Friday, 1 March 2013

ထိုင္းအစိုးရ မူဆလင္ သူပုန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမည္

ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စစ္သား အေစာင့္အေရွာက္ႏွင့္ ဆြမ္းခံထြက္ေနစဥ္။
ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စစ္သား အေစာင့္အေရွာက္ႏွင့္ ဆြမ္းခံထြက္ေနစဥ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ ဆယ္ႏွစ္နီးပါး ျဖစ္ပြါးေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ သြားေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ အေနနဲ႔ ထုိင္းအစိုးရက အဓိက မူဆလင္သူပုန္အဖြဲ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သေဘာတူလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မိဘ ျပည္သူ မ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (၁- ၃- ၂ဝ၁၃)မိဘ ျပည္သူ မ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (၁- ၃- ၂ဝ၁၃)မၾကာမီ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ စတင္တက္လွမ္း ႏိုင္ေတာ့မည္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ား အဟန္႔အတား အေႏွာင့္ အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၊ ေျပာင္း လဲ မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲ၊  ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း စီက စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ၊ နားလည္ ခြင့္လႊတ္

တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအႀကိဳကာလႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ကာလ မ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ရန္္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တိုးျမႇင့္ျဖန္႕ျဖဴးေပးနိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္

တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအႀကိဳကာလႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ကာလ
မ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ရန္္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
တိုးျမႇင့္ျဖန္႕ျဖဴးေပးနိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
Friday, March 1, 2013

စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို အဘက္ဘက္မွျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲအႀကိဳကာလနွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ စာေပေလ့က်င့္က်က္မွတ္နိုင္ေရး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးနိုင္ရန္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ညႇိႏိွဳင္း၍ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တိုးျမႇင့္ျဖန္႕ျဖဴးေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစက္ရံုမ်ားသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး ကုန္းတြင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပ ၁၀ သန္‌းနွင့္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း ၃၀ အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္-

(၁) အမွတ္(၁)ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံု(စေလ)
(၂) ေက်ာက္ဆည္ ဆင္မင္း(၁)နွင့္ဆင္မင္း(၂)ဘိလပ္ေျမစက္ရံု
(၃) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု(ေက်ာက္ဆည္)
(၄) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ေခ်ာက္နွင့္ေက်ာက္ဆည္ေဒသ
မ်ားမွ စက္ရံုငယ္(၈)ရံု
(၅) ၾကံခင္းဘိလပ္ေျမစက္ရံု
(၆) သရက္ဘိလပ္ေျမစက္ရံု
(၇) ေက်ာက္ဆြယ္က်ိဳးသံမဏိစက္ရံု

Ministry of Energy, Myanmar
စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို အဘက္ဘက္မွျဖည့္ဆည္း ဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း စာေမးပြဲ အႀကိဳကာလနွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ ကာလမ်ား အတြင္း ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ

ဖုန္းကတ္ ေစ်းက်ေတာ့မယ္လုိ႔ သမၼတ အာမခံ

ဖုန္းကတ္ ေစ်းက်ေတာ့မယ္လုိ႔ သမၼတ အာမခံ

1.3.2013

ေရွ႕လထဲ မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္မ္ကတ္ ေစ်းခ်ေပးနုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနၿပီလုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဒီကေန႔ ထုတ္လႊင့္တ့ဲ သူ႔ရဲ႕ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

"မၾကာခင္ ကာလမွာ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အေၿခခံၿပီး တုိးခ်ဲ႕ေပးႏုိင္မယ့္ မုိလ္ဘုိင္းဖုန္း အေရအတြက္ကုိ သက္သာတဲ့ ေစ်းႏွဳန္းတစ္ရပ္နဲ႔ လာမည့္ ဧၿပီလအတြင္းမွာ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္"

"သက္သာတဲ့ ေစ်းႏွဳန္း" က ဘယ္ေလာက္လဲ ဆုိတာ သမၼတ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္မေျပာသြားပါဘူး။

ရန္ကုန္မွာ GSM ဆင္မ္ကတ္ တခု ေပါက္ေစ်းက ႏွစ္သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေသာင္းနဲ႕ေရာင္းမယ္လို႔ သတင္းထြက္ေနေၾကာင္း တခ်ဳိ႕က ဆုိပါတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ ေစ်း ဆယ္ဆ က်သြားတ့ဲ သေဘာပါ။

ဆင္မ္ကတ္ တခု ႏွစ္ေသာင္း ဆုိတာ ၀ယ္ခ်င္သူေတြဘက္က လတ္တေလာ ေပးခ်င္တ့ဲေစ်းလည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ျပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္က ကတ္တခု ငါးေထာင္နဲ႔ေရာင္းဖုိ႔ စီစဥ္မယ္လုိ႔ ကုမၸဏီတခုက ေအာ္ခ်က္ ထုတ္ဖူးပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ဖုန္းကတ္ေစ်း ငါးေထာင္အထိ ခ်ေပးဖုိ႔ေတာ့ အရိပ္အေယာင္ မျမင္ရေသးပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။

"ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိ္င္းအတာနဲ႔ စနစ္တက် ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ အစီအမံမ်ား ထားရွိၿပီး တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ... ဒီစီမံကိန္းေတြဟာ လာမည့္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေပၚလာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္" လုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီအစုိးရက ၂ ႏွစ္အတြင္း ဆင္မ္ကတ္ေစ်း က်ပ္ေထာင္ဂဏန္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ ဆုိရင္ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားအျပားရမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ဆင္မ္ကတ္ တခု ေပါက္ေစ်းက က်ပ္ တေထာင္ထက္ မပုိပါ။

ဆင္မ္ကတ္ အခမ့ဲ ေ၀ငွတာမ်ဳိးကုိလည္း မၾကာခဏ ေတြ႔ရပါတယ္။


ေအးခ်မ္းမြန္မွ  ဧရာ၀တီ တြင္ေရးသားသည္႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို မူရင္းအတိုင္း မ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္
ေရွ႕လထဲ မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္မ္ကတ္ ေစ်းခ်ေပးနုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနၿပီလုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီကေန႔ ထုတ္လႊင့္တ့ဲ သူ႔ရဲ႕ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္း ထဲမွာ ေျပာ သြားပါတယ္။

လိုင္ဇာမွာ ေဆးဝါး အကူအညီ ေပးအပ္ၿပီး ICRC အဖြဲ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြြာ

လိုင္ဇာမွာ ေဆးဝါး အကူအညီ ေပးအပ္ၿပီး ICRC အဖြဲ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြြာ

မတ္လ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၃

KIO ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကားသံုးစီးနဲ႔ သြားေရာက္တဲ့ ICRC အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ဟာ ေဆးဝါး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ၿပီး  ဒီကေန႔  မနက္ပိုင္းမွာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကေန ျပန္လည္ထြက္သြားပါတယ္။

ICRC အဖြဲ႕ဟာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံုကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သလို ဒုကၡသည္စခန္းေတြကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီး ဒုကၡသည္စခန္းေလးခုရွိၿပီး ဒုကၡသည္ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။

အခုခရီးစဥ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ေဆးပစၥည္း အကူအညီေတြေပးခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္ ICRC ႐ံုးက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးညြန္႔အုန္းက ေျပာပါတယ္။

"ဒီေန႔မွ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ကေန ျပန္လည္ထြက္ခြာလာတာပါခင္ဗ်၊ ICRC အေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဒဏ္ရာရတဲ့သူ၊ ဖ်ားနာတဲ့သူေတြကုိ ကုေပးေနတဲ့ေဆး႐ုံေတြကုိ ခြဲစိတ္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ေဆးဝါးေတြကုိ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါတယ္၊ အဲလုိျဖန္႔ေဝတဲ့ေနရာမွာ အစုိးရေဆး႐ုံေတြေရာ KIA နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေဆး႐ုံေတြပါ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါတယ္"

အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ဘယ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံသား မစၥတာ Dominate R Bun ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ၄ ဦး အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၉ ဦး လိုက္ပါသြားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕အဝင္ မိုးနဲေခ်ာင္းေဘးမွာ ေနရာယူထားတဲ့ အစိုးရစစ္တပ္က လံုၿခံဳေရး တာဝန္ မယူႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုတာေၾကာင့္ လွည့္ျပန္ခဲ့ရၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ကမွ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ဝင္ခြင့္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
KIO ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကားသံုးစီးနဲ႔ သြားေရာက္တဲ့ ICRC အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ဟာ ေဆးဝါး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကေန ျပန္လည္ထြက္သြားပါတယ္။

သဘာဝ နည္းျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္

သဘာဝ နည္းျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္
============================

လူသားမ်ား အားလုံး အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ။

သည္းေျခ၌ ေက်ာက္တည္ေသာ ေရာဂါ လကၡဏာ တစ္ခုမွာ အစာမ်ားမ်ား စားၿပီးေနာက္ ဝမ္းဗိုက္ ျပည့္အင့္ ေဖာင္းကား လာကာ အစာမေၾက သလို ခံစားရမည္။ ေရာဂါ ျပင္းထန္ပါက အသည္း တစ္ဝိုက္တြင္ နာက်င္မႈကို ခံစား ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာဝနည္းျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္ ဖယ္ရွားနည္းမွာ ပထမ ငါးရက္တြင္ ေန႔စဥ္ ပန္းသီး ေဖ်ာ္ရည္ (Apple Juice) ေလးခြက္ ေသာက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ပန္းသီး ေလး-ငါးလံုး စားပါ။ (ပန္းသီး ေဖ်ာ္ရည္ သို႔မဟုတ္ ပန္းသီး မိမိႏွစ္ သက္ရာ စားေသာက္ ႏိုင္သည္။) ပန္းသီး ေဖ်ာ္ရည္သည္ သည္းေျခ ေက်ာက္ ကို ေပ်ာ့ေစႏိုင္သည္။ ထိုငါးရက္ အတြင္း အစား အစာ ကိုလည္း ပံုမွန္ စားသံုးရန္ ျဖစ္သည္။

ေျခာက္ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ ညစာမစားဘဲ ထိုေန႔ညေန ၆ နာရီတြင္မွ ဆားခါး တစ္ဇြန္းကို ေရေႏြး တစ္ဖန္ခြက္ႏွင့္ ေသာက္ပါ။ ည ၈ နာရီတြင္ ဆားခါး တစ္ဇြန္း ထပ္ေသာက္ပါ။ ဆားခါးသည္ သည္းေျခ အိတ္ႁပြန္မ်ားကို ပြင့္ေစ ပါသည္။

ည ၁၀ နာရီတြင္ သံလြင္ဆီ (သို႔မဟုတ္) ႏွမ္းဆီ ပန္ကန္လံုး တစ္ဝက္ကို လတ္ဆတ္ေသာ သံပရာ ရည္ျဖင့္ ေရာ၍ ေသာက္ပါ။ ေသခ်ာစြာ ေရာေမႊၿပီးမွ ေသာက္ပါ။ ဆီသည္ သည္းေျခေက်ာက္ မ်ားကို ေခ်ာေမြ႔စြာ ထြက္ႏိုင္ ေစသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ဝမ္းသြားေသာ အခါတြင္ ဝမ္းထဲ၌ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္တံုး ကေလးမ်ားကို ေတြ႔ရမည္။ ပန္းသီးသည္ ေဆးဖက္ဝင္ သဘာဝ ဓာတ္စာ ျဖစ္ၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ကိုလည္း မျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Mg Mandalay

သည္းေျခ၌ ေက်ာက္တည္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုမွာ အစာ မ်ားမ်ားစားၿပီးေနာက္ ဝမ္းဗိုက္ ျပည့္အင့္ ေဖာင္းကားလာကာ အစာ မေၾကသလို ခံစားရမည္။ ေရာဂါ ျပင္းထန္ပါက အသည္း တစ္ဝိုက္တြင္ နာက်င္မႈကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့အၾကမ္းခံ စမတ္ဖုန္း Cat B15

ကမၻာ့အၾကမ္းခံ စမတ္ဖုန္း Cat B15

Bullitt Mobile မွ အေမရိကန္ Caterpillar လိုင္စင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္အၾကမ္းခံမယ့္ဖုန္းပါ။

အျမင့္ ၁.၈ မီတာကေန ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ က်လည္း မကြဲဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေရစိမ္လည္းခံပါတယ္။ 

၄ လက္မ Gorilla Glass မ်က္ႏွာျပင္

Android 4.1 Jelly Bean OS ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 

အေလးခ်ိန္ ၁၇၀ ဂရမ္ ဆုိေတာ့ သိပ္မေလးပါဘူး။ အလူမီနီယမ္သားေပၚ ရာဘာ ထပ္အုပ္ထားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

Processor က 1GHz ရွိျပီး RAM က 512 MB ရွိပါတယ္။ 

ကင္မရာ 5 megapixel ရွိပါတယ္။ ဗီဒီယို recording လုပ္ဖို႔အတြက္ 720p resolution ရႏိုင္ပါတယ္။ 

အေအးဒဏ္ အႏုတ္၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အထိ ခံႏိုင္ရင္ ရွိျပီး ဆုိးရြားတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ 

Cat B15 ဟာ မတ္လကစလို႔ ျဗိတိန္ေပါင္ ၃၀၀ သတ္မွတ္လို႔ စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မယ့္ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: pocketlint
Aung Kham (TSJ team)

---
http://blog.techspace.com.mm/2013/02/cat-b15.html

--

Bullitt Mobile မွ အေမရိကန္ Caterpillar လိုင္စင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ အၾကမ္းခံမယ့္ ဖုန္းပါ။အျမင့္ ၁.၈ မီတာကေန ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ က်လည္း မကြဲဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေရစိမ္လည္းခံပါတယ္။