Wednesday, 22 February 2012

တစ္လက်ပ္တစ္သိန္းျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဆုိဓါတ္ပုံ(EMG)
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားအား အနိမ့္ဆုံး ပ်မ္းမွ် တစ္လက်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္း၀န္းက်င္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာ အခြန္ႏႈတ္ပယ္ပါက တစ္လရႇစ္ေသာင္း၊ ကိုးေသာင္းက်ပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ အဆင္မေျပေသးပါက ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၂၁ရက္ေန႔က ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရ ဦးေရႊမန္းက ''မိမိအေနျဖင့္ ၇-၂- ၂၀၁၂ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္ႏႇင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္သူမရႇိ အားလုံးေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၆- ၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ရႇင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားမႇာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးလိုေသာ္လည္း လက္ရႇိအေျခအေနအရ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ျခင္းမရႇိဘဲ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္သူမ်ား၏ လစာေငြကိုတိုးျမႇင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔တင္ျပခ်က္မ်ားမႇာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က တင္ျပထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခြင့္ျပဳေရး၊ ဥပေဒျပဳေပးႏိုင္ရန္ႏႇင့္ ထိုဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သေဘာပါရႇိပါသည္။
ထိုဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ၿပီး ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဥပေဒႏႇင့္အညီ ညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ရႇိ မရႇိကို ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရႇင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တင္ျပလာေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားကို စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို စနစ္တက် မႇန္မႇန္ကန္ကန္ အသုံးျပဳၾကေစရန္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ ယင္းကိစၥကို အေရးႀကီးလုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ စိစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ပိုထြက္လာေသာေငြမ်ားကို ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား  ၎တို႔ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ခ၊ လစာမ်ား သတ္မႇတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႔က ခံယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရႇိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပလိုပါသည္။ လုပ္ငန္းစတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၂၀၀၀ ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး တစ္လက်ပ္ေျခာက္ေသာင္း၊ လုပ္သက္တစ္ႏႇစ္၊ ႏႇစ္ႏႇစ္ရႇိ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ တစ္လ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၊ လုပ္သက္ႏႇစ္ႏႇစ္ သံုးႏႇစ္ရႇိ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄၀၀၀၊ တစ္လက်ပ္ ၁၂၀၀၀၀၊ လုပ္သက္သံုးႏႇစ္၊ ေလးႏႇစ္၊ ငါးႏႇစ္ရႇိ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၅၀၀၀  တစ္လ က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ ရရႇိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေငြေၾကးလုံေလာက္အဆင္ေျပလွ်င္ အနိမ့္ဆုံးပ်မ္းမွ် တစ္လက်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္း၀န္းက်င္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အနိမ့္ဆုံးလစာ က်ပ္တစ္သိန္း ၀န္းက်င္ရရႇိေသာသူအား ထိုက္သင့္ေသာအခြန္ႏႈတ္ပယ္ပါက တစ္လ က်ပ္ရႇစ္ေသာင္း ကိုးေသာင္း ေပးသင့္ပါသည္။ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ အဆင္မေျပေသးပါက ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ လစာေငြအနိမ့္ဆုံးေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားႏႇင့္ ေလာေလာဆယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေသးေသာ စီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ေလ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္၊ အစိုးရကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မသင့္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား FDI,BBB  သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အခ်ိန္ဆြဲလုပ္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ားမႇ ေပၚထြက္လာေသာေငြမ်ားကို ၀န္ထမ္းလစာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးလွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအထိ လာမည့္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဘတ္ဂ်က္အစကတည္းက လ စာမ်ားတိုးျမႇင့္ႏိုင္မည္ဟုေတြ႕ျမင္ သိ ရႇိထားပါသည္။ ၎စီမံကိန္းလုပ္ ငန္းမ်ားမႇာ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏႇင့္ ေနျပည္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း တို့ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္စိစစ္ပါက ေပၚ ထြက္လာႏိုင္ေသာ အျခားစီမံကိန္း မ်ားလည္းရႇိႏိုင္ပါသည္။
ထို့ျပင္ ၀င္ေငြတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အခြန္၀င္ေငြတိုးတက္ရရႇိေရးအတြက္ အခြန္ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ားအား ေကာင္းမြန္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ရႇိေသာ၊ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀င္ေငြ၊ လုပ္ခ၊ လစာမ်ားကို သတ္မႇတ္ေပးေရးႏႇင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ဥပေဒကို အျမန္ဆုံးတင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းသြားရန္လည္း မိမိကအဆိုျပဳလိုပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီး မသုံးသင့္သည္မ်ား၊ မကုန္သင့္သည္မ်ားကို စနစ္တက် ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မႇစိစစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးပါက ၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာ ႏႇင့္စရိတ္အားအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အမႇန္တကယ္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းေကာင္းမႇ အစိုးရေကာင္းမႇာျဖစ္သလို အစိုးရေကာင္းမႇ ႏိုင္ငံႏႇင့္ျပည္သူမ်ားအ က်ဳိးခံစားခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမႇ ေစတနာထား အသိအမႇတ္ျပဳမႈကို လက္ေတြ႔ခံစားရရႇိကာ စိတ္ဓာတ္ႏႇင့္စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ စြမ္းအင္မ်ား တိုးျမႇင့္ရရႇိ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုက်င္းပေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မႇ တင္ျပလာေသာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ေစတနာအမႇန္ျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးစီးပြား ႏိုင္ငံဂုဏ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ဂုဏ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၏ ဂုဏ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ပါသည္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။    
                                                                                                                  Eleven Media Group

သတ္ၲိမရွိျခင္းသည္ အဂတိလုိက္စားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္
သတိၱရွိဖို႕လိုတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ ဦးေရႊမန္း
ျမတ္ေဇ၊
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၂၂
သတ္ၲိမရွိျခင္သည္ အဂတိလုိက္စားျခင္းျဖစ္သည္ဟု  မိမိထင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၄င္းကအထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကား သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    ““သတိ္ၲမရွိဘူးဆုိတာကုိ မွားရင္လဲမွာမယ္ေပါ့။ ေျပာမယ္ဆုိရင္  ေတာ့ သတိ္ၲမရွိတာဟာလဲ အဂတိ တရားလုိက္စားတာလုိ႕ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ အဘရာ၊ ေမာဟ။ ေျပာလုိက္တယ္ဆုိရင္ပဲ ကုိယ့္ကုိဒုကၡ ေရာက္မွာေၾကာက္တယ္ဆုိတာက လဲ ကၽြန္ေတာ္ အဂတိတစ္ခုလုိ ထင္မိတယ္ ”” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ဆုိသည္။
    လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဂတိကုိျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္၊ အလားတူမိမိတုိ႕က ေဆာင္ရြက္ေပး လုိက္ေသာလူမ်ားကုိလည္း အဂတိကုိျဖစ္ေစေသာ၊ အဂတိကုိ ေရွ႕ရႈေသာအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ မိမိ အေနျဖင့္တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း၊ သူမ်ားကို တုိက္တြန္းသလုိ မိမိအေန နဲ႕ လဲလုပ္ရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထုိျပင္ မိမိ၏ လူမ်ားကုိလဲ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္းး ၊ သုိ႕ေသာ္ ၄င္းတုိ႕ေၾကာက္ေနဆဲသာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္း လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕သည္ ျပည္သူမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာၾကား သည္။
    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္းသည္ အထက္ပါ အခမ္းအနားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသတိ္ၲရွိၾက ရန္အတြက္ သတိ္ၲရွိရန္ဆုိေသာ စကားလံုးကုိဆယ္ႀကိမ္ထက္မက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
    ““ကၽြန္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့သတိ္ၲရွိရွိဆုိတဲ့ စကားလံုးကုိေျပာခဲ့ေပးမယ့္ သတင္းထဲမွာက်ေတာ့ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆုိတဲ့ စကားေတာ့ပါၿပီးသတ္ၲိဆုိတာမပါလာဘူး”” ဟု သူရဦးေရႊမန္း ကလႊတ္ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ဆက္လက္ၿပီး၎က သတိ္ၲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိေျပာၾကားရာတြင္ သတိ္ၲမရွိပါကအကုန္ဆံုးရံႈးတတ္ေၾကာင္း၊သတိ္ၲသည္ မုိက္မဲျခင္းႏွင့္ မယွဥ္ႏုိင္ေသာတာ၀န္ ေက်ပြန္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားသည္ ေကာင္းသည္ဟု ေျပာခံရျခင္းထက္ သတိ္ၲရွိသည္ဟု ေျပာခံရျခင္းကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္သည္ၾက ေၾကာင္း စသျဖင့္ သတိ္ၲရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားပံုမ်ားကုိလဲ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
    အဆုိပါအခမ္းအနား တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက အမွာစကားေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္၌ သတိ္ၲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားမ်ားေျပာၾကား သြားျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာ ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ၎တုိ႕တင္ျပလုိသည့္အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးပြင့္ပြင့္လင္း လင္း တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကသည္။
    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္းက ၀န္ထမ္းမ်ားလစာထုိးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မ်ားကုိထပ္မံရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
  The Express Times
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္
သတိၱရွိဖို႕လိုတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ ဦးေရႊမန္း

                                                                                                                                             သစ္ထူးလြင္

လစာတိုးရန္ေျပာသည့္ကိစၥသည္ ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား

 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏႇင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရႇင္က အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ပညာရႇင္မ်ား မီဒီယာသမားမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္လမ္းရႇိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာႏႇင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္မ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇပညာရႇင္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏႇင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရႇင္ ဖြဲ႔စည္းရျခင္းမႇာ - ႏုိင္ငံႏႇင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူမ်ားထံမႇ အခက္အခဲမ်ားကို ယခုေကာ္မ ရႇင္မႇတဆင့္ ကူညီေျဖရႇင္းေပးႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏႇင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရႇင္ကို ဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေဆြႏႇင့္ ဦးေ႒းျမင့္ အပါအ၀င္အဖြဲ႔၀င္ စုစုေပါင္း (၄၆)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပည္သူမ်ားႏႇင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ပညာရႇင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးလိုပါက ယခုေကာ္မရႇင္မႇ တဆင့္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲ၌ အဓိကအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာစရိတ္မ်ားတိုးျမႇင့္ေပးပါက ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ေငြေၾကး၏ေဖာင္းပြမႈမ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မႇ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ပကတိအရႇိတရားအတိုင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရႇိပါက ေဆြးေႏြးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေကာ္မရႇင္သို႔ စာျဖင့္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ၊အျပဳသေဘာေဆြးေႏြးျခင္း မႇတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄င္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာ၌ ျပည့္ ျပည့္စံုစံုမဟုတ္ဘဲ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ မိမိေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား အျပည့္အစံုေဖာ္ျပပါက မိမိအားထိခိုက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆၿပီး ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းမ်ဳိးဆိုသည္လား မသိေၾကာင္း၊  ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးရန္ေျပာသည့္ ကိစၥတြင္ မိမိအားအေကာင္းဘက္မႇ ေျပာၾကားသူမ်ားရႇိသကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္သည့္ဘက္မႇ ေျပာၾကားသူမ်ားလည္းရႇိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားေနၿပီျဖစ္၍ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးရာတြင္လည္း ယခင္ကကဲ့သုိ႔ အေၾကာက္တရားမရႇိဘဲ သတၲိရႇိရႇိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးသည့္ကိစၥႏႇင့္ပတ္ သက္၍လည္း မိမိအေနျဖင့္ အေလ်ာ့ေပးသြားမည္မဟုတ္ပဲ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္ရရႇိသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာတိုးျမႇင့္လိုက္ပါက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္ကိုလည္း ေျဖရႇင္းရန္ စဥ္းစားသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက ၀န္ထမ္းမ်ားလစာတိုးရန္ႏႇင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းအေပၚ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း မ်ဳိးလားဟု ျပည္သူမ်ားအၾကား၌ ေျပာၾကားမႈအခ်ဳိ႕ ရႇိေနျခင္းအေပၚ ဥကၠ႒ႀကီး၏ အျမင္အားသိရႇိလုိပါေၾကာင္း သတင္းသမားတစ္ဦးကေမးျမန္းခဲ့ရာ ''၀န္ထမ္းေတြ လစာတိုးေပးဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာဟာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာေဖျမင့္ပါ ခင္ဗ်ာ့  ကြၽန္ေတာ္တို႔နားေထာင္ေနရင္းနဲ႔ ဥကၠ႒ႀကီးေျပာတဲ့အထဲမႇာ ပါလာတဲ့ အခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီးေျပာသြားတဲ့မိန္႔ခြန္းကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ မီဒီယာေတြအားလံုးကေနၿပီးေတာ့ ျဖတ္ေတာက္မႈရႇိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ အတြက္ဆိုရင္ အင္မတန္မႇ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္က ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကေနၿပီး ျပန္ၿပီးအျပန္အလႇန္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ေဘာင္ထဲမႇာ ၀င္သလား မ၀င္ဘူးလားဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမႇာပဲ အဲသလို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ တဆက္တည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လို စာနယ္ဇင္း သမားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ေတြကို စိစစ္ျဖတ္ေတာက္တယ္ဆိုတာေတြက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမႇာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္ေတြထဲက လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ဆိုတဲ့ဟာကို ကန္႔သတ္ရာေရာက္ပါသလား။  တနည္းေျပာလို႔ရႇိရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မ ႈရႇိသလား မရႇိဘူးလား ဆိုတဲ့အခ်က္ကေလးကို ကြၽန္ေတာ္သိခ်င္ပါတယ္''ဟု ဦးေဖျမင့္၏ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက '' ဒီအေျဖကုိ အေတြ႔အႀကံဳရႇိတဲ့ ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ရႇိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာေတြက ရင္ထဲမႇာ အေျဖရႇိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ႏႈတ္ကေတာ့ သီးျခားေျဖစရာ မလိုဘူးလို႔ဘဲ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ'' ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္မ်ား၊ ပညာရႇင္မ်ားကေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ားမႇ သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းျခင္းႏႇင့္ ေျဖၾကား ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
                                                                                                                          Eleven Media Group

‎"ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ား၌ မီတာသံုးစြဲခထက္ ထိန္းသိမ္းခမ်ားေနျခင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္"

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ား၌ မီတာသံုးစြဲခထက္ မီတာထိန္းသိမ္းခ မ်ားျပားေနျခင္းကို ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊ...တ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေနအိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား သံုးစြဲခ ေကာက္ခံရာ၌ မီတာထိန္းသိမ္းခ လစဥ္က်ပ္ ၁ဝဝဝ အပိုေကာက္ခံ ေနသည္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဦးေက်ာ္က ''ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေတြမွာ သံုးစြဲမႈသိပ္မရွိလုိ႔ မီတာခက ၂ဝဝ ေလာက္ပဲက်တာ မ်ဳိးေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိန္းသိမ္းခက ၁ဝဝဝ ေပး ေနရပါတယ္။ ဒါကို တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သိပါသလား။ သိပါက မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္းေပး ပါမည္နည္း''ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးက မီတာထိန္းသိမ္းခ ေကာက္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ''မီတာထိန္းသိမ္းခ ဆုိတာက သံုးစြဲသူေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာသံုးသံုး သံုးလုိ႔ရေအာင္ အခ်ိန္အခါ မေရြး သံုး စဲြႏုိင္ေရးအတြက္ မီတာဓာတ္အား ထိန္းသိမ္းေပးထားမႈအေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ပံုေသ တန္ဖိုးပါ။ ႏုိင္ငံတကာမွာ လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီပံုေသႏႈန္း ေကာက္ခံမႈကို တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕ကလည္း သိပါတယ္''ဟု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၏ အေမးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ပံုေသႏႈန္းထားမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕မွ တရားဝင္သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ား၌ မီတာသံုးစြဲခထက္ ထိန္းသိမ္းခ မ်ားေနသည္ဆုိပါက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္၍ေျပာသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ စတင္ေလွ်ာက္ထားရာ၌ သိန္း ဂဏန္းဝန္းက်င္အထိ ေငြေၾကး ကုန္က်ရျခင္းမွာလည္း မီတာသတ္မွတ္ေၾကး ေျခာက္ေသာင္း၊ အာမခံေၾကး ေလးေထာင္၊ ႀကီးၾကပ္ခ ငါးေထာင္၊ မွတ္ပံုတင္ခတစ္ေထာင္ႏွင့္ မီတာပံုးခြန္ေၾကး ၁၅၅ဝဝ ေပးသြင္းရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ထပ္ ေလာင္းေျပာသည္။
                                                                                                      Popular Myanmar News Journal

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာမွ ေဘာက္ခ်ာျဖင့္ မည္သူမဆို ကန္ေဒၚလာတစ္ေသာင္း ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား


”ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ကလူတိုင္းကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ပံုစံရိွတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလို ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေလာက္ က အစစ္အေဆးအေမးအျမန္း မရွိ ဘဲ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီးIMF က အႀကံျပဳထားလို႔ ဗဟိုဘဏ္ကခြင့္ျပဳလိုက္တာပါ”ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ ေငြလဲေက...ာင္တာမ်ားတြင္ ယခင္အေရာင္း မ်ားျပားခဲ့ရာမွ ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူ မွ်တမႈရွိလာေၾကာင္း၊ ကန္ေဒၚလာ အျပင္ FEC မ်ားပါ အဝယ္လိုက္ လာေၾကာင္း၊ ေကာင္တာအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ ေငြ ေၾကးမ်ားကိုဝယ္သူအား ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းထံ မွ သိရသည္။ ”ေငြက အဝယ္မ်ားလာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသြားတဲ့ အခါတရားဝင္ ကိုင္ေဆာင္သြားခ်င္တဲ့ သူေတြက လာဝယ္ၾကတယ္၊FEC ကလည္း ကားတင္သြင္းတဲ့သူေတြအခြန္ေဆာင္ ဖို႔အ ဝယ္မ်ားတယ္။ လာေရာင္းတာ ရသမွ် အကုန္လာဝယ္တဲ့သူေတြကို ျပန္ေရာင္းေပးပါတယ္။ ေကာင္တာ မွာ သြားဝယ္လို႔မရဘူးဆိုတာေရာင္း စရာမရွိလို႔ပါ”ဟု ၄င္းကေျ ပာသည္။ ကားတင္သြင္းသူမ်ား ကညန တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရာ၌FEC ျဖင့္ ေပးေခ်ရျခင္းေၾကာင့္FEC အဝယ္လိုက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကားတစ္စီး၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတန္ ဖိုး ကFEC ျဖင့္ေပးေခ်ရျခင္းေၾကာင့္ ေငြလဲေကာင္တာမွ ဝယ္ယူမႈျဖင့္ မေလာက္ငျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပတရား မဝင္ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွ ဝယ္ယူ ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ရေၾကာင္း ကားတင္သြင္းသူတစ္ဦး ထံမွ သိရသည္။ကေမၻာဇဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ကားတင္သြင္း သူမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ရန္လာေရာက္ဝယ္ ယူပါကလိုသေ လာက္ ေရာင္းခ်ေပး ေနေၾကာင္းေျပာသည္။FEC အဝယ္လိုက္လာျခင္း ေၾကာင့္ျပင္ပေငြေစ်းကြက္တြင္FEC တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးထက္ အနည္းငယ္ျမင့္ တက္ေနၿပီး ေငြလဲ ေကာင္တာမ်ားတြင္မူ ေဒၚလာႏွင့္ FEC ကိုတန္ဖိုးတူ ေငြေၾကးျဖင့္ သာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေပးေန ေၾကာင္း ၄င္းထံမွ သိရသည္။
                                                                                                         Popular Myanmar News Journal

အီတလီမွေခ်းထားေသာ ကန္ေဒၚလာ ၆သန္း ျပန္ဆပ္စရာမလိုေတာ့


           ျမန္မာေပးရမည့္ အေၾကြး ကန္ေဒၚလာ ၆သန္းကုိ အီတလီႏုိင္ငံက ေလွ်ာ္ေပးလိမ့္မည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၄င္းက ေျပာသည္။
၄င္းက ”အီတလီက ၆ သန္းကို ေလွ်ာ္ေပးမယ္လို႔ သူကေျပာတယ္။ ဒီ ၆ သန္းကုိ ေလွ်ာ့လိုက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာသံုးမလဲ ဆုိတာေတာ့ ျပန္ေျပာရတာေပါ့။ အခုက တံတားတစ္ခု ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ျပန္သံုးမယ္လို႔ ၊ဒါမ်ဳိးေပါ့။ ၆ သန္းေတာ့ သူတုိ႔ကို ျပန္ေပးစရာေတာ့ မလိုေတာ့ဘူး။ ျပည္သူ လူထုအတြက္ အသံုးျပန္ျပဳရတာေပါ့”ဟု ၄င္းက သမၼတႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈကို ရွင္းျပသည္။
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ တင္ရိွေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်ေလွ်ာ့ေပးမည္နည္း ဆုိေသာအခ်က္ ကိုလည္း  ေပးဆပ္ရန္ ေၾကြးရိွေနသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေနသည္ဟု သမၼတႀကီးက ေျပာေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းဆုိသည္။
”ႏုိင္ငံျခားကေန ေခ်းယူထားတာ ၁၁ ဘီလီယံေလာက္ ရိွတယ္။ အားလံုး ျပန္ဆပ္ရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဆုိတာေတာ့ ညိႇႏိႈင္းေနတယ္။ ဂ်ပန္ ကုိေပးဖို႔ကပဲ ၆ ဘီလီယံေလာက္ ရိွေနတယ္။ ၃ ဘီလီယံကို ၿမိဳ႕ျပ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေနနဲ႔ ဒါေလးကို ညိႇႏိႈင္းေနတယ္လို႔ သမၼတႀကီးက ေျပာတယ္” ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္း က ေျပာသည္။
အကယ္၍ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေနသည့္ကိစၥသာ ရရိွမည္ဆုိပါက ေခ်းေငြသက္သာသြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းႏုိင္ငံတုိ႔မွ ေခ်းေငြမ်ားအား လံုးဝသုည လုပ္မည္ေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ဟု ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကန္ေဒၚ လာ ၁၁ဝ၁၃ ဒသမ ၂၉၈ သန္း ေခ်းယူထားေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄င္းႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြထဲ၌ ၁၉၈၈ မတုိင္ခင္ ေခ်းယူေငြမွာ ေငြသန္း ေပါင္း ၈၄ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေခ်းယူေငြမွာ သန္းေပါင္း ၂၆ဝဝ ေက်ာ္ရိွသည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။
                                                                                                                                   Popular Myanmar