Monday, 31 March 2014

၁၁ ရက္ၾကာေကာက္ယူမည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္ေကာက္ယူ

Photo: ၁၁ ရက္ၾကာေကာက္ယူမည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္ေကာက္ယူ
Monday, March 31, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းအမွန္ ရရွိေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ မတ္ ၃၀ ရက္မွစတင္ကာ ေကာက္ယူလ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီ ၁၀ ရက္အထိ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းသည္ ၁၉၈၃ ခုေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေမးျမန္းမည့္ေမးခြန္း ၄၁ ခုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကုတ္နံပါတ္မ်ား စသည့္သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးတြင္ ႀကိဳတင္ေ၀ကာ အခ်ိန္ယူေျဖဆုိေစေၾကာင္း စာရင္းေကာက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးထားသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထဲအနက္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာဆုိရန္ ၀န္ေလးေနေၾကာင္းႏွင့္ သံသယရွိေၾကာင္း စာရင္းေကာက္ဆရာမမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

တာေမြၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက “သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒမွာက ပုိင္ဆုိင္မႈအပါအ၀င္ အခ်က္အလက္ေတြအားလုံးကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေပးထားမယ္လုိ႔ ေျပာေပမယ့္ အဲဒီစာရင္းဇယားေတြအားလုံးက အစုိးရလက္ထဲမွာ ရွိေနမွာ။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လူဦးေရစာရင္းမွာ ပါသြားဖုိ႔ကလြဲၿပီး တျခားဘာမွေျပာဖုိ႔ မရွိပါဘူး” ဟုေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးသည့္ အိမ္မ်ားတြင္ အမွတ္အသားကတ္ျပား ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကတ္ျပားမ်ားကုိ သုံးလၾကာသည္အထိ ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယခု သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးကုိ အေျခခံကာ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးစုစာရင္းမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ေရးအတြက္မူ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးပါက တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ လူမ်ဳိးစုတိက် မွန္ကန္ေရးကုိ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားထားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၃ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ကထက္ လူဦးေရ ၇ သန္းနီးပါး တုိးပြားလာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၆၁ ဒသမ ၅၇ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လူဦးေရ ပုိမုိတုိးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ 

Eleven Media Group 

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေနမႈကုိ မတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေနမႈကုိ မတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းအမွန္ ရရွိေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ မတ္ ၃၀ ရက္မွစတင္ကာ ေကာက္ယူလ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီ ၁၀ ရက္အထိ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းသည္ ၁၉၈၃ ခုေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေမးျမန္းမည့္ေမးခြန္း ၄၁ ခုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကုတ္နံပါတ္မ်ား စသည့္သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးတြင္ ႀကိဳတင္ေ၀ကာ အခ်ိန္ယူေျဖဆုိေစေၾကာင္း စာရင္းေကာက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးထား သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထဲအနက္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာဆုိရန္ ၀န္ေလးေနေၾကာင္းႏွင့္ သံသယရွိေၾကာင္း စာရင္းေကာက္ဆရာမမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

တာေမြၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက “သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒမွာက ပုိင္ဆုိင္မႈအပါအ၀င္ အခ်က္ အလက္ေတြအားလုံးကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေပးထားမယ္လုိ႔ ေျပာေပမယ့္ အဲဒီစာရင္းဇယားေတြအားလုံးက အစုိးရလက္ထဲမွာ ရွိေနမွာ။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လူဦးေရစာရင္းမွာ ပါသြားဖုိ႔ကလြဲၿပီး တျခားဘာမွေျပာဖုိ႔ မရွိပါဘူး” ဟုေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးသည့္ အိမ္မ်ားတြင္ အမွတ္အသားကတ္ျပား ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကတ္ျပားမ်ားကုိ သုံးလၾကာသည္အထိ ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယခု သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးကုိ အေျခခံကာ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးစုစာရင္း မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ေရးအတြက္မူ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးပါက တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ လူမ်ဳိးစုတိက် မွန္ကန္ေရးကုိ ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားထားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္းေလးေ သာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၃ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ကထက္ လူဦးေရ ၇ သန္းနီးပါး တုိးပြားလာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၆၁ ဒသမ ၅၇ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ လူဦးေရ ပုိမုိတုိးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟုိသန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a comment