Wednesday, 1 July 2015

Tai Khun တိုင္းခင္ေခၚ ဂံုရွမ္းအမည္နာမ ျဖစ္ေပၚလာပံု

ဗုဒၶသကၠရာဇ္၃၂၇(BC-216)မွစ၍ျမန္မာသကၠရာဇ္၆၁၅အထိ တိုင္း(Tai)ေခါ္ရွမ္းလူမ်ိဳးတို့သည္ တရုတ္ျပည္အလယ္ပိုင္းမွစတင္ဆင္းသက္လာရာေရေျမရာသီဥတုေၾကာင့္ ေနထိုင္ရာေဒသေပါ္မူတည္ျပီး စကားအသံုးႏႈန္းအေခါ္ အေဝါ္ကြဲးလြဲးသြားၾကသည္။


ရွမ္း(Tai)လူမ်ိဳးမ်ားလည္း အမည္နာမအမ်ိဳးမ်ိဳး ေနထိုင္ရေဒသေပါ္မူတည္ျပီး ေခါ္ေဝါ္လာခဲ့ၾကသည္။ဥပမာ-ေရြွလီျမစ္ နမ့္ေမာဝ္ေခ်ာင္းေသသတြင္ေနထိုင္ၾကေသာရွမ္း(တိုင္း Tai)တို့ကို တိုင္းေမာဝ္ ေမာရွမ္းဟု ေခါ္တြင္ ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသား ရွမ္း(တိုင္း Tai)တို့ကို အထက္ပိုင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး 'တိုင္းေန'ဟုေခါ္တြင္ၾကသည္။'အထက္'ဟူေသားစကားကို ရွမ္းဘာသာစကားအရ 'ေန'ဟုသံထြက္သည္။အိႏၵိယနိုင္ငံ အာသံျပည္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို့ကို အာသ်ွမ္း ခ တိုင္းအာဟုန္ ဟုေခါ္တြင္ၾကသည္။မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းတေလ်ွာက္တြင္ေနထိုင္ၾကေသား ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို တိုင္းလိ့(လိ့ရွမိး)/ တိုင္းလ်ဲမ္း(လ်ဲမ္းရွမ္း)/တိုင္းေလာဝ္(ေလာလူမ်ိဳး)/တိုင္းယြန္း(ေယာနုတ္ေခ့္ ေယာနဂတိုင္း ဇင္းမယ္ယြန္းရွမ္း)/တိုင္းႏြဲ့(ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား) ကိုအသီးသီးေခါ္တြင္ၾကသည္။ ထို့အတူ က်ိဳင္းတံုေဒသ နမ့္ခင္ေခ်ာင္းေဘးတြင္ေနထိုင္ၾကေသား ရွမ္း(တိုင္း Tai)လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း နမ့္ခင္ေခ်ာင္း ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး 'တိုင္းခင္'ခ ဂံုရွမ္းဟုေခါ္တြင္ၾကသည္။'ခင္'KHUN ၏အဓိပၸါယ္မွာ အထက္သို့ တက္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။အေၾကာင္းအရင္းကား နမ့္ခင္ေခ်ာင္းသည္ ''ေတာင္ဘက္မွေျမာက္ဘက္သို့ အထက္သို့ တက္ကာ စီးဆင္းသည့္အတြက္'' 'ခင့္KHUNN'ကိုမူတည္ျပီး 'တိုင္းခင့္TAI KHUNN'ဟု ေခါ္တြင္လာၾကျပီး နွစ္ကာလာၾကျမင့္လာေသားအခါ 'ခင့္KHUNN' အစား'ခင္KHUN'ဟုေျပာင္းလဲးေခါ္တြင္ လာၾကသည္။ တိုင္းခင္ ကို ျမန္မာ လို ဂံုလို့အသံထြက္ၾကျပီး ဂံုရွမ္းဟု ေခါ္တြင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဂံုရွမ္းနွင့္ ယြန္းရွမ္းလူမ်ိဳးတို့သည္ ဘာသာစာေပရိုးရာယဥ္ေက်းမူ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားတူညီၾကသည္။ တိုင္းခင္(ခ)ဂံုရွမ္းလူမ်ိဳးတို့၏ျမိဳ့ေတာ္သည္ ယခု၎လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကေသာ က်ိဳင္းတံုျမိဳ့ျဖစ္သည္။ ၎ျမိဳ့သည္ ေခတ္ အဆက္ဆက္မွ အမည္နာမအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲး ေခါ္ေဝါ္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ စႏၵရကြမ္း/ ဒမိၼလပ္ေအာင္ပူ ထို့ေနွာက္ ေခမရဌ္ /တံုဂပူရီ/စိန္းတံု/ကိန္းတံုဟု ေခါ္ဆိုၾကျပီး ေနွာက္ဆံုးတြင္က်ိဳင္းတံုဟုေခါ္တြင္ လာခဲ့ၾကသည္။ က်ိဳင္းတံုျမိဳ့၏အၾကယ္အဝန္းမွာ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၂၄၀၀မိုင္ သံလြင္ျမစ္နွင့္ မဲေခါင္ျမစ္အၾကားတြင္တည္ရွိျပီး ေျမာက္လတၲီက်ဴ ၉၈'-၃၀''ႏွင့္ အေရွ့ေလာင္က်ီက်ဴ့၁၀၁'-၁၅''အၾကား တြင္ တည္ရွိသည္။ နယ္နမိတ္ထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္နွင့္ အိမ္နီးခ်င္နိုင္ငံမ်ားမွာ ေျမာက္ဘက္တြင္ တရုတ္ျပည္ဆစ္ေဆာင္ပႏၷား အေရွ့ဘက္တြင္ ေလာနိုင္ငံ ေတာင္ဘက္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ အေႏွာက္ဘက္တြင္ သံလြင္ျမစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းလြယ္လင္ခရိုင္နွင့္ထိစပ္လ်ွက္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္က က်ိဳင္းတံုျမိဳ့သည္ (မဟာရာဇဝင္ပထမတြဲး စာမ်က္နွာ၃၀၈) ျမန္မာသကၠရာဇ္၆၄၈ ခု ေက်ာ္စြာမင္း ပုဂံကိုအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ဂံုရွမ္းျမိဳ့ေတာ္ (က်ိဳင္းတံု)သည္ မည္သည့္ နိုင္ငံႏွင့္မ်ွမပူးေပါင္းေသးဘဲး သီးသန့္ျပည္နယ္အျဖစ္တည္ရွိခဲ့ျပီး ကို့ယ့္မင္းကို့ခ်င္းျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသား ဂံုရွမ္းနယ္ေျမျဖစ္၍ ဂံုျပည္ၾကီး ျမန္မာမင္းက အသိအမွတ္ျပဳ့ခဲ့သည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၆၀၅ခုႏွစ္ AD1243 မွစ၍ ေကာဇာ သကၠရာဇ္၁၃၂၄ AD1962အထိ က်ိဳင္းတံုျမိဳ့တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ေသား ေစာ္ဘြားမင္းဆက္ေပါင္း42ပါး အုပ္ခဲ့ၾကေပသည္ ။

(Kyaw Ye Myint Aung )
ကိုးကား-
ဂံုရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားဆင္းသက္လာပံုသမိုင္း

No comments:

Post a Comment