Sunday, 17 November 2013

သင္ေန႔စဥ္ စားေနတဲ့ အစာအထဲက အဆိပ္မ်ား

Photo: သင္ေန႔စဥ္ စားေနတဲ့ အစာအထဲက အဆိပ္မ်ား
Sunday, November 17, 2013

လူသားတုိ႔ေနထိုင္တဲ့ဘဝမွာ စားဝတ္ေနေရးတည္းဟူေသာ အခ်က္ သံုးရပ္မျပည့္စံုဘဲမေနႏိုင္ပါ။ ယင္းသံုးမ်ဳိးမွာ အစားအစာကထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ပါတယ္။

လူတို႔ေနထိုင္တဲ့ကမၻာႀကီးမွာ အဆိပ္ေရ၊ အဆိပ္ေလ၊ အဆိပ္ေျမဆီ လႊာေတြျဖစ္ေနၿပီး ဓာတုေဆးဝါး ဓာတ္ေျမၾသဇာ (ပိုးသတ္ေဆး)ေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ ရတယ္။ ကမၻာေပၚက ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ ေလာင္ကြၽမ္းမႈနဲ႔ ေလထုမွာ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္မ်ားၿပီး ကမၻာေျမ ပူေႏြးလာသလို စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ မီးခိုးနဲ႔ ေလာင္ကြၽမ္း ေလာင္စာေတြေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာတယ္။ အက္စစ္မိုးရြာလာတယ္။ ေရထဲမွာ အာဆင္းနစ္နဲ႔ ျပဒါးပါဝင္မႈ မ်ားလာတယ္။

ခ်ာန္ဗိုင္ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေပါက္ကြဲေတာ့ ေနာ္ေဝ၊ဆီြဒင္၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ အသားထုတ္ႏႈန္းနဲ႔ ႏို႔ထြက္ႏႈန္းကို ဒုကၡျဖစ္ေစတယ္။ ေရဒီယို သတၱိၾကြ ပစၥည္း ရွိသင့္တဲ့ အဆင့္ထက္ ပိုေနတာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ ပ်က္ရ တယ္။ ငါးေတြ လည္း ေရာင္ျခည္သင့္လို႔ ေခါင္းႏွစ္လံုးပါ ငါးေတြ၊ အ႐ိုးနဲ႔ အသားမမွ်တဲ့ ငါးေတြ ေပၚလာတယ္။

ယခုလိုေဆာင္းဦး ကာလမွာ ဟိမဝႏၲာေဆာင္းခုိ ငွက္ေတြေၾကာင့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးနဲ႔ ဝက္နားရြက္ျပာမွ တစ္ဆင့္ ဝက္တုပ္ေကြးတို႔ ျဖစ္တတ္တယ္။ ၾကက္ငွက္တုပ္ ေကြးဟာ တိရစၧာန္မွ လူကိုကူးစက္လို႔ အသက္ ဆံုး႐ႈံးရသလုိ ဝက္ တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ဘဝေနထိုင္မႈ မလံုမၿခံဳျဖစ္ရတယ္။ တိရစၧာန္ ႏွိမ္နင္းေရးမွာ ၾကက္မ်ား လည္လိမ္ၿပီး တြင္းနက္နက္ထဲ စြန္႔ပစ္ထုတ္သလို ဝက္မ်ားလည္း အုပ္စုလုိက္ သတ္ၿပီး ျမႇဳပ္လုိက္တာ ေတြရွိတယ္။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းအေၾကာင္း ကိုေျပာရလွ်င္ ေျမဆီလႊာမွ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေနသလို ေျမဆီလႊာကုိယ္၌က စပါးၿပီး စပါး စုိက္ပ်ဳိးေနလို႔ အာဟာရခန္းသလုိ ညစ္ညမ္းေနတဲ့ သဘာဝေျမၾသဇာ ထုတ္မယ့္ ''တီေကာင္'' မ်ဳိးဆက္ ျပတ္သြားတယ္။ လူတို႔မွာ ဖရီးရယ္ဒီ ကယ္ပါဝင္မႈ အဆက္မျပတ္ ဒုကၡေရာက္ေစတယ္။ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးေတြဟာ လူေတြကို စားသံုးတဲ့ အစားအစာမွာ ဒုကၡျဖစ္ေစတယ္။ မိုးေလမမွန္လုိ႔ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း ေရလွ်ံလို႔ စပါးပင္ေတြ ေရေမ်ာ သြားသလုိ ႏွမ္းခင္းမ်ား၊ ေျမပဲခင္းမ်ား ေခ်ာင္းေရတုိက္ စားရာမွာ ပါသြားတယ္။ အစာရွားပါးလို႔မ်ဳိးကို နည္းနည္းစိုက္ မ်ားမ်ား ထြက္တဲ့ ေအာ္ဂဲနစ္ အမ်ဳိးအစားကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးရတယ္။ ေရမွာအဆိပ္ပါသလို အက္စစ္တို႔ေၾကာင့္ အပင္ေတြေသဆံုး ၾကရတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္ တစ္သွ်ဴးေတြ အဆိပ္သင့္ တဲ့အျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြက သဘာဝလြန္ ေရာဂါေတြကုိ မဆံ့ႏုိင္ေအာင္ ကုသေန ရတယ္။ သာမန္လူမႈဘဝ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးသြားတယ္။

ဓာတ္တိုးပစၥည္း အႏၲရာယ္မ်ားကလည္း မေသးပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကိုမွ် စိတ္မခ်ႏိုင္ပါ။ ဖရီးရယ္ဒီကယ္ေၾကာင့္ ဆဲလ္မ်ား၊ တစ္သွ်ဴးမ်ား ေရဒီယို သတၱိၾကြ ဒဏ္ခံစားရတယ္။ ကာစီႏိုဂ်င္ ျမင့္တက္ေစတယ္။ က်န္းမာေရး ပ်က္ျပားေစတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ အဆိပ္တက္ေစျခင္းက ကမၻာကိုပံုမွန္ထက္ ေပါင္းစပ္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားေစတယ္။ သားသမီး မရႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစတယ္။ လူမႈဘဝနိမ့္က် ေစတယ္။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ဓာတု အဆိပ္သင့္ မႈမွာ ႀကိဳးစား ဖယ္ရွားေနရတယ္။

အိမ္တြင္အသံုးျပဳေသာ အင္းဆက္၊ ျခ၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားဟာ လူသားတို႔ရဲ႕ဘဝမွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္ေစတယ္။ ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကေလးဘဝ ေရာဂါငါးမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ၾကက္ညႇာ၊ ဆံုဆို႔၊ ေမးခိုင္၊ အသည္းေရာင္ဘီ၊ ေဟမိုဖလ္ရပ္ ေဆးငါးမ်ဳိး ထိုးျခင္းတို႔အျပင္ ပိုလီယို အစက္ခ်ျခင္းနဲ႔ ဝက္သက္ ကာကြယ္ ေဆးထိုးျခင္းတို႔ လုပ္သင့္တယ္။ ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ေပါင္းမ်ား အလြယ္တကူ သံုးေနတာေတြကို ေရွာင္ရမယ္။ မိဘမ်ားက စိတ္ခ် ရတဲ့ လူေနမႈ ဘဝမွန္ကို ဖန္တီးေပးရမယ္။

အစားအစာမွာ မႈိတက္စာ၊ ဓာတုဆိုးေဆးေတြ ေရွာင္ရမယ္။ ႏွစ္ခါျပန္ ေၾကာ္၊ ဝက္ဆီ၊ ဆီအုန္းနဲ႔ေၾကာ္တဲ့ အစားအစာေတြ ေရွာင္ရမယ္။ ေျမပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ ေနၾကာဆီနဲ႔ ေၾကာ္တဲ့ အစားအစာ စားသင့္တယ္။ အသင့္အျမန္စာ၊ Snack အစာမစားရ။ သင့္တင့္တဲ့ ကိုယ္နဲ႔ ရင္းႏွီးမႈရွိတဲ့ ဓာတုေဗဒ ဆိုးေဆးကင္းတဲ့ အစားအစာ စားသင့္ တယ္။

ဇီဝလံုၿခံဳေရးမရွိတဲ့ ၾကက္၊ ငွက္မ်ား၊ ဝက္မ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္။ အဆိပ္သင့္ အေျခအေနရွိ၊ မရွိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေၾကညာေပးရမယ္။ က်န္းမာေရး သုတေပးရမယ္။ အိမ္မွာခ်က္တဲ့ အစာအျပင္ သဘာဝထြက္ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ ဆားေရ နဲ႔စိမ္ ေရနဲ႔ေဆး လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ စားသင့္တယ္။ လုိအပ္တဲ့ ဓာတ္တိုးပစၥည္းနဲ႔ အာဟာရ မ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ား ရရွိေအာင္ အားေဆးမ်ား အားမကိုးဘဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ''သဘာဝအစာ'' ကိုသာ စားေပးသင့္တယ္။ ပင္လယ္ငါး စားေပးသင့္တယ္။ ဒါမွ အိုမီဂါ ၃ နဲဲ႔ အိုမီဂါ ၆၊ Fatty acid တို႔ ၾကြယ္ဝစြာရ ႏုိင္တယ္။ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ေလ့က်င့္ခန္း၊ အေျပးလမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး လုပ္သင့္တယ္။ ။

ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာလြင္သန္႔ (ေဆး-၂)
By ျမ၀တီ
လူသားတုိ႔ေနထိုင္တဲ့ဘဝမွာ စားဝတ္ေနေရးတည္းဟူေသာ အခ်က္ သံုးရပ္မျပည့္စံုဘဲမေနႏိုင္ပါ။ ယင္း သံုးမ်ဳိး မွာ အစားအစာကထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကုိယ္၌ကလည္း လုိက္ပါေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

R-17-11
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံ ႏႈတ္ဆက္စဥ္
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ကေလးခ႐ုိင္၊ တမူးခ႐ုိင္၊ ေမာ္လုိက္ခ႐ုိင္တုိ႔မွ ပါတီအသီးသီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ဆႏၵသေဘာထား ရယူေရးပြဲကုိ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

T-17-11
NLD ပါတီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းလုံးကြၽတ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔သေဘာထား ရယူပြဲသုိ႔ လူထု ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႕ဆႏၵ သေဘာထား ရယူေရးပြဲကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ တားျမစ္မႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္ လည္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထိန္က The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကား သည္။
အဆုိပါ ေဟာေျပာပြဲအား ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံခါးလွ ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မျပည့္စုံသျဖင့္ က်င္းပခြင့္ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးဦးညီ၀င္းမွ လက္မွတ္ထိုး၍ ျငင္းပယ္သည့္ အမိန္႔အား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေရႊြေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ရွိ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမေနရာမ်ားေပၚမွ ပိုေနသည့္ ပလပ္ေျမမ်ားကို ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမ်ားက အကြက္ေဖာ္ၿပီး လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းစားေနဟု ေဒသခံမ်ားဆို

H.17.11
လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕(၁)မွ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဥာဏ္၀င္းရွိန္)
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေပါက္ကံ ၿမိဳ႕သစ္ရွိ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမေနရာမ်ားေပၚမွ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိသည့္ ပလပ္ေျမမ်ားကို ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမ်ားက လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းစားေနသည္ဟု လယ္သိမ္းခံ ကာယကံရွင္မ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က  ေရႊေပါက္ ကံ ၿမိဳ႕သစ္၊ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၌ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက လယ္ယာေျမ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕(၁)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။