Monday, 24 October 2011

ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေစာ္ကားေနသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား

KIA အဖဲြ႕ ရမ္းကားမႈမ်ား
၂၀-၁၀-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ KIA အဖြဲ႕ဟု ယူဆရေသာ အဖြဲ႕မွ မူဆယ္ခ႐ိုင္၊ မံုးကိုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ တံုေအာ္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ မန္ကန္ (တိုနား) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၂)ဦးအား ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တံုေအာ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဂမ္ဂ်ီ၏ အေလာင္းကို ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ရေသာ္လည္း မန္ကန္(ဟိုနား) ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးယိန္းတီးမွာ ယေန႔ထိ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္္ပြား
၂၁-၁၀-၂၀၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ (၅)နာရီခြဲက မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဆိုင္းၾကဴကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မူဆယ္-ပန္ဆိုင္း၊ လမ္းအၾကား နမ့္ေတာင္ ေက်းရြာရွိ နမ္းကြက္တာတံတားတြင္ မိုင္း (၁)လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး အျခား ေထာင္ထားေသာ မိုင္း (၄)လံုးအား မူဆယ္ဘီအီးတပ္မွ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ တံတားမွာ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၄၅/၄၆)တြင္ရွိၿပီး တံတားအရွည္ (၁၅)ေပ၊ အက်ယ္ (၂၀)ေပ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မိုင္းေပါက္ကြဲ မႈေၾကာင့္ တံတားအခန္း(၁)ခန္း ၾကမ္းျပင္ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား
၂၄-၁၀-၂၀၁၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈း၃၀ အခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီခရုိင္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရုံးအဝင္ဝ ယာဘက္ျခမ္း ကပ္လ်က္တြင္ရွိေသာ ေမာင္သိန္း (၄၅)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္ဘေအး၏ ဘႀကီးၿဖိဳး ကြမ္းယာဆုိင္ ေဘးတြင္ ရပ္ထားေသာ ပုိင္ရွင္မဲ့ ကေလးစီး စက္ဘီး တစ္စီးမွ အသံျမည္ မုိင္း(၁)လုံး ေပါက္ကြဲ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ေပါက္ကြဲမႈတြင္ စက္ဘီးေနာက္ဘီး ေၾကမြပ်က္စီးျခင္း၊ ယမ္းထုတ္ထား သည္ဟု ယူဆရေသာ (၂)လက္မ ပတ္လည္ခန္႕ရွိ ပလပ္စတစ္ (၃)စႏွင့္ (၂)လက္မ ပတ္လည္ရွိေသာ ပတၱဴ(၂)စ အား ေတြ႕ရွိရၿပီး အျခား တစ္စုံတစ္ရာ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရ ပ်က္စီးမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အခင္း ျဖစ္ပြားစဥ္ အခ်ိန္က ကြမ္းယာဆုိင္ ပုိင္ရွင္မွာ ၎၏ ကေလးငယ္အား အနီးတြင္ ရွိေသာ လက္ဘက္ရည္ ဆုိင္တြင္ အိပ္ရန္ သြားေရာက္ အပ္ႏွံၿပီး ျပန္လာစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသုိ႕ ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရုိင္ရဲမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး တရားခံအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

သဘာ၀ အဖိုးတန္ ရတနာမ်ားအား အစဥ္ကာကြယ္ၾကမည္…

ကမာၻတြင္ သက္ရွင္ေနထိုင္ ၾကသူမ်ားအတြက္ အေျခခံ အက်ဆံုးအရာမွာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုျပည့္စံု ေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈ အက်ိဳးဆက္ မ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ လူ႕သက္တမ္း တိုေတာင္းမႈ၊ အလုပ္စြမ္းရည္ က်ဆင္းမႈ၊ ပညာသင္ယူႏိုင္မႈစြမ္းရည္ က်ဆင္းမႈတို႔သည္ လတ္တေလာ ဘ၀မ်ားကိုသာမက ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား တိုင္ေအာင္ ထိခိုက္နစ္နာ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္၊ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ျဖစ္တည္ ေပါၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အရင္းျပဳ၍ စားနပ္ရိကၡမ်ား ျပည့္စံုၾကြယ္၀စြာ ထုတ္လုပ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္လည္း လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံကာ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္မႈသည္လည္း မ်ားစြာ အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ ဥတုရာသီ၊ ေတာကိုမွီဟူသည့္ ဆိုရိုးအတိုင္း သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ျပဳန္းတီးမႈ မရွိေစေရးအတြက္ သဘာ၀သစ္ေတာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းကာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ မရွိေစေရး၊ သစ္ေတာမ်ား ထာ၀စဥ္ တည္တံေစေရးအတြက္ ျပဳန္းတီး သစ္ေတာ ေနရာမ်ားတြင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္း အသစ္မ်ားကို အစားထိုးကာ လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ ႏိုင္ရံုသာမက ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းစနစ္ကိုပါ ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

စစ္တပ္ ဆိုတာ

စစ္တပ္ က အျပစ္မဲ့အရပ္သားေတြ ပစ္ျပန္ျပိီ..
စစ္တပ္က မုဒိန္းက်င့္ျပန္ျပီ...
စစ္တပ္က ေပၚတာဆြဲျပန္ျပီ...
စစ္တပ္ က မိုင္းေထာင္ျပန္ျပီ..
ငါလခြမ္းမွတဲ့..နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ တရား၀င္ တပ္မေတာ္ ၾကီး က အဲဒီအေျပာေတြနဲ ့ မသိရင္ပဲ
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ေတြ ေရာက္လာေနတဲ့အတိုင္းပဲ..
မေန့တစ္ေန့ကမွ ေတြ့ရာေသနတ္ေကာက္ဆြဲ သစ္ခိုးထုတ္ျပီး M-16/A-1/A2နဲ့ AK 47 / AK 74 /RPG/RPK ေတြကိုေမွာင္ခိုေစ်းနဲ့ မီိးက်ိဴးေမာင္းပ်က္ ဝယ္နဲ ့
ထိုင္းေစ်းထဲက ေတြ့ကရာ ေျပာက္က်ားဝတ္စံု ဆင္ေပးထားတဲ့ အဖြဲ ့ေတြလိုမ်ားေအာင့္ေမ့ေနလားမသိဘူး..

စစ္တပ္ဆိုတာ မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေျပာရရင္ "မ.တစ္ေထာင္သားေတြ" ကို တစ္ေသြးထဲတသံတည္း ျဖစ္ေအာင္
အမိန္ ့ရယ္ ဥပေဒရယ္နဲ ့ ထိန္းခ်ဴပ္ထားတာ...။စစ္သားေတြလည္းလူေတြပဲ...။ဘယ္သူမွ ေခတ္လြန္ဇာတ္ကားေတြလို လူသားစက္ရုပ္ ေတြမပါဘူး...။တခါတေလေတာ့ လူဆိုတာ အမွားနဲ့ေတာ့မကင္းဘူး...။စစ္ေျမျပင္ဆိုတာ ဘယ္ေကာင္ကမွ ပန္းနဲ့ခင္းျပီးမၾကိဴဘူး...။အရာရာကို သကာၤမကင္းစိတ္နဲ ့ ၾကည့္ေနရတာ...။ ၂၄ နာရီလံုးလံုး သတိ ဆိုတာကို ေခါင္းထဲမွာထည့္ေနရတာ...။
တကယ့္ကိုေခတ္မိီပါတယ္ဆိုတဲ ့ ခင္ဗ်ားတို ့အထင္ၾကီးပါတဲ့ USတပ္ေတြ ညမွာေတာင္ ေန့ခင္းလိုျမင္နိုင္တဲ့အစြမ္းရွိတဲ့ ကိရိယာေတြတပ္ဆင္ထားတဲ့ တပ္ေတြေတာင္ မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈ ဆိုတာ
စစ္ဆင္ေရးတခါျပီးတိုင္း တတ္လာတဲ့တင္ျပခ်က္ဇယားေတြမွာ နံပါတ္စဥ္ ၃ နဲ့ ၄ ၾကားမွာ ရွိတယ္။ဒါေတာင္ဖံုးထားတာေတြရွိရင္ရွိအံုးမွာ...။
ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအရ စစ္တပ္ကို ျပန္တိုက္ေနတဲ့ အဖြဲ့အစည္းေပါင္းစံု လုပ္ေနၾကပံုေလး ေျပာျပအံုးမယ္...။ျမန္မာနို္င္ငံလို၇ ရက္သားသမီးမ်ား က နားေယာင္တာေတာ့ ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ မရွိဘူး...။
ဒါေၾကာင့္ေျပာျပရအံုးမယ္...။
အဲဒီေသာင္းက်န္သူေတြက အင္တာနက္ေပၚတတ္ခ်င္ရင္ ယူနီေဖာင္းအျပည့္အစံု၀တ္တယ္...။စစ္ေရးျပေလးေလွ်ာက္ျပီး စည္းကမ္းရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္...။
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ရႊာသားေတြလို သူလိုငါလို ၀တ္တယ္...။ရႊာထဲမွာ ေနတယ္...။ဒီကစစ္တပ္ဆိုတာ
ယူနီေဖာင္းဆင္တူနဲ ့ ေသနတ္ကို္ series အလိုက္ ကိုင္လာတာ...။ဒင္းတို ့က ရြာသားေတြလိုပဲ လမ္းေလးေလွ်ာက္လိုက္ ပ်ိဴးေလးနႈတ္လိုက္နဲ ့ အခြင့္သာရင္ ဖြက္ထားတဲ့ ေသနတ္နဲ့ ပစ္ျပီး ရြာသားေတြနဲ့ ေရာေျပးေရာ...။ကဲ...စစ္တပ္က ျပန္ပစ္ရင္ ရြာသားကိုပစ္ပါတယ္ ေျပာေရာ...ငါလခြမ္းမွတဲ့...။
တခါတေလမ်ား စခန္းနားလာျပီး မွ်စ္ခ်ိဴးသလိုလို ဝါးခုတ္သလိုလိုနဲ ့ မိုင္းေထာင္သြားတာတို ့ ေခ်ာင္းပစ္သြားတာတို ့နဲ ့ခင္ဗ်...။ပထမတစ္ခါေလာက္ စစ္တပ္ကခံလိုက္ရရင ္မွတ္သြားျပီေလ...။ေနာက္တေခါက္လာရင္ ဒီကေကာင္ေတြကထပ္အနာမခံေတာ့ဘူး..။ပစ္ျပီေလ..အဲ---အဲလိုျဖစ္ေရာ...အျပစ္မဲ့ရႊာသားတဲ့ေလ...။
တခါတခါက်ေတာ့လည္း တကယ့္ရြာသားေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္..ဒါကလည္း အေပၚမွာက်ေနာ္ ေျပာခဲ့သလိုပဲ...အဲဒီေသာင္းက်န္သူ က ရႊာသားေတြလို၀တ္ျပီး ရႊာသားေတြလို အလုပ္လုပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ပစ္-ေျပး လုပ္တတ္လြန္းလို ့...။ အဲလိုေလးေတြ အမွား ရွိတတ္တာေတာ့ ဝန္ခံပါတယ္...။ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္ ေပါ့ဗ်ာ...။အဲဒါမ်ိဴးမွန္ေနရင္ တကယ္လည္းေၾကကြဲရပါတယ္..။
အဲလိုလုပ္မိတဲ့ စစ္သည္ေတြအတြက္ ဥပေဒ ရွိပါတယ္...။စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နဲ ့အညီ အေရးယူပါတယ္..။

ဇာဂနာ လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေျပာဆို

ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္ကေန လြတ္ေျမာက္လာတဲ႔ ေဝဖန္ေရးလုပ္ေဆာင္သူ ဇာဂနာ ရဲ႕ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔နဲ႔ ကရားေရလႊတ္ေျပာေနတဲ႔ စကားေတြအတြက္ အလြန္အင္မတန္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ၿဗိတိန္နုိင္ငံမွ အမည္မေဖာ္လိုတဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဇာဂနာ ကဲ႔သို႔ လက္လႊတ္စပယ္ ေျပာတတ္တဲ႔ အစိုးရအတုိက္အခံကို ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ မေတြ႔ဖူးေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အေျပာအဆိုအတြက္ ျပန္ေတာင္းပန္သင္႔တယ္လို႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အရင္တုန္းက ဇာဂနာကို အလြန္ အထင္ႀကီးခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။

ဇာဂနာဟာ အိုင္က်ဴ ၅၀ ရွိသူေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာေဆြးေႏြးခဲ႔လဲဆိုၿပီး မိန္းမဆန္စြာ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။ ဇာဂနာရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္က တစ္ကမၻာလံုးမွ ရွိသမွ် လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အားလံုးကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္မွ ဥပေဒ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"ဇာဂနာ ေျပာတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရမ္းစိတ္ပ်က္မိပါတယ္... လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြျဖစ္တဲ႔ ဂၽြန္မက္ကိန္း တို႔လည္း ဇာဂနာကို စိတ္ပ်က္ေနၾကတယ္... ဇာဂနာရဲ႕ ပရမ္းပတာ စကားေတြအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္မိပါတယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။