Tuesday, 28 July 2015

အင္န္ဂ်ီအို ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ ၆ ဦးကို ကေမာၻဒီးယားရဲ ဖမ္းဆီး

ကေမၻာဒီးယား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံေရွ႕ အက်ဥ္းသားဝတ္စုံဝတ္ထားသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထိန္းသိမ္းစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုတစ္စု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မၾကာေသးမီက အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားကို ထိန္းကြပ္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းမႈကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ ဆႏၵျပသူ ၆ ဦးကို ကေမာၻဒီးယား အာဏာပိုင္မ်ား က ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ခဏတာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ပါလီမန္ အေဆာက္အအံုေရွ႕တြင္ စု႐ံုးဆႏၵျပသည့္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာအနက္ အမ်ိဳးသား ၅ ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ေယာက္တို႔ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒက ဆင္းရဲမြဲေတလြန္းလွသည့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေအအက္ဖ္ပီ ဓာတ္ပံုဆရာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ ၅ ဦးမွာ ေထာင္ ဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေျခေထာက္မ်ားကိုလည္း သံေျခက်င္း ခတ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး ရဲမ်ားက အျခားဆႏၵျပသူမ်ားကိုလည္း ပါလီမန္ အေဆာက္အအံုမွ ေဝးရာသို႔ ေျခာက္လွန္႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပဖုိ႔ စု႐ံုးဆႏၵျပေနစဥ္အတြင္းမွာ လူ ၆ ေယာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္” ဟု ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စု လီကာဒို (Licadho) မွ အမ္ ဆမ္အတ္က ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ဥပေဒျပင္ပ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို မလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ ရန္ ခံဝန္ကတိျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို တရားမစြဲဆိုဘဲ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု ဆို သည္။

ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ေလာင္း ဒီမန္ခ်ီက ဖမ္းဆီးမႈသတင္းမွာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ထို ၆ ေယာက္အုပ္စုကို ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ မသင့္ေလ်ာ္ဘဲ ဥပေဒကလည္း ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ ရဲက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ အင္န္ဂ်ီအုိ ၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသား လူမ်ားစု အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။ သေဘာထား တင္းမာသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က တြန္းအားေပးသည့္ ဥပေဒသစ္ကို လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၊ အေနာက္အုပ္စုမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနသည္။

ယခုလအေစာပိုင္းက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား အားလံုးမွာ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားကို အစိုးရထံ အစီရင္ခံ ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္း၊ တရားစြဲျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ အျခားရာဇဝတ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ လူထု၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ဖ်က္ဆီးပါက (သို႔မဟုတ္) ကေမာၻဒီးယား လူ႔ေဘာင္၏ လံုၿခံဳေရး၊ စည္းလံုးေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားကို အႏၲရာယ္ျပဳလာခဲ့ပါက အဆိုပါ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဓိက အတိုက္အခံပါတီက သပိတ္ေမွာက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ ၾကားကပင္ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ ဘုရင္က လက္မွတ္ထိုးရန္သာ က်န္ရွိေသာ္လည္း ယင္းမွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔သက္တမ္းအၾကာဆံုး အုပ္စိုးသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ ျဖစ္ သည့္ ဟြန္ဆန္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလက အာဏာသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ျပည့္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး သေဘာ ထားကြဲလြဲသူမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္သည့္အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး ခံလာရသူပင္ ျဖစ္သည္။

ေအအက္ဖ္ပီ
Mizzima - News in Burmese 

No comments:

Post a Comment