Thursday, 8 January 2015

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္သူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမည္ဟု သမၼတ႐ုံး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရးပါဆုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ႀကံဳရေလ့ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သိရွိထားၿပီး လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

အေျပာင္းအလဲကို မေအာင္ျမင္ေစလိုေသာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို မဝင္လိုေသာ တတိယ အုပ္စုမ်ား အခိုင္အမာ ရွိေနၿပီး အဆိုပါအုပ္စုမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းစ အသီးအပြင့္ျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ 

“၂၀၁၅ က အေရးႀကီးဆုံးပဲ။ ၂၀၁၅ ကို ၿပံဳၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္” ဟု သမၼတ႐ုံး တာဝန္ ရွိသူက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕ကို ဟန္႔တားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (RFA) သို႔ ေျပာဆို ထားသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အသြင္ေျပာင္း အရပ္သားအစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္း အၿပီး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး မ်ား ေဆာင္႐ြက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမား ျပႆနာမ်ား၊ အစိုးရအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အသက္ေသဆုံး ဒဏ္ရာရမႈ အမ်ားအျပားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဖန္တီးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္အေရးယူရာတြင္ အစိုးရအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေနသည့္ အဆိုပါ တတိယအုပ္စုမ်ားကို လႊတ္ထားပါက ႏိုင္ငံဒုကၡ ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ သမၼတ႐ုံးအရာရွိက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမည္ဆိုေသာ သတိေပးသံကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားသူမ်ား အၾကား ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ မတူ၍ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အစိုးရက တည္ၿငိမ္မႈကို ဦးစားေပးလိုခ်ိန္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ကို ဦးစား ေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးဝင္းခ်ဳိက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ ကမူ အစိုးရက ယင္းသို႔ တတိယ အင္အားစုမ်ားကို အေရးယူမည္ဆိုေသာ ေျပာဆိုမႈမွာ အစိုးရ တာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားမွာ အစိုးရတြင္ ယႏၲရားရွိထား သျဖင့္ သိရွိႏိုင္ၿပီး NLD အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ သိရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သို႔ေသာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ျခင္းမ်ဳိး ကိုမူ မလိုလားေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a comment