း (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ဟုလည္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာ္ဝင္ေလတပ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ရုရွားေလယာဥ္မ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ကို သိရွိေထာက္လွမ္းရန္ ပ်ံသန္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ေလပိုင္နက္နား ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မ်ားမွာ Tupolev 95 အမ်ိဳးအစား ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားဟု ယူဆရသည္။ ရုရွားသည္ ယူကရိန္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနခ်ိန္တြင္ ဥေရာပ၌ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ၿဗိတိန္ေရတပ္မွ တိုက္သေဘၤာ တစ္စင္းသည္လည္း ႏုိင္ငံ၏ ကမ္းလြန္ေရျပင္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခုတ္ေမာင္းသြားသည့္ ရုရွားဖ်က္သေဘၤာ တစ္စင္းေနာက္သို႔ ေျခရာခံ ေထာက္လွမ္းခဲ့ရေသးသည္။

Kulakov သေဘၤာသည္ စေကာ့တလန္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္း ခုတ္ေမာင္းသြားရာ ယင္း၏ အေျခအေနကို HMS Dragonက လုိက္လံ အကဲခတ္ခဲ့ျခင္းဟု သိရွိရသည္။ ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မိမိတို႔သည္ NATOတပ္ဖြဲ႕မွ မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဒသတြင္း အတုိင္းအတာျဖင့္ ေလတပ္ေရာ၊ ေရတပ္ကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနေစေၾကာ င္း ေၾက ညာ ထားသည္။

Planet Myanmar Network.
ၿဗိတိသွ် ေလပိုင္နက္ အနီးသို႔ ရုရွားေလယာဥ္မ်ား ခ်ဥ္းကပ္လာသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေလတပ္၏ Typhoon တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အေရးေပၚတပ္လွန္႔ ပ်ံတက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာ္ဝင္ေလတပ္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ က စိန္႔အင္ဒရူး၌ တပ္စြဲထားသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ပ်ံတက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။ ရုရွားေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းကို စေကာ့တလန္ ေကာင္းကင္ယံ အနီးတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ရျခင္းသည္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ယခုႏွစ္အတြင္း (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ဟုလည္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ် ကမ္းေျခမွ အပ်က္အစီးမ်ားမွာ MH370ႏွင့္ မပတ္သက္ဟုဆို

Photo: ဩစေၾတးလ် ကမ္းေျခမွ အပ်က္အစီးမ်ားမွာ MH370ႏွင့္ မပတ္သက္ဟုဆို
Friday, April 25, 2014

ဩစေၾတးလ် ကမ္းလြန္ေရျပင္တြင္ ေသာင္တင္ေနေသာ အပ်က္အစီးမ်ားသည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ MH370 ေလယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဩစေၾတးလ်က သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လံုၿခံဳေရးဗ်ဴရိုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတုိ႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလုိင္းပိုင္ Boeing 777ေလယာဥ္ႏွင့္ မည္သည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမွ် မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ သတၱဳသားမ်ား အပါအဝင္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕သည္ ဩစေၾတးလ် အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျခတြင္ လာေရာက္ ေသာင္တင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေအာ္ဂက္စတာအနီးတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လူတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားထံ လႊဲအပ္ခဲ့သည္။

အေစာပိုင္း သတင္းမ်ားက အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားသည္ MH370ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗ်ဴရို၏ ေကာ္မရွင္နာ အႀကီးအကဲ မာတင္ဒိုလန္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ။ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ အတိုင္းအတာထိ ဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီပစၥည္းေတြဟာ MH370 ရွာေဖြေရးက႑မွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က “MH370ကို ေတြ႕ရွိဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသမွ် ကိစၥတုိင္းေနာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာက္လုိက္ေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ပဲ ခုခ်ိန္ထိ ေတြ႕ရွိထားသမွ်က ေလယာဥ္နဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ အေထာက္အထား မျပႏုိင္ေသးဘူး”ဟုလည္း ဝန္ခံသြားခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network.

(MH370 ေလယာဥ္႐ွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္)
(MH370 ေလယာဥ္႐ွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္)

ဩစေၾတးလ် ကမ္းလြန္ေရျပင္တြင္ ေသာင္တင္ေနေသာ အပ်က္အစီးမ်ားသည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ MH370 ေလယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ ဩစေၾတးလ်က သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လံုၿခံဳေရးဗ်ဴရိုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတုိ႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလုိင္းပိုင္ Boeing 777ေလယာဥ္ႏွင့္ မည္သည့္ ဆက္ႏြယ္ မႈမွ် မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ သတၱဳသားမ်ား အပါအဝင္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕သည္ ဩစေၾတးလ် အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျခတြင္ လာေရာက္ေသာင္တင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ က ေအာ္ဂက္ စတာ အနီးတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လူတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားထံ လႊဲအပ္ခဲ့ သည္။

ေဘးဆိုးျကံုရတဲ့ Danwon စာသင္ေက်ာင္း ျပန္ဖြင့္

Photo: ေဘးဆိုးျကံုရတဲ့ Danwon စာသင္ေက်ာင္း ျပန္ဖြင့္
Friday, April 25, 2014

ခရီးသည္တင္ သေဘၤာေမွာက္မႈမွာ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၅၀ ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား စာသင္ေက်ာင္းဟာ ဒီေန့ ျကာသပေတးေန့မွာ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ေက်ာင္းဟာ ဆိုးလ္ျမို့ ေတာင္ဘက္က အန္ဆန္ အရပ္မွာရွိတဲ့ ဒန္ဝန္ အထက္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ျပီး အဲဒီ ေက်ာင္းမွာ အခုေလာေလာဆယ္ သင္ျကားေနတာေတြ ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ ဆံုးရံႈးမႈနဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို ကုစားေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးဆိုးကေန လြတ္ေျမာက္ အသက္ရွင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ၇၅ ေယာက္ ကေတာ့ ေက်ာင္းျပန္ မတက္ေသးပါဘူး။

ပင္လယ္မွာ နစ္ျမႈပ္ေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ သေဘၤာကေန အေလာင္းေတြကို ျပန္ရေအာင္ ေရငုပ္သမားေတြက ျကိုးစား ေနျကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

Danwon အထက္တန္းေက်ာင္းေရွ့ ဝင္ေပါက္အနီးမွာ ေအာက္ေမ့ ဖြယ္ ေနရာ ျပုလုပ္ထားစဉ္
Danwon အထက္တန္းေက်ာင္းေရွ့  ဝင္ေပါက္အနီးမွာ ေအာက္ေမ့ ဖြယ္ ေနရာ ျပုလုပ္ထားစဉ္
ခရီးသည္တင္ သေဘၤာေမွာက္မႈမွာ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၅၀ ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ေတာင္ ကိုရီးယား စာသင္ေက်ာင္းဟာ ဒီေန့ ျကာသပေတးေန့မွာ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။

ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦး ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေတြးေခၚသူ စာရင္းမွာပါ

Photo: ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦး ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေတြးေခၚသူ စာရင္းမွာပါ
Friday, April 25, 2014

 ျမန္မာနိုင္ငံက ရန္ကုန္ ျမို့ျပအေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ့ရဲ့ ဥကၠဌ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦးကို ျဗိတိန္နိုင္ငံထုတ္ Prospect မဂၢဇင္းရဲ့ ၂၀၁၄ ခု World Thinkers 2014 ကမၻာ့ေတြးေခၚသူမ်ား ၅၀ စာရင္းမွာ နံပတ္ ၁၅ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွာ လူ ၇ ေထာင္ေလာက္က မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီစာရင္းကို ဧျပီလထုတ္ မဂၢဇင္းမွာ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာျကီးမွာ ဒီေန့ေတြ့ျကံုေနရတဲ့ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ၊ ဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ေတြးေခၚသူေတြကို နွစ္စဉ္ ေဖၚထုတ္ ဂုဏ္ျပုလိုတဲ့ သေဘာနဲ့ ဒီနွစ္ အတြက္ ေတြးေခၚသူ ၅၀ ကို ဆန္ကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါလို့ Prospect မဂၢဇင္းရဲ့ စီမံခန့္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာ ဂြ်န္နသန္ ဒါဘီရွိုင္းယားက ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ သူတို့ရဲ့ သက္ဆိုင္ရာက႑ဍေတြမွာ ထင္ရွားမႈ၊ နိုင္ငံတကာ ျပသနာေတြ ကိုင္တြယ္ရာမွာ သူတို့ရဲ့ အေတြးအေခၚက ဘယ္ေလာက္ လွြမ္းမိုးမႈရွိသလဲ စတာေတြနဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ တနွစ္တာကာလအတြင္း သူတို့ရဲ့ ထူးထူးျခားျခားစြမ္းေဆာင္မႈ စတာေတြကို ျကည့္ျပီး ေရြးတာပါလို့ ဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦးကို သူရဲ့ စာေပေရးသားမႈလို အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ နဲ့ နက္နက္နဲနဲ ေတြးေခၚမႈေတြေျကာင့္ေရြးခဲ့တာလို့ ေျပာပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အာရွ မဟာအင္အားျကီး၂ နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ တရုတ္နဲ့ အိနၵိယျကား ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ သူရဲ့ေတြးေခၚေရးသားမႈေတြ ဟာ ျမန္မာလူအဖြဲ့အစည္းအတြက္ အက်ိုးရွိေစခဲ့တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ျပီး တဘက္မွာ ရန္ကုန္ ျမို့ျပအေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ့ရဲ့ ဥကၠဌအျဖစ္ သူဟာ လူထုနဲ့ ထိေတြ့ ဆက္ဆံေနရသူ ျဖစ္သလို စီးပြားေရး လူမႈေရးဆိုင္ရာအျကံေပးပုဂၢိုလ္အျဖစ္ နဲ့ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္တာ အျကံေပးအျဖစ္ အစိုးရနဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနရသူျဖစ္လို့ သူတို့ စိတ္ဝင္စားခဲ့တာပါလို့ Prospect မဂၢဇင္းရဲ့ စီမံခန့္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာ ဂြ်န္နသန္ ဒါဘီရွိုင္းယားက ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦး
သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန့္ျမင့္ဦး
 ျမန္မာနိုင္ငံက ရန္ကုန္ ျမို့ျပအေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ့ရဲ့ ဥကၠဌ သမိုင္းပညာ ရွင္ ေဒါက္တာ သန့္ျမင့္ဦးကို ျဗိတိန္နိုင္ငံထုတ္ Prospect မဂၢဇင္းရဲ့ ၂၀၁၄ ခု World Thinkers 2014 ကမၻာ့ေတြးေခၚ သူမ်ား ၅၀ စာရင္းမွာ နံပတ္ ၁၅ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

အမုန္းစကား မျပန္႔ပြားေရး အရပ္ဖက္ အား အစိုးရ လို

Photo: အမုန္းစကား မျပန္႔ပြားေရး အရပ္ဖက္ အား အစိုးရ လို
Friday, April 25, 2014

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္းမွာ အမုန္းပြားေစတ့ဲ စကားေတြ မျဖန္႔ပြားဖို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျပည္သူေတြ အၾကား သိေအာင္ အစိုးရနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး က အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

အခုလို ျပည္သူေတြ အၾကား အမုန္းစကားေတြ မပြားေအာင္ ေျပာဆိုမႈေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္လည္း အဆင္သင့္ ရွိတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းရဲ႕ သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ရဲေမာင္ေမာင္က ေျပာျပမွာပါ။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေစတဲ့ အမုန္း စကား ေျပာဆိုမႈေတြ ကေန ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေအာင္ Hate Speech နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေဆြးေေႏြးပြဲ ေတာက္ေလ်ာက္ က်င္းပဖို႔ရွိ သလို ေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာပါ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနရဲ႕ ဒုဝန္ႀကီး လည္း ျဖစ္ သမၼတရဲ႕ ေျပာခြင့္ရွိသူလည္း ျဖစ္တဲ့ ဦးရဲထြဋ္က ဗီြအိုေအ ကို ေျပာပါတယ္။

“ နံပတ္တစ္ကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျပီးေတာ့မွ ဒီကေန႔ ဆြဲေနတဲ့ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ထုတ္ျပန္မယ့္ နည္းဥပေဒေတြမွာေရာ၊ ဒီ Hate Speech နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ထည့္ႏုိင္မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။

တတိယလုပ္ငန္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ International Media Support နဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခုသံုးသပ္ေနတာက အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြၾကားထဲမွာ၊ ေနာက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြကို Media Literacy၊ Internet Literacy နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အသိပညာေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။”

ဒီကေန႔မွာလည္း အမုန္းစကား မျပန္ပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sky Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အမုန္းစကား (Hate Speech) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ က အေတြ႔အၾကံဳေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြ သိႏိုင္ေအာင္ အိုင္ယာလန္ တကၠသိုလ္ က ပါေမာကၡ တစ္ေယာက္ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

“ ေဟာေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အိုင္ယာလန္တကၠသိုလ္က Dr. Venkat Iyer ပါ။ သူကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အရင္ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္ေတြမွာလည္း ေတာက္ေလ်ာက္ ေတြ႔ဖူးပါတယ္။ သူက မီဒီယာဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ေတာက္ေလ်ာက္ လုပ္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေပါ့။ စာလည္းသင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို က်ေနာ္တို႔က ဖိတ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီမွာ လုပ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ရွင္းျပတယ္။

ေနာက္ တကယ္လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ Hate Speech နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ အယူအဆေတြ ေတာင္းတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္။ ေကာင္းတာနဲ႔ သူ႔ကို ေမတၱာရပ္ခံၿပီးေတာ့မွ ဒီေဟာေျပာပြဲေလးတခုကို စီစဥ္လိုက္တဲ့သေဘာပါ။”

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ ေကာလာဟာလက ေန အေျခခံ ျပီးေတာ့ အမုန္းစကားေတြ မၾကာခဏ ျပန္႔ပြားတာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္ ပဋိပကၡေတြ မၾကာခန ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိေနတာပါ။ အမုန္းစကားေတြ မျပန္႔ပြားေစေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အစိုးရ က ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြ ျပဳလုပ္ေနေပမဲ့ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အားကလည္း အဓိကက်တယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ထင္တယ္ဗ်ာ။ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားကေတာ့ အရပ္ဖက္လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြက အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္မွာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေနာင္ေရရွည္မွာေတာ့ သူမ်ား ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေတြလိုေပါ့၊ Hate Speech နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သီးျခားဥပေဒမ်ိဳး လိုမလား၊ မလိုမလားဆိုတာလဲ ဒါ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြေရာ က်ေနာ္တို႔ေရာ စဥ္းစားရမွာေပါ့ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဟိုမွာက်ေတာ့ အားကစား သမားေတြရဲ႕အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ မွတ္ခ်က္ကအစ Hate Speech နဲ႔ ကာကြယ္ထားတာကုိး။”

လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အင္တာနက္ ေတြ နဲ႔ လူမႈ ကြန္ယက္ေတြကေန တစ္ဆင့္ ပ်ံႏွံ႔လာတဲ့ မမွန္သတင္းေတြကေန အမုန္းတရားေတြ မျဖစ္ပြားလာဖို႔၊ အမုန္းစကားေတြ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား မျဖန္႔ေဝဖို႔ ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ကို ျပည္တြင္းမွာ ဘေလာ့ခ္ကာ ကိုေနဘုန္းလတ္က ဦးေဆာင္ျပီး လႈပ္ရွားေနတာပါ။

အမုန္းစကား မျပန္႔ပြားေစဖို႔ဟာ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတခုလံုးမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါတယ္ဆိုတာ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကို ေနဘုန္းလတ္ ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့-

“ အထူးသျဖင့္ေတာ့ဗ်ာ က်ေနာ္ေျပာတာက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကေတာ့ လူတိုင္းမွာ ရွိတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့လည္း က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္ၾကားမွာ အမုန္းေတြပြားေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေနတာမ်ိဳး အဲ့လိုစကားမ်ိဳးေတြကို က်ေနာ္ကေတာ့ မေျပာေစခ်င္ဘူးခင္ဗ်။ အဲ့လိုစကားမ်ိဳးေတြကို က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္လဲ မေျပာသလို၊ အဲ့လိုစကားမ်ိဳးေတြကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို မလံုျခံဳေအာင္၊ မၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လိုက္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ ဘယ္သူမဆို က်ေနာ္ကေတာ့ ဆန္႔က်င္မွာပဲ။”

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းက စျပီးေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ က စလိုက္တဲ့ လူမ်ိဳးအသြင္ေဆာင္ ပဋိပကၡေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိထၳီလာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လားရိႈးျမိဳ႕ေတြ ထိ ပါ အသီးသီး ျပန္႔ႏ႔ွံခဲ့ျပီးေတာ့ လူအမ်ားအျပား အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္တဲ့ အထိ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ဆိုးရြားခဲ့တာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လ ၂၆ ရက္နဲ႔ ၂၇ ရက္ေန႔ေတြက စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ NGO အဖြဲ႔အစည္းက ႏုိင္ငံျခားသူဝန္ထမ္းတဦးကေန ဗုဒၶသာသနာ့အလံကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး မဖြယ္မရာ လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ UN နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ NGO အဖဲြ႔ေတြရဲ႕ ႐ံုးေတြ၊ သိုေလွာင္႐ံုေတြနဲ႔ ေနအိမ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။

ဒီအၾကမ္းဖက္မႈ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ အဖဲြ႔အစည္းတခုက မမွန္သတင္း ထုတ္ျပန္ၿပီး လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ခဲ့တာလို႔လည္း ဆိုထားပါတယ္။

ေအာင္ရဲ ေမာင္ေမာင္ (ဗီြအုိေအ ျမန္မာပုိင္း)
လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္းမွာ အမုန္းပြားေစတ့ဲ စကားေတြ မျဖန္႔ပြားဖို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျပည္သူေတြ အၾကား သိေအာင္ အစိုးရနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး က အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔  ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ဖားကန္႔တြင္ ေျမစာပံုၿပိဳက်ရာ ေရခ်ဳိးေနေသာ ေမာင္ႏွမသံုးဦးေသဆံုး

Photo: ဖားကန္႔တြင္ ေျမစာပံုၿပိဳက်ရာ ေရခ်ဳိးေနေသာ ေမာင္ႏွမသံုးဦးေသဆံုး
Friday, April 25, 2014

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုကစုပံုထားသည့္ ေပ ၃၀၀ ခန္႔အျမင့္ရွိ  ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈ ေၾကာင့္ အနီးရွိေရကန္တြင္ ေရခ်ဳိးေနသည့္  ေမာင္ႏွမသံုးဦး ေရနစ္ျမဳပ္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ သတင္းရရွိသည္။ 

ေမာင္ႏွမသံုးဦး ေရခ်ဳိးေနစဥ္ အနီးရွိေျမစာပံု ၿပိဳက်ခဲ့ရာမွ ေရ ကန္အတြင္း ၁၅ ေပျမင့္ေသာ လိႈင္းလံုးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တကၠသုိလ္၀င္တန္းႏွင့္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေလးႏွစ္အရြယ္ကေလး ငယ္တစ္ဦး အပါအ၀င္ ေမာင္ႏွမသံုးဦး ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၂ ရက္ညေနက ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ စြပ္ဂ်ာေက်းရြာရွိ ကံပြင့္ဦး သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္အတြင္း အဆိုပါ လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ေရကန္ထဲကိုပမာဏမ်ား တဲ့ေျမစာေတြ႐ုတ္တရက္ၿပိဳက် ေတာ့ ဆူနာမီအေသးစားလိုျဖစ္ ၿပီး ေရထဲျမဳပ္သြားတာ။ ေသဆံုး သူေတြကို ေျမတူးစက္ေတြနဲ႔ ျပန္ရွာတာ ဒီေန႔ပဲအားလံုးျပန္ ေတြ႕ပါၿပီ’’ဟု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တာဝန္က်ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေရကန္မွာ အလ်ားေပ ၅၀၀၊အနံေပ ၁၀၀ ခန္႔က်ယ္ၿပီး ေပ ၂၀ နက္ကာ ေျမစာပံုၿပိဳက်သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ား ႐ုတ္တရက္အံ့ၾသထိတ္လန္႔ခဲ့ရေၾကာင္း စြပ္ဂ်ာေက်းရြာမွ ေဒသခံဦးမန္ဆိုင္းကေျပာသည္။

ေသဆံုးသြားသူမ်ားမွာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းႏွင့္အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးႏွင့္ ေလးႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး ေသမႈေသခင္းဖြင့္၍ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ ကုမၸဏီ ပိုင္ဧရိယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္ လည္းလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ ဘဲ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္စဥ္၌ ေသဆံုးသူမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား အပါအဝင္ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ရေနသည့္ အႏၲရာယ္ကို မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ကေလးငယ္မ်ား ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစား ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ယခုရက္မ်ား အတြင္း မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈမွာ တစ္ ေႏြလံုးတူးပံုထားသည့္ေျမစာမ်ား မုိးေရစိုကာ ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းရြာမွ ေရႊ ေမ်ာလုပ္ငန္းရွင္ဦးျမသြင္က ေျပာ ၾကားသည္။

Author: ေမာင္တာ / ေအာင္သစ္လြင္

7Day Daily

ေျမစာပုံၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေရကန္ေရလွ်ံၿပီး ကေလးငယ္ သုံးဦး ေရ နစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ဆုံး သြားရာ ေဒသခံမ်ား ၀ုိင္း၀န္းရွာေဖြေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ကုိေရႊသိန္း)
ေျမစာပုံၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေရကန္ေရလွ်ံၿပီး ကေလးငယ္ သုံးဦး ေရ နစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ဆုံး သြားရာ ေဒသခံမ်ား ၀ုိင္း၀န္းရွာေဖြေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ကုိေရႊသိန္း)
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုကစုပံုထားသည့္ ေပ ၃၀၀ ခန္႔အျမင့္ရွိ    ေျမ စာပံုၿပိဳက်မႈ ေၾကာင့္ အနီးရွိေရကန္တြင္ ေရခ်ဳိးေနသည့္    ေမာင္ႏွမသံုးဦး ေရနစ္ျမဳပ္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း  ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ သတင္းရရွိသည္။ 

မုိးကုတ္တြင္ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ကုိ မီးလိုက္႐ႈိ႕သူမ်ား ရိွေန

Photo: မုိးကုတ္တြင္ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ကုိ မီးလိုက္႐ႈိ႕သူမ်ား ရိွေန
Friday, April 25, 2014

ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၌ လူတစ္စုက လူေနအိမ္မ်ားကုိ လူေျခ တိတ္ေသာ ညဥ့္သန္းေခါင္ေက်ာ္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လုိက္လံ မီး႐ႈိ႕ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိတ္လန္႔ ေနၾကေၾကာင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ခံ မ်ားကေျပာသည္။

‘‘မီးကဆက္တုိက္လုိလို လုိက္႐ႈိ႕ေနေတာ့ အခုဆို ေဒသခံေတြ ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ အရင္ကလည္း မီး႐ႈိ႕မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေတာ့ ညဘက္ေတြမွာ ေကာင္းေကာင္းေတာင္ မအိပ္ရဲၾကဘူး ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု မုိးကုတ္ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ႏွစ္ရက္ဆက္တုိက္ ႐ိႈ႕မီးႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ မီးသတ္ဌာန၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ အာဏာပုိင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ၀န္ထမ္း အင္အား သုံးကာ ေန႔၊ ညႏွစ္ဆုိင္းခြဲ၍ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေန ရေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကေျပာသည္။

‘‘႐ႈိ႕မီးေလာင္တာ ႏွစ္ခါရိွ သြားၿပီ။ ညဥ့္နက္ခ်ိန္ေတြမွာ လုိက္ၿပီး မီး႐ႈိ႕ေနတာဆုိေတာ့ အခုရဲ ဌာနကုိလည္းအေၾကာင္းၾကားၿပီး လွည့္ကင္းအေနနဲ႔ လုပ္ေနရ တယ္’’ဟု မုိးကုတ္မီးသတ္ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေစ်းအတြင္း ဓားျပတုိက္၊ လူသတ္မႈ မတုိင္မီကလည္း ႐ႈိ႕မီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္လာမည္ကုိပါ စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၂၂ ရက္ ည ၁ နာရီတြင္ ေအာင္နန္းရပ္ကြက္၌ ရိွေသာ ေဆးခန္းႏွင့္ တဲြလ်က္ရိွေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ ေနအိမ္တံခါး၌ အက်ႌကို က်စ္၍ မီး႐ိႈ႕ခဲ့မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခြဲကလည္း ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္တြင္ရိွေသာ ေနအိမ္တံခါး၀၌ ကတ္ထူစကၠဴမ်ား ကုိစုပံုကာ ဖေယာင္းတုိင္းထြန္း မီး ႐ႈိ႕ထားခဲ့မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆုိပါမီးေလာင္မႈႏွစ္ခုလံုး သည္ ေနအိမ္တြင္ ရိွေနသူမ်ား ႏုိးသြားျခင္းႏွင့္ နီးစပ္ရာလူမ်ား အသိေစာၿပီး မီးသတ္ကုိ အ ေၾကာင္းၾကားႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားမျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ မီးသတ္ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကဆုိသည္။

‘‘ဒီအမႈႏွစ္ခုလံုးကုိ အမႈဖြင့္ ထားတယ္။ ႐ိႈ႕မီးဆိုေတာ့ တရား ခံေတြကေတာ့ ရွာေနတုန္းပဲ။ ၀န္ ထမ္းေတြကုိ ေန႔၊ ည အလွည့္က်နဲ႔ လွည့္ကင္းေတြ လွည့္ေနရတယ္’’ ဟု မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားျဖစ္မလာႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားပံုကုိ ေျပာသည္။။

Author: သိမ့္သိမ့္စိုး

7Day Daily

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕
မုိးကုတ္ၿမိဳ႕
ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၌ လူတစ္စုက လူေနအိမ္မ်ားကုိ လူေျခ တိတ္ေသာ ညဥ့္သန္းေခါင္ေက်ာ္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လုိက္လံ မီး႐ႈိ႕ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိတ္လန္႔ ေနၾကေၾကာင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ခံ မ်ား ကေျပာ သည္။

လူကုန္ကူးမႈခံရသူ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းဖြင့္


လူကုန္ကူးမႈ နွိမ္နင္းေရး ရဲမႉးခ်ုပ္ ဝင္းနိုင္ထြန္း
တနသၤာရီတိုင္း ေကာ့ေသာင္းျမို့နယ္ မွာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြ အတြက္ ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္း ကို ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန့ မနက္ က လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးနွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ့မႉး ရဲမႉးခ်ုပ္ ဦးဝင္းနိုင္ထြန္း နဲ့ ဂ်ပန္ သံရံုးမွ မစၥတာ တိုမီယိုကာ တို့ က အခန္းအနား နဲ့ တကြ ဖဲျကိုးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးပါတယ္။

ပဋိပကၡအတြင္းလိင္မႈအျကမ္းဖက္တဲ့နိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာပါ

Photo: ပဋိပကၡအတြင္းလိင္မႈအျကမ္းဖက္တဲ့နိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာပါ
Friday, April 25, 2014

၂၀၁၃ ခုနွစ္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြအတြင္း အဓမၼ ျပုက်င့္မႈေတြ နဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံေပါင္း ၂၁နိုင္ငံရဲ့ အမည္ကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္ ဘန္ကီမြန္းရဲ့ အစီရင္ခံစာ သစ္ထဲမွာ ထုတ္ျပန္ ေျကညာလိုက္ရာမွာ အဲဒီ နိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဆီးရီးယားနဲ့ ဗဟို အာဖရိက သမၼတနိုင္ငံ တို့လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္လို့ ေဖၚျပ ထားပါတယ္။

ဒီ၂၁ နိုင္ငံဟာ ဥေရာပ၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိကနဲ့ အေရွ့ အလယ္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ နိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီရာဇဝတ္ ျပစ္မႈကို ကမၻာတဝွမ္းမွာ က်ူးလြန္ေနတယ္ ဆိုတာ ဒီ အစီရင္ခံစာက ေဖၚျပေနတယ္လို့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြနဲ့ ဆက္နြယ္ေနတဲ့ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အျကမ္းဖက္မႈေတြ တားဆီး နွိမ္နွင္းေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္ရဲ့ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဇီးနက္ဘ္ ဟာဝါ ဘဲန္ဂူရာ က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြနဲ့ ဆက္နြယ္ေနတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျကမ္းဖက္မႈေတြ အဆံုးသတ္သြားေရးအတြက္ အခုအခါ ကမၻာ့နိုင္ငံ အဆင့္ေတြက နိုင္ငံေရးအရ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းျပင္းနဲ့ ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ ကိုယ့္နိုင္ငံအလိုက္ ေဒသအလိုက္ ေနာက္ထပ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို့ လိုေနေသးတယ္လို့ လည္း အဲဒီ အစီရင္ခံစာ ထဲမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ကုလ သမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြမွာ အရင္ကေရာ အခု အခ်ိန္မွာပါ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္မႈေတြ၊ အမ်ိုးသမီးေတြ အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနိုင္က်င့္မႈေတြ ရွိေနတာကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ စံုစမ္း အေရးယူဖို့ ျမန္မာ အစိုးရကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
၂၀၁၃ ခုနွစ္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြအတြင္း အဓမၼ ျပုက်င့္မႈေတြ နဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျကမ္း ဖက္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံေပါင္း ၂၁နိုင္ငံရဲ့ အမည္ကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္ ဘန္ကီမြန္းရဲ့ အစီရင္ခံစာ သစ္ထဲမွာ ထုတ္ျပန္ ေျကညာလိုက္ရာမွာ အဲဒီ နိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ ဆီးရီးယားနဲ့ ဗဟို အာဖရိက သမၼတနိုင္ငံ တို့လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္လို့ ေဖၚျပ ထားပါတယ္။

ကေလးငယ္ ၁၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေသာ ၄၈ လမ္း ဗလီမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗလီ စာသင္ဆရာႏွစ္ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္

Photo: ကေလးငယ္ ၁၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေသာ ၄၈ လမ္း ဗလီမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗလီ စာသင္ဆရာႏွစ္ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ 
Friday, April 25, 2014

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၄၈ လမ္း ဗလီမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးခံေနရေသာ ဗလီစာသင္ဆရာႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေဇယ်ာၿဖိဳးႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေအး တုိ႕ကုိ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္စီ သီးျခားက်ခံေစရန္ ဧ ၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဗလီမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ ညပုိင္းတာ၀န္က် ဗလီစာသင္ဆရာႏွစ္ဦးကုိ ဗုိလ္တေထာင္ တရား႐ုံးတြင္ ပုဒ္မ- ၃၀၄(က)(လူေသမႈ)၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ (မီးေပါ့ဆမႈ)တုိ႔ျဖင့္ တစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ မီးအားျမႇင့္စက္ အပူလြန္ကဲရာမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္ရျခင္းျဖစ္ကာ ဗလီမွာ ေသာ့အထပ္ထပ္ ခတ္ထား၍ မီးသတ္၀န္ထမ္းမ်ားက တံခါးမ်ားအား ႐ုိက္ဖြင့္၍ မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရၿပီး ညပုိင္း တာ၀န္က် ဗလီစာသင္ဆရာႏွစ္ဦး၏ ေပါ့ဆမႈျဖစ္သည္မွာ ေပၚလြင္ခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးစီရင္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းဗလီ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အိပ္ခန္းအတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ စာသင္သား ကေလးငယ္ ၁၃ ဦးမွာ မီးခုိးမြန္၍ မီးေလာင္၍ ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

"တရား႐ုံးက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔ေပၚကုိ တရားခံရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအရ တရား႐ုံးကုိ အယူခံ၀င္သြားမွာပါ" ဟု ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ ႏွစ္ဦး၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ကေလးငယ္ ၁၃ ဦး၏ မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ အမႈအား ေက်ေအးေၾကာင္း ႐ုပ္သိမ္းလႊာကို လက္မွတ္ေရးထုိး တင္ျပထားခဲ့ေသာ္လည္း တရားစီရင္မႈတြင္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားသည့္ ကိစၥမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပဌာန္းထားသည့္အ တြက္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္တုိ႔ကို ကာကြယ္ေပးရန္ တရား႐ံုးမ်ား၌ တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ယင္းကဲ့သုိ႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးစီရင္ခ်က္အရ သိရသည္။

Eleven Media Group
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၄၈ လမ္း ဗလီမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးခံေနရေသာ ဗလီစာသင္ဆရာႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေဇယ်ာၿဖိဳးႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေအး တုိ႕ကုိ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္စီ သီးျခားက်ခံေစရန္ ဧ ၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဗလီမီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ ညပုိင္းတာ၀န္က် ဗလီစာသင္ ဆရာႏွစ္ဦးကုိ ဗုိလ္တေထာင္ တရား႐ုံးတြင္ ပုဒ္မ- ၃၀၄(က)(လူေသမႈ)၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ (မီးေပါ့ဆမႈ)တုိ႔ျဖင့္ တစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကုိ

သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္ ဟုတ္ မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးရန္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ NLD ေမးျမန္းထား

Photo: သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္ ဟုတ္ မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးရန္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ NLD ေမးျမန္းထား
Friday, April 25, 2014

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးေျပာၾကားခ်က္အား အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ သေဘာထားေတာင္းထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

RFA သတင္းဌာနမွ ပုံမွန္တင္ဆက္လ်က္ရွိေသာ “ဒီမုိကေရစီ ခရီးၾကမ္းနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” အစီအစဥ္အတြက္ RFA သတင္းဌာနမွ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ညေနပုိင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အဆုိပါကိစၥရပ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲဒီကိစၥက ပထမ ဒီဟာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာက္မရွင္ကုိ အစ္မတုိ႔အေနနဲ႔ တရား၀င္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကုိ ေတာင္းထားပါတယ္။ Request လုပ္တယ္။ ဒါက သေဘာထားကုိ တရား၀င္ ထုတ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာၾကားခ်က္ဆုိၿပီးေတာ့ပဲ သတင္းေတြထဲမွာ ပါလာတယ္ ဆုိေတာ့ အဲဒီဟာကုိ ဒါဟာ အတည္ျပဳသလား။ မျပဳသလားဆုိတာကုိ အစ္မတုိ႔ ပထမသိခ်င္တယ္။ သိၿပီးေတာ့မွ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ဆက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ သေဘာထားေတာင္းခံထားမႈမွာ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ အထိ တရား၀င္စာပုိ႔ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ထံ ဖုန္းျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ထားေမးျမန္းျခင္း ရွိ မရွိကုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မသိရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက“လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Election Campaign (ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈ) ကာလ သတ္မွတ္ေပးပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေျပာပါ။ မဆုိင္တဲ့လူ လာမေျပာနဲ႔။ ၀င္ခ်င္၀င္ မ၀င္ခ်င္ေန။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီၿမိဳ႕ဒီရြာမွာ အေရြးခံမယ္ဆုိ ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖုိ႔ပဲ လုိတာေပါ့။ တျခားလူ လာေျပာလုိ႔ ဘာလုပ္မတုန္း။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ကအခ်ိန္၊ လူ၊ ေနရာ ကန္႔သတ္ပါမယ္။ ဒါက ကြၽန္ေတာ့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္”ဟု ဆိုသည္ဟု ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ သူမပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ အားလုံးနီးပါးတြင္ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မအားလပ္ပါက ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိယ္စားလွယ္ ထားရွိခြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ျပဳမည္ဟုဆုိသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ခန္႔ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိယ္စားလွယ္မ်ားပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ အျခားျပင္ပမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားဟန္လြဲေဟာေျပာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ မရေၾကာင္း၊ ယခင္ ထုိသုိ႔ကိစၥရပ္မ်ား ရွိခဲ့ရွိခဲ့ႏုိင္ေသာ္လည္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အဘက္ဘက္မွ Free & Fair ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“Election Campaign နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ ေကာ္မရွင္က ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ေရးဆြဲေနပါတယ္။ ေရးဆြဲတယ္ေနရာမွာလည္း ခုနကေျပာသလုိ Free & Fair ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေနတယ္။ အဲဒါလည္း ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အေသးစိတ္ကေတာ့ လူႀကီးေတြက ေရးဆြဲတုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္”ဟု ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတြင္သာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအား ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိသည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတြင္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ 

Eleven Media Group
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးေျပာၾကားခ်က္အား အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ သေဘာထားေတာင္း ထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားသည္။