Friday, 21 November 2014

သီရိလကၤာ သမၼတ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္

Photo: သီရိလကၤာ သမၼတ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္
Friday, November 21, 2014

သီရိလကၤာ သမၼတ မဟိႏၵရာဇပက္ေဆသည္ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈအေပၚ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အတိုက္အခံမ်ားက သမၼတ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုးက ယခုကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတရာထူးကို ယခင္က ႏွစ္ႀကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း အတုိက္အခံမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း က တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အဆိုပါ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို ပယ္ခ်သြားခဲ့့ျခင္းေၾကာင့္ ရာဇပက္ေဆအေနျဖင့္ သမၼတ ရာထူးအတြက္ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံရန္ လုပ္ေဆာင္သြားေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

“သမၼတက အခု သူ႔ရဲ႕ ဒုတိယ ေလးႏွစ္သက္တမ္း ျပည့္ေျမာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပၿပီး ထပ္အေရြးခံဖို႔အတြက္ သူ႔ဆီမွာ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္” ဟု ရာဂ်ာပက္စီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မိုဟန္ စာမာရန္နာေယ့ကီ က ေအအက္ဖ္ပီ သို႔ေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ သမၼတက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၎က
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္္လည္း အစိုးရ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ သမၼတက ၂၄ နာရီအတြင္း ေၾကျငာႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ေနရာမ်ားတြင္္ ရာဂ်ာပက္စီ၏ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရလ်က္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ား၌ က်င္းပႏိုင္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ကာဟီယာ ရမ္ဘူ၀ယ္လာ က မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ရာဂ်ာပက္စီ၏ အဓိက မဟာမိတ္ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား အေမြအႏွစ္ပါတီ၏ ဗုဒၵဘာသာဝင္ ဘုန္္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ ၎အာဏာကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ၎၏ အစိုးရႏွင့္ လမ္းခဲြသြားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာဂ်ာပက္စီသည္ ၎၏ ပါတီအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈမ်ား ထပ္မံက်ဆင္းမသြားမီအခ်ိန္တြင္ အာဏာကို ထပ္မံ ရယူသြားလိုေနသည္ဟု အစုိးရသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက ျပည္တြင္း ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ ၎၏ ညီညြတ္ေသာ ျပည္သူ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ၏ရရွိသည့္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ရာဂ်ာပက္စီသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံကို ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး
သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ ဒုတိယသက္တမ္းကို ထပ္မံရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ ေရးသားခဲ့ကာ ယင္းတြင္ သမၼတရာထူး ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားမႈကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese
သီရိလကၤာ သမၼတ မဟိႏၵရာဇပက္ေဆသည္ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈ အေပၚ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိ သည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အတိုက္အခံမ်ားက သမၼတ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုးက ယခုကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးဆံုးသည္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္၍ေတာတြင္း၌ ၂၉ ႏွစ္ၾကာ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့သည့္ ဂ်ပန္စစ္သည္

Photo: ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးဆံုးသည္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္၍ေတာတြင္း၌ ၂၉ ႏွစ္ၾကာ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့သည့္ ဂ်ပန္စစ္သည္
Friday, November 21, 2014

ဂ်ပန္စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဟီ႐ိုအိုႏိုဒါသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးၿပီ ဟူေသာအခ်က္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္၍ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လူဘန္ကၽြန္းရွိ ေတာနက္ ႀကီးအတြင္း ၂၉ ႏွစ္ၾကာ ပုန္းေအာင္း ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ဟီ႐ိုအိုႏိုဒါသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း သူ၏ ၅၂ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ေရာက္မွသာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ မားကို႔စ္ထံတြင္ သူ၏ ဆာမူ႐ိုင္းဓားကိုအပ္ကာ လက္နက္ခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္နက္ခ်ရာတြင္လည္း သူ၏ အႀကီးအကဲေဟာင္းကိုယ္တိုင္ ဂ်ပန္မွလိုက္လာ ၍ အမိန္႔ေပးမွသာ လက္နက္ခ်ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အႀကီးအကဲသည္ ဟီ႐ိုိအိုႏိုဒါအား အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းရန္ အတြက္ ေနာက္ခ်န္ ေနခဲ့ရမည္ဟူ၍ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ဟီ႐ိုအိုႏိုဒါသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးမွ လက္နက္ခ်ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္စစ္သားျဖစ္လာခဲ့သည္။
သူ၏ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး သူ၏ အေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ကာ၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ မစၥတာဟီ႐ိုအိုႏိုဒါသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ အသက္ ၉၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Ref:Wikipedia
စည္သူေက်ာ္စြာ
(ပံုတြင္ စာမူ႐ိုင္းဓားကိုအပ္၍ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ အေလးျပဳေနေသာ ဟီ႐ိုအိုႏိုဒါအား ေတြ႕ျမင္ရသည္။)

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
ဂ်ပန္စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဟီ႐ိုအိုႏိုဒါသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးၿပီ ဟူေသာအခ်က္ကို မယံုၾကည္ ႏိုင္၍ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လူဘန္ကၽြန္းရွိ ေတာနက္ ႀကီးအတြင္း ၂၉ ႏွစ္ၾကာ ပုန္းေအာင္း ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ဟီ႐ိုအိုႏိုဒါသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း သူ၏ ၅၂ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ေရာက္မွသာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ မားကို႔စ္ ထံတြင္ သူ၏ ဆာမူ႐ိုင္းဓားကိုအပ္ကာ လက္နက္ခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု သမၼတ ပညာေရးအႀကံေပးဆို

Photo: တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု သမၼတ ပညာေရးအႀကံေပးဆို
Friday, November 21, 2014

တကၠသုိလ္မ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို လက္ရွိတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနၿပီး လံုးဝလႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု သမၼတ၏ ပညာေရးအႀကံေပး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ရင္ရင္ႏြယ္ က ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအေပၚ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၏ အဖြဲ႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ က အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားေနသည္ဟု ဆိုထားၿပီး အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ကမူ ဥပေဒ တြင္ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ ရရွိေရးအတြက္ တာဝန္ခံတင္ျပေပးရန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္က “စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းက လႊတ္ေပးမယ္။ ပညာေရးမူအရ သတ္မွတ္ထားတာရွိရမယ္။ ဘတ္ဂ်က္သံုးတာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္စည္းမ်ဥ္းေတြ လိုက္နာရမယ္။

ဘတ္ဂ်က္ေတြ ခ်ဖို႔အတြက္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ေတြ လိုအပ္တဲ့အတြက္ ဘာလိုေျပာေျပာ အလယ္ဗဟိုမွာေတာ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုက ညႇိႏိႈင္းတာ ျဖစ္ရတာပဲ” ဟု ဆိုသည္။

“သူတို႔ကို ၀င္ၿပီးစြက္ဖက္တာ မဟုတ္ဘူး၊ နားလည္ေစခ်င္တယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခား တကၠသုိလ္ေတြလို လံုးဝလႊတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္လို အဆင့္ေတြမရွိေသးဘူး” ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒကို အေျချပဳ၍ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ နည္းပညာ ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ၊ ဆရာ အတတ္ပညာစေသာ က႑အလိုက္ သီးျခားဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳစု ျပ႒ာန္း ရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္အလိုက္ တကၠ သိုလ္ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေနျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ပါဝင္သည္။

အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္က စတင္လုိက္ၿပီး ေလးရက္ေျမာက္သည့္ ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၇ ရက္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ကာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER) တို႔ အပါအ၀င္ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္က ေတာင္းဆို ထားသည္။

ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းဦးက “သူတို႔ အဆိုျပဳ ခ်က္ကို မကန္႔ကြက္ဘူး။ မေထာက္ခံဘူး။ ဆိုလိုတာက ပညာရွင္အေနနဲ႔ မသိတာရွိရင္၊ မရွင္းတာ ရွိရင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ိဳး အႀကံျပဳလုိ႔ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese
တကၠသုိလ္မ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို လက္ရွိတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနၿပီး လံုးဝလႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု သမၼတ၏ ပညာေရးအႀကံေပး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ရင္ရင္ႏြယ္ က ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

မိန္းလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္ ယာဥ္မွ်မရပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

Photo: မိန္းလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္ ယာဥ္မွ်မရပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္
Friday, November 21, 2014 

ယာဥ္အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားခ်ိန္တြင္ၿမိဳ႕တြင္း မိန္းလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ၌ မည္သည့္ယာဥ္မွ်မရပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းအစုိးရအဖြဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္း၊ ႐ုံးတက္ ႐ုံးဆင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္အသုံးျပဳမႈမ်ားၿပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ ဆုိ႔မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ၎အခ်ိန္ အေတာအတြင္း မိန္းလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္ ယာဥ္မွ်ရပ္နားျခင္း မျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎က ဆုိသည္

“ႏွစ္နာရီေလာက္ လမ္းေပၚမွာ ရပ္ထားတဲ့ကားေတြကုိ ရွင္းထုတ္ႏုိင္ရင္ Traffic က သက္သာသြားမယ္။ ယာဥ္အသုံးမ်ားခ်ိန္ေတြမွာ ကားေတြ လမ္းမႀကီးေပၚမွာ မရပ္ဖို႔ ယာဥ္ထိန္းေတြက တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ” ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လမွစတင္၍ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီႏွင့္ ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီ အတြင္း ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ရပ္နားျခင္းမျပဳရန္ မန္းစည္ပင္ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း ရပ္နားသည့္ယာဥ္မ်ားကို မန္းစည္ပင္ေကာ္မတီ အခြန္ဌာနက ယာဥ္သယ္ကရိန္းယာဥ္ျဖင့္ ဆြဲယူၿပီး ဒဏ္႐ိုက္ အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အခြန္ဌာနမွ ဌာနခြဲမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသာမက ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ားပါ ရပ္နားျခင္းမျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ထိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ႀကီးက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

မႏၲေလးခ႐ိုင္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ၈၈,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ အစီးေရ ၆၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွတ္ ပုံတင္ထား ေၾကာင္းဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မိန္းလမ္းမေဘးတြင္ ရပ္နားထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ျမတ္မင္း၊ မဇၩိမ)

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မိန္းလမ္းမေဘးတြင္ ရပ္နားထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

ယာဥ္အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားခ်ိန္တြင္ၿမိဳ႕တြင္း မိန္းလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚ၌ မည္သည့္ယာဥ္မွ်မရပ္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းအစုိးရအဖြဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း က ေျပာသည္။

ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစေရး ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း လွဴဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲေန

ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္း ဝယ္မႈႏွင့္ မသမာေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ရယူျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းလွဴဒါန္း ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပန္လည္ေရး ဆြဲေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္း ေမာင္က ေျပာသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုမည္

Photo: ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုမည္
Friday, November 21, 2014 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)နဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ေတြဆံုဖို႔ ဖိတ္ၾကားထားတယ္လို႔ ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတို႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၁ လေလာက္ပဲ ရွိေသးခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေတြ႔ၾကဖို႔ ထပ္မံဖိတ္ၾကားလာတာ ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာစရာရွိတဲ့အတြက္ ဖိတ္ပံုရတယ္လို႔ ဦးျမင့္ေက်ာ္က သံုးသပ္ေျပာပါတယ္။

“ဖိတ္တာက မေန႔ကဗ်၊။ အေၾကာင္းတခုျဖစ္ႏိုင္တာက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္သားေတြက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဘက္က ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုနဲ႔ လူထုအျမင္ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ တခုခု ေျပာခ်င္တဲ့သေဘာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။”

လတ္တေလာ ေကအိုင္ေအနဲ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားလိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ေကာင္စီနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုတုန္းက တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔အတြက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ၃ ေယာက္ထားေပးမယ္ဆိုတာလည္း အခုထိ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာေသးလို႔ ဒီတႀကိမ္ေတြ႔ရင္ အဲဒီကိစၥ ထပ္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းသတင္းဌာနတို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ သမၼတက စစ္တပ္အေနနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့အပိုင္း လိုေနေသးတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားခဲ့အၿပီး အခု ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို ဖိတ္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ဒုဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ဖိုးေသာၾကာ) ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ ၉ ေယာက္ တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB

ပထမအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Senior General Min Aung Hlaing Facebook)

ပထမအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Senior General Min Aung Hlaing Facebook)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)နဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ေတြဆံုဖို႔ ဖိတ္ၾကားထားတယ္လို႔ ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

Hunger Games ဇာတ္ကားမွ လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ အေလးျပဳသည့္ ပုံစံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထုိင္းေက်ာင္းသားငါးဦးအား ဖမ္းဆီး

Photo: Hunger Games ဇာတ္ကားမွ လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ အေလးျပဳသည့္ ပုံစံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထုိင္းေက်ာင္းသားငါးဦးအား ဖမ္းဆီး
Friday, November 21, 2014

ထုိင္းႏုိင္ငံ ု့သည ုေနည ျပည္ နယ္တြင္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားေနခ်ိန္၌ The Hunger Game ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ လက္ သုံးေခ်ာင္းေထာင္ကာ အေလးျပဳ သည့္ ပုံစံျပဳလုပ္ေသာ ထုိင္းေက်ာင္း သားငါးဦးကို ယမန္ေန႔က ဖမ္္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ေမလစစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ သူမ်ားအား ေနာက္ဆုံးၿဖိဳခြင္းမႈျဖစ္ ေၾကာင္း အရာရွိမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယုသ္ခ်န္အုိခ်ာ ၏ ပထမဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ khon kaen သုိ႔ သြားေရာက္ခ်ိန္တြင္စစ္ အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ တရားမ ဝင္ ေတာ္လွန္ေရး သေကၤတျဖစ္သည့္ လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ကာ လူအ မ်ားကို ေဝွ႕ယမ္းျပခဲ့သည္။

၄င္းတို႔ သည္ ထုိင္းစာျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈ အလုိမရွိဟူေသာ စာသားပါတီရွပ္ မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ၄င္းတို႔၏ ဆြယ္တာမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ၾကၿပီး လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ အေလးျပဳ ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ထုိေနရာမွ ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရသည္ဟု ထုိင္း PBS ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားသတင္းအရ သိရသည္။

''ေက်ာင္းသားငါးေယာက္ကို စစ္တပ္ကို လႊဲေပးလုိက္တယ္''ဟု khon kaen ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တပ္ ရင္းမွဴး ဂ်စ္ဂ်ာရြန္ဆရီဗာနစ္က ေျပာသည္။

ထုိေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ လုိသူ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုိင္းတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္း က ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးျခင္းကုိ ရပ္ဆိုင္းလုိက္ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၾကမ္းတမ္းစြာတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဇြန္လ က ရဲမ်ားသည္ စာေရးဆရာေဂ်ာ့ခ်္ ေအာ္ဝယ္လ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔ က်င္ေရးစာအုပ္ 'Nineteen Eighty-Four'' ကုိဖတ္ေနၿပီး အသားညႇပ္ ေပါင္မုန္႔စားေနေသာေက်ာင္းသား တစ္ဦးကိုဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

Ref:AFP
Yangon Media Group
ထုိင္းႏုိင္ငံ ု့သည ုေနည ျပည္ နယ္တြင္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားေနခ်ိန္၌ The Hunger Game ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ကာ အေလးျပဳသည့္ ပုံစံျပဳလုပ္ေသာ ထုိင္းေက်ာင္း သားငါးဦး ကို ယမန္ေန႔က ဖမ္္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ေမလစစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ သူမ်ား အား ေနာက္ဆုံးၿဖိဳခြင္းမႈျဖစ္ ေၾကာင္း အရာရွိမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

ဆရာထင္လင္းဦး ကိစၥ မန္းပါတီမ်ားမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုမည္

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ အနိမ့္ရြာတြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ ဆရာထင္လင္းဦး၏ ေျပာဆို ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားသည္ ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားသည့္ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက အေရးယူေပးရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိစၥ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကားခ်က္ သမၼတ သေဘာမတူ

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးသည္ သမၼတအေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို သမၼတကသေဘာမတူေၾကာင္းႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား စည္း႐ံုးရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကတြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က တံု႔ျပန္လိုက္သည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါ၀င္

Photo: အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါ၀င္
Friday, November 21, 2014

ကိုးလ္ကတၱားရွိ ဗန္႔စ္ေဟာလ္တရား႐ံုးသို႔ ႐ံုးထုတ္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရားခံ ခါလစ္မိုဟာမက္ကို အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ အရာရွိမ်ား၊ အေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္ရဲမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အဖြဲ႕ TTP က ေဖာက္ခြဲေရး ကြၽမ္းက်င္သူအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ခါလစ္ကို ဘာ့ဒ္ဝမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ RSO မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စြပ္စြဲထားသည္။ 

အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲ ရာယ္ ပိုျမင့္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ကမၻာတစ္၀န္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃ ႏိုင္ငံ တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ၫႊန္းကိန္း (GTI) အ စီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ စီးပြား ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕အစည္း က ထုတ္ျပန္သည့္ ယင္းအစီရင္ ခံစာတြင္ ကမၻာတစ္၀န္းျဖစ္ပြား ေနေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ စုစုေပါင္း၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ ဂ်ီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါ ကစၥတန္၊ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယား အစရွိသည့္ ငါးႏိုင္ငံ၌သာ ျဖစ္ ပြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အ ႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားေသာ အ ျခား ငါးႏိုင္ငံတြင္ အိႏိၵယ၊ ဖိလစ္ ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္း အစရွိသည့္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ ယင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ခဲြထြက္ေရးအုပ္စုမ်ားေၾကာင့္ အဓိကအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွာ မၾကာေသး မီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ မႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းမွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ ခိုက္မႈသည္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ဆိုင္ ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေၾကာင္း GTI က အေလးထား ေဖာ္ျပျခင္းအ ေပၚ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သတိ ေပးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈအေရအတြက္ ျမင့္ တက္လာသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ၾကရမည္ျဖစ္ကာ အာဖရိကတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး ခဲ့ေသာ လူအေရအတြက္ထက္ သာမန္လူသတ္မႈျဖင့္ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ အဆ ၄၀ ပိုမ်ားခဲ့ သည္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၾက ရမည္ဟု ေကာ္လိုရာဒိုတကၠသိုလ္ မွ ကထိက ဒန္အက္ရစ္ဆန္က ေျပာသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအ မ်ားစုမွာ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးမႈ မျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ္လည္း  အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သည့္ အ ေၾကာင္းရင္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိ လာေၾကာင္း GTI က ေဖာ္ျပ သည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဓိကေမာင္းႏွင္ ေသာ အရာမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္ ခဲြထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ ေလ့ရွိသည္။

ယခုအခါ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အဓိက ေမာင္းႏွင္ေသာ အရာမွာ ဘာသာ ေရးျဖစ္လာေၾကာင္းသိရသည္။

အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ တို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ျမင့္တက္လာမႈ၌ ဘာသာ ေရးက အဓိကက်သည္။ အစြန္း ေရာက္အဖဲြ႕မ်ားက ေဒသအ လိုက္ အာ႐ံုစိုက္လႈပ္ရွားလာၾက သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ အနာဂတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၏ အႏၲ ရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္း လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အခြင့္အေရး မ်ား၊ သည္းခံမႈမ်ား ပိုမ်ားလာ ေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု GTI က သတိေပးထား သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားမွာ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ လက္ခံ ႏိုင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈတို႔ကဲ့သို႔ အဓိကကိစၥမ်ား အားနည္းေန ေသာေၾကာင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ မ်ား ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း GTI က ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအၾကမ္း ဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ၫႊန္းကိန္း GTI ၏ အစီရင္ခံစာအရ အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားလာသည့္ အႏၲ ရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား မွာ အန္ဂိုလာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူရြန္ဒီ၊ ဗဟိုအာဖရိက၊ အိုင္ဗရီ ကို႔စ္၊ အီသီယိုးပီးယား၊ အီရန္၊ အစၥေရး၊ မာလီ၊ မကၠဆီကို၊ ျမန္ မာ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

—Ref:CNA
7 Day DAILY
ကိုးလ္ကတၱားရွိ ဗန္႔စ္ေဟာလ္တရား႐ံုးသို႔ ႐ံုးထုတ္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရားခံ ခါလစ္မိုဟာမက္ကို အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ အရာရွိမ်ား၊ အေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္ရဲမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အဖြဲ႕ TTP က ေဖာက္ခြဲေရး ကြၽမ္းက်င္သူအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ခါလစ္ကို ဘာ့ဒ္ဝမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ RSO မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး အျဖစ္ စြပ္စြဲထားသည္။

ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ ယူ ၂၀ ကစားသမားစာရင္း ထုတ္ျပန္

Photo: ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ ယူ ၂၀ ကစားသမားစာရင္း ထုတ္ျပန္
Friday, November 21, 2014

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ဖီဖာကမၻာ့ဖလား ယူ ၂၀ ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ပဏာမ ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ ယူ ၂၀ ကစားသမားစာရင္းကို နည္းျပအဖဲြ႔က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ဂိုး- မ်ိဳးမင္းလတ္ (ေဇယ်ာေရႊေျမ)၊ ျပည့္စံုခ်စ္ (ရတနာပံု လူငယ္)၊ ေ၀လင္းေအာင္ (ရန္ကုန္ လူငယ္) ေနာက္တန္း – ထုိက္ထိုက္ေအာင္ (ဧရာ၀တီ)၊ နန္းေ၀မင္း (ရန္ကုန္လူငယ္)၊ ႏိုင္လင္းထြန္း (မေနာေျမ)၊ နႏၵေက်ာ္ (မေကြး)၊ သီဟထက္ေအာင္ (ေဇယ်ာေရႊေျမ)၊ ညီညီလြင္ (KBZ)၊ ရဲရင့္ေအာင္ (ျမန္မာ ေဘာလံုးအကယ္ဒမီ၊ မႏၱေလး) အလယ္တန္း – ရဲ၀င္းလိႈင္ (ရန္ကုန္ လူငယ္)၊ စြမ္းထက္ေအာင္ (ရန္ကုန္)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ (ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္)၊ ေက်ာ္မင္းဦး (ဧရာ၀တီ)၊ ေအာင္သူ (ရတနာပံု)၊ ေက်ာ္ဇင္ဦး (ေနျပည္ေတာ္ လူငယ္)၊ မ်ိဳးကိုထြန္း (ရတနာပံုလူငယ္)၊ ရန္ႏိုင္ဦး (ေဇယ်ာေရႊေျမ)၊ ေမာင္ေမာင္၀င္း (မေကြးလူငယ္ ေရွ႕တန္း – သန္းပိုင္ (ရန္ကုန္ လူငယ္)၊ ေမာင္ေမာင္စိုး (မေကြး)၊ ေ၀ယံထုိက္ (ျမ၀တီ အက္ဖ္စီ လူငယ္)၊ ေအာင္ေကာင္းမာန္ (ဧရာ၀တီ လူငယ္)၊ ေမာင္ေမာင္လြင္ (ဟံသာ၀တီ) တိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကစားသမားေတြကိုု ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး  ေလ့က်င့္မႈေတြ  ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာက ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာရွ ယူ ၁၉ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာလူငယ္အသင္းဟာ ဆီမီးဖုိင္နယ္အဆင့္ထိ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့လုိ႔ အခုလုိ ကမာၻ႔ဖလား ၀င္ခြင့္ ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ 
ကမာၻ႔ဖလား၀င္ခြင့္ရ ျမန္မာ ယူ ၁၉ အသင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လွည့္လည္ေအာင္ပြဲခံစဥ္
ကမာၻ႔ဖလား၀င္ခြင့္ရ ျမန္မာ ယူ ၁၉ အသင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လွည့္လည္ ေအာင္ပြဲ ခံစဥ္
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ဖီဖာကမၻာ့ဖလား ယူ ၂၀ ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ပဏာမ ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ ယူ ၂၀ ကစားသမားစာရင္းကို နည္းျပအဖဲြ႔က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Natural Force ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စတင္ခ်ိပ္ပိတ္

Photo: စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Natural Force ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စတင္ခ်ိပ္ပိတ္
Friday, November 21, 2014

စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Natural Force ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကး၊ အိမ္မ်ား၊ စက္သံုးဆီဆိုင္၊ ဆိုင္ခန္း၊ ဂိုေဒါင္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္မွ စတင္ကာ ခ်ိပ္ပိတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ စံုစမ္းသိရသည္။
 
အဆုိပါ ခ်ိပ္ပိတ္သိမ္းဆည္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပုိင္းက  Natural Force ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ရဲထြန္းေက်ာ္၏ဇနီး ေဒၚခင္သႏၱာဝင္း အမည္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဇနပလာဇာ တတိယထပ္ အခန္း B (၁၂) ၊ B(၁၄) ရွိ BQ Beauty Queen Fashion Shop  အား ေငြေၾကးစုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရဌာန၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ခ်ိပ္ပိတ္ၿပီး ဆုိင္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဒၚခင္သႏၱာဝင္း အမည္ေပါက္ဆုိင္၌ ၎၏ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ဆက္လက္ေရာင္းခ် ေနစဥ္ ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္ခ်ိပ္ပိတ္ သိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚခင္သႏၱာဝင္း ဖခင္ပုိင္ဆုိင္သည့္ ဆုိင္ရွိပစၥည္းမ်ားကုိမူ ယူေဆာင္သြားျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ယုဇနပလာဇာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။
 
“ရဲထြန္းေက်ာ္ရဲ႕ မိန္းမ အမည္ေပါက္နဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ဆုိင္ကုိ တာဝန္ရွိသူေတြက လာၿပီးေတာ့ တာဝန္အရေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ယုဇနပလာဇာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ ညေနပုိင္းက ဆုိသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ အမည္မေဖာ္လုိသူ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက “ရဲထြန္းေက်ာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြအားလုံးကုိ ခ်ိပ္ပိတ္ၿပီးေတာ့ စတင္စစ္ေဆးေနပါၿပီ။ သူပုိင္ဆုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြ အကုန္လုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ မသိမ္းဆည္းေသးပါဘူး။ ဒါေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိတဲ့သူေတြက စစ္ေဆးမႈေတြ၊ သိမ္းဆည္းမႈေတြက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ မွန္တယ္၊ မွားတယ္ဆုိတာကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု သူ႔ရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ခ်ိပ္ပိတ္ေနတယ္ဆုိေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕လုိ႔မရဘူး။ ေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔မရဘူး။ ေရာင္းလုိ႔မရပါဘူး။ သူပုိင္ဆုိင္မႈေတြအထဲက တရားဝင္ေငြေၾကးနဲ႔ ရရွိလာတဲ့ပစၥည္းေတြရွိတယ္ဆုိရင္ အေထာက္အထားခုိင္ခုိင္လုံလုံနဲ႔ ျပမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ သူပုိင္ဆုိင္တဲ့အရာေတြအားလုံးကုိ ယာယီခ်ိပ္ပိတ္တဲ့သေဘာပါပဲ”ဟု ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
အလားတူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးကလည္း “ဒီေန႔ ဩဂုတ္လအတြင္းက မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သူရဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ကားေတြကုိ သိမ္းဆည္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ပစၥည္းေတြကုိေတာ့ ခံဝန္နဲ႔ျပန္ေပးပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကုိေတာ့ စသုံးလုံးက သိမ္းဆည္းပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Natural Force ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္စာရင္းမ်ားမွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာရွိ ျခံဝင္းႏွင့္ ေနအိမ္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပ ၃ဝ x ေပ ၆ဝ အက်ယ္အဝန္းရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း၊ ယုဇနပလာဇာရွိ ဆိုင္ခန္းႏွစ္ခန္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂိုေဒါင္တစ္လံုး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခုနစ္စီး၊ ေရယာဥ္ခုနစ္စီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ အုတ္သဲေက်ာက္ ဂိုေဒါင္တစ္လံုး၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အုတ္သဲေက်ာက္လုပ္ငန္း၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိုတယ္ခရီးမွ ၁၅ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေျမာက္ဦးဟိုတယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧက ၁ဝဝ အက်ယ္အဝန္းရွိ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧက ၂ဝဝ ရွိ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ထူးစက္သံုးဆီဆိုင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထို႔အျပင္ ႐ိုးမဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ Apex ဘဏ္၊ စင္ကာပူရွိ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္တစ္ခုတို႔တြင္ အပ္ႏွံၿပီး လည္ပတ္ေနေသာေငြေၾကးမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းကဲ့သုိ႔ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲထြန္းေက်ာ္ေနအိမ္မွ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မွာ ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္ ညပုိင္းက မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဗညားဒလလမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္တစ္စီးေပၚမွ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား တစ္သိန္း ဖမ္းဆီးရမိရာမွ ကြင္းဆက္အျဖစ္ ၎ေနအိမ္အတြင္း မွ ေဆးျပား ၂ဝ၁ဝဝဝ ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ၃၅ဝ ဂရမ္တုိ႔အျပင္ လက္နက္မ်ားကုိလည္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

Beauty Queen Fashion Shop အတြင္းမွ ေဒၚခင္သႏၲာ၀င္း ပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား တာ၀န္ရွိသူမ်ား သိမ္းဆည္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသိန္းႏိုင္)

Beauty Queen Fashion Shop အတြင္းမွ ေဒၚခင္သႏၲာ၀င္း ပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား တာ၀န္ရွိသူမ်ား သိမ္းဆည္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသိန္းႏိုင္)

စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Natural Force ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကး၊ အိမ္မ်ား၊ စက္သံုးဆီဆိုင္၊ ဆိုင္ခန္း၊ ဂိုေဒါင္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္မွ စတင္ကာ ခ်ိပ္ပိတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ စံုစမ္းသိရသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအေပၚ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ကို ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံ ရင့္က်က္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ကိုသာ ဘ၀တစ္ေလၽွာက္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ႏွစ္ျမႇဳပ္ကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အသက္၀င္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွ သာ အသက္၀င္မည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေျပာ

Photo: ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အသက္၀င္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွ သာ အသက္၀င္မည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေျပာ
Friday, November 21, 2014

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ မတိုင္မီ အသက္ဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွသာ အသက္ဝင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
“၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကုိ အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း”ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းစဥ္ ဦးေစာလွထြန္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ “ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္မ်ားကို လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အသက္ဝင္ႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းၿပီးမွသာ အသက္ဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပခ်ိန္မွသာ စတင္အသက္ဝင္တာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
ဆက္လက္၍ ဦးေစာလွထြန္းက “ဒီေန႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔တင္ျပၾကသလို မျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ 
အမ်ားျပည္သူကလည္း ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အခုလို အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါအရ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးဟာ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပီပီ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်က္ေတြကို ျပင္မယ္၊ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ျပင္မယ္။ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီးမွ ျပင္လို႔ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ျပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေပးဖို႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ အရင္ျပဌာန္းဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။
 
“ယခုအေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါအရ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာမွာ ေတြ႕ၾကံဳလာတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ေခတ္စနစ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြအရ ျပင္သင့္တယ္ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ရွိေနပါၿပီ။ 
ဒီေနရာမွာ ျပင္သင့္တာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျပင္ဖို႔၊ မျပင္သင့္ေသးတာကို မျပင္မိေစဖို႔ အထူးဂ႐ုျပဳရမယ့္ ကာလျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကုိ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း က ေျပာၾကားထားသည္။ 

Eleven Medai Group 

ႏို၀င္ဘာ၂၀ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးစဥ္

ႏို၀င္ဘာ၂၀ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးစဥ္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္ မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ မတိုင္မီ အသက္ဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွသာ အသက္ဝင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း လက္နက္ႀကီးထိမွန္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္လိုက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း

KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း လက္နက္ၾကီးထိမွန္မႈမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္လိုက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအာင္က ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သင့္ မျပင္ဆင္သင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သင့္၊ မျပင္ဆင္သင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြင္းရွိ ေပ၂၀ ျမင့္ေသာ ေျမ သိုေလွာင္ကန္မွ ေျမႀကီးမ်ား လူသြားလမ္းေပၚသုိ႔ ကြၽံက်မႈေၾကာင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ

Photo: ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြင္းရွိ ေပ၂၀ ျမင့္ေသာ ေျမ သိုေလွာင္ကန္မွ ေျမႀကီးမ်ား လူသြားလမ္းေပၚသုိ႔ ကြၽံက်မႈေၾကာင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ
Friday, November 21, 2014

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ရွိ ေရႊေတာင္ ေဆာက္ လုပ္ ေရးမွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြင္းရွိ ေပ ၂ဝ ျမင့္ေသာ ေျမသုိေလွာင္ကန္မွ ေျမႀကီးမ်ား ၂၇ လမ္း ေပၚသုိ႔ ကြ်ံက်မႈ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွ ရရွိေသာေျမႀကီး မ်ားကုိ အက်ယ္ ေပ ၄ဝ ၊ အျမင့္ ေပ ၂ဝ ရွိ တစ္ဖက္ပြင့္ကန္ႀကီးထဲသုိ႔ ထည့္ထားရွိေလ့ရွိၿပီး ယင္းေျမႀကီးမ်ားမွာ မ်ားျပားလာ၍ ကာရံထားသည့္ သံကုိယ္ထည္ၿပိဳက်ကာ ၂၇လမ္းဘက္သို႔ ကြ်ံက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
“ဝုန္းဆုိၿပီး ေျမႀကီးေတြ ကြ်ံထြက္လာတာ အဲဒီထဲက အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ က လမ္းဘက္ကုိ ေျမႀကီးေတြနဲ႔အတူ ကြ်ံထြက္လာတယ္။ က်န္တစ္ေယာက္ ကေတာ့ ေျမ ႀကီးေတြ တစ္ကုိယ္လုံးပိေနၿပီး ကယ္ေပးပါလုိ႔ ေအာ္တယ္။ သူ႔မွာ ေခါင္းပဲေပၚေတာ့တယ္။ လမ္းမွာ တရားပြဲလုပ္ေနေတာ့ အဲဒီကမုိက္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက တာဝန္ရွိသူေတြ ေအာ္ေခၚၿပီးေျပာရတယ္။ ဒါေတာင္ မိနစ္ ၂ဝ ေက်ာ္လုိ႔ မီးသတ္ကား၊ အေရးေပၚကားလာမွ ေျမႀကီးပိေနတဲ့လူကုိ ဆယ္ထုတ္တယ္”ဟု ျဖစ္စဥ္ကုိျမင္ေတြ႔သည့္ ၂၇ လမ္းေန အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
 
အဆုိပါ ေျမႀကီးကြ်ံက်မႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚရွိ ရခုိင္မုန္႔တီဆုိင္ႏွင့္ ကြမ္းယာဆုိင္ တုိ႔ကုိ ေျမႀကီးမ်ားပိသြားခဲ့ၿပီး ဆုိင္ရွိလူမ်ား ထိခုိက္ ဒဏ္ရာမရရွိခဲ့ဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားႏွစ္ဦးသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 
“ပေစာက္ပုံသဏၭာန္ တစ္ဖက္ပြင့္ ေျမႀကီးထားတဲ့ သံကန္ၿပိဳက်တာပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရးကရိန္းေၾကာင့္ ၿပိဳက်တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုကြ်ံက်တဲ့ကန္နဲ႔ လမ္းေဘးမွာ ကာထားတဲ့ေနရာနဲ႔ၾကားမွာ ေပ ၂ဝ ျခားပါေသးတယ္။ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားႏွစ္ဦးက အဲဒီနား လက္ဝင္ေဆးရင္း ေျမႀကီးပိသြားတာပါ။ တစ္ဦးကုိေတာ့ ေဆး႐ုံတင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မစုိးရိမ္ရပါဘူး။ က်န္တဲ့ထိခုိက္တာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ အခုလမ္းေပၚက်တဲ့ေျမႀကီးေတြကုိ ျပန္သယ္ေနပါၿပီ”ဟု ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္အဆင့္ ရဲအရာရွိက ေျပာၾကားသည္။
 
အဆိုပါ ေျမၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ကုိ ယာယီတားျမစ္ထားၿပီး ေျမၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ တရားပြဲက်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

၂၇လမ္းေပၚသို႔ ၿပိဳက်ခဲ့သည္႕ ေျမႀကီးမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွ ဖယ္ရွားေနစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ေ၀လင္းေအာင္)

၂၇လမ္းေပၚသို႔ ၿပိဳက်ခဲ့သည္႕ ေျမႀကီးမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွ ဖယ္ရွားေနစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ေ၀လင္းေအာင္)

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ရွိ ေရႊေတာင္ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာဝန္ယူ ေဆာက္ လုပ္ေနသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြင္းရွိ ေပ ၂ဝ ျမင့္ေသာ ေျမသုိေလွာင္ ကန္မွ ေျမႀကီးမ်ား ၂၇ လမ္း ေပၚသုိ႔ ကြ်ံက်မႈ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္း ေလးခု ေျပးဆြဲရန္ ေကအင္န္ယူ စီစဥ္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)က ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းအပါအဝင္ အေဝးေျပး ယာဥ္ လိုင္း ေလးခုေျပး ဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU မွ သတင္းရရွိသည္။

ေက်ာက္ကပ္ကိုအက်ဳိးျပဳတဲ့ စူပါအစားအစာေတြကိုသိသလား

Photo: ေက်ာက္ကပ္ကိုအက်ဳိးျပဳတဲ့ စူပါအစားအစာေတြကိုသိသလား
Friday, November 21, 2014

ေက်ာက္ကပ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္မလိုအပ္တဲ့အဆိပ္အေတာက္ေတြကို စစ္ယူၿပီး ဆီးအျဖစ္စြန္႔ထုတ္ေပးတာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာဖို႔ဆိုတာ ႏွလံုးက်န္းမာဖို႔လိုအပ္သလိုပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေထာက္ကူေပးတဲ့အစားအစာေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဂၚဖီထုပ္ - ေက်ာက္ကပ္အတြက္အားျဖစ္ေစတဲ့ သဘာဝ အစားအစာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဗီတာမင္ဘီ၆၊ ဗီတာမင္စီ၊ ေကနဲ႔ အမွ်င္ဓာတ္၊ ေဖာလစ္အက္စစ္ တို႔ႂကြယ္ဝပါတယ္။

ဘယ္ရီသီးမ်ား - စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ခရမ္ဘယ္ရီ၊ ဘလူးဘယ္ရီ စတဲ့ ဘယ္ရီသီး အားလံုးလုိလုိမွာ မဂၢနိစ္၊ ဗီတာမင္စီ၊ အမွ်င္ဓာတ္ေတြႂကြယ္ဝတာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳပါတယ္။

ငါး - အသားဓာတ္နဲ႔ အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ သမားေတြ ငါးမ်ားမ်ားစားေပးသင့္ပါတယ္။

ၾကက္ဥအကာ - ၾကက္ဥအကာေတြခ်ည္းပဲ ေမႊေၾကာ္စားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်က္က်က္ ျပဳတ္ထားတဲ့ ၾကက္ဥကိုအကာခ်ည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ စားေပးသင့္ပါတယ္။

သံလြင္ဆီ - ေက်ာက္ကပ္အတြက္ေရာ ႏွလံုးအတြက္ေရာ ေကာင္းက်ဳိးျပဳ ပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ - ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ဂုဏ္သတၱိရွိၿပီး မလိုအပ္တဲ့ ကိုလက္စထေရာ ေတြကို ဖယ္ရွား ေပးပါတယ္။

ၾကက္သြန္နီ - အဆိပ္အေတာက္ေတြကင္းၿပီး ေက်ာက္ကပ္ကိုသန္႔စင္ ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

ပန္းင႐ုတ္ပြနီ - ေသြးတြင္းအဆိပ္အေတာက္ေတြဖယ္ရွားေပးၿပီး ဗီတာမင္ေအ၊ ဘီ၆၊ စီ၊ ေဖာလစ္ အက္စစ္နဲ႔အမွ်င္ဓာတ္ႂကြယ္ဝပါတယ္။

ပန္းေဂၚဖီ - ဗီတာမင္စီ၊ အမွ်ငဓာတ္နဲ႔ေဖာလစ္အက္စစ္တို႔ပါဝင္ၿပီး ေဂါက္ ေရာဂါနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္တာေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္။

ပန္းသီး - ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္တာေတြ၊ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္တာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာ ကြယ္ႏိုင္သလို ကိုလက္စထေရာလည္းေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။  

Ref:homeremedies.com
7Day DAILY
ေက်ာက္ကပ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္မလိုအပ္တဲ့အဆိပ္အေတာက္ေတြကို စစ္ယူၿပီး ဆီးအျဖစ္စြန္႔ထုတ္ေပး တာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာဖို႔ဆိုတာ ႏွလံုးက်န္းမာဖို႔လိုအပ္သလိုပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေထာက္ကူေပးတဲ့အစားအစာေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။