Monday, 26 January 2015

ျပည္သူပိုင္ ေျမေနရာကို ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ေန၍ လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေမးျမန္းသည့္ အမတ္ကို ေမတၲာရပ္ခံ

ျပည္သူပိုင္ ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေမးခြန္းထုတ္ တင္ျပရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနေသာ အဆိုပါ ေမးခြန္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ အခက္ေတြ႕ေနၿပီး ေမးျမန္းသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံ ၀ယ္ယူထားေသာ ဘက္စုံစိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴ ေရးျခံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပခဲ့သည့္ေမးခြန္းကို တရား၀င္စာျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ေမးျမန္းသူစစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္း က ေျပာၾကားသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းကိုေျဖဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေခၚေတြ႕တယ္။ ဧက ၅၀ ရွိတဲ့ ျပည္သူပိုင္ေျမေနရာနဲ႔ အေဆာက္အအုံအနက္ ဧက ၂၀ ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက သိမ္းယူလုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုရဲ႕ သင့္ျမတ္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ေမးခဲ့တာကို ေခၚၿပီးေတြ႕တာေပါ့။ မေမးပါနဲ႔လို႔ေတာ့ မေျပာဘူး။ ဒါေပမဲ့ တရား၀င္ အေျဖလည္း ထြက္မေပးေသးဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုေမးခြန္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ကာ ျပည္သူအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈမွလြဲ၍ ပါတီႏွစ္ခု မသင့္ျမတ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေမတၲာရပ္ခံမႈအေပၚ ေလးစားမႈရွိသည့္တိုင္ မည္သည့္ပါတီအေရးထက္ မဆို ျပည္သူ႔အေရးက ပိုမိုအေရးႀကီးေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္ပါ။ ျပည္သူအတြက္ကလြဲၿပီး တျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိပါဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ ေမးခြန္းတြင္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ လက္ထက္က ျပည္သူ႔ေငြ (တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ဆယ္ႏႈန္း) ျဖင့္ ၀ယ္ယူတည္ေထာင္ထားေသာ ဘက္စုံေမြးျမဴေရးျခံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆိုင္ခန္း ၅၀ ခန္႔၊ လူေနအိမ္၊ ကား၀ပ္ေရွာ့၊ ဆန္စက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး က်န္ရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို သီးစားအငွားခ်ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားကာ မည္သူပိုင္ဆိုင္သည္၊ မည္သူ႔ အမိန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ မသိရွိဘဲ အမ်ားပိုင္ေနရာအျဖစ္ ေတာင္းဆိုတင္ျပျခင္းမွာလည္း ျငင္းပယ္ခံထား ရေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ အဆိုပါ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ပါတီအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရၿပီး ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားအရ ဆိုပါက ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိရၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ဒါက ေနရာတိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က ျပည္သူပိုင္ က်ဳံးေတြဆိုရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက အငွားခ် ထားတာမ်ိဳး ရွိတယ္။ ပါတီ႐ုံးစိုက္တဲ့ ေနရာက အစေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေရႊဘိုၿမိဳ႕ခံ ဦးစိုးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေတြ႕ဆုံေမတၲာရပ္ခံမႈအေပၚ ပါတီတြင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment