Wednesday, 23 November 2011

ဘုရွ္ ႏွင့္ ဘလဲ တို႔မွာ စစ္ရာဇဝတ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးေျပာ

မေလးရွား ႏိုင္ငံရွိ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ ခံုရံုးတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလွ်ဴဘုရွ္ ႏွင့္ ယခင္ ျဗိတိန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ တိုနီဘလဲတို႔မွာ အီရတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို  က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း press tv သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကြာလာလမ္ပူရွိ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈခံုရံုးရွိ ငါးဦးပါ ခံုသမာဓိ အဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္တြင္  ဘုရွ္ႏွင့္ ဘလဲ တို႔မွာ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသား ျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္ သည့္ ျပစ္မႈ မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏွင့္ ျဗိတိန္တို႔မွာ အီရတ္တြင္ ဖ်က္အားျပင္း လက္နက္မ်ား ေတြ႔ရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖင့္  ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ဆင္ႏြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံရွိ သမာဓိခုံအဖြဲ႕မွ ယခုလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာရာ၌ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ႏွင့္ ျဗိတိန္တို႔မွာ ဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး အီရတ္ ျပည္သူတို႔အေပၚတြင္ ၾကီးက်ယ္ သည့္ ေသေၾကမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ က်ဴးလြန္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ခံုရံုးဆံုးျဖတ္သူမ်ားမွ ေျပာရာ၌ ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ လက္နက္ၾကီးမ်ားကိ ုေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း မရွိသည္ ကို ျဗိတန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္  အဆိုပါ စစ္ပြဲေၾကာင့္ အီရတ္ျပည္သူ တစ္သန္းေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း  ကယ္လီဖိုးနီးယား အေျခစိုက္ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ေျပာခဲ့သည္။ ယခုလို ေတြ႔ရွိ မႈအား ေရာမရွိ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရုံးသို႔ တင္ျပသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရွ္ႏွင့္ ဘလဲတို႔အား စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္းသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ 
မူရင္းလင့္

Friday, 18 November 2011

NCGUB မွ ၀န္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

သို႕
NCGUB မွ ၀န္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ
သမိုင္းစဥ္လာတေလွ်ာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္လွ်င္ ရခုိင္တို႔၏သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးဟူေသာ အသံုးအႏႈံးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့မႈ စိုးစဥ္မွ်မရွိခဲ့ပါ။ သူတို႔၏မူရင္းေဒသျဖစ္သည့္ ဘဂၤလား ေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ သမိုုင္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မေတြ႕ရွိရေပ။ ေနာက္ထပ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ေရာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ ရွိခဲ့ပါသလား။ D.G.E. HallA History of South-East Asia စာအုပ္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းကို တလံုးတပါဒမွ် မေတြ႔ရွိရေပ။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုလိုနီျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္တို႔၏ အလြန္တိက်ေသာ ေဂဇက္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ယင္းအမည္ ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။ ၿဗိတိသွ်ေဂဇက္တီယာ Gazetteers မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ Arakanese Muslim ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ ပါရွိသူမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ မွလြဲ၍ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာစကားတို႔၌ ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ တူညီၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရခိုင္မင္းမ်ား လက္ထက္ကပင္ ေဒသတြင္းအျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိအေျခစိုက္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေနထိုင္မႈသက္တမ္း ၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဂၤလီဘာသာစကား ေျပာဆိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ ရခုိင္ေဒသတြင္ ၄င္းတို႔သည္လည္း ဘဂၤလီစဘာသာစကား လံုး၀မေျပာတတ္ၾကေပ။

Thursday, 17 November 2011

ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာေရြးခ်ယ္မႈ

ေဇာ္ေဌး
(ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ထုတ္ ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္ သတင္းစာမွာ အင္မတန္ ထူးျခားတဲ့ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဖတ္လိုက္ ရပါတယ္။ ထူးျခားတယ္ ဆိုတာက ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးတဲ့သူက သမၼတ႐ံုးက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္ေဌးလို႕ ေဖာ္ျပ ထားတာေၾကာင့္ပါ။ အရင္တံုးက တံခါးပိတ္၊ မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္နဲ႕ ေနခဲ့တဲ့ နအဖလို မဟုတ္ဘဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြနဲ႕ အေတာ္ ထိေတြ႕ လာရာကေန အခုလို ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္လို သတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါး ေရးတဲ့အထိ ျဖစ္လာလို႕ ထူးျခားတယ္လို႕ ေျပာတာပါ။ ဒီထက္ ထူးျခားတာက သမၼတဟာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႕ လုပ္ႏုိင္ဖို႕နဲ႕ တရုတ္ႏုိင္ငံကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းႏုိ္င္ဖို႕ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရဲ့ အားေပး ေထာက္ခံမႈ လိုတယ္ ဆိုတာကို အတိအလင္း ေတာင္းဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သမၼတရဲ့ အစီအစဥ္ေတြ အေပၚ ခုခံ တားဆီးမႈေတြ ရိွေနဆဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ညႊန္းဆိုေနတာ ျဖစ္ႏိုင္လို႕ ထူးျခားတယ္လို႕ ထပ္ေျပာလိုပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့ ေဆာင္းပါးကို တတ္ႏုိင္သမွ် မူရင္းအတုိင္း ျဖစ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ )
အခုအပတ္ ဘာလီမွာ သမၼတ အိုဘားမားဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ သူ႕ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္ေတြနဲ႕ ေတြ႕တဲ့အခါ အစီအစဥ္ အသစ္၊ လုပ္ငန္း အသစ္ေတြ ခ်ျပလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဝါရွင္တန္က အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဟာ ၂၁ ရာစုမွာ အေရးပါတယ္ ဆိုတာ အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီး ဒီေဒသမွာ အေမရိကန္ ဆက္ၿပီး ရိွေနဖို႕ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာဘက္ကေတာ့ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရး အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ဘာလင္တံတုိင္း ျပဳိလဲမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးေတြလည္း ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပ ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းက အံုႂကြမႈေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာေနလို႕ မရပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာရပ္ကမာၻက အျဖစ္ေတြကို ေက်ာ္လႊား ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

Wednesday, 9 November 2011

ေဒၚစုု ဖက္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ခ်င္သူမ်ား


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ၿပီး တိုုက္ခိုက္ ေ၀ဖန္ဖိုု. စတင္ ေျခလွမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။။ ယခုုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မည့္သူေတြဟာ လူတခ်ိဳ. ေထာက္ျပေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အဖြဲ.ထဲက သေဘာထား တင္းမွာတဲ့ Hard Liners အုုပ္စုုေတြေတြ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မဟုုတ္ပဲ ေဒၚစုုကိုု တခ်ိန္က ပြဲထုုတ္ၿပီး ေရွ.တန္းတင္ကာ လုုပ္စားခဲ့သည့္ အတိုုက္အခံ အုုပ္စုုေတြဖက္က ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုုကေတာ့ ျပည္ပ အေျခအစိုုက္ အဖြဲ.အစည္းေတြနဲ. သတင္း မီဒီယာေတြက မ်ားပါမည္။

ရန္ကုုန္မွာ လုုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တက္ေရာက္တာဟာ “ ဟန္ျပသက္သက္ လုုပ္တာ မဟုုတ္လားလိုု.” BBC ျမန္မာပိုုင္း သတင္းေထာင္ ကိုုခ်ိဳက ေမးခြန္း ထုုတ္လာပါသည္။
ဒီေမးခြန္းကိုု ခင္ေမာင္ညိဳ( ေဘာဂေဗဒ)ကိုု မေမးသင့္ပဲ သတင္းေထာက္အေနျဖင့္ သတၱရွိရင္ ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ NLD အဖြဲ.က ထိပ္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု ေမးၾကည့္ပါလား။ ဟန္ျပသက္သက္လုုပ္တာလား။ ဘာလားဆိုုတာ သူမ်ားကိုု တဆင့္ခံၿပီး စကားလံုုးနဲ. ေထာက္မည့္အစား။

Tuesday, 8 November 2011

ေတာကဂြက္ေထာ္က လြင္ျငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္ကိုု ျပန္ရွင္းျပတာ

ေခါင္းစဥ္ကေတာ အဆင္ေျပသလိုု တပ္လိုုက္တာပါ.. တကယ္ေတာ ေမးလ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ စာပါ... တစ္လံုုးမွ မက်န္ေအာင္ ေသခ်ာ ဖတ္ၾကည္႔ျပီးေတာမွ က်ေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ားလဲ ဖတ္ျပီး အားရေက်နပ္လိမ္႔မယ္လိုု႔ ထင္ျမင္မိလိုု႔ မိတ္သဂၤဟမ်ားအား မ ွ်ေဝလိုုက္ပါတယ္...  အားေပးလိုုက္ၾကပါအံုု... 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

အခုလိုတင္ျပလာတာကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အမ်ားဖတ္နုိင္ေအာင္ ဗမာလိုပဲျပန္လိုက္ပါရေစ။ နားလည္ႏုိင္မွာပါ။
ေနာက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရင္း အမ်ားသိေစခ်င္၊ တင္ျပခ်င္တာေလးေတြရွိလို႔ပါ။

ကိုလြင္ျငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္ က ၂၀၀၃ မွာ ရန္ကုန္ YUFL ကဘြဲ႔ရတယ္။ ဦးက ၁၉၆၈ မွာွ ၁၀ တန္းေအာင္တယ္။ ၁၉၇၄ မွာ စက္မႈတကၠသိုလ္က ဘြဲ႔ရတာ ေၾကာင္႔ ရင္းႏွီးတဲ႔ သေဘာနဲ႔ တူေမာင္လို႔ပဲ ေခၚလိုက္ပါရေစ။

တူေမာင္လည္း Cedar Rapids, IA, Coe College က ၂၀၁၄ မွာ writing / economics နဲ႕ ေက်ာင္းျပီးမယ္လို႔ ဆိုထားေတာ႔ စာေရးခ်င္သူ ၀ါသနာရွင္တဦးလို႔ ယူဆႏုိင္တာေပါ႔။
စာေရးသူ အမ်ားစု ဟာ သူ႔အေတြး၊ သူဦးေဏွာက္ထဲေပၚလာတာ ကို ခ်ျပ ေဆြးေႏြးၾကတာပဲ။ စာဖတ္သူဆိုတာကလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ capacity အဆင္႔မတူတဲ႔ လူအစားစား ဖတ္ၾကျပီး မိမိ နားလည္သလို နားလည္ လိုက္ၾကတာပါပဲ။

တခါတရံ ေရးတဲ႔ သူရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ကတမ်ိဳး၊ စာဖတ္သူ အဓိပၸါယ္ ေကာက္လိုက္တမ်ိဳးျဖစ္သြားတတ္တယ္။
Printer ေတြကိုၾကည္႔ရင္ basic color ၄မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ ဒီ ၄မ်ိဴးကိုပဲ ေပါင္းစပ္ျပီး အေရာင္မ်ိဳးစံု ေဖၚယူတာ မဟုုတ္လား။
ဒီလိုပဲ အေနာက္ကအနီ ျဖစ္ေနရင္ အေနာက္ခံ အစီမ္းကို အျပာေရာတာနဲ႔ ဘယ္တူပါ႔မလဲ။ ဆိုလိုတာက ရွျိပီးသား အေနာက္ခံ အေရာင္လို၊ Capacity အျပင္ မိမိရဲ႔ အေျခခံစိတ္ဓါတ္၊ စိတ္ခံအပၚလည္း မူတည္ျပန္တယ္။

တခါတရံလည္းမ်က္မျမင္ ပုဏၰား (၆)ေယာက္ ဆင္ၾကီးကိုစမ္းျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက သလိုလည္းျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။ ေျပာေနတာကို Full Context နဲ႔ၾကည္မွ ျမင္ႏုိင္တာကို မိမိရဲ႔ဓါတ္ခံ စိတ္အထင္ နဲ႔ အတင္း Tunnel vision မီးေမာင္း ထိုးၾကည္႔ရင္ အရိပ္ဖုံးသြားတတ္တာေၾကာင္႔ အျမင္လြဲသြားတတ္တာလည္းရွိတတ္ပါတယ္။

မဟာကရုဏာရွင္ႀကီးမ်ား အဂၤလန္သြား ေတာလား...

က်ဳပ္တုိ႕လူမိ်ဳးမ်ား မဟာကရုဏာရွင္ေတြ တယ္ေပါပါ့... ကိုေအာင္ဟိန္းတို႕ ကိုေမာင္ဟန္တို႕ေတာင္မွ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးေနတာ ေတြ႕ေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဂုဏ္ယူခ်င္စိတ္ေတြ တစ္ဖြားဖြားေပၚလာသေပါ့... ကိုေအာင္ဟိန္းေရးတဲ့စာ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ အဲ့ဒိ ဘုရားအေလာင္းမ်ားက ျမန္မာျပည္ ျပင္ပကေနၿပီး ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားဖို႕ မဟာကရုဏာတရားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို အိမ္ေပၚကေနေတာင္ ဖယ္ခိုင္းေနသဗ်..... အင္းေပါ့ သူတို႕က ဖယ္ေပးရတာမွ မဟုတ္တာ ေဒၚစု စေကာလားရွစ္နဲ႕ Ph. D ရၿပီး ဘဂၤါလီေတြေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားဖို႕အေရးေလး နည္းနည္းပါးပါး ေအာ္လိုက္ရံုနဲ႕ ေဒၚလာေတြ အေထြးလိုက္ရေတာ့ သူတို႕က ေအာ္ႏိုင္ရွာသေပါ့...

ရခိုင္ျပည္နယ္က ရခိုင္အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္....

သူတို႕လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ လူေတြမ်ား ဘဂၤါလီေတြအတြက္ပဲ တစ္သီးတစ္သန္႕ဗ်... က်န္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူမ်ိဳးမ်ားကိုေတာ့ သူရို႕ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈဟာ နည္းနည္းမွ် မရွိရွာဘူး... တစ္ျခားမၾကည့္နဲ႕ ရခိုင္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ႀကီးဗ်ာ.... ေဒသခံ ရခိုင္ေတြေတာင္ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနေနရတဲ့ဟာကို ဘယ့္နဲ႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း အရင္လုပ္ဖို႕ေတာ့ မစဥ္းစားဘူး အိမ္ထဲ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနၿပီး သူခိုးက လူဟစ္လို႕ သမိုင္းလိမ္ေတြ စာရြက္စာတန္းအတုေတြနဲ႕ ရခိုင္ေတြ မရွိခင္ကတည္းက သူတို႕ဟာ ရခိုင္ျပည္မွာ ေနခဲ့ပါတယ္ဆိုပီး ေၾကြးေက်ာ္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကိုသာ ေနရာ အတင္းအၾကပ္ ေပးခိုင္းေနေတာ့တာပဲ..... ဘယ့္နဲ႕ သားရည္ေပၚအိပ္ သားရည္နားစားေနတဲ့ ဟာေတြကို စာနာ နားလည္ေပးလိုက္ပီး အိမ္ေပၚကေန ဆင္းေပးခိုင္းေနေတာ့ အခ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္သူမွ လက္မခံႏိုင္ဘူးေလ....

Monday, 7 November 2011

NLDအေနနဲ႔ အခုခ်ိန္မွာမွတ္ပံုတင္ျခင္းကမွန္ကန္တယ္လို႔ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အရင္တုန္းကမွတ္ပံုမတင္ခဲ႔ျခင္းက မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္း ဝန္ခံရမည္ဟု ဒီၿငိမ္းပါတီမွေျပာၾကား


NLD ပါတီအေနနဲ႔ အခုခ်ိန္မွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းက မွန္ကန္တယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အရင္တုန္းက မွတ္ပံုမတင္ခဲ႔ျခင္းက မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္း ဝန္ခံရမည္ဟု ဒီၿငိမ္းပါတီ (ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ) မွ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ မွေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

NLD ဟာ အရင္ကတည္းက မွတ္ပံုတင္သင္႔ေသာ္လည္း မွတ္ပံုမတင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာ NLD အပါအဝင္ တျခား ဒီမိုကေရစီ ပါတီအားလံုးရဲ႕ အျဖစ္မရွိမႈေၾကာင္႔ ဘာမွ မယ္မယ္ရရျဖစ္မလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အရွိအတုိင္း လက္ခံၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွတ္ပံုတင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကသာလွ်င္ ေဝဒနာ အနည္းဆံုးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို သြားတဲ႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္တာေၾကာင္႔ ဒီမိုကေရစီနွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ အေနနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဒီလမ္းကို မေရြးခဲ႔တာေၾကာင္႔ မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ အခုခ်ိန္မွာ အဲဒီအမွားကို ျပင္သင္႔ပါေၾကာင္းအျပင္ NLD အေနနဲ႔ မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္းလည္း နုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို ဝန္ခံၿပီးမွ မွတ္ပံုတင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

NLD ဟာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ခဲ႔ပါတယ္။ NLD ထဲမွ လူငယ္အခ်ိဳ႕ကေတာ႔ NLD ကို စြန္႔ခြာၿပီး NDF ပါတီ ကို တည္ေထာက္ကာ ပါတီ မွတ္ပံုတင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ႔ပါတယ္။
အဲဒီခ်ိန္တုန္းကေတာ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွာရွိတဲ႔ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ အတိုက္အခံ မီဒီယာေတြ အားလံုးက ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္သင္႔ေၾကာင္းနဲ႔ ပါတီ မွတ္ပံုမတင္သင္႔ေၾကာင္း ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခဲ႔ၾကေပမယ္႔ အခုခ်ိန္က်ျပန္ေတာ႔လည္း ပါတီကို မွတ္ပံုတင္သင္႔ေၾကာင္းေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အရင္တုန္းက NLD ကို စြန္႔ခြာသြားသူေတြကိုလည္း ရံႈ႕ခ်ခဲ႔ၾကၿပီး ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ တုိက္ မည္ဆိုသည္႔ စကားကို ေလွာင္ေျပာင္ခဲ႔ၾကတာေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ကို စြန္႔ခြာသြားသူေတြအတုိင္း လိုက္လုပ္သင္႔ေၾကာင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ တုိက္သင္႔ေၾကာင္းေတြ ကို ေရွ႕မ်က္ႏွာေနာက္ထားၿပီး ျပန္လည္ ေဝဖန္လာၾကျပန္ပါတယ္။

NLD ပါတီ မွတ္ပံု တင္ေရး၊ မတင္ေရးအတြက္ မနက္ျဖန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ခဲ႔တာ တစ္ႏွစ္ ျပည္႔တဲ႔အထိ ဘာမွ ေရေရရာရာ လုပ္ျပနုိင္ေသးျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးမပါတဲ႔ ဓာတ္ပံုျပပြဲ၊ ကာရာအိုေကဆိုပဲြ၊ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲ၊ ရုပ္ရွင္ျပပြဲ၊ ပန္းခ်ီျပပြဲေတြနဲ႔ ကန္ေတာ႔ပြဲေတြကိုေတာ႔
NLD ပါတီ အတြင္းမွာလစဥ္ က်င္းပ လွ်က္ရွိပါတယ္။

BBC ေတာ္လွန္ေရး သို႕မဟုတ္ Exile မ်ား၏ မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်ျခင္း (ငမြဲမ်ား အသဲနာျခင္း)

အခုျဖစ္လာတဲ့ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈမွာ ဘယ္သူမွ မထင္မွတ္ထားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ တစ္ပံုတစ္ေခါင္းႀကီးကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ အတိုက္အခံဆိုတဲ့သူေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဌာနေတြ၊ ကမာၻေက်ာ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မီဒီယာႀကီးရဲ႕ တာ၀န္မဲ့ မေလးမစားႏိုင္မႈေတြ၊ သတင္းဌာနအျခင္းျခင္း ေဖးမမႈေတြကို အတုိင္းသားေတြ႕ရမွာပါပဲ။ ျပႆနာအစကေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း BBC ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕မလိုက္ဖက္ပဲ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ေျမပံုက စ ပါတယ္။ အဲ့ဒိမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ေမးလာၾကတယ္၊ ဒီေဆာင္းပါးက ေရးထားတာ ၾကာလွပီ ဘာလို႕ အခုမွ အေရးတယူလုပ္လဲလို႕ ေမးလာပါတယ္။

ဒီ ေဆာင္းပါးကို ဘီဘီစီက Publish လုပ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္အခ်ိန္နဲ႕ နီးကပ္ေနဆဲ ကာလမွ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ အေရးတယူ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားေတာ့လည္း ေဒၚစု လြတ္ခ်ိန္နဲ႕ ကိုက္ေနတဲ့အတြက္ အေရးတယူ ဘယ္သူမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အားလံုးလည္း သိၾကတဲ့အတိုင္း ဦးႏုတို႕ ေခာတ္ကတည္းက အခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ အာဏာငန္းဖမ္းလာတဲ့ အမတ္ေတြဟာ သူတို႕အႏိုင္ရဖို႕အတြက္ဆုိရင္ ဘာမဆိုလုပ္ဖို႕ ၀န္မေလးမွန္းကို ခ်က္ေကာင္း ေစာင့္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ တစ္စခန္းထလာပါတယ္။ ေရွးတုန္းကနဲ႕ ပံုစံမတူတဲ့ သူတို႕ထတဲ့ တစ္စခန္းကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး ပံုေဖာ္လာပါတယ္။ အဲ့ဒိလို ပံုေဖာ္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိကို ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၿပီးသူတို႕ဟာ ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ မီဒီယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကို ပံုေဖာ္လာရာမွာ က ႀကီးကို ယ ပက္လက္ျဖစ္ေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီကိစၥကို မေက်လည္ႏိုင္တဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြက ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပလာတာပါ။

အဲ့ဒိလို ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပလာေတာ့မွ အရင္တုန္းက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက အာရကန္ဆိုတဲ့ စာကို သူတို႕ အပိုင္လိုလို ယူသံုးထားတာကို ကန္႕ကြက္ခဲ့တာေတြ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေပၚလာပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆန္႕က်င္ခဲ့တာေတြဟာ Media ေတြရဲ႕ တစ္ဖက္သပ္ႏွိမ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ မသိရွိခဲ့တာေတြ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒိမွာ ေညာင္ျမစ္တူးေတာ့ ေညာင္ဥေပၚဆိုသလိုေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။ DVB ေငြေၾကး ကိစၥျဖစ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ သံသယရွိေနလို႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာမွာ မစၥတာ ဟန္ေညာင္ေ၀ သမၼတႀကီးစကားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကို အလည္ျပန္လာမယ္ဆိုကတည္းက ဒီယံုျမင္လို႕ ဒီၿခံဳထြင္တယ္ဆိုတာ နားလည္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒိအေတာအတြင္း သူတို႕အျခင္းျခင္း ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ စာေတြ မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိလိုက္တာက ဟန္ေညာင္ေ၀လို လူမ်ိဳး ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ခ်င္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ႀကိဳက္သလို ျပန္လို႕ရတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ေတာ့ ေအာ္ သူတို႕လည္း အရင္ စစ္အစိုးရလို တရား၀င္ခရီး၊ တရားမ၀င္ခရီး ရွိတာပဲလို႕ နားလည္လိုက္တယ္။
ဆက္ကာ ဆက္ကာနဲ႕ပဲ ဟန္ေညာင္ေ၀ အာရပ္ႀကီးတို႕စီက ပိုက္ဆံညာယူတာေတြ၊ ဒီမိုအကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းေတြ အြန္လိုင္းမွာ သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္လာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့ကို လႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ မီဒီယာေတြကို ေျပာခ်င္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အြန္လိုင္း Exile မီဒီယာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိက ၀င္ဖတ္တာကေတာ့ Mizzima, Irrawaddy နဲ႕ Irrawaddy Blog ေပၚလာေတာ့ သူ႕ဘေလာ့ေပါ့ဗ်ာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြကို လမ္းေပၚထြက္ဖို႕ တိုက္တြန္းေနတဲ့၊ အေမရိကားကေန အစိုးရကို ေလ နဲ႕ေတာ္လွန္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ဘေလာ့လဲ တစ္ခါတစ္ေလ အပ်င္းေျပ ၀င္ဖတ္တယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ ပင္တိုင္ကေတာ့ မဇၨိမနဲ႕ ဧရာ၀တီပါပဲ။ အဲ့ဒိႏွစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ့အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ့္ကို လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့တယ္။ ဒီဗီဘီကိုေတာ့ ကိုေနေဇာ္ႏိုင္ရဲ႕ ေတာ္စမ္းပါ ၀န္ႀကီးရာ နဲ႕ခိုက္သြားခဲ့တာပါ။ ဒါကကၽြႏ္ေတာ့ အေပၚလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ မီဒီယာေတြအေၾကာင္းပါ။

Thursday, 3 November 2011

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သို႕မဟုတ္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေမြးဖြားရာ / ေလ့က်င့္ရာ

ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းၾကမ္းသူမ်ား အဆက္အသြယ္နဲ႕ ကြန္ယက္မ်ား
ေရးသားသူ ဘာတီးလစ္တာနာ (By Bertil Litner Sep 21 2002 at Asia Times)

အေမရိကန္ ေကဘယ္ တီဗီကြန္ယက္ျဖစ္တဲ့ CNN ၏ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရရွိခဲ့တဲ့ al-Qaeda မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ဗီဒီယိုေခြ 60 ထက္မနည္းတဲ့ အေခြေတြထဲမွာ တစ္ခုဟာ ဗားမား (ျမန္မာ) ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး မြတ္စလင္ မဟာမိတ္မ်ားအား ၎ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ခဲ့တယ္လို႕ ေရးထားပါတယ္။ အဆိုပါ အေခြမ်ားမွ ညႊန္းဆိုေနတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေျခခံတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာစည္းလံုးညီညြတ္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (RSO) ဟာ ၎တို႕လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သို႕မဟုတ္ လြတ္လပ္ခြင့္ရရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ ေတာင္းဆိုေနတယ္ ဆုိတာကို ျပသေနၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အဆိုပါ တိပ္ေခြကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။RSO နဲ႕ အျခား ရိုဟင္ဂ်ာ အုပ္စုေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မည္သည့္ စခန္းမွ မရွိသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကိုသာ ျဖတ္ေက်ာ္ေနရပါတယ္။ ဗီဒီယိုထဲမွာ ပါတဲ့ စခန္းဟာ Ukhia ၿမိဳ႕အနီး၊ ေတာင္ဘဇာ (Cox’s Bazzar) ၏အေရွ႕ေတာင္မွာ ရွိၿပီးေတာ့ RSO’s တပ္သားအားလံုးဟာ ျမန္မာျပည္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ မြတ္စလင္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္တေကာင္းေဒသ တ၀ိုက္က ဘာသာစကားမ်ားနဲ႕ တူညီတဲ့ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ စစ္အစိုးရ၏ တိုးရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။

ေျဖ႐ွင္းၾကပါစို႔ကို ေျဖ႐ွင္းရျခင္း

မေန႔က ကၽြန္ေတာ္ ေျဖ႐ွင္းၾကပါစို႔ကို ေရးလိုက္ပါတယ္။ ခါေတာ္မီလို႔ ထင္ၾကသလို ကိုယ္ျဖင့္ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘဲ ကြန္ျပဴတာေ႐ွ႕ထိုင္ေအာ္တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီစာကို ထပ္ေရးပါတယ္။

႐ြာထိပ္က ငမူး မူးေနတုန္းက မေရးခဲ့တာဟာ ငမူး မူးတာ မဆန္းလို႔ပါပဲ။ ႐ြာလည္က ငသူေတာ္ ပုပ္မွ သိမွာစိုးလို႔ ဆက္ေရးပါမယ္။ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး တကယ္ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြကို မရည္႐ြယ္ပါဘူး။ စိတ္ထားမမွန္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စာက နာက်ဥ္ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မယ္။ တမင္နာေအာင္ေရးတယ္ပဲ ဆိုၾကပါစို႔။

ခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရာင္နီေလး သမ္းစျပဳလာခ်ိန္ပါပဲ။ အန္တီစုနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ေျပလည္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူေတြ အက်ဳိး႐ွိမွာလဲ။ ေသခ်ာေပါက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာမွာက ျပည္သူသန္း ၆၀ ပါပဲ။ ဒါဆို ဘယ္သူေတြ ထိခိုက္မွာလဲ။ ထစ္ခနဲ႐ွိ စီစီစီစီ ထလုပ္တတ္တဲ့ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာသမားမ်ား အက်ဳိးပ်က္ကိန္းပါပဲ။ သူတို႔အတြက္ ဇာတ္လမ္းအသစ္႐ွာရေတာ့မယ္။ တသက္လံုး ဆုပ္ကိုင္လာတဲ့ သေဘာတရားေတြ ေခြးေကၽြးပစ္ရေတာ့မယ္။ သူတို႔ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမွာပါလိမ့္။ လြန္ေရာ ကၽြံေရာ ၆ သန္းေပါ့။ ၁၀ % ပဲဆိုၾကပါစို႔။ ဒီ ၁၀% နဲ႔ က်န္ ၉၀ % ကို လဲပစ္မလားဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သာဆို မလဲပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္သြားဖို႔အတြက္ ကုိယ့္ထမင္းအိုး ကိုယ္ျပန္႐ိုက္ခြဲသင့္ရင္ ႐ိုက္ခြဲရပါလိမ့္မယ္ မီဒီယာခ်စ္ ကိုကိုမမမ်ား ခင္ဗ်ား။ တိုးတက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုကိုမမမ်ားအတြက္ ဒိထက္ပိုၿပီး သိကၡာ႐ွိတဲ့ မီဒီယာတခုက ေစာင့္ႀကိဳေနပါလိမ့္မယ္။ ခုခ်ိန္မွာ မီဒီယာသမားေတြရဲ႕ လမ္းခြဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ ဘယ္ဘက္ရပ္မွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ ေျဖရမွာပါ။

ေျဖ႐ွင္းၾကပါစို႔

ဒါမ်ဳိးေတြ ၀င္လည္း မေျပာခ်င္ဘူး။ ၀င္လည္း မေရးခ်င္ပါဘူး။ ေသာက္ပ်င္းႀကီးသူပီပီ ကၽြန္ေတာ့္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ ေအးေအးေနလို႔ရရင္ ၿပီးတာပါပဲလို႔ ေနလာခဲ့တာလည္း ၾကာပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ေနလာခဲ့သလဲဆို ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုက ဆည္ကိစၥဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ ၀င္မပါခဲ့ပါဘူး။ ဆည္ေဆာက္တဲ့ ကိစၥအေပၚ နည္းပညာပိုင္းအရ ကၽြန္ေတာ္နားမလည္တာကလည္း တပိုင္းျဖစ္သလို ျမစ္ႀကီးပ်က္စီးလာတာကို ဘာမွ မတတ္ႏိုင္လို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိသင့္သိထိုက္တာေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႀကိဳက္တာေတြ မႀကိဳက္တာေတြထက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာကိုပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

အခု ဘီဘီစီနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေသာက္ျမင္ကတ္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ မ်က္ေစ့ စပါးေမႊးလည္း စူးပါတယ္။ ဘီဘီစီက စၿပီး ကြိဳင္႐ွာတာျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ ေသာက္ျမင္ကတ္ဖို႔ ပိုေကာင္းတာကေတာ့ အျခားအျခားေသာ မီဒီယာဆိုတဲ့ဟာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီဘီစီထံကို တမိနစ္တေယာက္ႏႈန္းေလာက္ ၀ိုင္းေျပာေနၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္လို သတင္းဖတ္ဖို႔ ပ်င္းတဲ့ေကာင္ေတာင္ သိတဲ့အခ်ိန္မွာ အပ္က်တာကအစသိၾကတဲ့ မီဒီယာေတြ ဘာဆိုဘာမွ မသိဘူးဆိုတာ နည္းနည္းေတာ့ ေျဗာင္က်လြန္းေနပါတယ္။ ဒိထက္ပိုဆိုးတာက အျခားအျခားေသာ ကိစၥေတြမွာ အသားကုန္ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ၾကသူေတြ ဒီကိစၥမွာ ႏွာေစးျပေနတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရပါတယ္။ မဆိုင္သလိုပဲ ေနလိုက္ၾကေတာ့မယ္လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ထားပံုလည္း ေပၚပါတယ္။ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျပ ျပည္သူကို ခ်စ္ျပခဲ့သူေတြ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ပို၍မ်ား ခ်စ္ျပေနေရာ့သလားလို႔လည္း ေတြးမိပါတယ္။ သူတို႔ ဘာေတြမ်ား အလုပ္မ်ားေနခဲ့ပါလိမ့္။ ငါးမိနစ္ေလာက္ေလး အခ်ိန္ေပးလိုက္႐ံုနဲ႔ ဒီကိစၥကို သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီငါးမိနစ္ေလာက္ေလးေတာင္ သူတို႔မွာ အခ်ိန္မ႐ွိေတာ့တာလား။

ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို ဘာလို႔မ်ား ၀ိုင္းၿပီး မျမင္ကြယ္ရာျပဳေနၾကသလဲဆိုတာ သိခ်င္႐ံုသက္သက္ပါပဲ။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကသူေတြ ဒီကိစၥကို ဒီအတိုင္းေလး ဘယ္လို အၿပီးခံမလဲဆိုတာလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ေတာ့ ေကာင္းေနပါတယ္။ တသက္လံုး ေကာင္းျပလာသူေတြ၊ ေကာင္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္လာသူေတြ ဒီအခ်က္တခ်က္မွာ ပဲႀကီးေလွာ္ၾကား ဆားမညပ္ခ်င္လို႔ ခပ္ေ၀းေ၀းေ႐ွာင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးကို တကယ္ခ်စ္ေနတာလား။ ကိုယ့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ကိုယ္ခ်စ္ေနတာလား။ ကိုယ္ရထားတဲ့ ေနရာတခုကို ခ်စ္ေနတာလား။ ကိုယ့္ေနာက္ကြယ္မွာ ဆိတ္မဆိတ္ေနဖို႔ ဓားေထာက္ခံထားရတာလား။ ဒီလိုလူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုတိုင္းျပည္မ်ဳိးကို ျမင္ခ်င္ေနၾကတာလဲ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျမင္ခ်င္ရာကို ျမင္ၿပီး မျမင္ခ်င္ရာကို မျမင္တဲ့ စနစ္ႀကီးလားလို႔လည္း ေတြးမိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို သေဘာတူလို႔ရပါတယ္။ မတူလည္းရပါတယ္။ ဆဲခ်င္လည္း ဆဲသြားပါ။ ခ်ဲခ်င္လည္း ခ်ဲသြားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္နယ္တခုကို သတင္းတပုဒ္နဲ႔ ခပ္လြယ္လြယ္ သိမ္းယူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ မဖတ္ခ်င္ပါဘူး။ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ေသာက္ျမင္ကတ္ခံၿပီး ဒီစာကို ေရးပါတယ္။ ဒီလူထုေခါင္းေဆာင္ေတြ လူထုကို ေစတနာထားတဲ့လူေတြ တမင္တကာ တာ၀န္မခံရဲတာမို႔ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ မဟုတ္ပါေစနဲ႔လို႔လည္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

အားလံုး စိတ္႐ွည္႐ွည္ထားၿပီး ၀ိုင္းေျဖ႐ွင္းရင္ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးမဆို ေျပလည္သြားမွာပါ။ ဘီဘီစီအေနနဲ႔လည္း ေစတနာအမွားပဲျဖစ္ျဖစ္ တမင္ရည္႐ြယ္တဲ့ အမွားပဲျဖစ္ျဖစ္ သတၱိ႐ွိ႐ွိ ရင္ဆိုင္သင့္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ သတင္းဌာနေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ငါတို႔ဘက္ လွည့္လာမွာစိုးလို႔ ၿငိမ္ေနတယ္ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လက္မ မေကာင္း လက္မ၊ ေျခမ မေကာင္း ေျခမ ႐ွင္းတန္တာေတာ့ ၀ိုင္း႐ွင္းၾကရမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မွားသြားရင္လည္း ေတာင္းပန္ဖို႔ ၀န္ေလးေနမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုၿဖိဳး