Monday, 26 January 2015

ယမကာႏွင့္ စီးကရက္ခြန္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန တင္ျပ

Photo: ယမကာႏွင့္ စီးကရက္ခြန္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန တင္ျပ
Monday, January 26, 2015 

လာမည့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ယမကာႏွင့္ စီးကရက္ခြန္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက အခြန္ႏႈန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သုိ႔ တင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အထူးကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္စည္ ၁၆ မ်ဳိးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကုန္စည္ ၁ဝ မ်ဳိးအနက္ စီးကရက္ကို ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို လက္ရွိႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံေနသည့္ ၁ဝဝ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမႇင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္ကုန္စည္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ဗာဂ်ီးနီးယားေပါင္းတင္ၿပီး ေဆး၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ ေသာက္ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကြမ္းစားေဆး အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကိုလည္း လက္ရွိ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ေကာက္ခံေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ အတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

''ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားရဲ႕ စားသုံးမႈကို အခြန္စနစ္နဲ႔ ထိန္းညိႇေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သြယ္ဝိုက္ခြန္ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရပါတယ္'' ဟု အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔ ယခုလ ၁၉ ရက္ တြင္ တင္သြင္းရာ၌ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုပါ ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္ျဖစ္ပါက ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖိုးအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္စည္ ျဖစ္ပါက ေရာင္းရေငြအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ ျခင္း မျပဳဘဲ အတည္ျပဳလွ်င္ အထက္ပါ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လက က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အရက္ခြန္ကုိ ၂ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စီးကရက္ခြန္ ကုိ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

Mizzima - News in Burmese 

(ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
(ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)
လာမည့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ယမကာႏွင့္ စီးကရက္ခြန္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက အခြန္ႏႈန္း မ်ား တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သုိ႔ တင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အထူးကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္စည္ ၁၆ မ်ဳိးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကုန္စည္ ၁ဝ မ်ဳိး အနက္ စီးကရက္ကို ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို လက္ရွိႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံေနသည့္ ၁ဝဝ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမႇင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္ကုန္စည္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ဗာဂ်ီးနီးယားေပါင္းတင္ၿပီး ေဆး၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ ေသာက္ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကြမ္းစားေဆး အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကိုလည္း လက္ရွိ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ေကာက္ခံေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ အတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

''ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားရဲ႕ စားသုံးမႈကို အခြန္စနစ္နဲ႔ ထိန္းညိႇေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို သြယ္ဝိုက္ခြန္ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရပါတယ္'' ဟု အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔ ယခုလ ၁၉ ရက္ တြင္ တင္သြင္းရာ၌ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုပါ ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္ျဖစ္ပါက ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖိုးအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္စည္ ျဖစ္ပါက ေရာင္းရေငြအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ ျခင္း မျပဳဘဲ အတည္ျပဳလွ်င္ အထက္ပါ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လက က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အရက္ခြန္ကုိ ၂ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စီးကရက္ခြန္ ကုိ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

Mizzima - News in Burmese 

No comments:

Post a Comment