Friday, 7 March 2014

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား အကဲျဖတ္ေရး ၿဗိတိန္ ေဒၚလာႏွစ္သန္း ကူညီမည္

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သည့္ (Private - Public Partnership - PPP) စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၿဗိတိန္ အစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း ကူညီမည္ ျဖစ္ၿပီး အာရွဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) က စီမံခန္႔ခြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ADB က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္

Photo: ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္
Friday, March 7, 2014 

ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ပညာေရးမူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို မေန႔က အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမယ္လုိ႔ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက ေျပာပါတယ္။

Education Meeting 06032014တင္ျပမယ့္ ပညာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေတြ အတည္ျပဳၿပီးပါက ၂၀၁၄-၁၅ ဘတ္ဂ်က္ကာလမွာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံက်တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္းအထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ေအာက္ေျခအဆင့္က ပညာေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ သူေတြအားလံု ပါ၀င္ထားတဲ့ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးျမင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္ေအာင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေတာင္းခံလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (အန္အန္အီးအာ) က အခု အစိုးရက လုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိ္ုင္မႈေတြ မ်ားေနလို႔ ကန္႔ကြက္သြားမယ္လို႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၀င္ ဦးရဲ၀င္းက ေျပာပါတယ္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (အမ္အိုင္စီစီ) ခန္းမ ၂ မွာ မတ္ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၆ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္တာက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ တိ္ုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ပညာေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ပုဂၢလိကပညာေရးေက်ာင္း သင္ၾကားေနတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ပါေမာကၡႀကီးေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

DVB
ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ပညာေရးမူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား အကဲျဖတ္ေရး ၿဗိတိန္ ေဒၚလာႏွစ္သန္း ကူညီမည္

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သည့္ (Private - Public Partnership - PPP) စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း ကူညီမည္ ျဖစ္ၿပီး အာရွဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) က စီမံခန္႔ခြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ADB က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

မိုင္းေထာင္သူ မိုင္းကြဲေသဆံုး

Photo: မိုင္းေထာင္သူ မိုင္းကြဲေသဆံု
Friday, March 7, 2014 

ျမန္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုကပ္ေက်းရြာေန (အဘ)ဦးလင္ခြန္ေနာ္+(အမိ)ေဒၚဇိန္ခံေကာ့၊ (ဇနီး)ေဒၚခြန္မိုင္၏ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ KIA တပ္သား ဦးအင္ခြန္တန္သည္ ၄င္းဟိုကပ္ေက်းရြာအနီး ရြာသူ/သားမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သြားရာႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တာေလာႀကီးေဒသ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္မ်ား လွဳပ္ရွားသြားလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မိုင္းေထာင္ရာ မိုင္းေပါက္ကြဲသျဖင့္ (၃-၃-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ ညေန (၃း၀၀)နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ဟိုကပ္ေက်းရြာ မန္ေကြ႔လယ္ထိပ္ လူသြားလမ္းေၾကာင္း၌ မိုင္းေထာင္သူ ဦးအင္ခြန္တန္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း ေက်းရြာျပည္သူမ်ား၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ မိုင္းေထာင္သူ KIA တပ္သား ဦးအင္ခြန္တန္သည္ မိုင္းကြဲ၍ ေသဆံုးသည္မွာ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း ဟိုကပ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ႏွင့္ တာေလာႀကီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုပါသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက
ျမန္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုကပ္ေက်းရြာေန (အဘ)ဦးလင္ခြန္ေနာ္+(အမိ)ေဒၚဇိန္ခံေကာ့၊ (ဇနီး)ေဒၚခြန္မိုင္၏ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ KIA တပ္သား ဦးအင္ခြန္တန္သည္ ၄င္း ဟိုကပ္ေက်းရြာအနီး ရြာသူ/သားမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သြားရာႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တာေလာႀကီးေဒသ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္မ်ား လွဳပ္ရွားသြားလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မိုင္းေထာင္ရာ မိုင္းေပါက္ကြဲသျဖင့္ (၃-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔ ညေန (၃း၀၀)နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ဟိုကပ္ေက်းရြာ မန္ေကြ႔လယ္ထိပ္ လူသြား လမ္းေၾကာင္း၌ မိုင္းေထာင္သူ ဦးအင္ခြန္တန္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း ေက်းရြာျပည္သူမ်ား၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

သိန္လင္ရြာက လူငယ္ရွစ္ဦးအား KIA မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရး ဖမ္းဆီးမႈျဖစ္ပြား

Photo: သိန္လင္ရြာက လူငယ္ရွစ္ဦးအား KIA မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရး ဖမ္းဆီးမႈျဖစ္ပြား
Friday, March 7, 2014 

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိုင္း၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အနီး သိန္လင္ရြာက လူငယ္(၈)ဦးအား (၄၊၃၊၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရး ဖမ္းဆီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ သိန္လင္ရြာအနီး မန္ရြက္ေက်းရြာေနာက္ေက်ာတြင္ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ အလုပ္သြားတဲ့ လူငယ္(၈)ဦးကုိ “လမ္းမွာ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ေခၚသြားတာ၊ မင္းတို႔ ေရွ႕ကသြား၊ ငါတို႔ ေနာက္ကလိုက္မယ္ဆိုၿပီး KIA က ေနာက္ကလိုက္တာ၊ လူငယ္ေတြက ေရွ႕ကသြားတဲ့အခါ လမ္းျခားတဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာင္ေပၚမွာက်ေတာ့ တအားေမာင္းေျပးခဲ့တာ၊ ႏွစ္ေယာက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာတယ္၊ က်န္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ပါသြားသလား မပါသြားသလားဆိုတာ ဘာမွသတင္းမရေသးဘူးေပါ့၊ က်န္တဲ့ ေျခာက္ေယာက္ကေတာ့ ျပန္ေရာက္လာတာေပါ့၊ အဲဒီဘက္က KIA ရင္း(၁၂) ျဖစ္မယ္ထင္တယ္လို႔ ဗန္းေမာ္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ KIO နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းနဲ႔လည္း သြားမယ္၊ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုိလည္း တင္ျပၿပီး အကူအညီ ေတာင္းခံသြားမယ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ေတြလည္း အျမန္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္”လို႔ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာေခါင္းေဆာင္ ဦးစုိင္းထိန္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရး ဖမ္းဆီးမႈခံရသူ သိန္လင္ရြာက လူငယ္ေတြကေတာ့ ၁။ေမာင္ျမင့္ႀကိဳင္ (အဘ-ဦးေက်ာ္စိန္+အမိ-ေဒၚေအာင္ပြဲ)၊ ၂။ေမာင္ေက်ာ္လင္း (အဘ-ဦးရီပြဲ+ေဒၚဆုိင္းသာ)၊ ၃။ေမာင္သန္းစိုး(အဘ-ဦးဆန္းေမာင္)၊ ၄။ေမာင္ေက်ာ္ဆင့္ (အဘ-ဦးအုိက္ဆိ+အမိ-ေဒၚေထြး)၊ ၅။ေမာင္စုိးႏိုင္ (အဘ-ဦးတင္ေမာင္)၊ ၆။ေမာင္ေအာင္တိုး (အဘ-ဦးတင္ေမာင္)၊ ၇။ေမာင္၀င္းထြန္း (အမိ-ေဒၚၿငိမ္း)၊ ၈။ေမာင္တင္ညႊန္႔ (အမိ-ေဒၚဆြဲ႔ႏွင္းရီ) တို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိုင္း၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အနီး သိန္လင္ရြာက လူငယ္(၈)ဦးအား (၄၊၃၊၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရး ဖမ္းဆီးမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ လုံးဝမရွိဟု အစိုးရ ထပ္မံျငင္းဆို

Photo: ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ လုံးဝမရွိဟု အစိုးရ ထပ္မံျငင္းဆို
Friday, March 7, 2014 

တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးမွ အပ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ား လုံးဝ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ထပ္မံ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ စစ္လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ၿပီး သံတမန္ ဆက္ဆံေရးမွ အပ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
“အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၿပီးသားပါ၊ လက္ေတြ႕မွာလည္း တကယ္မရွိပါဘူး” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ယင္းႏိုင္ငံ ကြန္ဂရက္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ခပ္ခြာခြာ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈမ်ားမွာမူ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာ အပါအဝင္ အီရန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကမာၻအႏွံ႔ ကြန္ရက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းမႈ မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပုံမွန္ မဟုတ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈ အတြက္ဟု ဆိုကာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈကို ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားသည္။

The Voice Weekly
တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးမွ အပ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ား လုံးဝ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ထပ္မံ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

မုိးကုတ္ေရႊဆုိင္ဓားျပမႈ တရားခံသုံးဦး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေန၍ဖမ္းဆီးမရမိေသး

ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာေစ်းတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႊဆုိင္ဓားျပ တုိက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ တရားခုနစ္ဦးအနက္ ေလးဦး ဖမ္းဆီးရမိကာ သုံးဦးမွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေန၍ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ဦးေဇာ္မင္းဦးက မတ္လ ၆ ရက္၌ မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ စတင္မည္ဟုဆို

Photo: အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ စတင္မည္ဟုဆို
Friday, March 7, 2014 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အေျခခံက်ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ မူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပညာေရး မူဝါဒမ်ားကို အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္ပါ တစ္ဆက္တည္း စတင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

“မူဝါဒထဲမွာ ပါမွ အသုံးစရိတ္ ရမွာမို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အလိုက္ လုပ္သြားတာပါ” ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေရတိုႏွင့္ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေခ်။

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္းကို ျပ႒ာန္းစာအုပ္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈ စာေမးပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား အသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မသင္မေနရ ပညာေရးကိုမူ ဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး သုေတသနအဖြဲ႔ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဆိုသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၆၈ ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ (မူၾကမ္း) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အေျခခံက်ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံေတြနဲ႔ အေထာက္ အပံ့ပစၥည္းေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကတဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကုိ လက္၀ယ္အေရာက္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးေတြနဲ႔ စနစ္တက် ထုတ္ပိုးသယ္ေဆာင္ ျဖန္႔ေ၀ေနပါတယ္။

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ တံတား ေလးစင္း တည္ေဆာက္မည္

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေစေရး အတြက္ မိုးရာသီအမီ တံတားေလးစင္း တည္ေဆာက္ ေပးေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ အတြက္ အစၥေရးထံမွ နည္းပညာ အိႏိၵယ ဝယ္ယူ

Photo: ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ အတြက္ အစၥေရးထံမွ နည္းပညာ အိႏိၵယ ဝယ္ယူ
Thursday, March 6, 2014

အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အဖြဲ႕အစည္းက ျပည္ပမွ တိုက္ခိုက္လာမည့္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အစၥေရး ကာကြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ကာ နည္းပညာမ်ား ဝယ္ယူမႈ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း strategy page.com အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာက အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားလ်က္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းနည္းပညာ မ်ားျဖင့္ ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယတြင္ ယခင္ကတည္းက ဒုံးက်ည္ရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ ေနာက္ဆုံးေပၚ အစၥေရးမိုဒယ္ စနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ လိုေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တင္းမာေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိကာ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးမ်ား တပ္ထားသည့္ တာတို၊ တာလတ္ ဒုံးက်ည္မ်ား ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒသတြင္း အဓိက ၿပဳိင္ဘက္ တ႐ုတ္သည္လည္း ေရတပ္အင္အားႏွင့္ ဒုံးက်ည္ ပစ္ခတ္ေရး အင္အားမ်ား ယခု ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အလြန္အမင္း ျမႇင့္တင္လာခဲ့ၿပီး မၾကာေသးခင္ကလည္း စစ္သုံး စရိတ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ အသုံးျပဳမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစၥေရးႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အႀကံဳ ျပည့္ဝၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကကာ အိႏၵိယသည္ အစၥေရး၏ လက္နက္မ်ားႏွင့္ စစ္သုံး အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာတို႔ကို အဓိက ဝယ္ယူေနသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ကလည္း အိႏၵိယ၏ အစၥေရး နည္းပညာျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္မည့္ သတင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အစၥေရး အစိုးရပိုင္ ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ကာကြယ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတို႔ အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

အစၥေရး ဒုံးပ်ံ ကာကြယ္ေရးနစ္တြင္ Arrow-3 ဟု အမည္ေပးထားေသာ စနစ္သည္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ကုမၸဏီ ဘိုးအင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အီရန္၏ ရွီဟတ္-၃ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အဓိကပုံစံ ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းဒုံးက်ည္မ်ားထက္ ပိုၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ ျပည္ပ တာလတ္၊ တာတို ဒုံးက်ည္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေပသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကလည္း အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဌာနတို႔ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံတန္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ ေရတပ္ သေဘၤာမ်ားအတြက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ေရးကို တာဝန္ယူထားခဲ့ဖူးသည္။

The Voice Weekly
အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အဖြဲ႕အစည္းက ျပည္ပမွ တိုက္ခိုက္လာမည့္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အစၥေရး ကာကြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ကာ နည္းပညာမ်ား ဝယ္ယူမႈ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း strategy page.com အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာက အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားလ်က္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅ တြင္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ ႐ႈံးလွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေရး ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ဟု သူရ ဦးေရႊမန္း အာမခံ

Photo: ၂၀၁၅ တြင္ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ ႐ႈံးလွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေရး ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ဟု သူရ ဦးေရႊမန္း အာမခံ 
Friday, March 7, 2014 

တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ္ခဲ့ပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။ 
“ထိခိုက္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႐ႈံးသြားတာနဲ႔ အဲဒီလိုေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕က ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး အစိုးရ မဖြဲ႕ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ယင္းသို႔ တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သူရ ဦးေရႊမန္းက မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္း မီဒီယာမ်ားက ၂၀၁၅ တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ႐ႈံးနိမ့္ပါက ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေရး ထိခိုက္မည္ေလာ ဟူသည္ ေမးခြန္းကို ႀကံ့ခိုင္ေရး ႐ႈံးလွ်င္လည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ အညီ အႏိုင္ရရန္ ႀကဳိးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အာဏာရရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ အတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္ ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတ ျဖစ္လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီး NLD ပါတီကို အႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဟုလည္း ေႂကြးေၾကာ္ထားသူ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သူရ ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကဳိတင္မဲမ်ား၊ မသမာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူ မ်ားက ေဝဖန္ ေျပာဆိုထားသည္။

The Voice Weekly
တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ္ခဲ့ပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
“ထိခိုက္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႐ႈံးသြားတာနဲ႔ အဲဒီလိုေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။