Wednesday, 7 August 2013

မေရရာမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမၻာ့ တုိက္ယာဥ္ ေစ်းကြက္ အေျခအေန

မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမၻာ့တုိက္ယာဥ္ ေစ်းကြက္ အေျခအေန
Frost & Sullivan ကုမၸဏီ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ  ႏုိင္ငံမ်ားစြာက ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ မ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ား ဆုိင္းငံ့ေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ တုိက္ယာဥ္မ်ား ေစ်းကြက္သည္ မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ဘရာဇီး ႏုိင္ငံမွ Pantsir-S1 ႏွင့္ Igla-S ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားအား ဝယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဘရာဇီး ႏုိင္ငံမွ Pantsir-S1 ႏွင့္ Igla-S ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားအား ဝယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဘရာဇီးႏိုင္ငံသမၼတ Dilma Rousseff သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Dimitry Medvedev ႏွင့္ ေတြ႕

တန္ဖိုးႀကီး MV GLADYS ေရယာဥ္ အား ကူညီကယ္ ဆယ္ခဲ့သည့္ ေထာက္ပံ့ေရးေရယာဥ္- ၆၁၃

Photo: တန္ဖိုးႀကီး MV GLADYS ေရယာဥ္အား ကူညီကယ္ဆယ္ခဲ့သည့္ ေထာက္ပံ့ေရးေရယာဥ္- ၆၁၃

ေရယာဥ္အမည္သည္ ေထာက္ပံ့ေရးေရယာဥ္ ၆၁၃ ျဖစ္ပါသည္ ။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ရိုက္ကူးထားေသာပံု ျဖစ္ဟန္ရိွျပီး ေရယာဥ္မွာ သက္တမ္းနွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ရာသီဥတုဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ Ship Shape ေပၚလြင္ခိုင္မာမႈ အားနည္းသည္ဟု ယူဆေကာင္း ယူဆနိုင္ပါသည္ ။ 

ထပယ- ၆၁၃ သည္ တန္ဖိုးနည္းေရယာဥ္ျဖစ္ျပီး Local ဧရိယာငယ္အတြင္း (သို႔) သတ္မွတ္ Fleet ေရယာဥ္အုပ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ Auxiliary Gathering Information (AGI) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ Search and Rescue (SAR) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ဧရိယာငယ္အတြင္း ေရျပင္နွင့္ ဆက္စပ္ကုန္းေျမ လံုျခံဳေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း စသည့္ တာဝန္မ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။

ထပယ- ၆၁၃ သည္ အေနာက္ပိုင္းပင္လယ္ျပင္ ဗ်ဳဟာစစ္ေရယာဥ္စု ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ သတ္မွတ္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွျပီး ယခုလ (၂)ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကုန္ေသတၱာ (၆၀၀)ေက်ာ္ တင္ေဆာင္ထားေသာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ MV GLADYS ေရယာဥ္အား ေစာင့္ႀကည့္ကယ္ဆယ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

ထပယ- ၆၁၃ အေနျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီးျမင့္ေသာ နုိင္ငံျခား ကုန္ေသတၱာတင္ ေရယာဥ္အား ကူညီကယ္ဆယ္နိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ရနိုင္သမွ်ေသာ တန္ဖိုးနည္း၍ Capability အားေပ်ာ့ဟန္ရိွသည့္ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖင့္ Benign Role တာဝန္တစ္ခုအား
ေက်ျပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္ပါေႀကာင္း နွင့္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ စစ္ေရယာဥ္- ၅၅၅ နွင့္ ထပယ- ၆၁၃ မွ အရာရိွ၊စစ္သည္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ပါေႀကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမာင္ဝါဆို
( Myanmar Navy )
 ေရယာဥ္အမည္သည္ ေထာက္ပံ့ေရးေရယာဥ္ ၆၁၃ ျဖစ္ပါသည္ ။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ရိုက္ကူးထားေသာပံု ျဖစ္ဟန္ရိွျပီး ေရယာဥ္မွာ သက္တမ္းနွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ရာသီဥတုဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ Ship Shape ေပၚလြင္ခိုင္မာမႈ အားနည္းသည္ဟု ယူဆေကာင္း ယူဆနိုင္ပါသည္။

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေရာင္း၀ယ္ မႈအား Inter Bank Market စနစ္ျဖင္႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ

Photo: အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေရာင္း၀ယ္မႈအား Inter Bank Market စနစ္ျဖင္႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ
Wednesday, August 07, 2013

ဘဏ္မ်ား အၾကား ႏုိင္ငံျခား ေငြေရာင္း၀ယ္တဲ့ စနစ္ Yangon FX Inter-Bank Market ကို ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီးအဲ့ဒီလို စတင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေရာင္း၀ယ္မႈ တစ္မ်ိဳးတည္း ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီ Inter-Bank Market စနစ္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခား ေငြေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ လုိင္စင္ရ ဘဏ္ ၁၈ ဘဏ္မွ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစနစ္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္အသီးသီးမွ Declear Sale ေရာင္း၀ယ္မႈ ၀န္ထမ္းေတြ ကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္တဲ့ IMF နဲ႔ JICA စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ၿပီး ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Inter Bank Marketစနစ္ ေဆာင္ရြက္မႈဟာ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကို ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္တဲ့ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ႏုိင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္မႈ အတိုင္း ေရာင္း၀ယ္မႈေတြကို တယ္လီဖုန္းမ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုစနစ္မွာဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေန႔စဥ္ ေရာင္း၀ယ္မႈ ေဒၚလာေပါက္ေစ်း ႏႈန္းထား ေတြကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္သို႕ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ပိုင္း အလိုက္ တင္ျပရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစနစ္ဟာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းသာ ႏုိင္ငံျခား ေငြေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေလလံ ေစ်းကြက္မွ ေပါက္ေစ်း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထက္ပိုၿပီးလည္း ေစ်းႏႈန္းကို အတိုးအေလ်ာ့ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခု စနစ္မွာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြေပးေခ်မႈေတြ ကိုေတာ့ Sport Trading လက္ငင္း ေရာင္းျခင္း၊ ၀ယ္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း စနစ္ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ရက္ အတြင္း ေငြေပးေခ်တဲ့ပံုစံ (T+2) စနစ္နဲ႔ ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ စနစ္မွာ ယခုလက္ရွိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ကိုသာ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အျခားႏိုင္ငံျခား ေငြေတြကိုပါ ေရာင္း၀ယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Mrtv-4
ဘဏ္မ်ား အၾကား ႏုိင္ငံျခား ေငြေရာင္း၀ယ္တဲ့ စနစ္ Yangon FX Inter-Bank Market ကို ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီးအဲ့ဒီလို စတင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေရာင္း ၀ယ္မႈတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေယာဂီ ဥပုသ္သည္ မ်ားအား ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္း သျဖင့္ အေရးယူ

၆.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၀၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၂၆)ရပ္ကြက္ေန ဦးထိန္မင္းသည္ မိတ္ေဆြေယာဂီ မ်ားႏွင့္အတူ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရန္အတြက္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလြင္ကုန္း အုပ္စု၊ ၀ါးတာေက်းရြာအနီးရွိ လွည္းကူးစမ္းဓမၼေတာရေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆင္ဆာမဲ့ ႏွင့္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ား ဖမ္းဆီး

Photo: ဆင္ဆာမဲ့ ႏွင့္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ား ဖမ္းဆီး

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၇

၆.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၂၄၀ အခ်ိန္ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊
ေသာင္ႀကီးနယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား သည္ ဆင္ဆာမဲ့ေခြမ်ား
ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသတင္းအရ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အတြင္းပဒံေက်းရြာ၊ အေနာ္ရထားလမ္းေဘးရွိ
ေရႊကမ္းသာယာဆိုင္ခန္းသို႔၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ဆိုင္ေရွ႕စားပြဲေပၚတြင္ သူရစိုး(ခ)စိုးသူရခိုင္ (ဘ)ဦးၾကည္စိုးအား ဆင္ဆာမဲ့ျမန္မာသီခ်င္း
ဒီဗီဒီေခြ (၃၀၀)ခ်ပ္၊ ႏိုင္ငံျခားဒီဗီဒီေခြ(၅၅၀)ခ်ပ္ႏွင့္
ေခြရာင္းရေငြက်ပ္(၂၁၀၀)တို႔ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္း ရမိသျဖင့္
ေသာင္ႀကီးနယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၄၅၀/၂၀၁၃၊ ဗီဒီယိုဥပေဒပုဒ္မ ၃၂(ခ)
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ညမ္းဒီဗီဒီေခြ (၂၃)ခ်ပ္သိမ္းဆည္းရမိသျဖင့္ (ပ)၄၅၁/၂၀၁၃၊ပုဒ္မ ၂၉၂ျဖင့္လည္းေကာင္း အေရးယူထားရွိပါသည္။

အလားတူ ၁၉၀၀အခ်ိန္လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဆင္ဆာမဲ့ေခြမ်ားေရာင္းခ် ေနေၾကာင္းသတင္းအရ သက္ေသမ်ားႏွင့္
အတူ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ဇကား၀ါလမ္းမေဘးတြင္
ေ၀ယံၿဖိဳး (ဘ)ဦးဘိုႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူ၏
ေခြအေရာင္းဆိုင္အားရွာေဖြရာ ဆင္ဆာမဲ့ျမန္မာသီခ်င္းဒီဗီဒီေခြ 
(၃၁၀)ခ်ပ္၊ ဆင္ဆာမဲ့ျမန္မာအၿငိမ့္ဒီဗီဒီေခြ (၈၀)ခ်ပ္၊ ဆင္ဆာမဲ့ျမန္မာ တရားဒီဗီဒီေခြ (၁၀၀)ခ်ပ္၊ ႏိုင္ငံျခားဇာတ္လမ္းဒီဗီဒီေခြ (၈၉၀)ခ်ပ္၊
ႏိုင္ငံျခားသီခ်င္း ဒီဗီဒီေခြ (၁၈)ခ်ပ္၊ ေခြေရာင္းရေငြက်ပ္ (၁၆၀၀၀)တို႔ႏွင့္
အတူေတြ႔ရွိ သိမ္းဆည္းရမိသျဖင့္ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ)၈၇၈/၂၀၁၃၊ ဗီဒီယိုဥပေဒပုဒ္မ ၃၂(ခ) ျဖင့္အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါ သည္။
၆.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၂၄၀ အခ်ိန္ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီး နယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား သည္ ဆင္ဆာမဲ့ေခြမ်ား ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသတင္းအရ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အတြင္း ပဒံေက်းရြာ၊ အေနာ္ရထားလမ္းေဘးရွိ ေရႊကမ္းသာယာဆိုင္ခန္းသို႔၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ဆိုင္ေရွ႕စားပြဲေပၚ

ေဒါပံု ယမံုနာ လမ္းတြင္ ယာဥ္(၄)စီး ဆင့္ကဲတိုက္

၆.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄၀၀ အခ်ိန္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ယမံုနာလမ္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္ေန ေဇာ္ဆန္း(ဘ)ဦးေမာင္ေမာင္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ၅ခ/---- Dump Truck ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ သည္ ၎၏ေရွ႕မွ လမ္းၾကပ္၍ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ကိုတင္ထြန္း ေမာင္းႏွင္သည့္ ၉ဃ/---- အငွားယာဥ္အား အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ၀င္ေရာက္တိုက္မိခဲ့ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရခဲ့သည့္ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံနီးပါးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည့္ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ သုံးဘီလ်ံ နီးပါးသာရွိရာ စာရင္းရွိႏွင့္ အမွန္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အမ်ားဆံုး ကြာဟ သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏိုင္ငံအလုိက္ စာရင္းအရ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ဒုတိယေနရာမွ အျမင့္ ဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံ ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံနီးပါး အထိ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေပး ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ သြားရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ သည့္ နည္းလမ္း အား အသံုးျပဳ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက တိုက္တြန္း

W-7-8
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြး ပြဲ သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ဖက္ဒရယ္သို႔ သြားရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကမွ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ ကို စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဧရိယာ အနီးရွိ ဇီးေတာေက်းရြာ တြင္ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထား သူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြရာမွ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြား

AA-7-8
ဇီးေတာေက်းရြာရွိ စန္းျမ၀တီ ေက်ာင္းတိုက္အား ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္း က ေတြ႕ရစဥ္
ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဧရိယာအနီးရွိ ဇီးေတာေက်းရြာ၌ ရဲ၀တ္စံုႏွင့္ အရပ္၀တ္ ရဲ၀န္ထမ္း ၂၀ ဦးခန္႔က လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး သက္ဆိုင္ရာ၏ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားသူ ခုနစ္ဦးကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ေငြရတု အခမ္း အနားအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ စာေပႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၏ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

BB-7-8
ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု အခမ္းအနားတြင္ ကဗ်ာဆရာကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္)မွ ေဟာေျပာစဥ္
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရဲေဘာ္မ်ား၏ လြမ္းဆြတ္တမ္းတျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရ ေဟာေျပာျခင္း အခမ္းအနားအား ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ ညပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼသာလာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကမ္းလွမ္း

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ကတိဖ်က္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ကမ္းလွမ္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေရႊတူး သူမ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ေရႊသြင္းခုိင္း မႈမွာ ဆက္ေၾကးေကာက္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရကို လုပ္ငန္းရွင္မွ လိမ္လည္ ခုိင္းသလို ျဖစ္ေနဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန၀င္းထြန္း ေျပာၾကား

ေရႊတူးေဖာ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္မႈ အေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္ စနစ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊမ်ား ကို ေရႊမတူးရေသးမီ အခ်ိန္၌ပင္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္း ခုိင္းသည့္ စနစ္မွာ ဆက္ေၾကးေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု အခမ္း အနားမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ အနယ္အရပ္ရပ္ တြင္ စတင္ က်င္းပ

CC-7-8
ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MCC ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က က်င္းပစဥ္
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ရာ ရွစ္ေလးလုံးေငြရတု အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွ စတင္ က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။

လွိဳင္သာယာ မွ သိန္း ကိုးရာေက်ာ္ ခိုးမႈအား ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ (၂)ရက္ အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့

Photo: လွိဳင္သာယာမွ သိန္း ကိုးရာေက်ာ္ ခိုးမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ (၂)ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့
Wednesday, August 07, 2013

၄.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၉၀၀ အခ်ိန္လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေရွ႕တိုးတက္မႈအထည္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီ ႐ံုးရွိ ေငြထိန္းခန္းအတြင္း၌ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လ်က္ ဘီဒိုအတြင္း၌ ထည့္ထားေသာ
ေငြက်ပ္(၉၈၄၈၀၀၀၀)မွာ ခိုးယူခံရ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း
သိရွိရသျဖင့္ ၎ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚျမျမ၀င္းမွ စံုစမ္းေဖၚထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္တန္းသျဖင့္ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ) ၈၇၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး၊ တိုင္းအကူတပ္ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတပ္ခြဲ၊ မႈခင္းအကူဌာနစုမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အကူတပ္ဖြဲ႕ခြဲ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခြဲ(၂)မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးအထူးမႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ား ၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္း၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ၅.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ အမႈမွတရားခံ မ်ားျဖစ္ေသာေက်ာ္ရဲလြင္ (ခ)ေက်ာ္ဇင္ဟိန္း၊ (ဘ)ဦးတင္ေရႊ၊ ကုမၸဏီစက္ျပင္၀န္ထမ္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာင္ကိုကို(ခ)သန္းလွိဳင္ (ဘ)ဦးေမာင္စိုး၊ စက္ခ်ဳပ္၀န္ထမ္း၊ စက္မႈဇံု(၄)၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
ေနသူတို႕(၂)ဦးအား ေဖၚထုတ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

တရားခံမ်ားအား စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ၎တို႕(၂)ဦးသည္
၃.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ညေနခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမွ အပ္ခ်ဳပ္စက္တစ္လံုးပ်က္၍ ႏွစ္ေယာက္အတူျပင္ေနစဥ္ ေငြထိန္းခန္း၌ ထားရွိေသာေငြမ်ားအား ခိုးယူရန္တိုင္ပင္ခဲ့ၾကၿပီး စက္႐ံုဆင္းခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြါျခင္းမျပဳဘဲ ပုန္းေအာင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၀က္အူလွည့္ျဖင့္ တံခါးမ်ားအားဖြင့္ခဲ့ကာ ႐ုံုးခန္းအျပင္တံခါး၌ တပ္ဆင္ထားေသာ CCTV အားအျခားတစ္ဖက္သို႕ လွည့္ထားခဲ့ၿပီး ေငြထိန္းခန္းအတြင္းမွ
ေငြမ်ားအား ပီနံအိတ္(၂)လံုးျဖင့္ထည့္၍ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရး အေစာင့္မရွိေသာဂိတ္မွတဆင့္အျပင္သို သယ္ယူကာ ကိုင္းေတာအတြင္း၌ ၀ွက္ထားခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ျပန္လာသယ္ယူ၍ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေက်ာ္ရဲလြင္(ခ)ေက်ာ္ဇင္ဟိန္း၏ေနအိမ္တြင္ ၀ွက္သိမ္းထားရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအမႈမွ ခိုးယူခံရေသာေငြမ်ားအနက္ ေငြသားက်ပ္(၉၀၉၈၀၀၀၀)
ႏွင့္ ခိုးယူရရွိသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္၀ယ္ယူထားေသာ ေရႊဆြဲႀကိဳး(၂)ကံုး၊
ဆြဲသီး(၂)ခု၊ ဖုန္း(၂)လံုးတို႕အားျပန္လည္သိမ္း ဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police
၄.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၉၀၀ အခ်ိန္လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေရွ႕တိုးတက္မႈအထည္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီ ႐ံုးရွိ ေငြထိန္းခန္းအတြင္း၌ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မ်ားျဖင့္ထုတ္လ်က္ ဘီဒိုအတြင္း၌ ထည့္ထားေသာ ေငြက်ပ္ (၉၈၄၈၀၀၀၀)မွာ ခိုးယူခံရ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ၎ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚျမျမ၀င္းမွ စံုစမ္းေဖၚထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္တန္းသျဖင့္ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၈၇၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

Samsung ဟန္းဆက္ မ်ား၏ ပါဝါ ေသျခင္း ဆိုင္ရာျပႆနာ မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ မည္ ဟုဆို

Photo: Samsung ဟန္းဆက္မ်ား၏ ပါဝါ ေသျခင္း ဆိုင္ရာျပႆနာ မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဟုဆို
Wednesday, August 07, 2013

ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ Samsung ဟန္းဆက္အခ်ိဳ႕၏ အခက္ အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ား ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အခက္ အခဲမ်ား ထဲတြင္ ပါဝါ ေပ်ာက္သြားေသာ Samsungဟန္းဆက္ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Samsung ဟန္းဆက္အခ်ိဳ႕တြင္ အလိုအေလ်ာက္ပါဝါေပ်ာက္သြားျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပါဝါေပ်ာက္သြားျခင္း၊ ဖုန္း Boot death ျဖစ္ျခင္း၊ Product ID ေပ်ာက္သြားျခင္း အစရွိေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဖုန္း၏ Board တစ္ခ်ပ္လံုးအား လဲလွယ္အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ပဲ ဖုန္းအတြင္းရွိလိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ လဲလွယ္ေပးယံုျဖင့္ ျပန္လည္ေကာင္း မြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ X Code မိုဘိုင္းမွကၽြမ္းက်င္သူ ကိုျပည့္ၿဖိဳးကေျပာျပရာတြင္ “လက္ရွိေစ်းကြက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ Samsung ဟန္းဆက္အခ်ိဳ႕မွာ ပါဝါေပ်ာက္သြားတတ္တဲ့ ျပႆနာေတြေတြ႕ရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ Galaxy S3, Galaxy Note2 နဲ႔ Galaxy S4 ဖုန္းေတြမွာျဖစ္တဲ့ ပါဝါေပ်ာက္တဲ့ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါၿပီ။ အဓိကအားျဖင့္ ဒီဖုန္းေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့ Product ID ေပ်ာက္သြားတဲ့ ျပႆနာ ကိုေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းကို ရွာေတြ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းေတြအသံုးျပဳတဲ့သူအခ်ိဳ႕က ဖုန္းပ်က္သြားရင္ဆိုင္ ကို ေရာက္ေရာက္လာၾကတယ္။ ဖုန္းကဘာမွမလုပ္ဘဲ အားသြင္းထားရင္းနဲ႔ ဖုန္းပါဝါပ်ာက္သြားတာတို႔၊ ညဘက္အိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္သြားမွန္းမသိဘဲ သူ႔အလုိလို ပါဝါေပ်ာက္သြားတာတို႔ဆိုၿပီး ဆိုင္ကိုေရာက္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးဖုန္းကိုအသံုးျပဳသူက ဘာမွ မလုပ္ဘဲေရွာင္တခင္ ပါဝါေပ်ာက္သြားတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္ပယ္ထဲမွာ Sudden Death ျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာကေတာ့ ဖုန္းထဲမွာရွိေနတဲ့ EMMC Chip ထဲက bug ဖိုင္ တစ္ဖိုင္ကလုပ္ေဆာင္မႈ ရပ္တန္႔သြားလို႔ျဖစ္ရတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ Samsung Logo ေနရာမွာရပ္တန္႔ေနၿပီး ပါဝါဆက္မတက္ေတာ့တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ပါဝါပ်ာက္လာတဲ့ဖုန္းေတြမွာ အဓိကအေနနဲ႔ Product ID မရွိေတာ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ Product ID မရွိေတာ့ရင္ေတာ့ ဖုန္းကိုပါဝါျပန္လာေအာင္ လုပ္လို႔ရေပမယ့္ ဖုန္းစနစ္ေတြထဲထိ မေရာက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဖုန္းကို Firmware ျပန္တင္ေပးရပါလိမ့္မယ္” ဟုေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ Product ID ေပ်ာက္သြားေသာဖုန္းမ်ားအား ပါဝါျပန္လည္ရရွိေစရန္အတြက္ အရင္ျပဳလုပ္ရၿပီး အခ်ိဳ႕ဖုန္းမ်ားမွာပါဝါျပန္လည္ရရွိေသာ္လည္း Product ID မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းအား OS အသစ္ျပန္လည္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Download Mode မရႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ Product ID ေပ်ာက္ကာ Download Mode မရေတာ့ေသာအဆိုပါဖုန္းမ်ား အား ျပန္လည္ျပဳျပင္မည္ဆိုပါက EMMC Chip တစ္ခုလံုးအား အသစ္လဲလွယ္တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ယင္းဖုန္းမ်ားအား EMMC Chip အသစ္ျပန္လည္လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုတည္းကိုသာ သီးသန္႔လဲလွယ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပါဝါေပ်ာက္သြားေသာ Galaxy S3, Galaxy Note2 ႏွင့္ Galaxy S4 ဖုန္းမ်ားတြင္ ဖုန္းအတြင္းရွိ ဆားကစ္ Board တစ္ခုလံုးအား လဲလွယ္ရေသာ ကုန္က်စရိတ္ထက္မ်ားစြာ သက္သာလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ X Code မိုဘိုင္း ဖုန္း ၀၉-၅၀၀၄၆၇၂ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Journal
ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ Samsung ဟန္းဆက္အခ်ိဳ႕၏ အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာ မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ား ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားထဲတြင္ ပါဝါ ေပ်ာက္သြားေသာ Samsung ဟန္းဆက္ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေကာင္း မြန္ေအာင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ ဘတ္ စကက္ေဘာ အမ်ိဳးသမီး အားကစား အဖဲြ႕ ပူးတဲြေလ့ က်င့္မႈ ျပဳ လုပ္ရန္ ျပည္ပ ထြက္ခြာ

Photo: ျမန္မာဘတ္စကက္ေဘာ အမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖဲြ႕ ပူးတဲြေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ပထြက္ခြာ

ရန္ကုန္ ၊ ၇-၈-၂၀၁၃

၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ အတြက္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Government to Government အစီအစဥ္အရ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္အထိ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဘတ္စကက္ေဘာ အားကစားနည္း ပူးတဲြ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အားကစား ႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ၊ နည္းျပ ၇ ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘတ္စကက္ေဘာ လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသမီး အားကစား သမား ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂၃ ဦး ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ ဘတ္စကက္ေဘာ အားကစား အဖဲြ႕သည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္ မွ ထြက္ခြာသြားရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွ ပုိ႔ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

The Myawady Daily
၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ အတြက္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Government to Government အစီအစဥ္အရ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွ

ပထမဆံုး က်င္းပခြင့္ရသည့္ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား လႊမ္းမိုး 
လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းဓမၼလမ္းရွိျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္က စတင္ က်င္းပေနၿပီျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္လ်က္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ခန္းမႀကီး ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ အမီ အၿပီးျပဳျပင္ မြမ္းမံ သြားမည္

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းေပၚရွိ ကမၻာေအး ေစတီေတာ္ ျမတ္ ႀကီးအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာခန္းမႀကီး ကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာအေခ်ာထည္မ်ားေရာင္းခ်သည့္ ကုန္တုိက္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ အေဆာက္ အအံု အတြင္းအျပင္ ဥပစာ တစ္ခုလံုးကုိ အႀကီးစား ျပဳျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ အမီ အျပီးျပဳျပင္ ႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။