Tuesday, 12 March 2013

တယ္လီဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းျဖင္႔ေရာင္းခ်မည္ဟု မေျပာခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ ယင္းထက္ပင္မ်ားစြာ ေစ်းခ်ဳိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိမ္း ေျပာၾကား ။ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၂

တယ္လီဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားအား ဧၿပီ ၁ရက္မွစ၍ က်ပ္ေငြႏွစ္ေသာင္းျဖင္႔ ေရာင္းခ်မည္ဟု မိမိေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု သတင္းဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ တြင္ ေဖာ္ျပေနျခင္းမ်ားမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးစိုး သိမ္း က ေျပာသည္။

Sim ကဒ္မ်ားကို က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းျဖင္႔ေရာင္းခ်ေပးမည္ဆိုသည္႔ သတင္း မဟုတ္မွန္

 
 

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔အစီရင္ခံစာအေပၚ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္႔ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳ စီမံကိန္းဆႏၵျပမႈကုိ ၿဖိဳခြဲရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ေဖာ့စေဖာရပ္ဓာတ္ ပါ၀င္သည့္ မီးခုိးဗုံးကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆး ခ်က္မ်ားအရ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံ ကို ျခံဳငုံ စဥ္း စားၿပီး ျပဳျပင္ရန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ေၾကာင္း မတ္ လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သ တင္း စာ မ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳ ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးမႈအျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္


ေဆြးေႏြးမႈအျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္

မတ္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃

(၁) ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမင့္စိုး အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO အျမဲတန္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေသာ KIO ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁၊ ၁၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ေရႊလီျမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

(၂) ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦး၊ SSPP မွ ကိုယ္စားလွယ္(၂) ဦး၊ RCSS မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ၊ NDAA မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG)မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ သံမွဴးၾကီး Mr.Wang Zongying ႏွင့္ (၂)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

(၃) ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီ ၾကပါသည္။

(က) စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို အေျခခံျပီး ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရး ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ တူညီသည္။

(ခ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႕ ေတြ႕ဆံုပြဲမွ ရလဒ္အျဖစ္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ဆက္လက္၍လည္း ျပႆနာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္၍ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ လိုအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမိန္႔မ်ားကို ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ညႊန္ၾကား သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(ဂ) ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္မ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရး အတြက္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ ပိုမို နီးကပ္စြာ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္း ေစာင့္ၾကပ္ေရး ရံုးမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္း၍ လိုအပ္သလို ထားရွိသြားရန္ သေဘာတူသည္။

(ဃ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကသည္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁၊ ၁၂) ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္မ်ားကို ဆက္လက္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(င) ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ မတိုင္မီ က်င္းပသြားရန္ သေဘာတူသည္။

၄။ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Eleven
 
မတ္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃

(၁) ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ ၍ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမင့္စိုး အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO အျမဲတန္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေ သာ KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္၂၀၁၃ခုႏွစ္မတ္လ(၁၁၊၁၂)ရက္ေန႔မ်ားတြင္တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ေရႊလီျမိဳ႕ ၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။