Wednesday, 1 July 2015

စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အလုပ္သမားဖယ္ရီမ်ားငွားရမ္းေပးရန္ အစုိးရစီစဥ္

စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႀကိဳ/ပုိ႔ယာဥ္(ဖယ္ရီ)မ်ားကို ေစ်း ႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ငွားရမ္းေျပး ဆဲြေပးသြားရန္ အလုပ္သမား၊ အ လုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ စက္႐ံုမ်ား ကုန္က်မႈစရိတ္ေလ်ာ့နည္းသက္ သာေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အား လစာတိုးေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ ၍ ယင္းသို႔ဖယ္ရီေပးရန္ စီစဥ္ေန သည္ဟု အလုပ္႐ံု၊ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာသည္။
‘‘အလုပ္႐ံုေတြအတြက္ ဖယ္ ရီေတြလုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္။စီစဥ္ေန တယ္ေပ့ါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ေတြဆီကေန သ ေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံ ထားတယ္’’ဟု ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာ သည္။
ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒မ်ားအား ယင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန က ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၌ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ဥကၠ လာပစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ဖယ္ရီစီစဥ္ေပးရင္လုပ္ငန္းရွင္ ေတြ အဆင္ေျပႏုိင္မလား။ ဘယ္ လိုအစီအစဥ္မ်ိဳးနဲ႔လုပ္ရင္ ေကာင္း မလဲဆိုတာ ေခၚယူေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးတဲ့သေဘာပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ၀န္ႀကီးဌာနမွာလည္း စီ မံကိန္းေရးဆဲြထားရေသးျခင္းမရွိ ဘူးထင္တယ္’’ဟု ေရႊလင္ဗန္း စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးေအးေသာင္းက ေျပာ သည္။

၀န္ႀကီးဌာနက ဖယ္ရီစီစဥ္ ေပးလွ်င္ ျပင္ပမွ ကားငွားရမ္းခ ႏႈန္းထားထက္ ေလ်ာ့နည္းသက္ သာစြာ ေကာက္ယူရန္ရွိေသာ္ လည္း အတိအက်ကို ထပ္မံေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ ရွိေနေသးသည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာနအႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘တကယ္ထိထိေရာက္ ေရာက္လုပ္ေပးရင္ေတာ့ လုပ္ ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမား ေတြအတြက္လည္း သက္ေသာင့္ သက္သာသြားလာႏိုင္တဲ့အတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ ျမင့္က ၎၏ အျမင္ကုိ ေျပာ သည္။

စက္႐ံုတစ္႐ံုတြင္ ဖယ္ရီ ကားစီးေရ ၂၀ ခန္႔ငွားရမ္းအသံုး ျပဳေနၾကရၿပီး ငွားရမ္းခမွာ ယာဥ္ တစ္စီး ခရီးအကြာအေ၀းအလိုက္ အႀကိဳ/အပို႔ တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ မွ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔အ ထိရွိေၾကာင္း စက္႐ံုလုပ္ငန္းအ သုိင္းအ၀ုိင္းမွ သိရသည္။

ထုိသို႔ ဖယ္ရီစီစဥ္ေပးမည္ဆုိ ပါက ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈ ဖူလံုေရးရန္ပံုေငြမွ ထုတ္ယူအသံုး ျပဳကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ႏုိင္ ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သံုး သပ္သည္။

စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံုမ်ားအေန ျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပင္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ငွားရမ္းကာ ဖယ္ရီယာဥ္မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳ ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ႀကီး ျမင့္သျဖင့္ ယာဥ္ႏွင့္လုပ္သားအင္ အားမမွ်တဘဲ က်ပ္ညပ္စြာစီးနင္း လိုက္ပါေနရမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အ ကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္အေနျဖင့္ ယခင္က လည္း စက္႐ံုလုပ္သားမ်ားအ တြက္ သက္ဆုိင္ရာစက္မႈဇုန္မ်ား တြင္ အငွားအိမ္ရာမ်ားေဆာက္ လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေျမရရွိႏုိင္ မႈ အခက္အခဲေၾကာင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိ ေနသည္။

No comments:

Post a Comment