Wednesday, 25 November 2015

တပ္မေတာ္ႏွင့္ SSPP/SSA တို႔ ငါးရက္အတြင္း စစ္ရွိန္ေလ်ာ့ဖို႔ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ

ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC) တုိ႔ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် ရပ္ဆုိင္းေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရ အပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု မဇၩိမက ရရွိထားသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ SSPP/SSA အေနျဖင့္ မုိင္းေနာင္၊ မုိင္း႐ွဴး ကားလမ္းေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေရြ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ မုိင္းေနာင္-မုိင္း႐ွဴး ကားလမ္း ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရန္၊ မုိင္းေနာင္တြင္ SSPP/SSA ဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္၍ ႏွစ္ဖက္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပႈဆုိင္ရာကုိ ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းသြားရန္တို႔ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

အလယ္အလတ္တန္း အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးကုိဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္

တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကာလ၌ အစုိးရ၏ အသုံးစားရိတ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြအေပၚတြင္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ၾကရ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းအျဖစ္ အလယ္လတ္တန္းအခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံးကိုဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္ရွိန္ ကေျပာသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္တုိက္႐ိုက္အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္မွသြယ္၀ုိက္အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ကုိကူးေျပာင္းရန္ အနည္းဆုံးအခြန္းႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အခြန္အေျခခံခ်ဲ႕ထြင္၍ အခြန္ ထမ္းမ်ားမွ ကုိယ္္တုိင္ အခြန္ေပးေဆာင္ စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းရန္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္က ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္ အခြန္ရရွိမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းရင္း ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္မွအထိမ္းအမွတ္ ေငြဒဂၤါးျပားထုတ္သည္အေပၚ ျပန္သံုးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီအရင္ခံ

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းမႈေကာ္မတီက ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္မွ အထိမ္းအမွတ္ေငြဒဂၤါးျပားထုတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္မႈ ရွိမရွိ သုံးသပ္ ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သု႔ိ အစီအရင္ခံခဲ့သည္။

“ ဗဟုိဘဏ္က ဒဂၤါထုတ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္းပဲ ဒီဗဟုိဘဏ္၏ ဥပေဒအဆုိရင္ေတာ့ တရား၀င္ လည္ပတ္တဲ့ေငြေတြ ကုိပဲ ထုတ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိးဥပေဒမွာ ေရးထားတာကုိေတြ႕ရပါတယ္၊ဒီအထိမ္း အမွတ္ဒဂၤါးျပားေတြထုတ္တယ္ ဆုိတဲ့ဥစၥာဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ရဲ႕လား၊တရား၀င္သုံးလုိ႔ရတဲ့ ေငြကုိပဲ ထုတ္ခြင့္ရွိသလား အထိမ္းအမွတ္ကုိလည္း ဗဟုိဘဏ္အေနႏွင့္ထုတ္လုိ႔ရသလား ဆုိတာဟာ သုံးသပ္ရမယ့္အခ်က္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ဒီဟာေလးတစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္ “ ဟုျပည္သူ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းမႈေကာ္မတီမွ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အစီအရင္ခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္တစ္ဦး ႏိုင္ရာမွ ျပန္လည္႐ႈံးနိမ့္

ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) ၏ မဲစာရင္းမ်ား ေရတြက္ အၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးစိုင္းဆာလူက အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆင့္ဆင့္ တိုင္ၾကားမႈအရ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေၾကညာခဲ့သည္။

ေရတြက္ရန္ မဲ႐ံုမ်ား က်န္ေနေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေနသည့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲ႐ံု ၅ ႐ံုအား ျပန္လည္ေရတြက္မႈအရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးညီစိန္အား အႏိုင္ေပးခဲ့၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွာ ႏိုင္ရာမွ႐ႈံးသြားသည္ဟု တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ ႐ံုးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

လူထုအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ မရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ျပင္ေပးရန္ေျပာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လူထုအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္မရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၃ခုက အႀကံျပဳ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၅ရက္၊ လသာၿမိဳ႔နယ္ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚရိွ Best Western China Town ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအေပၚ ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံုမွ သံုးသပ္ျခင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုရွားက S - 400 ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ဆီးရီးယားတြင္ ခ်ထားမည္

႐ုရွားသည္ ၄င္း၏ S-400 ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ဆီးရီးယားတြင္ ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ S-400 ေလယာဥ္ ပစ္ဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားကို ေမွးမင္ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာေဂး႐ႈိအီဂူက ႏို၀င္ဘာ ၂၅ တြင္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ေျပာၾကားမႈက ဆီးရီးယားအေနာက္ပိုင္းရွိ လာတာ ကီယာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ရွိ ႐ုရွားေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ခ်မည္ဟု ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

NLD အႏုိင္ရ အမတ္ႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ေရး တာဝန္ခံကို စြပ္စဲြေရးသားသည္ဆိုကာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း အမႈဖြင့္

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးထြန္းျမင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး အထူးတာဝန္ခံ ဦးစိုးၫြန္႔တို႔ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚညိဳညိဳ သင္းကို စြပ္စြဲေရးသားသည္ဆိုကာ အမႈဖြင့္ထားသည္ကို ေျဖရွင္းေတာင္းပန္မွ အမႈကို ႐ုတ္သိမ္းေပးႏုိင္မည္ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းကဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တသီးပုဂၢလအမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဗဟန္းရဲစခန္းတြင္ ဦးစိုးၫြန္႔ႏွင့္ ဦးထြန္းျမင့္တို႔အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားမႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

လူနည္းစု အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူ ေ၀ေ၀ႏု

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေမြး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ မိခင္ဖခင္ အပါအ၀င္ မိသားစု၀င္မ်ားကို လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခံစားခဲ့ရၿပီး ထိုအျပဳအမူမ်ားက သူမကို ထိုးႏွက္မႈတခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု မေ၀ေ၀ႏုက ေျပာသည္။

ဖိႏွိပ္မႈတခုကို ထပ္မံၿပီး ေျပာရမည္ဆုိပါက အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ အားေပးကူညီေနသည့္ ဖခင္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္မင္းကို ႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ တရားမ၀င္ ျပဳလုပ္သည္ဆုိကာ ဖခင္ႀကီးဦးေက်ာ္မင္း အပါအ၀င္ တမိသားစုလံုး ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေတာင္တက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပးမည္

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေတာင္တက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္း၏ (၁၂)ႏွစ္ ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ က်ိဳက္ ထီး႐ိုးဘုရားဖူး ဧည့္သည္မ်ားအား ကင္မြန္းစခန္းမွ ေတာင္ေပၚအထိ ကားျဖင့္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္ေဒါင္းျပည္နယ္၊ ဒီဇူးၿမိဳ႕၏ ျမဴဆိုင္းေသာေန႔တစ္ေန႔တြင္ မီးခိုေခါင္းတိုင္မ်ားမွ မီးခိုးမ်ား ထြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ FILE/reuters
ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိ ထိိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ရပ္လံုး ႀကီးမားေသာ ဒုကၡသည္ ျပႆနာ၊   ေရနစ္ျမဳပ္မည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အပူလိႈင္းမ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈစေသာ အႏၲရာယ္ မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ သြားရလိမ့္မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

မိတၳီလာေရလည္ဘုရား မီးၾကာခြက္ (၁၀၀၀)နီးပါး ေရေမွ်ာပူေဇာ္မည္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ရွိ စႏၵကူးေရလည္ဘုရားအား မီးၾကာခြက္(၁၀၀၀)နီးပါးျဖင့္ ေရ ေမွ်ာပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕ထံက သိရသည္။

စင္ကာပူ အာမခံကုမၼဏီ ရန္ကုန္တြင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူ အာမခံ ကုမၸဏီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ဖြင့္ လွစ္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း Marsh အာရွပစိဖိတ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မာတင္ေဆာ့ဘ္က ေျပာသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိစၥ ေဇကမာၻ ဦးခင္ေ႐ႊ၏ အဆုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ံႈးနိမ့္

စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ၀င္သည့္ "စုေပါင္းပုိင္ေျမ" စကားရပ္အစား စုေပါင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေျမဟု စကားရပ္ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဇကမၻာကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေရႊက ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သပိတ္က်င္းတြင္ ေရႊဆက္လက္တူးေဖာ္သူမ်ားကို သတၱဳတြင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဖ်ာေက်းရြာအနီး မႏၲေလး-မုိးကုတ္ကားလမ္းေဘးတြင္ ေရႊ ေၾကာ ေတြ႕ရွိ သည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚၿပီး ေဒသခံမ်ားက ေျမ စာခဲမ်ားတူးေဖာ္လ်က္ရွိရာ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ေနာက္ပုိင္း၌ ဆက္လက္တူးေဖာ္သူမ်ားကို သတၱဳတြင္း ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေတာ့မည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ႀကိဳတင္မဲ မသမာမႈ ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ မဲ႐ံုမွဴး အပါအ၀င္ ဆရာမသုံးဦးအား မဲႏွစ္မဲ ကြာဟမႈျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက အမႈဖြင့္တိုင္ၾကား

ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ၀ယ္လန္းေက်းရြာ မဲ႐ံုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ မူလြန္ေက်ာင္းအားေတြ႕ရစဥ္
မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ၀ယ္လန္း ေက်းရြာမဲရံုတြင္ ႀကိဳတင္မဲမသမာမႈ ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ မဲ႐ံုမွဴးအပါအ၀င္ ဆရာမသုံးဦးအား မဲႏွစ္မဲကြာဟမႈျဖင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒  ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမင္းေအာင္သူက တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

က်န္ရွိေနခဲ့သည့္ မဲ႐ုံေျခာက္႐ုံမွ မဲရလဒ္မ်ား ထည့္ေပါင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅)တြင္ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးညီစိန္ အႏုိင္ရ

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅ ) တြင္ ထည့္ေပါင္းရန္ က်န္ရွိေနခဲ့သည့္ ေက်းရြာသုံးစုမွ မဲ႐ုံေျခာက္႐ုံ၏ မဲရလဒ္မ်ားကုိ ထည့္ေပါင္း ေရတြက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးညီစိန္က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ၁၉၉ မဲအသာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဟာလည္း လႊတ္ေတာ္အရပ္ အမတ္ေတြလုိပဲ အရည္အခ်င္း ရွိဖို႔ုလိုပါတယ္

ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီး၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မွာေနတဲ့ ကိုေဝဇင္က စာဖတ္သူက႑ ကုိ ေမးလ္နဲ႔ စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔လာပါတယ္။ သူ႔စာထဲမွာ ေရးထားတာကေတာ့ သူဟာ ကုမၸဏီဝမ္ ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဘယ္ပါတီဝင္မွ မဟုတ္ေပမယ့္ NLD ပါတီက အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရသြားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲ ေတာ့ ျဖစ္ၿပီဆိုၿပီး ဝမ္းသာမိတာကို ဦးစြာေရးသားလုိပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အတူလက္တဲြလုပ္ၾကရန္ အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တုိက္တြန္း

အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု − U.S. Embassy Rangoon)
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အတူတကြလက္တဲြလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ကန္လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ တိုက္ တြန္းခဲ့သည္။

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂ်န္းရွင္းစကဲြ တတိယထပ္ သုံးရက္ပိတ္

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂ်န္းရွင္းစကဲြ ေစ်း၀ယ္စင္တာ တတိယထပ္ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ ေန၍ သုံးရက္ခန္႔ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္တာမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

ရန္ကုန္-ပုဂံ ရထားေပၚတြင္ ရထားစားပဲြထုိးက ႏုိင္ငံျခားသူကို အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္

ပုဂံသို႔ အလည္လာသည့္ ေဟာင္ေကာင္သူတစ္ဦးကို ရန္ကုန္-ပုဂံရထားေပၚတြင္ ရထားစားေသာက္ဆုိင္ စားပဲြထိုးတစ္ဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဆြးေႏြးသည့္အေပၚ အေျခခံ၍ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ရန္ ျပင္ဆင္ထားဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈပါက သူမဘက္က ေဆြးေႏြးသည့္အေပၚတြင္သာ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြး ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ၀ါရွင္တန္ ပုိ႔စ္ သတင္းစာအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ျမန္မာႀကိဳးပမ္းမည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအဖဲြ႕မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢထံ တင္ျပ ထား ၿပီး ၂၀၁၈ ခန္႔တြင္ ကုလ၏ စစ္ေဆးမႈကိုခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ကံေဇာ္က ေျပာသည္။

အာဆီယံ နည္းပညာ ထူးခြၽန္ဆု ျမန္မာ MIT ကုမၸဏီ ပထမဆံုး ဆြတ္ခူး

အာဆီယံနည္းပညာထူးခၽြန္ဆု (eASEAN)ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ၍ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ(MIT)က ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ေက်းသီးၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါျဖစ္ပြား

ရွမ္းျပည္နယ္ေက်းသီးၿမိဳ႕ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပံု - တင္ဦး)
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ ပုိင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ၀မ့္၀ စစ္ ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ ၀မ္းပ်က္၊၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ရင္းႏွီးတည္ေထာင္သူကို ယခုအစိုးရလက္ထက္ အၿပီးေရြးခ်ယ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ရင္းႏွီးတည္ေထာင္သူ (Developer)အျဖစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရမည့္ ကုမၸဏီစာရင္းကို လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းတြင္ အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕ ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဦးေဆာင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္


စစ္ပဲြမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနရၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ညီညီေဇာ္)
ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားအျမန္ ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္ ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္သတိထားရန္ ေန႔စဥ္သတိေပးေနရ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)
ေတာင္ႀကီးတန္ ေဆာင္တိုင္မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး၌ပြဲေတာ္သို႔ လာ ေရာက္လည္ ပတ္သည့္ဧည့္သည္မ်ားျပားေန၍ ခါးပိုက္ႏိႈက္အႏၲရာယ္သတိျပဳရန္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ အသိေပး ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးတာဝန္ခံ ဦးခင္ေအးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ေရးဆဲြေရး ေကာ္မတီ စတင္ဖဲြ႕စည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျမင္ကြင္းတစ္ခု (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
 ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီကို အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတုိ႔မွ ကုိယ္ စားလွယ္ ရွစ္ဦးစီျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္။

မုိင္း႐ွဴးတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ

မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ခုိစံုေက်းရြာတြင္ ဗံုးတစ္လံုးေပါက္ကဲြခဲ့ၿပီး  အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ သတင္းရရိွသည္။

အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနေသာ္လည္း ကားေစ်းမ်ား က်ဆင္းျခင္းမရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း၌ ရပ္နားျပသထားေသာ ကားမ်ား(ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)
ေရြးေကာက္ပဲြကာလၿပီး ေနာက္ ကားတင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနေသာ္လည္း ကားေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းရြာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္းေက်ာ္ ကူညီမည္

တုိင္းေဒသႀကီးသံုးခုတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေက်းရြာလမ္းျမႇင့္တင္ ေရးစီမံကိန္းသံုးခု အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာအစိုးရအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာမွ Elizabeth Weymouth တုိ႔၏ အင္တာဗ်ဴ း ေမး/ေျဖ

ေမး - အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္ ေတြ႕မွာပါလဲ။
ေျဖ - ဒီဇင္ဘာလထဲမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ၿပီးဆံုးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမွာပါ။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ ကေလးငယ္၏မိသားစုအား က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေပး၍ အမႈပိတ္ခဲ့သည္ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္ဟုဆို

အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနသကဲ့သုိ႔ ‘အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စား လွယ္၏ ေနအိမ္မွ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ခံရေသာ ကေလးငယ္၏မိခင္ အား က်ပ္သိိန္း ၁၀၀ ေပးကာ အမႈပိတ္သိမ္းခဲ့သည္ ဆုိျခင္း မွာ မ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္း ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ ထြဋ္က ေျပာသည္။