ေဇယ်သုခ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဘာသာသာသနာအက်ိဳး  သယ္ပိုးႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္။
                      ေဇယ်သုခ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဘာသာသာသနာအက်ိဳး သယ္ပိုးႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္။
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳး ဆတက္တပိုး တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး စည္းေ၀းပြဲတရပ္ကို ယေန ့ေမလ ၁၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန ့ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆက္ျပည္နယ္ အမာရီလိုၿမိဳ႕ ေဇယ်သုခ ဓမၼရိပ္သာ ျမန္မာေထရ၀ါ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၌ က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ္သည္။