Wednesday, 23 November 2011

ဘုရွ္ ႏွင့္ ဘလဲ တို႔မွာ စစ္ရာဇဝတ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးေျပာ

မေလးရွား ႏိုင္ငံရွိ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ ခံုရံုးတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလွ်ဴဘုရွ္ ႏွင့္ ယခင္ ျဗိတိန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ တိုနီဘလဲတို႔မွာ အီရတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို  က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း press tv သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကြာလာလမ္ပူရွိ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈခံုရံုးရွိ ငါးဦးပါ ခံုသမာဓိ အဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္တြင္  ဘုရွ္ႏွင့္ ဘလဲ တို႔မွာ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသား ျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္ သည့္ ျပစ္မႈ မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏွင့္ ျဗိတိန္တို႔မွာ အီရတ္တြင္ ဖ်က္အားျပင္း လက္နက္မ်ား ေတြ႔ရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖင့္  ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ဆင္ႏြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံရွိ သမာဓိခုံအဖြဲ႕မွ ယခုလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာရာ၌ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ႏွင့္ ျဗိတိန္တို႔မွာ ဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး အီရတ္ ျပည္သူတို႔အေပၚတြင္ ၾကီးက်ယ္ သည့္ ေသေၾကမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ က်ဴးလြန္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေ ၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ခံုရံုးဆံုးျဖတ္သူမ်ားမွ ေျပာရာ၌ ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ လက္နက္ၾကီးမ်ားကိ ုေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း မရွိသည္ ကို ျဗိတန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္  အဆိုပါ စစ္ပြဲေၾကာင့္ အီရတ္ျပည္သူ တစ္သန္းေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း  ကယ္လီဖိုးနီးယား အေျခစိုက္ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ေျပာခဲ့သည္။ ယခုလို ေတြ႔ရွိ မႈအား ေရာမရွိ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရုံးသို႔ တင္ျပသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရွ္ႏွင့္ ဘလဲတို႔အား စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္းသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ 
မူရင္းလင့္

Friday, 18 November 2011

NCGUB မွ ၀န္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

သို႕
NCGUB မွ ၀န္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ
သမိုင္းစဥ္လာတေလွ်ာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္လွ်င္ ရခုိင္တို႔၏သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” လူမ်ဳိးဟူေသာ အသံုးအႏႈံးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့မႈ စိုးစဥ္မွ်မရွိခဲ့ပါ။ သူတို႔၏မူရင္းေဒသျဖစ္သည့္ ဘဂၤလား ေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ သမိုုင္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မေတြ႕ရွိရေပ။ ေနာက္ထပ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ေရာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ ရွိခဲ့ပါသလား။ D.G.E. HallA History of South-East Asia စာအုပ္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းကို တလံုးတပါဒမွ် မေတြ႔ရွိရေပ။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုလိုနီျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္တို႔၏ အလြန္တိက်ေသာ ေဂဇက္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ယင္းအမည္ ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။ ၿဗိတိသွ်ေဂဇက္တီယာ Gazetteers မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ Arakanese Muslim ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ ပါရွိသူမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ မွလြဲ၍ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာစကားတို႔၌ ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ တူညီၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရခိုင္မင္းမ်ား လက္ထက္ကပင္ ေဒသတြင္းအျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိအေျခစိုက္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေနထိုင္မႈသက္တမ္း ၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဂၤလီဘာသာစကား ေျပာဆိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသာ ရခုိင္ေဒသတြင္ ၄င္းတို႔သည္လည္း ဘဂၤလီစဘာသာစကား လံုး၀မေျပာတတ္ၾကေပ။

Thursday, 17 November 2011

ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာေရြးခ်ယ္မႈ

ေဇာ္ေဌး
(ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ထုတ္ ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္ သတင္းစာမွာ အင္မတန္ ထူးျခားတဲ့ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဖတ္လိုက္ ရပါတယ္။ ထူးျခားတယ္ ဆိုတာက ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးတဲ့သူက သမၼတ႐ံုးက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္ေဌးလို႕ ေဖာ္ျပ ထားတာေၾကာင့္ပါ။ အရင္တံုးက တံခါးပိတ္၊ မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္နဲ႕ ေနခဲ့တဲ့ နအဖလို မဟုတ္ဘဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြနဲ႕ အေတာ္ ထိေတြ႕ လာရာကေန အခုလို ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္လို သတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါး ေရးတဲ့အထိ ျဖစ္လာလို႕ ထူးျခားတယ္လို႕ ေျပာတာပါ။ ဒီထက္ ထူးျခားတာက သမၼတဟာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႕ လုပ္ႏုိင္ဖို႕နဲ႕ တရုတ္ႏုိင္ငံကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းႏုိ္င္ဖို႕ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရဲ့ အားေပး ေထာက္ခံမႈ လိုတယ္ ဆိုတာကို အတိအလင္း ေတာင္းဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သမၼတရဲ့ အစီအစဥ္ေတြ အေပၚ ခုခံ တားဆီးမႈေတြ ရိွေနဆဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ညႊန္းဆိုေနတာ ျဖစ္ႏိုင္လို႕ ထူးျခားတယ္လို႕ ထပ္ေျပာလိုပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့ ေဆာင္းပါးကို တတ္ႏုိင္သမွ် မူရင္းအတုိင္း ျဖစ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ )
အခုအပတ္ ဘာလီမွာ သမၼတ အိုဘားမားဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ သူ႕ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္ေတြနဲ႕ ေတြ႕တဲ့အခါ အစီအစဥ္ အသစ္၊ လုပ္ငန္း အသစ္ေတြ ခ်ျပလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဝါရွင္တန္က အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဟာ ၂၁ ရာစုမွာ အေရးပါတယ္ ဆိုတာ အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီး ဒီေဒသမွာ အေမရိကန္ ဆက္ၿပီး ရိွေနဖို႕ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာဘက္ကေတာ့ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရး အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ဘာလင္တံတုိင္း ျပဳိလဲမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးေတြလည္း ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပ ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းက အံုႂကြမႈေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာေနလို႕ မရပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာရပ္ကမာၻက အျဖစ္ေတြကို ေက်ာ္လႊား ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

Wednesday, 9 November 2011

ေဒၚစုု ဖက္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ခ်င္သူမ်ား


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦး လွည့္ၿပီး တိုုက္ခိုက္ ေ၀ဖန္ဖိုု. စတင္ ေျခလွမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။။ ယခုုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု မွ်ားဦးလွည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ တိုုက္ခိုုက္မည့္သူေတြဟာ လူတခ်ိဳ. ေထာက္ျပေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အဖြဲ.ထဲက သေဘာထား တင္းမွာတဲ့ Hard Liners အုုပ္စုုေတြေတြ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မဟုုတ္ပဲ ေဒၚစုုကိုု တခ်ိန္က ပြဲထုုတ္ၿပီး ေရွ.တန္းတင္ကာ လုုပ္စားခဲ့သည့္ အတိုုက္အခံ အုုပ္စုုေတြဖက္က ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုုကေတာ့ ျပည္ပ အေျခအစိုုက္ အဖြဲ.အစည္းေတြနဲ. သတင္း မီဒီယာေတြက မ်ားပါမည္။

ရန္ကုုန္မွာ လုုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တက္ေရာက္တာဟာ “ ဟန္ျပသက္သက္ လုုပ္တာ မဟုုတ္လားလိုု.” BBC ျမန္မာပိုုင္း သတင္းေထာင္ ကိုုခ်ိဳက ေမးခြန္း ထုုတ္လာပါသည္။
ဒီေမးခြန္းကိုု ခင္ေမာင္ညိဳ( ေဘာဂေဗဒ)ကိုု မေမးသင့္ပဲ သတင္းေထာက္အေနျဖင့္ သတၱရွိရင္ ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ NLD အဖြဲ.က ထိပ္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု ေမးၾကည့္ပါလား။ ဟန္ျပသက္သက္လုုပ္တာလား။ ဘာလားဆိုုတာ သူမ်ားကိုု တဆင့္ခံၿပီး စကားလံုုးနဲ. ေထာက္မည့္အစား။

Tuesday, 8 November 2011

ေတာကဂြက္ေထာ္က လြင္ျငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္ကိုု ျပန္ရွင္းျပတာ

ေခါင္းစဥ္ကေတာ အဆင္ေျပသလိုု တပ္လိုုက္တာပါ.. တကယ္ေတာ ေမးလ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ စာပါ... တစ္လံုုးမွ မက်န္ေအာင္ ေသခ်ာ ဖတ္ၾကည္႔ျပီးေတာမွ က်ေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ားလဲ ဖတ္ျပီး အားရေက်နပ္လိမ္႔မယ္လိုု႔ ထင္ျမင္မိလိုု႔ မိတ္သဂၤဟမ်ားအား မ ွ်ေဝလိုုက္ပါတယ္...  အားေပးလိုုက္ၾကပါအံုု... 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

အခုလိုတင္ျပလာတာကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အမ်ားဖတ္နုိင္ေအာင္ ဗမာလိုပဲျပန္လိုက္ပါရေစ။ နားလည္ႏုိင္မွာပါ။
ေနာက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရင္း အမ်ားသိေစခ်င္၊ တင္ျပခ်င္တာေလးေတြရွိလို႔ပါ။

ကိုလြင္ျငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္ က ၂၀၀၃ မွာ ရန္ကုန္ YUFL ကဘြဲ႔ရတယ္။ ဦးက ၁၉၆၈ မွာွ ၁၀ တန္းေအာင္တယ္။ ၁၉၇၄ မွာ စက္မႈတကၠသိုလ္က ဘြဲ႔ရတာ ေၾကာင္႔ ရင္းႏွီးတဲ႔ သေဘာနဲ႔ တူေမာင္လို႔ပဲ ေခၚလိုက္ပါရေစ။

တူေမာင္လည္း Cedar Rapids, IA, Coe College က ၂၀၁၄ မွာ writing / economics နဲ႕ ေက်ာင္းျပီးမယ္လို႔ ဆိုထားေတာ႔ စာေရးခ်င္သူ ၀ါသနာရွင္တဦးလို႔ ယူဆႏုိင္တာေပါ႔။
စာေရးသူ အမ်ားစု ဟာ သူ႔အေတြး၊ သူဦးေဏွာက္ထဲေပၚလာတာ ကို ခ်ျပ ေဆြးေႏြးၾကတာပဲ။ စာဖတ္သူဆိုတာကလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ capacity အဆင္႔မတူတဲ႔ လူအစားစား ဖတ္ၾကျပီး မိမိ နားလည္သလို နားလည္ လိုက္ၾကတာပါပဲ။

တခါတရံ ေရးတဲ႔ သူရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ကတမ်ိဳး၊ စာဖတ္သူ အဓိပၸါယ္ ေကာက္လိုက္တမ်ိဳးျဖစ္သြားတတ္တယ္။
Printer ေတြကိုၾကည္႔ရင္ basic color ၄မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ ဒီ ၄မ်ိဴးကိုပဲ ေပါင္းစပ္ျပီး အေရာင္မ်ိဳးစံု ေဖၚယူတာ မဟုုတ္လား။
ဒီလိုပဲ အေနာက္ကအနီ ျဖစ္ေနရင္ အေနာက္ခံ အစီမ္းကို အျပာေရာတာနဲ႔ ဘယ္တူပါ႔မလဲ။ ဆိုလိုတာက ရွျိပီးသား အေနာက္ခံ အေရာင္လို၊ Capacity အျပင္ မိမိရဲ႔ အေျခခံစိတ္ဓါတ္၊ စိတ္ခံအပၚလည္း မူတည္ျပန္တယ္။

တခါတရံလည္းမ်က္မျမင္ ပုဏၰား (၆)ေယာက္ ဆင္ၾကီးကိုစမ္းျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက သလိုလည္းျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။ ေျပာေနတာကို Full Context နဲ႔ၾကည္မွ ျမင္ႏုိင္တာကို မိမိရဲ႔ဓါတ္ခံ စိတ္အထင္ နဲ႔ အတင္း Tunnel vision မီးေမာင္း ထိုးၾကည္႔ရင္ အရိပ္ဖုံးသြားတတ္တာေၾကာင္႔ အျမင္လြဲသြားတတ္တာလည္းရွိတတ္ပါတယ္။

မဟာကရုဏာရွင္ႀကီးမ်ား အဂၤလန္သြား ေတာလား...

က်ဳပ္တုိ႕လူမိ်ဳးမ်ား မဟာကရုဏာရွင္ေတြ တယ္ေပါပါ့... ကိုေအာင္ဟိန္းတို႕ ကိုေမာင္ဟန္တို႕ေတာင္မွ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးေနတာ ေတြ႕ေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဂုဏ္ယူခ်င္စိတ္ေတြ တစ္ဖြားဖြားေပၚလာသေပါ့... ကိုေအာင္ဟိန္းေရးတဲ့စာ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ အဲ့ဒိ ဘုရားအေလာင္းမ်ားက ျမန္မာျပည္ ျပင္ပကေနၿပီး ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားဖို႕ မဟာကရုဏာတရားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို အိမ္ေပၚကေနေတာင္ ဖယ္ခိုင္းေနသဗ်..... အင္းေပါ့ သူတို႕က ဖယ္ေပးရတာမွ မဟုတ္တာ ေဒၚစု စေကာလားရွစ္နဲ႕ Ph. D ရၿပီး ဘဂၤါလီေတြေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားဖို႕အေရးေလး နည္းနည္းပါးပါး ေအာ္လိုက္ရံုနဲ႕ ေဒၚလာေတြ အေထြးလိုက္ရေတာ့ သူတို႕က ေအာ္ႏိုင္ရွာသေပါ့...

ရခိုင္ျပည္နယ္က ရခိုင္အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္....

သူတို႕လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ လူေတြမ်ား ဘဂၤါလီေတြအတြက္ပဲ တစ္သီးတစ္သန္႕ဗ်... က်န္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူမ်ိဳးမ်ားကိုေတာ့ သူရို႕ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈဟာ နည္းနည္းမွ် မရွိရွာဘူး... တစ္ျခားမၾကည့္နဲ႕ ရခိုင္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ႀကီးဗ်ာ.... ေဒသခံ ရခိုင္ေတြေတာင္ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနေနရတဲ့ဟာကို ဘယ့္နဲ႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း အရင္လုပ္ဖို႕ေတာ့ မစဥ္းစားဘူး အိမ္ထဲ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနၿပီး သူခိုးက လူဟစ္လို႕ သမိုင္းလိမ္ေတြ စာရြက္စာတန္းအတုေတြနဲ႕ ရခိုင္ေတြ မရွိခင္ကတည္းက သူတို႕ဟာ ရခိုင္ျပည္မွာ ေနခဲ့ပါတယ္ဆိုပီး ေၾကြးေက်ာ္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကိုသာ ေနရာ အတင္းအၾကပ္ ေပးခိုင္းေနေတာ့တာပဲ..... ဘယ့္နဲ႕ သားရည္ေပၚအိပ္ သားရည္နားစားေနတဲ့ ဟာေတြကို စာနာ နားလည္ေပးလိုက္ပီး အိမ္ေပၚကေန ဆင္းေပးခိုင္းေနေတာ့ အခ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္သူမွ လက္မခံႏိုင္ဘူးေလ....

Monday, 7 November 2011

NLDအေနနဲ႔ အခုခ်ိန္မွာမွတ္ပံုတင္ျခင္းကမွန္ကန္တယ္လို႔ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အရင္တုန္းကမွတ္ပံုမတင္ခဲ႔ျခင္းက မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္း ဝန္ခံရမည္ဟု ဒီၿငိမ္းပါတီမွေျပာၾကား


NLD ပါတီအေနနဲ႔ အခုခ်ိန္မွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းက မွန္ကန္တယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အရင္တုန္းက မွတ္ပံုမတင္ခဲ႔ျခင္းက မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္း ဝန္ခံရမည္ဟု ဒီၿငိမ္းပါတီ (ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ) မွ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ မွေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

NLD ဟာ အရင္ကတည္းက မွတ္ပံုတင္သင္႔ေသာ္လည္း မွတ္ပံုမတင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာ NLD အပါအဝင္ တျခား ဒီမိုကေရစီ ပါတီအားလံုးရဲ႕ အျဖစ္မရွိမႈေၾကာင္႔ ဘာမွ မယ္မယ္ရရျဖစ္မလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အရွိအတုိင္း လက္ခံၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွတ္ပံုတင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကသာလွ်င္ ေဝဒနာ အနည္းဆံုးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို သြားတဲ႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္တာေၾကာင္႔ ဒီမိုကေရစီနွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ အေနနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဒီလမ္းကို မေရြးခဲ႔တာေၾကာင္႔ မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ အခုခ်ိန္မွာ အဲဒီအမွားကို ျပင္သင္႔ပါေၾကာင္းအျပင္ NLD အေနနဲ႔ မွားယြင္းခဲ႔ေၾကာင္းလည္း နုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို ဝန္ခံၿပီးမွ မွတ္ပံုတင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

NLD ဟာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ခဲ႔ပါတယ္။ NLD ထဲမွ လူငယ္အခ်ိဳ႕ကေတာ႔ NLD ကို စြန္႔ခြာၿပီး NDF ပါတီ ကို တည္ေထာက္ကာ ပါတီ မွတ္ပံုတင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ႔ပါတယ္။
အဲဒီခ်ိန္တုန္းကေတာ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွာရွိတဲ႔ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ အတိုက္အခံ မီဒီယာေတြ အားလံုးက ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္သင္႔ေၾကာင္းနဲ႔ ပါတီ မွတ္ပံုမတင္သင္႔ေၾကာင္း ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခဲ႔ၾကေပမယ္႔ အခုခ်ိန္က်ျပန္ေတာ႔လည္း ပါတီကို မွတ္ပံုတင္သင္႔ေၾကာင္းေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အရင္တုန္းက NLD ကို စြန္႔ခြာသြားသူေတြကိုလည္း ရံႈ႕ခ်ခဲ႔ၾကၿပီး ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ တုိက္ မည္ဆိုသည္႔ စကားကို ေလွာင္ေျပာင္ခဲ႔ၾကတာေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ကို စြန္႔ခြာသြားသူေတြအတုိင္း လိုက္လုပ္သင္႔ေၾကာင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ တုိက္သင္႔ေၾကာင္းေတြ ကို ေရွ႕မ်က္ႏွာေနာက္ထားၿပီး ျပန္လည္ ေဝဖန္လာၾကျပန္ပါတယ္။

NLD ပါတီ မွတ္ပံု တင္ေရး၊ မတင္ေရးအတြက္ မနက္ျဖန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ခဲ႔တာ တစ္ႏွစ္ ျပည္႔တဲ႔အထိ ဘာမွ ေရေရရာရာ လုပ္ျပနုိင္ေသးျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးမပါတဲ႔ ဓာတ္ပံုျပပြဲ၊ ကာရာအိုေကဆိုပဲြ၊ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲ၊ ရုပ္ရွင္ျပပြဲ၊ ပန္းခ်ီျပပြဲေတြနဲ႔ ကန္ေတာ႔ပြဲေတြကိုေတာ႔
NLD ပါတီ အတြင္းမွာလစဥ္ က်င္းပ လွ်က္ရွိပါတယ္။

BBC ေတာ္လွန္ေရး သို႕မဟုတ္ Exile မ်ား၏ မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်ျခင္း (ငမြဲမ်ား အသဲနာျခင္း)

အခုျဖစ္လာတဲ့ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈမွာ ဘယ္သူမွ မထင္မွတ္ထားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ တစ္ပံုတစ္ေခါင္းႀကီးကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ အတိုက္အခံဆိုတဲ့သူေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဌာနေတြ၊ ကမာၻေက်ာ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မီဒီယာႀကီးရဲ႕ တာ၀န္မဲ့ မေလးမစားႏိုင္မႈေတြ၊ သတင္းဌာနအျခင္းျခင္း ေဖးမမႈေတြကို အတုိင္းသားေတြ႕ရမွာပါပဲ။ ျပႆနာအစကေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း BBC ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕မလိုက္ဖက္ပဲ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ေျမပံုက စ ပါတယ္။ အဲ့ဒိမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ေမးလာၾကတယ္၊ ဒီေဆာင္းပါးက ေရးထားတာ ၾကာလွပီ ဘာလို႕ အခုမွ အေရးတယူလုပ္လဲလို႕ ေမးလာပါတယ္။

ဒီ ေဆာင္းပါးကို ဘီဘီစီက Publish လုပ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္အခ်ိန္နဲ႕ နီးကပ္ေနဆဲ ကာလမွ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ အေရးတယူ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားေတာ့လည္း ေဒၚစု လြတ္ခ်ိန္နဲ႕ ကိုက္ေနတဲ့အတြက္ အေရးတယူ ဘယ္သူမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အားလံုးလည္း သိၾကတဲ့အတိုင္း ဦးႏုတို႕ ေခာတ္ကတည္းက အခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ အာဏာငန္းဖမ္းလာတဲ့ အမတ္ေတြဟာ သူတို႕အႏိုင္ရဖို႕အတြက္ဆုိရင္ ဘာမဆိုလုပ္ဖို႕ ၀န္မေလးမွန္းကို ခ်က္ေကာင္း ေစာင့္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ တစ္စခန္းထလာပါတယ္။ ေရွးတုန္းကနဲ႕ ပံုစံမတူတဲ့ သူတို႕ထတဲ့ တစ္စခန္းကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး ပံုေဖာ္လာပါတယ္။ အဲ့ဒိလို ပံုေဖာ္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိကို ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၿပီးသူတို႕ဟာ ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ မီဒီယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကို ပံုေဖာ္လာရာမွာ က ႀကီးကို ယ ပက္လက္ျဖစ္ေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီကိစၥကို မေက်လည္ႏိုင္တဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြက ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပလာတာပါ။

အဲ့ဒိလို ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပလာေတာ့မွ အရင္တုန္းက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက အာရကန္ဆိုတဲ့ စာကို သူတို႕ အပိုင္လိုလို ယူသံုးထားတာကို ကန္႕ကြက္ခဲ့တာေတြ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေပၚလာပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆန္႕က်င္ခဲ့တာေတြဟာ Media ေတြရဲ႕ တစ္ဖက္သပ္ႏွိမ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ မသိရွိခဲ့တာေတြ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒိမွာ ေညာင္ျမစ္တူးေတာ့ ေညာင္ဥေပၚဆိုသလိုေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။ DVB ေငြေၾကး ကိစၥျဖစ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ သံသယရွိေနလို႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာမွာ မစၥတာ ဟန္ေညာင္ေ၀ သမၼတႀကီးစကားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကို အလည္ျပန္လာမယ္ဆိုကတည္းက ဒီယံုျမင္လို႕ ဒီၿခံဳထြင္တယ္ဆိုတာ နားလည္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒိအေတာအတြင္း သူတို႕အျခင္းျခင္း ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ စာေတြ မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိလိုက္တာက ဟန္ေညာင္ေ၀လို လူမ်ိဳး ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ခ်င္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ႀကိဳက္သလို ျပန္လို႕ရတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ေတာ့ ေအာ္ သူတို႕လည္း အရင္ စစ္အစိုးရလို တရား၀င္ခရီး၊ တရားမ၀င္ခရီး ရွိတာပဲလို႕ နားလည္လိုက္တယ္။
ဆက္ကာ ဆက္ကာနဲ႕ပဲ ဟန္ေညာင္ေ၀ အာရပ္ႀကီးတို႕စီက ပိုက္ဆံညာယူတာေတြ၊ ဒီမိုအကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းေတြ အြန္လိုင္းမွာ သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္လာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့ကို လႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ မီဒီယာေတြကို ေျပာခ်င္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အြန္လိုင္း Exile မီဒီယာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိက ၀င္ဖတ္တာကေတာ့ Mizzima, Irrawaddy နဲ႕ Irrawaddy Blog ေပၚလာေတာ့ သူ႕ဘေလာ့ေပါ့ဗ်ာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြကို လမ္းေပၚထြက္ဖို႕ တိုက္တြန္းေနတဲ့၊ အေမရိကားကေန အစိုးရကို ေလ နဲ႕ေတာ္လွန္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ဘေလာ့လဲ တစ္ခါတစ္ေလ အပ်င္းေျပ ၀င္ဖတ္တယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ ပင္တိုင္ကေတာ့ မဇၨိမနဲ႕ ဧရာ၀တီပါပဲ။ အဲ့ဒိႏွစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ့အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ့္ကို လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့တယ္။ ဒီဗီဘီကိုေတာ့ ကိုေနေဇာ္ႏိုင္ရဲ႕ ေတာ္စမ္းပါ ၀န္ႀကီးရာ နဲ႕ခိုက္သြားခဲ့တာပါ။ ဒါကကၽြႏ္ေတာ့ အေပၚလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ မီဒီယာေတြအေၾကာင္းပါ။

Thursday, 3 November 2011

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သို႕မဟုတ္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေမြးဖြားရာ / ေလ့က်င့္ရာ

ရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းၾကမ္းသူမ်ား အဆက္အသြယ္နဲ႕ ကြန္ယက္မ်ား
ေရးသားသူ ဘာတီးလစ္တာနာ (By Bertil Litner Sep 21 2002 at Asia Times)

အေမရိကန္ ေကဘယ္ တီဗီကြန္ယက္ျဖစ္တဲ့ CNN ၏ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရရွိခဲ့တဲ့ al-Qaeda မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ဗီဒီယိုေခြ 60 ထက္မနည္းတဲ့ အေခြေတြထဲမွာ တစ္ခုဟာ ဗားမား (ျမန္မာ) ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး မြတ္စလင္ မဟာမိတ္မ်ားအား ၎ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ခဲ့တယ္လို႕ ေရးထားပါတယ္။ အဆိုပါ အေခြမ်ားမွ ညႊန္းဆိုေနတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေျခခံတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာစည္းလံုးညီညြတ္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (RSO) ဟာ ၎တို႕လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သို႕မဟုတ္ လြတ္လပ္ခြင့္ရရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ ေတာင္းဆိုေနတယ္ ဆုိတာကို ျပသေနၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အဆိုပါ တိပ္ေခြကို ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။RSO နဲ႕ အျခား ရိုဟင္ဂ်ာ အုပ္စုေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မည္သည့္ စခန္းမွ မရွိသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကိုသာ ျဖတ္ေက်ာ္ေနရပါတယ္။ ဗီဒီယိုထဲမွာ ပါတဲ့ စခန္းဟာ Ukhia ၿမိဳ႕အနီး၊ ေတာင္ဘဇာ (Cox’s Bazzar) ၏အေရွ႕ေတာင္မွာ ရွိၿပီးေတာ့ RSO’s တပ္သားအားလံုးဟာ ျမန္မာျပည္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ မြတ္စလင္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္တေကာင္းေဒသ တ၀ိုက္က ဘာသာစကားမ်ားနဲ႕ တူညီတဲ့ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ စစ္အစိုးရ၏ တိုးရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။

ေျဖ႐ွင္းၾကပါစို႔ကို ေျဖ႐ွင္းရျခင္း

မေန႔က ကၽြန္ေတာ္ ေျဖ႐ွင္းၾကပါစို႔ကို ေရးလိုက္ပါတယ္။ ခါေတာ္မီလို႔ ထင္ၾကသလို ကိုယ္ျဖင့္ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘဲ ကြန္ျပဴတာေ႐ွ႕ထိုင္ေအာ္တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီစာကို ထပ္ေရးပါတယ္။

႐ြာထိပ္က ငမူး မူးေနတုန္းက မေရးခဲ့တာဟာ ငမူး မူးတာ မဆန္းလို႔ပါပဲ။ ႐ြာလည္က ငသူေတာ္ ပုပ္မွ သိမွာစိုးလို႔ ဆက္ေရးပါမယ္။ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး တကယ္ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြကို မရည္႐ြယ္ပါဘူး။ စိတ္ထားမမွန္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စာက နာက်ဥ္ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မယ္။ တမင္နာေအာင္ေရးတယ္ပဲ ဆိုၾကပါစို႔။

ခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရာင္နီေလး သမ္းစျပဳလာခ်ိန္ပါပဲ။ အန္တီစုနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ေျပလည္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူေတြ အက်ဳိး႐ွိမွာလဲ။ ေသခ်ာေပါက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာမွာက ျပည္သူသန္း ၆၀ ပါပဲ။ ဒါဆို ဘယ္သူေတြ ထိခိုက္မွာလဲ။ ထစ္ခနဲ႐ွိ စီစီစီစီ ထလုပ္တတ္တဲ့ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာသမားမ်ား အက်ဳိးပ်က္ကိန္းပါပဲ။ သူတို႔အတြက္ ဇာတ္လမ္းအသစ္႐ွာရေတာ့မယ္။ တသက္လံုး ဆုပ္ကိုင္လာတဲ့ သေဘာတရားေတြ ေခြးေကၽြးပစ္ရေတာ့မယ္။ သူတို႔ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမွာပါလိမ့္။ လြန္ေရာ ကၽြံေရာ ၆ သန္းေပါ့။ ၁၀ % ပဲဆိုၾကပါစို႔။ ဒီ ၁၀% နဲ႔ က်န္ ၉၀ % ကို လဲပစ္မလားဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သာဆို မလဲပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္သြားဖို႔အတြက္ ကုိယ့္ထမင္းအိုး ကိုယ္ျပန္႐ိုက္ခြဲသင့္ရင္ ႐ိုက္ခြဲရပါလိမ့္မယ္ မီဒီယာခ်စ္ ကိုကိုမမမ်ား ခင္ဗ်ား။ တိုးတက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုကိုမမမ်ားအတြက္ ဒိထက္ပိုၿပီး သိကၡာ႐ွိတဲ့ မီဒီယာတခုက ေစာင့္ႀကိဳေနပါလိမ့္မယ္။ ခုခ်ိန္မွာ မီဒီယာသမားေတြရဲ႕ လမ္းခြဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ ဘယ္ဘက္ရပ္မွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ ေျဖရမွာပါ။

ေျဖ႐ွင္းၾကပါစို႔

ဒါမ်ဳိးေတြ ၀င္လည္း မေျပာခ်င္ဘူး။ ၀င္လည္း မေရးခ်င္ပါဘူး။ ေသာက္ပ်င္းႀကီးသူပီပီ ကၽြန္ေတာ့္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ ေအးေအးေနလို႔ရရင္ ၿပီးတာပါပဲလို႔ ေနလာခဲ့တာလည္း ၾကာပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ေနလာခဲ့သလဲဆို ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုက ဆည္ကိစၥဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ ၀င္မပါခဲ့ပါဘူး။ ဆည္ေဆာက္တဲ့ ကိစၥအေပၚ နည္းပညာပိုင္းအရ ကၽြန္ေတာ္နားမလည္တာကလည္း တပိုင္းျဖစ္သလို ျမစ္ႀကီးပ်က္စီးလာတာကို ဘာမွ မတတ္ႏိုင္လို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိသင့္သိထိုက္တာေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႀကိဳက္တာေတြ မႀကိဳက္တာေတြထက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာကိုပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

အခု ဘီဘီစီနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေသာက္ျမင္ကတ္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ မ်က္ေစ့ စပါးေမႊးလည္း စူးပါတယ္။ ဘီဘီစီက စၿပီး ကြိဳင္႐ွာတာျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ ေသာက္ျမင္ကတ္ဖို႔ ပိုေကာင္းတာကေတာ့ အျခားအျခားေသာ မီဒီယာဆိုတဲ့ဟာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီဘီစီထံကို တမိနစ္တေယာက္ႏႈန္းေလာက္ ၀ိုင္းေျပာေနၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္လို သတင္းဖတ္ဖို႔ ပ်င္းတဲ့ေကာင္ေတာင္ သိတဲ့အခ်ိန္မွာ အပ္က်တာကအစသိၾကတဲ့ မီဒီယာေတြ ဘာဆိုဘာမွ မသိဘူးဆိုတာ နည္းနည္းေတာ့ ေျဗာင္က်လြန္းေနပါတယ္။ ဒိထက္ပိုဆိုးတာက အျခားအျခားေသာ ကိစၥေတြမွာ အသားကုန္ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ၾကသူေတြ ဒီကိစၥမွာ ႏွာေစးျပေနတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရပါတယ္။ မဆိုင္သလိုပဲ ေနလိုက္ၾကေတာ့မယ္လို႔ သံဓိဌာန္ခ်ထားပံုလည္း ေပၚပါတယ္။ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျပ ျပည္သူကို ခ်စ္ျပခဲ့သူေတြ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ပို၍မ်ား ခ်စ္ျပေနေရာ့သလားလို႔လည္း ေတြးမိပါတယ္။ သူတို႔ ဘာေတြမ်ား အလုပ္မ်ားေနခဲ့ပါလိမ့္။ ငါးမိနစ္ေလာက္ေလး အခ်ိန္ေပးလိုက္႐ံုနဲ႔ ဒီကိစၥကို သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီငါးမိနစ္ေလာက္ေလးေတာင္ သူတို႔မွာ အခ်ိန္မ႐ွိေတာ့တာလား။

ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို ဘာလို႔မ်ား ၀ိုင္းၿပီး မျမင္ကြယ္ရာျပဳေနၾကသလဲဆိုတာ သိခ်င္႐ံုသက္သက္ပါပဲ။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကသူေတြ ဒီကိစၥကို ဒီအတိုင္းေလး ဘယ္လို အၿပီးခံမလဲဆိုတာလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ေတာ့ ေကာင္းေနပါတယ္။ တသက္လံုး ေကာင္းျပလာသူေတြ၊ ေကာင္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္လာသူေတြ ဒီအခ်က္တခ်က္မွာ ပဲႀကီးေလွာ္ၾကား ဆားမညပ္ခ်င္လို႔ ခပ္ေ၀းေ၀းေ႐ွာင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးကို တကယ္ခ်စ္ေနတာလား။ ကိုယ့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ကိုယ္ခ်စ္ေနတာလား။ ကိုယ္ရထားတဲ့ ေနရာတခုကို ခ်စ္ေနတာလား။ ကိုယ့္ေနာက္ကြယ္မွာ ဆိတ္မဆိတ္ေနဖို႔ ဓားေထာက္ခံထားရတာလား။ ဒီလိုလူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုတိုင္းျပည္မ်ဳိးကို ျမင္ခ်င္ေနၾကတာလဲ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျမင္ခ်င္ရာကို ျမင္ၿပီး မျမင္ခ်င္ရာကို မျမင္တဲ့ စနစ္ႀကီးလားလို႔လည္း ေတြးမိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို သေဘာတူလို႔ရပါတယ္။ မတူလည္းရပါတယ္။ ဆဲခ်င္လည္း ဆဲသြားပါ။ ခ်ဲခ်င္လည္း ခ်ဲသြားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္နယ္တခုကို သတင္းတပုဒ္နဲ႔ ခပ္လြယ္လြယ္ သိမ္းယူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ မဖတ္ခ်င္ပါဘူး။ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ေသာက္ျမင္ကတ္ခံၿပီး ဒီစာကို ေရးပါတယ္။ ဒီလူထုေခါင္းေဆာင္ေတြ လူထုကို ေစတနာထားတဲ့လူေတြ တမင္တကာ တာ၀န္မခံရဲတာမို႔ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ မဟုတ္ပါေစနဲ႔လို႔လည္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

အားလံုး စိတ္႐ွည္႐ွည္ထားၿပီး ၀ိုင္းေျဖ႐ွင္းရင္ ဘယ္လိုကိစၥမ်ဳိးမဆို ေျပလည္သြားမွာပါ။ ဘီဘီစီအေနနဲ႔လည္း ေစတနာအမွားပဲျဖစ္ျဖစ္ တမင္ရည္႐ြယ္တဲ့ အမွားပဲျဖစ္ျဖစ္ သတၱိ႐ွိ႐ွိ ရင္ဆိုင္သင့္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ သတင္းဌာနေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ငါတို႔ဘက္ လွည့္လာမွာစိုးလို႔ ၿငိမ္ေနတယ္ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လက္မ မေကာင္း လက္မ၊ ေျခမ မေကာင္း ေျခမ ႐ွင္းတန္တာေတာ့ ၀ိုင္း႐ွင္းၾကရမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မွားသြားရင္လည္း ေတာင္းပန္ဖို႔ ၀န္ေလးေနမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုၿဖိဳး

Monday, 31 October 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွိစဥ္ကတည္းက ျမန္မာေတြအေပၚ သေဘာထားမမွန္ခဲ့တဲ့ BBC.

{ဒီေဆာင္းပါးဟာ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုကို ပို႔ဖို႔ ေရးထားတာပါ။ အဲဒီမွာပါတာ ေစာင့္ေနရရင္ ၾကာေနမွာမို႔ Facebook ေပၚ ကေနျဖန္႔ပါတယ္}
မၾကာေသးခင္ကေလးကမွ BBC ရဲ႕ ၀က္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚက သတင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ျမန္မာေတြ ေတာ္ေတာ္ႀကီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားရပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ရိုဟင္ဂ်ာဘက္ပင္းၿပီး ေရးလို႔ပါ။ မသိေသးသူေတြကို ျပန္ေဖာက္သည္ခ်ရရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း ျပတဲ့ ေျမပံုမွာ ရခိုင္ေဒသက ေနသူလူမ်ိဳးေတြ ေနရာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကိစၥပါ။ (ကိုးကား http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11595983)

ဘယ္ႏွယ့္ ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြမပါပဲ ကေလက၀ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို တင္လာေတာ့ အားလုံးေဒါသျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ဒါကိုသာ ၿငိမ္ခံေနလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသြားၿပီပဲ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့ေသြးက ဇာတိျပပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ Connection မေကာင္းလို႔ ေနာက္က်မွ သိခ်ိန္မွာ ကန္႔ကြက္သူေတြက အျပင္းအထန္  ကန္႔ကြက္ၾကကုန္ၿပီ။ ၀မ္းသာစရာက ကန္႔ကြက္သူေတြထဲမွာ  ျပည္တြင္းျပည္ပ အားလံုးပါေနတာပါပဲ။ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အားလံုး တစ္စိတ္ တစ္သေဘာတည္း
ရွိေနတာ ျပတာပဲလို႔ ဂုဏ္ယူရပါတယ္။

Sunday, 30 October 2011

ေသာတရွင္ႏွင့္ ပရိသတ္ကိုု ဂရုုမစိုုက္ပဲ လ်စ္လ်ဴရႈရင္ေတာ့ သတင္းဌာနနဲ.သတင္းေထာက္ေတြကိုု ဆံုုးမဖိုုက လြယ္ပါသည္။

ေသာတရွင္ေတြ ပရိသတ္အသံ Audience/Reader  ကိုု ဂရုုမစိုုက္ပဲ ထင္ရာဆိုုင္းခ်င္တဲ့ သတင္းသမား အထူးသျဖင့္ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြကိုု ဆံုုးမနိုုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုုယ္ မရပ္တည္နိုုင္ေသးတဲ့ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြအေနျဖင့္ ေနာက္ကေန ေငြေပးၿပီး အားေပးေထာက္ခံေနသည့္ အရွင္ေတြ Master ေတြ သိေအာင္ တရား၀င္ စာေရးၿပီး ဆံုုးမလိုု.ရပါသည္။ အခ်က္အလက္ေတြ မမွန္မကန္ေရးသားၿပီး Factually wrong, Misleading and Misinformation ေတြ ျဖန္.ခ်ီရင္ ဆံုုးမရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မမွန္ဘူးဆိုုရင္ လြဲမွားစြာ ေရးသား ျဖန္ခ်ီေနရင္ သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းဌာနေတြကိုု တရား၀င္ စာေရး ဖုုန္းဆက္ၿပီး ကန္.ကြက္နိုုင္ပါသည္။ ေသာတရွင္ေတြ ပရိသတ္ေတြ၏ ေရးသားခ်က္ေတြဟာ ထိေရာက္ပါသည္။ ေရးသားတ့ဲစာကိုုလဲ သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းေထာက္ သိုု.မဟုုတ္ အစီအစဥ္မွဴးကိုုလဲ ေကာ္ပီ မိတၱဴေပးသင့္ပါသည္။ အဲဒီလိုု တရား၀င္ ေရးသား တင္ျပခ်က္ကိုုမွ လ်စ္လ်ဴရႈေနေသးရင္ သက္ဆိုုင္ရာ သတင္းဌာန၏ အၾကီးအကဲေတြ ျဖစ္တဲ့ ဥကၠဌေတြ ဘြတ္အဖြဲ.အ၀င္ ဒါရိုုက္တာေတြ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေတြ ကိုုပါ အသိေပးၿပီး ေထာက္ျပနိုုင္ပါသည္။

Saturday, 29 October 2011

အေဖ သို႔ အဓိဌါန္ျခင္း

 ထၾကည့္ပါအံုး အေဖ..
 အေဖ အသက္ေပးခဲ့ တဲ့
 ဒီနိုင္ငံေျမမွာ..ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုျပီး
 ဒီကုလားနာေတြ ကို
 သမိုင္းလိမ္ေပးေနၾကေလရဲ ့..

ေျပာျပေပးပါအေဖ..
အေဖ့ေသြး အေဖ့ေခၽြးနဲ့
လြတ္လပ္ေရး ယူေပးခဲ့တဲ့
ဒီ ျမန္မာ့ ေျမမွာ..
ဘယ္ကုလားနာမွ
တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ခဲ႔ဘူးဆိုတာ..။

ေဒၚလာရရင္ ျပီးေရာ..
ျပည္တြင္း ျပည္ပ အတိုက္အခံမ်ားက
ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ ျမန္မာျပည္ဖြါးပါ
လုပ္ေနၾကတယ္..

က်ဴပ္စိတ္နာတယ္ အေဖ..
ျမန္မာ့ သမိုင္းမွာ..
ဘယ္အခါမွ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မၾကားဖူးခဲ့တာ..
ဒီေခတ္ ဒီအခါမွာမွ  ..
ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ ျမန္မာႏြယ္ဖြါး
အာရကန္  နယ္ဟာ သူတို ့နယ္
ကိုယ္ပိုင္နယ္ေတာင္ သတ္မွတ္ေပးရမတဲ့...
မုတ္ဆိတ္ဖြါးနဲ ့ဒီကုလားေတြ
က်ဳပ္တို ့အႏြယ္ဖြါး တိုင္းရင္းသားလို့
က်ဳပ္တို့ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံဘူးအေဖ...

က်ဳပ္  အဓိဌါန္တယ္ အေဖ..
ဗုဒၶဘာသာ မကြယ္ေပ်ာက္ဖုိ ့
ျမန္မာလူမ်ိဳး တိမ္မညိႈးဖုိ ့
မ်ိဳးဆက္သစ္ လက္ေတြ ခုိင္ခိုင္ဆက္လို ့
အေဖ အသက္ေပးခဲ့တဲ့ ဒီေျမ
က်ဳပ္တို ့အစဥ္အျမဲ ကာကြယ္ေနမယ္ အေဖ..။

                                                         ေမာင္စစ္
                                                (16:56:29.10.2011)
မူ၇င္းလင့္ 

ေထာင္တန္တဲ့စကား ရယ္လွ်င္ေပါ့

အခုတေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသစ္၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသားခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး မၾကာခင္ အခ်ိန္ အတြင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ျပည္ပက ရုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနမ်ား၊ ျပည္ပက အသံလႊင့္ဌာနမ်ား စသည့္ မီဒီယာ ေလာကတြင္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ား၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ား၊ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ပလူပ်ံေန ေပသည္။
ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာ့ အႏုပညာ ေလာကမွ စြယ္စုံရ အႏုပညာရွင္ႀကီး (သူတုိ႕ေခၚၾကသလုိ) ကုိဇာဂနာ၏ သတင္းမ်ားမွာ မ်ားေျမာင္ လွေပရာ အခ်ိန္ ခဏတာ အတြင္း ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေလာကႏွင့္ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေလာက အတြင္းမွ တစ္ကယ့္ကုိ တုိင္းက်ိဳး၊ ျပည္က်ိဳး အတြက္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ ပါသည္ဟု ဆုုိေနသူ မ်ားထက္ သာလြန္ေသာ ဟီးရုိးႀကီး တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေနမည္ ထင္သည္။
အႏုပညာ ေလာကမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲသုိ႕ ကူးေျပာင္း ဝင္ေရာက္ လာခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စြယ္စုံ အႏုပညာရွင္ႀကီး ကုိဇာဂနာ၏ အသုံး အႏႈန္းမ်ားမွာ ၾကားရ ျမင္ရ သူမ်ား အဖုိ႕ သြားရည္ က်စရာ ျဖစ္ေန ျပန္သည္။ ေၾသာ္.. ေမ့လုိ႕ သြားရည္ က်စရာ ျဖစ္ဆုိ အႏုပညာ ေလာက အတြင္းတြင္ ဇာတ္သဘင္ လူရႊင္ေတာ္ ဆုိသူ သူမ်ားထဲမွ ကုိဇာဂနာကဲ့သုိ႕ သူမ်ားမွာလည္း ပရိသတ္ သေဘာက်ဖို႕ အေရး သာမာန္ ပ်က္လုံး မ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရး ပ်က္လုံးမ်ား၊ ခါးေအာက္ပုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပ်က္လုံးမ်ား ကဲ့သုိ႕ ၾကည့္ရႈ နားဆင္ ေနၾကေသာ ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အဓိပၸာယ္ ႏွစ္ခြ ထြက္ေသာ အေတြး အျမင္ ပ်က္လုံး မ်ားသာ ေျပာဆုိ၍ ပရိသတ္၏ စိတ္ဝင္စားမႈအား ရယူ တတ္ၾကသည္ မွာလည္း အားလုံး အသိပင္ ျဖစ္သည္။
ကုိဇာဂနာက မိမိ၏ ေရွးကံေၾကာင့္ ရရွိ လာေသာ တခၤဏုပၸတၱိဉာဏ္ အား “ေထာင္တန္သည့္ စကား ရယ္လွ်င္ ေပါ့သည္ ဆုိသကဲ့သုိ႕ အေျပာင္ အျပက္ သေဘာႏွင့္ ပ်က္လုံး ထုတ္သည့္ ဘက္တြင္ အသုံးျပဳ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤကမၻာ ေလာက အတြင္းမွ ျဖစ္ပ်က္မႈ မ်ားအား ၾကည့္ျမင္ နားေထာင္ သူခ်င္း သူေသာ္လည္း မိမိ၏ စိတ္သ႒ာန္ အရ ရႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ တတ္ၾက သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ သစ္တုံး ေပၚတြင္ ေရးထြင္း ထားေသာ“၃ ၁” ဟူသည္႕ အကၡရာ ႏွစ္လုံးအား မိမိ၏ အျမင္ျဖင့္ (မိမိ ေနထုိင္ က်င္လည္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ အျမင္ျဖင့္) အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆုိ ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ သစ္ခုတ္သမား၏ “၃ ၁” ဟူသည္ “သစ္တုံး”သာ ျဖစ္သည္ ဆုိေသာ ပုံျပင္ကဲ့သုိ႕ ပကတိ အရွိ တရားအား အေကာင္း အျမင္ျဖင့္ မရႈျမင္ပဲ မိမိ အထင္၊ မိမိ အျမင္ ျဖင့္သာ ပ်က္လုံး ထုတ္ေနျခင္း အားလည္း ေတြ႕ရသည့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိသည္။ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ျခင္း ဆုိသည့္ ေလးနက္သည့္ အသုံးအႏႈံးအား ေလွာင္ေျပာင္ ရယ္သြမ္း ေသြး၍ ဟာသ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရာေႏွာ ပစ္လုိက္ ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ ေစခ်င္ပါ။
ကုိဇာဂနာ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး မၾကာမီ မွာပင္ အေျပာင္ အပ်က္ ေျပာဆုိ သြားေသာ ပ်က္လုံး ကဲ့သုိ႕ ျပန္လည္ အသြင္ေျပာင္း ေျပာရလွ်င္-
ကုိဇာဂနာက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို တကယ္ လုိလားတယ္ ဆုိရင္ အေျပာင္ အပ်က္ သေရာ္ စကား မ်ားျဖင့္ ယခု ကဲ့သုိ႕ လူစိတ္ဝင္စား ေစမည့္ ပ်က္လုံးမ်ား ထုတ္ေနမည့္ အစား “အေျပာႏွင့္ မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပပါ” ဟု ဆုိခ်င္သည္။ ထုိသုိ႕ မဟုတ္လွ်င္ ကုိဇာဂနာ၏ ယခု ပုံစံက “ဝါးျခမ္းအား ျမင္ေန ေသာ္လည္း အရင္က ဝါးလုံးႀကီးပါ”ဟု ေျပာဆုိေန သကဲ့သုိ႕ လည္ေကာင္း၊ “စကားတတ္ သည္ႏွင့္ အေကာင္း အဆုိး၊ အေၾကာင္း အက်ိဳး စဥ္းစား ဆင္ျခင္မႈ မရွိပဲ တစာစာ ေျပာေနေသာ ေရႊဂဲ ၾကက္တူေရြး”ကဲ့သုိ႕ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနေပ ဦးမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ “ဝါသနာ အရင္းခံျဖင့္ ဇာဂနာ ရယ္လုိ႕ ျဖစ္လာ ေပမယ့္ ဘာလခ်ာ အပ်င္းဉာဏ္နဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္ အပ်က္ ေျပာေနမယ္ ဆုိရင္ ဘာဝနာ အားမထုတ္ ႏုိင္ပဲ အပယ္ငရဲ အထိ ဟာသ ျပက္လုံးမ်ား ထုတ္ေနဦး မည္လား”ဟု ေမးလုိက္ ခ်င္သည္။ အာသြက္ခရာ 

အာဏာရွင္ အန႔ံအသက္ေတြ ကင္းရွင္းဖုိ႔

လူထုစိန္ဝင္း
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္က ေဆာင္္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။)
'မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပသလုိ' ျဖစ္မွာေတာ့ စုိးတယ္။ ဒါေပမဲ့ 'ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ' မျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ေရးသင့္ ေရးထုိက္ တာေလးေတြေတာ့ ေရးပါရေစ။ ဒီလုိေရးဖို႔အတြက္ စာနယ္ဇင္း သမား ဆုိတာ ရွိေနရတာ မဟုတ္လား။
ရာထူးႀကီးေလ ဇိမ္မရွိေလ
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆုိတာက ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စားခ်ိန္၊ အိမ္ခ်ိန္မွာေတာင္ တုိင္းေရး ျပည္ေရးေတြ စဥ္းစားရင္းနဲ႔ စားၾက အိပ္္ၾကရတာပါ။ ရာထူးႀကီးေလ ဇိမ္မရွိေလလုိ႔ေတာင္ ဆုိႏိုင္တယ္။ အေရးႀကီးကိစၥ မွန္သမွ် ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ ရတာ ျဖစ္ေလေတာ့ တာဝန္ သိပ္ႀကီးၿပီး စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကရတာေတြ သိပ္မ်ားတယ္။ ကိစၥႀကီးေတြကုိ ေခါင္းထဲ ထည့္ထားၿပီး စကၠန္႔နဲ႔အမွ် စဥ္းစားခန္း ထုတ္ေနရတာေၾကာင့္ ေတာ္႐ုံကိစၥေလးေတြကို 'သတိမမူ ဂူမျမင္' ျဖစ္ေန တတ္တယ္၊ အဲဒီလုိမ်ဳိးမွာ သတင္းစာေတြကို အားကုိး အားထားျပဳရတယ္။ စဥ္းစားရလြန္းလုိ႔ ေခါင္းေတြပူတဲ့အခါ သတင္းစာေတြကုိ လွန္ေလွာၾကည့္ရင္း ေခါင္းေအးေအာင္ လုပ္ၾကရတယ္။
ထမင္းစား ေရေသာက္သလုိ
သတင္းစာ ဆုိတာက လူ႔ေလာက အတြင္း ျဖစ္ပ်က္သမွ် ကိစၥႀကီးငယ္ မွ်သမွ် ေရးသားေဖာ္ျပၾကတာ ျဖစ္ ေလေတာ့ သာမန္ အခ်ိန္ေတြမွာ သတိမထားမိတဲ့ ကိစၥေလးေတြကုိ သတိထားမိ သြားတတ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တုိင္းေရး ျပည္ေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မွန္သမွ် သတင္းစာေတြကုိ ေန႔စဥ္ ထမင္းစား ေရေသာက္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္သလုိ တာဝန္တစ္ရပ္ အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး မျဖစ္မေန ဖတ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ သတင္းစာ မဖတ္သူဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ တာဝန္ေက်တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေပးရ
သတင္းစာေတြကလည္း စတုတၳမ႑ိဳင္ပီသဖုိ႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအဝင္ တုိင္းသူျပည္သား အားလုံး သိရွိသင့္တဲ့၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥမွန္သမွ်ကို ကိစၥႀကီး ကိစၥငယ္ မခြဲျခားဘဲ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားၾကဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ ဆစ္ပုိင္းၿပီး ခြဲျခားစိတ္ျဖာ ျပသင့္တဲ့အခါလည္း ျပရတယ္။ သတင္းစာ ဖတ္သူတုိင္းဟာ အားလပ္ ေနၾကသူေတြ မဟုတ္ဘူး။ သတင္းစာက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ျပတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တာဝန္သိ သတင္းစာ သမားတုိင္း ဒီကိစၥကုိ အထူး အေလးထား လုပ္ေဆာင္ ၾကရတယ္။

အခ်ိန္မွီပါေသးတယ္...

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခုကို သိမ္းသြင္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တည္ေထာင္တဲ့အစိုးရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကို ေကာက္ခံႀကရပါတယ္။ မိသားစုမွာ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလဲ သိမွ သူတို႕နဲ႕ ညီမွ်တဲ့ အလုပ္ေတြကို အေကာင္းမြန္ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ႏုိင္မွာပါ။ ဥပမာ- သံုးေယာက္ပဲ ရွိတဲ့ မိသားစုအတြက္ တစ္ရက္စားဖို႕ ၀က္သား ၁၀ ပိႆာ ၀ယ္လာရင္ ပိုလွ်ံျပီး ပုပ္သိုးဆံုးရွံဳးရမွာပါ။ Efficient မျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒါေႀကာင့္ ရခုိင္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အဂၤလိပ္ေတြဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ဖို႕အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေတြ ေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။


၁၉၀၆ ခုႏွစ္ Akyab (စစ္ေတြ) District Gazetter အရ ရခုိင္ျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ တုိင္းဦးသားနဲ႕ တုိင္းဦးသားမဟုတ္တဲ့ လူဦးေရ စာရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


တိုင္းဦးသားလူမ်ိဳးမ်ား (Indigenous Races) - Arakanese (239,649), Burmese (35,751), Kamis (11,595), Mros (10,074), Chins (9,415), Daingnets (3,412), Chaungthas (247) and Thets (232)တိုင္းဦးသားမဟုတ္သူမ်ား (Non-Indigenous Races) - British (209), Eurasians (159), Chinese (939), Shaikhs (152,074), Saiyyads (1,254), Pathans (126), Zairbadis (108), other Muslmans (1,325), Sudras (6,016), Kayasths (2,888), Uriyas (625), Brahmans (398), Chatris (377), Dhobis (263), Waddars (233), Nats (226), Burua Maghs (165), Chetties (164), Doms (143), Malas (142), Marabans (125), Banias (114) and other Hindus Castes (2104)


ျွဗိတိသွ်အစိုးရရဲ႕ ဒီေလာက္ စံုလင္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြကို စုစည္းထားတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ သူတို႕ ေျပာေျပာေနတဲ့ လူမ်ိဳးအမည္ ပါပါသလား။ စာဖတ္သူတို႕ စဥ္စားႀကပါကုန္။


ရခုိင္ျပည္ကို ဘုိးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းသိမ္းေတာ့ ေသတဲ့လူက ေသ၊ ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ပင္လယ္ကမ္းနားက ကြ်န္းစုေတြနဲ႕ Sunderbuns ဘက္ေတြကို ထြက္ေျပးတဲ့သူက ေျပး၊ စစ္သံု႕ပန္းအျဖစ္ပါတဲ့လူက ပါနဲ႕ လူဦးေရက အရမ္းနည္းပါးသြားပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို စိုက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးဖို႕ ေခၚလာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရခုိင္ျပည္မွာ ရတဲ့လုပ္ခဟာ ဘဂၤလားေဒသမွာ ရတဲ့ လုိခထက္ အရမ္းမ်ားတယ္လို႕ ကိုလိုနီအစိုးရ အရာရွိႀကီး Sir Arthur Phayre က ေရးပါတယ္။ (ဒါ့အျပင္ အဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ပဲြသံုးပြဲအတြက္ ေခၚလာတ့ဲ ဘဂၤလီေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။) အဲဒါေႀကာင့္လည္း ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္မွာ စစ္ေတြခရိုင္ရဲ႕ လူဦးေရ တိုးႏွဳန္းဟာ ၁၅၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းထိ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းက်တဲ့ ေက်ာက္ေတာ္လိုျမိဳ႕မွာေတာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း လူဦးေရ ၇၇ ရာခုိင္ႏွဳန္း တိုးလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘဂၤလီေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပန္းတုိင္


မီဒီယာ အခန္းက႑ကို တုိင္းျပည္ရဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ မွတ္ယူႀကပါတယ္။ မီဒီယာသမားေတြဟာ ဘက္လုိက္မွဳ အနည္းနဲ႕အမ်ား ရွိႀကတယ္ဆိုတာကို လက္ခံတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ လက္ယာယိမ္းမီဒီယာျဖစ္တဲ့ Fox News နဲ႕ လယ္၀ဲမီဒီယာ ျဖစ္တဲ့ MSNBCတို႕ရဲ႕ သတင္းေတြကို နားေထာင္ရင္ သတိနဲ႕ ခ်င့္ခ်ိန္နားေထာင္ရတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးကို နားေထာင္တာဟာ တစ္ဘက္တည္းကို နားေထာင္တာထက္ ပိုအက်ိဳးရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀မရွိေတာ့ ႏွစ္ဘက္အျမင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ႀကားႏိုင္ဖို႕ ခဲယဥ္းပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ျပည္ပအတုိက္အခံမီဒီယာေတြကို ပံုေအာျပီး အားေပးႀကပါတယ္။ ျပည္ပအတုိက္အခံေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ အမ်ားစုရဲ႕ ျပတင္းေပါက္ႀကီးလုိ႕လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ အဲဒီသတင္းဌာနမွာ လုပ္ေနတဲ့လူေတြဟာ အရမ္းတာ၀န္ႀကီးတယ္။ ဘက္လုိက္မွဳမရွိတဲ့ သတင္းအမွန္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႕ တင္ျပဖုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ တံခါးပိတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာျပည္အေႀကာင္းကို တင္ျပတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြဟာလည္း ဂဃဏန ေလ့လာဖို႕၊ အခ်က္အလက္ေတြ ေသခ်ာ စုေဆာင္းဖို႕၊ အထူးသတိျပဳ တင္ျပဖို႕ လုိအပ္တယ္။


အေႀကာင္းအရာတစ္ခု၊ Issueတစ္ခုကို သံုးသပ္တဲ့အခါမွာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ (analytically) ႀကည့္တတ္ဖို႕လုိပါလိမ့္မယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာနဲ႕ တုိင္းရင္းသား အေရးဆိုတာ မတူပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တာနဲ႕ တုိင္းဦးသားျဖစ္တာနဲ႕ မတူပါဘူး။ ခဲြျခားသိတတ္ရပါမယ္။ BBC သတင္းဌာနက Anna Jones ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးဟာ သတင္းသမားတစ္ေယာက္မွာ ရွိရမယ့္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမွဳပဲ ညံ့ဖ်င္းတာလား၊ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းဖို႕ ပ်င္းတာလားေတာ့ မသိဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ေျမပံုကို ေသာက္တလြဲ ေဆာ္ထည့္လုိက္ပါျပီ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို ဘဂၤလီျပည္နယ္ လုပ္ခ်လုိက္ပါျပီ။ အဲဒီေျမပံုကို ဘယ္ကေန ဘယ္လို ရလာလဲဆိုတာကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္က မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ေျပာျပဖူးတယ္။ “ဟဲ့ေကာင္ ရခုိင္ျပည္ ကုလားျပည္ျဖစ္သြားျပီတဲ့”။ က်ေနာ္က... ဟာ ဘာလို႕ ျဖစ္ရမွာလဲေပါ့.. ေနာက္မွ သူက ရိုဟင္ရ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီစာေစာင္တစ္ခုမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေနရာမွာ သူတို႕ လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ အစားထိုးထားတာတဲ့။ ကဲ.. ေကာင္းႀကေသးရဲ႕လား.. အရပ္ကတုိ႕ေရ။ ဒီျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခု ဆက္စပ္ေနတာကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာပါ။

BBC မီဒီယာရဲ ့ အမွားေတြတင္ျပတာကို ထုတ္ေဖာ္ပါ။ ကန္႕ကြက္ပါ။

ဘီဘီစီ (BBC) ႏွင့္ သတင္းေထာက္ Anna Jones တို႕ဟာ တာ၀န္မဲ့စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ိဳးစာရင္းကို တလြဲျပဳစုခဲ့ပါတယ္... ဒါေတြဟာ သမိုင္းေက်ာင္းကို ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ လံုး၀ကို ကန္႕ကြက္ပါတယ္......
အားလံုးေသာ အမ်ိဳးခ်စ္သူမ်ားလည္း http://www.facebook.com/bbcburmese မွာ သြားေရာက္ ကန္႕ကြက္ေပးၾကပါလို႕ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္....
Anna Jones ရဲ႕ မူရင္းေဆာင္းပါးကိုေတာ့ ဒီ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11595983 မွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္...
ဘီဘီစီလို သိကၡာရွိ သတင္းဌာနအေနနဲ႕ ဒီလို လြဲမွားေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စီစစ္မႈမရွိပဲ ထုတ္လႊင့္တဲ့အတြက္ ေျဖရွင္းမႈ တစ္ခုခု ထုတ္ျပန္သင့္ပါတယ္.....
ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကိုလည္း စာနာသင့္ပါတယ္.... ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ လူမသိ သူမသိ ျပစ္မႈေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေစခ်င္ပါတယ္....
ေထာက္ပံ့ေငြရဖို႕ မတရားနည္းလမ္းနဲ႕ ပိုက္ဆံရဖို႕အတြက္ Monkey Business ျပလုပ္တဲ့ Anna Jone ကိုလည္း အျပင္းအထန္ ရံႈခ်ပါတယ္.....
ရခိုုင္လူမ်ဳိးမ်ားက ဗုုဒၥဘာသာ၀င္ေတြပါ။ မဟာျမတ္မုုနိဘုုရားကိုုအဲ့ဒီကေနသယ္လာကတည္းရွင္းပါတယ္။ BBC မွာလုုပ္ကိုုင္သြားတဲ့ ျမန္မာေတြထဲမွာလည္းရခိုုင္လူမ်ဳိးေတြပါပါတယ္။ ဒီလိုုကိစၥေလးက ေသးေသးေလးဆိုုတဲ့အေၾကာင္းခ်စ္ရာေပမဲ့ အခုုအေန အထားက ေခါင္းေလး၀င္ပါရေစ၊ ကိုုယ္ေလး၀င္ပါရေစနဲ ့ရခိုုင္ျပည္နယ္ရဲ ့အေနအထားကိုု ခ်ဳိးနင္းလိုုက္တဲ့ အျပဳအမႈပါဘဲ။
ဒါကိုု BBC အေနနဲ ့က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့မၾကည့္ဘဲ ၊မတြက္ဘဲ သတင္း တစ္ခုုအေနနဲ ့တင္ျပတဲ့ အေနအထားနဲ့ဆိုုအံုုး ကြ်န္ေတာ္တိုု ့
ကန္ ့ကြက္ပါတယ္။
ၾကီးမားေသာ ျပႆနာကိုု ေထာင္ေပးေသာ၊ အက္ေၾကာင္းေပးေသာ အေနအထားကိုု လုုပ္ေဆာင္သည့္ သတင္းဌာနအျဖစ္ကိုုေတာ့ မလုုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။
ဒီရိုုဟင္ဂ်ာကိစၥ ထိုုင္းမွာေပၚလာကတည္း ဒီလိုုျပႆနာေတြတက္လာေတာ့ မယ္ဆိုုတာကိုုသိလိုု ့၀ိုုင္းတားၾကတဲ့သူေတြမ်ားပါတယ္။ ဒါကိုု အသီးသီးေသာ အဖြဲ ့အစည္းေပါင္းစံုုက ၀ိုုင္းျပီးေတာ့ တံဆိပ္ကပ္ၾကပါတယ္။

ရိုးသားမႈလံုးဝမရွိ အလိမ္အညာေတြ ျပည့္ေနတဲ့ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈ


ရိုဟင္ဂ်ာအား ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားျပဳေရး လိမ္လည္မႈျပသနာမွာ လူအခ်ိဳ႔ဟာ လူအခြင့္အေရးဆိုတာ တစ္ခုတည္းကို လက္ကိုင္ထားျပီး ေရာေယာင္ ေထာက္ခံမႈ ျပဳၾကတာကို ေတြ႔မိလို႔ ဒီစာကိုေရးမိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသားရာမွာ လူမ်ိဳး ဘာသာ ခြဲျခားေရး ရွဴေထာင့္ကေန တင္ျပတာမဟုတ္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာကိုလဲ လက္ခံျပီး အမ်ိဳးသားေရး (မူလႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီး
ပြား) ရွဴေထာင့္ကေန ရပ္တည္ေရးသားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာရဲ႕ လူသားအခြင့္အေရးကို ဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ကို မုန္းတီး ေနၾကတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကိုဖိႏွိပ္ဖို႔ လိုလား ေတာင္းဆိုေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသြးခ်င္း ရခိုင္သားေတြ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ေျမမွာ ၎တို႔ဟာ အုံက်င္းလိုက္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္ ၾကတယ္။ ရုိးရိုးသားသား ေျပာရရင္ လူမ်ိဳးစြဲမပါဘဲ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါကို မေက်နပ္ၾကဘူး၊

Friday, 28 October 2011

ဘဂၤါလီ ကုလားမွန္သမွ်ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအျဖစ္လက္ခံရမယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။


ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘေလာ့ဂ္မွာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို ေဖာ္ျပျပီး ရိုဟင္ဂ်ာဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ကို အဏၰ၀ါစစ္သည္နဲ႕ ရခို္င္သား တုိ႕က တင္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုုယ္တိုင္ကလည္း ဒီအဆိုကို သေဘာတူလို႕ ရိုဟင္ဂ်ာဟာ ဒုကၡသည္ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ပို႕စ္ကို တင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ခံသမိုင္းကို ထဲထဲ၀င္၀င္ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေပးျပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဒီရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈဟာ ခုမွ ၿဗံဳးကနဲ ေပၚလာတာမဟုတ္။ ဘဂၤါလီ ကုလားမ်ားဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ ရိွတဲ့ အဂၤလိပ္ေခတ္က အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး ေနာက္ပိုင္း ခိုး၀င္လာသူမ်ားကို ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တစ္စုအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေအာင္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ျပီးလုပ္လာခဲ့တယ္ ဆိုတာ သိလာရသလို ဒီျပႆနာဟာ အမ်ိဳးသားေရး အတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ၾကီးတဲ့ ကိစၥဆိုတာ ျမင္လာပါတယ္။

မူဂ်ာဟစ္ ေခၚ ကုလားဆိုးမ်ား
ျမန္မာႏုိ္င္ငံထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီ ကုလားေတြကို သီးျခားလူမ်ိဳးစု တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႕၊ ဒီကုလားေတြ အမ်ားစုျဖစ္သြားတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြကို စစ္တေကာင္းေဒသ ( ေနာင္ အေရွ႕ ပါကစၥတန္၊ ေနာက္ပို္င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) နဲ႕ ပူးေပါင္းဖို႕ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ေလာက္ထဲ ကေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို အႏိၵယႏုိ္င္ငံကေန ခြဲေရး၊ တြဲေရး လႈပ္ရွားမႈေတြျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ စစ္တေကာင္းမွာရိွတဲ့ မူဆလင္လိဂ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမန္မာကို အိႏိၵယရဲ့ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ ဆက္ထားဖို႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြဲေရးဘက္က အႏုိင္ရသြားတ့ဲ အခါက်ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ကုလားအမ်ားစု ေနတဲ့ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသေတြကို စစ္တေကာင္း ေဒသနဲ႕ေပါင္းဖို႕ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ စေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲကို ေနာက္ထပ္ ဘဂၤါလီကုလားေတြ အလံုးအရင္းနဲ႕ ၀င္လာခဲ့လို႕ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက ဘဂၤါလီ ကုလားေတြကို အထူးနႈန္းနဲ႕ သယ္ေပးေနတဲ့ သေဘာၤ ခရီးစဥ္ေတြကို ရပ္ပစ္လိုက္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကုလား တစ္သန္း ေက်ာ္ေလာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကို ေရာက္ေနပါျပီ။

Monday, 24 October 2011

ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေစာ္ကားေနသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား

KIA အဖဲြ႕ ရမ္းကားမႈမ်ား
၂၀-၁၀-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ KIA အဖြဲ႕ဟု ယူဆရေသာ အဖြဲ႕မွ မူဆယ္ခ႐ိုင္၊ မံုးကိုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ တံုေအာ္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ မန္ကန္ (တိုနား) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၂)ဦးအား ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တံုေအာ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဂမ္ဂ်ီ၏ အေလာင္းကို ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ရေသာ္လည္း မန္ကန္(ဟိုနား) ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးယိန္းတီးမွာ ယေန႔ထိ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္္ပြား
၂၁-၁၀-၂၀၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ (၅)နာရီခြဲက မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဆိုင္းၾကဴကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မူဆယ္-ပန္ဆိုင္း၊ လမ္းအၾကား နမ့္ေတာင္ ေက်းရြာရွိ နမ္းကြက္တာတံတားတြင္ မိုင္း (၁)လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး အျခား ေထာင္ထားေသာ မိုင္း (၄)လံုးအား မူဆယ္ဘီအီးတပ္မွ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ တံတားမွာ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၄၅/၄၆)တြင္ရွိၿပီး တံတားအရွည္ (၁၅)ေပ၊ အက်ယ္ (၂၀)ေပ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မိုင္းေပါက္ကြဲ မႈေၾကာင့္ တံတားအခန္း(၁)ခန္း ၾကမ္းျပင္ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား
၂၄-၁၀-၂၀၁၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈း၃၀ အခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီခရုိင္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရုံးအဝင္ဝ ယာဘက္ျခမ္း ကပ္လ်က္တြင္ရွိေသာ ေမာင္သိန္း (၄၅)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္ဘေအး၏ ဘႀကီးၿဖိဳး ကြမ္းယာဆုိင္ ေဘးတြင္ ရပ္ထားေသာ ပုိင္ရွင္မဲ့ ကေလးစီး စက္ဘီး တစ္စီးမွ အသံျမည္ မုိင္း(၁)လုံး ေပါက္ကြဲ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ေပါက္ကြဲမႈတြင္ စက္ဘီးေနာက္ဘီး ေၾကမြပ်က္စီးျခင္း၊ ယမ္းထုတ္ထား သည္ဟု ယူဆရေသာ (၂)လက္မ ပတ္လည္ခန္႕ရွိ ပလပ္စတစ္ (၃)စႏွင့္ (၂)လက္မ ပတ္လည္ရွိေသာ ပတၱဴ(၂)စ အား ေတြ႕ရွိရၿပီး အျခား တစ္စုံတစ္ရာ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရ ပ်က္စီးမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အခင္း ျဖစ္ပြားစဥ္ အခ်ိန္က ကြမ္းယာဆုိင္ ပုိင္ရွင္မွာ ၎၏ ကေလးငယ္အား အနီးတြင္ ရွိေသာ လက္ဘက္ရည္ ဆုိင္တြင္ အိပ္ရန္ သြားေရာက္ အပ္ႏွံၿပီး ျပန္လာစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသုိ႕ ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရုိင္ရဲမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး တရားခံအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

သဘာ၀ အဖိုးတန္ ရတနာမ်ားအား အစဥ္ကာကြယ္ၾကမည္…

ကမာၻတြင္ သက္ရွင္ေနထိုင္ ၾကသူမ်ားအတြက္ အေျခခံ အက်ဆံုးအရာမွာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုျပည့္စံု ေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈ အက်ိဳးဆက္ မ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ လူ႕သက္တမ္း တိုေတာင္းမႈ၊ အလုပ္စြမ္းရည္ က်ဆင္းမႈ၊ ပညာသင္ယူႏိုင္မႈစြမ္းရည္ က်ဆင္းမႈတို႔သည္ လတ္တေလာ ဘ၀မ်ားကိုသာမက ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား တိုင္ေအာင္ ထိခိုက္နစ္နာ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္၊ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ျဖစ္တည္ ေပါၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အရင္းျပဳ၍ စားနပ္ရိကၡမ်ား ျပည့္စံုၾကြယ္၀စြာ ထုတ္လုပ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္လည္း လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံကာ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္မႈသည္လည္း မ်ားစြာ အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ ဥတုရာသီ၊ ေတာကိုမွီဟူသည့္ ဆိုရိုးအတိုင္း သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ျပဳန္းတီးမႈ မရွိေစေရးအတြက္ သဘာ၀သစ္ေတာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းကာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ မရွိေစေရး၊ သစ္ေတာမ်ား ထာ၀စဥ္ တည္တံေစေရးအတြက္ ျပဳန္းတီး သစ္ေတာ ေနရာမ်ားတြင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္း အသစ္မ်ားကို အစားထိုးကာ လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ ႏိုင္ရံုသာမက ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းစနစ္ကိုပါ ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

စစ္တပ္ ဆိုတာ

စစ္တပ္ က အျပစ္မဲ့အရပ္သားေတြ ပစ္ျပန္ျပိီ..
စစ္တပ္က မုဒိန္းက်င့္ျပန္ျပီ...
စစ္တပ္က ေပၚတာဆြဲျပန္ျပီ...
စစ္တပ္ က မိုင္းေထာင္ျပန္ျပီ..
ငါလခြမ္းမွတဲ့..နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ တရား၀င္ တပ္မေတာ္ ၾကီး က အဲဒီအေျပာေတြနဲ ့ မသိရင္ပဲ
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ေတြ ေရာက္လာေနတဲ့အတိုင္းပဲ..
မေန့တစ္ေန့ကမွ ေတြ့ရာေသနတ္ေကာက္ဆြဲ သစ္ခိုးထုတ္ျပီး M-16/A-1/A2နဲ့ AK 47 / AK 74 /RPG/RPK ေတြကိုေမွာင္ခိုေစ်းနဲ့ မီိးက်ိဴးေမာင္းပ်က္ ဝယ္နဲ ့
ထိုင္းေစ်းထဲက ေတြ့ကရာ ေျပာက္က်ားဝတ္စံု ဆင္ေပးထားတဲ့ အဖြဲ ့ေတြလိုမ်ားေအာင့္ေမ့ေနလားမသိဘူး..

စစ္တပ္ဆိုတာ မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေျပာရရင္ "မ.တစ္ေထာင္သားေတြ" ကို တစ္ေသြးထဲတသံတည္း ျဖစ္ေအာင္
အမိန္ ့ရယ္ ဥပေဒရယ္နဲ ့ ထိန္းခ်ဴပ္ထားတာ...။စစ္သားေတြလည္းလူေတြပဲ...။ဘယ္သူမွ ေခတ္လြန္ဇာတ္ကားေတြလို လူသားစက္ရုပ္ ေတြမပါဘူး...။တခါတေလေတာ့ လူဆိုတာ အမွားနဲ့ေတာ့မကင္းဘူး...။စစ္ေျမျပင္ဆိုတာ ဘယ္ေကာင္ကမွ ပန္းနဲ့ခင္းျပီးမၾကိဴဘူး...။အရာရာကို သကာၤမကင္းစိတ္နဲ ့ ၾကည့္ေနရတာ...။ ၂၄ နာရီလံုးလံုး သတိ ဆိုတာကို ေခါင္းထဲမွာထည့္ေနရတာ...။
တကယ့္ကိုေခတ္မိီပါတယ္ဆိုတဲ ့ ခင္ဗ်ားတို ့အထင္ၾကီးပါတဲ့ USတပ္ေတြ ညမွာေတာင္ ေန့ခင္းလိုျမင္နိုင္တဲ့အစြမ္းရွိတဲ့ ကိရိယာေတြတပ္ဆင္ထားတဲ့ တပ္ေတြေတာင္ မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈ ဆိုတာ
စစ္ဆင္ေရးတခါျပီးတိုင္း တတ္လာတဲ့တင္ျပခ်က္ဇယားေတြမွာ နံပါတ္စဥ္ ၃ နဲ့ ၄ ၾကားမွာ ရွိတယ္။ဒါေတာင္ဖံုးထားတာေတြရွိရင္ရွိအံုးမွာ...။
ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအရ စစ္တပ္ကို ျပန္တိုက္ေနတဲ့ အဖြဲ့အစည္းေပါင္းစံု လုပ္ေနၾကပံုေလး ေျပာျပအံုးမယ္...။ျမန္မာနို္င္ငံလို၇ ရက္သားသမီးမ်ား က နားေယာင္တာေတာ့ ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ မရွိဘူး...။
ဒါေၾကာင့္ေျပာျပရအံုးမယ္...။
အဲဒီေသာင္းက်န္သူေတြက အင္တာနက္ေပၚတတ္ခ်င္ရင္ ယူနီေဖာင္းအျပည့္အစံု၀တ္တယ္...။စစ္ေရးျပေလးေလွ်ာက္ျပီး စည္းကမ္းရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္...။
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ရႊာသားေတြလို သူလိုငါလို ၀တ္တယ္...။ရႊာထဲမွာ ေနတယ္...။ဒီကစစ္တပ္ဆိုတာ
ယူနီေဖာင္းဆင္တူနဲ ့ ေသနတ္ကို္ series အလိုက္ ကိုင္လာတာ...။ဒင္းတို ့က ရြာသားေတြလိုပဲ လမ္းေလးေလွ်ာက္လိုက္ ပ်ိဴးေလးနႈတ္လိုက္နဲ ့ အခြင့္သာရင္ ဖြက္ထားတဲ့ ေသနတ္နဲ့ ပစ္ျပီး ရြာသားေတြနဲ့ ေရာေျပးေရာ...။ကဲ...စစ္တပ္က ျပန္ပစ္ရင္ ရြာသားကိုပစ္ပါတယ္ ေျပာေရာ...ငါလခြမ္းမွတဲ့...။
တခါတေလမ်ား စခန္းနားလာျပီး မွ်စ္ခ်ိဴးသလိုလို ဝါးခုတ္သလိုလိုနဲ ့ မိုင္းေထာင္သြားတာတို ့ ေခ်ာင္းပစ္သြားတာတို ့နဲ ့ခင္ဗ်...။ပထမတစ္ခါေလာက္ စစ္တပ္ကခံလိုက္ရရင ္မွတ္သြားျပီေလ...။ေနာက္တေခါက္လာရင္ ဒီကေကာင္ေတြကထပ္အနာမခံေတာ့ဘူး..။ပစ္ျပီေလ..အဲ---အဲလိုျဖစ္ေရာ...အျပစ္မဲ့ရႊာသားတဲ့ေလ...။
တခါတခါက်ေတာ့လည္း တကယ့္ရြာသားေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္..ဒါကလည္း အေပၚမွာက်ေနာ္ ေျပာခဲ့သလိုပဲ...အဲဒီေသာင္းက်န္သူ က ရႊာသားေတြလို၀တ္ျပီး ရႊာသားေတြလို အလုပ္လုပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ပစ္-ေျပး လုပ္တတ္လြန္းလို ့...။ အဲလိုေလးေတြ အမွား ရွိတတ္တာေတာ့ ဝန္ခံပါတယ္...။ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္ ေပါ့ဗ်ာ...။အဲဒါမ်ိဴးမွန္ေနရင္ တကယ္လည္းေၾကကြဲရပါတယ္..။
အဲလိုလုပ္မိတဲ့ စစ္သည္ေတြအတြက္ ဥပေဒ ရွိပါတယ္...။စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နဲ ့အညီ အေရးယူပါတယ္..။

ဇာဂနာ လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေျပာဆို

ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္ကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ႔ ေဝဖန္ေရးလုပ္ေဆာင္သူ ဇာဂနာ ရဲ႕ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔နဲ႔ ကရားေရလႊတ္ေျပာေနတဲ႔ စကားေတြအတြက္ အလြန္အင္မတန္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ၿဗိတိန္နုိင္ငံမွ အမည္မေဖာ္လိုတဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဇာဂနာ ကဲ႔သို႔ လက္လႊတ္စပယ္ ေျပာတတ္တဲ႔ အစိုးရအတုိက္အခံကို ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ မေတြ႔ဖူးေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အေျပာအဆိုအတြက္ ျပန္ေတာင္းပန္သင္႔တယ္လို႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အရင္တုန္းက ဇာဂနာကို အလြန္ အထင္ႀကီးခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။

ဇာဂနာဟာ အိုင္က်ဴ ၅၀ ရွိသူေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာေဆြးေႏြးခဲ႔လဲဆိုၿပီး မိန္းမဆန္စြာ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။ ဇာဂနာရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္က တစ္ကမၻာလံုးမွ ရွိသမွ် လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အားလံုးကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္မွ ဥပေဒ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"ဇာဂနာ ေျပာတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရမ္းစိတ္ပ်က္မိပါတယ္... လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြျဖစ္တဲ႔ ဂၽြန္မက္ကိန္း တို႔လည္း ဇာဂနာကို စိတ္ပ်က္ေနၾကတယ္... ဇာဂနာရဲ႕ ပရမ္းပတာ စကားေတြအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္မိပါတယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။

Saturday, 22 October 2011

အတိုက္အခံဆိုတာ ေထြးပိုက္ အားေပးရမယ့္အရာ

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္က ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။)
ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ ျပည္သူလူထု ဆိုတာ အားလံုး သိၾကတဲ့ အတုိင္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ေပါင္းစံု၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေပါင္းစံု၊ ေနာက္ခံ ကားေပါင္းစံု ရွိၾကတဲ့ လူေတြ ပါဝင္တယ္ဗ်။ အဲဒီလို လူေပါင္းစံုကို ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အဓိက ထားရွိရမယ့္ စိတ္အေျခခံ (Mindset) ကေတာ့ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ (Tolerance) ပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်။ မိမိနဲ႔ လူမ်ိဳးခ်င္း၊ အယူဝါဒခ်င္း၊ ဘာသာ စကားခ်င္း၊ ယံုၾကည္မႈခ်င္း မတူတဲ့ အျခားသူေတြ အေပၚ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးဟာ ဒီမိုကေရစီကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္လို႔ ပါးစပ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေအာ္ဟစ္ ေနပါေစ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဆူးေညႇာင့္ ခလုတ္ အမိႈက္ သ႐ိုက္သာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။
တစ္ေရာင္တည္းျခယ္မဟုတ္
သမိုင္း အဆက္ဆက္ ပန္းခ်ီ ဆရာေက်ာ္ႀကီးေတြရဲ႕ သမိုင္း တင္ေလာက္တဲ့ ဘယ္ပန္းခ်ီကားမွ ေဆးေရာင္ တစ္ေရာင္တည္းနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာ မဟုတ္ဘူးဗ်ာ။ ေထြျပားစံုလင္တဲ့ ေဆးေရာင္ေတြကို အဖိအေဖါ့ အထူအပါး မွန္ကန္စြာ ေနရာတက် ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးဆြဲ ထားတာခ်ည္း ျဖစ္တယ္ဗ်။ အဲသလိုပဲ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာလည္း 'မတူကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားရဲ႕ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ' (Unity of Diversities) ျဖစ္တယ္ဗ်။ 'ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူ' အေတြးအေခၚဟာ ဒီမိုကေရစီကို အေျခက တူးၿဖိဳ လိႈက္စားပစ္မယ့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ 'ပန္းေပါင္းတစ္ရာ ပြင့္ၾကပါေစ။ အေတြးအေခၚ ဂိုဏ္းေပါင္းတစ္ရာ ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုၾကပါေစ' ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚသာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကိုက္ညီ ဆီေလ်ာ္တဲ့ အေတြးအေခၚ ျဖစ္တယ္ဗ်။

Friday, 21 October 2011

ရယ္ဒီကယ္ေတြကို ေမ့လိုက္ေတာ့

ဒဂံုသား
အခုတစ္ေလာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲေတြက ျမန္လြန္း လွသျဖင့္ ဒဂံုသားတို႕ ဘာမွ မေရးႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျဖစ္ေနသမွ် သတင္းေတြကို လိုက္ဖတ္ရလို႔ပင္ မေလာက္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခု အေျခအေန အားလံုးကို သံုးသပ္ လိုက္လွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲကေန အလုပ္လုပ္လို႔ ရႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ င္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ား၊ ထိုကဲ့သို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္ ေထာက္ခံ ေရးသား အားေပးခဲ့သူမ်ား မွန္သည္ ဆိုတာေတာ့ ထင္ရွားလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဟုိအခ်ိန္တုန္း ကေတာ့ ဒီလူေတြကို စစ္တပ္နဲ႕ ေပးစားခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္ စာရင္းေတာင္ သြင္းခဲ့ၾကသည္။ သားအရြယ္ ေလာက္ လူမ်ားက အဖိုး အရြယ္ေလာက္ ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚမွာ ရစရာ မရိွေအာင္ ဖဲ့ခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ျပဴတာ တစ္လံုးနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္ေအာင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ ဆင္ၾကစို႔ဟု လံႈ႕ေဆာ္ရင္း တပ္ေပါင္းစု ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခဲ့တာလည္း မွတ္မိေသးသည္။ အခုေတာ့ အဲဒီ တပ္ေပါင္းစု အသံလည္း မၾကားရေတာ့၊ ေငြေတြလည္း ပလံု ျဖစ္ကုန္ၿပီ ထင္သည္။
မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ အစိုးရသစ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ အေျပာင္းအလဲ ေတြက အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္၍ ျပန္မေျပာ ျပေတာ့ပါ။ သို႕ေသာ္ ဒီအေျပာင္း အလဲေတြက ရလာသည့္ လြတ္လပ္မႈေတြကို ျပည္တြင္းမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး အသံုးခ် ေနသူမ်ား ထဲတြင္ ဘာမွ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ဘူး၊ စစ္ကၽြန္ဘဲ ဆက္ျဖစ္ေနမွာဟု ေျပာဆိုခဲ့သူေတြက ေရွ႕ဆံုးက ပါေနတာကို ေတြ႕ရတာလည္း တရားက်ဖို႕ ေကာင္းသည္။ တစ္ခါတစ္ခါ က်ေတာ့လည္း ဒီလူေတြကပင္ ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ တိုးတက္မႈ ေႏွးတယ္၊ အားမရဘူး ဆိုၿပီး ေျပာတာ ေတြလည္း ၾကားရသည္။ သို႕ေသာ္ သူတုိ႕ အဲဒီလို ေျပာတာေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြေပၚမွာ ေဖာ္ျပခြင့္ရ တာ၊ ျပည္ပ မီဒီယာေတြ အေပၚမွာ ေျပာလို႕ ဘာမွအေရးယူမခံရတာေတြသည္ပင္လွ်င္ တိုးတက္မႈ ျဖစ္သည္ ကိုေတာ့ ျမင္ပံု မရၾကပါ။ အစိုးရႏွင့္ စကားေျပာေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုပင္ မသိမသာ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုသည္ အထိ လုပ္တာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေလျပည္ ထိုးေနခ်ိန္မွာ ေနာက္က ဗိန္းေဗာင္း တီးတာေတြ လုပ္ေနတာလည္း ေတြ႕ရသည္။

Thursday, 20 October 2011

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ မထိုက္တန္တဲ့ ကိုဇာဂနာ

သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔ (အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔)မွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း (၆၃၅၉)ေယာက္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးတဲ့ အထဲမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ အတြက္ အက်ဥ္းက် ေနသူေတြထဲက ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မရွိဘူးလို႔ ယူဆရတဲ့သူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြ၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူေတြလည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအထဲက လူပ်က္ ဇာဂနာလည္း ပါဝင္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုဇာဂနာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးလိုက္တဲ့ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ရင္ မွားပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ အျပဳသေဘာ ေျခလွမ္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာကေတာင္ တအ့ံတၾသ ျဖစ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူပ်က္ ဇာဂနာ ကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္လြတ္ျခင္းပဲ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါအုံး၊ သိပ္မယုံၾကည္ဘူး၊ အက်ဥ္းသားေတြကို အကုန္ လႊတ္ေပးလိုက္ပါလား၊ ကိုယ့္အိပ္ကပ္ထဲက စိုက္ေပးရတာမွ မဟုတ္တာ၊ ဖမ္းထားတဲ့သူေတြက သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ဖမ္းထားတဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူး စတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရသစ္နဲ႔ ျပည္သူေတြu လက္နဲ႔ေရးေန တာကို ေျခနဲ႔ဖ်က္ လုပ္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

KIA က အယ္ဂ်ားဇီးယားသတင္းဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လုပ္ၾကံသတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ရန္စီစဥ္ေနဟုဆို

  သတင္းေထာက္ Abderrahim Foukara
အယ္ဂ်ားဇီးယားသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ Gabriel Elizondo ႏွင့္ Abderrahim Foukara တို႔ဟာ ေရႊလီျမိဳ႕ မွတစ္ဆင့္ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ေန႕စဥ္သတင္း ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖၚျပထားခ်က္အရသိရွိရပါသည္ ။

 သတင္းေထာက္ Gabriel Elizondo

 
 ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ KIA  ျဖစ္ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္လူထုမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ လက္ရွိတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္က ဒုကၡသည္ေတြဟာ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံုမ်ိဳးဖန္တီးရိုက္ကူးၿပီး အယ္ဂ်ားဇီးယားသတင္းဌာနမွာ ထုတ္လႊင့္သြားမမွာျဖစိေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းမွာေဖၚျပထားပါတယ္ ။

ဇာဂနာေဆးစစ္ဖို႔ လိုေနၿပီလား (သို႔) ဇာဂနာအေပၚ ေမးခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား


သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ ေထာင္ကေန သူမ်ားထက္ေစာၿပီး လြတ္လာတဲ့ လူပ်က္ဇာဂနာ တစ္ေယာက္ဟာ SSA ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္လို လြတ္လြတ္ခ်င္း က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္ ခံယူသင့္ပါတယ္။ ဇာဂနာအေနနဲ႔ ေဆးစစ္သင့္တာကေတာ့ သူရဲ႔ စိတ္ေရာဂါ က်န္းမာေရးကိုပါပဲ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေထာင္ကထြက္လာလာခ်င္း သူ႔ကိုလႊတ္ေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ စကားမေျပာဘဲ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုက ေမးသမွ် ဟာေတြကို စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေပါက္ကရ ေလွ်ာက္ေျပာခဲ့လို႔ပါပဲ။

ေအာက္က ေမးခြန္းေလးေတြနဲ႔ ပံုေတြကို ၾကည့္ၾကည့္ရင္ ေရွ့ေနာက္ အေျပာမညီစြာနဲ႔ စိတ္လြတ္ ကိုယ္လြတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဇာဂနာရဲ႔ စိတ္အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
 

Wednesday, 19 October 2011

ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆတက္ထမ္းပိုး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ပါေစ

ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူအမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾက သလို မီဒီယာတိုင္းကလည္း ဒီကိစၥကို ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိ းနဲ႔ ေဝဖန္သုံးသပ္ ေရးသား ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီစီမံ ကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ဘက္မွာေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာပါ မီဒီယာေတြက သူ႔သေဘာသူ ေဆာင္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရးသားေဝဖန္ ေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထိုးႏွက္မႈေတြ ရွိေနတာကိုလည္း ေတြ ႕ရွိရပါတယ္။
ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ China Power Investment Corporation(CPI) နဲ႔ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး စတင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆ဝဝ ကုန္က်မယ့္ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းအပါအဝင္ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္ ခုနစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂ဝ ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဘက္ကလည္း ဒီျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားမွာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ခံစားရမွာ စတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီစိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြ ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ထဲထဲဝင္ဝင္ ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို အေလးထား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိလာ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆုိင္းထားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ ျပည္သူကို အသိေပး ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရ ပီပီ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆႏၵကို အေလးထား ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ ရြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံးက ႀကိဳဆိုရမယ့္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးကိုကိုလြင္ႏွင္႔ ဧရာဝတီတို႔ အင္တာဗ်ဴး

ေမး။ ။ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရတဲ့ Swedish ေရဒီယိုမွာ ဦးကိုကိုလိႈင္ကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျမန္မာျပည္မွာ ၆၀၀ ပဲရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သတင္း တခုၾကားရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Confirm လိုခ်င္လို႔ပါ။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အတိအက်စာရင္းေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။ အတိအက် စာရင္းလိုခ်င္ရင္ေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ေတာင္း ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔လုပ္ထားတာ ဆိုေတာ့။

ေမး။ ။ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ တျခား လူ႔အခြင့္ေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ေတြကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၀၀ လို႔ ေျပာေနတာ ဆိုေတာ့ ဒီလို မ်ဳိး ကြာျခားခ်က္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ဦးကိုကိုလိႈင္အေနနဲ႔ ဘာမ်ားမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ အျပင္ဘက္က စာရင္းကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ အတိအက်ေကာက္ခံဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေတာ္ေတာ္နည္း တာေပါ့ အျပင္ကေကာက္ရတာကိုး။ အျပင္ကေကာက္ရတဲ႔အခါၾကေတာ့ စာရင္းေတြကအတိအက်ရႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခါ သူတို႔လည္းပဲ စိတ္မွန္းတဲ႔ အထဲကပဲ ရွိေကာင္းလည္း ရွိလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း လြတ္သြားတာ မသိလိုက္တာလည္း ျဖစ္ ေကာင္းလည္း ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။ ဒီဘက္မွာၾကေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ ေသခ်ာစရင္းဇယားနဲ႔ ကိုင္ၿပီးေတာ့ တြက္တာၾကေတာ့ ပိုၿပီး တိ က်ႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္လည္း က်ေနာ္ထင္တယ္၊ တခ်ဳိ႕ဟာလည္း ဒါ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ က်တဲ႔အက်ဥ္းသားလား၊ ရုိးရုိးအက်ဥ္းသားလား ဆိုတာ Definition သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမွာလည္း ကြဲလြဲခ်က္ရွိရင္လည္း ရွိမွာေပါ့။ အဲဒါေတာ့ က်ေနာ္ အေသအခ်ာ မသိဘူး။ မသိဘူးဆိုတာ အဲဒီစာရင္းဇယား အတိအက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ မရွိဘူးေပါ့ေနာ္။

ေမး။ ။ ဒီၾကားထဲမွာလည္း ထပ္လႊတ္ေပးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဦးကိုကိုလိႈင္ အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အဲဒါေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႔က ေသခ်ာမသိဘူးေပါ့ေနာ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း တာ၀န္ရွိတဲ႔သူေတြ ေျပာေနၾကတာေတာ့ ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေပးလိမ့္မယ္လိုေတာ့ ေျပာေနၾကတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အႀကံေပးဆိုေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိးအင္မတန္ တိက်တဲ႔ သတင္းမ်ဳိးေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေျပာႏိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။

Tuesday, 18 October 2011

ဒီမိုကေရစီနုိင္ငံႀကီးျဖစ္တဲ႔ အေမရိကန္မွာ ဆႏၵျပလွ်င္ ရဲက ငရုတ္ေကာင္ရည္နဲ႔ မ်က္လံုးကို ပက္ဖ်န္း သည္ဟုသိရ

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ေငြေၾကး ေစ်း ကြက္ ျဖစ္သည့္ ေ၀ါလ္ထရိတ္ လမ္းရွိ မသမာ သည့္ အရင္း ရွင္ မ်ား ကို အႀကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင္႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင္႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆန္ ့က်င္ ဆႏၵ ျပ ေန သည့္ Occupy Wall Street လႈပ္ ရွား မႈ အဖြဲ ့ ၀င္မ်ား ကို အေမရိကန္ရဲမ်ား က ငရုတ္ ေကာင္း မႈန္ ့မ်ား ထည့္ ထား သည့္ မႈတ္ ေဆး ဗူးမ်ားျဖင့္ ပက္ ဖ်န္း ခံ တယ္လို႔ သတင္းစာမ်ားမွာ ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။သမၼတအိုဘားမား တက္လာၿပီးကတည္း စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ႔တဲ႔ အေမရိကန္နုိင္ငံမွာ နုိင္ငံသားေတြက စိတ္မရွည္နုိင္ေတာ႔ပဲ ဆႏၵျပမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာ ဒါနဲ႔ဆို ခဏခဏ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ ရွိ ဆႏၵျပ သူမ်ားက ေ၀ါလ္စထရိ ၊ H လမ္းမ နဲ႔ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စုေဝး ဆႏၵျပေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နယူးေယာက္ တြင္ လည္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ သည့္ ဆႏၵျပ သူ မ်ား သည္ ၎ တို ့ ၂၂ ရက္ၾကာ စခန္း ခ်ရာ ဇာကိုတီ ပန္းၿခံ မွ ေအာက္ မက္ဟတ္တန္ ရွိ ၀ါရွင္တန္ ရင္ျပင္ သို ့ ခ်ီတက္ၾက ရာ လူေထာင္ ေပါင္း မ်ား စြာ ပါ၀င္ ခဲ့ သည္။

ေကာ္လိုယာဒို ျပည္နယ္ ဒင္ဗာ ၿမိဳ ့ မွာလည္း လူ ၇၀၀ ခန္ ့က ဗဟို ဘဏ္ ေရွ ့ တြင္ စု ရံုး ၿပီး ဆႏၵျပ ၾကသည္။

OWS လႈပ္ရွား မႈ မ်ား ကို အေမရိကန္ ၿမိဳ ့ ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ရွိ ၿမိဳ ့ ေပါင္း ၁၀၀ ခန္ ့တြင္ က်င္း ပ ႏိုင္ခဲ့ သည္ ။

မင္းကိုနုိင္အတြက္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္း အိပ္ဖြင္႔ေပးစာ

ကိုမင္းကိုနုိင္ေရ... ဒီေန႔ဆိုရင္ ခင္မ်ားလည္း ၄၉ ႏွစ္ျပည္႔ၿပီ... ၄၉ ႏွစ္ဆိုတာ မိုက္မဲမႈမွာ ေက်နပ္ေနရမယ္႔ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ႔ဘူးဆိုတာ သတိရဖို႔လိုၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၈၈ မွာ လမ္းႀကံဳလို႔ ျမန္မာ႔နုိင္ငံေရးေလာကထဲ ပါလာသူလို႔ ေျပာၾကတယ္.. တကယ္ေတာ႔ အဲလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ၊ ၈၈ ေက်ာင္းသား အားလံုးက လမ္းႀကံဳလို႔ ျမန္မာ႔နုိင္ငံေရးေလာကမွာ ပါလာတာပါ။


၈၈ တုန္းက ေက်ာင္းသားေတြက အရင္တုန္းက နုိင္ငံေရးဆိုတာလည္း စိတ္မဝင္စားဘူး၊ နုိင္ငံေရးဗဟုသုတလည္း မရွိၾကဘူးဆိုတာ ကိုမင္းကိုနုိင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ အသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚဆိုတာ အေဝးႀကီးပါ၊ နုိင္ငံ႔သမိုင္းေတာင္း ေကာင္းေကာင္းသိၾကတဲ႔ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေတာင္ အရမ္းနည္းခဲ႔ပါတယ္။

၈၈ တုန္းက ဆႏၵျပခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ အမွတ္ေကာင္းၿပီး ထူးခၽြန္တဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေတြက အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ အနည္းဆံုးက ဥပေဒ သမားေတြနဲ႔ သမိုင္း ေမဂ်ာေတြ ဆိုတာကို ကိုမင္းကိုနုိင္တို႔ မွတ္မိအံုးမယ္ထင္ပါတယ္။

စာဖတ္အားေကာင္းၿပီး ထူးခၽြန္တဲ႔ ေဆးေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြက ကိုမင္းကိုနုိင္တို႔ လို ဆႏၵ မျပလို႔ဆိုၿပီး ကိုမင္းကိုနုိင္ ကိုယ္တုိင္ ေဆးေက်ာင္းသားေတြ ဆီကို ထမီထုတ္ေတြ သြားပစ္ခိုင္းခဲ႔တယ္ေလ။

ခုျပန္စဥ္းစားၾကည္႔ရင္ေတာ႔ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ပဲ လုပ္ခဲ႔တာေတြအတြက္ စိတ္ပ်က္မိတယ္ဗ်ာ။

စာဖတ္အားေကာင္းၿပီး ထူးခၽြန္တဲ႔ ေဆာင္းေက်ာင္းသားေတြမပါ၊ ဥပေဒ ေက်ာင္းသားနဲ႔ သမိုင္း ေက်ာင္းသားေတြ မရွိတဲ႔ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔ေတြက နုိင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုေတာ႔ အခ်င္းခ်င္း မယံုမၾကည္စိတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ႔ၾကတာကို မေမ႔ေလာက္ေသးဘူးထင္ပါတယ္။

ဒါေတြ ထားလိုက္ပါေတာ႔။ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကို ျပန္မေျပာေတာ႔ပါဘူး။ နုိင္ငံေရးမွာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ ပါလာတယ္ဆိုတာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြက နုိင္ငံေတာ္နဲ႔ လူထုအတြက္ ဘာေတြလုပ္ခဲ႔လို႔လဲ၊ ဘာဥပေဒေတြ ျပဌာန္းနုိင္ခဲ႔လို႔လဲ၊ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘယ္တာဝန္ေတြ ယူခဲ႔ရလို႔လည္းလို႔ ဒီေန႔လူငယ္ေတြက ေမးရင္ ေျဖစရာမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဘာလုပ္ခဲ႔လို႔လည္းဆိုေတာ႔ ဘာမွမွမလုပ္ခဲ႔တာပဲ။

လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပတာက နုိင္ငံေရး လုပ္တာလို႔ ဒီေန႔အထိ အသက္ ၅၀ ဝန္းက်င္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ထင္ေနၾကတာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပဖို႔ ၈၈ ေက်ာင္းသားမွ မဟုတ္ဘူး လူတုိင္းလုပ္နုိင္ပါတယ္။ ဘာဥပေဒမွ နားမလည္၊ ဘာသမိုင္းေၾကာင္းမွ မသိတဲ႔ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ႔ၾကလို႔ အဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ႔ရတာ ကိုမင္းကိုနိုင္လည္း အသိပါ။

အဲဒီေန႔က လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ထဲကို ကိုမင္းကိုနုိင္ ထမင္းထုတ္ေတြ လက္ႏွစ္ဖက္က ဆြဲၿပီး လြယ္အိပ္တစ္လံုးနဲ႔ ဝင္ခဲ႔တယ္။ ၿပီးေတာ႔ အလုပ္မရွိလို႔ ထုိင္ေနတဲ႔ ဆိုက္ကားသမားေတြနဲ႔ အထမ္းသမားေတြကို ထမင္းထုတ္တစ္ေယာက္တစ္ထုတ္ဆီေပး၊ ပိုက္ဆံ ၁၅၀ ဆီ ေပးၿပီး ဆႏၵျပဖို႔ ကိုမင္းကိုနုိင္ လာေခၚတယ္ေလ။

ေနာက္ေတာ႔ ဆႏၵျပရံုတင္မကေတာ႔ဘူး ဓာတ္တိုင္ေတြ ဖ်က္ဆီး၊ မီးပိြဳင္႔ေတြ ရိုက္ခြဲ၊ ဂိုေဒါင္ေတြ မီးရိႈ႕ ေတြပါ လုပ္လာၾကျပန္တယ္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ နိုင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆိုတာ ဒါေတြပါပဲ။

ေနာက္ဆံုးေတာ႔ ကိုမင္းကိုနုိင္လည္း အျပစ္ေတြ ေဆးေၾကာဖို႔ အဖမ္းခံရတယ္၊ က်န္တဲ႔ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕လဲ ဖမ္းမွာ ေၾကာက္ၿပီး ေခြးေျပးဝက္ေျပးနဲ႔ နယ္စပ္ကို ေျပးၾကတယ္။ ခုေတာ႔ ေကာင္းစားေနၾကပါၿပီ။ ၁၉၈၈ ဆိုတာ ျမန္မာ႔ နုိင္ငံေရးအတြက္ အခ်ိန္းအေျပာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေတာ႔ မသိဘူး။ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ ဘဝ ကိုေတာ႔ တကယ္ ခ်ိန္းေျပာင္းေပးခဲ႔တာ အမွန္ပါပဲ။ အခုဆိုရင္ အေမရိကား၊ ေနာ္ေဝ၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ပန္၊ ေၾသာစေၾတးလ် နိုင္ငံဆံုမွာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး ေကာင္းစားေနၾကပါၿပီ။

ကိုမင္းကိုနုိင္တို႔ကိုလည္း " ေျပးလို႔ရတာ မေျပးပဲ... -င္ယားၿပီး အဖမ္းခံတဲ႔ေကာင္ေတြ နည္းေတာင္နည္းေသတယ္" လို႔ က်ိန္ဆဲ ေနၾကသူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိကုန္ၿပီ။ လက္ရွိအစိုးရဲ႕ သေဘာထားေပ်ာ႔ေျပာင္းမႈ ေၾကာင္႔ ကိုမင္းကိုနုိင္လည္း မၾကာခင္မွာ လြတ္လာနုိင္ပါတယ္။ အသက္ ၄၉ ႏွစ္ဆိုတာ ငယ္ေတာ႔တဲ႔ အရြယ္မဟုတ္ပါဘူး။ လိမ္လိမ္မာမာေနၿပီး ရိုးရိုးသားသား လုပ္စားရင္ ေနာက္မက်ေသးပါဘူး။

နိုဘယ္ဆုႀကီးလည္းရ၊ တျခား ဆုေတြကလည္း တစ္လကို ႏွစ္ဆုေလာက္ အလိုလိုေနရင္ ရေနတဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္ "မတာရားတဲ႔ အမိန္႔ဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက" ဆိုတာ ကေန "အသံုးခ်ခံရရင္လည္း ေက်နပ္တယ္" ဆိုတဲ႔ ေလသံေျပာင္း လိုက္ရတဲ႔ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳပါ။ ေထာင္ကထြက္လာရင္ ဘာႀကီးျဖစ္မယ္ ညာႀကီးျဖစ္မယ္လို႔ေတာ႔ ႀကိဳၿပီး ေမွ်ာ္လင္႔မထားပါနဲ႔။ နုိင္ငံတကာနဲ႔ အဆင္ေျပပါတယ္၊ ဆုေတြ တစ္အိမ္လံုး ျပည္႔ေနပါတယ္ ဆိုတဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္ ဘာမွ မျဖစ္တာ အားလံုးအသိပါ။ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ ဒီေန႔ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္မွာ ၈၈ တုန္းက လမ္းေပၚ ထြက္ ဆႏၵျပဖူးရံုေလာက္ကို ဒီေခတ္ႀကီးမွာ နုိင္ငံေရးသမားလို႔ ေခၚလို႔မရေတာ႔ဘူး။

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ႔ ေထာင္ထဲမွာ လိမ္လိမ္မာမာေနပါဗ်ာ။ အလုပ္မရွိရင္လည္း ကိုဇာဂနာလို ေၾကာင္ေရခ်ိဳးေပးပါ။ ကိုဇာကနာကေတာ႔ ေထာင္ထဲမွာ တရားထိုင္တာ၊ အသိပညာရမယ္႔ စာေတြ ဖတ္တာ မလုပ္ပဲ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ေမြးၿပီး အလုပ္မရွိ ေၾကာင္ေရခ်ိဳးေပးခဲ႔တယ္ေျပာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ႔ အခ်ဳပ္ကထြက္မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ခဏခဏ သြားျဖစ္ၾကတယ္။ ကိုမင္းကိုနုိင္လည္း တစ္ခုခုကို အာယံုစိုက္ပါ။ ဟင္းေတြ ယူမလာနဲ႔ လို႔ ေအာ္ေနၿပီး ၉၆ ပါး ေရာဂါ ျဖစ္ျပေနျပန္ရင္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ျပည္သူ႔အတြက္ လုပ္တာ ခံရဲတယ္ ဆိုတဲ႔ စိတ္မ်ိဳး ေမြးၿပီး ေထာင္ဝင္စာလည္း မေတြ႔ခိုင္းပဲ၊ ဘာမွလည္း မေမွ်ာ္လင္႔ပဲေနနုိင္ေအာင္ေနပါ။ ယုတ္စြအဆံုး အစိုးရက လြတ္ရက္မေစ႔ပဲ လႊတ္ရင္ေတာင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာအားျဖင္႔ ေထာင္ကမထြက္ဘဲ ဆက္ေနပါ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဥပဒိရုပ္ မဟုတ္


ေမြးေန႔မွာ အဓိကဆုေတာင္းေပးခ်င္တာကေတာ႔ ကိုမင္းကိုနုိင္ရဲ႕ ေရွးဘဝက အကုသိုလ္ေတြ မ်ားခဲ႔လို႔ ဒီဘဝမွာ ေထာင္ခ်ခံေနရတဲ႔အတြက္ အဲဒီ အကုသိုလ္ေတြ အျမန္ေက်ပါေစလို႔ စုေတာင္းေပးပါတယ္။ ျပဳသူအသစ္ ျဖစ္သူအေဟာင္းဆိုတာလည္း ကိုမင္းကိုနုိင္ ၾကားဖူးမွာပါ။ အခု ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံေနရတာဟာ အရင္ဘဝေတြက၊ ဒါမွ မဟုတ္ ငယ္ငယ္တုန္းက သူတပါးကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖို႔၊ အေဖာ္မဲ႔ေအာင္ လုပ္ဖို႔နဲ႔ အျခား စိတ္ပုတ္စိတ္ယုတ္ ေတြ ထားခဲ႔၊ လုပ္ခဲ႔လို႔ ခုခ်ိန္မွာ ျပန္ခံရတာပါ။ ကိုမင္းကိုနုိင္လည္း ဘာသာေရး အားနည္းသူမဟုတ္ေတာ႔ ဒီသေဘာတရားကို နားလည္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အခုခ်ိန္က စ ၿပီး စိတ္ေကာင္းေကာင္းေလးထားပါ။ ၈၈ တုန္းက လမ္းေပၚထြက္ ၾက သူခ်င္းအခ်င္းခ်င္း မိုးသီးဇြန္း တို႔ကေတာ႔ သက္ေတာင္႔သက္သာ ခ်မ္းသာေနၿပီး၊ ကိုမင္းကုိနုိင္က်ေတာ႔ သံတုိင္ၾကားမွာ ေရာက္ေနရတာဟာ ကိုမင္းကိုနုိင္လုပ္ခဲ႔တဲ႔ အကုသိုလ္ေတြ သိပ္မ်ားေနလို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ ကိုမင္းကိုနုိင္ အပါအဝင္ တျခား ေထာင္က်ေနသူေတြအားလံုးရဲ႕ အကုသိုလ္ေတြ အျမန္ေက်ဖို႔ ဆုေတာင္းပြဲေတြ လုပ္ေပးပါအံုးမယ္။


ေဒါက္တာလိႈင္ျမင္႔ (မံုရြာ) 

                                           Myanmarexpress ဘေလာ့ခ္ )   မွကူးယူေဖာ္ျပပါေၾကာင္း ။

အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေပးျခင္းကို ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ႀသစေႀတးလ်၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ တို႕ ႀကိဳဆို


အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေပးျခင္းကို ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ႀသစေႀတးလ်၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ တို႕ ႀကိဳဆို
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အက်ဥ္းသား ၆,၃၅၉ ဦးလႊတ္ေပးျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၊ ဥ ေရာပသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏိၵယႏွင့္ ဒိန္းမတ္ အပါအ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက၀မ္း ေျမာက္၀မ္းသာႀကိဳဆုိလိုက္သည္။
အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းသည္ သိသာ ထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ရလဒ္ တစ္ခုကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေရးပါ သည့္ ေျခလွမ္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကား သည္။ အက်ဥ္းသား ၆,၃၅၉ ဦးကုိ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးလိုက္သည့္ ျမန္မာအစုိးရ ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႀကိဳဆုိ ေၾကာင္း အက်ဥ္းသား အားလံုး လႊတ္ေပး ျခင္းေၾကာင့္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မွန္ကန္မႈ (Political Correctness)

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
(လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာက လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို အုိင္က်ဴ ၅၀% ပဲ ရိွတယ္ဆိုၿပီး ပ်က္လံုး ထုတ္ခဲ့တဲ့ အေပၚ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္ရဲ့ အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ေယာက္ ေယာက္ကမ်ား ဇာတ္သဘင္ ပညာရွင္ေတြဟာ ဖက္ခြက္စားျဖစ္လို႔ ဉာဏ္ရည္ ၄၀% ပဲရိွတယ္လို႕ ပ်က္လံုး ထုတ္ခဲ့ရင္ ဇာဂနာ ဘာေျပာမလဲလို႔ပဲ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ပ်က္လံုး ထုတ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ၊ က်င့္၀တ္ေတြ ရိွတယ္ ထင္တာ ပါတယ္။)
စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္က ျမန္မာျပည္တြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ တိုင္းျပည္ အသည္းစြဲ ပုဂိၢဳလ္သည္ ယခင္အပါတ္က ေထာင္က လြတ္လာသူ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ ျဖစ္သည္။ အျခား နာမည္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ မင္းကိုႏိုင္မွာ ေက်ာင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္သာ ပိုလူႀကိဳက္မ်ား၍ တစ္ျပည္လံုး အေနတြင္ တတိယ ေနရာ ေလာက္မွာသာ ရိွသည္။
လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာကို တိုင္းျပည္က အသဲစြဲၾကျခင္းမွာ သူတို႔ကိုယ္စား အာဏာရွင္ စနစ္ႀကီးကို ရဲရဲေတာက္ တိုက္ယံုမက တိုက္စြမ္းရည္လည္း ထက္ျမက္သူ ျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။ ေခတ္စံနစ္ကို သေရာ္ ေလွာင္ေျပာင္ေသာ သူ႔ျပက္လံုးမ်ားသည္ ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အထိ လူေတြ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေျပာစမွတ္ ျပဳေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
ဇာဂနာသည္ အလုပ္အားျဖင့္ လူရႊင္ေတာ္/ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမား (Comedian/ public entertainer) အသြင္ ယူထားေသာ္လည္း သူ၏ တကယ့္ အႏွစ္သာရမွာ ႏိုင္ငံေရး ေ၀ဖန္သူ (critics) ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာ့ေႏြဦး ေရာက္ၿပီလား

(Foreign Policy မဂၢဇင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ေန႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားတဲ့ JIM DELLA-GIACOMA ရဲ့ Burma Spring ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။)
အခုအခ်ိန္ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ဖို႕အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္လာခဲ့ သူေတြအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေန႕ေတြပါပဲ။ စစ္ဗိုလ္ေတြ အရပ္ဝတ္ လဲၿပီး အာဏာ ဆက္ယူထားဖို႕ လုပ္ခဲ့တာလို႕ စြတ္စြဲခံရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ အစိုးရဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ခ်ျပခဲ့ၿပီး အဲဒီအတုိင္း လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ 
 
ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္မရိွ၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မရိွဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရသစ္ဟာ လက္ရိွ အေျခအေန ကေန ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႕၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု နည္းလမ္းေတြကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႕ အံအားသင့္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား လာေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္က ေထာင္ထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ သေဘာထား ကြဲျပားေနတဲ့ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က သမိုင္းတြင္မယ့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆိုင္ရာ အဆိုကို အတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕မွာ အစိုးရက အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အျဖစ္ အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးကို ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ေလာက္ပါတယ္ ဆိုတာ အတိအက် မသိရ ေသးေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ကေတာ့ အနည္းဆံုး ၁၂၀ ေလာက္ ပါတယ္လို႕ ခန္႕မွန္း ထားပါတယ္။

အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရွိ သြားေသာအခါ

၂၁ ရာစု ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏အသြင္နိုင္ငံေပါင္းစု၏ သမိုင္း

တစ္ခ်ိန္အခါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဟူရ်္ အထက္ပါပံုကဲ့သို့ဝင့္ထည္စြာတည္ရွိခဲ့ဖူးေလသည္။
ထိုနိုင္ငံတြင္ အစိုးရအား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျဖင့္ ၁ ဦးတည္းရွိေစကာမူ နာမည္အၾကီးၾကီးေပးကာ အတိုက္အခံဟုေခၚေသာ အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ရ်္သဖြယ္ လက္သီးပုန္းျပရ်္တနည္း ေလလိႈင္းမွ အာက်ယ္ရ်္တဖံု တိုက္ခိုက္ၾကေသာ အတိုက္အခံ မ်ားႏွင္ ့လက္နက္ကိုင္(ေလာက္ေလးခြကိုင္ရ်္ A4စာရြက္တြင္ေၾကျငာခ်က္ဟုေရးသားထုတ္ျပန္တတ္ေသာအဖြဲ့သည္လည္း လက္နက္ကိုင္ဟု ခံယူလိုက္တတ္ေသး၏)အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက (ပံုျပင္မ်ား-တရုတ္ေရွးသိုင္းကားမ်ားထဲကလို)မည္သို ့မည္ပံုတိုက္လိုက္ေလသည္မသိ-အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားျပီး
ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လိုက္ေလၾကသတည္း။
ဓေလ့စရိုက္မ်ား
ထိုနိုင္ငံရွိ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယဆိုဗီယက္ ဟူရ်္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားကာ ေျပာတတ္ၾကေသးသည္။
၄င္းကဲ့သို ့နိုင္ငံမ်ားကြဲျပားေနေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္ဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဥၤီး၏ ပံုၾကီးအား ကြဲျပားသြားေသာ
နိုင္ငံတိုင္းတြင္ခ်ိတ္ဆြဲလက္ညိွဴးထိုး ဂုဏ္ယူၾကေလသည္။ထိုဗိုလ္ခ်ဴပ္ဆိုသူ၏ ေနာက္ဆံုး မ်ိဴးဆက္(ေရတစ္ဝက္ တိတိေရာထားေသာ မ်ိဴးမဆစ္) အမ်ိဴးသမီးဆိုသူကား နိုင္ငံတိုင္းတြင္ လွည့္လည္လွ်က္ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ား ၊ မဂၤလာေဆာင္မ်ား ၊အသုဘ မ်ား ၊ဖြင့္ပြဲမ်ား တြင္လည္း အထူးဖိတ္ၾကား
ဝါးတီးဖြင့္လွ်က္ရွိေသးသည္။
နိုင္ငံတိုင္းအေရးၾကံူလွ်င္ ထိုအမ်ိဴးသမီးအား ဖိတ္ၾကားကာ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းျပီး ဟန္ေရးျပကာ
ေနာက္ဆံုး ထိုအမ်ိဴးသမီး၏ စကားလံုးမ်ားအား အမိႈက္ေတာင္းတြင္း ထည့္ကာ မိမိထင္ရာသာ လုပ္ၾကေသာ
ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဓေလ့လည္းရွိ၏။သူ့မအားကြယ္ရာတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ဂိုဘာေခ်ာ့ ဟုတသြယ္
ဂ်ဴနီယာ ဂိုဘာေခ်ာ ့ဟုတနည္း ခ်ီးျမင့္ေျပာဆိုေလသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုကဲ့သို ့နိုင္ငံမ်ားကြဲရျခင္းမွာ သူမ၏ စနက္လည္းမကင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Sunday, 16 October 2011

ထုိ့ေၾကာင့္…… ဤသုိ႔ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူတုိ့က ေက်းဇူးတင္ေနၾကပါသည္


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းဆူ ျပည္ဖ်က္ ဆူပူမႈ၊ ျပည္ပ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ေရတပ္ႀကီးက ျမန္မာ့ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ကာ ျမန္မာ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ေတာေၾကာင္မ်ားက ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို လုယက္ယူရန္ ၾကံစည္မႈ၊ ေဖာက္သည္ ေတာေၾကာင္မ်ားက ျပည္သူပိုင္၊ ႏုိင္ငံပုိင္၊ အမ်ားပုိင္၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ဂိုေဒါင္မ်ားေဖာက္၊ သုိေလွာင္ခန္းမ်ား ဖြင့္ၿပီး ပစၥည္းဥစၥာ မွန္သမွ် လုယက္ သယ္ယူမႈ၊ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းျဖတ္သတ္မႈ၊ သခၤ်ဳိင္းမ်ားမွ အုတ္ဂူမ်ားမက်န္ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး ဂူသခၤ်ဳိင္းမွ အုတ္မ်ားခြာယူေရာင္းစားမႈ စသည့္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္း ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရ မင္းမဲ့ တုိင္းျပည္ပမာ ျဖစ္လာမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔ က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ရသျဖင့္ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္ကို မလႊဲမေရွာင္သာ ဝင္ထိန္း ေပးခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ရရွိသည့္ သပိတ္ ရန္ပံုေငြ မ်ားျဖင့္ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပ်ာ္တၿပံဳးၿပံဳး ေမာ္မဆံုး၊ စားလုိက္၊ ေသာက္လုိက္၊ ဆူပူမႈ တုိးခ်ဲ႕လိုက္၊ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား သပိတ္ မေမွာက္ ေမွာက္ေအာင္ ဝိုင္းညွပ္ ဖိအားေပးလုိက္ျဖင့္ အစိုးရ ယႏၲရားမ်ားလည္း ရပ္တန႔္ သြားခဲ့သည္။ ျပည္သူတုိ႔ အိမ္ထဲမွ အိမ္ျပင္ မထြက္ဝံ့၊ ဆူပူရာ၌ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပါဝင္သူမ်ားသာ အိမ္ျပင္ထြက္၊ လမ္းေပၚ တက္ႏုိင္ၾကသည္။ က်န္ျပည္သူမ်ားကား အိမ္ထဲမွာပင္ စိတ္ဆင္းရဲစြာ ကုပ္ေန ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း မ်ားစြာ၌ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူမ်ား၏ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈကို မခံႏုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ေနၾကသည့္ အဆင့္ ေရာက္ခဲ့ ေလေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ဝင္ထိန္း ေပးခဲ့ရသည္ကို ျမန္မာ စစ္စစ္တို႔က သေဘာ ေပါက္ၾကသည္။

ခ်စ္နည္းမွန္ဖို ့ေတာ့လိုလာျပီ... ညီအကိုေမာင္ႏွမတို့

ကဲ----ကြ်န္ေတာ္တို ့နိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို တကယ္ေရာခ်စ္္တတ္ေနျပီလား...။ဘယ္လိုစိတ္ထားေတြနဲံခ်စ္ေနၾကပါသလဲ...။
ဒို့တိုင္းရင္းသားေတြ တကယ္ေရာ ညီရင္းအကုိ ေမာင္ႏွမ စိတ္ေတြရွိပါေသးလား..။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ဟာ အမိေျမတေနေရာတည္းက တအူထံုဆင္းေတြပါ...။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ့ အမိေျမဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့လူသားမိခင္ေတြလို ေသမ်ိဴးမဟုတ္ရပါဘူး...။
ကမၻာတည္သေရႊ ့ ရွိေနမဲ့ အမိေျမ ပါ...။
ဘာေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မေသတဲ့ အမိေျမ ကို ထာ၀ရ အသက္ရွင္ေနပါလွ်က္ကယ္နဲ့ အေမြခြဲေနၾကတာလဲဗ်ာ 
အိမ္တစ္အိမ္မွာေပါ့ဗ်ာ...အေဖေတြအေမေတြ သက္ရွိထင္ရွားၾကီးရွိေနပါလွ်က္ နဲံ သားသမီးေတြက
ထ ရန္သတ္ျပီး အေမြခြဲၾကမယ္ေဟ့ ဆိုလိုက္ၾကရင္ျဖင့္ အေမေတြအေဖေတြ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ...။
ဒါ ေသမ်ိဴးျဖစ္တဲံလူခံစားခ်က္ကိုေျပာတာေနာ္...။
ကၽြန္ေတာ္တို ့ဧရာဝတီကို ခ်စ္ျပတာကေရာ အေမြလိုခ်င္လို့ မိဘကို ျပန္ေဖာ္လံဖား ၾကတာလားခင္ဗ်ာ...။
 ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့ ခ်စ္ေသာ အမ္ိျမန္မာနိုင္ငံၾကီးဟာ ထာ၀ရတည္တံ့ေနမဲ့ မိဘပါ...။
ဘာလို ့အေမြေတြခြဲေနၾကတာလဲ...။ဒီအိမ္ေလးတစ္လံုးကို စုေပါင္းေဆာက္တည္ျပီး ခိုင္ခိုင္ခံခံ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထိုင္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ...။ရွိတာမွအိမ္ေလးတစ္လံုးတည္း...။
ဒါကို ညီအကိုေမာင္ႏွမ ၁၃၇ ေယာက္ နဲံတူတူမ ေတြ မ်ားစြာ က ဝိုင္းျပီးအေမြခြဲၾကစတမ္းေဟ့ ဆိုရင္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို ့အိမ္ေလးဟာ ထင္းပံုျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္..။

စတုတၳမ႑ိဳင္ကို အားကိုးပါ၊ သို႔ေသာ္ လက္သရမ္းတတ္သည္ သတိထားပါ


ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အစိုးရရဲ႕ သတင္းလြတ္လပ္ခြင္႔ေတြ ေပးမႈေၾကာင္႔ သတင္း ေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ အရင္တုန္းက မျမင္ဖူးတာေတြ ျမင္လာရတာေၾကာင္႔ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြကို လူအမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလာၾကပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြကဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ မေမးနဲ႔ ေန႔စဥ္ထုတ္ေနရံုမကဘူး။ တစ္ေန႔ ၃ ေလးေစာင္ ထြက္ေနလို႔ ဘာဖတ္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ႔ဘူး။ ဒါေတာင္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထပ္ထုတ္ခ်င္ၾကေသးတယ္။ ျပည္သူအတြက္ ရပ္တည္မယ္႔ စတုတၳမ႑ိဳင္ ေတြက ျပည္သူေတြကို တစ္ပတ္တစ္ခါ သတင္းေရာင္းစားလို႔ အားမရေသးဘူး။ ေန႔စဥ္ အျမတ္ထုတ္ခ်င္ၾကေသးတယ္။ စီးပြားေရးေတြ ေသာင္းက်န္းၾကလြန္းတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ သီတင္းကၽြတ္လျပည္႔ေန႔က ျမန္မာအစိုးရမွ သမၼတအမိန္႔နဲ႔ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၆၃၅၉ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသားခြင္႔ ေပးခဲ႔ပါတယ္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေၾကာင္႔ ေထာင္ကထြက္လာမယ္႔ ေထာင္ဘူးဝ မွာ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေပါင္းဆံုမွ သတင္းေထာက္ေတြ စုၿပံဳတိုးေဝ႔ၿပီး ေစာင္႔ေနခဲ႔ၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္တႀကီးျဖင္႔ ၎တို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ သတင္းေထာက္ေတြက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဓာတ္ပံုရိုက္လိုက္ ေနာက္လိုက္ေျပာင္လိုက္ လုပ္ေနၾကေၾကာင္း အင္စိန္ေထာင္ေရွ႕မွ ေစာင္႔ေနခဲ႔သူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။